9 czerwca 2019 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Dzieje Apostolskie 2,1-11. 
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?  Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».

Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.

Zielone Świątki, bo tak brzmi popularna nazwa dzisiejszej uroczystości, to jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już w czasach apostolskich. Dzień ten posiadał wtedy praktycznie tę samą rangę, co uroczystość Paschy. W pierwszych wiekach w wigilię tego święta udzielano chrztu katechumenom. W średniowieczu istniał zwyczaj rzucania z sufitu kościoła, w trakcie odprawiania Mszy świętej, róż i innych kwiatów symbolizujących dary Ducha Świętego. W bazylikach i katedrach w czasie uroczystości wypuszczano z klatek gołębie: symbol Ducha Świętego.

Różne są dary
Różnorodność charyzmatów występujących w Kościele wynika z wielości funkcji i posług jego członków. Duch Święty jest niewyczerpanym źródłem wielorakiego bogactwa darów, które są oparciem i pomocą dla sprawowania urzędów we wspólnocie, ale także dla życia w wierze, miłości i braterskiej współpracy między wierzącymi. Ze sprawowaniem urzędów kościelnych związane są, na przykład, charyzmat nieomylności papieża, charyzmat prawdy w nauczaniu biskupów, czy kaznodziejskie charyzmaty kapłanów. Inne dary Ducha – jak charyzmaty małżonków, dziewictwa, celibatu, życia zakonnego, ewangelizacji czy misji – związane są z życiowym powołaniem chrześcijan. Spotykamy również charyzmaty nadzwyczajne, jak dar języków, proroctwa, uzdrawiania. Inne mogą być tak zwyczajne, że czasami trudno dostrzec w nich szczególne dary Ducha, np. charyzmaty: służenia bliźnim, nauczania, głoszenia Słowa Bożego, wychowywania w wierze, kierowania wspólnotą, pocieszania, udzielania rad, służenia chorym czy ubogim, okazywania miłosierdzia potrzebującym, godzenia zwaśnionych. Lista darów Ducha nie jest zamknięta. Są one udzielane Kościołowi odpowiednio do jego potrzeb w każdym okresie jego historii. Kiedy w Kościele pojawiają się nowe problemy i potrzeby, Duch Święty udziela też nowych darów.

Duch Święty udziela swoich darów komu chce, kiedy chce i jak chce. Na dar nie można zasłużyć. Jest on – jak sama nazwa wskazuje – darmowy. Z miłości udzielony, powinien też w duchu miłości być wykorzystywany. Tylko wtedy obdarowany charyzmatem chrześcijanin będzie nim naprawdę dobrze służyć wspólnocie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

53 odpowiedzi na „9 czerwca 2019 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały 2019 rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

 2. wobroniewiary pisze:

  Dzień 9. nowenny do Ducha Świętego
  Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Pismo Święte poucza: „Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

  Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

  Ojcze nasz…

  Módlmy się: Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 3. wobroniewiary pisze:

  Dzień 5. nowenny do św. Antoniego

  Szczęść Boże,
  za nami połowa nowenny do św. Antoniego. Być może w tym czasie napotkaliśmy na trudności ze strony świata zewnętrznego. Święty Antoni swoim przykładem uczy nas dziś cierpliwości.

  Modlitwa wstępna
  Przeczysta lilio niewinności, drogi klejnocie ubóstwa, jasna gwiazdo świętości, chwalebny święty Antoni, który miałeś szczęście piastować na rękach Dzieciątko Jezus, z ufnością uciekamy się do Ciebie błagając, byś nas przyjął pod swoją opiekę. Uproś nam u Boga łaskę szczerego żalu za grzechy i łaskę miłowania Go nade wszystko. Ufamy, że za Twoją przyczyną zwyciężymy wszystkich nieprzyjaciół naszej duszy i będziemy służyć Bogu, najlepszemu Ojcu, przez całe życie w świętości i sprawiedliwości, a potem z Tobą kochać i uwielbiać Go na wieki w niebie. Amen.

  Rozważanie
  Święty Antoni, choć pragnął dla wszystkich ludzi dobra i zbawienia, od wielu doznawał zniewag, prześladowań i nienawiści. Nigdy jednak nawet na chwilę nie stracił cierpliwości i służył ludziom z ofiarną dobrocią. Zawsze błagał Boga o łaskę ich nawrócenia i darowania im win. A nam nieraz tak trudno znosić cierpliwie prześladowania i krzywdy, a jeszcze trudniej modlić się za tych, którzy nas nienawidzą i prześladują. Święty Antoni, podziwiamy Twą niezłomną cierpliwość w znoszeniu niezliczonych krzywd i Twoją wielką miłość do prześladowców. Pomóż nam zwyciężyć naszą niecierpliwość, niechęć, a nawet nienawiść, jaką nieraz mamy do tych, którzy nas obrazili. Wyjednaj nam u Boga wielkoduszną i pełną dobroci cierpliwość i miłość nieprzyjaciół.

  Modlitwa na zakończenie
  Przedziwny i chwalebny święty Antoni, wsławiony przez swe cuda i przez łaskawość Jezusa Chrystusa, którą Ci okazał, gdy przyjąwszy postać Dzieciny, na Twych rękach raczył spocząć. Wyjednaj nam u Jego dobroci łaskę, której z całego serca pragniemy. Ty, który zawsze byłeś tak litościwy dla biednych grzeszników, nie zważaj na nasze przewinienia i grzechy, ale na chwałę Boga, która jeszcze raz niech będzie przez Ciebie wsławiona, oraz na zbawienie naszych dusz, o które prosimy w naszej modlitwie.

 4. sylwias pisze:

  jutro są moje 43 urodziny. jutrzejsze Święto to szczególny dla mnie prezent 🙂

 5. ja pisze:

  Pornografia, samogwałt, myśli i pragnienia nieczyste, cudzołóstwo – z tymi grzechami boryka się wielu mężczyzn, którzy twierdzą, że to zło, zamienia ich życie w piekło i bardzo pragną się z niego uwolnić. Dlaczego warto podejmować tą jedną z najtrudniejszych bitew w życiu mężczyzny? Czy są sprawdzone sposoby radzenia sobie z grzechami nieczystości – na te pytania odpowiada ks. Sławomir Kostrzewa w konferencji wygłoszonej dla członków wspólnoty mężczyzn Niepokonani Niepokalanej w Poznaniu, 5 czerwca 2019 r.

 6. ja pisze:

  Ks. Henryk Zieliński o tęczowej ,,mszy”: To powinno być ścigane!
  „Problem polega na tym, że w tym, co dla nas katolików jest symbolem zepsucia, sodomy i grzechu, wykorzystuje się katolickie obrzędy. To dla nas coś takiego, jakby do melodii hymnu Polski podłożono jakieś bluźniercze słowa. To nadużycie i uważam, że powinno to być ścigane przez prawo” – w tych mocnych słowach ks. Henryk Zieliński ocenił skandaliczną, tęczową „mszę”, jaka miała dziś miejsce tuż przed rozpoczęciem Parady Równości w Warszawie.

 7. ja pisze:

  Polecam dzisiejszy tekst ks. Adama i Tomasza
  WIELKA CHŁOSTA DLA POLSKI!
  https://www.paruzja-iskraz.pl/wielka-chlosta-dla-polski%21

  • babula pisze:

   a ja Dziękuję Ci za to przypomnienie 🙂

   • Ania pisze:

    Wrócę do Polski z dziećmi dopiero na koniec lipca. Z tego co ksiądz pisze myślę, że może nie zdążę?

    • Zaniepokojona pisze:

     Ania, na stronie paruzja-iskraz.pl z datą 6.06 jest podana informacja, że niedługo rusza ich sklep internetowy – chyba by nie otwierali sklepu na 1 miesiąc patrząc na wspomniane we wpisie trudności 🙂 wiec raczej zdążysz – to tak ku pokrzepieniu 🙂

    • Ania pisze:

     Kiedy czytam wizje Tomasza, mówi ze zacznie się zamieszanie bankowe i konflikt Izrael Islamiści. Ale to już jest przecież. ( Na wielu poważnych stronach ekonomicznych o giełdach bankach itp piszą ze w 2019 lub 2020 będzie kryzys gorszy niż w 2008 r. )
     Po tych konfliktach noc noży, a wtedy podejrzewam, że powrót przez Niemcy Francje może być niemożliwy. Najgorsze, że jestem bezradna.

 8. Ania pisze:

  Dziś Wigilia Zesłania Ducha Świętego!
  Czy we współczesnym Kościele działanie Ducha Świętego objawia się inaczej niż wcześniej?

 9. m-gosia pisze:

  Filmik z wystąpienia p.Macieja Bodasińskiego na wydarzeniu „Jezus na lodowisku ” dzisiaj 8 czerwca 2019r. w Nowym Targu.Dziś też przypada 40 rocznica pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II w Nowym Targu.Jutro Msza Święta na rynku z tej okazji.

  Myślę,że będzie dalszy ciąg tego wystąpienia,ponieważ obserwuję kanał i jest to już V część z tego wydarzenia.Na 14 września zapowiedziane wydarzenie „Polska pod Krzyżem”.

 10. wobroniewiary pisze:

  Dopiero wróciłam z modlitw. Najpierw misje a potem czuwanie modlitewne w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w Bazylice Narodzenia NMP.
  Omadlałam Was wszystkich i starałam się wynagradzać za to, co dziś zrobiono w W-wie, za te kpiny i parodię Mszy św.

 11. wobroniewiary pisze:

  „W społeczeństwie, w którym jest szacunek dla każdego, nie może być przyzwolenia na obrażanie Boga i ludzi wierzących. Jeśli tak ma wyglądać tolerancja, to przemówienia o tolerancji w takim kontekście nie mają wartości” – to reakcja rzecznika Konferencji Episkopatu Polski, księdza Pawła Rytel-Andrianika na skandaliczne antykatolickie prowokacje, do których doszło podczas sobotniej Parady Równości w Warszawie.

  Komunikat KEP jest reakcją na drwinę z Mszy Świętej, dokonaną przy okazji parady przez aktywistę homoseksualnego Szymona Niemca. Wraz z dwoma asystentami, odczytywał on tekst katolickiej liturgii w scenerii do złudzenia przypominającej posoborowe „ołtarze”, na których niektórzy kapłani sprawują Najświętszą Ofiarę według posoborowego rytu.

  Aby nikt nie miał jednak wątpliwości, że mamy do czynienia z parodią, jeden z towarzyszy Niemca założył na głowę… garnek. Mimo to niektóre media, włącznie z publicznymi, opisywały bluźnierczą parodię jako „ekumeniczną mszę”.

  https://www.pch24.pl/bluznierstwa-na-paradzie-rownosci-pod-okiem-wladz-warszawy-pch,68831,i.html

  • Ania pisze:

   A to pokłosie filmu Sekielskiego?
   Szokujące!!! Kujawsko-pomorskie: Mężczyzna zaatakował ołtarz siekierą

   Szokujące doniesienia z kościoła pw. Świętej Trójcy w Rypinie w województwie Kujawsko-Pomorskim. Mężczyzna zaatakował ołtarz siekierą.

   Do zdarzenia doszło w trakcie dzisiejszej porannej mszy świętej. 46-latek został zatrzymany przez wiernych i oddany w ręce policji. Jak poinformowała asp. Dorota Rupińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rypinie:

   „[…] mężczyzna wybiegł spośród zgromadzonych w kościele z siekierą uderzył kilka razy uderzył w ołtarz, powodując jego uszkodzenie. Szybko został powstrzymany przez wiernych”.

   Napastnik był pod wpływem alkoholu, alkomat wykazał poniżej 0,5 prom. Mężczyznę przewieziono do szpitala psychiatrycznego

   http://www.fronda.pl/a/szokujace-kujawsko-pomorskie-mezczyzna-zaatakowal-oltarz-siekiera,128133.html

 12. wobroniewiary pisze:

  Koniecznie tego wysłuchaj! Tak dzisiaj przysięgali Wojownicy Maryi Only4Men w niepokalanowskiej bazylice z Ks. @Dominik Chmielewski

 13. Betula pisze:

  Tydzień temu obchodziliśmy Święto Wniebowstąpienia Pana Naszego Jezusa Chrystusa, wtedy ta strona nie działała, dlatego jako materiał zaległy, dzisiaj umieszczam link do odsłuchania pięknego tekstu w wykonaniu kanału KuBogu:

  „Chwalebne Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa” rozdział 45

  z książki:
  „Mistyczne Miasto Boże czyli Żywot Najświętszej Maryi Panny” – Maria z Agredy

 14. Zojka pisze:

  Czy kanał Ku Bogu mógłby zamieścić książki ks,A.Skwarczyńskiego?

 15. wobroniewiary pisze:

  Miłej Niedzieli Zesłania Ducha Świętego

 16. Betula pisze:

  W przyszłą niedzielę zabierzcie dzieci do Kalwarii Zebrzydowskiej bo w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym u oo.Bernardynów po Mszach Świętych będzie specjalne błogosławieństwo dzieci św. Antoniego z Padwy.

 17. Betula pisze:

  Modlitwa Jana Pawła II do Ducha Świętego.

  Duchu Święty, proszę Cię
  o dar Mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
  o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
  o dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
  o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
  o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
  o dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
  o dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.
  Amen.

  Modlitwy tej nauczył Jana Pawła II jego ojciec Karol Wojtyła, kiedy pewnego dnia zauważył, że syn niezbyt gorliwie wypełnia obowiązki ministranta.

  W 1979 r., w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski, przed warszawskim kościołem św. Anny odbyło się spotkanie Papieża z młodzieżą. Powiedział wtedy: „Tak jak kiedyś mój rodzony ojciec włożył mi w rękę książkę i pokazał w niej modlitwę o dary Ducha Świętego, tak dzisiaj ja, którego również nazywacie »ojcem«, pragnę modlić się z warszawską i polską młodzieżą akademicką: o dar rozumu, o dar umiejętności, czyli wiedzy, o dar rady, o dar męstwa, o dar pobożności, czyli poczucia sakralnej wartości życia, godności ludzkiej, świętości ludzkiej duszy i ciała, wreszcie o dar bojaźni Bożej, o którym mówi Psalmista, że jest początkiem mądrości. Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec – i pozostańcie jej wierni. Będziecie wówczas trwać w wieczerniku Kościoła, związani z najgłębszym nurtem jego dziejów”.

  Dziewięć lat później Jan Paweł II opowiedział o tej modlitwie André Frossardowi: „W wieku dziesięciu, dwunastu lat byłem ministrantem, ale muszę wyznać, że niezbyt gorliwym. Mój ojciec, spostrzegłszy moje niezdyscyplinowanie, powiedział pewnego dnia: »nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się dość do Ducha Świętego«. I pokazał mi jakąś modlitwę (…). Nie zapomniałem jej. Była to ważna lekcja duchowa, trwalsza i silniejsza niż wszystkie, jakie mogłem wyciągnąć w następstwie lektur czy nauczania, które odebrałem. Z jakim on przekonaniem do mnie mówił! Jeszcze dziś słyszę jego głos. Rezultatem tej lekcji z dzieciństwa jest moja encyklika o Duchu Świętym”.

  http://www.parafiakonarzewo.pl/aktualnosci/bl-jana-pawla-ii-modlitwa-do-ducha-swietego

 18. wobroniewiary pisze:

  Dzień 6. nowenny do św. Antoniego

  Szczęść Boże,
  to już szósty dzień nowenny do św. Antoniego. Będziemy się w nim modlić o czystość serca.

  Modlitwa wstępna
  Przeczysta lilio niewinności, drogi klejnocie ubóstwa, jasna gwiazdo świętości, chwalebny święty Antoni, który miałeś szczęście piastować na rękach Dzieciątko Jezus, z ufnością uciekamy się do Ciebie błagając, byś nas przyjął pod swoją opiekę. Uproś nam u Boga łaskę szczerego żalu za grzechy i łaskę miłowania Go nade wszystko. Ufamy, że za Twoją przyczyną zwyciężymy wszystkich nieprzyjaciół naszej duszy i będziemy służyć Bogu, najlepszemu Ojcu, przez całe życie w świętości i sprawiedliwości, a potem z Tobą kochać i uwielbiać Go na wieki w niebie. Amen.

  Rozważanie
  Święty Antoni ze wszystkich cnót najbardziej ukochał czystość serca, a za największe nieszczęście uważał grzech. Całe swoje życie poświęcił walce ze złem, chciał żarem swych słów wypędzić grzech z ludzkich serc i zaprowadzić wszystkich na drogę cnoty i niewinności. Obyśmy i my, za wzorem świętego Antoniego, unikali grzechu i żyli w niewinności, a dobrym przykładem i upomnieniem zachęcali i pociągali innych do świętości życia. Święty Antoni, przecudna perło dziewictwa, jakże nam daleko do wyżyn Twej świętości. Ty, pełen żarliwości o zbawienie dusz, byłeś postrachem piekła, a my często przez zły przykład jesteśmy przyczyną upadków innych. Uproś nam u Boga łaskę unikania grzechu i odwodzenia innych od niego.

  Modlitwa na zakończenie
  Przedziwny i chwalebny święty Antoni, wsławiony przez swe cuda i przez łaskawość Jezusa Chrystusa, którą Ci okazał, gdy przyjąwszy postać Dzieciny, na Twych rękach raczył spocząć. Wyjednaj nam u Jego dobroci łaskę, której z całego serca pragniemy. Ty, który zawsze byłeś tak litościwy dla biednych grzeszników, nie zważaj na nasze przewinienia i grzechy, ale na chwałę Boga, która jeszcze raz niech będzie przez Ciebie wsławiona, oraz na zbawienie naszych dusz, o które prosimy w naszej modlitwie

 19. Edyta pisze:

  Szczęść Boże. Dzisiaj w moim rodzinnym mieście Sandomierzu odbyła się Msza Święta dziękczynna Panu Bogu za pielgrzymkę Papieża Jana Pawła II. Było to 20 lat temu, 12 czerwca 1999r, a pamiętam jak by to było wczoraj, pamiętam każdy szczegół.Czułam dzisiaj obecność Ducha Świętego i naszego kochanego Papieża.Ten dzień jest dla mnie dzisiaj wyjątkowy.Życzę wszystkim Błogosławionej niedzieli.

 20. Jm pisze:

  Nawiazujac do tego tekstu. Bo to co jest tam napisane snilo mi sie. Mialam porazajacy sen jakos w marcu i to tak jak opisuje tekst.
  Snilo mi sie, ze bylismy wsrod ludzi, chyba w jakims pociagu. Nagle wszyscy staneli jak zahipnotyzowani, z glowami skierowanymi w gore. Byli jak sparalizowani. Czulam ich przerazenie. Mnie ten stan zlapal na chwilke. Po czym chwycilam mojego meza za reke, wyrywajac go z tego stanu i pobieglismy szukac dzieci.

 21. gosc pisze:

  Nie na temat,przepraszam.Mozecie napisać czy gimnastyki z Chodakowską są bezpieczne? Czy ks.Adam moze sie wypowiedzieć na ten temat?

  • pozdrawiam pisze:

   Ćwiczeń z panią Chodakowską nigdy nie zgłębiałam, więc jak one wyglądają, to nie wiem. Jednak tu jest jej komentarz na temat jogi: https://www.facebook.com/chodakowskaewa/photos/820996071307438 i niestety zupełnie lekceważy problem pochodzenia jogi i tego, że joga jest niebezpieczna duchowo, dodatkowo pisząc, że jest katoliczką. Wygooglowałam teraz, że wśród jej ćwiczeń jest pilates (sama również to ćwiczyłam przez jakiś czas), i niestety muszę dodać, że pilates czerpie z jogi, bo twórca pilatesu inspirował się praktykami Wschodnimi, w tym jogą. Pilates z założenia miał być połączeniem klasycznej jogi, baletu i ćwiczeń izometrycznych. Czyli na pewno pilates jakikolwiek – nie jest dobry.

 22. gosc pisze:

  Dziękuję, kochani jesteście

  • Ola pisze:

   Niestety ,pani Chodakowska ,pomimo swoich zapewnień ,że jest katoliczką ,promowała bezpieczny sex reklamując środki antykoncepcyjne i choć swego czasu wrzuciła na FB zdjęcie z różańcem ,to od razu poczułam ,że jest coś nie tak, gdyż nie można ubóstwiać swojego wyglądu i z ćwiczeń fitness czynić bożka jednocześnie modląc się szczerze na różańcu ,to jest po prostu nie możliwe !

   • Monika pisze:

    I do tego ta książka dla dorastającej młodzieży, którą obowiązkowo wszystkie nastolatki dziś czytają (nie pamiętam tytułu ale młodzi od razu wiedzą o jaką książkę chodzi), w której celebryci oswajają z seksem nastolatki, m.in. Ania Rubik, Chodakowska chyba też o ile się nie mylę. Bo to są dziś dla nich autorytety, rzekomo ekspertki. Skoro one mogą eksperymentować i zachęcają do tego mlodych, to czemu nie – takie jest dziś podejście.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s