2 października – Święto Aniołów Stróżów

MODLITWA DO ANIOŁA  STRÓŻA

Święty Aniele Stróżu mój, który z Bożego nakazu czuwasz nade mną, abym nie poniósł szkody na duszy i ciele, bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia, pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi. Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia, których spełnienie będzie się podobało Bogu i przyniesie pożytek ludziom. Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie i Twoich starań o moje dobro, wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie. Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie, gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci. Czuwaj nade mną, aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego. Amen.

Czytanie z Księgi Wyjścia
Tak mówi Pan: 
«Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, Jebuzyty, i Ja ich wygładzę».

Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, w wieczór, w dzień i w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego
I doprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

Chociaż może ta modlitwa kojarzy się z dzieciństwem i dziećmi, przekonanie o istnieniu i obecności Aniołów, w tym również Aniołów Stróżów, jest jednym z ważnych elementów naszej wiary. Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga dla Jego chwały i pomocy ludziom. Ci, którym Bóg zleca opiekę nad ludźmi, są nazywani Aniołami Stróżami. Opieka ta trwa przez całe nasze ziemskie życie. Każdy z nas ma swojego, „osobnego” Anioła Stróża.Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości co do istnienia aniołów, posłańców Bożych, którzy uczestniczą w dziejach zbawienia człowieka. Te czysto duchowe istoty pośredniczą między Bogiem a ludźmi. Nauka o nich jest oparta przede wszystkim na dwóch fragmentach Biblii. W psalmie 91 czytamy:
Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.

Natomiast św. Mateusz przekazuje nam w swojej Ewangelii m.in. takie słowa Jezusa:

Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.

Nie są to bynajmniej jedyne teksty Pisma świętego wskazujące na to, że Bóg posługuje się aniołami dla dobra rodzaju ludzkiego lub poszczególnych ludzi. Wystarczy przypomnieć o opiece anioła nad Hagar i jej synem, Izmaelem (Rdz 16, 7-12); anioł powstrzymuje Abrahama, by nie dokonywał zabójstwa swego pierworodnego syna, Izaaka (Rdz 22, 11), anioł ratuje Lota i jego rodzinę (Rdz 19), anioł ratuje trzech młodzieńców od śmierci w piecu ognistym (Dn 3, 49-50) i Daniela w lwiej jamie (Dn 6-22), żywi proroka Eliasza i ratuje go od śmierci głodowej (1 Krl 19, 5-8), wyprowadza Apostołów z więzienia (Dz 5, 19-20) i ratuje św. Piotra z rąk Heroda (Dz 12, 7-23).

Aniołowie byli obecni w nauczaniu Kościoła już od pierwszych wieków, w dziełach wybitnych myślicieli chrześcijańskich. W pismach ojców Kościoła naukę o Aniołach Stróżach spotykamy już w pierwotnych dokumentach chrześcijaństwa. Św. Cyprian (+ 258) nazywa aniołów naszymi przyjaciółmi. Św. Bazyli (+ 379) widzi w nich naszych pedagogów. Św. Ambroży (+ 397) uważa ich za naszych pomocników. Św. Hieronim (+ ok. 420) twierdzi: „Tak wielka jest godność duszy, że każda ma ku obronie Anioła Stróża”. Św. Bazyli idzie dalej, gdy pisze: „Niektórzy między aniołami są przełożonymi nad narodami, inni zaś dodani każdemu z wiernych”. Podobnie pisze św. Augustyn (+ 430): „Wielkim jest staranie, jakie ma Pan Bóg o ludzi. Wielką nam miłość okazał przez to, że ustanowił aniołów, aby nas strzegli”.
Wśród świętych, którzy wyróżniali się szczególnym nabożeństwem do Aniołów Stróżów, należałoby wymienić: św. Cecylię (+ w. III), św. Franciszkę Rzymiankę (+ 1440) i bł. Dalmacjusza, dominikanina z Gerony (+ 1341), którzy mieli szczęście często przestawać ze swoim Aniołem Stróżem, jak głoszą ich żywoty; św. Stanisława Kostkę, naszego rodaka, patrona Polski, który z rąk anioła miał otrzymać cudownie Komunię świętą, gdy był w drodze do Dyllingen; św. Franciszka Salezego, który miał zwyczaj pozdrawiać Anioła Stróża w każdej miejscowości, do której przybywał; oraz św. Jana Bosko, którego Anioł Stróż kilka razy uratował od niechybnej śmierci w czasie czynionych na niego zamachów, kiedy posyłał mu tajemniczego psa ku obronie.

Anioł StróżAniołom oddawano cześć już w liturgii starochrześcijańskiej. Wprawdzie pierwotne chrześcijaństwo walczące z wszelkimi przejawami pogaństwa nie rozwinęło kultu aniołów, podobnie jak powstrzymywało się od publicznego kultu Matki Bożej i świętych, jednak pierwsze wzmianki o kulcie aniołów spotykamy już u św. Justyna (+ ok. 165) w jego pierwszej Apologii. Od IV w. wyróżnia się kult św. Michała Archanioła. Aniołowie są wymieniani często w różnych liturgiach jako oddający chwałę Panu Bogu. W ikonografii spotykamy aniołów już w katakumbach (w. III).
Osobne święto pojawiło się dopiero w XV w. na Półwyspie Iberyjskim, zwłaszcza na terenie Hiszpanii oraz we Francji. W roku 1608 Paweł V pozwolił obchodzić to święto w pierwszy dzień zwykły po św. Michale. Na stałe do kalendarza liturgicznego dla całego Kościoła wprowadził je Klemens X w roku 1670. Żywą wiarą w Aniołów Stróżów wyróżniał się m.in. bł. Jan XXIII, który jeszcze jako nuncjusz apostolski przed każdym ważnym spotkaniem prosił swego Anioła Stróża o pomyślny przebieg rozmowy i jej dobre owoce.

Niech dzisiejsze wspomnienie uświadomi nam, że Aniołowie Stróżowie realnie istnieją, opiekują się nami, chroniąc przed złem i prowadząc ku dobru, a wiara w nich nie jest zarezerwowana tylko dla dzieci. Nie zapominajmy o częstej modlitwie do naszych duchowych opiekunów

Jak oddać się w opiekę Anioła Stróża – porada duchowa św. Ojca Pio

Jak wielką pociechą jest świadomość, że człowiek znajduje się pod opieką niebios, która nie opuszcza nas, nawet gdy czynimy coś niemiłego Bogu. Ta wielka prawda jest dla duszy wierzącej źródłem słodyczy. Kogo więc może obawiać się dusza, która ćwiczy się w miłości Jezusa i ma zawsze przy sobie Nieugiętego Wojownika?

Czy nie był on jednym z wielu, którzy razem ze Świętym Michałem w niebiosach bronili honoru Boga, walcząc z Szatanem i zbuntowanymi duchami, doprowadzając ich do przegranej i strącając do piekła? Wiedz, że nadal jest on potężnym przeciwnikiem Szatana i jego przyjaciół. On nas chroni, a mocy mu nigdy nie ubywa. Myśl zawsze o nim i niech się to dzieje instynktownie.

Od urodzenia aż do śmierci jest przy nas obecny opiekun z nieba, który nawet na chwilę nie pozostawia nas samych, prowadzi, chroni jak przyjaciel i brat oraz pociesza w momentach szczególnie dla nas smutnych. Ten dobry anioł modli się za nas, ofiarując Bogu wszystkie nasze dobre czyny i pragnienia. Gdy czujesz się samotna i opuszczona, nie rozpaczaj, że nie ma przy Tobie przyjaznej duszy, przed którą mogłabyś otworzyć serce, powierzyć swe cierpienia i zaufać. Nie zapominaj o tym niewidzialnym towarzyszu, który jest zawsze przy Tobie, gotowy, by wysłuchać i pocieszyć. […]

Oczami duszy spróbuj go zobaczyć, dziękuj mu i módl się do niego. Szanuj go, gdyż jest on nad wyraz delikatny i czuły. Niech kieruje Tobą lęk przed obrazą czystości jego spojrzenia. Wzywaj często swego Anioła Stróża i powtarzaj słowa następującej modlitwy:
„Aniele Boży, który jesteś moim opiekunem, Tobie zostałam powierzona z dobroci Ojca, oświecaj mnie, strzeż mnie, prowadź teraz i zawsze”.

Jak wielka będzie radość, gdy w momencie śmierci dusza spotka tego pełnego dobroci anioła, który przez całe życie nam towarzyszył i opiekował się nami? […] Myśl o spotkaniu naszego anioła jest dobra i święta. Właśnie ona powinna zachęcać nas do wyjścia z tego ciemnego więzienia, w którym jesteśmy zamknięci.

Ojciec Pio
Pietrelcina, 20 kwietnia 1915 roku

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

39 odpowiedzi na „2 października – Święto Aniołów Stróżów

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały 2019 rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. wobroniewiary pisze:

  Orędzie nr 478 dane ks. Gobbiemu przez Matkę Bożą w Mediolanie 2 października 1992 we wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów

 3. Ola pisze:

  Bardzo proszę Was o modlitwę za nienarodzone dziecko mojej siostry ciotecznej , wykryto u niego chore serduszko i arytmię, rodzice dziecka są zrozpaczeni, proszę również o modlitwę i za nich, o pokój Boży w ich sercach i nawrócenie, żyją bowiem bez ślubu. Bóg zapłać ❤️
  Za Was wszystkich +++

 4. duszyczka pisze:

  Dziś możemy ofiarować Komunię św. naszemu Aniołowi Stróżowi💙😇💙

 5. Betula pisze:

  W V-ty dzień nowenny do Matki Bożej Różańcowej (28.IX – 6.X)
  „Przedziwny sekret Różańca Świętego” – Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort (fragmenty)
  Różaniec odmawiany z medytacją tajemnic:
  1. prowadzi nas stopniowo do doskonałej znajomości Jezusa Chrystusa;
  2. oczyszcza nasze dusze z grzechu;
  3. czyni nas zwycięskimi nad wszystkimi wrogami;
  4. ułatwia praktykowanie cnót;
  5. rozpala w nas miłość Jezusa Chrystusa;
  6. wzbogaca nas w łaski i zasługi;
  7. daje nam możliwości spłacenia długu Bogu i ludziom;
  8. wreszcie pozwala nam na otrzymanie od Boga wszelkiego rodzaju łask.
  Poznanie Jezusa Chrystusa jest największą wiedzą chrześcijan i wiedzą Zbawienia;
  przewyższa – jak mówi święty Paweł – wartości i doskonałości wszystkich nauk ludzkich:
  godnością podmiotu, którym jest Bóg-Człowiek, w obecności którego wszechświat jest jedynie kroplą rosy albo ziarnkiem piasku;
  swoją pożytecznością gdyż nauki ludzkie napełniają nas jedynie wiatrem i dymem dumy;
  swoją koniecznością ponieważ nie można być zbawionym, jeżeli nie zna się Jezusa Chrystusa; a ten kto, mimo że nie zna pozostałych nauk, będzie zbawiony, byleby tylko został oświecony nauką Jezusa Chrystusa.
  Błogosławiony jest Różaniec, który daje nam tę wiedzę i poznanie Jezusa Chrystusa, pozwalając medytować nad Jego Życiem, Śmiercią, Męką i Chwałą! Królowa Saba,
  podziwiając mądrość Salomona, wykrzyknęła: Szczęśliwe twoje żony, szczęśliwi twoi słudzy! Oni stale znajdują się przed twoim obliczem i wsłuchują się w twoją mądrość!
  Jeszcze szczęśliwsi są ci, którzy rozważają Życie, Cnoty, Cierpienia i Chwałę Zbawiciela, ponieważ uzyskują tym sposobem doskonałą wiedzę, na czym polega życie wieczne: Haec est vita aeterna.
  Matka Boża wyjawiła błogosławionemu Alanowi, że natychmiast jak święty Dominik zaczął głosić Święty Różaniec, zatwardziali grzesznicy zostali przemienieni i gorzko płakali nad swoimi zbrodniami. Nawet małe dzieci czyniły niezwykłe akty pokutne.
  Wszędzie tam gdzie głosił Święty Różaniec, żarliwość była tak wielka, że grzesznicy zmieniali postępowanie i stawali się dobrym przykładem dla wszystkich przez pokutę i poprawę życia.
  Jeżeli czujesz, że sumienie zarzuca ci kilka grzechów, weź Różaniec i odmów jego cząstkę na cześć tajemnic Życia, Męki albo Chwały Jezusa Chrystusa. I bądź pewny, że podczas gdy będziesz odmawiać i czcić te tajemnice, On pokaże Swoje Święte Rany Ojcu w Niebie, ujmie się za tobą, otrzymasz dar skruchy i odpuszczenie grzechów.
  Jezus Chrystus powiedział pewnego razu błogosławionemu Alanowi:
  „Gdyby ci nędzni grzesznicy odmawiali często Różaniec,
  uczestniczyliby w zasługach Mojej Męki i, jako ich orędownik, złagodziłbym Boską Sprawiedliwość.”

 6. wobroniewiary pisze:

  Sob. 13.III.99.
  ALP

  – Po co żyję nadal?
  † Żeby kochać! Ponieważ jestem Miłością pragnę przygotować cię do pełni radości w Niebie przez dalsze oczyszczenie twej duszy w drodze trudu życia, cierpień, służby dla Królestwa Bożego i świadomych wysiłków twoich. To wymaga czasu. Człowiek, jak owoc, musi dojrzewać w czasie, w promieniach Mojej Miłości, jaką go otaczam. Zadośćuczynienie ma wartość o tyle, o ile wypływa z miłości szczerej, bezinteresownej, szczodrej – z miłości obejmującej wszystkich ludzi, cały świat pogrążony w bólach, jakie sobie zadaje. Kochaj, współczuj i zanurzaj się w cierpienia ludzkie, aby wydobywać z nich dusze Moich dzieci zrodzonych dla Miłości i szczęścia. Wydobywaj je z morza cierpień mocą Mojej Miłości, swoimi dłońmi i swoim sercem, choć zranione będą twoje dłonie i twoje serce jak zranione były Moje na Krzyżu Golgoty. Na Krzyżu dokonane zostało zwycięstwo Moje i pragnę obdarować cię udziałem w tym zwycięstwie nad grzechem twoim i grzechem świata. Raduj się tą łaską, tym szczególnym darem Miłości Mojej. Daję ci to, co najcenniejsze: Krzyż i Matkę Moją pod Krzyżem, by czuwała nad tobą.

 7. Paweł pisze:

  KORONKA DO ANIOŁÓW STRÓŻÓW
  [Obietnica Pana dana 3 XII 1995 r. – Z czasopisma „Któż jak Bóg” 2(20) 96:
  „Tym, którzy z wiarą i czcią będą pozdrawiać Aniołów Stróżów wszystkich ludzi, przez odmawianie tej koronki, uwielbiając Boga obecnego w nich – obiecuję rozlać pokój szczególny w kontaktach z ludźmi oraz posyłać Aniołów, Moje ukochane dzieci Nieba, aby ich oświecali, prowadzili do zbawienia i strzegli przed napaściami złych duchów.”]
  Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Wierzę w Boga…
  (Na dużych paciorkach różańca):
  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
  w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata.
  (Na małych paciorkach różańca):
  Bądź uwielbiony, Boże,
  w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata.
  (Na zakończenie – 3 razy):
  Dla wstawiennictwa Aniołów Stróżów wszystkich ludzi świata,
  Panie nieba i ziemi, ulituj się nad nami i ulituj się nad światem.

  [Koronka ta znajduje się na str. 425 modlitewnika „Modlitwa – Pokuta – Ofiara”, opisanego przeze mnie dokładnie w komentarzu pod wpisem https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2016/05/17/zlota-strzala/ , jak również na str. 57-58 książeczki „Kołaczcie a otworzą wam. NAJPIĘKNIEJSZE KORONKI”, wydanej w roku 2004 przez Wydawnictwo eSPe i zaopatrzonej w kościelne pozwolenie druku:
  IMPRIMATUR
  Kuria Metropolitalna w Krakowie
  nr 1444/2004 z dnia 17 czerwca 2004 r.
  Ks. bp Jan Szkodoń, Vic. Gen.
  Ks. prof. Jan Dyduch, Kanclerz
  Ks. dr Stanisław Szczepaniec, Cenzor]

 8. wobroniewiary pisze:

  OSTRZEŻENIE I PROŚBA!
  Kochani, systematycznie, jak co roku, ktoś aktywizuje użytkowników Internetu i telefonicznych sieci mobilnych, wywołując lawinę smsów i postów z orędziem rzekomo danym Ivanowi. Nie dajcie się oszukiwać. Modlitwa jest ważna, modlić się należy zawsze, z wiarą, ufnością, sercem – o dowolnej porze. Duch tego rzekomego przesłania to nie jest duch medziugorski. Jest w nim szukanie sensacji, budzenie zainteresowania, które może następnie u wielu skutkować zawodem, że zapowiedź była nieprawdziwa. Takie newsy mają na celu podważyć wiarygodność orędzi Matki Bożej. A tutaj ostrzeżenie dotyczące tego fake newsa opublikowane w sieci już w roku 2014:

  Uwaga na fałszywe orędzie – rzekomo dla Ivana z Medjugorje
  Opublikowano 30 sierpnia 2014
  Od kilku lat poprzez Internet i smsy są rozsyłane fałszywe orędzia. Rzekomo te orędzia miał otrzymać widzący Ivan od Matki Bożej. Tym razem tekst tego fałszywego orędzia rozpoczyna się od słów: „Matka Boża prosi żeby codziennie o godz. 18.30 przerwać swoje obowiązki i odmówić 3 razy Zdrowaś Maryjo o pokój i przeciwko zbliżającej się wojnie…”
  Kochani, jeżeli otrzymacie to fałszywe orędzie to proszę odpiszcie do osób, które wam to przysłały, aby zaprzestały go rozsyłać!

 9. wobroniewiary pisze:

  Czy zastanawialiście się kiedyś, jak silna jest więź każdego z nas z aniołem? Czy wiecie, że nawet śmierć nie jest w stanie jej zerwać?

  Misja, której śmierć nie kończy
  Misja dobrych aniołów nie kończy się nawet z końcem ziemskiego życia człowieka. Pan mówi: „Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem” (Wj 23, 20). Kiedy zostaje ogłoszony ostateczny sąd i dusza przeznaczona zostaje na wieczne męki, jest natychmiast opuszczana przez swojego Anioła Stróża i staje się ofiarą demonów, które zaciągają ją do piekła

  http://twojawalkaduchowa.pl/?p=295

 10. wobroniewiary pisze:

  Ludzie z wypiekami na twarzy opowiadali o jej niezwykłych wizjach, ekstazach i proroctwach. Wielu zawdzięczało jej uzdrowienie. Kroniki wspominają również o wskrzeszonych zmarłych

 11. Paulina pisze:

  A propos obrony … Dobry patent. W drogerii kupiłam mały spryskiwacz (do kosmetyków) i wlałam do niego wodę święconą. Noszę go w torebce. Ilekroć w pracy pojawia się przy mnie jakieś zawirowanie, spryskuję się wodą święconą. Od razu lepiej! Chwała Bogu! Gdyby ktoś zobaczył mógłby pomyśleć, że to woda do nawilżania ciała lub jakaś mgiełka zapachowa. Polecam

 12. Elizeusz pisze:

  Dane jest nam z łaski Bożej żyć w szczególnych czasach, czasach opisanej w Księdze Apokalipsy św. Jana apostoła walk/bitwy między Niewiastą obleczona w słońce a czerwonym smokiem. W tej walce Aniołowie mają najważniejsze zadanie do spełnienia, ale w tej walkę i my jesteśmy włączeni, w niej uczestniczymy. Matka Boża/Królowa Aniołów tak o tym mówi(ła) w swych Orędziach do Jej umiłowanych synów, Kapłanów:
  1/. „Aniołowie, Archaniołowie i wszystkie wojska niebieskie są z wami zjednoczone w strasznej walce przeciwko Smokowi i jego zwolennikom. Bronią was przed zasadzkami szatana i jego licznych demonów, którzy obecnie we wszystkich częściach świata zrywają się z wściekłością i niszczycielską furią. Oto godzina szatana i mocy duchów ciemności (por. Łk 22,53b). To ich godzina. Wydaje się, że odnoszą zwycięstwo. Ta godzina należy do nich, lecz czas, jaki mają do dyspozycji, jest krótki i dni ich tryumfu są policzone.
  Dlatego zastawiają na was straszliwe i niebezpieczne zasadzki. Nie moglibyście ich uniknąć bez specjalnej pomocy waszych Aniołów Stróżów. Ileż razy interweniują oni w ciągu dnia, aby was wybawić ze wszystkich podstępnych knowań (por. 2Kor 2,11), jakimi sprytnie otacza was Mój przeciwnik!
  Proszę was, byście coraz bardziej powierzali się Aniołom Pana. Trwajcie z nimi w serdecznej przyjaźni, ponieważ są wam bliżsi niż wasi przyjaciele i osoby wam drogie.
  Módlcie się do swoich Aniołów Stróżów i przeżywajcie ufnie i spokojnie bolesne godziny oczyszczenia”. ( z Orędzia nr 232, 29.09.1981)
  i
  2/. „Wzywam was więc do jedności z Aniołami i Świętymi z Raju. Proszę was zwłaszcza o częstszą modlitwę do waszych Aniołów Stróżów, ponieważ są oni w tych czasach wezwani do wypełnienia względem każdego z was, Moi najmilsi synowie, szczególnego, wyznaczonego im przeze Mnie zadania. Moje Serce pragnie, żebyście do codziennej modlitwy «Anioł Pański» dorzucili również modlitwę do Anioła Bożego.
  Wzywam was do życia w ciągłej zażyłości i ufności wobec waszych Aniołów Stróżów. Wzywajcie ich w potrzebach, przywołujcie w niebezpieczeństwach, włączcie ich w waszą pracę. Powierzajcie im wasze trudności, szukajcie ich w chwilach pokusy. Oni muszą teraz stanowić jedno z wami”. )z Orędzia nr 364, z 29.09.1987)
  i
  3/. Z Orędzia nr 502 zatyt. «Zadanie Aniołów Stróżów»:
  „W czasach wielkiej próby (por. Ap 3,10) zapraszam was do umocnienia więzów łączących was z waszymi Aniołami Stróżami. Mają oni szczególne i ważne zadanie do wypełnienia wobec was – zwłaszcza w ostatnich czasach.
  Dni, w których żyjecie, naznaczone są wielką ciemnością. Zwiększa się ona stale i pogłębia.
  Jest to ciemność błędów. Okrywają one umysły ludzi i czynią ich ofiarami wielkiego odstępstwa.
  To ciemność grzechów zaciemniających piękno i świętość waszych dusz.
  To ciemność nieczystości, niszczącej blask waszego ciała i poniżającej je – a przecież jest ono powołane do odbijania chwały Boga żywego. Z tego powodu bardzo wiele Moich biednych dzieci żyje dziś jak cienie, pogrążając się w ciemnościach błędu, grzechu i nieczystości.
  Waszym Aniołom Stróżom powierzone jest zadanie ochraniania was przed wielką, otaczającą was ciemnością. Mają wam pomóc zawsze kroczyć w świetle prawdy, świętości i czystości, pokory, ufności i miłości.
  Aniołowie Stróżowie mają też za zadanie bronić waszego życia. Jak liczne i podstępne są zasadzki zastawiane każdego dnia na was przez złe duchy, demony. Rozeszły się one po świecie i działają wszędzie, by doprowadzić dusze do wiecznego potępienia (por. 1P 5,8). Ich działanie stało się obecnie mocne. Zjednoczyło się ono z siłą posiadaną przez środki społecznego przekazu, takie jak prasa i telewizja. Podstępnie i przebiegle propaguje się zło pod pozorem dobra (por. Iz 5,20); grzech – jako doświadczanie osobistej wolności; przekraczanie Prawa Bożego – jako nową zdobycz biednej, zepsutej ludzkości. Jakże silne i stałe są ataki złych duchów. Usiłują one zadać wam cios, godząc nawet w wasze życie fizyczne przez wypadki, nieszczęścia, zamachy, choroby, klęski, wybuchy przemocy, wojny i rewolucje.
  Waszym Aniołom Stróżom zostało powierzone zadanie chronienia was we wszystkich tych nieszczęściach, strzeżenia was od tych zasadzek oraz doprowadzenia do życia – dzięki ich niezawodnej i mocnej opiece.
  Aniołowie Stróżowie mają za zadanie walczyć razem z wami w tej samej bitwie, abyście odnieśli zwycięstwo. W wielkiej próbie, która właśnie nadeszła, jeszcze silniejsza i bardziej krwawa staje się wielka walka pomiędzy Niewiastą obleczoną w słońce a czerwonym Smokiem, pomiędzy siłami dobra i zła, pomiędzy Chrystusem i Antychrystem. Ta bitwa rozgrywa się przede wszystkim na płaszczyźnie duchów: duchy dobre – przeciw duchom złym; Aniołowie – przeciw demonom; święty Michał Archanioł – przeciw Lucyferowi.
  Jesteście uwikłani w wielką walkę, która was nieskończenie przekracza. Powinniście więc być szczególnie złączeni z Aniołami. Oni są wam bliscy w tej wielkiej walce i posiadają ogromną moc w tej bitwie. Pomagają wam walczyć i prowadzą was do pewnego zwycięstwa”. (2.X.1993)

  • Elizeusz pisze:

   Z listu do Hebrajczyków o przeznaczeniu i roli Aniołów, Aniołów Stróżów wedle odwiecznego zamysłu Stwórcy:
   „5 Do którego bowiem z aniołów powiedział Bóg kiedykolwiek: ‚Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził?’ lub: ‚Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem’. 13 Do któregoż z aniołów kiedykolwiek powiedział: ‚Siądź po mojej prawicy, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek Twoich stóp’. 14 Czyż nie są oni wszyscy (służebnymi) duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie/maja stać się dziedzicami zbawienia?” (Hbr 1,5.13n)

 13. małgorzata pisze:

  Jutro jadę w podróż i mogę zabrać ze sobą do czytania albo Księge Psalmów albo Nowy Testament, nie wiem co zabrać -jakieś sugestie?

 14. Witek pisze:

  Wgraj aplikację Słowo Boże ze sklepu google, play i będziesz miała wszystko:) Stary Testament, Nowy, Brewiarz…..

 15. Ania pisze:

  Orędzie Matki Bożej z Medjugorje 2.10.2019

  „Drogie dzieci, wola i miłość Ojca Niebieskiego sprawiają, że jestem tutaj, aby pomóc wam z macierzyńską miłością rozwijać wiarę w waszych sercach, abyście mogli naprawdę zrozumieć cel ziemskiego życia i wielkość nieba. Moje dzieci, ziemskie życie jest drogą do wieczności, do prawdy i życia – do mojego Syna. Chcę was prowadzić tą ścieżką. Wy, moje dzieci, wy zawsze spragnieni miłości, prawdy i wiary, wiecie, że istnieje tylko jedno źródło, z którego możecie pić – zaufanie do Ojca Niebieskiego, zaufanie do Jego miłości. Poddajcie się całkowicie Jego woli i nie bójcie się. Wszystko, co jest dla was najlepsze, wszystko, co prowadzi was do życia wiecznego, będzie wam dane. Zrozumiecie, że celem życia nie zawsze jest chcieć i brać, ale kochać i dawać. Będziecie mieć prawdziwy pokój i prawdziwą miłość, będziecie apostołami miłości, dacie przykład, że moje dzieci, które nie znają Mojego Syna i Jego miłości, będą chciały Go poznać. Moje dzieci, apostołowie mojej miłości, czcijcie Mnie z moim Synem i kochajcie Go przede wszystkim. Zawsze starajcie się żyć w Jego prawdzie. Dziękuję wam”

 16. Euzebia pisze:

  1 Najwierniejszy przyjaciel człowieka – Anioł ks.Piotr Prusakiewicz CSMA
  http://www.youtube.com/watch?v=gTC3DcCtEyA

 17. Marian pisze:

  Dzisiaj w mojej parafi w czasie Mszy Sw ks. poswiecil i rozdawal kolorowe rozance{teczowe} dzieciom z trzeciej klasy {1-Komunia Sw}. Czy to normalne ,czy musza byc teczowe ?, a nie np. biale lub niebieskie?

 18. wobroniewiary pisze:

  Matka Boża do ks. Stefano Gobbi: „Miłujcie Moim Sercem wszystkich waszych braci – szczególnie tych, którzy się zagubili i znajdują się w bardzo wielkim niebezpieczeństwie wiecznego potępienia.
  Miłujcie przede wszystkim tych, którzy się oddalili, grzeszników, ateistów, osoby przez wszystkich odrzucane. Miłujcie też prześladowców i oprawców. Z miłością mówcie: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią».
  Kochajcie zawsze i mówcie: Ojcze, przebacz tym, którzy nienawidzą, zabijają, stosują przemoc; przebacz tym którzy czynią zło, bluźnią i sieją zgorszenie. Kiedyś w Raju spotkacie wielu braci, sprowadzonych na drogę zbawienia dzięki nieprzepartej sile waszej miłości!”

 19. Paweł pisze:

  Święto Aniołów Stróżów już prawie dobiegło końca, ale nie zapomnijmy jeszcze w modlitwach o św. Aniele Stróżu POLSKI:
  WOŁANIE O ŚWIATŁO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI
  Aniele Stróżu Polski, przedziwny Przewodniku i Opiekunie narodu polskiego! Razem z moim Aniołem Stróżem zwracam się do Ciebie, który w świetle Bożym widzisz zamiary, jakie ma Bóg względem naszego polskiego narodu. Oświecaj mojego Anioła Stróża, abym otwierając się na jego natchnienia, nie tylko myślał o własnym zbawieniu, ale troszczył się o zbawienie wszystkich rodaków, a przez to przyczyniał się do zbawienia wszystkich ludzi.
  Ukochany nasz Obrońco, wstawiaj się za wszystkimi Polakami, abyśmy w życiu rodzinnym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym otwierali drzwi Chrystusowi Panu, naszemu Bogu i Zbawcy. Proś, aby Krew Jezusa Chrystusa broniła nas i całą naszą Ojczyznę od ataków szatana. Wstaw się do swej Niebieskiej Królowej, Matki Jezusa i naszej duchowej Matki, aby Polska na zawsze pozostała świętym królestwem Jezusa i Maryi. Amen.
  (modli się ks. Marian Polak)
  DZIĘKCZYNIENIE I PROŚBY
  Boże w Trójcy Świętej Jedyny, racz przyjąć nasze dziękczynienie za duchową posługę Twego Boskiego Posłańca a naszego Orędownika – Świętego Anioła, Stróża Polski. W Miłosierdziu Swoim zechciej spojrzeć na Ojczyznę naszą przez otwarte Rany Ukrzyżowanej Miłości i okaż nam łaskę przebaczenia za wszystkie uchybienia wobec Twojego Bożego Prawa.
  Jezu Chryste, Królu Chwały i Panie Zastępów, przez Krzyż Twój i Mękę Twoją prosimy Cię, niech światło Ewangelii świętej spłynie ku polskiej ziemi na skrzydłach Twego Anioła.
  Królowo Polski i Aniołów Królowo, Któraś zwyciężyła ojca pychy i kłamstwa, wyjednaj nam przed tronem Boga Najwyższego zbawienną łaskę Ducha Świętego, nieugiętą wiarę świętą, błogosławioną nadzieję i wszechogarniającą miłość.
  Święty Aniele, Stróżu Polski, wspieraj nas w walce z mocami ciemności i bądź nam Zwiastunem Bożego błogosławieństwa. Nieś Twemu ludowi niegasnący płomień miłosierdzia z gorejącego miłością Najświętszego Serca Jezusowego. Amen.
  (modli się Jacek Popko)
  AKTY STRZELISTE
  Aniele Stróżu Polski, nasz święty Opiekunie, rozpłomieniaj serca wszystkich Polaków miłością Bożą, wypływającą z Najśw. Serca Jezusa!
  Aniele Stróżu Polski, nasz święty Przewodniku, wstawiaj się za nami u Pana, aby wszystkie pokolenia naszej Ojczyzny osiągnęły szczęście w niebieskiej Ojczyźnie!
  Aniele Stróżu Polski, integrujący wielką rodzinę anielską, wstawiaj się za naszymi rodzinami, aby dawały miejsce Jezusowi, Maryi i św. Józefowi!
  Aniele Stróżu Polski, razem z Tobą uwielbiamy Ojca, Syna i Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.
  [Za: Ks. Marian Polak CSMA, Zofia Sobieraj „Nabożeństwo do Anioła Stróża Polski (Nowenna, litania, modlitwy)” – Michalineum 2003, „Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94 – Notariusz Ks. Marcin Wójtowicz, Wikariusz Generalny Bp Stanisław Kędziora”; str. 59-62 oraz 65]

  • Paweł pisze:

   Á propos tych dwóch świętych Teres (Wielkiej i Małej), które obie były karmelitankami i obie są doktorami Kościoła, ale jedna jest Patronką Francji (ogłoszoną przez Piusa XII), a druga jest Patronką Hiszpanii (ogłoszoną przez ich parlament), można przytoczyć dwie ciekawostki:
   1. Święto Małej św. Teresy przypadało przed Soborem właśnie dzisiaj (3 X), co można sprawdzić tu: https://en.wikipedia.org/wiki/General_Roman_Calendar_of_1960 – i w związku z tym to właśnie DZISIAJ obchodzone są najpopularniejsze imieniny Teresy (mimo że po Soborze to święto przesunięto na 1 października).
   2. Święto zaś Wielkiej św. Teresy zarówno przed Soborem, jak i po Soborze przypada 15 października, mimo że ona sama zmarła 4 października: https://pl.wikipedia.org/wiki/Teresa_z_%C3%81vili – Dlaczego taki duży przeskok daty? Bo że data 4 października jest już „zajęta” od dawna przez święto św. Franciszka z Asyżu – to oczywiście wiadomo. Ale dlaczego św. Teresa została uczczona swoim dniem liturgicznym dopiero pod datą 15 października? Otóż to jest kuriozum na miarę wszechczasów: Kiedy św. Teresa umierała w dniu 4 X 1582 roku, WŁAŚNIE z końcem TEGO DNIA wchodziła w życie REFORMA KALENDARZA ogłoszona przez papieża Grzegorza XIII – https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_XIII i – jak możemy przeczytać pod tym linkiem – „Grzegorz XIII wydał 13 lutego bullę, w której nakazał opuścić 10 dni (po 4 października nastąpił od razu 15 października)”. Była to reforma kalendarza z juliańskiego, wprowadzonego jeszcze w starożytności przez Juliusza Cezara, na gregoriański, nazwany tak właśnie od imienia papieża Grzegorza XIII. [Notabene: średniowieczna opatrznościowa reforma Kościoła zwana „reformą gregoriańską”, wprowadzająca (wreszcie) obowiązkowy celibat księży i zakaz mianowania biskupów czy opatów przez władców świeckich, a także dająca pierwowzory umów kościelno-państwowych zwanych konkordatami, była tak nazwana od imienia papieża św. Grzegorza VII; natomiast nazwa „Msze św. gregoriańskie”, „chorał gregoriański” i określenie Mszy trydenckiej jako „rytu gregoriańskiego” pochodzą od imienia papieża św. Grzegorza I Wielkiego, benedyktyńskiego zakonnika, ale – jak już z tego choćby widać – bardzo wszechstronnie obdarowanego „talentami” od Boga, tak że stał się on „TYTANEM” zarówno liturgii, jak i historii muzyki, moim zaś zdaniem był on aż takim geniuszem, że nawet po dziś dzień „poprawianie” czegokolwiek po Grzegorzu Wielkim (jako wielkim Papieżu, wielkim Doktorze i przecież też jeszcze Ojcu Kościoła) czy to w chorale, czy to w rycie gregoriańskim może okazać się BARDZO RYZYKOWNE…].

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s