Dziś uroczystość św. Antoniego z Padwy. Msza święta w intencji Czytelników „wobroniewiary”

Święty Antoni z Padwy czyli Ferdynand z Lizbony –  żywił głębokie nabożeństwo do Matki Bożej. Pracował niestrudzenie i odznaczał się niezwykłą pamięcią. Znał Biblię tak doskonale, że mówiono o nim: „Gdyby wszystkie święte Pisma uległy zniszczeniu, Antoni mógłby podyktować je sekretarzowi, aby w ten sposób zostały odtworzone”.

Książę ciemności, zgadując, że św. Antoni (Ferdynand) będzie w przyszłości wielkim świętym, bardzo wcześnie zaczął manifestować swoją obecność. Pewnego dnia, gdy młody człowiek modlił się w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, lampka płonąca przed ołtarzem nagle zgasła i wnętrze świątyni pogrążyło się w mroku. Domyślając się, że chodzi o podstęp szatana, Ferdynand nakreślił palcem na marmurze znak krzyża, a płomień natychmiast zapłonął z powrotem. Zły duch rzucił się do ucieczki, co zostało wyobrażone na jednym z fresków katedry.

Trudno zliczyć cuda, jakie towarzyszyły jego krótkiemu życiu (zmarł, mając zaledwie 36 lat). Został kanonizowany w niespełna rok po swojej śmierci, natomiast w 1946 roku, papież Pius XII ogłosił go doktorem Kościoła, nadając mu przydomek „Doctor Evangelicus”.

Niektóre z cudów św. Antoniego

1) Chleb świętego Antoniego:
Święty Antoni był znany, jako obrońca biednych. Dzisiaj wiele kościołów prowadzi zbiórkę na rzecz biednych nazywaną: „Chlebem św. Antoniego”. Ma ona swoje korzenie w następującym fakcie:
Dwudziestomiesięczny chłopiec, bawiąc się w domu, wpadł do misy z wodą. Zrozpaczona matka zaczęła krzyczeć i wyjmować ciało nieżyjącego już chłopca z wody. Tuliła go do siebie i prosiła świętego Antoniego, by przywrócił jej syna do życia, a ona w zamian ofiaruje biednym tyle pszennej mąki ile waży chłopiec. Chłopiec ożył. Tak powstał chleb świętego Antoniego. 13 czerwca w Lizbonie, w kościele pod jego wezwaniem, rozdaje się małe chlebki. W zamian za chlebek składa się dobrowolną ofiarę, kwota w ten sposób zebrana przeznaczona jest na biednych.
Chlebki te zawsze wyglądają tak samo, nie tracą koloru, nie psują się. Wiele osób przechowuje je w domu, w miejscu, gdzie przechowuje się żywność, wierząc, że w domu nie zabraknie jedzenia.

2) Patron rzeczy zagubionych
Istnieje portugalska tradycja wzywania św. Antoniego, aby odnaleźć zagubioną rzecz. A wszystko zaczęło się za sprawą człowieka o głębokiej pobożności do Św. Antoniego, z Alcácer do Sal. Pracując na swojej posiadłości około południa udał się do studni, aby umyć spoconą twarz i ręce. Zdjął z palca złoty pierścień i położył go na brzegu studni, jednak przez nieuwagę pierścień wpadł do wody. Mimo wielu wysiłków nie udało mu się go znaleźć. Modlił się do św. Antoniego, aby pomógł mu odzyskać zagubioną rzecz. Po wielu miesiącach, kiedy mężczyzna modlił się w dniu wspomnienia św. Antoniego w kościele, do świątyni wszedł jego pracownik z pierścieniem w dłoni. Odnalazł go, jak wyciągał kijem wiadro wody ze studni – zguba była przyczepiona kija.

3) Kazanie do ryb
Brat Antoni został wysłany przez przełożonych do Rimini, z poleceniem nauczania i nawracania heretyków, którzy w tym mieście mieli wielu zwolenników. Jego słowa jednak, pomimo natchnionych zdolności naszego świętego, nie przekonały słuchaczy, którzy nawet przepędzili go, złorzecząc i mówiąc, aby się wyniósł z miasta.

Wówczas Antoni, nie zrażony niepowodzeniem, poszedł nad rzekę, która w okolicach Rimini wpadała do Morza Adriatyckiego. Zwracając się do wód rzeki zaczął przemawiać: „Słuchajcie słowa Bożego, wy, ryby morskie i rzeczne, jeżeli heretycy nie chcą go słuchać!” Gdy tylko wypowiedział te słowa, do brzegu zbliżyło się mnóstwo ryb różnej wielkości i gatunków, zarówno rzecznych jak i morskich. Wszystkie wystawiły głowy nad poziom wody i zwróciły się ku świętemu Antoniemu, który polecił im, aby ustawiły się przed nim według wielkości, z przodu najmniejsze, zaś z tyłu największe. Tak też uczyniły. Następnie zaczęły słuchać jego słów, odpowiadając na znak zrozumienia skłonami głowy. Im dłużej święty Antoni przemawiał, tym więcej ryb przybywało.

Widząc takie zjawisko mieszkańcy Rimini, a tym bardziej heretycy, nie mogli pozostać obojętni, toteż zaczęli przychodzić i przysłuchiwać się niecodziennemu nauczaniu głoszonemu przez tak zdolnego kaznodzieję oraz zobaczyć tak niezwykłe audytorium. Po skończonym kazaniu ryby odpłynęły, dla okazania swej radości wyskakując z wody, natomiast ludzie prosili Antoniego, aby pozostał w mieście i dalej głosił kazania. Doszło do tego, że Antoni nawrócił heretyków i zdobył przychylność wszystkich mieszkańców Rimini.

4) Otwarte mury
Gdy przebywał w klasztorze Świętego Krzyża w Coimbrze, poza obowiązkiem nauki i modlitwy, Ferdynand musiał wykonywać pewne prace: zmywał, odkurzał, sprzątał. Pewnego dnia był zajęty jedną z tych przykrych czynności w pomieszczeniu przyległym do kościoła, dlatego nie mógł uczestniczyć we Mszy świętej, chociaż gorąco tego pragnął. Otóż w chwili podniesienia rozwarły się ściany kościoła i Ferdynand mógł zobaczyć ołtarz i uklęknąć, by uczcić Najświętszy Sakrament.

5) Ferdynand i wróble
Pewnego czerwcowego dnia, gdy zboże nadawało się już do koszenia, ojciec Ferdynanda don Martino zabrał chłopca do jednego z ich gospodarstw na przedmieściu Lizbony. Ledwie znaleźli się blisko pola, zobaczyli, że stado wróbli wydziobuje bez przeszkód kłosy zboża. Don Martino pobiegł zaraz po ludzi, aby przepędzili nieproszone ptactwo. Odchodząc polecił Ferdynandowi zabawić się w „stracha na wróble”. Po pewnym czasie dzwon kościelny oznajmił „Anioł Pański”. Ferdynand niezdecydowany, czy ma posłuchać głosu wzywającego do modlitwy, czy ojca, który polecił mu chronić zboże przed wróblami, zwrócił się do ptaków. Poprosił je, aby odleciały z pola i ukryły się na strychu, gdyż musi iść do kościoła na modlitwę. Wróble posłuchały, a gdy ojciec z wieśniakami powrócił i stwierdził, że wróble są zamknięte na strychu, mógł jedynie wyrazić swoje zdumienie.

6) List szatana
Jeden z najbardziej znanych faktów wydarzył się podczas pobytu Antoniego we Francji. Diabeł w postaci gońca wszedł do kościoła, gdzie Antoni wygłaszał kazanie. Pewnej kobiecie, która słuchała nauki, przyniósł tragiczną wiadomość, że jej syn na skutek zdrady został zamordowany przez bandytów. Słysząc to kobieta, jak również wszyscy zgromadzeni, przestraszyli się i przestali słuchać Antoniego, który widząc w tym diabelską sztuczkę, uspokoił matkę: „Bądź spokojna, twój syn jest zdrowy, ten zaś nie jest gońcem, lecz przebranym szatanem, który chciał cię oszukać”. Zwrócił się także do rzekomego gońca, lecz ten nagle znikł w kłębach dymu i smrodzie siarki ku zdumieniu obecnych i radości matki. W tej właśnie chwili syn wszedł do kościoła, zaś matka pobiegła, aby go wziąć w ramiona.

7) Cud przyrośniętej stopy
Antoni, także we Francji, był sprawcą innego cudu. Pewien młody człowiek wyznał mu na spowiedzi, że kopnął swoją matkę. Spowiednik zganił go: „Twój grzech jest tak poważny, że zasługiwałbyś na odcięcie stopy, którą kopnąłeś”. Lecz widząc żal młodzieńca, dał mu rozgrzeszenie. Jednak ten, będąc pod wielkim wrażeniem słów spowiednika, w chwili uniesienia odciął sobie stopę siekierą. Matka, słysząc krzyk bólu syna, przybiegła, a widząc co się stało, pośpieszyła czym prędzej do Antoniego, krzycząc na niego i zarzucając mu sprowadzenie nieszczęścia na syna. Wówczas Antoni poszedł do młodzieńca, wziął stopę i ku zdumieniu matki i syna umieścił ją na dawnym miejscu.

8) Nowe Zesłanie Ducha Świętego
Wiosną 1228 roku Antoni wybrał się do Rzymu do swego przełożonego generalnego, który prosił go o pomoc. W tym czasie był już znanym i cenionym kaznodzieją, a jego sława dotarła również do uszu papieża Grzegorza IX. Poproszono go więc o wygłoszenie nauki w obecności Ojca Świętego i kolegium kardynałów.

Pochodzili oni z różnych krajów i każdy z nich posługiwał się własnym językiem, greckim, łacińskim, francuskim, niemieckim, angielskim i innymi. Antoni, natchniony przez Ducha Świętego, wyjaśniał Słowo Boże z takim zapałem, mądrością i zdolnością, że wszyscy słuchacze, choć wywodzili się z różnych narodów, rozumieli jego słowa, tak jakby mówił w ich własnym języku. Wszyscy byli zdumieni. Wydawało się, że został odnowiony dawny cud Pięćdziesiątnicy, gdy za sprawą Ducha Świętego apostołowie przemawiali różnymi językami. Kardynałowie z podziwem mówili jeden do drugiego: „Czyż ten, który przemawia, nie jest Portugalczykiem? Jak więc słyszymy w jego mowie nasze własne języki?” Także sam papież zachwycony głębią jego słów, powiedział: „Rzeczywiście, ten jest arką Testamentu i biblioteką Pisma świętego”.

9) Serce lichwiarza
W czasach św. Antoniego wielu mieszkańców Padwy doszło do ogromnych bogactw przez handel i zaczęło parać się lichwą. Zdarzało się, że pieniądze pożyczano nawet na 40 procent. Dłużników nie mogących spłacić sporych sum skazywano na wygnanie albo osadzano w więzieniu. Ten proceder doprowadził do ruiny i upadku wiele rodzin. Św. Antoni ubolewał nad losem niewypłacalnych dłużników, z którymi lichwiarze postępowali bezwzględnie. Jego orężem w walce z lichwą było słowo. I o dziwo, lichwiarze poruszeni do głębi kazaniami zakonnika rezygnowali z pobierania wysokich procentów. Zagrabione pieniądze składano u stóp kaznodziei dla wynagrodzenia pokrzywdzonych. W ten sposób Święty uratował wielu dłużników, a ponadto przyczynił się do uchwalenia ustawy, która zakazywała więzienia za długi.

Chcąc wstrząsnąć sumieniami Antoni, dokonał niezwykłego cudu. Będąc we Florencji, Antoni natknął się na kondukt pogrzebowy pewnego bogatego lichwiarza. Zatrzymał pochód i rzekł: „Co robicie? Chcecie w poświęconym miejscu złożyć tego, którego dusza jest już pogrzebana w piekle?” I ku zdumieniu wszystkich mówił dalej: „Jak powiada Ewangelia: gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Otwórzcie jego pierś, a nie znajdziecie serca, które znajduje się tam, gdzie jego skarb”. Ludzie pobiegli wówczas do domu lichwiarza, do komnat, w których zgromadzone były wszystkie jego bogactwa, otwarli szkatuły wypełnione pieniędzmi i w jednej z nich znaleźli jeszcze gorące i bijące ludzkie serce. Otwarli także pierś zmarłego, lecz serca tam nie było.

10) Cud mówiącego noworodka
Żył w Ferrarze szlachetny rycerz, który miał bardzo piękną żonę. Człowiek ten był jednak szalenie zazdrosny. Gdy żona zaszła w ciążę, zazdrość skłoniła go do podejrzeń, że dziecko jest owocem cudzołóstwa. Żona starała się uspokoić męża, lecz rycerza coraz bardziej dręczyły wątpliwości. Gdy nadeszła chwila rozwiązania i urodził się syn o ciemnej karnacji, utwierdził się w przekonaniu, że jest to syn ciemnoskórego Maura, który był u niego na służbie. Ciągłe i okrutne sceny zazdrości i zniesławiające oskarżenia sprawiały szlachetnej kobiecie wielkie cierpienie.

Pewnego razu jednak Antoni spotkał dwoje małżonków, gdy wraz z krewnymi i przyjaciółmi szli do kościoła, aby ochrzcić nowonarodzone dziecko. Antoni, który znał cały dramat zazdrości, zbliżył się do dziecka, pogłaskał je, wziął w ramiona i poprosił, aby wobec wszystkich powiedziało, kto jest jego ojcem. Dziecko mające zaledwie kilka dni, odwróciło się i wskazując rączką tatusia, powiedziało: „On jest moim ojcem”. Sytuacja wywołała zdumienie wszystkich obecnych oraz szczery żal zazdrosnego męża, który prosił o przebaczenie Boga i spotwarzaną małżonkę. Od tego też dnia żyli z sobą w doskonałej harmonii.

MODLITWA DO ŚW. ANTONIEGO

Kłaniamy się Tobie, Święty Antoni, wielki nasz Patronie. Prosimy cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach.

Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo – świętego z Padwy – w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym.

Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej.

Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy twej pomocy. Prosimy cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają twoją opiekę i doznają twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Egzorcyzm św. Antoniego przeciw burzom 

Przy każdym krzyżyku należy uczynić ręką znak Krzyża Św.

Jezus Chrystus Król Chwały przyszedł w Pokoju.
† Bóg stał się człowiekiem
† i Słowo stało się ciałem.
† Chrystus narodził się z Dziewicy.
† Chrystus cierpiał.
† Chrystus został ukrzyżowany.
† Chrystus umarł.
† Chrystus powstał z martwych.
† Chrystus wstąpił do Nieba.
† Chrystus zwycięża.
† Chrystus króluje.
† Chrystus rządzi.
† Niechaj Chrystus ochroni nas przed wszelkimi burzami i błyskawicami.
† Chrystus przeszedł przez ich środek w Pokoju,
† i Słowo stało się Ciałem.
† Chrystus jest z nami razem z Maryją.
† Uciekajcie wy, wrogie duchy, ponieważ Lew z pokolenia Judy, z rodu Dawida zwyciężył.
† Święty Boże!
† Święty mocny!
† Święty i Nieśmiertelny!
† Zmiłuj się nad nami. Amen!

Akt obrania św. Antoniego za Patrona

Św. Antoni, sławny sługo i przyjacielu Jezusa Chrystusa! Tyś dostąpił zaszczytu i piastował Dzieciątko Jezus na swych rękach, a dziś cieszysz się Nim w Niebieskiej Krainie. Składam Bogu dzięki za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, którymi moją duszę obdarzyłeś. Na nowo obieram Ciebie dzisiaj za mego orędownika i wiernego Ojca. Postanawiam mocno nigdy Cię nie opuścić ani pozwolić ubliżyć Twej sławie, lecz zawsze Cię czcić i kochać. Proszę Cię, weź mnie w swoją opiekę i pomagaj mi we wszystkim. Nie opuszczaj mnie, lecz bądź mi towarzyszem w drodze do wieczności, moim orędownikiem, obrońcą i mą gwiazdą przewodnią tak w życiu, jak i przy śmierci. Amen.
O św. Antoni, ubogacony łaską Bożą, do którego ułomni i uciemiężeni tak często wzdychają, a wzdychając pomocy, znajdują ją. Ja także z wielką ufnością proszę Cię o pomoc w mych przykrościach i trudach życia codziennego.

Racz mnie wspierać w ostatniej godzinie mego życia. Przyjmij mnie, o najłaskawszy święty Antoni, na swego sługę i syna (córkę). Niech miłość Twoja będzie dla mnie opoką, która wielce u Boga zdziałać może, która pomoże mi dostąpić Królestwa Niebieskiego i pozwoli godnie umrzeć w obecności Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi. Amen.

Jutro o godz. 8-00 rano na zakończenie misji przed uroczystością X rocznicy koronacji cudownego obrazu św. Antoniego zostanie odprawiona Msza św. w intencji Czytelników katolickiej strony „wobroniewiary”. Mszę św. odprawi o. franciszkanin, który w naszym klasztorze prowadził misje. Wszystkie wasze intencje powierzę też dziś podczas Mszy św. odpustowej oraz procesji ulicami mego miasta z figurą św. Antoniego. Intencje możecie wpisywać w komentarze, wysłać na maila: jutrzenka2012@gmail.com lub mieć je w sercu

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

115 odpowiedzi na „Dziś uroczystość św. Antoniego z Padwy. Msza święta w intencji Czytelników „wobroniewiary”

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały 2019 rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI

  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

  Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 2. wobroniewiary pisze:

  Sama dla siebie dziękując za wszystkie dotychczas otrzymane łaski – proszę o łaskę zdrowia, pracy i środków do życia.
  Proszę za wszystkie moje dzieci (całą czwórkę),a zwłaszcza za młodszego syna, który niedługo zawrze sakramentalny związek małżeński, za synową i wnuki, za przyszłą synową, za siostrę i jej rodzinę, za wszystkich żywych i zmarłych krewnych, o wieczne Niebo dla zmarłych rodziców, babć, dziadków, cioć, wujków, brata ciot. Franciszka.
  Wreszcie proszę za Was ❤

  Święty Antoni, wielki nasz Patronie, prosimy cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym.

  Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy twej pomocy. Prosimy cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają twoją opiekę i doznają twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 3. Wanda pisze:

  O odnalezienie ślubnej obrączki mojego męża. O łaskę pojednania i przebaczenia naszej rodziniy.

 4. Wanda pisze:

  O odnalezienie obrączki ślubnej mojego męża. O łaskę pojednania i przebaczenia naszej rodziny.

 5. Bogusia pisze:

  +++
  Dziekuje i blogoslawie…!!!
  Niech swiety Antoni, wstawi sie u Pana, we wszelkich Bogu znanych intencjach.
  Swiety Antoni prosze Cie za mnie i pokolenia ( duzo tego,ale Ty wiesz…,wiesz ,jak to „dzwignac”)
  DZIEKUJE…!!!
  Amen

 6. Marzena pisze:

  W intencji mojej rodziny . O nawrócenie grzeszników w mojej rodzinie. Bóg zapłać

  • akademiaciociani pisze:

   O łaskę zdrowia dla mojej córki i jej nowonarodzonej córeczki Marysi,o dobrą spowiedź i zdrowie dla mojego męża,o szczęśliwe narodziny dziecka córki Ani,o uzdrowienie moich chorych nóg, uzdrowienie mojej synowej

 7. Katarzyna pisze:

  Święty Antoni, oręduj za nami, w sprawach Bogu wiadomych.

 8. Helena pisze:

  Proszę o wszelkie łaski dla całej rodziny, a szczególnie o nawrócenie Piotra i jego rodziny.

 9. Helena pisze:

  Św. Antoni za Twoim wstawiennictwem dziękujemy Bogu za zdrowego Antosia i prosimy opiekuj się nim przez całe jego życie. Wyproś potrzebne łaski dla jego rodziców i chrzestnych.

 10. Annawa pisze:

  W intencji mojej rodziny, w sprawach Bogu wiadomych. Bóg zapłać.

 11. Tatiana pisze:

  Proszę dla Wojtka o łaskę nawrócenia, trzeźwości, cud spłaty wielkich długów oraz uporządkowanie jego życia, o nawrócenie i opamiętanie dla męża, nawrócenie i uwolnienie z nałogów moich synów, o cud naprawy relacji w naszej rodzinie, poprawę zdrowia dla taty, łaskę Nieba dla mamy, brata i zmarłych z rodziny. Bóg zapłać

 12. Gonia pisze:

  Ewo na jaką stronę naleźy wejść źeby usłyszeć nagranie o. Pelanowskiego ” Co się zdarzyło w Gibea”.

 13. bea pisze:

  o prace dla syna

 14. Marta pisze:

  O łaskę nawrócenia dla mojego męża, teścia, szwagra. O wszelkie łaski potrzebne dzieciom. Św. Antoni, módl sie za nami.

 15. ja pisze:

  W intencjach Bogu wiadomych

 16. wobroniewiary pisze:

  Kochani zmówcie za mnie z 1 Zdrowaś Maryjo – upał niesamowity, w głowie się kręci….
  Po ludzku i po Bożemu potrzebuję sił, aby iść na Czerwcowe, na Mszę św. odpustową, na procesję i na procesję.

 17. Klara pisze:

  O łaskę nawrócenia dla wszystkich Polaków, w kraju i zagranicą.

 18. Klara pisze:

  +
  Zdrowaś Maryjo…

 19. E. pisze:

  W intencjach mojego serca oraz w intencjach moich najblizszych

 20. Kasia pisze:

  O łaskę uzdrowienia z Hashimoto i by włosy, które wypadły odrosły. O łaskę ślubu kościelnego i potomstwo. O powodzenie w prowadzonej działalności.

 21. Ewa pisze:

  Bóg Zapłać…

 22. Bożena pisze:

  W intencjach Bogu wiadomych, moich wszystkich znajomych, za grzeszników i potrzebujących wsparcia św. Antoniego.

 23. Lucyna pisze:

  O zdrowie ,pomyślność i błogosławieństwo Boże dla całej mojej rodziny. O łaskę ślubu koscielnego dla Joanny i Mateusza.

 24. Maggie pisze:

  Za prowadzących tą stronę i za wszystkich WOWIT’ów oraz ich sprawy, zwłaszcza potrzbujące Bożej interwencji

 25. Wojtek pisze:

  Na stronie: Wydawnictwo Iskra z Polski (powiązanej ze stroną: http://www.paruzja-iskraz.pl), można kupić kartki z podziękowaniami nawet za 1000 zł. o co tutaj chodzi?

  • wobroniewiary pisze:

   Nie wiem o co chodzi. Ze sklepem nie mam nic wspólnego.
   Sama dziś dzwoniłam do wydawnictwa zamówiłam 3 broszury o Wieczernikach i 2 broszury „modlitwy za zmarłych”
   Tak samo zapłacę jak każdy za te broszurki. Cegiełki niestety nie wykupię, ani tej za 5 zł ani tym bardziej za 1000
   I dlatego nie wypowiem się na ten temat nic a nic

   • wobroniewiary pisze:

    Na stronie sklepu Wydawnictwa ks. Adama jest rubryka kontakt i tam można wpisać swoje dane i treść zapytania.
    Nie wymagajcie ode mnie, bym wypowiadała się na tematy, z którymi nie mam nic wspólnego i mnie nie dotyczą

  • Nina pisze:

   Wydaję mi się, że chodzi o wsparcie wydawnictwa Iskry z Polski w kwocie jakie widnieją na cegiełkach, za które dostaje się podziękowanie w formie kartki. Mogę się mylić więc nie bierzcie mojej odpowiedzi za pewnik ale ja to tak właśnie odebrałam.

  • Małgorzata pisze:

   Św. ANTONI , proszę Cię o łaskę nawrócenia dla mojej córki Aleksandry,o uzdrowienie jej duszy i ciała oraz o pojednanie z ojcem. Proszę Cię o rozwiązanie trudnej sytuacji materialnej naszej rodziny, błogosławieństwo dla firmy i naszej rodziny. Proszę o dobrą żonę dla brata i rozwiazanie spraw urzędowych znanych BOGU.

 26. Irena pisze:

  Szcześć Boże prosze w int.umierającej Madzi ,oraz o potrzebne łaski dla jej męża i dzieciaczków.Dziękuje Irena

 27. Andrzej@J23 pisze:

  +++ Zdrowaś Maryjo. . .
  O zdrowie i potrzebne łaski dla wszystkich
  tworzących tą stronę.
  Za Polskę wolną od LGBT i innych diabelskich
  wpływów, by zwyciężyła wierność Bogu
  i Najświętszej Maryi Pannie.
  Za konających i dusze czyśćcowe.

 28. Barbara pisze:

  Proszę o łaskę nawrócenia moich bliskich,męźa,córek,chrzest dla wnucząt oraz
  rozwiązanie trudności materialnych mojej średniej córki i zdrowie dla jej synka.

 29. Ania G. pisze:

  Ja na inny temat,dziś ruszyła np wynagradzająca za grzechy sodomi i uwolnienie od lgbt Białegostoku i od razu problemy,o mały włos a niebyłoby mnie dziś w kościele,tłumik oderwał się ale mąż jakoś przywiązał i dojechaliśmy do kościoła,dziś również wynagradzaliśmy z babcią za grzechy oraz modliliśmy się do św Antoniego. Błogosławionej nocy życzę wszystkim.

 30. wobroniewiary pisze:

  Dziękuję Wam za modlitwy, spokojnie wytrzymałam te kilka godzin w upale od początku do końca i przypominam, że Msza św. w Waszych intencjach jutro o 8-00 rano.

  Dziś było pięknie, był bp diecezji łuckiej na Ukrainie bp Witalij Skomorowski. W homilii powiedział, że jak do Łucka przyjeżdżają polskie delegacje, pielgrzymki – to na tysiąc osób do Komunii św. przystępuje tylko…kilkadziesiąt.
  Ks. bp mówił o tym, że ludzie nie rozumieją czym jest Eucharystia, nie rozumieją czym jest chleb, a śpiewamy „Panie dobry jak chleb”. Ksiądz biskup chętnie udzielał Komunii św. na klęcząco. Sporo osób klęczało, w tym i ojcowie franciszkanie, którzy nie byli w koncelebrze.
  Oto jedna fotografia z dzisiejszych uroczystości – zakończonych pobłogosławieniem lilii (nie zdążyłam kupić, ale zostałam obdarowana lilią z przyklasztornego ogródka) i chlebków, które każdy mógł wziąć do domu.

  Po Mszy św. w zakrystii ks. biskup pobłogosławił mnie – oczywiście ja uklękłam a ks. biskup po błogosławieństwie jeszcze nałożył mi ręce na głowę 🙂
  A o. Rufin powiedział „to ja ci dam do ucałowania relikwie św. Antoniego” i też mnie pobłogosławił.
  Przyjęłam te błogosławieństwa dla Was wszystkich 🙂

  • Kazimierz Michał pisze:

   Laudetur Iesus Christus et Maria Immaculata!

   „Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę na was przekleństwo i przeklnę wasze błogosławieństwo, a przeklnę je dlatego, że sobie nic nie bierzecie do serca.”
   (Ml 2, 1-2)

   Droga Ewo!
   „Tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych, kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć; nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to Prawo nakazuje.” (1Kor 14, 33-34)

   A ja dopowiadam: Kobiecie zarówno do Prezbiterium jak i do Zakrystii: wchodzić nie pozwalam!

   Kochani, zwłaszcza wy, niewiasty (wszędobylskie) wycìągające swoje ręce po zakazany owoc:
   „Jeżeli komuś wydaje się, że jest prorokiem albo że posiada duchowe dary, niech zrozumie, że to, co wam piszę, jest nakazem Pańskim. A gdyby ktoś tego nie uznał, sam nie będzie uznany.”
   (1Kor 14, 37-38)

   Z Panem Bogiem i Maryją Niepokalaną KONFEDERATKĄ!

   • Ania pisze:

    Weź się opanuj człowieku. To już nie jest śmieszne, tylko mega tragiczne.
    Pójdź do psychologa albo do psychiatry i pracuj nad sobą ale tez nie nękaj innych.

    Dopowiem ci, że na przykład ja nie łażę po prezbiterium, ale do zakrystii wchodzę, bo tam można nabyć prasę katolicką czy zamówić Mszę św.
    A masz jakieś imprimatur na tę Konfederatkę?

   • babula pisze:

    Kazimierzu Michale czytanie Pisma Św. bez zrozumienia jest szkodliwe co widać na Twoim przykładzie. Spróbuj zacząć używać mózgu – może to Ci pomoże.

 31. Robert pisze:

  W intencji ks. Adama, o. Augustyna, Ewy oraz Czytelników: +++.

 32. Jadwiga pisze:

  Proszę w intencji uzdrowienia mojej rodziny nawrocenia mojego męza,łaskę trzeźwości.O opiekę sw.Antoniego nad moimi dziećmi ,moją rodziną,oraz łaskę znalezienia dobrej stałej pracy.Bóg zapłać.

 33. Dorota pisze:

  Proszę o łaskę zdrowia dla mojej synowej i jej nienarodzonego dziecka,
  Błogosławieństwo Boże dla całej naszej rodziny, o ochronę od napaści złego.
  BOG ZAPŁAĆ.

 34. Renata Anna pisze:

  W intencji Panu Bogu wiadomej.

 35. Janina Stefaniak pisze:

  Niezwykle mocna jest Modlitwa-Egzorcyzm przeciw burzom i nawałnicom. Przekonałam się o tym kilka razy i gorąco polecam wszystkim. Gdy nadchodzi burza, staję na balkonie lub w oknie i odmawiam tą modlitwę. Burza przechodzi bokiem. Jeszcze nie zdarzyło się, żeby po odmówieniu Egzorcyzmu nawałnica przyszła. Kiedyś nie odmówiłam. Burza była u nas, krążyła, nijak odejść nie chciała. Wreszcie odmówiłam. Wyniosła się. Przypadek na pieszej Pielgrzymce z Częstochowy do Łagiewnik: Późnym wieczorem na jednym z noclegów przyszła burza. Była straszna. Wicher, ulewa, a pioruny zdawały się roznosić wieś i rozwalać ją na strzępy. Nocowaliśmy w niewykończonym domu z prowizorycznymi drzwiami i ledwo osadzonymi oknami. Drzwi wichura otwierała z trzaskiem, młodzież, a było nas kilkanaście osób, nie mogła drzwi utrzymać, dosłownie wyłamywało je mimo podparcia naszymi walizami i ludzkimi siłami. Elektryczność została wyłączona przez elektrownię. Przypomniałam sobie, że mam ten Egzorcyzm i przy świetle latarki poszukałam go, a następnie odmówiłam głośno przy współudziale osób z którymi nocowałam. Skończyłam. Jeszcze dwa razy uderzyło mocno i odeszło nagle, jakby ktoś odsunął ręką. Gdzieś tam mknęła straż, a rankiem mijaliśmy powalony sad z dojrzewającymi owocami. Ostatni przypadek: Dwa dni temu Rozesłano nam wszystkim w Wielkopolsce ostrzeżenie o dużym zagrożeniu burzami. Przepisałam Egzorcyzm na komórkę i wysłałam kilku odpowiedzialnym znajomym. Sama też odmówiłam tą Modlitwę przed pójściem spać. Skropiłam przestrzeń wodą święconą. Wygląda na to, że ktoś z obdarowanych modlitwą też to zrobił. W Wielkopolsce troszkę zagrzmiało, ale nie wszędzie, troszkę popadało. I to wszystko. Potrzeba więcej dowodów? .

  • Hala pisze:

   Czy moglaby Pani opublikować tresc tej modlitwy egzorcyzmu przeciwko burzom? Pozdrawiam

   • Monika pisze:

    To łatwo znaleźć na stronie WOWIT.
    Wpisujesz w okienko: egzorcyzm przeciw burzom, potem klikasz: szukaj
    i masz to:
    https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/?s=egzorcyzm+przeciw+burzom

   • wobroniewiary pisze:

    A co jest we wpisie?
    Pod obrazkiem podwójnym – św. Antoni i burza?
    Może warto jednak przeczytać cały wpis?

    Moniko – nie trzeba okienka wyszukiwarki. Wystarczy przeczytać wpis, który się komentuje!
    Tereso – usunęłam Twój komentarz, bo powiela to, co jest we wpisie.

    Egzorcyzm św. Antoniego przeciw burzom 

    Przy każdym krzyżyku należy uczynić ręką znak Krzyża Św.

    Jezus Chrystus Król Chwały przyszedł w Pokoju.
    † Bóg stał się człowiekiem
    † i Słowo stało się ciałem.
    † Chrystus narodził się z Dziewicy.
    † Chrystus cierpiał.
    † Chrystus został ukrzyżowany.
    † Chrystus umarł.
    † Chrystus powstał z martwych.
    † Chrystus wstąpił do Nieba.
    † Chrystus zwycięża.
    † Chrystus króluje.
    † Chrystus rządzi.
    † Niechaj Chrystus ochroni nas przed wszelkimi burzami i błyskawicami.
    † Chrystus przeszedł przez ich środek w Pokoju,
    † i Słowo stało się Ciałem.
    † Chrystus jest z nami razem z Maryją.
    † Uciekajcie wy, wrogie duchy, ponieważ Lew z pokolenia Judy, z rodu Dawida zwyciężył.
    † Święty Boże!
    † Święty mocny!
    † Święty i Nieśmiertelny!
    † Zmiłuj się nad nami. Amen!

    • babula pisze:

     Przepisałam sobie do komórki gdyby mnie kiedyś burza zaskoczyła. Dziękuję Ewo 🙂
     I chcę się podzielić , że w przypadku złej pogody kładę na parapecie obrazek Pana Jezusa „Jezu ufam Tobie” i obrazek s. Faustyny i proszę ją aby się do Jezusa wstawiała. Podobnie proszę by bezpiecznie mąż lub córka wrócili do domu z podróży. We wszystkich potrzebach Ich proszę.
     I ta krótka modlitwa pomaga.

 36. wobroniewiary pisze:

  Znowu wielki problem!
  Jak śmiałam zamieścić 3-4 zdania o. Pelanowskiego i podać nawet link do Wyd. Paganini – ale bez ich zgody i wcześniejszego ewentualnego pozwolenia!!!
  No to pomódlcie się, bo jestem za mała na problemy tego świata 😦

  • wobroniewiary pisze:

   Napisałam im maila:

   „Niedługo będę się widzieć z o. Augustynem i spytam czy pochwala takie metody kiszenia Słowa Bożego.
   Pytam – jak ludzie mają do Was trafić, jak nie przez udostępnianie linków i małego fragmentu. Nie było nagrań – prawa autorskie uszanowane
   Inni to by się cieszyli z DARMOWEJ REKLAMY – ale widać, że was pycha z Nieba spycha!”

  • cure pisze:

   serio nie ogarniam polityki tego wydawnictwa. co to za dziwna filozofia. Ciekawe czy ojciec peelanowski wie o tym jak oni chronia jego „slowoa”
   mam nadzieje ze jest jakas madrosc w tym ze oni tak postepuja pomimo iz tego nie rozumiem.

  • Ania G. pisze:

   Ewo uściskaj ojca Augustyna od nas,a nade wszystko podziękuj za Słowo Boże, i pociesz go wiadomością że się modlimy za niego i że walczymy o kapłanów oraz o godność naszej MAMY. Tak myślałam że wykasowałaś bo znów był problem.

 37. an m pisze:

  Witajcie, dawno się nie odzywałam, ale stronę czytam codziennie. Bardzo, bardzo Was proszę o modlitwę, zepsuł nam się piecyk od ciepłej wody i przez cały następny tydzień nie będzie naprawiony z braku czasu fachowca. Nic nie mogę zrobic. Jestem juz zmęczona ciągłymi przeciwnościami i trudnościami 😦 Proszę, pomódlcie się aby naprawa odbyła się wcześniej i sprawnie. Dziękuję

 38. Ada pisze:

  ogarniam modlitwą. chyba mało kto już ogarnia to szaleństwo. najgorsze jak ataki są od tych co się nie spodziewamy.
  ale co do tej ostatniej konferencji ojca Pelanowskiego, to jest to przerażające. przeczytałam całość od wczoraj, i chyba nic tak mocnego i prawdziwego dawno nie czytałam. straszne wiedzieć to wszystko. dosłownie straszne.

 39. an m pisze:

  Chcialam tylko zapytac czy moja prosba o modlitwe wpadla do spamu?

 40. Zygmunt pisze:

  Jakieś dziwne są te Panie z Wyd. Paganini, dzisiaj dzwoniłem do nich czy można kupić kazania
  o. Pelanowskiego na nośniku C.D nie mają tylko do odsłuchania.
  Jedynie to proponowały jego najnowszą książkę.

 41. AnnaSawa pisze:

  Nie rozumiem jak można mieć pretensje do przytoczonego fragmentu i udostępnienia do nie go źródła???? Rozumiem, bez podania źródła …. O co tu chodzi??? A może ktoś jest zazdrosny??? Może ktoś chce mieć „wyłączność na proroka”??? ….ale słuchać tych słów i mieć takie podejście to zupełny rozdźwięk we wszystkim.

  Mimo wszystko zwracam się do przedstawicieli Wydawnictwa Paganini abyśmy byli przyjaciółmi..i normalnymi ludźmi ….dokładnie wg tego, co przekazuje Ojciec Augustyn Pelanowski.
  Amen.

 42. zaniepokojona pisze:

  Prosze, pomodlmy sie wszyscy do sw Antoniego aby ‚znalazl sie’ winny smierci 10letniej Kristiny…. Panie Boze kochany, w naszym kraju takie rzeczy… a grzmiales wczoraj Panie w dolnoslaskim…. oby sprawce ujeto!

 43. AnnaSawa pisze:

  https://www.pch24.pl/kard–sarah–jezus-nie-ustanowil-konferencji-episkopatow–to-na-piotrze-zbudowal-swoj-kosciol-twt,68945,i.html?fbclid=IwAR2GYBDifW2lxE1-nq_nVTHuy80oD0Vatbreu-fp57eAuC_4570ytc-yxOw#.XQOtNnbZGr5.facebook

  „Bez Piotra, wszystko w Kościele katolickim zostałoby zniszczone, zredukowane do fragmentów i obrócone w nicość. Jezus nigdy nie ustanowił konferencji episkopatów czy kościołów lokalnych. To na Piotrze zbudował swój Kościół. Destrukcja jedności Kościoła równa się odrzuceniu Jezusa” – powiedział kard. Robert Sarah podczas wizyty w Holandii.

  „Dzisiaj na Zachodzie żyjemy w czasach cichej apostazji. Nie potrzebujemy już Boga” – komentował gwinejski kardynał. Następnie przeszedł do analizy pomysłu wkroczenia na drogę synodalności, co proponują głównie hierarchowie z Niemiec.

  „Bez Piotra, wszystko Kościele katolickim zostałoby zniszczone, zredukowane do fragmentów i obrócone w nicość. Jezus nigdy nie ustanowił konferencji episkopatów czy kościołów lokalnych. To na Piotrze zbudował swój Kościół. Destrukcja jedności Kościoła równa się odrzuceniu Jezusa. Ludzie pragną rozedrzeć i zniszczyć jedność Kościoła. Kto jest zaskoczony tym diabelskim pomysłem? Czy to nieprawda, że wy w Holandii, a także w wielu innych zachodnich krajach żyjecie jak Kościół w Potrzebie?” – pytał. Następnie przytoczył słowa więzionego w Czechosłowacji przez 12 lat kapłana – „wolałbym siedzieć w więzieniu kolejne 12 lat, niż żyć w zachodnim świecie, który podkopuje wiarę”.

  Kardynał Sarah przybył do Holandii na zaproszenie organizacji „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Założona w Holandii w 1947 r. organizacja, początkowo pomagała niemieckim katolikom cierpiącym z powodu okropności wojny. W czasach komunistycznych, „Pomoc” była jednym z głównych narzędzi niesienia nadziei dla Kościoła za żelazną kurtyną. Dzisiaj dzieła organizacji obejmują prześladowanych chrześcijan w Chinach, Wietnamie, Sri Lance, Syrii i wielu innych krajach.

 44. Czytelniczka pisze:

  Módlmy się do naszych Aniołów Stróżów. Słyszałam, że można uniknąć wielu wypadków drogowych, gdybyśmy przed podróżą modlili się do Nich prosząc o pomoc i ostrzeżenia przed niebezpieczeństwami czyhającymi na drogach. Modlę się do Anioła Stróża kierowców czy pilotów jeśli moi bliscy dokąś jadą i „wysyłam” mojego Anioła Stróża, aby wsparł Anioła Stróża kierowcy czy pilota. Wysyłam też mojego Boskiego Opiekuna – Anioła, prosząc o pomoc, często do mojego Syna przed ważnymi wydarzeniami. I to działa! Może ktoś z Was z tego skorzysta. Błogosławionego dnia dla Wszystkich

 45. Monika pisze:

  We wszystkich intencjach tu na WOWIT zamieszczonych i tych, które nosimy w sercu

  • Marta 3 pisze:

   Celine Don promuje gender. Zaprojektowała neutralne płciowe ubrania dla dzieci i sprzedaje je.

  • Marta 3 pisze:

   Celine Don zaprojektowała i sprzedaje neutralne płciowe ubrania.

   • Ewelinas pisze:

    Gdzie można znaleźć link do ostatniego kazania Ojca Augustyna Planowskiego? Te z 9 czerwca.

    • wobroniewiary pisze:

     Uważaj z linkami do poczytania, bo jeszcze i Ty będziesz ścigany!!!

    • watchman pisze:

     Oni tam piszą tak:
     „Wszelkie prawa zastrzeżone. Prosimy o uszanowanie naszej prośby i nie kopiowanie niniejszych plików na inne portale czy strony internetowe.”

     Uszanowałem tę prośbę. Te linki, które zamieściłem, to nie są skopiowane ich pliki. 🙂

    • wobroniewiary pisze:

     Ja też od nich nic nie kopiowałam, podałam nawet link do słuchania u nich, a oni z pretensjami, że zamieściłam tekst „NA PODSTAWIE ICH NAGRAŃ”

    • watchman pisze:

     To jest dla mnie niepojęte. Jakbym gdzieś zamieścił tekst piosenki jakiegoś zespołu to mnie studio nagraniowe będzie ścigało? Co w takim razie ze stroną np. tekstowo.pl??

    • wobroniewiary pisze:

     Polecam ci ten mój komentarz:
     Napisałam im maila:
     „Niedługo będę się widzieć z o. Augustynem i spytam czy pochwala takie metody kiszenia Słowa Bożego.
     Pytam – jak ludzie mają do Was trafić, jak nie przez udostępnianie linków i małego fragmentu. Nie było nagrań – prawa autorskie uszanowane
     Inni to by się cieszyli z DARMOWEJ REKLAMY – ale widać, że was pycha z Nieba spycha!”

    • watchman pisze:

     No i bardzo dobrze napisałaś. Przy okazji proszę o. Augustyna pozdrowić i podziękować za to, że się nie lęka, albo może raczej za to, że ma odwagę ewentualne lęki pokonywać. Dobrze będzie wiedzieć jak o.Augustyn sam ten problem widzi.
     ps. Jeszcze mi tak po głowie chodzi, czy aby na pewno to z tego wydawnictwa tak ludzi szczują? Może ktoś inny zaniepokojony tym słowem bawi się w strażaka, żeby się za bardzo ogień nie rozpowszechnił..

 46. Betula pisze:

  Jutro zabierzcie dzieci do Kalwarii Zebrzydowskiej.

  U ojców Bernardynów będzie po Mszach Św. specjalne błogosławieństwo dzieci św. Antoniego z Padwy.

  http://www.kalwaria.eu/aktualnosc/uroczystosc-zeslania-ducha-swietego-09062019

  • wobroniewiary pisze:

   Betulo – nie każdy mieszka blisko Kalwarii, niektórzy mają nawet 400 czy 600 km.
   U mnie było specjalne błogosławieństwo dla dzieci w dniu odpustu 13 czerwca.
   Chętnie kiedyś wybiorę się do Kalwarii Zebrzydowskiej, ale nie ma tak, że „jutro zabierzcie dzieci” Nawet na Jasną Górę nie każdy jedzie choćby raz w roku, a to stolica duchowa Polski

 47. Maria pisze:

  Już 15 czerwca będzie miał w Lublinie niecodzienny koncert – Pieśń nad piesniami w adaptacji Agnieszki Fiuk z Częstochowy. Niezwykłość tego muzycznego projektu polega na tym, że to muzyczna wędrówka przez całą Księgę Pieśni nad pieśniami bez parafraz. 22 utwory w różnych stylach od pozeji śpiewanej do pełnego napięcia tanga. Wraz z Agnieszką zawitają do Lublina Marcin Kupczyk (wokal) i Marta Madejska (wokal).
  Wszystkich dla których Pieśń nad piesniami jest bliska, ale także tych którzy szukają i pragną miłości zapraszamy na godz. 18.00 do siedziby Fundacji Lubartowska 77 w Lublinie.

  Sugerowana opłata za udział w koncercie – 15zł.
  Możliwa jest przedpłata na konto Fundacji z Różą (co gwarantuje miejsce w koncercie), lub już na miejscu przed koncertem.
  http://www.fundacjazroza.pl/n43,piesn-nad-piesniami-w-lublinie

  • Kasia pisze:

   Do Watchman :

   Dziękuję za linki do poczytania..
   Szkoda że nie ma Pan tych poprzednich.
   Są tacy co wolą przeczytać niż słuchać. Lepiej do nich dociera,lepiej to rozumią.

   Bóg Zapłać 🙏🏻

 48. Pingback: Do wszystkich czcicieli św. Antoniego na całym świecie – ks. M. Matuszny przejdzie dziś z relikwiami ulicami miasta | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s