Eucharystyczne błogosławieństwo z nieba przeciwko epidemii koronawirusa

To mi przypomina historię, jak MB Fatimska
uzdrowiła św. Ojca Pio z raka płuc

„Powiedziałem do pilota: «Zawróć i zatrzymaj się przez chwilę nad klasztorem». Kapitan posłuchał. Zawróciliśmy i przez kilka sekund wisieliśmy nieruchomo w powietrzu nad tą częścią klasztoru, w której – jak dobrze byłem zorientowany – znajdowała się cela Ojca Pio. Dowiedziałem się później, iż jak tylko usłyszał on warkot helikoptera, zaczął się modlić w te słowa: «Przenajświętsza Matko, kiedy przybyłaś do Włoch, wysłałaś mnie do łóżka, a teraz odjeżdżasz i zostawiasz mnie w tym stanie?»…..”
Tutaj całość: kliknij

Wierzę, że i tym razem nasza Królowa nieba i ziemi
zadziała i okaże swoją pomoc ❤

Ks. Majdi Allawi, z Kościoła katolickiego obrządku maronickiego wpadł na niecodzienny pomysł, by uchronić swój kraj przed rozprzestrzenieniem się koronawirusa. Postanowił go pobłogosławić Najświętszym Sakramentem

Liban: maronicki ks. Majdi Allawi błogosławił kraj
Najświętszym Sakramentem z… samolotu

Ks. Majdi Allawi jest znanym maronickim księdzem, który prowadzi wiele akcji pomocowych dla Libańczyków. Jedną z nich jest stowarzyszenie „Bonheur du Ciel”, które pomaga młodym Libańczykom, którzy są uzależnieni. Założył także pierwszą w kraju restaurację dla ubogich. W 2014 r. chciał oddać swoją nerkę osobie oczekującej na przeszczep, jednak testy wykazały, że ma groźnego wirusa. Jego stan się pogarszał. Bliscy ks. Allawiego modlili się o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Charbela. Po kilku dniach objawy wirusa minęły, a lekarze nie potrafili wyjaśnić dlaczego. Ks. Allawi wie jednak, że był to cud
Za: misyjne.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

36 odpowiedzi na „Eucharystyczne błogosławieństwo z nieba przeciwko epidemii koronawirusa

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. kasiaJa pisze:

  † Dziecięctwo Boże polega na całkowitym uzależnieniu się od Boga.

  Największym błędem jest samodzielność. Jest to jak gdyby powiedzenie Bogu: nie jesteś mi potrzebny, i jest w tym ślad pogardy i stawiania siebie ponad Bogiem.

  To jest właśnie to, co charakteryzuje współczesny świat, a co zaczęło się w czasie oświecenia (epoki), kiedy to ubóstwiono człowieka i jego rozum, przeciwstawiając się Bogu. Człowiek stał się wrogiem Boga, zwalczając Go i starając się odebrać Bogu Jego wszechmoc, by ją zawłaszczyć.

  Walka z Bogiem jest zawsze walką z drugim człowiekiem. Stąd tyle krwi, przemocy i śmierci.

  Lucyfer chciał być samodzielny, równy Bogu i wreszcie górować nad Bogiem A ponieważ nie jest stwórcą – nic nie może stwarzać – jedyną jego działalnością jest niszczenie i zabijanie nie tylko ciała, ale przede wszystkim duszy.

  Dziecięce oddanie się Bogu jest zatem najdoskonalszą decyzją stworzenia rozumnego. Najdoskonalszym dążeniem i pragnieniem człowieka – Mojego umiłowanego dziecka, któremu dałem rozum i serce zdolne do miłości.

  Odwrócenie się od Boga, zwłaszcza to definitywne zerwanie i bunt, są samobójstwem i bogobójstwem. Jest to zabicie w sobie tego, co Boskie, i przez to skazanie siebie na wieczne straszne cierpienie, tak, jak wyrwanie własnego serca.

  Mk 14,22-25 | USTANOWIENIE EUCHARYSTII

  † Widzisz, dziecko Moje, Ja z siebie złożyłem Bogu Ofiarę, aby was ocalić. Każdy człowiek jest ocalony i może powrócić do Boga – do Pełni, z której został stworzony. Może, o ile nie odrzuci tego daru i nie wzgardzi nim i Bogiem – dawcą daru.

  Źródło: „Słowo pouczenia” 459, Alicja Lenczewska
  Fot. VICONA

  • Elizeusz pisze:

   Słusznie Kohelet zauważył, że „9 To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie: więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. 10 Jeśli jest coś, o czym by się rzekło: «Patrz, to coś nowego» – to już to było w czasach, które były przed nami”. (Koh 1,9n). A co było?
   O tym np.możemy przeczytać w Księdze Hioba:
   „14 Oddal się – mówili do Boga – nie chcemy znać Twoich dróg. 15 Po cóż służyć Wszechmogącemu? Co da nam modlitwa do Niego?” 16 Czyż w ich rękach nie ma szczęścia, choć ich myśli od Niego daleko? ” (Hi 21,14-16;por. Ml 3,14n).
   Już dawno król egipski, faraon powiedział do Mojżesza i Aarona:
   „«Kimże jest Jahwe, abym musiał (Go słuchać) usłuchać Jego rozkazu” (Wj 5,2), zaś w Księdze Przysłów znajdujemy takie pouczenie: „8 Kłamstwo i fałsz oddalaj ode mnie,
   nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, 9 bym syty (oznaka dobrobytu materialnego, ale też i pychy duchowej – dop. mój) nie stał się niewiernym, nie rzekł: «A któż jest Pan?»” (Prz 30,9; por. Pwt 6,12 i 32,15)
   … nie jesteś mi potrzebny… – por. 1Kor 12,18-20.21

   … ubóstwiono człowieka i jego rozum, przeciwstawiając się Bogu…
   „2 przecież ty jesteś tylko człowiekiem a nie Bogiem, i rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu. 6 Dlatego tak mówi Pan Bóg: Ponieważ rozum swój chciałeś mieć równy rozumowi Bożemu, 7 oto dlatego sprowadzam… (Ez 28,2.6n).
   O bożku ludzkiego rozumu możemy przeczytać w Orędziu nr 405 Matki Bożej do Jej umiłowanych synów, Kapłanów [http://www.objawienia.pl/gobbi/gobbi-1989.htm], Orędziu opisującym Bestie podobna do pantery, czyli masonerię świecką (Ap 13,1), która prowadzi człowieka do odrzucenia kultu należnego tylko Bogu samemu, by oddawać cześć fałszywym bożkom, będących uosobieniem wad/grzechów głównych. Dlatego właśnie na każdej głowie Bestii wypisane jest imię bluźniercze. Każda loża masońska ma za zadanie doprowadzenie do adorowania innego bożka.
   I tak: Pierwsza głowa nosi bluźniercze imię pychy. Wada ta przeciwstawia się cnocie wiary i prowadzi do oddawania czci bożkowi, którym staje się ludzki rozum, wyniosłość, technika i postęp. Loże masońskie mają za zadanie działać przebiegle, aby wszędzie doprowadzić ludzi do pogardzania świętym Prawem Bożym, do otwartej opozycji wobec dziesięciu Przykazań. Dążą one do zniesienia kultu należnego samemu tylko Bogu, żeby oddawać go bogom fałszywym – wychwalanym i adorowanym przez bardzo wielu ludzi. Tymi bogami są: rozum … Dusze wpadają przez to w mroczną niewolę zła, wad i grzechów, a w chwili śmierci i sądu Bożego – w jezioro wiecznego ognia, którym jest Piekło [przed którym uchowaj nas, Boże – dop. mój]. (405vC; 3.06.1989).

   (edycja: pozostało tekst usunęłam) – tu cofnięto imprimatur i proszę tutaj nie wklejać tych objawień na mojej stronie

   • Lucyna pisze:

    Do Objawień księdza Gobbiego cofnięto imprimatur,mamy ich nie czytać?

    • Longin pisze:

     @Lucyna
     „Imprimatur”, ale w znaczeniu ocenzurowania Elizeusza, które to ocenzurowanie uważam za niesłuszne. Gdyby bowiem komentował można by to zrozumieć… a tu przecież są cytaty z orędzi , wprawdzie dosyć długie – ale tylko wtedy pozwalają uchwycić właściwy kontekst – zwłaszcza teraz gdy mamy obecnie tzw. kontrolowany chaos, którego po ludzku nie bardzo jesteśmy w stanie wyjaśnić.
     Jeżeli jest inaczej tzn. gdy uzależniamy prawdziwość konkretnych orędzi od ludzkiego zatwierdzenia – wtedy wypadałoby również nie publikować orędzi z Medjugorje bo imprimatur nie posiadają…i pewnie okaże się, że jedni spowiednicy zalecą tam pielgrzymować, a inni nie.

    • wobroniewiary pisze:

     Na szczęście Watykan zezwolił na pielgrzymki do Medjugorie 🙂

   • Elizeusz pisze:

    Wiesz EWO miałem Ci nie odpowiadać na jak piszesz „mojej stronie” (nie mówiąc o tym, że otrzymałaś ją z łaski Pana, by…), ale zmieniłem zdanie pod wpływem tego, co usłyszałem kilka minut temu w Radiu Maryja, a był to fragment kazania św. Jana Pawła II o Duchu Świętym. co do usunięcia tego „mojego” tekstu na „Twoim blogu”, to do tych osób, na których powołujesz się, że za ich sprawą cofnięto Imprimatur i niejako ich decyzję podzielasz, to jak najbardziej pasują tu słowa z 13-go rozdz. Ewangelii wg św. Mateusza, o których mówił wspomniany już JP II:
    „3 «Oto siewca wyszedł siać. 4 A gdy siał, niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. 19 Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze”. (por. Mk 4,3n.14n).
    Muszę Ci powiedzieć, EWO, że podobnej treści „ocenzurowanych” przez Ciebie słów (tak, wiem: bo ktoś po „rozeznaniu” cofnął Imprimatur, a które wcześniej ktoś udzielił) możesz znaleźć w pozycjach książkowych (cytowanych, tak często na blogu) Alicji Lenczewskiej, w wypowiedziach egzorcystów, czy np. publikowanych na łamach dwum-cznika „Miłujcie się!”. Zastanów się nad tym, zanim … A nadto powiedz mi, co masz konkretnie przeciwko tym przytaczanym przeze mnie słowom, które mogłyby być pożyteczne dla czytających je?
    Będę mocno zaskoczony, jeśli usłyszę od Ciebie, to czego się spodziewam od Ciebie usłyszeć, a ja nie jestem z tych, co by Ci ciągle przytakiwali (bo może taki ktoś, jak ja jest potrzebny na „Twoim blogu”), choć tam gdzie trzeba, to pisząc na blogu, bądź nie pisząc w duchu zgadzam się z Tobą, bo piszesz wiele cennych rzeczy, ale masz niekiedy skłonności – wg mnie – do bycia wyrocznią. Ale: Lb 6,24-26

    • wobroniewiary pisze:

     Elizeuszu zachowuję posłuszeństwo spowiednikowi. Nie rozsądzam o prawdzie lub fałszu- to osądzi Bóg ale zachowując posłuszeństwo i nie pisząc o tych objawieniach nie zabieram nikomu prawa do ich czytania – tyle, że niekomentowania ich tutaj.
     Tylko i aż tyle 😊

 3. Iga pisze:

  Objawienia z Trevignano Romano (tłumaczenie z translatora)

  29 luty 2020
  Moje dzieci, dziękuję za wysłuchanie mego wezwania w swoim sercu. Moje dzieci, dlaczego czekacie, aż okropne rzeczy zbliżą się do Boga, a kiedy wszystko jest w porządku, czy nie znacie swojego Zbawiciela? Moje dzieci, nie będzie to ostatni wirus, który przyjdzie z ziemi, ale czekajcie na więcej, trzęsienia ziemi i plagi, świat jest ich pełen i wielu, pomimo wszystko, już oddało swoją duszę diabłu. Dzieci, to jest czas, nawróćcie się, módlcie się i wierzcie w Ewangelię, obiecuję wam ochronę. Umiłowane dzieci, wielu z was prosi mojego Syna, aby wkrótce wrócił i przyjdzie, ale tylko wtedy, gdy zobaczy obrzydliwość, grzech i bluźnierstwa rozprzestrzenią się jeszcze bardziej, a zło nie da wam już siły, aby powrócić do Boga. jego przybycie będzie ostatnim aktem miłosierdzia. Moje umiłowane dzieci, módlcie się, módlcie się bardzo, Ja jako Matka was wszystkich, Będę cię chronić i będę po twojej stronie. Teraz zostawiam was z moim Świętym Błogosławieństwem, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen
  https://www.lareginadelrosario.com/2020/02/messaggi-febbraio-2020.html#links

 4. wobroniewiary pisze:

  Jezus Chrystus JEDYNY Bóg-Człowiek – konferencja wygłoszona przez siostrę Michaelę Pawlik w Niepokalanowie, w ramach Spotkania „Oddaj się Maryi”, 01 lutego 2020 r.

 5. wobroniewiary pisze:

  Warto przypomnieć!
  O fałszywych prorokach, złych stronach www, o tradycji i o tym – jak mamy żyć i kogo słuchać

 6. wobroniewiary pisze:

  Wielebni Duszpasterze Diecezji Warszawsko-Praskiej,
  Czcigodni Diecezjanie,

  od kilku tygodni, kiedy doświadczamy zagrożenia epidemią koronawirusa, podejmowane są liczne działania profilaktyczne i medyczne, mające nas uchronić przed chorobą.

  Zwracam się do Duszpasterzy i wszystkich Diecezjan, abyśmy przy podejmowaniu tych działań nie zaniedbali modlitwy. Pragniemy naszą codzienność zawierzyć Opatrzności Bożej. Zachęcam do wspólnotowej i indywidualnej modlitwy o ustrzeżenie nas od skutków szerzącej się epidemii. Proszę o modlitwę w intencji chorych, ich rodzin, w intencji osób poddawanych kwarantannie oraz w intencji całego personelu medycznego i kierujących wszystkimi działaniami.

  Powróćmy do zbożnej formy śpiewania w trudnych chwilach Suplikacji. Powierzajmy naszych bliskich i nas samych Bogu i Matce Najświętszej podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwy różańcowej, w wypowiadanych wezwaniach w modlitwie wiernych oraz w naszych osobistych modlitwach.

  Wspierajmy się wzajemnie w trudnych chwilach naszej codzienności. Otaczam wszystkich modlitwą i błogosławię.

  + Romuald Kamiński
  Biskup Warszawsko-Praski

  https://diecezja.waw.pl/6888

  • Aneta pisze:

   Mój Biskup 🙂

  • Quis ut Deus pisze:

   W mojej Parafii od piątku „uprasza się” o przyjmowanie Hostii na rękę.
   Usunięto wodę święconą, zdezynfekowano kropielnice. Na znak pokoju nie podaje się ręki.
   Byłem porozmawiać z proboszczem w sprawie tego ogłoszenia, poinformowałem o możliwości przyjmowania Pana Jezusa na specjalną chusteczkę, zgodnie z objawieniami Najświętszej Panienki w Trevignano Romano. Począwszy od Mszy Św. sobotniej, poprzez Msze niedzielne, ksiądz proboszcz był łaskaw wspominać o tej możliwości, wspominając o różnej wrażliwości wiernych w tej materii.
   Wspomniałem również i dostarczyłem informacje na temat elektronicznej kropielnicy / dyspensera wody święconej. Pomysł się spodobał.

   Co do specjalnej chusteczki jeszcze, to została pięknie obszyta, odpowiednio zaprasowana, żeby ładnie wypełniała dłoń. Nie jest wkładana do kieszeni, tylko do estetycznego pudełka, również specjalnie na ten cel zakupionego. Komunia Święta przyjmowana na kolanach, kapłan kładzie hostię na chusteczkę. Hostii nie dotykamy, tylko przez chusteczkę wkładamy do ust – jak instruowała w objawieniu Maryja. W mojej skromnej opinii – jest GODNIE, czas poświęcony na przemodlenie tematu i przygotowania nie był stracony, bo klękając i przyjmując Hostię w ten sposób miałem pełną świadomość, że przychodzi do mnie Władca Wszechświata. Pan, na którego przyjście poczyniłem przygotowania.

   I teraz ważne:
   Nie piszę o tym wszystkim, żeby się chwalić, ale żeby zachęcić do podjęcia rękawicy rzuconej przez siły ciemności. Żeby zachęcić do walki, żeby się nie dać! Bo że jest to atak, nie można mieć najmniejszych wątpliwości.
   Za ruch Episkopatu i decyzję biskupów w diecezjach odpowiadać nie możemy i wpływu na to mamy. Ale na to co z tym zrobimy my i nasze rodziny, już tak.
   „Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” J 16,33

   • Teresa pisze:

    Witam,mam pytanie gdzie mozna taka chusteczke kupic,bo u nas w parafii nie ma innej mozliwosci przyjecia Hostii jak na reke.

    • gosc pisze:

     Chusteczek lnianych nie ma , są bawełniane w pasmanterii. Ja kupiłam białą, mam wypraną ,odprasowaną, mam nadzieję że będzie sobie leżeć.U nas Komunia św podawana jest do ust

  • AnnaSawa pisze:

   Tak, odczytano ten apel dzisiaj u mnie po Mszy Św. i Chwała Bogu !

 7. Quis ut Deus pisze:

  W Dniu Kobiet, życzę naszym drogim Paniom:

  … i opieki Najświętszej Maryi Panny!

 8. Marta pisze:

  Kochani, SERCE ROŚNIE!!! ❤

  Wczoraj w moim mieście, czyli w Lublinie, odbył się I MĘSKI RÓŻANIEC.
  Kościół pękał w szwach, panowie tłumnie przystępowali do sakramentu spowiedzi św.; przez deptak na Starym Mieście przeszła imponująca procesja setek mężczyzn z różańcami w dłoniach, oczywiście pod przewodnictwem Kapłana, ks. M. Matusznego .
  Modlili się w intencji rodzin, ojczyzny, a przede wszystkim wynagradzali Niepokalanemu Sercu Maryi. Koronawirus im niestraszny…

  Lublin jest 26 miastem, w którym mężczyźni wspólnie odmawiają różaniec na placach lub ulicach.
  Nie była to jednorazowa inicjatywa, MĘSKI RÓŻANIEC będzie się odbywał w każdą I-szą sobotę miesiąca. CHWAŁA PANU!!!

  https://lublin.gosc.pl/doc/6204498.Setki-osob-na-pierwszym-Meskim-Rozancu-w-Lublinie

 9. Marta pisze:

  II część REKOLEKCJI –
  W KRZYŻU CIERPIENIE, W KRZYŻU ZBAWIENIE! Rekolekcje Wielkopostne z ks. Pawłem Bortkiewiczem #2

 10. Olga pisze:

  Proszę o modlitwe, mieszka w UK misja Katolicka wprowadza Komunie na rękę „obrona przed koronowirusem” księża mają ręce związane bo zarząd od góry, parafianie zagubieni część przyjmuje na rękę, część szuka kościołów gdzie można przyjąć do ust (a to jest problem bo trzeba dojechać 1.5h nie chodzi tylko o czas ale też o finanse). Proszę bardzo módlcie się, bo giniemy błagam bo to jest profanacja Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

  • Karolina pisze:

   +++
   U mnie tydzień temu ksiądź informował o możliwości Komuni Św na rękę gdy będzie pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce i pokazywał jak na rękę się przyjmuje. Wczoraj pierwszy raz od potwierdzenia pierwszych przypadków szłam na Msze Św. z lękiem ale Komunia była do ust a ksiądz nie wspomnial słowa o koronawirusie. Dziś na Mszy też Komunia Św. do ust a ksiądz pięknie powiedział że niektórzy bardziej boja się koronawirusa niż piekła i że trzeba ufać Panu Jezusowi i zawierzyć sie Maryji.

  • Katarzyna pisze:

   +++

  • pozdrawiam pisze:

   Do Olgi: Nie wiem, gdzie dokładnie mieszkasz, ale powinnaś spróbować uczestniczyć we Mszy Św. w jakiejś parafii angielskiej a nie w kościele Polskiej Misji Katolickiej, bo Catholic Bishops’ Conference of England and Wales wciąż nie wydała takich wytycznych. Być może dlatego, że większość osób tu i tak przyjmuje (niestety! 😦 ) Komunię Świętą na rękę, ale żadnych zakazów co do innych form przyjmowania Komunii Św. nie ma.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s