O. Jerzy Garda, misjonarz: List otwarty do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego

Czy Pan chce, aby Polska, zaczynając od Warszawy, była obozem koncentracyjnym dla seksualnych czyli – cielesnych, duchowych, moralnych i psychicznych zbrodniczych eksperymentów na polskich dzieciach, młodzieży i rodzinach przez ideologów gender i agresorów lgbt+ tak jak Auschwitz był miejscem zbrodniczych pseudo-medycznych eksperymentów na osobach więźniów przez niemieckich oprawców???

(…) Promując, narzucając administracyjnymi decyzjami publicznie zło, wykluczył się Pan ze wspólnoty lokalnego Kościoła i zamknął sobie Pan drogę do sakramentów świętych, sakramentu pokuty i Eucharystii stając się publicznym grzesznikiem. Aby wrócić z powrotem na łono Kościoła, trzeba najpierw publicznie zło naprawić, odciąć się od dotychczasowego, grzesznego i krzywdzącego innych postępowania, nie tylko słowem lecz konkretnymi decyzjami. W tym przypadku trzeba odwołać Deklarację LGBT+, przestać promować tzw. „Marsze równości” oraz gorszyć maluczkich. Dopiero wtedy wyznać grzechy w sakramencie pokuty, uzyskać rozgrzeszenie czyli pojednanie z Bogiem i wspólnotą wierzących a następnie można myśleć o Eucharystii. Tutaj bowiem nie funkcjonują już żadne ludzkie układy, znajomości i zależności

List ojca Jerzego:

Szanowny Panie Prezydencie!

         18 lutego 2019 r. podpisał Pan Deklarację LGBT+, dokument od A do Z przygotowany przez lobby mniejszości seksualnych i realizujący postulaty tej grupy. Konsekwencją zrealizowania tych postulatów jest w pierwszym rzędzie wprowadzenie we wszystkich warszawskich szkołach agresywnej edukacji seksualnej typu C, opartej o standardy WHO, które po raz pierwszy były oficjalnie w Polsce prezentowane 22.04.2013 roku na konferencji z udziałem ministra edukacji i ministra zdrowia.

Wiek 0-4 lat:  Radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, masturbacja. Świadomość, że związki są różnorodne; różne koncepcje rodziny.

Wiek 4-6 lat:  Związki osób tej samej płci. Szacunek dla różnych norm związanych z seksualnością. Zadowolenie i przyjemność z dotykania własnego ciała (masturbacja / autostymulacja).

Wiek 6-9 lat:  Zmiany dotyczące ciała, miesiączkowanie, ejakulacja. Wybory dotyczące rodzicielstwa i ciąży. Mity dotyczące prokreacji. Rożne metody antykoncepcji. Akceptacja różnorodności.

Wiek 9-12 lat: Skuteczne stosowanie prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych. Przyjemność, masturbacja, orgazm. Różnice między tożsamością płciową i płcią biologiczną; miłość wobec osób tej samej płci. Akceptacja różnych opinii, poglądów i zachowań w odniesieniu do seksualności.

Wiek 12-15 lat:  Podejmowanie świadomego wyboru co do metody antykoncepcji i jej skuteczne stosowanie. Tożsamość płciowa i orientacja seksualna, w tym „coming out” / homoseksualizm. Ciąża (także w związku między osobami tej samej płci). Umiejętność negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego seksu.

Wiek 15 lat:  Krytyczne podejście do norm kulturowych / religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp.. Akceptacja różnych orientacji seksualnych i tożsamości. Zmiana możliwych negatywnych odczuć, odrazy i nienawiści wobec homoseksualizmu na akceptację różnic seksualnych. Dokonanie „coming out”u (czyli ujawniania wobec innych uczuć homoseksualnych lub biseksualnych). Struktura rodziny i zmiany, małżeństwa z przymusu, homoseksualizm / biseksualizm / aseksualność, samotne rodzicielstwo

18.03.2019 roku przed Warszawskim Ratuszem odbył się Warszawski Protest Rodziców. Wzięli w nim udział przedstawiciele rozmaitych organizacji społecznych, politycznych ale przede wszystkim ponad tysiąc warszawiaków oburzonych działaniami Pana jako Prezydenta Warszawy. Uczestniczyłem w tym proteście jako osoba duchowna – misjonarz wraz z grupą warszawiaków, pań i panów, którzy mają w szkołach dzieci i wnuki. Nic pozytywnego – czyli odwołanie podpisanej przez pana Deklaracji LGBT+ nie nastąpiło. Na domiar złego, dwanaście tygodni później, 8.06.2019 roku na ulice Stolicy wyszedł tzw. marsz równości czyli „ohyda spustoszenia” w czasie którego doszło do znieważania naszego Boga i Matki Najświętszej. Miały tam miejsce liczne bluźnierstwa, świętokradztwa, profanacje, wyszydzanie wiary, parodiowanie i kpiny z naszych najświętszych świętości z Eucharystią włącznie przez uczestników tego marszu. Słowa oceniające to wydarzenie, które padły z Pańskich ust, były nie mniej bulwersujące niż same wydarzenia w czasie marszu! Powiedział Pan: „Było radośnie i kolorowo, dziękuję za mnóstwo pozytywnej energii”

     Te dwa wydarzenia – podpisanie Deklaracji LGBT+ i ocena tzw. marszu równości sugeruje następujące wnioski:
1. osoba, która podpisuje Deklarację LGBT+ i wyraża opinię o „marszu” nie przeczytała co podpisuje i nie widziała wydarzenia, które ocenia. W przypadku Prezydenta Stolicy, z którym to urzędem wiąże się autorytet i zaufanie społeczne, jeżeli podpisuje i ocenia bez rozeznania, czyni to nieodpowiedzialnie.
2. jeżeli czyni to – podpisuje Deklarację LGBT+ i wyraża opinię z pełną wiedzą i świadomością, jest dywersantem wobec społeczeństwa i Ojczyzny.

            Prokuraturze i innym prawnikom pozostawiam ocenę i ściganie przestępstw zgodnie z obowiązującym prawem w tej materii w naszej Ojczyźnie. Ponieważ deklaruje się Pan, Panie Prezydencie jako osoba wierząca w Pana Boga w Kościele Rzymsko-Katolickim, a działania Pana są przeciwne Dekalogowi i nauce Kościoła, prowadzi to do zamieszania w umysłach nie tylko u katolików. Popieranie, promowanie związków homo czy biseksualnych jest wielką krzywdą wyrządzaną tym biednym, nieszczęśliwym ludziom zamiast zaoferować im terapię, która daje ogromne szanse odzyskania psychofizycznej pełnosprawności i tożsamości.

    Związki homo-czy biseksualne są z natury swojej związkami patologicznymi, destrukcyjnymi dla osób będących w takich związkach. Związki te są jałowymi, z których nigdy nie pocznie się i nie narodzi nowe życie. Na dodatek – zaspakajanie w takich związkach pożądań ciała i napięć będących efektem psychofizycznej budowy człowieka jest wyniszczające dla duszy, psychiki i samego ciała. Dla pewności – proszę zapytać chirurgów, z jakimi dolegliwościami – jakich części ciała – zgłaszają się homoseksualiści prowadzący aktywne życie seksualne w związkach. Popieranie i promowanie publicznie zła wiąże się jeszcze z problemem dla Pana sumienia. Ucząc się katechizmu, jeszcze przed Pierwszą Komunią świętą, dowiedział się Pan, że są tzw. grzechy cudze, np. namawiać do grzechu, grzech pochwalać czy milczeć, gdy ktoś grzeszy itp. Broniąc dewiacji, związków przeciwnych naturze i podpisując Deklarację LGBT+ narzucającą deprawację seksualną dzieci już od 4-tego roku życia i młodzieży, popełnia Pan właśnie takie grzechy.         

Święty Paweł mówi o związkach homoseksualnych w Pierwszym Liście do Koryntian:
„Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, 10 ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego” (1 Kor 6,9-10) Jakie więc miejsce w wieczności – jeżeli Pan jeszcze w nią wierzy – szykuje sobie Pan swoimi decyzjami i opiniami, promując deprawację także najmłodszych, sodomię i do nich zachęcając i je narzucając, zamiast niewinnych biednych ludzi bronić przed złem?

        Nie można na jednym poziomie w „imię wolności i równości” stawiać:
– budowania i burzenia tego, co już zbudowano;
– konstrukcji i dekonstrukcji;
– tworzenia i niszczenia;
– życia i śmierci;
– dobra i zła;
– uzdrawiania i zabijanie (także duchowego).

        Od osoby, która usiłuje kierować stolicą katolickiego Państwa, mieszkańcy mają prawo oczekiwać, aby w swoich decyzjach kierował się Pan używaniem rozumu a nie zasadą „owczego pędu”. Promując, narzucając administracyjnymi decyzjami publicznie zło, wykluczył się Pan ze wspólnoty lokalnego Kościoła i zamknął sobie Pan drogę do sakramentów świętych, sakramentu pokuty i Eucharystii stając się publicznym grzesznikiem. Aby wrócić z powrotem na łono Kościoła, trzeba najpierw publicznie zło naprawić, odciąć się od dotychczasowego, grzesznego i krzywdzącego innych postępowania, nie tylko słowem lecz konkretnymi decyzjami. W tym przypadku trzeba odwołać Deklarację LGBT+, przestać promować tzw. „Marsze równości” oraz gorszyć maluczkich. Dopiero wtedy wyznać grzechy w sakramencie pokuty, uzyskać rozgrzeszenie czyli pojednanie z Bogiem i wspólnotą wierzących a następnie można myśleć o Eucharystii. Tutaj bowiem nie funkcjonują już żadne ludzkie układy, znajomości i zależności.

        Jako teolog zadaję Panu pytanie: jak Pan godzi elementy cywilizacji śmierci, zawarte w ideologii gender – LGBT, które Pan narzuca, których ojcem jest szatan z wiarą w Boga, Który jest Ojcem Życia. Czy nie mamy tutaj do czynienia z przypadkiem rozdwojenia jaźni, czyli z tzw. schizofrenią duchową?

    Ileż na tym świecie jest bezsensownych tragicznych śmierci osób, które „owczym pędem” dały się wciągnąć LGBT- owym  grupom nie używając swojego rozumu, którym ich Pan Bóg wyposażył a na dodatek nie spotkali oni kapłana, który by ich przestrzegł przed konsekwencjami – na tym świecie i na wieczność. Pan ma to szczęście, że Pana i Panu podobnych kapłani ostrzegają jeszcze za życia, zanim staniecie na Sądzie Ostatecznym. Stolica Polski – Warszawa, ma wiele ludzkich i materialnych potrzeb. Mimo widocznej poprawy egzystencji za rządów PIS-u są ciągle pilne potrzeby: tysiące bezdomnych wyrzucanych na bruk za prezydentury p. Hanny Gronkiewicz-Waltz, którzy czekają na życzliwe spojrzenie i działanie nowego Prezydenta Warszawy. Dzieci i młodzież w warszawskich szkołach mają od lat zaaprobowaną przez MEN edukację seksualną typu A jako przygotowanie do życia w rodzinie (a może Pan o tym nie wie?) Dzieci nie potrzebują i rodzice nie godzą się na agresywną deprawację seksualną typu C, narzucaną przez ideologię gender i lobby LGBT+.

        Od ponad 30-tu lat w związku z pracą misyjną w Afryce, mam możność obserwowania, jakie spustoszenie duchowe wśród dzieci i młodzieży czyni ideologia gender przez lobby LGBT, niszcząc godność i tożsamość człowieka juz od wieku przedszkolnego. Nie daj Chryste Panie i Matko Najświętsza, aby to miało przyjść na Polskę, której Maryjo jesteś Królową!!!

      I dlatego od dwóch tygodni jako pikieta modlitewna spod Sejmu RP, wspierająca naszą Ekipę Rządzącą, posłów i senatorów – przenieśliśmy się spod Sejmu przed Warszawski Ratusz. Nasza pikieta nadal jest pikietą modlitewną, ale też przekształciła się w edukacyjno-uliczną, aby warszawiakom uświadomić na czym polega zło ideologii gender jako ideologii niosącej ze sobą śmierć i zniszczenie, podobnie jak w poprzednim stuleciu marksizm, nazizm i komunizm.

    Niewtajemniczonemu obywatelowi nic nie mówi angielskie słowo „gender” ani skrót LGBT+. Dopiero wypisany na transparencie program tej diabelskiej, nieludzkiej ideologii otwiera oczy na rzeczywistość i prawdę o niej. Warszawiacy i goście będący w Stolicy
z wdzięcznością odnoszą się do naszej inicjatywy edukacji ulicznej. Wielu z nich pod wpływem pikiety sięga do fachowej literatury (proszę nie mylić z literaturą propagandową LGBT, jak to bywało za czasów komuny). Po wakacyjnej przerwie powracamy przed Ratusz, aby Pana, Panie Prezydencie wspierać modlitwą w przyszłych dobrych decyzjach, tzn. zgodnych z chrześcijańską kulturą, na której powstały i nadal trwają fundamenty Narodu i Państwa Polskiego
.

        W tym miejscu muszę jeszcze raz powrócić do programu tzw. edukacji seksualnej typu C, czyli agresywnego terroru LGBT wobec niewinnych dzieci, niszczącego ich godność, osobowość i tożsamość już małego człowieka, który przed tą agresją sam nie jest w stanie się obronić, nawet z pomocą swoich rodziców. Ciągle jeszcze wierzę, że Deklarację LGBT+ podpisał Pan w nieświadomości i jeżeli tak się stało, to naszym żądaniem – i dziesiątków tysięcy warszawiaków – jest jej jak najszybsze odwołanie ze skutkiem natychmiastowym.

          Na koniec mojego listu chcę zadać Panu, Panie Prezydencie Warszawy – mojej stolicy, następujące pytanie:
Czy Pan chce, aby Polska, zaczynając od Warszawy, była obozem koncentracyjnym dla seksualnych czyli – cielesnych, duchowych, moralnych i psychicznych zbrodniczych eksperymentów na polskich dzieciach, młodzieży i rodzinach przez ideologów gender i agresorów lgbt+ tak jak Auschwitz był miejscem zbrodniczych pseudo-medycznych eksperymentów na osobach więźniów przez niemieckich oprawców???

            I jeszcze muszę napisać, co w powyższej sprawie ma do powiedzenia nasz Zbawiciel Jezus Chrystus: „Kto by zaś zgorszył jedno z tych maleńkich, które we Mnie wierzą, lepiej by mu było, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i pogrążono w głębinie morskiej. Biada światu za zgorszenia. Muszą bowiem przyjść zgorszenia, wszelako biada temu człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenie” Mt 18,6-7.

        List nasz, jako grupy modlących się przed Warszawskim Ratuszem, ma charakter listu otwartego, ponieważ społeczeństwo kochające Boga, Kościół i Ojczyznę żywotnie zainteresowane ich jak najszerzej pojętym dobrem, ma prawo do pełnej informacji w obydwie strony.

O. Jerzy Garda wraz z grupą wiernych modlących się przed Warszawskim Ratuszem

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

24 odpowiedzi na „O. Jerzy Garda, misjonarz: List otwarty do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały 2019 rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

  • aga pisze:

   Kochani, bardzo proszę o waszą opinię na temat Szkoły Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła inaczej Szkoła Maryi. Czy ta formacja jest w porządku, czy nie wchodzić w to?

 2. małgorzata pisze:

  Proszę czytelników o pomoc. Rok temu w jednym z komentarzy pojawił sie link o modlitwę za dzieci czy dziecko na które ktoś rzucił przekleństwo..Modlitwę zapisałam i zgubiłam. Może ktoś zna taką modlitwę o odrzucenie rzuconego przekleństwa ma moje dziecko.

 3. Ania pisze:

 4. ja pisze:

  „Zagraniczne koncerny zobowiązane są do przestrzegania polskiego prawa. Zwolnienie pracownika ze względu na wyznawaną religię czy światopogląd jest w Polsce działaniem bezprawnym” – wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

 5. Grzegorz13 pisze:

  Ciekaw jestem czy ten list ruszy sumienie pana prezydenta?

 6. Paweł pisze:

  Mój komentarz do wpisu głównego:
  Są takie dwie fundamentalne ogólne zasady, których świat już chyba od bardzo dawna nie rozumie (i „wróży” mu to niestety fatalną przyszłość), a mianowicie CO JEST ZABRONIONE NA MOCY PRAWA BOŻEGO, NIE MOŻE BYĆ LEGALNE NA MOCY PRAWA LUDZKIEGO;
  a po drugie ZŁO PRZYCIĄGA ZŁO (ta zasada została wyrażona aż dwukrotnie w orędziach danych Vassuli Ryden: z 15 V 1990 – http://www.tlig.org/pl/messages/529/-1 – oraz z 9 X 1992 – http://www.tlig.org/pl/messages/756/ ).
  Oznaczać to może – moim zdaniem – że np. heteroseksualna rozpusta, cudzołóstwa, aborcje u jednych mogą wywoływać (jakby „przez indukcję” – by tu użyć terminu z nauk fizycznych) u drugich pedofilię i wszelkie inne wynaturzenia płciowe.
  Grzech jest bardzo zaraźliwą chorobą i szerzy się zarówno przez zrodzenie (grzech pierworodny), przez naśladownictwo (grzechy osobiste), jak i – moim zdaniem – nawet przez tę tajemniczą zasadę, iż ZŁO PRZYCIĄGA ZŁO.

 7. Monika pisze:

  Słowo Boże na dziś:
  DRUGIE CZYTANIE
  Ga 5, 1. 13-18
  Postępowanie według ducha daje wolność
  Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów
  Bracia: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.
  Oto słowo Boże.
  PSALM RESPONSORYJNY
  Ps 16 (15)
  Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.
  Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
  mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim».
  Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
  to On mój los zabezpiecza.
  Całość wraz z rozważaniami tu:
  https://ewangeliadlanas.wordpress.com/

 8. Ania pisze:

  „Troszczycie się bardzo o przyszłość waszą i waszych dzieci, ale wasza przyszłość to nie są ostatnie dni spędzone na tym świecie, lecz pierwsze chwile na tamtym. Zabezpieczycie przyszłość wam i waszym dzieciom, gdy zapewnicie im niebo. Musicie dać im życie, a nie ma życia poza Chrystusem. Dlatego dajcie im Chrystusa. Lecz jeśli nie żyje On w was, trudno będzie przekazać go waszym dzieciom”. (św. Charbel)

 9. wobroniewiary pisze:

  W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony antychrześcijańskich środowisk.
  Bluźnierstwa zaczęły szerzyć się na nieznaną nam skalę.
  Wszystkich nas bardzo zabolał grzech pedofilii w Kościele.
  Usłyszeliśmy o księżach popełniających samobójstwa i porzucających stan kapłański.
  Na całym świecie ma miejsce masowe odejście od wiary.
  To co dotychczas było jasno nazywane grzechem staje się przedmiotem debaty.
  Płoną kościoły i katedry.
  Tę listę moglibyśmy jeszcze wydłużać. Lepiej jednak zadać sobie pytanie: co możemy teraz zrobić?

  14 września 2019 r., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
  Zapraszamy na górę Świętego Krzyża, do najstarszego polskiego sanktuarium relikwii Drzewa Krzyża Świętego w diecezji sandomierskiej, gdzie kustoszami są Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.

  Od 14 lipca rozpoczynamy zapisy.
  Sursum Corda!

 10. Betula pisze:

  Dziś imieniny Lucyny; jest taka kochana Lucyna K. zamieszkała w NJ za którą tęsknię, 6 lat temu przysłał mi ją Bóg jak światło w ciemnościach.

 11. Ania pisze:

  Turcja: Parada LGBT rozbita przez policję

  Tureccy policjanci przy użyciu między innymi gazu łzawiącego rozbili tłum, który zebrał się w Stambule mimo zakazu organizowania parady równości. Parada została zakazana piąty rok z rzędu

  https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/190639983-Turcja-Parada-LGBT-rozbita-przez-policje.html

 12. Leszek pisze:

  Popieram list otwarty całym sercem i duszą.

 13. Ann pisze:

  Dziekuje za list Ojca. Jest prawdziwy i piekny. Oby dotarl do serca Prezydenta i wielu innych.

  Dziekuje za ta strone i za ks Adama oraz Tomasza. Dziekuje za ten czas proby,ktory uswiadomil mi ze jeszcze wiele przede mna.
  Zrozumialam , że nawracamy sie cale zycie a i to za malo..
  Post milczenia jest wspanialy. Dziekuje Bogu i Maryi za pomoc. Sama nie dalabym rady.
  Milczenie oczyszcza i pozwala dostrzec to co szlachetne. I zostawic to co szlachetne.

  Bede sie modlic za Nas za Ks Adama i Tomasza. Naszego brata. Niewazne czy przekonalam sie do oredzi.wazne jest to ze z tego zametu Bog wyciagnie wspaniale owoce!

  Zrozumialam, ze to co zmarnowalam przez cale zycie(chodzi akurat o zywnosc) byloby wspanialymi zapasami na dni Nocy i ciemnosci..a ja to zmarnowalam. Bo nie bylam gotowa przyjac darow Bozych..jak mam wsiasc na Arke skoro jej nie doceniam? Jeszcze nie. Zrozumialam jedno..czy bedzie czy nie bedzie to co zapowiadaja oredzia Tomasza ja musze nauczyc sie szanowac jedzenie. Bo to co zmarnowalam.przez wlasna glupote lenistwo i obzarstwo przez wlasne chore emocje mogloby dac zapas niejednej rodzinie w kazdym trudnym czasie. Musze sobie to.przebaczyc i nauczyc sie zanim stad odejde szanowac to co daje mi Bog. Docenic jak wiele mialam i mam.

  Wierze ze Bog uratuje mnie z zapasami lub bez..cokolwiek sie stanie umre/ nie umre Bog bedzie ze mna. ALE JAK JA STANE PRZED NIM I JAK SPOJRZE NA BOGA..WIEDZAC ZE NIE POTRAFILAM DZIELIC SIe JEDZENIEM I WOLALAM JE ZMARNOWAC NIZ KOMUS PRZEKAZAC BO WSTYD BYL SILNIEJSZY OD ROZUMU I SUMIENIA? Balam sie ze nikt nie wezmie ode mnie jedzenia i nie potrafilam je jakos zachowac.zamrozic.zawekowac.wyrzucalam..z dziwnym bolem serca. Czy ja jestem gotowa na Paruzje?nie jestem.

  TAK TO CZAS NAWRACANIA I RACHUNKU SUMIENIA. TO MOJ OSOBISTY KONIEC A MOZE POCZATEK SWIATA/ NOWEGO ZYCIA.

  Co do nowenny za kaplanow
  Nie bede sie wpisywac bo i tak obiecalam Jezusowi ,ze do konca moich dni za kaplanow zawsze bede i chce sie modlic. Ale chce abyscie wiedzieli ze ja i maz jestesmy z wami i wspieramy to dzielo i na pewno jest wiecej takich osob. Ktore sa z wami choc nie wpisane. Bog widzi to co ukryte-my nie musimy.

  Czuje sie troche jak Maria Magdalena..
  Jestem przesladowana za swoje wybory. Liczylismy sie z tym. To nasz krzyz.
  Nie chce zmarnowac tego krzyza. Chce go kochac.

  Jesli Bog zechce bede w Wawolnicy we wrzesniu podziekowac Matce Bozej za wysluchana modlitwe. Bede o was tam pamietac. Wszystkich nas tam zawioze!

  Oddaje siebie swoje zycie, swoja przeszlosc i przyszlosc w Boze rece. Przyjmuje Arke ocalenie ,ktora dał i przygotowal mi Bog. Chce sie uratowac. Chce zyc.
  Coż..pozwolmy Bogu aby mogl nas uratować! Poddajmy aie oczyszczeniu i mniej gadajmy. Teraz juz rozumiem ze najbardziej nieposlusznym.i niewdziecznym jest nasz jezyk
  ..czasami mam ochote go sobie wyciac 🙂 to najwieksza przeszkoda w uswiecaniu. Przynajmniej u mnie.

  Jestem z wami czytam was ale pisac bede bardzo malo. Post i modlitwa.
  Pozdrawiam kochani Bracia i Siostry. Niech Bog nam wszystkim blogoslawi.

 14. A. pisze:

  Kazdy kto zmienia płec jest przeciw Bogu. Kto współżyje z osobą tej samej płci jest przeciw Bogu. Kazdy kto wspolżyje ze zwierzeciem jest przeciw Bogu!
  Kazdy kto sie tatułuje otwiera sie na dzialanie diabelskie i jest przeciw Bogu. Lgbt jest obrzydliwe i człowiek stawia sie tu nizej niz zwierze.. a przeciez zostal wybrany i stworzony przez Boga. Kazdy kto poddaje sie in vitro jest zabojca zycia jest morderca!
  Tacy ludzie sluza nie Bogu a diabłu.
  Sa za ochrona zycia zwierzat a czlowieka zabijaja. Bawia sie w Boga i zabijaja tych ktorzy mowic nie moga. Jeszcze nie moga. Ale przemowoa na sadzie zabojcow. Beda ich sadzic zabite dzieci, ktore dla nich sa tylko zlepkiem komorek!
  Jesli odrzucili Boga to jest to ich wybor ale jesli glosza ze wierza a jednoczesnie stosuja antykoncepcje sztuczne zaplodnienie aborcje i aie tatuuja przyozdabiaja diabelskimi rysunkami , pieczeciami od samego diabła nie sa od Boga i nie mysla po Bozemu. Sa z szatanem.
  Matki ktore przychodza na Msze sw ubrane jak na plaze odslaniajac swe ramiona posladki obojczyki i nie noszace biustonoszy , przyozabiajace sie tatuazami sa zgorszeniem dla niewinnych dzieci i dla innych wiernych. Biada im.
  Czlowiek, ktory udaje kobiete i przebiera sie za kobiete potrzebuje nie tylko egzorcyzmu ale i terapi z wierzacym psychologiem.-psychiatra. Wiekszosc tych ludzi jest opetana.
  Nie wiedza kim i czym sa i do kogo naleza. Juz prostsza sprawa jest z szatanistami. Przynajmniej wiedza kim sa i komu hołfd oddaja. Wierza w Boga ale go odrzucaja. Swiadomie . Wybrali zło. Pozornie wydaje sie ze sa skonczeni ale to tylko pozory bo sa blizej Boga niz ci ktorzy poszli za lgbt. Dla szatanisty zawsze jest szansa ma zdrowsze podejscie do zycia i wiary niz ci biedni ludzie ktorzy udaja nie wiadomo kogo?
  Sam Bartolo Longo jest przykladem tego ze szatanista moze stac sie swiety.
  To co wprowadzaja 4litery tzw teczowcu jest obrzydliwe i wywowuje we mnie odruch wymiotny. Serce peka ze swiadkiem tego sa małe niewinne czyste dzieci. Odpowiedza za to!

  Sama jestem ofiara. Bylam molestowana 3lata przez nauczycielke. Przebaczylam jej. Jednak.pptrzebowalam mnostwa modlitw Kosciola. Przez kilka lat nie wiedzialam kim jestem. Wyszlam za czlowieka ktoremu zaufalam. Myslalam ze to malzenstwo mnie uzdrowi..kolejny cios po paru latach odkrylam ze zylam ze zboczencem.znalazlam u niego mnostwo filmowo pornograficznych. Strasznych. W tym gdzie ludzie wspolzyli ze zwierzetami. Znalzlam tez gry szatanistyczne.
  Myslalam ze ze mna koniec. Prawie sie zabilam. Bog mnie uratowal.
  Ratujmy nasze dzieci.

  Boze co mamy czynic zeby Ci ludzie oprzytomnieli?

 15. Wielki szacunek dla Odważnego O.Jerzego Gardy. Ksiądz Jerzy Garda już wielu lat wykazuje się wielką troską o świadomość Polaków i nie tylko – /jest misjonarzem/. Ojciec Jerzy to szlachetny, odważny człowiek.Późno, ale może wreszcie ruszą się solidarnie wszyscy kapłani łącznie z tymi „nowoczesnymi” /są i tacy o zgrozo!/ i rodzice, nauczyciele… to już „nie przelewki’. TYLKO: JEZU TY SIĘ TYM ZAJMIJ!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s