Ks. Sławomir Kostrzewa: O najdoskonalszym sposobie oddawania Bogu czci

Żadna modlitwa nie może równać się Eucharystii. Msza Święta jest sakramentem, w czasie której uobecniają się największe tajemnice naszej wiary.

Dla wielu katolików Msza Święta stała się jednak przykrym, lekceważonym obowiązkiem. W jaki sposób na nowo ożywić w sobie wiarę w cud Eucharystii? – przypomina ks. Sławomir Kostrzewa w ostatniej nauce rekolekcyjnej wygłoszonej w parafii pw. św. Mikołaja w Żydowie, 27 marca 2019 roku

Dnia 24 maja 2019 r. kończymy Nowennę Pompejańską  w intencji naszej Ojczyzny i tego dnia o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji wszystkich Czytelników, którzy kiedykolwiek w jakikolwiek sposób mnie wsparli (modlitewnie, duchowo, materialnie), Waszych rodzin oraz dusz czyśćcowych z Waszych rodzin.

Czy wiesz, że Msza święta gładzi grzechy powszednie?

Św. Augustyn mówi jasno, że kto pobożnie słucha Mszy św., otrzyma przebaczenie wszystkich grzechów do tej chwili popełnionych, oraz siłę, aby się wyzwolić od grzechów śmiertelnych i nie popełniać ich więcej. Przede wszystkim Msza św. gładzi grzechy powszednie.

Grzechy śmiertelne gładzi w sposób zwykły tylko spowiedź uszna (ta w bezpośrednim spotkaniu ze spowiednikiem, np. w konfesjonale). Wyjątkowo grzechy ciężkie gładzi chrzest lub męczeństwo (raz w życiu), a w momencie bezpośredniego zagrożenia śmiercią: osobisty akt żalu doskonałego albo absolucja udzielona przez kapłana grupie ludzi lub indywidualnie.

– Grzechy powszednie gładzi akt pokuty na początku Mszy św. i inne akty pokuty, pobożne słuchanie Słowa Bożego, samo przyjęcie Komunii św., modlitwa, uczynki miłości, akt żalu, jak również to wszystko co gładzi grzechy śmiertelne. Jak stąd wynika, podczas Mszy św. trzykrotnie dostępujemy odpuszczenia grzechów lekkich. Podczas liturgii słowa spełnia się obietnica, wypowiedziana przez Jezusa na Ostatniej Wieczerzy: „Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was” (J 15,3).

 „Jak pokarm cielesny służy przywracaniu utraconych sił, tak Eucharystia umacnia miłość, która słabnie w życiu codziennym, a ożywiona miłość gładzi grzechy powszednie” (KKK 1394)

OBRAZ MĘKI CHRYSTUSOWEJ WE MSZY Św. – kanon rzymski

Z Pierwszego Listu do Koryntian:
„Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej”.

Czy wiesz co naprawdę dzieje się podczas Ofiary Mszy świętej?

Kapłan i Chrystus
1.
Idzie do ołtarza Idzie na Górę Oliwną.
2.
Rozpoczyna Mszę św.Rozpoczyna się modlić.
3. Przystępuje do ołtarza i całuje Zdradzony pocałunkiem Judasza.
4.
Idzie na miejsce przewodniczenia – Pojmany i zaprowadzony do Annasza.
5. Antyfona na wejście – Przed Annaszem fałszywie oskarżony.
6
. Panie, zmiłuj się nad nami – Prowadzony do Kajfasza. Piotr zapiera się Go trzykrotnie.
7.
Pierwsze czytanie – Prowadzony do Piłata.
8.
Modlitwa przed Ewangelią – Prowadzony do Heroda i wyszydzony.
9.
Mówi: Pan z wami – Spojrzał na Piotra – nawraca go.
10.
Czyta Ewangelię – Na powrót przyprowadzony do Piłata i przed nim oskarżony.
11.
Odkrywa kielich – Haniebnie obnażony.
12.
Ofiaruje chleb i wino – Okrutnie biczowany.
13.
Przykrywa kielich – Cierniem ukoronowany.
14.
Umywa ręce – Niewinnym uznany przez Piłata.
15.
Mówi: Módlmy się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący – Piłat ukazuje Jezusa i mówi: Oto człowiek.
16.
Wezwanie przed prefacją – Opluty i wyszydzony.
17.
Prefacja i Święty……. – Uznany gorszym od mordercy Barabasza i skazany na śmierć.
18.
Wspomnienie żyjących – Niesie krzyż na górę Kalwarię.
19.
Wspomnienie świętych i tajemnicy dnia – Spotyka Matkę Bolesną i pobożne kobiety.
20.
Błogosławi Ofiarę chleba i wina – Przybity do krzyża.
21. Podnosi Hostię – Wywyższony na Krzyżu.
22.
Podnosi Kielich – Przelewa Świętą Krew z 5 Ran.
23.
Aklamacja – Widzi pod krzyżem swą Bolesną Matkę.
24.
Wspomnienie zmarłych – Modli się na krzyżu za ludzi.
25.
Odmawia Ojcze nasz – Wypowiada na krzyżu 7 Słów.
26. Łamie Hostię – Oddaje Bogu Ducha: umiera.
27.
Wpuszcza cząstkę Hostii do kielicha – Zstępuje do Otchłani.
28.
Mówi: Baranku Boży… – Wielu uznaje w Nim Syna Bożego.
29.
Przyjmuje Komunię św. – Złożony do grobu.
30.
Czyści kielich – Namaszczony przez pobożne kobiety.
31.
Przykrywa kielich – Powstaje z martwych.
32.
Antyfona na Komunię – Ukazuje się Matce swej i uczniom.
33.
Odmawia modlitwę po Komunii – Objawia się uczniom swym i naucza ich jeszcze przez 40 dni.
34.
Mówi ostatni raz: Pan z wami – Żegna się z uczniami i wstępuje do Nieba.
35.
Udziela ludowi błogosławieństwa – Zsyła Ducha Świętego.
36.
Mówi: Idźcie, Ofiara spełniona – Rozsyła Apostołów na cały świat, by głosili Ewangelię.

Pobierz też do przeczytania: Catalina Rivas – Tajemnica Eucharystii

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

49 odpowiedzi na „Ks. Sławomir Kostrzewa: O najdoskonalszym sposobie oddawania Bogu czci

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały 2019 rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

 2. kropka pisze:

  Męska mobilizacja w Gietrzwałdzie. Co to była za modlitwa!!!

 3. pozdrawiam pisze:

  Nowenna – Dzień 6 (7 kwietnia)
  Wstęp: O, najbardziej czci godne Serce naszego Boskiego Mistrza Jezusa Chrystusa, pokornie pragniemy adorować Ciebie w Twym nieskończonym Majestacie i wielbić Ciebie, i Twojej chwale poświęcić nasze modlitwy, które za wstawiennictwem świętej Gemmy Galgani, będziemy zanosić do Twojego miłosierdzia, w akcie całkowitego zawierzenia Tobie. Pokornie prosimy o pomoc Twą świętą Oblubienicę, którą Serce Twoje tak bardzo umiłowało i kochało, i za jej wstawiennictwem największych grzeszników nawracało.

  O, ukochana Oblubienico Chrystusa, święta Gemmo, której serce było w samym centrum ognia miłości Boga, naucz nas kochać Boga z całego serca i z całej duszy, i abyśmy w żarliwości podziwiali i chwalili Boga i stawiali Go ponad wszystko, aby „gdzie nasz skarb, tam również było nasze serce” (Mt 6, 21).

  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

  Módl się za nami Święta Gemmo, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się. Boże, który uczyniłeś Świętą Gemmę Galgani, dziewicę, obrazem Twego ukrzyżowanego Syna, daj nam przez jej wstawiennictwo uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa, abyśmy mogli być włączeni do Jego chwały. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
  W. Amen.

 4. wobroniewiary pisze:

  Wspomnienie sprzed 3 lat:

 5. wobroniewiary pisze:

  Proszę o modlitwę.
  Dziś rano w szpitalu po długiej chorobie zmarł tato mojej koleżanki Ani (dziadek Michała), którzy byli z nami na pielgrzymce do św. O. Pio (Michał był ministrantem)

  Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

 6. wobroniewiary pisze:

  O mój Boże 😦
  Myślałam, że już nic mnie nie zdziwi – a jednak 😦
  Wynagradzajmy – przyjmijmy w tej intencji Komunię św. wynagradzającą
  Oto gra „sam ukrzyżuj Jezusa”

  • Witek pisze:

   Dzisiaj ks. Prof. Jerzy Machnacz z Wrocławia, na rekolekcjach poinformował, iż w świetle najnowszych badań ustalono: UWAGA!
   iż Pan Jezus został zamordowany w dniu:
   07.04.30 roku.
   Czyli dzisiaj mamy rocznicę Śmierci Pana Jezusa i dzień naszego odkupienia. Kto może niech pomodli się o 15.00.

 7. Ania pisze:

  A tu z naszego polskiego podwórka 😦

  • LRP pisze:

   Czy Bóg moze dawac znaki przez sen? Maz uslyszal we snie glos ‚nie kupuj tej dzialki’ i zrezygnowalismy. Po czasie kupilismy ziemie obok, bylo to po rozmowach z duchownymi. Ja zapomnialam calkowicie o tym snie a maz bardzo sie leka ze cod nam sie stanie. Wydaje mi sie ze Bog nie dziala poprzez tego typu strach i leki. Mieszkamy tu pol roku a on mysli to sprzedac i wybudowac cos innego. Z domek jest w wszystko w porzadku zostal poswiecony przez ks. Adama w styczniu. W rogach zakopane butelki z sola i medalikami.

   • Ania pisze:

    „W rogach zakopane butelki z sola i medalikami.”?
    Proszę nie mów, że to prawda, to wygląda na magiczne pojmowanie sakramentaliów 😦

   • Helena pisze:

    Mój mąż również zakopał pod budowę domu syna, słoiczek z solą egzorcyzmowaną, medalikiem i kamykami z Góry Objawień z Medjugorje.

 8. wobroniewiary pisze:

  WIELKI POST Z OJCEM PIO
  Piąta Niedziela Wielkiego Postu

  „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swe życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne”. (J 12, 24-35)

  Staraj się zawsze, by w tobie obumierał stary człowiek, gdyż on nieustannie próbuje odżywać. Jeśli chcesz lepiej spełnić Boże zamierzenia, coraz bardziej troszcz się o postawę pokory, większej ufności wobec Boga, o większe oddanie się Jemu, mniej kochaj wygodnictwo życiowe i przesadny szacunek dla swojej osoby. Okazuj wielkoduszność w służbie Bożej i to w coraz wyższym stopniu, a współczucie wobec braci wygnania. We wszystkim niech Ci towarzyszy Jezus i Maryja. (Ojciec Pio)

  źródło: glosojcapio.pl

 9. ona pisze:

  Mam do Was bardzo poważne pytanie w związku z tym, co dziś opublikowano na fb.
  Czy zgodzilibyście się na takie „jaja” na pogrzebie swoich bliskich?
  Bo ja na pewno bym się nie zgodziła i powiedziałabym głośno „NIE”

  https://chnnews.pl/polska/item/3006-polscy-chrzescijanie-przyszli-na-pogrzeb-modlic-sie-o-wskrzeszenie-oto-jak-zareagowal-ksiadz.html

  • wobroniewiary pisze:

   Santa Madonna!
   Sorry, ja narobiłabym wrzasku, a kto wie, czy nie nakopałabym w pewne „mało szlachetne miejsce” i pogoniła słowami „apagas satanas” oraz słowami modlitwy „Święty Michale Archaniele” – po łacinie!

 10. kropka pisze:

  Trzaskowski: Były przewidziane podwyżki dla nauczycieli, ale ZNP poprosił o ich wstrzymanie

  W kontekście tego, co dzieje się obecnie temacie podwyżek dla nauczycieli, warto przypomnieć wypowiedź prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który w rozmowie z Polsat News stwierdził, że podwyżki dla nauczycieli, które zamierzano wprowadzić w Warszawie od stycznia, zostały wstrzymane na prośbę… ZNP

  https://www.magnapolonia.org/trzaskowski-byly-przewidziane-podwyzki-dla-nauczycieli-ale-znp-poprosil-o-ich-wstrzymanie

  • Ania pisze:

   A co wy na to?
   Strajk nauczycieli. W oświatowej „S” chcą strajkować. Nawet jeśli ich szef podpisze porozumienie

   Część związkowców oświatowej „S” zapowiada, że jeśli ich szef Ryszard Proksa podpisze w niedzielę niezadowalające dla nich porozumienie, i tak będą strajkować – informuje Radio ZET. Nie bacząc na stanowisko związku, strajkować będa nauczyciele z „S” w Poznaniu, Olsztynie, Toruniu i Kluczborku

   • A te podwyżki to chcą dostać w nagrodę za organizowanie w szkołach „tęczowych piątków”? bo w programach MEN nie ma takich „imprez”.

    • wobroniewiary pisze:

     Właśnie pojawiło się info, że strajk będzie, Solidarność przyjęła postulaty rządu ale dwie inne centrale z Broniarzem na czele odrzucili…

    • eska pisze:

     Do „ewangeliadlanas”: akcje typu tęczowe piątki to się nie dzieje na poziomie nauczycieli, bo oni nie mają nic do tego – uczą swoich przedmiotów. To się dzieje na poziomie organu prowadzącego, ew. dyrekcji. A organem prowadzącym jest miasto w przypadku SP i Starostwo powiatowe w przypadku szkół ponadpodstawowych. Dlatego właśnie poniżej w innej mojej wypowiedzi powiązałam ewentualnych wiadomych wolontariuszy z władzami miast.

    • Do „eska”
     „akcje typu tęczowe piątki to się nie dzieje na poziomie nauczycieli, bo oni nie mają nic do tego – uczą swoich przedmiotów”

     Tylko, że tu nie chodzi o obowiązkowe nauczanie przedmiotów ale o zajęcia dodatkowe (prowadzone także zamiast lekcji) a organizowane przez różnego rodzaju fundacje i nauczycieli, to własnie nauczyciele wybierają materiały z proponowanych przez fundacje i organizacje LGBT i przedstawiają je dzieciom.
     **********

     „W czwartek w rozmowie z portalem wPolityce.pl do sprawy odniosła się minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Pytana „jak patrzy na tę sprawę”, podkreśliła, że „w kalendarzu szkolnym nie ma takiego dnia”. „Każdego roku we wrześniu, w każdej szkole, nauczyciele z rodzicami i uczniami ustalają program wychowawczo-profilaktyczny, który zakłada różnego rodzaju inicjatywy. Z informacji kuratorów wynika, że nie ma takiego programu jak tzw. +Tęczowy piątek+” – powiedziała.”
     https://www.gosc.pl/doc/5114454.MEN-Jezeli-Teczowy-Piatek-zostanie-zorganizowany-w-szkole-z

     „Organizator szczyci się, że do tegorocznej akcji zgłosiła się rekordowa liczba 211 szkół. Jak „Tęczowy Piątek” będzie wyglądał to w praktyce? Tego dnia dzieci będą mogły oglądać na szkolnych korytarzach tęczowe plakaty. Z kolei na lekcjach będą słuchały o „akceptacji i otwartości na uczniów i uczennice LGBTQI”. Szkoły, które wyraziły chęć organizacji Tęczowego Piątku otrzymały od organizatora zestaw materiałów edukacyjnych, plakaty i tęczowe gadżety. O scenariuszach lekcji zdecydują nauczyciele. KPH nie ukrywa, że służy radą, jakie filmy warto pokazać uczniom podczas lekcji.

     – Akcja Tęczowy Piątek organizowana jest po to, aby nauczyciele i nauczycielki pokazali swoim uczniom i uczennicom, że szkoła jest miejscem, gdzie każdy może być sobą.”
     https://dorzeczy.pl/kraj/81527/Teczowy-piatek-Homopropaganda-w-polskich-szkolach.html

    • eska pisze:

     Dziękuję za informację. 211 szkół na całą Polskę miało takich nauczycieli i rodziców w Radzie Szkoły (po 3 osoby z nauczycieli i spośród rodziców), że przepchnęli to nawet w programie wychowawczo-profilaktycznym.
     Jak rozumiem, wypowiedź „A te podwyżki to chcą dostać w nagrodę za organizowanie w szkołach „tęczowych piątków”? ” dotyczy wyłącznie tych 211 szkół? Bo chyba nie jest wrzucaniem wszystkich do jednego worka niezależnie, czy winni czy niewinni? Na portalu, gdzie z tak wielką troską podchodzi się do zjawiska, że z powodu odsetka błądzących kapłanów krzywdząco ocenia się całą ich grupę, chyba nie postąpiono by tak wobec jakiejkolwiek innej grupy?

    • wobroniewiary pisze:

     Najbardziej protestują w sprawie podwyżek nauczyciele z ZNP a to właśnie ten związek popiera wprowadzanie do szkół ideologii gender i nie są oni skupieni tylko w tych 211 szkołach. Nie pisałem o wszystkich nauczycielach a o tych najbardziej protestujących z ZNP, nie wszyscy domagają się podwyżek, nie wszyscy należą do ZNP i nie wszyscy wprowadzają gender do szkół i ja też nie o wszystkich pisałem.
     Broniąc nauczycieli zbyt bagatelizujesz zagrożenia jakie niesie ideologia gender a to przecież oni nauczyciele są narzędziami jej wprowadzania do szkół (nie wszyscy oczywiście aby nie było znowu, że wrzucam wszystkich do jednego worka)
     „ewangeliadlanas”

    • eska pisze:

     Właśnie sprawdziłam na http://www.portaloswiatowy.pl :
     Uchwałę o zatwierdzeniu programu profilaktyczno-wychowawczego podejmuje ostatecznie Rada Rodziców.

  • eska pisze:

   Generalnie zmiany w oświacie by się przydały i nauczyciele także mają swoje racje, choć niektórzy nie mają ochoty tego widzieć. Natomiast zwróćmy uwagę, że wszystko to teraz dzieję się w roku wyborczym, a rozkręciło to ZNP. Żeby długo nie tłumaczyć, przypomnę tylko tytuł artykułu z Naszego Dziennika z 18.11.3016: „Genderowy skręt ZNP” i podtytuł: „ZNP w jednym szeregu z Grupą Edukatorów Seksualnych PONTON i Kampanią Przeciw Homofobii angażuje się w projekty genderowe”.
   Następnie warto odnotować, że jako pierwsze ogłosiły udział w strajku miasta rządzone przez opcje lewicowe i od razu podano, że aby odpowiedzieć na potrzebę rodziców odnośnie zabezpieczenia opieki w szkole, będzie się do tego znajdowało – w miejsce strajkujących nauczycieli – wolontariuszy. Jako przykład podano co prawda nauczycieli emerytowanych, ale zgadnijcie, kto zapewne bardzo chętnie się zgłosi do opieki nad dziećmi (zwłaszcza tymi młodszymi) w ramach wolontariatu. Nie udało się wprowadzić seksedukacji w sytuacji uporządkowanego procesu edukacyjnego, to się spróbuje w chaosie – może rodzice nie zauważą, a jeszcze będzie można im wlepić w oczy „ale przecież sami się domagaliście zapewnienia opieki, to próbowaliśmy wyjść naprzeciw waszym oczekiwaniom i zapewniliśmy, kogo mogliśmy”.
   To jest moja prywatna opinia i jedynie domysły. Mam nadzieję, że się jednak mylę.

 11. pozdrawiam pisze:

  Witajcie, Tak się zastanawiam, czy przyjęcie Komunii Świętej na rękę można w ogóle traktować jako grzech? Chodzi tu o fakt, że dana osoba nie była w takiej sytuacji, że wszyscy tak przyjmowali Komunię i nie bardzo zdawała sobie sprawę, że jest to mniej godna postawa. Wydaje mi się, że to nie grzech, ale jestem ciekawa Waszej opinii.

  • pozdrawiam pisze:

   W moim pytaniu chodzi o sposób przyjęcia Komunii jakby to nie było jasne.

   • Asia B pisze:

    Wiesz, mieszkam w Niemczech. Niemcy przyjmuja Komunie Sw. tylko stojac do reki. Zawsze jestem jakims ewenementem, bo klekam i do ust. Czasami boje sie o reakcje Ksiedza. Kiedys na wyjezdzie do Tesciow Niemcow poszlam do Kosciola. Wiesz co Ksiadz zrobil? … Wykonal nademna znak Krzyza Hostia Sw. Zrobilo to na mnie piorunujace wrazenie. Innym razem pewna starsza Pani zatrzymala mnie po Mszy Sw i powiedziala, ze tak sie kiedys przyjmowalo Komunie Sw. I tak powinno byc nadal.
    Kiedys pierwszy raz po moim nawroceniu, pierwsza Komunie poooo dlllluuugim czasie, przyjelam na reke….to byl jedyny raz. Wyspowiadalam sie z tego. Dla mnie osobiscie, nie, nie moge. Dla mnie osobiscie to swietokractwo. Ja tak nie moge .Aniolowie Swieci padaja na twarz przed Bogiem.

 12. wobroniewiary pisze:

  Tak, święte słowa o. Augustyna „Niewiasta zbiega na pustynię a nie idzie na stadion…..”

 13. Tomasz Staszewski pisze:

  Witajcie.
  Myślę, że to przesłanie jest na tyle ważne, że trzeba o nim głośno mówić.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s