Królowo Polski – módl się za nami i miej w opiece nas wszystkich i naszą Ojczyznę

363 lata temu, 01 kwietnia 1656 r. – Król Jan II Kazimierz złożył we Lwowskiej katedrze śluby, obierając Matkę Bożą za Patronkę i Królową Polski oraz zapowiedział walkę z najazdem szwedzkim aż do zwycięstwa.

❤️ Królowo Polski, MÓDL SIĘ ZA NAMI ❤️

Śluby Króla Jana II Kazimierza i Stanów Rzeczypospolitej
zaprzysiężone imieniem Narodu przed Cudownym Obrazem Najświętszej Maryi Panny Łaskawej w Katedrze Lwowskiej Lwów, 1 kwietnia 1656 roku

Wielka Boga-Człowieka Matko, o Przeczysta Panno!
Ja, Jan Kazimierz, z łaski Twego Syna, Króla Królów i Pana mojego, i z Twojej łaski Król, u stóp Twoich Najświętszych na kolana padając, obieram Cię dzisiaj za Patronkę moją i moich państw Królową, i polecam Twojej szczególnej opiece a obronie siebie samego i moje Królestwo Polskie z Księstwami: Litewskim, Ruskim, Pruskim, Mazowieckim, Żmudzkim, Inflanckim i Czernihowskim, jako tez wojska obydwu narodów i wszystek mój lud. Wzywam pokornie w tym opłakanym i zamieszanym Królestwa mego stanie Twego miłosierdzia i pomocy przeciw nieprzyjaciołom świętego Rzymskiego Kościoła.

A ponieważ największymi dobrodziejstwy Twymi zobowiązany, czuję w sobie gorącą żądzę służenia Ci gorliwie z narodem, przyrzekam więc moim, ministrów, senatorów, szlachty i ludu imieniem, Tobie i Twemu Synowi, Panu Naszemu Jezusowi Chrystusowi, że cześć Twoję wszędzie po krajach Królestwa Polskiego rozszerzać będę. Przyrzekam wreszcie i ślubuję wyjednać u Stolicy Apostolskiej, skoro tylko za przemożnym Twoim pośrednictwem wielkim Syna Twego miłosierdziem zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi a szczególniej nad Szwedami odniosę, aby dzień ten corocznie dla Ciebie i Syna Twojego, na zawdzięczenie łask wiecznymi czasy obchodzono i święcono, i dołożę z Biskupami Królestwa starania, ażeby moje obietnice przez ludy moje wypełnione były.

Ponieważ zaś z wielką boleścią mego serca widzę, że wszystkie klęski, jakie w ostatnich siedmiu latach na moje Królestwo spadły, jako to: zaraza, wojny i inne nieszczęścia, zesłane zostały przez Najwyższego Sędziego jako chłosta za jęki i uciemiężenie chłopów, przyrzekam wiec ślubuję, że po odzyskaniu pokoju użyję ze wszystkimi Stanami wszelkich sposobów, ażeby lud mego Królestwa od wszelkich niesprawiedliwych ciężarów i uciśnienia uwolnionym został.

Spraw to, o Najmiłosierniejsza Królowo i Pani, abym do wykonania moich przedsięwzięć którymiś mnie sama natchnęła, łaskę Twojego Syna otrzymał!
Król Jan II Kazimierz

Przełożył z łaciny Józef Łepkowski (1855). Cyt. Za: Antoni Podsiad, „Bogarodzico-Dziewico. Polski Almanach Maryjny”, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1987, wydanie drugie, s. 55-57.

1 kwietnia 2019 zapisy do godz. 22.00
Osoby zapisujące się od tej pory już nie mogą sobie wybierać części
Różańca św., teraz zapisuję po kolei, by nie było „pustych grup”

Nowenna Pompejańska za Polskę od 01.04.2019 do 24.05.2019

Pan Jezus powiedział do Rozalii Celakówny:
„wy się módlcie a Ja sam tego dokonam”

A więc módlmy się!
Nowennę będziemy odmawiać codziennie przez 54 dni od 01.04.2019 do 24.05.2019, a więc skończymy w wigilię urodzin św. Ojca Pio – na trzy dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

Na Patronów obieramy św. Ojca Pio i Sługę Bożego o. Juliusza Mancinelli’ego, któremu Matka Boża powiedziała: Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie”
oraz św. Kazimierza (Śluby Lwowskie) i św. Faustynę Kowalską, która 
usłyszała: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje. (Dz. 1732) i Teresę Neumann – niemiecką mistyczkę i stygmatyczkę, która powiedziała „w języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy.

Sposób odmawiania Nowenny w grupach – codziennie przez 54 dni:

* Znak Krzyża – W Imię Ojca…
* „Tę nowennę odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego, prosząc „o Miłosierdzie Boże dla Polski w miejsce zasłużonej kary””
* Modlitwy wstępne (Wierzę w Boga…, Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…)
* Jedna część różańca – np. tajemnice Radosne (albo Światła, albo Bolesne, albo Chwalebne)

* Modlitwa błagalna 01.04.2019-27.04.2019 (przez pierwsze 27 dni)

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.
lub

*Modlitwa dziękczynna 28.04-24.05 (przez następne 27 dni)

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.
* 3 x Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

Zapisy: kliknij

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

27 odpowiedzi na „Królowo Polski – módl się za nami i miej w opiece nas wszystkich i naszą Ojczyznę

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały 2019 rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

 2. wobroniewiary pisze:

  Ks. Dolindo przepowiedział pontyfikat Karola Wojtyły 🙂

  Rozpoczął się montaż do pierwszego na świecie filmu o ks. Dolindo Ruotolo, autora potężnej modlitwy „Jezu, Ty się tym zajmij”, która zmieniła życie milionów ludzi.

  Po „Wielkiej Pokucie”, „Różańcu do Granic” oraz ponad 15 filmach, m.in. „Ja Jestem”, „Duch” czy „Egzorcyzmy Annelise Michel”, tym razem zapraszamy do poznania życia i serca „ubogiego kapłana” z Neapolu. Teaser, który Wam przesyłamy do pierwsza zapowiedź wędrówki do Neapolu i spotkania z ks. Dolindo Ruotolo poprzez film, nad którym pracujemy.

  Historia ks. Dolindo, to jedna z najbardziej wstrząsających opowieści o ludzkim życiu.
  Maltretowany przez ojca, głodzony, niezrozumiany, fałszywie oskarżany.
  Zdradzony przez najbliższe córki duchowe, klęka przed nimi prosząc o wybaczenie. Ma dar widzenia w ludzkich sercach i duszach, słyszy głos Jezusa, rozmawia z Matką Bożą. Po jego kazaniach nawracają się tysiące osób, nawet mafiozi.

  Ks. Dolindo przepowiedział pontyfikat Karola Wojtyły, był prorokiem Soboru Watykańskiego II: za postulaty wysuwane w latach 20. – Pismo Św. w domach, komunia w Wielki Piątek, Msza w języku narodowym jest odsunięty od ołtarza, z zakazem odprawiania Mszy Św. na ponad 19 lat. Wytrzymał. Kochał bezgranicznie Kościół. Bo „Kościół to Jezus” – pisał wszędzie.

  Do jego grobu w Neapolu pielgrzymują dzisiaj tysiące Polaków. W samej Polsce prawie każdy praktykujący katolik zetknął się z postacią „ubogiego” Ks. Dolindo i jego modlitwą: „Jezu Ty się tym zajmij”.

  Sługo Boży, księże Dolindo Ruotolo, módl się za nami.
  SANTO SUBITO!

 3. wobroniewiary pisze:

  WIELKI POST Z OJCEM PIO
  Poniedziałek czwartego tygodnia Wielkiego Postu

  Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana i pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego trwa tylko przez chwilę a Jego łaska przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele. (Ps 30, 5-6)

  Dopóki będzie choćby jedna kropelka krwi w naszym ciele, dopóty będzie trwała walka pomiędzy dobrem a złem. Próby, jakim cię poddaje i jakimi cię doświadcza Pan, są wyróżniającym znakiem Jego szczególnego umiłowania i jakby drogocenną perłą dla twej duszy.

  Te wszystkie trudności przeminą bardzo szybko, jak przemija zima, a po niej nastaje wiosna. Także i po naszym życiu doczesnym, które tak szybko przemija, nastanie niekończąca się wiosna, która będzie tym bogatsza i piękniejsza, im więcej było nawałnic i burz. (Ojciec Pio)

  źródło:glosojcapio.pl

 4. ja pisze:

  – Za kogo najbardziej się modlić?
  † Za grzeszników: za tych, którzy zapomnieli o Mnie i grozi im zguba i potępienie. Módl się, bo możesz im pomóc.
  – Czym jest modlitwa za kogoś?
  † Siłą dobra, jakie wytwarzasz i jakim otaczasz osobę, za którą się modlisz.
  Dzięki temu usuwasz zło, jakie jest przy niej, i które pobudza ją do grzechu.
  Myśl człowieka jest potęgą. Wytwarzaj i wysyłaj dobre myśli: pełne życzliwości i miłości. Jednocz się ze Mną w tej intencji i odwołuj do Mojej mocy miłości.
  Taką modlitwą możesz zmieniać ludzi, o ile będziesz ufna i wytrwała.

  Źródło: „Świadectwo” 55, Alicja Lenczewska

 5. ja pisze:

  No i zaczęła się nagonka za spalenie H. Pottera

  Rzecznik diecezji odpowiada na spalenie książek: „To kontrowersyjna i nieodpowiednia forma działalności duszpasterskiej
  https://wpolityce.pl/kosciol/440594-tylko-u-nas-odpowiedz-diecezji-na-spalenie-ksiazek

 6. kropka pisze:

  Liberalne media wpadły w szał. Księża z jednej z gdańskich parafii spalili w niedzielę książki oraz przedmioty uznane za okultystyczne.

  • Elizeusz pisze:

   Powiada Kohelet: ‚Jeśli jest coś, o czym by się rzekło: «Patrz, to coś nowego» – to już było w czasach, które były przed nami’ (1,10).
   Zaiste, bowiem w Dziejach Apostolskich, to czytamy: „I wielu z tych, co uprawiali magię, poznosiło księgi i spalili je wobec/na oczach wszystkich. Wartość obliczono na 50 tys. denarów w srebrze” (Dz 19,19). Z wymienionej dużej sumy można wnioskować o wielkiej liczbie ksiąg magicznych, ku równie wielkiej wściekłości smutkowi szatana, którego „praca poszła na marne”, co było skutkiem potężnej mocy słowa o imieniu Pana Jezusa.

 7. wobroniewiary pisze:

  „Dusza ofiarna może na mocy swej ofiary wybawić duszę jakiegoś grzesznika od piekła każdym aktem zaparcia się, choćby tak drobnym jak odmówienie sobie łyżki strawy, która smakuje. Co za cud miłosierdzia i dobroci Bożej. Korzystajmy z naszej władzy nad Sercem Bożym i zapełniajmy niebo duszami.”

  Źródło: „Uwierzyłam Miłości”, Wybór listów 27, s. Leonia Nastał

 8. wobroniewiary pisze:

  Za frondą: No pogłupieli do reszty! Z ekumenicznego frontu…
  Musical, impreza, pokaz mody, a może jednak… msza święta? Trudno nam określić to, co zobaczyliśmy i co zamieszczamy poniżej. Być może pasuje tu tylko jedno określenie: CYRK.
  Aż chciałoby się wierzyć, że to kiepski primaaprillisowy żart…

  • Maggie pisze:

   Muzyka jakby irlandzka z gospody, z podskokami „elfów”, również w iście irlandzkimi stylu … brakuje tylko Leprechaun’a i czterolistnej koniczyny … to rzeczywiście zakrawa na Prima Aprilis, bo ze Mszą Św. takieeego spektaklu raczej nie pomylisz.
   Balasek też tam też nie uświadczysz … a czarne, podskakujących w kogucio-rytmach dziewcząt, odzienie nasuwa jedno skojarzenie … profanacja

  • tu MariaPietrzak pisze:

   Te biedne dzieci nawet nie zdają sobie sprawy, że są śmieszne. Wyszkolone , pląsów nauczone , zadowolone , że dobrze się spisały i wywiązały z powierzonego im zadania . Na Bożą chwałę ?!
   Należałoby wziąć dobrego kija samobija na tego , który za tym stoi !!

 9. Quis ut Deus pisze:

  Na zdjęciu we wpisie Nasza Królowa w sukni bursztynowej, w mojej skromnej opinii jednej z najpiękniejszych. Ma nazwę sukienki zawierzenia, Na (jakby) kolii pod szyją suknia ma napis / ozdobę Totus Tuus. Jest formą podziękowania Matce Bożej za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II.
  Totus Tuus znajduje się również na koronach, które św. JP II poświęcił i pobłogosławił dla Jasnej Góry… w przeddzień swojej śmierci.
  Suknia ma 9 kg różnych form bursztynu, okuta jest złotem, ma drogocenne brylantowe ozdoby.
  Źródło:
  http://www.jasnagora.com/wydarzenie-1157

 10. Robert pisze:

  Mamy wielkie szczęście, że naszą ojczyzną jest Polska; widać to coraz bardziej. Osobiście czuję się wyróżniony przez przynależność do naszego narodu. Obyśmy nie zatracili tej wyjątkowej tożsamości w zamian za dobrobyt i „święty” spokój, przez skrajny indywidualizm i relatywizm.

  (A kiedyś byłem wojującym ateistą, a patriotyzm był mi wstręty…)

  W intencji urzeczywistniania się Królestwa Maryi: +++.

  (1 IV 2005 r. zmarł mój ojciec, Edward. Dowiedziałem się o tym kilka lat temu. Kto może, proszę, niech za nim westchnie.)

 11. Maggie pisze:

  Jutro, a u Was to już dziś smutna rocznica.
  Również refleksja, że ręka tak bardzo‼️ schorowanego i wycieńczonego papieża, trzymala nie tylko Różaniec, ale i choć taka słaba, jak może być ręka seniora u kresu sił … to jednak pełna mocy ❗️trzymała w ryzach złego.
  Spójrzmy, po latach: ile zła wypełzło po Jego śmierci, ile zboczeń i nienawiści zagościło na i do Ziemi, na której był zrodzony, ile kłamstw historycznych i fałszerstw iscie faryzeuszowskich .. oraz ile profanacji z nienawiści do Matki, której On zaufał bezgranicznie, oddając się w ręce Najświętszej Panience, Królowej Polski: TOTUS TUUS Maryjo. Pamiętajmy też, że na łożu śmierci prosił On, abyśmy przetrwali straszne czasy, jakie teraz nastąpią i abyśmy nie zapomnieli naszej mowy i tożsamości, dziedzictwa naszych przodków i kultury, polskiej i zarazem chrześcijańskiej ….

  ❣️🙏🏻❣️
  Św.Janie Pawle II błogosław nam wszystkim i niech tak jak prosiłeś w czasie Swej pierwszej wizyty w Warszawie, jako papież, powtarzaj u Tronu Boga: NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODMIENI ZIEMIĘ, TĄ ZIEMIĘ

  • Elizeusz pisze:

   Gwoli przypomnienia:
   O św. pap. Janie Pawle II:
   I. Pan Jezus w „Prawdziwym Życiu w Bogu” V. Ryden:
   „Pozostańcie wierni nauczaniu Tego Papieża, bo jest ono święte i zbudowane na Prawdzie” (22.10.1996)
   II. Matka Boża w Orędziach do Jej umiłowanych synów, Kapłanów:
   1. „Jako Mama, bolejąca i zatroskana, zapraszam was wszystkich do spojrzenia dziś na następcę Piotra, Papieża Jana Pawła II. To jest Mój Papież. To jest Papież ukształtowany przeze Mnie w największych głębinach Mojego Niepokalanego Serca. To jest Papież Mojego wielkiego światła w tych czasach największej ciemności.
   Wiarą Piotra oświetla on ziemię i utrzymuje cały Kościół w Prawdzie. Jako nowy Piotr Papież ponownie potwierdza dziś pełnię wiary w Chrystusa, Syna Bożego. Jako nowy Paweł przemierza wszystkie regiony świata, by odważnie głosić Jezusową Ewangelię zbawienia”.
   (z Orędzia nr 385, 29.06.1988)
   2. „Jego encykliki są prawdziwymi pochodniami światła, zstępującymi z Nieba w głębokiej ciemności spowijającej świat”. (545h, 13.05.1995)
   oraz:
   3. „W tych czasach wielkiej ciemności Papież daje wszystkim światłość Chrystusa. Ze stanowczością utwierdza Kościół w prawdziwej wierze w tych czasach wielkiego odstępstwa.
   Moje Niepokalane Serce jest zranione, widząc jak wokół niego rozszerza się pustka i obojętność, pełna pychy opozycja wobec jego nauczania, kontestacja ze strony niektórych Moich biednych synów Biskupów, Kapłanów, osób duchownych i wiernych. Z tego powodu Mój Kościół jest dziś dotknięty głębokim podziałem, zagrożony utratą wiary, przeszyty niewiernością, która staje się coraz większa.
   Kiedy Papież wypełni zadanie powierzone mu przez Jezusa i kiedy Ja zstąpię z Nieba, aby przyjąć jego ofiarę, wszystkich was ogarnie gęsta ciemność odstępstwa, które stanie się wtedy powszechne”. (z Orędzia nr 449, 13.05.1991)
   – „Moja tajemnica dotyczy Kościoła.
   W Kościele osiągnie szczyt wielkie o d s t ę p s t w o, które szerzy się na całym świecie. Rozłam dokona się poprzez całkowite odejście od Ewangelii i prawdziwej wiary. Do Kościoła wejdzie człowiek nieprawy, który sprzeciwia się Chrystusowi i nosi w swoim łonie ohydę spustoszenia, popełniając w ten sposób straszliwe bluźnierstwo, o którym mówił prorok Daniel (Mt 24,15)”. (539b, Fatima, 11.03.1995).

 12. Betula pisze:

  „Wadowiczanie uczczą 14. rocznicę śmierci św.Jana Pawła II” – m.in. o godz. 12-ej Msza Św., szczegóły na stronie http://www.wadowiceonline.pl

 13. eska pisze:

  Dedykuję całej duchowej rodzinie kochających Różaniec:

 14. wobroniewiary pisze:

  Zmęczona wczorajszymi i przedwczorajszymi zapisami – dopiero jestem przy komputerze. Ręka w łokciu i nadgarstku – obolała, ponad 300 grup w dwa dni tj. ok. 1200 zgłoszeń, gdzie każde trzeba wpisać, odpowiedzieć…

  Teraz biorę się za wpis na kolejny dzień – Siódmą Godzinę Męki, a potem zasłużony odpoczynek od kompa. Dziś 14 rocznica odejścia do Domu Ojca papieża św. Jana Pawła II – dziś też, gdyby moja mama żyła, miałaby 78 urodziny. I ten dzień jest dla mnie ważny ze względu na te dwie postaci

  Przedtem jednak – przed wpisem i odejściem od kompa wkleję tu pierwszą dobrą wiadomość dnia
  Polecam wszystkim przeczytać:
  Tarczyński: Ani jeden nielegalny imigrant nie przyjedzie do Polski
  To nie my zaczęliśmy to szaleństwo, to Niemcy je zaczęły. Angela Merkel szukała taniej siły roboczej, ale dowiedziała się, że imigranci nie chcą pracować, wspomóc społeczeństwa podatkami, uczyć się języka. A potem stwierdziła: powiedzmy, że to nasza odpowiedzialność, a potem pozbędziemy się tego problemu – mówił poseł PiS Dominik Tarczyński tureckiej telewizji TRT World. – Nie bierzemy żadnego z nich (imigrantów). To nie nasza wojna – oznajmił polityk

  https://www.tvp.info/42017436/tarczynski-ani-jeden-nielegalny-imigrant-nie-przyjedzie-do-polski

 15. Ania pisze:

  http://www.wydawnictwopaganini.pl/posluchaj-o-pelanowskiego/
  🔥🙏🔥 NAJNOWSZE…NIEZWYKLE AKTUALNE I BOLEŚNIE PRAWDZIWE NAUCZANIA O.PELANOWSKIEGO, PROROKA CZASÓW OSTATECZNYCH…POLECAM SZCZEGÓLNIE OSTATNIE TRZY NAUCZANIA O KOŚCIELE I ANTYCHRYŚCIE…🔥🙏🔥

 16. Ania pisze:


  🔥🔥🔥DLA WSZYSTKICH WALCZĄCYCH O CZYSTĄ MIŁOŚĆ DO BOGA I LUDZI!..❤️🙏👈

 17. Elizeusz pisze:

  Dzisiaj w specjalnym głównym wydaniu Wiadomości w TVP1 z Rzymu, pokazywano też migawki z uroczystości pogrzebowych JPII, a w nich ze 3-4x scenę z zamykającą się Księgą Pisma Świętego z trumną zmarłego 14 lat temu naszego Papieża. Może więc warto przytoczyć stosowny fragment o wymowie tej sceny z książki Ivana Novotnego/ks. A. Skwarczyńskiego, zatyt. „Z Aniołem do Nowego Świata”:
  … – A jego symboliczne imię…?
  – De labore solis… „Labor” to zaćmienie słońca… ogromny trud, jaki zadawało sobie światło słoneczne, by dotrzeć do ziemi, omijając przeszkodę – księżyc – dwa razy: przy narodzinach Karola Wojtyły oraz przy jego pogrzebie… Tak, jego pogrzeb…(Konrad pokiwał głową). Czy przypominasz sobie księgę Pisma Świętego, którą położono na jego trumnie? Cały świat, dzięki telewizji, mógł zobaczyć, jak została ona przekartkowana, a potem zamknięta. Mówiliście: „To wiatr, ale może jakiś symbol…”. Wasze oczy były na uwięzi (por. Łk 24,16), nie mogliście zobaczyć anioła Pańskiego – to nie był wiatr, on nie mógł przewrócić tak ciężkiej okładki! Także wasze umysły były na uwięzi, bo nie odczytaliście wyraźnego Słowa Boga: wszystko zostało powiedziane, włącznie z ostatnim słowem Apokalipsy, zamykającej Pismo Święte…
  – Ostatnim słowem jest chyba Amen…?
  – Owszem, ale pisze je od siebie święty Jan, żegnając się z czytelnikami. Jednak ostatnie, które wypowiada Jezus, brzmi: Zaiste, przyjdę niebawem (Ap 22,20). Zamknięcie Księgi na trumnie miało być ogłoszeniem światu bliskości tego właśnie przyjścia naszego Pana. Moglibyście to wtedy łatwo odczytać, gdybyście nie zlekceważyli zapowiedzi Chrystusa, danej przez polską zakonnicę, świętą Faustynę Kowalską: „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje”. … (z rozdz. 8 «U pustelnika», str. 160/161).

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s