Zapraszamy do miesięcznego nabożeństwa ku czci NMP z Luizą Piccarretą – dzień 20

 Medytacje ze Służebnicą Bożą Luizą Piccarretą wg
„Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej”

Modlitwa do Niebieskiej Królowej
na ka
żdy dzień miesiąca maja

Niepokalana Królowo, moja Niebieska Matko, przychodzę na Twoje matczyne kolana, aby się wtulić w Twoje ramiona jako Twoja ukochana córka i aby prosić Cię z najgorętszym westchnieniem – w tym miesiącu poświęconym Tobie – o największą z łask: ażebyś mi dozwoliła żyć w Królestwie Woli Bożej. Święta Mamo, Ty, która jesteś Królową tego Królestwa, pozwól mi żyć w Nim jako Twoja córka, ażeby Ono już więcej nie było bezludnym, ale zamieszkałym przez Twoje dzieci. Dlatego też Wszechwładna Królowo, ja powierzam się Tobie, abyś mogła pokierować moimi krokami do Królestwa Woli Bożej, a trzymając mnie mocno za rękę, pokierujesz całą moją istotę ku nieskończonemu życiu w Woli Bożej. Będziesz moją Mamą, i Tobie jako mojej Mamie, zawierzam moją wolę, abyś mogła wymienić ją na Wolę Bożą i tym sposobem będę mogła być pewna, że nie opuszczę Jej Królestwa. Dlatego też proszę Cię, oświeć mnie, abym mogła zrozumieć, co to znaczy Wola Boga.

Zdrowaś Maryjo…

Ofiara miesiąca: Rano, w południe i wieczorem (to znaczy trzy razy w ciągu dnia) przyjść na kolana naszej Niebieskiej Mamy i powiedzieć do Niej: „Moja Mamo, kocham Cię, i Ty kochaj mnie też i daj łyk Woli Bożej mojej duszy. Daj mi swoje błogosławieństwo, ażebym wykonywała wszystkie moje czynności pod Twoim matczynym spojrzeniem.”

Dzień dwudziesty
Królowa Nieba w Królestwie Woli Bożej.
Dziewica, niebo usiane gwiazdami. Na tym niebie Boże Słońce lśni swoimi
jasnymi promieniami, przepełniając nimi Niebo i ziemię.
Jezus w łonie swojej Mamy

Dusza do swojej Królowej Matki: Oto jestem ponownie przy Tobie, moja Niebieska Mamo. Przychodzę, aby radować się razem z Tobą. Kłaniając się do Twoich stóp, pozdrawiam Cię, pełna łaski Matko Jezusa. Och, już więcej nie będę widziała mojej Mamy samej, ale zawsze razem z Tobą znajdę mojego małego więźnia Jezusa. Będziemy więc we troje a nie we dwoje: będziemy razem Mama, Jezus i ja. Jakim szczęściem jest dla mnie to, że gdy będę chciała znaleźć małego Króla Jezusa, wystarczy, że znajdę Jego i moją Mamę. Och, Święta Mamo, wywyższona jako Matka Boga, miej litość nad swoją nieszczęsną, małą córeczką i powiedz ode mnie pierwsze słowo małemu więźniowi Jezusowi, ażeby dał mi ogromną łaskę życia Jego Bożą Wolą.

Lekcja Królowej Nieba, Matki Jezusa:
Moja droga córko, dzisiaj jak nigdy czekam na ciebie. Moje matczyne Serce nabrzmiewa i odczuwam potrzebę podzielenia się moją płomienną miłością z moją córką. Chcę ci powiedzieć, że jestem Matką Jezusa. Moje radości są nieskończone, zatapiają Mnie morza szczęścia. Mogę powiedzieć: „Jestem Matką Jezusa”. Jego stworzenie, Jego służebnica jest Matką Jezusa. A wszystko to zawdzięczam jedynie owemu Fiat, który uczynił Mnie pełną łaski i przygotował godne mieszkanie dla mojego Stwórcy. Dlatego też chwała, cześć i dziękczynienie niech będą zawsze Najwyższemu Fiat.

A teraz posłuchaj Mnie, córko mojego Serca. Jak tylko małe Człowieczeństwo Jezusa uformowało się w moim łonie mocą Bożego Fiat, Słońce Słowa Przedwiecznego wcieliło się w Nie. Miałam swoje niebo utworzone przez Fiat, całe usiane błyszczącymi gwiazdami, które skrzyły się radością, błogosławieństwem i harmonią boskiej piękności. A Słońce Słowa Przedwiecznego, lśniące nieprzeniknionym światłem, przyszło zająć swoje miejsce pośród tego nieba, ukrytego w Jego małym Człowieczeństwie, które nie mogło Go w sobie pomieścić. Dlatego też centrum tego Słońca znajdowało się w Człowieczeństwie Jezusa, ale Jego światło wylewało się na zewnątrz, a zalewając sobą Niebo i ziemię, docierało do każdego serca. Prażąc swoim światłem, kołatało do wszystkich stworzeń i głosami przenikliwego światła mówiło do nich: „Dzieci moje, otwórzcie Mi, dajcie Mi miejsce w swoim sercu. Zstąpiłem z Nieba na ziemię, aby ukształtować moje Życie w każdym z was. Moja Matka jest centrum, gdzie Ono przebywa, a wszystkie moje dzieci stanowią obwód, w którym chcę utworzyć tyle razy moje życie, ile jest moich dzieci”. Światło kołatało i kołatało nieprzerwanie, a maleńkie Człowieczeństwo Jezusa jęczało, płakało i cierpiało, przelewając swoje łzy, swoje jęki, swoje męczarnie miłości i bólu do wnętrza tego światła, które docierało do serc.

Otóż musisz wiedzieć, że dla twojej Matki rozpoczęło się nowe życie. Byłam świadoma tego, co czynił mój Syn. Widziałam Go pochłoniętego morzami płomieni miłości. Każde uderzenie Jego Serca, każdy oddech i ból były morzami miłości, które roztaczał i którymi zatapiał wszystkie stworzenia, aby uczynić je swoimi siłą miłości i bólu. Albowiem musisz wiedzieć, że gdy Jego małe Człowieczeństwo zostało poczęte, począł On wszelki ból, jaki miał wycierpieć aż do ostatniego dnia swojego życia. Zawarł w Sobie wszystkie dusze, ponieważ będąc Bogiem, nikt nie może od Niego uciec. Jego nieskończoność zawarła wszystkie stworzenia, Jego wszystko-widzenie ukazało Mu je wszystkie. Dlatego mój Jezus, mój Syn odczuwał ciężar i brzemię wszystkich grzechów każdego stworzenia. A Ja, twoja Mama, towarzyszyłam Mu we wszystkim i odczuwałam w moim matczynym Sercu nowe pokolenie bólu mojego Jezusa oraz nowe pokolenie wszystkich dusz, które jako Matka miałam wraz z Jezusem zrodzić do Łaski, do Światła i do nowego Życia, jakie mój drogi Syn przyniósł na ziemię.8

Córko moja, musisz wiedzieć, że odkąd zostałam poczęta, kochałam cię jak matka, czułam cię w moim Sercu i płonęłam miłością do ciebie, ale nie rozumiałam przyczyny tego. Boży Fiat udzielał Mi łaski czynienia tego, co czyniłam, ale nie zdradzał Mi tajemnicy. Ale gdy się wcielił, wyjawił Mi tajemnicę i zrozumiałam płodność mojego Macierzyństwa, że nie tylko miałam być Matką Jezusa, ale także Matką każdego. A to Macierzyństwo miało się kształtować w ogniu bólu i miłości. Córko moja, jak bardzo cię kochałam i jak bardzo cię kocham!

A teraz, posłuchaj Mnie, droga córko, posłuchaj o tym, gdzie może dojść stworzenie, gdy Wola Boża przejmuje w nim czynne życie, a ludzka wola pozwala Jej bez przeszkód działać. Ten Fiat, który z natury posiada umiejętność wytwarzania, stwarza wszelkie dobra w stworzeniu, czyni je płodnym, dając mu macierzyństwo nad wszystkim, nad wszystkimi dobrami oraz nad Tym, który je stworzył. Macierzyństwo wyraża i oznacza prawdziwą miłość, heroiczną miłość, miłość, która zadowoli się śmiercią, aby dać życie temu, którego zrodziła. Jeżeli tak nie jest, słowo „macierzyństwo” jest sterylne, jest puste i ogranicza się do słowa, a w rzeczywistości nie istnieje. Dlatego córko moja, jeśli chcesz narodzenia wszelkiego dobra, pozwól, aby Fiat przejął w tobie czynne życie, które przyniesie ci macierzyństwo, a będziesz kochała wszystkich miłością matki. A Ja, twoja Mama nauczę cię, jak rozwinąć w tobie to w pełni święte i boże macierzyństwo.

Dusza: Święta Mamo, oddaje się w Twoje ramiona. Och, jak bardzo chciałabym zmoczyć Twoje matczyne ręce moimi łzami, aby wzbudzić w Tobie współczucie dla stanu mojej biednej duszy. Och, jeśli kochasz mnie jak Mama, zamknij mnie w swoim Sercu, a Twoja Miłość niech wypali moje nędze i moje słabości, a potęga Bożego Fiat, którą Ty posiadasz jako Królowa, utworzy we mnie swoje czynne życie, tak abym mogła powiedzieć: „Moja Mama jest cała dla mnie, a ja jestem cała dla Niej”.

Ofiara: Dzisiaj, aby Mi oddać cześć, trzy razy podziękujesz Panu w imieniu wszystkich, za to, że się wcielił i uczynił siebie więźniem mojego łona, dając Mi ogromny zaszczyt wybrania Mnie na swoją Matkę.

Wezwanie: Mamo Jezusa, bądź moją Mamą i prowadź mnie drogą Woli Boga.

Pobierz pdf: Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

18 odpowiedzi na „Zapraszamy do miesięcznego nabożeństwa ku czci NMP z Luizą Piccarretą – dzień 20

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały 2019 rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

 2. wobroniewiary pisze:

  Dzień 8. nowenny do św. Rity
  Boski twój Oblubieniec, o święta Rito, chcąc cię bardziej uświęcić i uczynić podobną sobie, dopuścił, byś dotknięta była przez ostatnie cztery lata życia twego ciężką chorobą. Jakież wspaniałe przykłady poddania się woli Bożej i cierpliwości zostawiłaś nam, o święta Rito. Przykra tylko była dla ciebie myśl, że jesteś ciężarem dla swych sióstr zakonnych. Zapowiedź bliskiego wyzwolenia z więzienia ciała i przejścia do wiecznej ojczyzny napełniła twe serce radością. Oddałaś piękną swą duszę w ręce Jezusa, Oblubieńca swego.

  Cóż się stanie z nami, grzesznikami, w chwili śmierci? Z nami, którzy nie umiemy i nie chcemy znosić spokojnie żadnej choroby?

  Miej litość nad nami, o święta Rito! Wyproś nam u Jezusa zupełne poddanie się woli Bożej i cierpliwość w ostatniej chorobie oraz szczęśliwą śmierć, abyśmy z tobą złączeni mogli wielbić Boga na wieki. Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).

  Ojcze nasz…
  Zdrowaś Maryjo…
  Chwała Ojcu…

  Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej.

  Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  • wobroniewiary pisze:

   Jest już pierwsze w Polsce Sanktuarium św Rity z Casci ❤️

   Kościół Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu został ogłoszony Sanktuarium Świętej Rity – patronki od spraw trudnych i beznadziejnych. Zostało ono erygowane w niedzielę 19 maja 2019 r., w związku z rozwijającym się kultem 🌹🌹🌹

 3. kropka pisze:

  Widzimy, jak mocno próbuje uderzyć się dziś w nasze wartości narodowe, katolickie, chrześcijańskie. Jest takie piękne zdanie: „Aby szerzyło się zło, wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic nie robili”. Jeśli będziemy leniwi i gnuśni, to nic nie zrobimy. Każdy z nas chce być dobrym człowiekiem, dlatego pokornie Państwa proszę: pójdźcie na te wybory. 26 maja dajmy wyraźny sygnał, że opowiadamy się po stronie wartości – zaznaczyła Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego, podczas „Rozmów niedokończonych” w TV Trwam.

 4. wobroniewiary pisze:

  Biuro prasowe kurii krakowskiej prostuje manipulacje wokół abp. Jędraszewskiego: „To nagonka w czystej postaci”

 5. wobroniewiary pisze:

  Biskup pomocniczy kazachskiej Astany Athanasius Schneider skrytykował list otwaty, który oskarża papieża Franciszka o herezję. List ten podpisało szereg wpływowych duchownych i świeckich teologów, w tym o. Aidan Nichols, jeden z bardziej rozpoznawalnych teologów w świecie anglosaskim. Ich zdaniem nauczanie papieża Franciszka jest wprost heretyckie. Zdaniem bp. Schneidera list „idzie zbyt daleko”.Przykłady, jakie podali jego autorzy, w ocenie hierarchy nie pozwalają stwierdzić „formalnej” herezji Franciszka.

  Kazachski biskup powiedział, że papież kilka razy zaprzeczył katolickim prawdom, ale należy stwierdzić zdecydowanie: jeżeli miałoby dojść do formalnej herezji, to musiałoby to być zaprzeczenie publiczne, bardzo wyraźne i uczynione w sposób formalny, w dodatku dotyczące prawdy objawionej. Według bp. Schneidera papież Franciszek często wypowiada się wyjątkowo niejasno i w praktyce przyłożył się do rozpowszechniania błędnego nauczania

  • Robert pisze:

   Pamiętam, jak mnie zdumiało, gdy moja babcia nie mogła się napić wody na łożu śmierci. W nowoczesnym hospicjum nie było wtedy „smartbota” do podawania kubka niekapka, ani nawet taniej, ukraińskiej pielęgniarki jako niewolnicy. Bliscy (w tym ja) zajmowali się głównie swoim życiem, nie zaś cudzą śmiercią – kosmiczną katastrofą w jednej, porażonej grozą i odmienionej agonią osobie. Z niej się przecież wyłoniliśmy na ten kolorowy światek dla przyjemności, piękna oraz spokoju, a nie do konfrontacji ze złem wszelakim lub ohydą.

   Umieranie zakłóca nam życie…

   Ciągle są aktualne napomnienia miłosierdzia i ciągle lekceważone. Świat ludzi nadal nie jest ludzki. Człowiek go nie naprawi, bo egoizm wymyka się postępowi, a nawet postępuje szybciej od ‚postępu/podstępu’*.

   * zestawienie wyrazów wg o. Augustyna

   • Robert pisze:

    Z drugiej jednak strony wszyscy – nawet osoby LGBT, mają jakieś przeczucie Misterium, czego dowodem utwór Samuela Barbera:

    Dobrze jest wierzyć, kochać i mieć nadzieję, że Bóg sam przywróci kiedyś ład, który przewidział dla stworzeń.

    (Przepraszam za smucenie – tak mnie dzisiaj [bardziej] naszło…)

    • Monika pisze:

     Wojna i zgliszcza, jeśli nie fizyczne to duchowe – i na wielu polach.
     Zachód już poległ, czego symbolem jest Katedra Notre-Dame de Paris.
     Na barykady – z Różańcem Świętym w ręku!
     Trwajmy blisko przy Bogu z Naszą Mamą.

    • Monika pisze:

     „Agnus Dei” – najsmutniejszy utwór świata.

     Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
     Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
     Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

     Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
     Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
     Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

     Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us.
     Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us.
     Lamb of God, who takes away the sins of the world, grant us peace.

     Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
     Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous.
     Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.

     Lamm Gottes, das Du trägst die Sünde der Welt, erbarm Dich unser.
     Lamm Gottes, das Du trägst die Sünde der Welt, erbarm Dich unser.
     Lamm Gottes, das Du trägst die Sünde der Welt, gib uns Deinen Frieden.

     Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.
     Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.
     Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir.

 6. elzbieta pisze:

  TAK JEST RÓZANIEC I KORONKA DO BOZEGO MILOSIERDZIA CODZIENNIE

 7. Urszula Jadwiga Nicpoń pisze:

  Matko Pięknej Miłości prowadź do Jezusa 👏 👏 👏. Matko Boża Niepokalana Maryjo Tobie poświęcam ciało i duszę moją. Wszystkie modlitwy i prace radości i cierpienia. Wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaje się Tobie w Niewolę Miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Św którego jesteś Matką. Chcę od tad wszystko czynić z Tobą przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciezasz. Spraw wiec Wspomozzycielko wiernych by moja rodzina, moja parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen. 👏 👏 👏

 8. babula pisze:

  Kochani pamiętacie Zinkę ? Kiedyś na tej stronie przekazała piękne świadectwo o swojej śmierci klinicznej. Dziś znalazłam ją na YT. Można nie tylko ją zobaczyć ale też zdjęcia jej bliskich

  Zinko -pozdrowienia, uściski, łączę się w modlitwie za Ciebie w rodzinie WOWIT-owej ❤ 🙂

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s