Ks. Adam Skwarczyński: Różaniec jako egzorcyzm – rozważania do tajemnic chwalebnych

Wydawnictwo „ISKRA Z POLSKI” rozpoczyna druk nowej pozycji autorstwa ks. Adama Skwarczyńskiego: RÓŻANIEC. Są to 4 cykle rozważań po 20 tajemnic w każdym:
– Różaniec jako egzorcyzm,
– Różaniec na czas oczyszczenia świata,
– Różaniec przed Najświętszym Sakramentem oraz
– Różaniec dla Nowego Świata

Część I –  Różaniec jako egzorcyzm: Tajemnice chwalebne

1 – Zmartwychwstanie

Złe duchy wiedziały, że na zawsze wymknęły im się dusze świętych, idące od początku świata do Otchłani. Odwiedziła to miejsce dusza Chrystusa, niosąc tryumfalną wieść o dokonanym odkupieniu, radosną zapowiedź wyzwolenia wszystkich za 40 dni. Potem połączyła się z ciałem, blaskiem swej chwały oświecając wszystko co żyje. Piekło przy użyciu swego wypróbowanego narzędzia, jakim są pieniądze, zamknęło usta świadkom zmartwychwstania, pilnującym grobu. Jednak Baranek Zabity, lecz Wiecznie Żyjący, znajdzie dosyć świadków, którzy za wiarę w zmartwychwstanie oddadzą swoje życie doczesne, aby zyskać wieczne. Nie zlękną się zabijających ich ciało, ale bezsilnych wobec ich duszy

Niech z Ran Zmartwychwstałego Pana spłynie moc na wszystkich cierpiących za wiarę w Prawdziwego Boga, a klęska spadnie na duchy ciemności, posługujące się prześladowcami Kościoła.

2 –Wniebowstąpienie

Syn Boży, otoczywszy swoją ludzką naturę przeogromną chwałą, porywa ją ku niebu i wynosi na prawicę Ojca. Razem z sobą wprowadza do nieba wszystkich, którzy okazali się tego godni. Czyni to ku wściekłości upadłych aniołów, których zazdrość nie ma granic. Zechcą do końca świata porywać dusze w kierunku przeciwnym, lecz Jezus wstępujący do nieba dał swojemu Kościołowi nakaz: „Wypędzajcie złe duchy, uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych”. Dzieło to wypełnia Kościół zwłaszcza przez sakramenty święte, dzięki którym nawet duchowo umarli – pogrążeni w grzechach ciężkich, w nałogach, w niewierze i rozpaczy – otwierają swoje serca dla Boga i Jego łaski

Niech mocą sakramentów świętych, a także sakramentalii, do których należą egzorcyzmy, poniosą klęskę wszystkie złe duchy wszędzie tam, gdzie sięga władza i moc Chrystusowego Kościoła.

3 – Zesłanie Ducha Świętego

Dobre drzewo ludzkiej duszy przynosi Boskiemu Ogrodnikowi, Duchowi Świętemu, dobre owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, czystość i wstrzemięźliwość. Rajski Wąż zna doskonale, i to już od dziecka, ogród naszej duszy i próbuje działać w nim, oczekując swoich trujących owoców jako odwrotności tamtych. Wyhodowuje więc nienawiść, smutek, strach, wojny na większą lub mniejszą skalę, niecierpliwość, brutalność, egoizm, niewierność, gniew, popędliwość, nieczystość, brak umiarkowania, wszystkie inne wady i złe przyzwyczajenia. Nawet jeśli już odniósł jakieś zwycięstwa, Duch Święty tym bardziej chce przyjść nam z pomocą.

Niech mocą Ducha Świętego, mieszkającego i działającego w nas, złamana zostanie moc siewcy wad i wszelkiego zła. Niech uzbrojenie w postaci siedmiu darów Ducha Świętego zapewni nam zwycięstwo.

4 – Wniebowzięcie Maryi

Stwarzając Maryję oraz kształtując w Jej łonie ludzką naturę Syna Bożego Bóg powtórzył niejako swoje rajskie dzieło… Jednak Nowego Adama i Nową Ewę umieścił nie w rajskim ogrodzie, lecz na ziemi rodzącej osty i ciernie, zamieszkanej przez ludzi skażonych grzechem pierworodnym i obciążonych większą skłonnością do złego, niż do dobrego. I oto w tych straszliwych warunkach, wśród niesłychanych ataków zbuntowanych aniołów oraz zniewolonych przez nich ludzi, wśród męczarni i przeciwności, Jezus i Maryja wytrwali w pełnej miłości do Boga, w posłuszeństwie bez granic. Wniebowzięcie Maryi jest więc tryumfem Stwórcy, a klęską szatana, który jednak zechce się mścić na nas – „pięcie Niewiasty”

Niech mocą tej Tajemnicy uchodzi szatan z dusz pogrążonych w grzechach ciężkich, zwłaszcza konających w rozpaczy. Niech ustąpi przed Maryją Najpokorniejszą, Ucieczką Grzeszników, Bramą Niebieską.

5 – Ukoronowanie Maryi

Jest bardzo możliwe, że w tej Tajemnicy wypełnia się Boży scenariusz, ukazany Lucyferowi i wszystkim aniołom na początku ich próby: Niewiasta obejmuje na wieki królewską władzę nie tylko nad ludźmi, ale także nad wszystkimi aniołami. Zakochany w samym sobie, w swym pięknie i w swej wielkości Lucyfer nie chciał zgodzić się na to, że inne stworzenie, cielesny człowiek, otrzyma w niebie nad nim władzę, i zawołał: „Nie będę służył!!!” Cóż teraz jemu, strąconemu do piekła przez Archanioła Michała i wierną Bogu armię, pozostało? Żyje tylko żądzą zemsty na Bogu i odebrania mu ludzi, zwłaszcza tych, którzy stanowią ziemski poczet Królowej. To ci, którzy mówią Jej: „Totus Tuus!”

Niech moc tej Tajemnicy ochrania wszystkich oddanych Maryi w niewolę miłości. Niech zniweczy moc wszystkich sług szatana na ziemi, by mógł nadejść Tryumf Niepokalanego Serca Maryi.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Pomoc duchowa i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

60 odpowiedzi na „Ks. Adam Skwarczyński: Różaniec jako egzorcyzm – rozważania do tajemnic chwalebnych

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały 2019 rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

 2. wobroniewiary pisze:

  Dzień 8. nowenny do św. Antoniego

  Szczęść Boże,
  dziś przedostatni dzień naszej wspólnej modlitwy. Była ona dla nas dobrym ćwiczeniem cierpliwości. Święty Antoni uczy nas dziś jak pójść o krok dalej, tak by cierpliwie znosić również przeciwności losu.

  Modlitwa wstępna
  Przeczysta lilio niewinności, drogi klejnocie ubóstwa, jasna gwiazdo świętości, chwalebny święty Antoni, który miałeś szczęście piastować na rękach Dzieciątko Jezus, z ufnością uciekamy się do Ciebie błagając, byś nas przyjął pod swoją opiekę. Uproś nam u Boga łaskę szczerego żalu za grzechy i łaskę miłowania Go nade wszystko. Ufamy, że za Twoją przyczyną zwyciężymy wszystkich nieprzyjaciół naszej duszy i będziemy służyć Bogu, najlepszemu Ojcu, przez całe życie w świętości i sprawiedliwości, a potem z Tobą kochać i uwielbiać Go na wieki w niebie. Amen.

  Rozważanie
  Święty Antoni zmarł w młodym wieku – zniszczyła go choroba. Znosił ją jednak bardzo cierpliwie i dopóki mu siły pozwalały, pracował bez narzekania i bez rozgoryczenia. Zawsze z uległością poddawał się wyrokom Bożej Opatrzności i nigdy nie szemrał przeciwko Woli Bożej. A nam tak trudno w cierpieniach i krzyżach, które nam Bóg zsyła, w każdej okoliczności życia zdać się na Wolę Bożą bez żadnych ograniczeń i zastrzeżeń. Święty Antoni, Twoja niedościgniona uległość Woli Bożej jest dla nas gorzkim wyrzutem za niecierpliwość i bunt przeciw zamiarom Bożej Opatrzności. Choroby i cierpienia, które Bóg zsyła dla dobra naszej duszy, uważamy za kary. Prześladowania, które dają nam okazję do ćwiczenia się w cierpliwości, uważamy za niesprawiedliwość. Uproś nam, święty nasz Opiekunie, cierpliwe znoszenie doświadczeń, które nam zsyła Bóg.

  Modlitwa na zakończenie
  Przedziwny i chwalebny święty Antoni, wsławiony przez swe cuda i przez łaskawość Jezusa Chrystusa, którą Ci okazał, gdy przyjąwszy postać Dzieciny, na Twych rękach raczył spocząć. Wyjednaj nam u Jego dobroci łaskę, której z całego serca pragniemy. Ty, który zawsze byłeś tak litościwy dla biednych grzeszników, nie zważaj na nasze przewinienia i grzechy, ale na chwałę Boga, która jeszcze raz niech będzie przez Ciebie wsławiona, oraz na zbawienie naszych dusz, o które prosimy w naszej modlitwie.

 3. wobroniewiary pisze:

  Dziś znalazłam taką modlitwę:

  MODLITWA DO NASZEJ PANI OD ARKI
  Wszechmogący i Miłosierny Boże, który przez Arkę Noego ocaliłeś rodzaj ludzki przed karzącymi wodami potopu, spraw litościwie, aby Maryja Nasza Matka była dla nas Arką Ocalenia w nadchodzących dniach oczyszczenia świata, uchroniła od zagłady i przeprowadziła do życia w Nowej Erze Panowania Dwóch Najświętszych Serc, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.
  PANI OD ARKI, MARYJO MATKO NASZA, WSPOMOŻENIE WIERNYCH, MÓDL SIĘ ZA NAMI!

 4. Halina pisze:

  Warto posłuchać
  Stanisław Krajski: Marcin Zieliński pomija hierarchię, którą ustanowił sam Jezus Chrystus

 5. Ania pisze:

  Patron Suwerennego Zakonu Maltańskiego, kard. Raymond Burke, emerytowany arcybiskup Rygi, kard. Janis Pujats, a także kilku biskupów, w tym abp Tomasz Peta z Astany, opublikowali dzisiaj ośmiostronicowy dokument zatytułowany „Deklaracja prawdy”. Potwierdza on kluczowe elementy nauki katolickiej, i jak zaznaczają jego sygnatariusze – ma stanowić pomoc dla Ojca Świętego w obecnej sytuacji zamieszania doktrynalnego i dezorientacji.

  Jak donosi na portalu National Catholic Register Edward Pentin, obok trzech wspomnianych sygnatariuszy dokument podpisali także bp Athanasius Schneider – biskup pomocniczy z Astany oraz Jan Paweł Lenga, emerytowany ordynariusz Karagandy w Kazachstanie

  np. pkt. 5
  5. Muzułmanie i wszyscy, którzy nie mają wiary w Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka, nawet jeśli są monoteistami, nie oddają chwały Bogu w taki sposób, w jaki czynią to chrześcijanie, którzy otrzymawszy Ducha przybranego synostwa (por. Rz 8, 15) sprawują nadprzyrodzony kult w Duchu i w Prawdzie (por. J 4,24; Ef 2,8).

  Cała treść: https://www.pch24.pl/kard–burke-i-kilku-biskupow-opublikowali-deklaracje-prawdy,68858,i.html

 6. Ania pisze:

  Nie ma dla nich świętości! Maszerował w koszulce ze sprofanowanym wizerunkiem Matki Bożej. Z twarzą Conchity Wurst!

  • Ania pisze:

   Matka Boża Częstochowska z tęczą to za dla nich za mało? Trzeba jeszcze doklejać twarzy transseksualisty Conchity Wurst?! I tak wygląda „szacunek do wszystkich”, o jakim mówią organizatorzy marszu i Rafał Trzaskowski?

 7. wobroniewiary pisze:

  REKOLEKCJE POMOCY DUCHOWEJ

  Zapraszamy do przeżycia rekolekcji w Niepokalanowie w zakresie pomocy duchowej, dla osób będących w kryzysie wiary, w niemocy duchowej, w różnych uzależnieniach, w depresji…
  Prowadzący: o. Zdzisław Dzido, o. Remigiusz Trocki

  https://www.niepokalanow.pl/sanktuarium/rekolekcje-pomocy-duchowej

 8. Elka pisze:

  Polacy, jeżeli możecie, wracajcie do ojczyzny. Uchroni was opieka Matki Boskiej, Królowej Polski. Ale tam, gdzie za­mieszkujecie, też nie załamujcie się. Nieście pomoc, nadzieję, otuchę i ratunek. Bądźcie braćmi tych wszystkich, wśród których przebywacie. Mówcie o niezmierzonym Miłosierdziu Bożym, które jeszcze raz ocali Ziemię, a ocalałej da błogosła­wieństwo i pomoc. Wskaże drogę odrodzenia, którą pójdzie naród polski.

 9. wobroniewiary pisze:

  HIPOKRYZJA DUCHOWA MIŁOSIERDZIA na ZACHODZIE – często najwięcej o Miłosierdziu słyszy się i wierni mówią w parafiach, gdzie od wielu lat nikt się nie spowiada. Czy na tym polega miłosierdzie? Największym darem miłosierdzia jest przecież konfesjonał, spowiedź, odpuszczenie grzechów. Czy będziesz czysty, jak nigdy nie skorzystasz z wody, którą masz w łazience? Czemu nie kąpiesz się i nie powiesz sobie: jestem czysty? 🙂
  Ale aby nie być gołosłownym i aby nie było hejtu w komentarzach, że przesadzam i znowu się czegoś czepiam, to miesiąc temu sam zrobiłem zdjęcie- tak wyglądają punkty miłosierdzia. 🙂 Ale po co konfesjonał? Przecież Bóg jest miłosierny! On jest, ale czy ty chcesz skorzystać z tego miłosierdzia? Biedne te parafie i ich duszpasterze. Wierni nie spowiadają się i kapłani nie spowiadają. 🙂 Lepiej „sklepikonwesjonał”

 10. wobroniewiary pisze:

  Nie jestem w stanie zacytować tekstu, ale wszystkich odsyłam do artykułu. Po tym artykule zrozumiecie i słowa ks. Adama i o. Augustyna, że „niedługo to będziemy kapłanów szukać ze świecą w ręku”

  http://www.fronda.pl/a/szokujace-grozby-pod-adresem-ksiedza-jena-katolicka-kanalio-wymjemy-wszystkich-18,128285.html

 11. wobroniewiary pisze:

  Komunia Święta…tylko na klęcząco!
  Zawsze i wszędzie.
  To od Waszego wpływu na księży zależy, czy tak będzie. Nie można chować głowy w piasek. Dla czci Najświętszego Sakramentu warto, a nawet trzeba porzucić swoje wygodnictwo i przemóc swój strach przed tym „co ludzie powiedzą”.

  • Maria.A.W pisze:

   ostatnio słyszałam taką interpretację księdza w sprawie przyjmowania
   Komunii świętej na klęcząco, że nie jest to istotne, bo to jest tylko dojście. Nie powinno sie upierać przy tej postawie. Ważniejsze jest zachowanie po przyjęciu i adoracja na klęcząco a nie siadanie od razu.

   • wobroniewiary pisze:

    Ważne jest przed, w trakcie i po

    Są osoby, które chorują na kolana i dla nich klękniecie to trud, ale właśnie klękają na czas przyjęcia Pana Jezusa, a potem już siadają. I rozumiem i popieram.

 12. Grzegorz13 pisze:

  Akcja molitewna moze ktos skorzysta

 13. Kasia pisze:

  Mam pytanie, czy stosowanie olejków eterycznych jest niebezpieczne duchowo? Kupiłam w aptece olejek eukaliptusowy i z drzewa herbacianego, ponieważ mój syn ma duże problemy z nosem i podejrzewam, że to zatoki..wynik ASSO wyszedł 4 krotnie wyższy a lekarka mówiła, że to paciorkowiec najprawdopodobniej. Dużo czytałam o wielu antybiotykach, które nie pomagają na paciorkowca, tak sie uodpornił…wiec szukam naturalnych sposobów, żeby pomóc synowi, w nocy oddycha przez buzie i widze, że to meczące strasznie. Dlatego szukałam ziół, którymi moge mu pomóc. Od dwóch dni robie mu inhalacje ale zaczełam sie zastanawiać i przestraszyłam sie…

  • wobroniewiary pisze:

   Jeżeli kupujesz w aptece i po to, żeby służył do inhalacji a nie „do energetyzowania ciała” to przestań się tym w ogóle przejmować

   Podobnie odpowiem do gość: Tereso, jeśli kupujesz sałatkę bezmięsną czy inny pasztet sojowy w sklepie wegańskim dlatego, że ci smakują a oprócz tego zjesz w domu również mięso – to jaki problem? Czy stosujesz filozofię weganizmu lub wegetarianizmu? NIE, więc przestań szukać dziury w całym. Nie wyrzucę sukienki czy klapek motylków tylko dlatego, że mają motylki. Motyla stworzył Bóg, a to, że dla ludzi z new age ma on jakiś tam symbol -to ich problem a nie mój!

  • Maria pisze:

   W zapaleniach zatok pomagają inhalacje z tymianku, płukanie zatok preparatem Fix Sin (chlorek sodu, dostępny w aptece), nagrzewanie ciepłą solą (w woreczku, chusteczce), wąchanie pokrojonej cebuli ( wg o. Jana Grande „wytłucze” to gronkowca złocistego w zatokach). Pomaga także propolis, balsam jerozolimski, różne mieszanki ziołowe – dostępne w ziołolecznictwie bonifratrów, które budują odporność, a także regularnie jedzony czosnek i cebula – naturalne antybiotyki.

   • Maria pisze:

    W ziołolecznictwie bonifratrów w Łodzi przyjmuje p. Jan Kubiak – ogromnie doświadczony, który – na zatoki, brak odporności i wiele innych schorzeń – przepisuje specjalnie dobrane mieszanki ziół

    • Jolantae pisze:

     Stawianie baniek też pomaga.

    • Kasia pisze:

     Płuczemy zatoki Fix Sin, przeprowadziłam mu kuracje balsamem kapucyńskim z propolisem, który stosuje u niego od 4 roku życia, gdzie był faszerowany antybiotykami na dziwny kaszel i dopiero, gdy znalazłam ten balsam, to mu pomógł. Tym razem jednak nie pomaga balsam… Zdrowo sie odżywiamy, moje dzieci ogólnie nie chorują, nie przeziebiają sie. Jednak ten problem z nosem, uczucie, że gdzieś jest zapchany i taka mowa nosowa. U laryngologa jest co jakiś czas, bo jest sportowcem i musi mieć badania robione. Kilka miesiecy temu wyszedł mu ten ASSO właśnie, a to oznacza, że jest paciorkowiec. I wtedy skojarzyłam, że strasznie meczy sie z nosem. Nie byłam jeszcze u rodzinnego z tym, bo wiem, że bedzie antybiotyk, a unikam ich jak ognia i lecze dzieci, gdy potrzeba właśnie czosnkiem i cebulą i balsamem kapucyńskim. Dwóch innych przypadkowych lekarzy ten wynik powiązało z paciorkowcem. Ogólnie to zdrowy chłopak. Pomyślałam, że przelecze go wszystkimi możliwymi naturalnymi sposobami i wtedy powtórzę to badanie.

  • gosc pisze:

   Kasia jak masz blisko do Krakowa u bonifratów jest zielarz o.Franciszek, przyjmuje takze w Cieszynie

  • cure pisze:

   hej olejki powinny byc dobrej firmy , te najtansze sa syntetyczne, jest tez cos takiego jak bromelaina to jest z ananasow i mozna to kupic w aptece to jest na rozrzdzenie wydzieliny z nosa …

   • Monika pisze:

    Prawidłowo: BROMELINA.
    To 5 enzymów pod jedną nazwą bromelina. Dlatego ananas jest z powodzeniem stosowany do odchudzania, służy też do leczenia zapalenia żył, zatok, problemów trawiennych. Ciekawostka: bromelina w roślinie ananasa działa toksycznie na larwy owadów – to jest taka obrona ananasa przed szkodnikami.
    Odnośnie obecnej plagi komarów i nadal jeszcze meszek – odstrasza je zapach waniliowy – olejek waniliowy.
    U nas nad Bugiem plaga wszelkich owadów w tym roku jest największa chyba w historii, jeden rój do tego stopnia, że strach wyjść z domu nawet na chwilę, jest ich aż tak gęsto, że trudno oddychać, żeby nie wciągnąć do nosa czy do ust. Tutaj zawsze owadów było zatrzęsienie ale mąż mówi, że nigdy nie było ich tak dużo jak teraz, jak w tym roku, choć są z dużym opóźnieniem – pojawiły się w tym roku około miesiąc później ale ich kumulacja zadziwia. A jak ktoś jest uczulony na jad meszek a ja akurat jestem i żadne leki po ukąszeniu mi nie pomagają, to trzeba ubierać się w gęsto tkane tkaniny (tzw. strój roboczy) lub w kombinezon pszczelarski, którego nie przebiją ale w nim można się żywcem upiec – od wielu dni jest 33 do 38 stopni na zewnątrz. Więc są poważne trudności z pracą w ogrodzie czy sadzie. Mój mąż nie do zdarcia, bo On w taką upalną pogodę kosi całe hektary łąk a potem, siano przerzuca i zbiera – czasami musi zbierać ręcznie całe pokosy. Kto tego sam nie robił, to nie wyobraża sobie jak trudna jest praca rolnika.

    • cure pisze:

     a probowalas stosowac jakies olejki eteryczne np gozdzikowy wlasnie na odganianie tego robactwa ? czytalem gdzies ze niby wlasnie dziala na odganianie kleszczy ale w praktyce tego nie stosowalem.

     kasia z tym aso jest bardzo niebiezpicznie bo paciorkowiec moze mu pojsc w stawy… natomiast jak moja mam w dzicinstwie wlasnie miala zaatakowane stawy przez paciorkowca to ja przez ponad miesiac atakowali w szpitalu penicylina.

     o tych urzadzeniach do plukania nosa slyszalem zle opinie bo podobno niepotrzebnie bakterie mozna przeniesc do ucha i innych rejonow zatok.

    • cure pisze:

     monika masz jakies doswiadczenia z ta bromelina jakiej firmy to kupic ? mojej kolezace to nawet laryngolog to polecil na zatoki.

    • Monika pisze:

     Nie mam doświadczeń z bromeliną i naprawdę nie wiem na ile jest skuteczna i pomocna, jeśli chodzi o jakieś wyciągi z roślin z rodziny bromeliowatych lub leki z nią w składzie głównym ale są lekarze i myślę, że warto im zaufać – raczej powinni coś wiedzieć albo doczytać. Z lekami często jest tak, że jednemu pomogą a drugiemu nie a bywa, że czasem i zaszkodzą.

 14. wobroniewiary pisze:

  Dziś ja mam za co dziękować św. Antoniemu.

  Odebrałam samochód od mechanika i jechałam kościoła, po drodze chciałam kupić zimną wodę w spożywczym. Najpierw jedna kobieta wpasowała się wielką drogą bryką (terenówką) z komórką przy uchu – że o mały włos nie zmiażdżyła mnie – uciekłam na chodnik.
  Ale potem było jeszcze gorzej. Jadę a tu mi kobieta wybiega na środek jezdni. Gdybym jechała szybciej to na pewno bym ją przejechała albo stuknęła. Na szczęście ledwo co ruszyłam po czerwonym świetle więc nie jechałam szybko, ale serce jeszcze mi wali do tej pory.

  Wiem, że św. Antoni mi pomógł, bo on wiedział, że jadę na kolejny dzień misji i na Mszę św. oraz nabożeństwo nowennowe. Rozumiem, że upał, że wolniejsze myślenie, ale jak można wparować na środek jezdni jak jadą samochody a do przejścia trzeba przejść ze 100-150m? Oczy wpatrzone w komórkę, i przed siebie…. Nawet klakson nie pomógł, jakby to nie jej dotyczyło moje trąbienie….

  • mcc2 pisze:

   Nie rozumiem po co uciekałaś na chodnik . Czy nie mogłaś dokonać kontrolowanej obcierki ? Ucieczka na chodnik może skończyć się tragicznie dla Ciebie , twojego samochodu a przede wszystkim pieszych .

 15. Malgosia pisze:

  Prosze ,jesli ktos moze niech pomodli sie o nawrocenie moich synow.Ja juz nie daje rady…Mlodszy,nie dosc ze odsunal sie od Boga,to na dodatek zwiazal sie z dziewczyna ,ktora ma tylko chrzest ,a o Bogu to nawet nie chce slyszec.Starszy natomiast jest uzalezniony od wszystkiego co tylko mozliwe,nie chce sie leczyc i popada w coraz wieksza beznadziejnosc.
  Prosze,chociaz jedno Zdrowas Maryjo…

 16. Ola pisze:

  Mam pytanie ,może ks .Adam mógłby mi odpowiedzieć . Zaczęłam wolontariat w Domu Dziecka, w którym jest rodzeństwo półroczna dziewczynka ,2 latka ,3 latek i 4 latka i dziś przyszło mi do głowy ,że te dzieci mogą być nie ochrzczone (wywodzą się z bardzo trudnej rodziny )
  Czy ja ,obca osoba ,mogę po cichu te dzieci ochrzcić sama wodą święconą ? I czy mogę błogosławić te dzieci znakiem krzyża na czole ? Wczoraj i dziś pobłogoslawiłam tę półroczną i 2 letnią dziewczynkę robiąc znak krzyża na czołach …

  • Ola pisze:

   Mam na myśli to,że w przypadku,gdy dziecko jest np.umierające ,a nie zostało ochrzczone ,to wiem ,że może osoba świecka ochrzcić . Natomiast czy w takim przypadku może ? Bo w końcu jest to Sakrament.

  • ks. Adam Skwarczyński pisze:

   Na razie ochrzcić NIE MOŻNA, bo nie ma zagrożenia ich życia. Gdyby wybuchła wojna – TAK, natychmiast. A błogosławić zawsze można i trzeba.

 17. Ola pisze:

  We wszystkich Waszych intencjach
  +++

 18. Karolina pisze:

  Proszę o modlitwę za mojego męża, tatę i ciężką sytuację rodzinną która wydaje się nie do rozwiązania brak mi już sił a zamiast ufności i nadziei ogarnia mnie lęk o to co będzie.

 19. Bozena pisze:

  We wszystkich intencjach , Jezu ufam Tobie , troszcz sie Ty

 20. ja pisze:

  Bracia i siostry. Módlmy się i brońmy się przed upadkiem ludzkości.

  Dla informacji: indoktrynacja WHO wcale nie kończy się na edukacji dzieci. U nas na zachodzie podejmują wg. WHO ciągle nowe kroki, idzie to zawsze przez lokalne państwowe ministerstwo zdrowia i ich zaufanych ludzi w rządzie. Jesteśmy obecnie zaszokowani po tym jak wyszło na jaw że to ostatnie dotuje państwowy sex-portal „w celu szerzenia zdrowej prostytucji”, serwis usług wg. standardu WHO zawierający wszystkie opcje LGBT+ Poczekajcie chwilkę ta inicjatywa WHO też niebawem przyjdzie do Polski.

  Oto dowód – sex-portal dla rozwoju prostytucji LGBT+ finansowany przez ministerstwo zdrowia, powstał wg. inicjatywy i wskazówek WHO

  https://www.facebook.com/groups/160807390997833/permalink/669167193495181/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s