Matka Boża do ks. Gobbi: Jaką postawę przyjąć wobec chrześcijan innych wyznań – protestantów, prawosławnych…?

Jaką postawę przyjąć wobec chrześcijan innych wyznań – protestantów, prawosławnych…? Pozostawić ich tam, gdzie są, czy „nawracać”? Czy to niemal bez znaczenia, w jakim wyznaniu jesteśmy – bylebyśmy tylko kochali Pana Jezusa i spełniali Jego wolę?

Matka Boża odpowiada przez ks. Gobbiego:
„Bądźcie światłem i bezpieczeństwem dla wszystkich należących do innych wyznań chrześcijańskich i ukażcie im port, do którego powinni wejść, by wypełnić wolę Mego Syna Jezusa: Kościół święty i katolicki, mający Papieża jako pewny fundament i przewodnika. Zapewniam was, że po tryumfie Mojego Niepokalanego Serca w waszych krajach pozostanie tylko ten jedyny i prawdziwy Kościół”.

Źródło cytatu: Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej, ks. Stefano Gobbi, wyd. Vox Domini, Katowice 2016, za: Vicona

Na zdjęciu: Święta Góra Grabarka, centrum prawosławia w Polsce – za Vicona

Fragment książki ks. Stefano Gobbi: „Do Kapłanów, umiłowanych Synów Matki Bożej”, która uzyskała imprimatur kardynała Ruiza – zobacz imprimatur

485. Koniec Czasów

b Wiele razy wam ogłaszałam, że zbliża się koniec czasów i przyjście Jezusa w chwale. Pragnę wam dziś pomóc w zrozumieniu znaków opisanych w Bożym Piśmie, które wskazują na wielką bliskość Jego chwalebnego powrotu.

c Znaki te – jasno ukazane w Ewangeliach, Listach św. Piotra i Pawła – realizują się w obecnych latach.

dPierwszy znak to rozszerzanie się błędów, prowadzących do utraty wiary i odstępstwa.

Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii, lecz głoszą zgubne herezje – oparte na błędnym i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów gubi się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie wielkie odstępstwo.

«Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą.» «Dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo.» «Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą.»

e – Drugi znak to wybuch wojen i walki bratobójcze. Doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość – do powszechnego wystygnięcia. Będą się też mnożyć katastrofy naturalne, takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi

«Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać… Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. …ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.»

fTrzeci znak to krwawe prześladowanie tych, którzy pozostaną wierni Jezusowi oraz Jego Ewangelii i będą niewzruszenie trwać w prawdziwej wierze. Ewangelia będzie jednak głoszona we wszystkich częściach świata.

Pomyślcie, najmilsi synowie, o wielkich prześladowaniach, którym poddany jest Kościół, oraz o apostolskiej gorliwości ostatnich Papieży – przede wszystkim Mojego Papieża Jana Pawła II, głoszącego Ewangelię wszystkim narodom ziemi.

«Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić (…). A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.»

gCzwarty znak to straszne świętokradztwo dokonane przez tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy przez Antychrysta. Wejdzie on do Świętej Świątyni Bożej i zasiądzie na swoim tronie, każąc siebie adorować jako Boga.

«…objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć… Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości…»

«…ujrzycie ‘ohydę spustoszenia’, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie».

Najmilsi synowie, aby zrozumieć, na czym polega ohyda spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało przepowiedziane przez proroka Daniela: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.»

Msza Święta jest codzienną ofiarą – ofiarą czystą składaną Panu na wszystkich ołtarzach od wschodu aż do zachodu słońca. Ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na Kalwarii.

Przyjmując protestancką naukę, będzie się mówić, że Msza nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą – to znaczy tylko pamiątką tego, czego dokonał Jezus w czasie Swojej Ostatniej Wieczerzy. Zniesie się w ten sposób odprawianie Mszy Świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe świętokradztwo dokonane przez Antychrysta. Trwać to będzie około trzy i pół roku, to znaczy tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.

hPiąty znak stanowią nadzwyczajne znaki, które pojawią się na niebie.
«… słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.»

Cud słońca – dokonany w Fatimie w czasie Mojego ostatniego objawienia się – wskazuje, że weszliście obecnie w czasy, w których spełniają się wydarzenia przygotowujące was na powrót Jezusa w chwale.

«Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.»

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

36 odpowiedzi na „Matka Boża do ks. Gobbi: Jaką postawę przyjąć wobec chrześcijan innych wyznań – protestantów, prawosławnych…?

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały 2019 rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino
  opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

 2. wobroniewiary pisze:

  Podczas rekolekcji w Skierniewicach w grudniu 2018 r. mieliśmy przyjemność gościć Ks.prof Tadeusza Guza, pomiędzy naukami rekolekcyjnymi ksiądz wygospodarował czas było trochę rozmów wolnych, pytań. Nasze miasto Skierniewice ostatnio zasłynęło dzięki bardzo kontrowersyjnej wspólnocie posługującej w jedyny z Kościołów w Skierniewicach. Rzecz rozchodzi się oczywiście nie o wspólnotę ze Skierniewic ale o cały Ruch Charyzmatyczny jego korzenie niekatolickie i czerpanie czy przenikanie tymi drogami do naszej Katolickiej duchowości, protestanckiej.

  https://www.facebook.com/groups/592750044195966/permalink/1446502032154092/

  Tak w skrócie pytanie było:
  * O wspólnoty charyzmatyczne m.in Odnowa w Duchu Świętym
  * Najsłynniejszego w Polsce uzdrowiciela nie trudno się domyśleć, że chodzi o Marcina Zielińskiego
  * O przenikanie duchowości protestanckiej dosłowne czerpanie od protestantów

  Rozmowa o Ks. Tadeuszem (bezpośredni link) od 1:08:00 godz.

 3. Ania pisze:

  Ale trafiłam dziś na fb na szamaństwo. Czy radiestezja może być katolicka?
  Orgonity, odpromienniki, zappery.
  Ale ludzie dziś kręcą biznesy – jak nie na kursach uzdrawiania a’la Zieliński i Vadia to różdżki, wahadełka i orgonity

  Sami zobaczcie:
  https://www.facebook.com/katolickaradiestezja/

  • wobroniewiary pisze:

   Totalne diabelstwo i jeszcze mają czelność dodać etykietkę „katolicka” – to jest właśnie atak na to co Boże, i to z każdej strony!
   I wszędzie – tak jak i w uzielonoświątkowieniu, tak i w radiestezji, szaleją duchy kundalini!

  • kasiaJa pisze:

   Co za perfidne dziadostwo (!)
   za chwilę będzie „katolicka bioenergoterapia”, „katolicki wróżbita”, „katolickie talizmany, horoskopy”……ludzie przyjmują wszystko bez chwili zastanowienia, więc nazwanie czegoś „katolickim” przez pierwszego lepszego guru czy lewaka uwiarygadnia (fałszywie) to diabelstwo, że niby jest o.k.

 4. Monika pisze:

  Pamiętajmy jutro (a nawet już dziś) o przygotowaniu wody na godz. 10:00 do egzorcyzmowania przez księży, którzy co miesiąc to czynią w każdą Pierwszą Sobotę miesiąca. Woda będzie potem rzeczywiście egzorcyzmowana, bo odległość nie ma tu znaczenia – dla modlitwy, zwłaszcza kapłańskiej nie ma żadnych przeszkód ani barier. Z wiarą i ufnością pijmy potem tę wodę. Możemy przygotować nawet dużo wody i nie żałujmy jej ani nie przetrzymujmy na gorsze czasy ale stosujmy na co dzień, tu i teraz. Znam osobę, która przetrzymuje kilka lat wodę egzorcyzmowaną a nie stosuje. My jednak możemy stosować ją w miarę potrzeby i na bieżąco, bo mamy ją co miesiąc dzięki Bożym, oddanym Woli Bożej Kapłanom.

  • Robert pisze:

   Dzięki za przypomnienie! (Jakoś polubiłem tę wodę; raźniej mi.)

   W intencji kapłanów, którzy będą uczestniczyć w sobotnim jej egzorcyzmowaniu: +++.

 5. beat pisze:

  tutaj mam podobny material o falszywym ekumenizmie Katarzyna Emmerich

 6. tu MariaPietrzak pisze:

  I tu sa znaki .

  o. Augustyn Pelanowski. Spiski w Kościele i przeciw niemu. Oczyszczenie cz. 7

  Zdradzie sprzyja ….”poniżenie Prawdy aż do ubóstwienia kłamstwa ,
  poniżenie wolności aż do ubóstwienia niewoli ,
  poniżenie miłości aż do ubóstwienia egoizmu ,
  poniżenia piękna aż do ubóstwienia brzydoty fizycznej , moralnej i duchowej ,
  poniżenie ciała aż do ubóstwienia wyuzdania” . / za Janem Pawłem ll , ks. Marek Dziewiecki /

  -Poniżenie kapłana aż do ubóstwienia szatana- !
  Tym torem przychodzi Nowe , grzechem purpurowe … , gdzie w miejsce serdeczności piekielna zazdrość o wszystkie nasze sprawy , przyjaźnie , relacje . Bożej laski działanie !
  Smolne zakłamanie .
  Podejrzenia , ciche oskarżenia , oszczerstwa , obłuda , obmowa , podziały między kapłanami , kardynałami i między nami etc ,
  I … , żeby chrześcijanie nie mogli już nazywać siebie , chrześcijanami .
  Uczeń Pana , zaczyna chodzić krecimi drogami .
  Niedużo trzeba , troche złości i po … Miłości !
  Wspólnota boli , więc wokół … trochę pieprzu , trochę soli !
  Bo jak mówią , „w mętnej wodzie diabeł ryby łowi ”
  Bóg wie co kryje jeszcze zasłona nie odsłoniona .
  Pełno ich a jakoby nikogo nie bylo .
  Pracują cichutko , zabijają powoli !
  Ściskając w dłoni małą komórkę typu „laleczki , co boli” –
  – krok naiwnym wydoskonalają , za brzuchy ze śmiechu się ściskają !!!
  – Perfidia i środki do jakich nie dorastamy .
  Węże?
  Tak , węże , skad my to znamy !?

  Stąd Różaniec🙏🏽 Różaniec🙏🏽 Różaniec🙏🏽
  Przybądź nam Miłościwa Pani i nawróć ,🙏🏽 drani !

  …” Nie trzeba dużo.
  Trzeba tylko mieć wielkie pragnienie .
  Zmieńmy kolor spisków przeciw Bogu na naszej ziemi …
  Dziś , w modlitwie !
  To jest możliwe.
  Nie trzeba się dużo modlić .
  Tylko prawdziwie” !
  – Jak mówi Ojciec Pelanowski w innym kolorze zdrady .

 7. kropka pisze:

  Warszawa, ulica Wiejska 4/6/8, budynek Sejmu – kto był?
  Ja byłam. Zwiedzałam najpierw z zaciekawieniem, później z niepokojem. Białe marmury, kuty metal, schody, a wzdłuż nich PORĘCZE. Toczyły się niczym fale, a nagle z przerażeniem zdałam sobie sprawę, że dotykam WĘŻY!!! Dlaczego właśnie ten motyw? I nikt mnie nie uprzedził. Niezauważalny drobiazg czy świadomie wkomponowany motyw architektoniczny? Co symbolizuje? Kto zadecydował? Jak można się dobrze czuć w takim kłębowisku żmij? Czy mogą tam zagościć PRAWDA i DOBRO?

  • Maggie pisze:

   Kropko, to ważna część odpowiedzi, dlaczego np ustawa anty-aborcyjna w „zamrażarce” siedzi i co krok … szok …
   Szok i skandal nielada, skąd w Maryjnym Kraju … świątynia gada⁉️

  • eska pisze:

   Na tym nagraniu widać te poręcze:

   • wobroniewiary pisze:

    Czyli to nie było tylko zapalenie świec ale i to rytualne kiwanie się….

    • Maggie pisze:

     „Mały detal” ale to nie tylko metal❗️
     Te poręcze tj nic ująć, nic dodać więcej .. bo wieją grozą plugastwa i podstępu.
     Trzeba wołać egzorcysty i nade wszystko:
     Tej, która Zwyciężyła, krusząc łeb węża
     i ZAWSZE ZWYCIĘŻA❗️

     A swoją drogą to chyba ktoś powinien zająć się tym by z tej podstępnie urządzonej „cichej świątyni gada”: zerwać i oddać to wężysko na złom, nim nastąpi z nieba grom.
     Apage satanas❗️

    • Maggie pisze:

     Ta muzyka z tematem wiercącym w głowie, brzmi jak flecik zaklinacza węża i strasznie męczy i dręczy swoją wymową … poręczową.

     Jezu, Maryjo, Jozefie kocham Was, ufam Wam, ratujcie dusze i „etc”❣️

 8. Betula pisze:

  Ze strony http://www.faustyna.pl

  W styczniu w czasie nabożeństw wieczornych we wszystkich kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia śpiewana lub odmawiana jest Litania do Najświętszego Imienia Jezus.
  Rozważanie litanijnych wezwań lepiej pozwala zrozumieć, kim jest Syn Boży, który dla nas przyjął ludzie ciało, by nas zbawić i uświęcić.
  W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach nabożeństwa wieczorne odprawiane są w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny w dni powszednie o 19:00 (z wyjątkiem czwartku).

  Po wejściu na stronę faustyna.pl kliknąć w obrazek „on-line” i wtedy można modlić się „na żywo” z siostrami zakonnymi w Krakowie Łagiewnikach.

 9. Betula pisze:

  Miesiąc styczeń jest poświęcony na oddawanie czci Najświętszemu Imieniu JEZUS.
  JA JESTEM KTÓRY JESTEM to Imię Boga objawione Mojżeszowi.

  Z orędzi do Vassuli .

  26.02.95
  – Słowa, które usłyszałam z Twoich Ust, Wszechmogący Panie, rozszerzę moimi ustami wśród licznych narodów, aby i one radowały się Twą Obecnością i cieszyły się Twoim Prawem. Spraw, abym nie zapomniała ani nie lekceważyła Twojego Słowa, i nie pozwalaj mi oddalać się od Twych Napomnień. Ożywiaj moją duszę Twoim Słowem, mój Panie.

  – Daję ci Mój Pokój. Moje dziecko, nie jesteś sierotą, JA JESTEM KTÓRY JESTEM jest twoim Ojcem. Nie jesteś bez schronienia. Moje królestwo, Moja Wspaniałość i Prawda są twoim mieszkaniem. Nie jesteś pozbawiona pokarmu, bo własną Ręką napełniam twoje usta Słowem Moich Ust. Berła i trony nie mogą nigdy otrzymywać więcej czci niż Moje Słowo. Do czegóż możecie porównać Moje Bogactwa?

  Vassulo, kiedyś byłaś spragniona Mojego Słowa i Mojego Serca: tego Serca najczulszego z ojców, który był w żałobie, napełniony bólem i współczuciem. Iluż jest w takim stanie, w jakim ty byłaś kiedyś! Iluż będę musiał wskrzesić, a potem nakarmić…
  Zostało powiedziane, że w tych ostatnich dniach Moje stworzenie wpadnie w odstępstwo i w taki chłód serca, że dotknie to nawet tych, którzy Mnie nie odrzucą. Powiedziano, że w waszych dniach moc szatana będzie wzrastać, lecz Moje Miłosierdzie i Współczucie są Nieskończone. Z ust szatana wychodzi przekleństwo, jednak błogosławieństwo z Moich Ust zwycięży to przekleństwo. Moim błogosławieństwem jest Słowo wychodzące z Moich Ust, rozświetlające wasze ciemności oraz tych, którzy żyją w cieniu śmierci. Moja Łaska jest nad wami i wszystko, czego dokonuję za waszych dni, przyczynia się do zbawienia waszego pokolenia.
  A ty, córko, ukazuj Mnie na twoich spotkaniach, jak to dotąd czyniłaś. Upiększ Mój Dom, a Ja upiększę twój. Ożywiaj Mój Dom, jak Ja ożywiłem twój. Swą miłością pieść Mnie, twojego Ojca. Pracujmy!

 10. eska pisze:

  Przypominajka:
  Jutro 6.01. – ostatni dzień części błagalnej w NP z księdzem Chmielewskim o świętość życia kapłanów i osób konsekrowanych.
  Od poniedziałku 7.01. – część dziękczynna.

  • sylwek pisze:

   jakoś szybko leci ten czas

  • Jolantae pisze:

   Bóg zapłać esko za przypomnienie. Uwielbiam te inicjatywę wspólnych nowenn pompejanskich! Choć jestem grzesznikiem to czuję że mogę dac od siebie coś dobrego, choć czasem moja modlitwa jest przerywana przytulaniem dzieciatka to ufam, że i tak jest miła Panu.

 11. Ania pisze:

  Co się tyczy protestantów i ich tupetu!

  A teraz wypowiedź Marcina Zielińskiego sprzed ok. godziny – ISTNA PEREŁKA
  modernistyczna ,,Ja uważam, że nikt nie powinien nikogo nawracać ale uczyć się nawzajem od siebie i pomagać we wzroście. Prawdziwy ekumenizm zakłada pozostanie w swoich Kościołach:) Resztę zostawmy Bogu”
  LINKhttps://youtu.be/aCGehj644OM

 12. wobroniewiary pisze:

  Dziś siódma rocznica śmierci Alicji Lenczewskiej. Odeszła do Pana 5 stycznia 2012 r. o godz. 19:42 w Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie, otoczona troskliwą opieką rodziny i przyjaciół.

  Kilka lat przed śmiercią pisała w liście do swojej przyjaciółki: „Z wiekiem, zwłaszcza gdy człowiek niekiedy ma trochę czasu, przychodzi pokusa, by analizować dotychczasowe życie, sytuacje emocjonalne, własne reakcje i ich uwarunkowania. Po prostu introspekcja – takie grzebanie w sobie – niezadowolenie z siebie itp. To może powodować izolację i zniechęcenie. Chyba coś takiego stopniowo zaczęło mnie ogarniać i całe szczęście, że Pan ukazał mi, że moim zadaniem nie jest zajmować się sobą, tylko Nim: Jego miłością wobec mnie, ludzi i całego świata. Ufać Mu bezgranicznie i przylgnąć całą sobą do Niego”.

 13. wobroniewiary pisze:

  Trzy groźne herezje! Promują je nawet „katolickie” media

  Choć słowo „herezja” już dawno zostało wykreślone ze słownika postępowego katolika jako zbyt przaśne, kołtuńskie czy niedzisiejsze, to rzeczywistość jest taka, że gdzie nie spojrzeć tam czyhają na nas „mądrości”, które poważnie mogą zaszkodzić naszej wierze, co w konsekwencji może niezwykle negatywnie odbić się na sprawie najważniejszej i ostatecznej: naszym zbawieniu

  1) Najważniejsze jest być „dobrym człowiekiem”
  2) Piekło nie istnieje / jest puste
  3) Maryja była „zwykłą dziewczyną”

  https://www.pch24.pl/trzy-grozne-herezje–promuja-je-nawet-katolickie-media,65190,i.html

  • Renata Anna pisze:

   Jeszcze jedna bardzo ważna herezja głoszona przez niektórych katolików w Kościele nawet katechetów, że Msza św. – Eucharystia jest ucztą. Pomijane jest głoszenie, że jest ofiarą. Mówi się tylko o Wieczerniku, a nie mówi się Golgocie. Gdyby nie było Golgoty nie byłoby Zmartwychwstania, Jaki sens miałaby taka uczta?

 14. wobroniewiary pisze:

  Co mówimy podczas każdej Mszy św. (Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół) czyli jak Marcin Zieliński „słucha Kościoła” i naucza o ekumenizmie.

  Musiałam zadać mu to pytanie, bo on twierdzi tak:
  „Ja uważam, że nikt nie powinien nikogo nawracać ale uczyć się nawzajem od siebie i pomagać we wzroście. Prawdziwy ekumenizm zakłada pozostanie w swoich Kościołach:) Resztę zostawmy Bogu.”

  A ja zapytałam i czekam na odpowiedź::
  @Marcin Zieliński ja uważam? św. O. Pio tępił jajecznicę „ja, ja, ja…” A co jest mówione co niedzielę podczas Mszy św. – „wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół”. Nie ma mowy o „wierzę w wiele kościołów” czyli czy na pewno słuchasz nauczania Kościoła?

  Dyskusję można znaleźć pod jego nagraniem „czy zostałem namaszczony…”

  • kasiaJa pisze:

   W jakich „swoich Kościołach”? jest TYLKO Jeden Powszechny i Apostolski Kościół. Pan Jezus założył JEDEN Kościół i jest to Kościół Katolicki pod zwierzchnictwem papieża i o jego jedność modlił się do Boga Ojca.
   M.Z. tworzy własne heretyckie (protestanckie) nauczanie, bo nie jest to nauczanie Kościoła. A w protestantyzmie wiadomo: ilu „oświeconych pastorów” tyle „kościołów”. Czas najwyższy, żeby pewni kapłani przejrzeli na oczy.

   • Maggie pisze:

    Tak o wzajemnym się wzbogacaniu .. wałkuje się w multi-kulti … a potem łatwo różne „transplanty” wnosić do Kościoła …

    …. a to w sumie jest nadużywaniem miłości Boga i bliżniego i to w imię fałszu herezji.
    Nadużyciem I i II PRZYKAZANIA‼️

   • wobroniewiary pisze:

    robię wpis i tam przeniosę komentarz

 15. kasiaJa pisze:

  Świadectwo życia w rodzinie z Jezusem i Maryją – Wiesława Kowalska

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s