Ks. Adam Skwarczyński: Różaniec. Część pierwsza: Różaniec jako egzorcyzm. Tajemnice radosne

Wydawnictwo „ISKRA Z POLSKI” rozpoczyna druk nowej pozycji autorstwa ks. Adama Skwarczyńskiego: RÓŻANIEC. Są to 4 cykle rozważań po 20 tajemnic w każdym:
– Różaniec jako egzorcyzm,
– Różaniec na czas oczyszczenia świata,
– Różaniec przed Najświętszym Sakramentem oraz
– Różaniec dla Nowego Świata

Część I – Różaniec jako egzorcyzm

JAN PAWEŁ II – DOWÓDCĄ W WALCE!

Około 1981 roku ks. bp Zbigniew Kraszewski po powrocie z Rzymu opowiedział to na Jasnej Górze członkom Kapłańskiego Ruchu Maryjnego. Na prywatnej audiencji dla Polaków Jan Paweł II pochwalił Ruch za to, że wszyscy (także świeccy, na „Wieczernikach”) mówią egzorcyzm Leona XIII, zaczynający się od modlitwy do św. Michała Archanioła. Po chwili jednak wyjął z kieszeni swój różaniec i powiedział: „Ale przecież to jest egzorcyzm przeciwko wszystkim złym duchom, dostępny także dla świeckich!” Widząc zaskoczenie na twarzach, dodał: „Żebyście nie mieli wątpliwości, to ja w tej chwili nadaję Różańcowi moc egzorcyzmu”. Usłyszawszy to stwierdziliśmy, że przecież właśnie od dnia wypowiedzenia przez Papieża tych słów – od kilku miesięcy – Różaniec stał się strasznie męczącą modlitwą! Musieliśmy toczyć walkę z rozproszeniami, z sennością oraz z tyloma innymi przeszkodami, jak nigdy dotąd!

ZASADY
Jak się wydaje, aby Różaniec w pełni był egzorcyzmem, powinniśmy mieć mocne przekonanie, że ta broń jest zawsze skuteczna, świadomość walki oraz mocną wolę pokonania Przeciwnika („szatan” znaczy „przeciwnik”), jak też wielką ufność w moc Boga i w Jego zwycięstwo, choćby owoce tego zwycięstwa miały pozostać dla nas na razie tajemnicą.

W modlitwie różańcowej jednoczymy się z Maryją, co mogliśmy poznać w znanych Jej objawieniach, np. w Lourdes i w Fatimie. W książce „Myśli Różańcowe” (2 tomy, red. Anatol Kaszczuk, wyd. Michalineum) znajdujemy cenne pouczenie, które polska mistyczka Barbara Klos otrzymała od Matki Bożej: oto w otoczeniu Dworu Niebieskiego przybywa Ona zawsze do tego miejsca, w którym ktoś rozważa tajemnice Różańca. Można więc nazwać tę modlitwę „jakby sakramentem Maryi”, a więc znakiem Jej obecności. Czy ktoś potrafi sobie wyobrazić, jak wielki popłoch wśród duchów piekielnych musi wzbudzać przybycie samej Królowej Nieba i Ziemi oraz Jej świty? Wszystkie wielkie historyczne zwycięstwa „różańcowe” stały się możliwe dzięki temu faktowi. Śmiało więc, tak uzbrojeni, wyruszajmy do walki, która wprawdzie toczy się na ziemi, lecz angażuje zastępy niebiańskie z Królową na czele, a prowadzi do odparcia ataków piekła na Kościół. Czy więc dalej ktoś chce uważać Różaniec tylko za swoją „prywatną” modlitwę, lekceważyć jej znaczenie i ograniczać jej zasięg?

A więc… do broni, rycerze Królowej Nieba, Ziemi i Czyśćca!!!

Różańcowe obietnice Matki Bożej, dane św. Dominikowi i bł. Alanowi.

 1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali Różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
 2. Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali Różaniec, zachowam pewne szczególne łaski.
 3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję.
 4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.
 5. Ci, którzy zawierzą mi się przez Różaniec, nie zginą.
 6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój Różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nie przygotowani.
 7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu Różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.
 8. Ci, którzy będą odmawiali Różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
 9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały Różaniec.
 10. Prawdziwe dzieci mojego Różańca będą się radować wielką chwałą w niebie.
 11. To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec, otrzymacie.
 12. Ci, którzy będą szerzyć nabożeństwo do mojego Różańca, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.
 13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego Różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.
 14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój Różaniec, są moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.
 15. Nabożeństwo do mego Różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania

CZĘŚĆ I RADOSNA

1 – Zwiastowanie

Przeciwnik chlubił się tym, że odebrał Bogu człowieka, zniszczył na zawsze Raj, a bramę Nieba zatrzasnął. Lecz oto dwa tysiące lat temu pękła kurtyna smutku, a radość zalała Niebo oraz serce Nowej Ewy: oto wypełnia się zapowiedź zwycięstwa, dana przez Boga w Raju. Oto chwila, w której Niewiasta staje u boku Nowego Adama, poczynającego się w Jej łonie, aby razem z Nim okazać Bogu posłuszeństwo posunięte aż do najdalszych granic. Do tej pory odnosiła na ziemi pełne zwycięstwo sama, a teraz Oboje wypowiadają rajskiemu Wężowi wojnę na śmierć i życie, pytając ludzkość: kto do nas dołączy?

Niech mocą tej Tajemnicy zostanie zmiażdżona głowa Przeciwnika wszędzie tam, gdzie chcą tego w tej chwili Jezus i Maryja.

2 – Nawiedzenie

Duch Święty zamieszkuje w duszy Maryi, Elżbiety, Jana, oświeca umysły i otwiera serca, napełniając je miłością i szczęściem. Wszystko, co dzieje się pod Jego wpływem: hymn wyśpiewany przez Najświętszą Dziewicę, olśnienie prawdą poznaną przez Jej krewną, radosne poruszenie dziecięcia w łonie matki – jest tego dowodem. Wszędzie, gdzie ma przyjść Jezus-Zdobywca Serc, najpierw przychodzi Duch Święty, torując Mu drogę. Gorliwa współpraca z Nim przemieni nasze serca, uczyni nas mądrymi i mężnymi apostołami wobec bliźnich. Zacznijmy w Nim śpiewać Bogu nasze Magnificat w postawie wdzięczności i uwielbienia, a On reszty dokona.

Niech mocą tej Tajemnicy serca dotąd pozostające pod władzą ducha złego otworzą się na działanie Ducha Świętego, by mogły stać się na zawsze zdobyczą Odkupiciela.

3 – Narodzenie

Ma się narodzić Mesjasz-Król, więc drży Herod kłamiąc, że chce złożyć Mu pokłon. Drżą duchy ciemności, gdyż nie może ujść ich uwagi wielka światłość nad Betlejem i poruszenie w świecie anielskim. Bóg ukrywa jednak swój majestat przed władcami tej ziemi i przed władcą piekieł, otaczając się ludźmi najuboższymi i zajmując miejsce wśród zwierząt. Tak będzie czynił do końca, gdyż da się nawet policzyć pomiędzy złoczyńców. Także dzisiaj, w Nowym Betlejem – w Domu Chleba, którym uczynił całą ziemię – pozostaje najuboższy, najpokorniejszy, wystawiony na zniewagi i świętokradztwa. Otwórzmy Ukrytemu na oścież swoje serca, osłaniajmy Go swoją miłością!

Niech mocą tej Tajemnicy zniweczona zostanie władza piekła nad wszystkimi Herodami, zabójcami dzieci nienarodzonych, świętokradcami znieważającymi Chleb Życia Wiecznego.

4 – Ofiarowanie

Kapłan-sługa świątyni dokonał przepisanego obrzędu i pozostał z zamkniętym na Prawdę umysłem i sercem. Duch Święty oświecił i przyprowadził za to dwoje staruszków na spotkanie z Mesjaszem, wydobył z serca Symeona pieśń o powszechnym zbawieniu. Odtąd nowym narodem wybranym staje się cała ludzkość, którą Bóg-Człowiek w objęciach Starca ogarnia swoimi ramionami, niosąc znalezioną owcę na pastwiska życia wiecznego. Śpiewajmy, wraz z Symeonem, o radosnej śmierci, o naszym szczęśliwym odejściu do wiecznego domu, a tych, którym brak tej nadziei, obejmijmy modlitwą.

Niech mocą tej Tajemnicy będą pokonane złe duchy działające w sektach i przez sekty, podsuwające ludziom pomysły na „zbawienie” bez Boga, mocą praktyk i rytów magicznych. Niech odstąpią od konających i mających wkrótce umrzeć, by ci mogli oddać spokojnie swego ducha w ręce Ojca Niebieskiego.

5 – Znalezienie

Cios uderzył w Rodzinę nazaretańską: Najświętsze z dzieci naraziło na ból serca, na trzydniowy niepokój swoją Matkę i przybranego ojca… Taką cenę muszą zapłacić za udzieloną im naukę posłuszeństwa Ojcu Niebieskiemu – posłuszeństwa bezwzględnego, na którym polega całe dzieło odkupienia. To są właśnie te „sprawy Ojca”, którym Jezus się cały poświęca: by zmazać winę pierworodną, wyniszczy samego siebie aż do końca. Jest to zarazem ukazanie tajemnicy szczęścia wszystkim rodzinom, które powinny postawić pełnienie woli Ojca na pierwszym miejscu, a wtedy wszystko inne będzie im dodane.

Niech mocą tej Tajemnicy zostanie złamana moc duchów działających w małżeństwach i w rodzinach, by wygasły w nich niezgoda, nienawiść, kłótnie i rozwody oraz wszystko, co jest przeciwne woli Bożej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

34 odpowiedzi na „Ks. Adam Skwarczyński: Różaniec. Część pierwsza: Różaniec jako egzorcyzm. Tajemnice radosne

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały 2019 rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

 2. wobroniewiary pisze:

  Dzień 1. nowenny do św. Antoniego

  Szczęść Boże,
  rozpoczynamy dziś nowennę do św. Antoniego. Oprócz powtarzanych codziennie modlitw na rozpoczęcie i zakończenie, będziemy codziennie poznawać inny fragment życiorysu tego niezwykłego świętego i rozważać go.

  Modlitwa wstępna
  Przeczysta lilio niewinności, drogi klejnocie ubóstwa, jasna gwiazdo świętości, chwalebny święty Antoni, który miałeś szczęście piastować na rękach Dzieciątko Jezus, z ufnością uciekamy się do Ciebie błagając, byś nas przyjął pod swoją opiekę. Uproś nam u Boga łaskę szczerego żalu za grzechy i łaskę miłowania Go nade wszystko. Ufamy, że za Twoją przyczyną zwyciężymy wszystkich nieprzyjaciół naszej duszy i będziemy służyć Bogu, najlepszemu Ojcu, przez całe życie w świętości i sprawiedliwości, a potem z Tobą kochać i uwielbiać Go na wieki w niebie. Amen.

  Rozważanie
  Święty Antoni, słysząc w swej duszy wołanie Chrystusa: „Pójdź za Mną”, natychmiast porzuca bogactwa, wyrzeka się światowej sławy i mimo młodego wieku wstępuje do zakonu Kanoników Regularnych. I my bądźmy zawsze posłuszni wszystkim natchnieniom łaski Bożej, gdyż one prowadzą nas do osiągnięcia ostatecznego celu naszego życia. Święty Antoni, wyjednaj nam u Boga łaskę naśladowania Ciebie, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują nas do pokuty i wierniejszej służby Jemu. Niech przez doczesność szukamy zawsze tego, co będzie miało wartość w wieczności.

  Modlitwa na zakończenie
  Przedziwny i chwalebny święty Antoni, wsławiony przez swe cuda i przez łaskawość Jezusa Chrystusa, którą Ci okazał, gdy przyjąwszy postać Dzieciny, na Twych rękach raczył spocząć. Wyjednaj nam u Jego dobroci łaskę, której z całego serca pragniemy. Ty, który zawsze byłeś tak litościwy dla biednych grzeszników, nie zważaj na nasze przewinienia i grzechy, ale na chwałę Boga, która jeszcze raz niech będzie przez Ciebie wsławiona, oraz na zbawienie naszych dusz, o które prosimy w naszej modlitwie.

  http://antonipadewski.pl/o-parafii/9-nasz-patron

 3. Halina pisze:

  Strona działa – dziękujmy i módlmy się.
  A w temacie egzorcyzmów:

  Europoseł PiS-u wziął udział w egzorcyzmach. Widział jak ludzie lewitują i plują gwoździami!

  Zanim Dominik Tarczyński był posłem i europarlamentarzystą, miał nietypowe zajęcie. Polityk Prawa i Sprawiedliwości był… świeckim asystentem egzorcysty! W znanym programie telewizyjnym twierdził, że widział jak opętani pluli gwoździami czy mówili grzechy innych osób.

  Tarczyński był świeckim asystentem znanego brytyjskiego egzorcysty ks. Jeremiego Daviesa. Pracował zarówno w Polsce, jak i Wielkiej Brytanii. Był również prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Katolików Charyzmatycy.

  Gdy w 2011 r. w ciągu czterech miesięcy w Bełżycach pięć osób targnęło się na życie, polityk chciał zaprosić do miasta ks. Gabriele Amortha. Duchowny był oficjalnym egzorcystą Watykanu i diecezji rzymskiej. Odprawił ponad 70 tys. egzorcyzmów.

  W 2013 r. Tarczyński był gościem programu „Miasto Kobiet” TVN Style. Opowiadał o pracy egzorcysty i egzorcyzmach. Twierdził, że opętani ludzie m.in. lewitują i mówią w różnych językach. Polityk miał być świadkiem egzorcyzmów.

  – Poruszały się przedmioty, osoby pluły gwoździami. Znały twoje grzechy, mówiły w kilku językach. Ja to widziałem na własne oczy – mówił Tarczyński.

  Prof. Tadeusz Bartoś, filozof oraz były dominikanin był również gościem programu. Nie wierzył on jednak relacjom polityka i uważał, że Tarczyński miał halucynacje.

  https://krknews.pl/europosel-pis-u-wzial-udzial-w-egzorcyzmach-widzial-jak-ludzie-lewituja-i-pluja-gwozdziami/

 4. m-gosia pisze:

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków.Amen.

 5. ja pisze:

  Co tam się wyrabia?! Przed grobem Adamowicza wystawiono wartę żołnierzy w pruskich mundurach! Internauci nie kryją oburzenia

 6. ja pisze:

  Uwaga na fałszywych charyzmatyków | Grzegorz Bacik

  Pan Grzegorz Bacik ostrzega przed fałszywymi charyzmatykami i opowiada historie osób, które zaufały takim osobom. Dzieli się swoim doświadczeniem, wskazuje jak identyfikować zwodzicieli i ostrzega przed pogonią za znakami i cudami

 7. Ania pisze:

  Strona działa i chwała Bogu
  Ale Ewa jeszcze nie wróciła całkiem do zdrowia

  Zdrowaś Maryjo i Pod Twoją obronę w intencji Ewy i wszystkich

 8. kasiaJa pisze:

  Ojcowie franciszkanie zapraszają do Niepokalanowa
  w dniach 6 – 22 sierpnia 2019 r., na 3. edycję
  Wielkiego Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi.
  Szczegółowy plan 👇👇👇
  http://www.niepokalanow.pl/sanktuarium/wielkie-zawierzenie/?fbclid=IwAR2sNfizjPdRwya90Y51SVlnpxA-DQzUurlbC5YJJyNEvHQnVYYXFWjSNBw

 9. M. pisze:

  Chciałabym się zapytać odnośnie książki „Z Aniołem do Nowego Świata”. Czy tę książkę można zakupić jedynie w formie e-booka czy też dostępna jest również w wersji papierowej?

 10. Mariusz Orzech pisze:

  Przepiękne rozważania Różańcowe.

 11. babula pisze:

  Kochani ja jeszcze raz Proszę o modlitwę w intencji mojej córki. Bardzo cierpi. Poważnie chora dotarła jakoś do domu. Zaraz pojechaliśmy na pogotowie. Jutro ciąg dalszy walki o zdrowie. Trzeba być bardzo zdrowym by się dzisiaj leczyć…

 12. Małgonia pisze:

  +++

 13. m-gosia pisze:

  †††

 14. kasiaJa pisze:

  „Cały czas można podpisywać petycję do władz lokalnych o wprowadzenie Samorządowej Karty Praw Rodzin. Jej wdrożenie zapewni naszym dzieciom zdrową i bezpieczną edukację, poszanowanie praw rodziców oraz potwierdzenie norm konstytucyjnych przez samorządy”.
  https://www.maszwplyw.pl/Strona/kampanie/potwierdz/uid/ae10cbdacf58aa7387fb9406dd7270ce

 15. kasiaJa pisze:

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że transkrypcja wydanego w Wielkiej Brytanii aktu urodzenia dziecka wychowywanego przez dwie Polki była zgodna z naszym prawem.

  Sąd oddalił prokuratorską skargę na działanie kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który dokonał transkrypcji. To pierwszy przypadek takiej skargi. Kierownik USC wpisał do polskich ksiąg na polecenie Naczelnego Sądu Administracyjnego brytyjski akt urodzenia dziecka wychowywanego przez dwie kobiety.

  Małopolski WSA uznał, że niedokonanie transkrypcji ograniczałoby prawa obywatelskie dziecka. Pięciolatek, który na Wyspach przyszedł na świat za pomocą metody in vitro, zyskał dzięki werdyktowi sądu prawa obywatela naszego kraju. Lesbijki uznawane są w Wielkiej Brytanii za legalną parę rodzicielską chłopca.

  Prokurator, który zaskarżył transkrypcję ocenił, że ten akt wchodzi w kolizję z poprzednim orzecznictwem naszych sądów i kłóci się z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP. Dotychczas sądy pierwszej instancji z reguły odmawiały dokonywania tego typu wpisów i powoływały się przy tym na klauzulę porządku publicznego. Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nie można wpisywać w akcie urodzenia jako rodziców pary jednopłciowej. Sądy podzielały w ten sposób decyzje urzędów stanu cywilnego i wojewodów.

  W uznanie roszczenia dwóch Polek zaangażował się Rzecznik Praw Obywatelskich i Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
  Źródło: dziennik.pl
  Za: https://www.pch24.pl/polski-sad-nakazal-uznanie-urzedowego-wpisu-o-rodzicielstwie-dwoch-lesbijek-pch,68734,i.html?fbclid=IwAR0HrF5fCj9XYje_slagyK9VRH704bjVVYIBU0kx4DwJm3YCjEZjLgov6ls

 16. Alicja Maria pisze:

  Dziękuję Bogu ,że znowu mogę Was czytać i rozważać Bożą myśl . Brakowało mi tego przez ostatnich kilka tygodni. Pozdrawiam serdecznie.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s