Abp Jan Paweł Lenga: gdy patrzę na obecną katolicką Polskę, to serce pęka mi z żalu

Jak przyjąć Ciało Jezusa Chrystusa i wziąć udział w Mszy świętej, gdy w okolicy nie ma świątyni i kapłana?
Co zrobić, gdy za modlitwę grozi długoletnie więzienie lub śmierć?
Polacy deportowani w głąb ZSRR, przywiązani do swojej wiary i tradycji musieli sobie radzić. Nigdy jednak nie wyparli się Jezusa Chrystusa i trwali mocni w wierze.
Mimo przeciwności losu starali się radzić sobie z problemami. Codzienne modlitwy, odmawianie różańca, domowe kapliczki, w których modlono się do Zbawiciela.
Być bliżej Boga, być bliżej Polski. 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

12 odpowiedzi na „Abp Jan Paweł Lenga: gdy patrzę na obecną katolicką Polskę, to serce pęka mi z żalu

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania

  Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje i całego świata. Łączę je z tymi intencjami w jakich Ty ofiarowałeś się za nas na krzyżu i ofiarujesz się codziennie na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół katolicki, za Ojca Świętego, a zwłaszcza na intencje miesięczną, oraz na intencję misyjną, jako też na intencje dziś potrzebne. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w czyśćcu. Amen

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały 2019 rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

  Matko Boża Niepokalanie poczęta – broń mnie od zemsty złego ducha!

 2. ja pisze:

  Robert Biedroń: „Dzisiaj jest wiosna, a jesień średniowiecza dopiero zrobimy wszystkim”

  https://wpolityce.pl/polityka/440344-biedron-zrobimy-wszystkim-jesien-sredniowiecza

 3. Maria pisze:

  Piekne kazanie jak wszystkie inne.Niech Bog Blogoslawi Abp Lenge.Bog zaplac.Prosimy o wiecej nagran.

 4. wobroniewiary pisze:

  Nie znam osoby, nic o tym nie wiem, ale poproszono mnie o udostępnienie, więc komuś się to na pewno przyda

  KOMUNIKAT dot. Grupy „Jezu, ufam Tobie!” oraz działalności p. Beaty Hadyś

  https://www.parafia-kensington.uk/blog/komunikat-dot-grupy-jezu-ufam-tobie-oraz-dzialalnosci-p-beaty-hadys-2019_03

  I ten sam ze strony Diecezji Łomżyńskiej:

  Komunikat w sprawie działalności Pani Beaty Hadyś

  Mając na względzie dobro duchowe wiernych, w związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami kierowanymi do Kurii Diecezjalnej przez kapłanów i świeckich związanymi z działalnością tzw. „wspólnoty charyzmatycznej Jezu ufam Tobie”, której liderką jest Pani Beata Hadyś, Kuria Diecezjalna w Łomży informuje, że działalność tej grupy nie ma aprobaty Kościoła.

  W związku z tym przestrzega się wiernych przed gromadzeniem się wokół osoby Pani Beaty Hadyś i uczestnictwem w organizowanych przez tę grupę spotkaniach.

  +Tadeusz Bronakowski
  Wikariusz Generalny

  Łomża, dnia 28marca2019 r.
  N. 255/2019

  http://www.diecezja.lomza.pl/kuria/komunikaty-kurii/item/2610-komunikat-w-sprawie-dzialalnosci-pani-beaty-hadys

  • ja pisze:

   Kuria Siedlecka też ostrzega

   Ostrzeżenie przed tzw. wspólnotą „Jezu ufam Tobie”
   Ostrzeżenie przed działaniami tak zwanej ,,wspólnoty Jezu ufam Tobie” liderki p. Beata Hadyś.

   W związku z działalnością tzw. ,,wspólnoty charyzmatycznej Jezu ufam Tobie”, której liderką jest p. Beata Hadyś, Ksiądz Biskup Wiesław Lechowicz delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii, zwracają się do duszpasterzy o zachowanie daleko idącej ostrożności w wydawaniu zezwoleń na realizowanie jej inicjatyw, a tym bardziej w nawiązywaniu współpracy duszpasterskiej.

   Liderka tej grupy nie ma aprobaty Kościoła w podejmowaniu tego rodzaju działalności. Dlatego ostrzega się przed gromadzeniem wokół p. Beaty Hadyś. Przypominając, iż trwanie w sposobie praktykowania życia chrześcijańskiego proponowanym przez członków grupy nie uznającej zwierzchności Kościoła lokalnego określone jest jako schizma i prowadzi do wyłączenia ze wspólnoty Kościoła Katolickiego (kan. 751 i 1364 Kodeks Prawa Kanonicznego).

   W razie potrzeby bliższe informacje można uzyskać w Polskiej Misji Katolickiej Anglii i Walii z siedziba w Londynie / te. + 44 207226 3439/

   Wydział Duszpasterski
   x. Mariusz Zaniewicz

   https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/ogloszenie-wydzialu-duszpasterskiego/

 5. Elizeusz pisze:

  Dzisiaj w Kościele była czytana Ewangelia o dwóch największych przykazaniach: miłości Boga i bliźniego – wedle Mk 12,28b-34.
  Ku pożytkowi i dobru naszych dusz, warto by posłuchać co ntt. mówił, Bóg Ojciec w „Dialogu o Bożej Opatrzności czyli Księdze Boskiej Nauki” św. Katarzyny ze Sieny (XIV w.):
  http://sienenka.blogspot.com/2011/02/nauka-o-moscie-lxiv.html
  LXIV – Jak kochając niedoskonale Boga, kocha się niedoskonale bliźniego. I o znakach tej miłości niedoskonałej.
  ‘Wiedz, że wszelką niedoskonałość lub doskonałość miłości objawia się i zdobywa w stosunku do Mnie, jak i do bliźniego. Dobrze to wiedzą dusze proste, które często kochają stworzenia miłością duchową. Jeśli kochają Mnie miłością czystą bez zastrzeżeń, kochają też w sposób czysty bliźniego. Rzecz się ma, jak z naczyniem, które się napełnia w źródle.
  Jeśli się je wyciągnie ze źródła, aby pić, jest wnet próżne. Lecz jeśli się trzyma je w źródle, można zeń zawsze pić i pozostaje zawsze pełne. Tak samo jest z miłością bliźniego, duchową czy doczesną: trzeba ją pić we Mnie, bez zastrzeżeń.
  Żądam od was, abyście kochali Mnie tą miłością, jaką Ja was kocham.
  Wprawdzie nie możecie tego uczynić, bo Ja pokochałem was, zanim byłem kochany i wszelka miłość, którą żywicie dla Mnie, jest długiem, z którego się wywiązujecie, nie łaską, którą Mi czynicie, podczas gdy miłość Moja jest łaską, a nie powinnością. Więc nie możecie Mi oddać miłości, której od was żądam; lecz dałem wam bliźniego, abyście czynili dla niego to, czego dla Mnie nie możecie czynić, to jest kochać (por. Rz 13,8a) go bez zastrzeżeń i bez oczekiwania jakiejś korzyści. Wtedy uznam, że czynicie dla Mnie, co uczyniliście dla niego.
  Toteż miłość ta musi być szczera. Tą miłością, którą kochacie Mnie, winniście kochać bliźniego. Wiesz, po czym poznać miłość niedoskonałą? Niedoskonale kocha ten, co kochając nawet miłością duchową, doznaje cierpienia i jest zgnębiony, gdy stworzenie, które on kocha, nie zdaje się odwzajemniać miłości jego, lub kochać go tak, jak on zdaje się kochać; aby gdy widzi, że pozbawiony jest jego towarzystwa i pociechy, którą stąd czerpał; albo gdy czuje, że kocha ono kogo innego bardziej, niż jego. Po tych i wielu innych znakach można wnioskować, że miłość jego dla Mnie i dla bliźniego jest jeszcze niedoskonała i że pije on ją z naczynia poza źródłem, chociaż mógł ją zaczerpnąć we Mnie. Miłość, którą dla Mnie żywił, była jeszcze niedoskonała, toteż niedoskonałą okazuje i temu, którego kocha nawet miłością duchową. Wszystko wynika z tego, że korzeń duchowej miłości własnej nie był jeszcze całkowicie wyrwany…’.

  • Elizeusz pisze:

   http://sienenka.blogspot.com/2011/05/nauka-o-zach-lxxxix.html
   … Miłość bliźniego wypływa z miłości ku Mnie, to jest z poznania, przez które dusza poznaje siebie i dobroć Mą w sobie. Wtedy widzi, że kocham ją niewymownie i miłością tą, którą jest kochana, kocha każde stworzenie rozumne. Oto powód, dlaczego dusza, skoro tylko Mnie pozna, rozszerza miłość swą, aby nią objąć bliźniego. Widząc go, kocha go już niewymownie, aby kochać to, co jak widzi, kocham najbardziej.
   Potem poznaje, że nie może przynieść Mi żadnej korzyści, ani oddać Mi tej czystej miłości, którą jak czuje, jest przeze Mnie kochana. Wtedy zaczyna Mi świadczyć swą miłość przez pośrednika, którego jej dałem, to jest, przez bliźniego, któremu winniście oddawać usługi.
   Każdą cnotę, jak ci rzekłem, spełnia się za pośrednictwem bliźniego, w ogóle i w szczególności, według darów, któreście otrzymali ode Mnie i których rozdawnictwo wam powierzyłem (por. Rz 12,4-8; 1Kor 12,4-11; 1P 4,10n). Winniście więc kochać tą czystą miłością, która ja was kocham, ale wy nie możecie tego czynić względem Mnie.
   Bo pokochałem was nie będąc przez was kochany, pokochałem was bez korzyści własnej, zanim zaczęliście istnieć. Miłość skłoniła Mnie, bym stworzył was na obraz i podobieństwo Moje. Tego nie możecie oddać Mnie, lecz winniście to oddać stworzeniom obdarzonym rozumem i kochać je, nie będąc przez nie kochani i nie licząc na żadną korzyść osobistą, czy to duchowa, czy doczesną. Winniście kochać je jedynie dla chwały i sławy imienia Mojego, bo Ja je kocham. Tak spełnicie przykazanie Prawa, aby kochać Mnie nade wszystko, a bliźniego, jak siebie samego. …

 6. Maggie pisze:

  🙏🏻💕

 7. ja pisze:

  Nie znam się na polityce.
  No, nie znam się, nic nie poradzę.
  Ale wolę PiS niż DiU
  PiS- Prawo i Sprawiedliwość 🙂
  DiU- Dinozaury i Ufoludki 😮😮😮

 8. tu MariaPietrzak pisze:

  Zarówno słowo Arcybiskupa jak i tekst , który znalazłam w sieci / Ksiądz / nakłania do modlitwy . Dziś niemalże wszyscy doświadczamy własnej miernoty , stąd potrzebujemy Kapłana, który nas wyprowadzi z tego mocą Chrystusa w nim mieszkającego .
  /
  🔔Ksiądz 
  Anonim – (z rękopisu średniowiecznego)

  🔔Ksiądz musi być jednocześnie mały i wielki
  🔔Szlachetny duchem niczym królewska krew
  🔔Prosty i naturalny niczym wieśniaczy cep
  🔔Bohaterem w zdobywaniu samego siebie
  🔔Człowiekiem który walczył z Bogiem
  🔔Źródłem uświęcenia
  🔔Grzesznikiem któremu Bóg przebaczył
  🔔Władcą swoich pragnień
  🔔Sługą bojaźliwych i słabych
  🔔Który się nie poniża przed możnymi ale pochyla przed ubogimi
  🔔Musi być 
  Uczniem swojego Pana
  🔔Przywódcą swojej trzody
  🔔Żebrakiem z rękami otwartymi szeroko
  🔔Dawcą niezliczonych darów
  🔔Człowiekiem na polu walki
  🔔Matką pocieszającą chorych 
  🔔Z mądrością swojego wieku i z ufnością dziecka
  🔔Zwróconą ku niebiosom i stojącą na ziemi
  🔔Musi być 
  Człowiekiem stworzonym dla radości
  🔔Doświadczającym cierpienia
  🔔Dalekim od wszelkiej zazdrości 
  🔔Przewidującym mówiącym szczerze 
  🔔Przyjacielem pokoju 
  🔔Wrogiem obojętności 
  🔔Zawsze wiernym 
  🔔Tak odmiennym ode mnie.
  /
  w tej intencji … 33 x o Krwi i Wodo , której wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako Zdrój miłosierdzia dla nas , szczególnie dla Kapłana , ufamy Tobie !

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s