22 maja – św. Rity z Cascii, Patronki spraw beznadziejnych i po ludzku niemożliwych

Św. Rita z Cascii jest najbardziej popularną świętą augustiańską. Jej imię to zdrobnienie od imienia Margherita (Małgorzata). Niewątpliwie jest osobą godną podziwu, gdyż doświadczywszy różnych sytuacji życiowych potrafiła stawić im czoła w duchu pokory i miłości. Wszędzie starała się wprowadzać pokój, stawała się lekarstwem dla zwaśnionych i skłóconych. Żyła w XV w. Lecz szeroko znaną stała się dopiero po wyniesieniu na ołtarze w 1900 r. Historycznie pewne daty z jej życia zapisane są w dokumentach procesu kanonizacyjnego z 1626 r.

Całe jej życie upłynęło w Cascii. Jedyny raz opuściła Umbrię, udając się z pielgrzymką do Rzymu. Rita, jedyne dziecko Antoniego Lotti, urodziła się ok. 1381 r. w małej wiosce Roccaporena w pobliżu Cascii. Od wczesnej młodości czuła powołanie do wstąpienia na drogę życia zakonnego, jednak, na żądanie rodziców, w 1395 roku poślubiła młodego człowieka o dość gwałtownym usposobieniu. W krótkim czasie została matką dwóch synów. Jako młoda zamężna kobieta i matka całkowicie poświęciła się swojej rodzinie. Własnym postępowaniem starała się łagodzić negatywne cechy charakteru swego małżonka, przyczyniając się do jego nawrócenia. W osiemnastym roku ich małżeństwa mąż Rity został zamordowany. Nie wiadomo, czy był napastnikiem, czy padł ofiarą „wendety” w trwającej wówczas wojnie gwelfów i gibelinów. Rita, przepełniona duchem Ewangelii, potrafiła przebaczyć zabójcom męża i zaprzysięgła swych synów, by nie mścili krwi ojca. Modląc się prosiła Boga, by raczej ich zabrał, niż mieliby oni splamić się krwią dokonując zemsty. Niedługo potem jej niespełna dwudziestoletni synowie zmarli, prawdopodobnie w wyniku jakiejś zaraźliwej choroby.

Po utracie męża i dzieci, Rita postanowiła zrealizować swoje dawne pragnienie i poprosiła o przyjęcie do klasztoru Sióstr Augustianek w Cascii. Początkowo odmawiano jej mówiąc, że jeszcze żadna wdowa nie została przyjęta do zakonu. Lecz wreszcie po długich staraniach otrzymała pozwolenie wstąpienia do klasztoru św. Marii Magdaleny w Cascii. Tam przez 40 lat za ścisłą klauzurą prowadziła pełne heroicznej świętości Bogu poświęcone życie. Charakterystyczną dla tej doświadczonej przez życie kobiety była cześć do cierpiącego Jezusa – dlatego św. Rita należy także do grona mistyków pasyjnych Kościoła. Pewnego dnia tak przejęła się kazaniem o cierpieniu Chrystusa, że prosiła o łaskę udziału w cierpieniach Zbawiciela. Wtedy cierń z korony Jezusa wbił się w czoło Rity, i od tego momentu, przez następnych 15 lat, do śmierci nosiła tę bolesną, otwartą ranę. Zmarła 20 maja 1457 r. i w dwa dni później została uroczyście pochowana.

Zaraz po śmierci za jej wstawiennictwem zaczęło dziać się wiele cudów, które stały się podstawą do szybkiego rozprzestrzenienia się kultu. Dziesięć lat po śmierci niezniszczone zwłoki Rity zostały przeniesione do klasztornej zakrystii i złożone w ozdobnym sarkofagu.

Sarkofag z 1457 r. posiada doskonałą wartość historyczną. Zawiera uznanie jej kultu przez miejscowego biskupa. Także obrazy ukazujące jej życie przedstawiają ją obok umęczonego Jezusa, trzymającą w prawej ręce długi cierń, a jej szlachetna twarz jest obramowana aureolą, która przypomina koronę cierniową. Pierwszy życiorys świętej, spisany na sposób poetycki przez pewnego adwokata z Cascii, nazywa ją „pełnią światła uświęconą, wielce szlachetną kobietą” i opowiada o cudach, które Bóg zdziałał za jej wstawiennictwem.

W 1946 r. w Cascii, obok starego klasztoru została zbudowana nowa bazylika, do tego szkoła, hospicjum i dom dla sierot. Bazylika stała się często odwiedzanym miejscem pielgrzymkowym. We Włoszech jedynie św. Antoni jest bardziej popularny od św. Rity, w której wierni widzą skuteczną wstawienniczkę w trudnych sprawach życiowych, gdyż ona sama, jako żona i matka, musiała w swym życiu wiele przecierpieć. Jest czczona w całym świecie katolickim, a zwłaszcza w Ameryce Południowej i na Filipinach, gdzie pod jej wezwaniem są liczne kościoły, a nawet wsie noszą jej imię.

Każdego 22. dnia miesiąca wierni gromadzą się w naszym kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie na mszy św. odprawianej w intencji próśb zanoszonych do Boga za wstawiennictwem świętej stygmatyczki. Po mszy odprawiane jest nabożeństwo, w czasie którego odczytywane są przesłane lub złożone osobiście prośby wiernych dotkniętych boleśnie przez los, chorych, opuszczonych, zdradzonych ale nie tracących wiary, przybywają lub przesyłają swe intencje osoby pochodzące nie tylko z Krakowa ale wręcz z całego kraju, a nawet rodacy z zagranicy. Doroczna uroczystość w dniu 22 maja to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych Krakowa, w tym też dniu nasz Zakon dziękuje swym dobroczyńcom oraz osobom, które swoją pracą i modlitwą wspierają go we wszelkich zadaniach i posłudze.

Modlitwa do św. Rity – patronki spraw beznadziejnych

Św. Rita – patronka rodziny i przebaczenia. Na całym świecie uznawana za patronkę od spraw beznadziejnych. Siła tej modlitwy zmiękcza serca i umysły wierzących i ateistów… sam zobacz i daj świadectwo

O potężna i sławna Święta Rito, oto u twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy, zwraca się do ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana. Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiem spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubłagać Boga. Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc ciebie wybieram sobie, Święta Rito, ponieważ ty właśnie jesteś niezrównaną Świętą od spraw trudnych i beznadziejnych.
O droga Święta, weź do serca moją sprawę, wstaw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorącą proszę (tutaj wyrazić łaskę, o którą się prosi)
Nie pozwól mi odejść od ciebie nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, pomóż mi usunąć tę przeszkodę: poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu Oblubieńcowi, łącząc ją z twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść Jego męki, jak mógłby on odrzucić twą prośbę i nie wysłuchać jej?
Cała moja nadzieja jest więc w tobie i za twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga Święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzuconą. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć twego serca i wielką potęgę twego wstawiennictwa.
O Najsłodsze Serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami i nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosi Cię dla mnie i ze mną Twoja wieczna oblubienica, Święta Rita.
O tak, za wierność, jaką Święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej, za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś jej duszę, za wszystko co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i w ten sposób uczestniczyła w Twej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić jej wierność, udziel mi Twej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna.
A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym wstawiennictwem modły Twej wielkiej czcicielki Świętej Rity, aby łaska o którą proszę Boga, została mi udzielona. Amen.
za: http://www.augustianie.pl

Modlitwa odpustowa do św. Rity odmawiana w Sanktuarium w Cascii

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Bądź pochwalona, o święta Rito z Cascii, za Twoją wierność obietnicom chrztu świętego. Wstawiaj się za nami, abyśmy z radością i wiernie realizowali nasze powołanie do świętości, zwyciężając zło dobrem.
Chwała Ojcu…

Bądź pochwalona, o chwalebna święta Rito, za Twoje umiłowanie modlitwy. Pomagaj nam, byśmy byli zjednoczeni z Jezusem, ponieważ bez Niego nic uczynić nie możemy i tylko w Jego imieniu i naśladując Go możemy być zbawieni.
Chwała Ojcu…

Bądź pochwalona, o Święta przebaczenia, za Twoją stałość i odwagę, którą ukazałaś w najtragiczniejszych momentach Twego życia oraz za wspaniałość przebaczenia. Wstawiaj się za nami do Boga, abyśmy przezwyciężali uprzedzenia i lęki oraz wierzyli w zwycięstwo miłości nawet w beznadziejnych sytuacjach.
Chwała Ojcu…

Bądź pochwalona, święta Rito, za cnoty, których przykład nam zostawiłaś jako córka, żona, matka, wdowa i siostra zakonna. Pomóż nam, abyśmy doceniali dary otrzymywane od Boga, siejąc ziarna nadziei pokoju poprzez wierne wypełnianie naszych codziennych obowiązków.
Chwała Ojcu…

Owocem Ducha Świętego jest miłość.
– Ty, Rito, nią żyłaś – uproś ją nam u Boga.
Owocem Ducha Świętego jest pokój.
– Twoje serce było nim wypełnione. Uproś go nam u Boga.
Owocem Ducha Świętego jest radość.
– Ty, Rito, jej doświadczyłaś. Uproś ją nam u Boga.
Owocem Ducha Świętego jest cierpliwość.
– Ty, Rito, ją posiadałaś. Uproś ją nam u Boga.
Owocem Ducha Świętego jest przebaczenie.
– Ty, Rito, nim żyłaś. Uproś je nam u Boga.
Owocem Ducha Świętego jest wierność.
– Ty, Rito, nią jaśniałaś. Uproś ją nam u Boga.
Owocem Ducha Świętego jest panowanie nad sobą.
– Ty, Rito, je posiadałaś. Uproś je nam u Boga.
Owocem Ducha Świętego jest nadzieja.
– Ty, Rito, nią żyłaś. Uproś ją nam u Boga.

Ojcze nasz…
Panie Jezu, przez wstawiennictwo świętej Rity przedstawiamy Ci nasze prośby i gorące pragnienie dobra dla naszych rodzin i wspólnot. Ześlij nam Ducha Świętego, aby nasze słowa i czyny, tak jak świętej Rity, były inspirowane Twoją Ewangelią i kierowane łaską. Tobie chwała i dziękczynienie przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Przez wstawiennictwo świętej Rity niech nas błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.

Za: Ks. Z. Sobolewski, Święta Rito – módl się za nami. Modlitewnik, Siedlce 2009, s. 72.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

28 odpowiedzi na „22 maja – św. Rity z Cascii, Patronki spraw beznadziejnych i po ludzku niemożliwych

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały 2019 rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

 2. beata pisze:

  Święta Rito pomóż we wszystkich naszych kłopotach Tobie wiadomych.Amen

 3. M. pisze:

  Kochana św. Rita.. Wiele Jej zawdzięczam od samego poczatku, od kiedy zaczęłam zwracać się do Niej, tj. od ok. 10 lat. Traktuję Ją jak przyjaciółkę. Świętą przyjaciółkę. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się pojechać do Cascii by odwiedzić św. Ritę i podziękować Jej za wszystko.

 4. Gabi2x2 pisze:

  Modliłam się do Św. Rity o znalezienie pracy dla męża jakieś 3 lata temu. Sprawa była trudna bo ja urodziłam dziecko i zostałam bez pracy i bez możliwości jej podjęcia, prosiłam św. Ritę o taką pracę dla męża abyśmy mogli się utrzymać, modliłam się ok miesiąca i mąż znalazł pracę dzięki której jest w stanie utrzymać rodzinę i pracuje w niej do dziś…
  Jestem wdzięczna św. Ricie bo otrzymałam więcej niż prosiłam, dzięki tej pracy mojego męża ja mogłam zająć się córką a wiadomo te chwile są bezcenne…
  Jeśli ktoś potrzebuje pomocy to nie zawiedzie się…

  • Bozena pisze:

   Dziękuję Swieta Rito za laski otrzymane przez Twoje orędownictwo i proszę wspomagaj nas dalej tam gdzie nie domagamy

 5. Maria pisze:

  Kochana Sw., Rito z calego serca dziekuje za Twoje wstawiennictwo u Boga w moich intencjach. Jeszcze nigdy mi niczego nie odmowilas. Jestes naprawde niezawodna moja Kochana Przyjaciolko w Niebie. Niech bedzie Bog uwielbiony w Sw. Ricie wspomozycielce od spraw beznadziejnych.

 6. Lucyna pisze:

  Św.Rito oddaje Ci w opiekę syna Piotra,bądź jego orędowniczką.

 7. Piotr Olczak pisze:

 8. Iwona pisze:

  Z całego serca i ja, Św.Rito pragnę Ci podziękować za uratowanie nas z zapaści w jakiej znależliśmy się w pażdzierniku ubiegłego roku.Dzięki Twojemu wstawiennictwu u Boga sytuacja po ludzku nie do rozwiązania i nie do obrony została zażegnana.Błagam o dalszą pomoc i wyproszenie łaski do całkowitego rozwiązania naszych problemów.Dziękuję Bogu za tak wspaniałą orędowniczkę od spraw beznadziejnych .Bądz uwielbiony Boże Wszechmogący!!!

 9. Bożena pisze:

  DZIEKUJĘ ZA OTRZYMANE ŁASKI…
  ŚWIĘTA RITO, PROSZĘ CIĘ, TY ZA NAMI WSTAWIAJ SIE,ŁASKĘ BOGA UPROŚ NAM W ŻYCIA TRUDACH ULŻYJ NAM .

 10. kropka pisze:

  Reparacje dla Polski to podstawa!
  Niemcy muszą zapłacić!

 11. Ana pisze:

  Święta Rito módl się za nami, wstawiaj się za nami

 12. Ania pisze:

  Rok 1381 był szczególnie szczęśliwy dla Antoniego Lotti i jego żony Amaty, mieszkańców wioski Roccaporena w górach Umbrii (centralna część Italii). Spełniło się ich wielkie pragnienie – po latach wyczekiwania i próśb wznoszonych do Boga, zostali wreszcie rodzicami. Na świat przyszła córeczka Rita, w przyszłości stygmatyczka i mistyczka…

  http://www.fronda.pl/a/za-wstawiennictwem-sw-rity-dzieja-sie-cuda,127165.html

  • A. pisze:

   Kiedy zamieszkalam 3lata temu w Nowym Saczu na ziemii sw Kingii nie mialam nic.
   Nie mielismy pracy oboje a coreczka ciagle chorowala. Wyjechalam tu bo tu czuc Boga.i Jana Pawla 2 🙂 ale do gorali to mam jeszcze troche.

   Wyladowalam w szpitalu. Byłam w beznadziejnej sytuacji. Ale mialam wiare. Poszlam do bialego klasztoru gdzie znajduje sie obraz sw Rity i modlilam sie o prace oraz o rozwiazanie naszych problemow. Roznych 🙂

   Po tygodniu gdy juz wyszlam ze szpitala dostalam prace..w bialym klasztorze 🙂 uczylam dzieci u siostr Niepokalanek. Moglam zobaczyc ten przepiekny klasztor od srodka. Ta prace zalatwila mi sw Rita.
   Pozniej.poprosilam ja o date slubu jesli taka wola Boza 🙂 napisalam to na karteczce. I dalam na Msze sw w tej intencji.
   I po roku ta data zostala wyznaczona..16maja.
   Dzisiaj pracuje w drukarni ktora produkowala torebki i obrazki na odpust w sanktuarium ,ktore znajduje sie na filmie ktory wkleila Ewa. Ja!ja sklejalam te torebki i obrazki. Tak sie ciesze ze zostalam wyrozniona ze tyle dala mi sw Rita. To prawdziwa radosc..ze wlasnie ja .osoba ktora Boga tyle razy obrazila.wybral mnie.
   Nasz slub odbyl sie 3 dni przed odpustem 🙂

   Sw Rita wyskuchuje osoby bezrobotne. Jesli ktos ma problemy niech sie modli. Ewa ty sie modlisz do wielu swietych i” nic”..bo ty juz masz prace 🙂 to ta strona na ten czas. Ale czuje ze niedlugo wpadnie Ci dodatkowe zlecenie. Wszystkim bezrobotnym zycze aby dostali dobrą prace.

   Kochajmy swietych. Wszystkich ktorych dal nam Bog. Bedzie teraz atak na Sw Jana Pawla 2 ale my go kochajmy cokolwiek o nim beda mowic.

   Ps. Polecam wysylac opetanych do Nowego Sacza.ta ziemia egzorcyzmuje jest przesiaknieta swietoscia.

 13. Ania pisze:

  „Dwa lata temu byłam w Anglii na dwudniowym obozie formacyjnym z grupą z Niezależnego Charyzmatycznego Kościoła Ewangelickiego. Pewna dziewczyna modliła się nade mną. […] Kilka miesięcy temu wzięłam udział w kursie Alfa prowadzonym przez tę grupę. Na zakończenie spotkania miała miejsce modlitwa o wylanie Ducha Świętego. W jej trakcie bardzo płakałam. Po kursie uwierzyłam, że jestem powołana do modlitwy nad ludźmi.”

  Komentarz egzorcysty ks. prof. Andrzeja Kowalczyka, do którego trafiła:
  „Julia została zaatakowana przez złego ducha w związku z poddaniem się modlitwie wstawienniczej osoby należącej do sekty, która w dodatku nakłaniała ją do zaprzestania kultu Najświętszej Maryi Panny. Przekonanie Julii o posiadaniu daru uzdrawiania było fałszywe. Niepokój, wizja ciemności, lęk przed różańcem, niemożność przyjęcia Komunii Świętej, to wszystko są znaki, przez które Bóg ostrzegał ją, że jest zagrożona przez ducha kłamstwa. W czasie egzorcyzmu kobieta upadła. Innych manifestacji nie było.”

  To, czy ktoś ma prawdziwy, pochodzący od Boga charyzmat, czyli jest Bożym charyzmatykiem, musi być najpierw rozeznane przez właściwą, kompetentną władzę kościelną. Nie wolno pozwalać na modlitwę wstawienniczą nad sobą przez samozwańczych charyzmatyków czy osoby żyjące w grzechu ciężkim, jak np. osoby w powtórnych związkach. Niestety niektórzy kapłani na to pozwalają.

 14. Ania pisze:

  Ujawnianie 10 tajemnic Medjugorie

 15. Betula pisze:

  Ks. Jarosław Cielecki pielgrzymuje pieszo z Częstochowy do Wadowic z wizerunkiem Matki Bożej z NIegowici żeby podziękować za Jana Pawła II, modlić się w intencjach Kościoła i Ojczyzny a także w wielu prywatnych intencjach jakie są mu powierzane przez wiernych.

  Można modlić się z ks.J.Cieleckim w czasie transmisji „na żywo” na stronie http://www.padrejarek.pl
  Jest możliwość dołączenia na trasie pielgrzymki żeby modlić się razem z księdzem ale jedzenie i nocleg trzeba samemu sobie zapewnić.

  Towarzyszmy i wspierajmy modlitwą tego niezwykłego kapłana, żeby starczyło mu sił w dotarciu do Wadowic.

 16. wobroniewiary pisze:

  Ukazała się nowa książka ojca Augustyna Pelanowskiego. Polecamy gorąco!

 17. Katarzyna pisze:

  Dzieki wstawiennictwu sw. Rity szczesliwie narodzila sie moja coreczka Rita☺ w pewnym momencie porodu wystapily komplikacje i grozil nam porod inwazyjny. Ku zdziwieniu personelu medycznego Ritka urodzila sie sama bez pomocy lekarzy. Sw. Rita zaopiekowala sie nami,wiem to. Coreczka ma dwa latka,wie co to jest rozaniec, uwielbia byc w kosciele i tuli sie do obrazka Maryji☺

 18. Marzena pisze:

  Niech Bóg będzie uwielbiony w Św Ricie🌹

 19. Iwona pisze:

  Święta Rito… proszę za uratowanie Ewy, której stan jest aż tak ciężki

 20. Anna pisze:

  O łaskę nawrócenia dla Hazal, dar wewnętrznej przemiany, odwagę i siłę do wyjścia z drogi zła i grzechu, zerwania relacji z niewłaściwym człowiekiem oraz światło Ducha Świętego.

 21. henryk8 pisze:

  Prośba to osób obeznanych:. co to jest za obraz św Rity umieszczony na tej stronie ?
  Chciałbym zakupić obraz / reprodukcję lub ewentualnie zamówić reprint mając obraz w jpg .
  Z góry bardzo dziękuję za pomoc. Podaję kontakt do mnie : h_wesolowski@yahoo.com

 22. Św. Rita pisze:

  Jak wszyscy wiemy św. Rita jest patronką do spraw trudnych i beznadziejnych i są specjalne modlitwy w jej intencji. Mi osobiście jeszcze nie pomogła, wręcz przeciwnie, przez ciągłe rozdrapywanie ran czułam się tylko gorzej, ale czuję się teraz na tyle silna, żeby znów zacząć się modlić. Bardzo ciekawe jest życie św. Rity a zwłaszcza moment kiedy jako wdowa chciała wstąpić do klasztoru jednak Matka przełożona dała jej tylko pracę w ogrodzie .

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s