Zjazd egzorcystów z całego świata na Jasnej Górze: złe duchy istnieją i chcą nas krzywdzić

Egzorcyści biorą udział w siódmym spotkaniu Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Uwalniania i osób posługujących modlitwą uwalniania. Ich spotkanie właśnie dobiega końca na Jasnej Górze.

Takie konferencje odbywają się co dwa lata i gromadzą przedstawicieli różnych krajów, w tym roku także z Korei, Paragwaju i Stanów Zjednoczonych. Jest też emerytowany kard. Paul Josef Cordes z Watykanu. W ściśle zamkniętym pięciodniowym spotkaniu udział bierze prawie 400 osób.

Egzorcyści nie mają wątpliwości – złe duchy, czyli upadłe anioły, szatan jako byt osobowy – istnieją i robią co mogą, by krzywdzić ludzi. Jednak największym problemem jest dziś to, że nie wierzymy w żywą obecność Jezusa, który kocha każdego człowieka. Dlatego, jak przypomina ks. Janusz Czenczek, koordynator księży egzorcystów z ramienia Konferencji Episkopatu Polski, najważniejszym ich zadaniem jest głoszenie miłości Boga i profilaktyka.

Zagrożeniem jest każdy grzech
– Zagrożenia duchowe to bardzo ważny problem, a my zagubiliśmy dziś znaczenie rozumienia słów. Musimy mieć świadomość, że zagrożenia to coś, co może stanowić dla każdego z nas niebezpieczeństwo, co może sprawić, że w moim życiu duchowym, ale także zewnętrznym, może pojawić się problem np. uzależnienie, brak pracy, chęć zdrady – wylicza kapłan. Ks. Czenczek przypomina, że „zagrożenie stanowi wszystko to, co jest grzechem”. – Są te grzechy, które szczególnie mocno niszczą np. zdrada małżeńska. Dlatego musimy mówić o tym jeszcze przed ślubem, czym zdrada jest i jakim jest zagrożeniem, że może się przytrafić – zauważa. Podkreśla, że to jest „pewnego rodzaju profilaktyka”.

Przestrzeń, którą zagospodarowuje szatan
– Zniewolenia i braku przebaczenia nie wolno banalizować, także tego co widzimy, że społeczeństwo coraz bardziej staje się laickie – uważa egzorcysta. Jego zdaniem, „nie chodzi tylko o chodzenie czy nie chodzenie do kościoła, ale o przeżywanie pewnych wartości, a to jest przestrzeń, którą zagospodarowuje szatan. Można powiedzieć, że jak w świecie fizycznym nie ma pustki, tak w świecie duchowym pustki też nie ma. W przestrzeniach, skąd wyrzucimy Jezusa, gdzie odstawimy Go do kąta, tam to puste miejsce zagospodaruje szatan – powiedział kapłan. Podkreślił jednak, że „nie oznacza to, że wszyscy są satanistami, opętanymi itd., bo zło wchodzi krok po kroku”. Ks. Czenczek porównał tę sytuację do sprzątania. – Jeśli jeden dzień nie posprzątam, może nic się nie stanie, nikt nie zauważy, ale drugi, trzeci itd. Poza tym zadał filozoficzne pytanie: czy jeden papierek na podłodze to już brud czy nie, a czy pięćdziesiąt papierków to już brud czy jeszcze nie?

Naturalna ochrona
Kapłan zapewnił, że „osoby, które są praktykującymi, żyją sakramentami, uczestniczą w niedzielnych Mszach św., modlą się itd. mają naturalną ochronę”. Problem pojawia się wtedy, gdy „tu coś szwankuje, gdy nie ma niedzielnej Mszy, gdy wybieramy coś innego”. – Gdy przestaniesz jeść, to za kilka dni nie masz sił, gdy odstawimy pokarm duchowy, to skąd mamy mieć siły na zmaganie się z zagrożeniami? – pyta ks. Czenczek. Podkreśla, że „najlepszą formą walki ze złem jest unikanie zła, unikanie grzechu i pokus, lepszej metody nie ma”.

Na czym polega na posługa egzorcysty
Na pytanie czy posługa egzorcysty jest potrzebna w Kościele kapłan odpowiada, że „tak”, ale dodaje, że jest ona „chyba źle rozumiana”. – Odnosimy wrażenie, pewnie na podstawie filmów i książek, że egzorcysta to starzec z rozwianym włosem, chudy, goniący szatana. Tymczasem nasza posługa jest inna – podkreśla. Wyjaśnia, że zadaniem kapłana egzorcysty jest rozeznanie, które czasem trwa kilka lat, potem egzorcyzm i towarzyszenie na drodze uwalniania. – To taka triada: rozeznanie, uwolnienie, towarzyszenie, by ta uwolniona przestrzeń nie była pusta, by w to miejsce „włożyć Jezusa”, by Zły nie miał dostępu – tłumaczy kapłan. Zdaniem egzorcystów, problem braku przebaczenia pojawia się także dlatego, że w zlaicyzowanym świecie jesteśmy ukierunkowani tylko na siebie. O czym przypomniał również dzisiejszy gość konferencji emerytowany kard. Paul Josef Cordes z Watykanu. – Powstaje wrażenie jakoby człowiek nie potrzebował Pana Boga i sobie ze wszystkim poradził. Jest kult ja, swojego ja. Stara się samemu być szczęśliwym, samemu się uzdrowić, uzupełnić i spełnić – powiedział kardynał.

Wpływ azjatyckich medytacji
Podczas konferencji kardynał mówił o wpływie azjatyckich medytacji na naszą wiarę. Podkreślił, że wielu ludzi myśli, że jest to coś dobrego, że ma dobry wpływ na nasze zdrowie, jednak potem pojawiają się komplikacje. – Nauczyciele jogi twierdzą, że sam człowiek może siebie zbawić, może uzdrowić, to jest wzmacnianie tych tendencji, które tak mocno są reklamowane – powiedział kardynał. Zaznaczył, że nie jest prawdą, iż joga to tylko ćwiczenia fizyczne. – To wielkie zagrożenie duchowe, w internecie możemy przeczytać wiele świadectw mówiących o tym, że ludzie są nakłaniani do zaniechania modlitwy, zdejmowania krzyża – zauważył gość konferencji. Dodał, że „joga znajduje upodobanie u wielu ludzi i nawet w Kościele katolickim nie wszyscy ją rozpoznali, nawet niektóre wspólnoty np. sióstr zakonnych w Niemczech”. – To pomieszanie New Age, buddyzmu i jogi, to jest mieszanina, która jest zgubna i niszcząca – podkreślił kard. Cordes.

Ks. Janusz Czenczek podkreśla, że celem spotkań na Jasnej Górze jest formacja intelektualna, której służą przede wszystkim wykłady i konferencje, ale też wspólna modlitwa „w miejscu, które jest obmodlone przez stulecia, które ma duchową moc i jest święte”. W czasie konferencji miała np. miejsce modlitwa uwielbienia i nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Matki Bożej. Egzorcyści przypominają, że szatan jest, że jest on bytem osobowym, wielkim nieprzyjacielem człowieka i Kościoła. Złe duchy dręczą ludzi, co objawia się niepokojem czy oporną na leczenie depresją. Zniewalają, co może się wyrażać uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, seksu czy internetu. Najgroźniejsze jest opętanie.

Opętanie i zniewolenie
Jednym z jego istotnych elementów jest awersja wobec sacrum. Ktoś taki, jak twierdzą egzorcyści, nie chce wymówić imienia Jezusa i Maryi, nie przechodzi mu przez usta formuła, że wyrzeka się szatana, nie chce wejść do świątyni. Może mieć np. nadprzyrodzone umiejętności: rozmawiać w języku, którego nigdy się nie uczył, a po chwili nie rozumie ani jednego słowa w nim wypowiedzianego. Istnieje także komponent psychopatologiczny, przypominający niektóre choroby psychiczne, ale niewynikający z takich chorób. Dlatego współcześni egzorcyści współpracują z psychiatrami, psychologami, by rozróżnić, u kogo mamy do czynienia z chorobą, u kogo natomiast to wpływ złych duchów. Opętanie czy zniewolenie przez złego ducha jest diagnozowane wtedy, gdy „lekarze mówią: nie wiemy co ci jest, albo nie możemy cię z tego wyleczyć”. Najczęściej dana osoba trafia najpierw do psychologa czy psychiatry, który dokonuje wstępnego rozpoznania, czy chodzi tu o działanie Złego czy może o jakąś chorobę psychiczną. I dlatego prócz duchownych także psychiatrzy i psycholodzy biorą udział w jasnogórskich spotkaniach. Poza kapłanami zajmującymi się uwalnianiem biorą też udział świeccy specjaliści.

Warto wiedzieć
Tylko kapłan powołany przez ordynariusza może sprawować egzorcyzm uroczysty, czyli komunikować się ze złym duchem i używać w tym celu specjalnych formuł. Inni księża oraz osoby świeckie mogą stosować egzorcyzm prosty, czyli modlić się o uwolnienie konkretnej osoby od mocy złego ducha. Egzorcystę, czasem kilku, ma niemal każda diecezja. W Polsce jest ich teraz ok. 100. Posługa egzorcyzmu jest czymś normalnym w Kościele, to odwieczna praktyka, której nie trzeba się bać. Jest to nauka umocowana w prawie kanonicznym i katechizmie Kościoła, a od niedawna także w nowym rytuale. Po pomoc do egzorcystów zgłasza się coraz więcej osób a ich zdaniem będzie jeszcze gorzej, bo zagrożenie złem, zniewoleniami jest związane z grzechem i panującym relatywizmem moralnym. Kapłani przekonują, że diabeł naprawdę istnieje, a im słabsza wiara, tym niebezpieczeństwo „wpadnięcia w jego sidło jest większe”.

We wskazaniach Konferencji Episkopatu Polski z 2015 r. dla kapłanów pełniących posługę egzorcysty czytamy m.in., że „Ewangelia zbawienia ogłoszona przez Jezusa Chrystusa jest także proklamacją dzieła wyzwolenia człowieka z niewoli zła, w którą popadł po zwiedzeniu go przez „ojca kłamstwa”, „Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła”. Jego odniesienie do szatana uwidacznia się w uwolnieniu opętanych, których dokonuje w chwilach decydujących dla zrozumienia prawdy o swojej misji. Biskupi przypominają, że władzę uzdrawiania i egzorcyzmowania Jezus powierzył swojemu Kościołowi, gdy wysyłał uczniów na pierwszą wyprawę misyjną, nakazał im: „Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy!”. Po zmartwychwstaniu przekazał tę władzę całemu Kościołowi.

Kościół korzysta z władzy wypędzania złych duchów i sprawowania egzorcyzmów. Choć praktyka celebracji egzorcyzmu była różnorodna na przestrzeni wieków, to zawsze korzystano z mocy imienia Jezus, rozkazując nieczystemu duchowi, aby odstąpił od osoby przez niego usidlonej. Zasadniczą formą zmagania się z szatanem jest walka człowieka z grzechem we własnym życiu. Pierwszym i podstawowym sposobem wyzwalania się spod panowania szatana jest sakrament pokuty i pojednania, gdzie Chrystus Zmartwychwstały daje nam udział w swoim zwycięstwie nad mocami ciemności i leczy w nas to, co grzech osłabił i poranił. Natomiast częste przyjmowanie Ciała Pańskiego broni nas najskuteczniej przed mocą Złego, który nie może się ostać w sercu, do którego wchodzi Ten, który wypędza demony. Innym sposobem wyzwalania się spod panowania szatana jest celebracja egzorcyzmów. Egzorcyzmy są sakramentaliami, czyli świętymi znakami, które na podobieństwo sakramentów sprowadzają duchowe dobra osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia.

Etymologicznie słowo „egzorcyzmować” (łac. exorcisare) pochodzi z greckiego horkos (przysięga) lub horkidzein (przysięgać, zaklinać). W walce ze złym duchem stosuje się egzorcyzm większy, czyli uroczysty, modlitwę z egzorcyzmem podczas chrztu dzieci, egzorcyzm mniejszy podczas skrutyniów, egzorcyzm nad przedmiotami i miejscami oraz modlitwę o ochronę przed wpływem złego ducha.

Egzorcyzm większy jest obrzędem liturgicznym, którego celem jest „wypędzenie złych duchów lub uwolnienie od ich demonicznego wpływu mocą duchowej władzy, jaką Jezus powierzył Kościołowi”. Egzorcyzm większy ma na uwadze sytuację, w której człowiek jest opętany, to znaczy – szatan zawładnął ciałem człowieka i w znacznej mierze wpływa na jego zewnętrzne zachowania. Człowiek jednak nadal zachowuje wolność, jeśli chodzi o decyzje jego woli. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. a także Katechizm Kościoła Katolickiego, jako szafarza egzorcyzmu większego wskazują biskupa i prezbitera. Natomiast egzorcyzmy mniejsze podczas skrutyniów, które zwykle odmawia szafarz wyświęcony, w niektórych wypadkach może sprawować także odpowiednio przygotowany katecheta, który otrzymał upoważnienie od biskupa.

W sprawie egzorcyzmu nad przedmiotami i miejscami nowa księga liturgiczna zauważa, że „złe duchy mogą także wywierać wpływ na przedmioty i miejsca, a nadto powodować różne formy sprzeciwu wobec Kościoła i jego prześladowanie”. Księga zawiera odpowiedni obrzęd na takie szczególne okoliczności życia Kościoła, w których istnieje potrzeba zastosowania błagania i egzorcyzmu. Obrzęd ten może odprawić każdy kapłan za zgodą biskupa diecezjalnego.

Modlitwa o ochronę przed wpływem złego ducha jest modlitwą błagalną i wstawienniczą. Może ona być odmawiana przez każdego członka ludu Bożego. Kościół zezwala na jej odmawianie nad osobami, które nie są opętane przez złego ducha, lecz przez niego nękane i doświadczają trudności w trwaniu przy Bogu. Zasady i reguły celebracji obrzędu egzorcyzmu są zawarte w nauczaniu Kościoła i w odnowionych księgach liturgicznych zgodnie z nauką soborowej Konstytucji o liturgii świętej. W duchu jej postanowień opracowano rytuał egzorcyzmu „De exorcismis et supplicationibus quibusdam”. Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Uwalniania powstało w 1995 r. w San Giovanni Rotondo we Włoszech. Jego celem jest pomoc egzorcystom i osobom ich wspierających w tej posłudze duszpasterskiej Kościoła.
Za: kliknij

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

45 odpowiedzi na „Zjazd egzorcystów z całego świata na Jasnej Górze: złe duchy istnieją i chcą nas krzywdzić

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały 2019 rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. Ania pisze:

  To dla tych, co słuchają „egzorcysty Grzegorz z Leszna”

  „Próba sprawowania egzorcyzmów bez upoważnienia biskupa jest nie tylko sprzeczna z prawem kościelnym, ale i grzechem”
  https://misyjne.pl/egzorcyzmy-czym-sa-kto-jak-moze-je-sprawowac/

 3. wobroniewiary pisze:

  Duchowny ze Złym walczy wytrwałą modlitwą.
  – Mam taki rytualny modlitewnik – mówi.
  Ale tak naprawdę szatan najbardziej boi się Różańca

  • Aleksandra pisze:

   To prawda. Szatan najbardziej boi się modlitwy, a zwłaszcza różańca. Każdy z nas modląc się jest wpewien sposób egzorcystą. Ja otrzymałam ze Stowarzyszenia im. Księdza Piotra Skargi w Krakowie egzorcyzm św. Benedykta wraz z medalikiem i innymi modlitwa. Oto on.
   KRZYŻ ŚWIĘTY NIECH MI BĘDZIE ŚWIATŁEM. NIECH SMOK NIE BĘDZIE MI PRZEWODNIKIEM.
   IDZ PRECZ SZATANIE,
   NIE KUŚ MNIE DO PRÓŻNOŚCI.
   ZŁE JEST TO, CO PODSUWASZ, SAM PIJ TRUCIZNĘ.

  • Eva pisze:

   Pozdrawiam Ks. Jana! Miałam ten zaszczyt, że uczestniczyłam w modlitwie nad jedną biedną dziewczyną, kiedy latem 2018r. odwiedziliśmy Księdza razem z mężem i zaprzyjaźnionym Kapłanem. Również w tym roku uczestniczyłam w zjeździe egzorcystów na Jasnej Górze. Te spotkania są zawsze bardzo ciekawe i pouczające.

 4. Danuta pisze:

  PANI EWO NIECH PAN JEZUS ZA WSTAWIENINICTWEM MATKI BOZEJ ZESLE LASKE POWROTU DO ZDROWIA I SILY W SLUZENIU INNYM NA CHWALE PANA BOGA WSZECHMOGACEGO.

 5. Ania pisze:

  Jak wynika ze słów Królowej Pokoju, przychodząc do ludzi, pragnie powstrzymać szatana, który w ostatnich dekadach zdobywa coraz większą władzę nad światem. Czy objawienia w Medjugorje mogą być ostatnim punktem tego Maryjnego planu?

  • c pisze:

   prawdopodobnie tak, ciekawe sa tez objawienia w Dechtice na SLowacji – bardzo podobne do tych e medjugorie. polecam odwiedzic zwlszcza tym ktorzy sa z poludnia.

 6. wobroniewiary pisze:

  Dziś o 20-45 przecudna Adoracja z San Giovanni Rotondo, gdzie u Matki Bożej Łaskawej gości Madonna di Czestochowa ❤

  • gosc pisze:

   jest transmisja na żywo?

   • wobroniewiary pisze:

    💕 Buona sera a tutti voi – czyli dobry wieczór wszystkim 💕
    Zapraszam na Adorację Najświętszego Sakramentu do San Giovanni Rotondo, gdzie do św. O. Pio zawitała Matka Boska Częstochowska ❤

    💕 Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità.
    I miei calzari leverò su questo santo suolo,
    alla presenza Tua mi prostrerò … 💕

 7. Renata pisze:

  Pokornie proszę o modlitwę…Bóg zapłać

 8. AnnaSawa pisze:

  Hańba.

  • mi pisze:

   Dziękuję Aniu za umieszczenie tych filmików. Takie są owoce jak głosujemy na osoby a nie bierzemy pod uwagę ideologii danej partii. Polecam książkę Pana Leszka Misiaka (dziennikarz śledczy) „Tracimy Kościół”. Wyjaśnia i otwiera oczy!

  • Sylwek pisze:

   mnie to w ogóle nie dziwi 4 lata mieli i co poza tym premier w gościu niedzielnym powiedział no ta sprawa bardziej dzieli niż łaczy …. brawo wyborcy BRAWO

 9. wobroniewiary pisze:

  Kard. Sarah: Jeden episkopat mówi jedno, drugi drugie – to prawdziwy kryzys kapłaństwa. Jeden biskup mówi jedno, drugi mówi coś innego, a wierni są zdezorientowani.

   • AnnaSawa pisze:

    Jako Polacy musimy się jednoczyć, aby pokonać siły zła, które już dawno opanowały Zachód. Dzisiaj wybór jest prosty albo stajesz pod sztandarami Boga albo pod sztandarami szatana!
    Dlatego już dziś, czas zacząć kontrofensywę! Polski wam nie oddamy!

    • AnnaSawa pisze:

     „….Tylko prawdziwa – DUCHOWA kontrrewolucja jest w stanie obronić nasz naród.” -Robert Bąkiewicz.

    • Aleksandra pisze:

     MODLITWA ZA OJCZYZNĘ
     Boże, któryś nas stworzył Polakami
     i polskiej ziemi żywisz nas darami,
     co polskim słowem pozwalasz się sławić,
     prosim, racz polskiej ziemi błogosławić.
     Spraw, niechaj w Polsce kwitnie święta zgoda,
     pobożna ufność, wolność i swoboda,
     miłość braterska, obyczajność, praca,
     niech lud jej co dzień cnotą się wzbogaca.
     Co nam być może szkodą lub niesławą,
     odwróć to, Boże, za Twą świętą sprawą,
     lecz co pomoże, co nas uświęci,
     użycz nam tego z Twej ojcowskiej chęci.
     Z duchami przodków,
     którzy już są w niebie,
     wznosim pokorne błaganie do Ciebie,
     w obecnych klęskach,
     z każdą złą godziną lituj się,
     lituj nad polską krainą.

    • Monika pisze:

     „Kochane dzieci, chłopcy i dziewczęta, kiedy ludzie próbują budować świat wbrew Bogu i Jego prawu, w rzeczywistości tworzą sytuacje coraz większego cierpienia i niesprawiedliwości. Bóg wzywa nas, byśmy naprawiali to zło, współdziałając z Jego wspaniałym zamysłem wobec każdego człowieka i całej ludzkości. Jezus potrzebuje także was do tego dzieła. Powierza wam swoje plany i pyta się: czy chcecie być Moimi przyjaciółmi? Czy chcecie Mi pomagać w pracy nad tym, by świat stawał się coraz piękniejszy ? Czy chcecie być świadkami Mojej miłości w Kościele i w świecie?”
     – Jan Paweł II

 10. Joanna pisze:

  „Wydaje mi się, że duszpasterze i teologowie powinni przemyśleć dzisiaj jakąś formę dogmatycznego ruchu oporu. Idzie o cnotę męstwa przeciwstawiania się i ujawniania tego, co nie jest ortodoksyjne, co nie pochodzi od Chrystusa i Ewangelii „– powiedział ksiądz profesor Robert Skrzypczak.
  „Po II Soborze Watykańskim mieliśmy trzech wielkich papieży, którzy wprowadzali wiele uaktualnień do samego rozumienia życia chrześcijańskiego. Jednak żaden z nich nie ważył się naruszyć DEPOZYTU WIARY. Teraz wydaje się, jakby takie naruszanie działo się za przyzwoleniem papieża – wskazał polski duchowny. Odnotował on m.in. obecne w Instrumentum laboris synodu amazońskiego odwołania do „tak zwanej teologii pierwotnej plemienności, związanej zresztą silnie z teologią wyzwolenia”.

  Read more: http://www.pch24.pl/ksiadz-profesor-skrzypczak–kosciolowi-grozi-krypto-schizma,71903,i.html#ixzz65HU2undc
  „Ojciec Święty zasugerował, że Stolica Apostolska mogłaby przenieść na konferencje episkopatów pewne kompetencje doktrynalne – to z kolei komentarz księdza profesora do koncepcji „synodalności” w Kościele. Teolog ocenia ją negatywnie. – To stwarza zagrożenie czegoś, co ja nazywam archipelagizacją Kościoła. W zależności od decyzji poszczególnych episkopatów kształt życia chrześcijańskiego będzie przybierał różne postacie. W jednym państwie mamy interkomunię czy Komunię dla rozwodników, w drugim nie; teraz możemy sobie wyobrazić obowiązek celibatu w jednym kraju, a w innych znowu nie. Będziemy się od siebie oddalać. To swoista krypto-schizma. Przestrzega przed nią wielu biskupów, teologów i watykanistów. A wszystko zaczyna się od rozumienia Kościoła i władzy w Kościele, od spojrzenia na rolę papieża i biskupów. Znaleźliśmy się na bardzo grząskim gruncie – przestrzega ksiądz profesor Skrzypczak.”
  Read more: http://www.pch24.pl/ksiadz-profesor-skrzypczak–kosciolowi-grozi-krypto-schizma,71903,i.html#ixzz65HTh2gPt

 11. ja pisze:

  Już się zaczyna! Śmiszek powołał parlamentarny zespół ds. równouprawnienia LGBT+. W jego składzie m.in. Jachira i Nowicka.

 12. Aleksandra pisze:

  Święta Jadwigo, usuń niezgodę

  Święta Urszula Ledóchowska była gorącą orędowniczką wyniesienia Królowej Jadwigi na ołtarze. Wiele o niej pisała i mówiła, ułożyła też piękną modlitwę, która dziś znów jest szczególnie aktualna.

  ,, Jadwigo, Królowo nasza, powstań! I proś Boga, Aby Ci pozwolił po raz drugi objąć rządy nad Twoim krajem. Tak jak miłością niegdyś zjednoczyłaś Polskę, Litwę i Ruś Czerwoną – doprowadzając kraje do zgody i jedności – tak dzisiaj usuń niezgodę, co niszczy naszą ojczystą ziemię!
  Wspieraj nas Twą modlitwą, byśmy szli zawsze drogą naszych przodków :drogą wiary, cnoty i miłości ku Tej, co Jasnej broni Częstochowy i Ostrej świeci Bramie”.

  • Paweł pisze:

   Pozwalam sobie wkleić fragment dawnego mojego e-maila na temat św. królowej Jadwigi, który wysłałem kiedyś Adminom tej strony (z dn. 10 VI 2012):
   «(…) Stosunkowo rzadko zdarzają się objawienia świętych innych niż Matka Boża i Pan Jezus. (…) [A takie oto, przedstawione poniżej] objawienie świętej Królowej Jadwigi (…) otrzymała „Podlasianka” – niedawno zmarła polska wizjonerka (wizje i orędzia cytowane w książkach: Stephena Lassare’a „Odkryte sekrety przyszłości” wydanej w roku 1992 przez Oficynę Wydawniczo-Poligraficzną „Adam”; oraz Andrzeja Sieradzkiego „Przepowiednie dla Polski” wydanej w roku 1999 przez Wydawnictwo Astrum). W obu tych wyżej wymienionych książkach znajduje się następujący cytat słów „Podlasianki”:
   „W roku 1926 objawiła się nasza królowa Jadwiga, obiecując nam odzyskanie wybrzeża Morza Bałtyckiego. Oto Jej słowa: ‚Nie tylko Gdańsk i Królewiec wasze będą. Jako królowa dałam wam w wianie unię z Litwą. Jako święta przyniosę wam panowanie nad Bałtykiem.’ ”
   Jak teraz wszyscy możemy w sposób oczywisty stwierdzić, proroctwo powrotu Gdańska do Polski już się spełniło. Wypada więc czekać z kolei na powrót Królewca (czyli obecnego Kaliningradu), a ponieważ królowa Jadwiga jest już od (…) lat kanonizowana – to czekajmy też, że przyniesie nam jako święta panowanie nad Bałtykiem, o ile tylko nie będzie to szkodliwe dla zbawienia naszych dusz.»
   [Powyższy opis objawienia się św. królowej Jadwigi można znaleźć też wśród komentarzy pod linkiem: https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/ostrzezenie-ks-adam-skwarczynski-ostrzega-przed-satanistycznym-podlozem-oredzi-marii-z-irlandii/forum-o-falszywych-oredziach/ ]

   • Paweł pisze:

    Te proroctwa „Podlasianki” są też przytoczone na str. 83-86 takiej oto książki wydanej przez Michalineum (aczkolwiek bez oficjalnej aprobaty kościelnej): Zbigniew Przybylak „Najsławniejsze proroctwa i przepowiednie dla Polski”, Warszawa 2000.
    Jako ciekawostkę mogę dodać, że książka ta omawia ponadto m. in. następujące proroctwa:
    I. NAJSTARSZE PROROCTWA DOTYCZĄCE LOSÓW POLSKI (od str. 15):
    a) Przepowiednia cierpienia i chwały podana przez przeora Eustachiusza [benedyktyna spod Warszawy, z r. 1449] – str. 15
    b) „Symboliczną listę 17 przyszłych królów polskich sporządził w drugiej połowie XVI wieku Stanisław Reszka, opat klasztoru cystersów w Jędrzejowie…” – str. 16 [Oto ta ułożona za czasów Zygmunta II Augusta lista królów i przywódców Polski (obejmująca najwidoczniej tylko WOLNĄ Polskę, a więc tylko pierwszą, drugą i trzecią Rzeczpospolitą, a nie obejmująca władz zaborczych, okupacyjnych, sanacyjnych ani PRL-owskich):
    KRÓLOWIE POLSKI: 1. Kwiat w dolinie (Henryk Walezy). 2. Z imienia korona (Stefan Batory). 3. Wygnaniec szczęśliwy (Zygmunt III Waza). 4. Chwała następująca (Władysław IV Waza). 5. Sługa niepożyteczny (Jan Kazimierz). 6. Nocy krótka gwiazda (Michał Korybut Wiśniowiecki). 7. Ramię zebranych (Jan III Sobieski). 8. Różnej barwy (August II Sas) 9. Jedyny księciem (Stanisław Leszczyński). 10. Z dwóch jeden (August III Sas) 11. Brzęczenie pszczół (Stanisław August Poniatowski). PRZYWÓDCY NARODU POLSKIEGO: 12. Stróż czujności (Tadeusz Kościuszko). 13. Sam dzielny (Henryk Dąbrowski). 14. Państwa jakaś ozdoba (Księstwo Warszawskie). 15. Drugi Krak (Józef Piłsudski). 16. Słońce Ojczyzny (Jan Paweł II?). 17. Upadek królestw (Lech Kaczyński???)]
    c) Wizja mistyczki Nimfy Suchońskiej [ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, z ok. 1700 roku] – str. 18; d) Proroctwo św. Malachiasza – str. 18
    e) Proroctwo zjednoczenia Czechów i Polaków [zwane popularnie proroctwem św. Ludmiły, babki św. Wacława, Patrona Czech] – str. 20; f) Proroctwo św. Jana Kapistrana (1386-1456) – str. 24; g) Przepowiednie św. Wacława o tryumfie Polski – str. 25
    h) Objawienie św. Stanisława Kostki [rosyjskiemu generałowi: „(…) pułki polskie ścigać was będą aż do (…) Moskwy i skończy się wasze panowanie w Europie po wszystkie czasy”] – str. 27
    i) Wieszczby Wernyhory -str. 27; j) Wieszczba księdza Marka [z XVIII w.] o odrodzeniu Polski [popularne wśród romantycznych wieszczów] – str. 29
    II. KRZEPIĄCE WIESZCZBY WIELKICH NARODOWYCH WIESZCZÓW (od str. 33):
    a) Natchnienia papieża [św. Jana Pawła II] z wizji narodowych wieszczów [„(…) w trakcie swej pielgrzymki do Polski, w Gnieźnie, Papież powiedział do młodzieży, że swoją promocję zawdzięcza od początku polskiej kulturze, polskiej literaturze, muzyce, plastyce, teatrowi, polskiej historii, polskim tradycjom chrześcijańskim, polskim szkołom i uniwersytetom (…); zapamiętał do dziś, między innymi, słowa (…) Wyspiańskiego, (…) sięga też do myśli (…) Mickiewicza, Słowackiego, a zwłaszcza Norwida; dostarczają mu one kolejnych natchnień”] – str. 33; b) Proroctwa wieszcza Adama [Mickiewicza] – str. 34; c) Słowacki prorokuje słowiańskiego papieża i wspaniałość ojczyzny – str. 41; d) Poetyckie proroctwo Norwida o zmartwychwstaniu Polski – str. 45; e) Polska królową słowiańskich pól [wg trzeciego polskiego wieszcza epoki romantyzmu – Zygmunta Krasińskiego] – str. 47; f) Gałczyński prorokuje wybór polskiego papieża – str. 49; g) „Boża przyszłość w rękach Słowian…” [wg Augusta Cieszkowskiego] – str. 52.
    III. NAJSŁAWNIEJSZE PROROCTWA, PRZEPOWIEDNIE I OBJAWIENIA POLSKICH ŚWIĘTYCH, MISTYKÓW I JASNOWIDZÓW (od. str. 55):
    a) Przepowiednie [błogosławionego] księdza Markiewicza – str. 55-71
    b) Proroctwo męczennika, św. Andrzeja Boboli – str. 72-73
    c) Objawienia mistyczki, [Sł. Bożej] Wandy Malczewskiej – str. 73-78
    d) Wizja [Sł. Bożego] biskupa Jana Cieplaka [metropolity wileńskiego] powstania potężnej Polski – str. 78-83
    e) Misja Polski według widzeń „Podlasianki” – str. 83-86
    f) Widzenie siostry Faustyny wywyższenia Polski – str. 86-93
    g) Objawienia stygmatyczki i mistyczki Katarzyny Szymon – str. 93-97
    h) Objawienia stygmatyczki Jadwigi Bartel – str. 97-98; i) Chrystus wychowuje Polaków do odnowienia oblicza ziemi [- mistyczka Anna] – str. 99-104; j) Pomyślne przepowiednie jasnowidza Klimuszki – str. 104-107.
    IV. PROROCZE ZAWIERZENIA I ZAPOWIEDZI ZWYCIĘSTWA PRZEZ MARYJĘ [Sł. B. prymas August Hlond, Sł. B. prymas Stefan Wyszyński, św. Jan Paweł II] – str. 109-129
    V. PROROCZA POLSKA DUCHOWOŚĆ MARYJNA [m. in. o. Franciszek Stanisław Foenicjusz i o. Jan Chomętowski, którzy propagowali w Polsce nabożeństwo maryjnego niewolnictwa w stylu św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, i to jeszcze zanim on się urodził; św. Jacek i jego „Matka Boża Jackowa”; pieśń „Bogurodzica” i UJ w XV wieku propagujący naukę o Niepokalanym Poczęciu; Kazimierz Jagiellończyk pierwszym królem pielgrzymującym na Jasną Górę; śluby lwowskie króla Jana Kazimierza; św. Stanisław Papczyński, założyciel marianów; bł. Honorat Koźmiński, niewolnik Maryi, i jego mariologiczne kazanie z Zakroczymia z 1888 roku, które stało się fundamentem teoretycznym do oddania w niewolę Maryi Narodu Polskiego przez Prymasa Tysiąclecia; „duch Koźmińskiego”, który natchnął bł. Jerzego Matulewicza do uratowania zakonu marianów; św. Rafał Kalinowski, czciciel Matki Bożej Ostrobramskiej i Szkaplerznej, postać inspirująca dla prymasa Hlonda; św. Maksymilian M. Kolbe, „Maryjny Apostoł”; „pocieszające objawienia w Gietrzwałdzie”; „objawienia pasterza Mikołaja w Licheniu”; „objawienie Matki Bożej Częstochowskiej” – na początku 1981 roku, pewnej religijnej lekarce szczecińskiej (bez bliższych danych o autorce), gdy groziła bratobójcza walka w Polsce: «Jestem Matką, Patronką i Opiekunką tego narodu. Nie dopuszczę do rozlewu krwi. (…) Nikt nie może zniszczyć tego narodu Bożego. (…) Świeca już się dopala i dopali się bez niczyjej pomocy oraz ingerencji. Zniknie ucisk, grzech, niewola, zło. Ja, Matka Boska Częstochowska, Królowa Polski, ze swym Synem uprosiłam wieniec błogosławieństwa dla tej ziemi, powstrzymanie plag i nienawiści. Zapamiętaj – ziemia ta będzie wolna duchem i ciałem.»] – str. 131-147
    VI. OBJAWIENIA FATIMSKIE A PRZYSZŁOŚĆ POLSKI [„polski papież w Fatimie”; „wizje pastuszków”; „poświęcenie Rosji i świata Maryi przez słowiańskiego papieża”; „katastroficzna trzecia tajemnica fatimska?”; „papież ujawnia tajemnicę”; „znaki z Lourdes i Medjugorie” – mariolog brazylijski, bp Maurilio Krieger w 1990 roku usłyszał osobiście od papieża: «Medjugorie jest duchowym centrum świata»] – str. 149-162
    VII. PRZEPOWIEDNIE MISTYKÓW I MĘDRCÓW SPOZA POLSKI [stygmatyczka Teresa Neumann z Konnersreuth – str. 163-167; św. Ojciec Pio do ks. Karola Wojtyły: «zostaniesz papieżem, ale na Twym pontyfikacie widzę krew i przemoc» i in. – str. 167-170; św. Alojzy Orione: «Polska powstanie, by spełnić posłannictwo wiary i cywilizacji» – str. 170; bł. Pius IX: «gwiazda wolności zaświeci jednocześnie dla Kościoła i Polski» – str. 173; br. Roger z Taizé: «wiosna Kościoła przyjdzie z Polski» – str. 174]
    VIII. NAJSŁAWNIEJSZE POLSKIE PROROCTWO OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO, CZYLI „PRZEPOWIEDNIA MICKIEWICZOWSKA” [zwana też „przepowiednią z Tęgoborzy”, wypowiedziana przez «ducha poety» podczas seansu urządzonego w r. 1893 we dworze śp. Władysława Wielogłowskiego w Tęgoborzy] – str. 175-182

    • Paweł pisze:

     Aby nie naruszyć tu niczyich praw autorskich, muszę chyba uściślić jeszcze, że ww. książka Zb. Przybylaka „Najsławniejsze proroctwa i przepowiednie dla Polski” na str. 16-18 omawia TYLKO trzech ostatnich przywódców Polski z przytoczonej powyżej prorockiej „listy 17 polskich królów i przywódców”, sporządzonej przez Stanisława Reszkę, opata klasztoru cystersów w Jędrzejowie w XVI wieku. Natomiast PEŁNĄ wersję tej listy pozwoliłem sobie przepisać ze str. 10-11 wspomnianej przeze mnie w poprzednim komentarzu książki Andrzeja Sieradzkiego „Przepowiednie dla Polski. Proroctwa, wizje, objawienia” – wydanej w roku 1999 przez Wydawnictwo Astrum.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s