O. Augustyn Pelanowski: ja was ostrzegam w imię Boga!

Zbyt wiele Jezusa to kosztowało, by grzech jakikolwiek pobłażać i dopuszczać do świętokradztwa morderców, aborcjonistów, złodziei okradających biednych ludzi, cudzołożników, tych wszystkich ludzi biznesu, handlarzy żywym towarem, ludzi którzy ukochali bardziej rozkosz niż Boga. Ja nie wierzę. Zbyt wiele kosztowało to Jezusa, by teraz mówić: nie musisz już chodzić do spowiedzi, nie musisz już przyznawać się do swoich grzechów, możesz iść do Komunii, to nie ma znaczenia czy jesteś w grzechu czy nie. Przecież wszystkich Pan Bóg kocha – mówi o. Augustyn Pelanowski OSPPE

W ostatnich dniach opublikowane zostało archiwalne kazanie wygłoszone przez ojca Augustyna Pelanowskiego w Nowym Targu. Prezentujemy jego zapis (sporządzony z odsłuchu),  jak i samo nagranie.

***

I tak w Kościele też mogą pojawić się różne spiski wymierzone w Chrystusa, ale one zostaną udaremnione, zdeptane jak węże na kamieniu. Tak w naszym kraju są różne spiski przeciw wierze. Spiski polityczne, spiski ekonomiczne, spiski przeciw rodzinie, spiski międzypartyjne. My o tym nie wiemy, bo oni zachowują się jak węże. Zmowy i intrygi. Jakiekolwiek nie byłyby to spiski i intrygi przeciw Bogu, to jednak powiem Wam coś: przez wzgląd na Imię Jezusa i naszą modlitwę tu w Nowym Targu, wszystko można unicestwić.

Ważą się losy. Dobrze, że jesteśmy w Nowym Targu, a nie w Nowej Targowicy. Polacy zrozumieją o co chodzi. Robimy targ z Jezusem, a nie z obcymi imperiami. Z Nim można targować i targować się, z Nim można wszystko. Nigdy to nie jest zdradą. Przeciwko Niemu, zawsze jest to w imię Judasza. Targ, który nazywa się ekspiacją, zadośćuczynieniem za grzechy tego narodu i nie tylko tego narodu.

Bracia i Siostry, Bóg dziś mówi do nas tak: zdepczmy nogami kolor zdrady Boga, wydepczmy kolanami bród grzechów tej ziemi. Nie trzeba dużo, trzeba mieć tylko wielkie pragnienie. Zmieńmy kolor spisków przeciw Bogu na naszej ziemi dziś w modlitwie. To jest możliwe i nie trzeba się dużo modlić, tylko prawdziwie  

***

Izajasz, podobnie korzysta z tego obrazu boskiego folusznika, który nie moczem ludzkim, ale własną krwią nas oczyszcza z brudu grzechu. Nie możemy tego lekceważyć. Mówi Izajasz tak, w 63 rozdziale: Któż to jest Ten, który przybywa z Edomu? (Iz 63,1-3). Edom pochodzi z hebrajskiego „dam” i znaczy krew.  Któż idzie z Bosry, idzie w szatach szkarłatnych? Szatach szkarłatnych – ten szkarłat oznacza tutaj też grzech, ale i krew. Tu się robi ambiwalencja, sprzeczność.

Ten wspaniały w swoim odzieniu, który kroczy z wielką swą mocą? To Ja jestem tym, który mówi sprawiedliwie, potężny w wybawianiu. Dlaczego krwawa jest Twoja suknia i szaty Twe jak u tego, co wygniata – wygniata, czyli depcze nogami – winogrona w tłoczni? Sam jeden wygniatałem – zwierza się Bóg – sam jeden wygniatałem je do kadzi, z narodów – ani jednego nie było ze Mną.  Nikt mi nie pomógł. Tłoczyłem je w moim gniewie i deptałem je w mojej porywczości – mówi Bóg.

Ktoś z Was może się zdziwić dlaczego w gniewie On tego dokonał, dlaczego z porywczością?

Przecież zebraliśmy się w imię Miłosierdzia. Syn Boży depcze swoją krwią brudy ludzi? Moje brudy, twoje brudy? Jak to pogodzić z miłosierdziem, że On to w gniewie czyni? Ależ właśnie tak jest! To jest Jego gniew, gniew na grzech jest miłosierdziem do grzeszników. Gniew na grzech jest miłosierdziem do grzesznika. Rozumiesz?

On nie chce byśmy mieli cokolwiek wspólnego z grzechem, dlatego grzechy niszczy, by grzesznika ocalić. Niszczy grzechy w swoim gniewie, żeby grzesznika w swoim miłosierdziu ocalić. To jest miłosierdzie. Dlatego niektórym z was przyszło przeżyć coś takiego, że już nie mogą zgrzeszyć. Dlaczego? Bo im się tzw. „życie nie udało”. Już nie może zgrzeszyć. Chwała Bogu! Inni ludzie patrzą na ciebie i mówią: tobie się życie posypało. Chwała Bogu!

To jest gniew Boga na twój grzech, że ty już nie możesz grzeszyć. To zwykle wcześniej jest poprzedzone skandalem, kompromitacją, wstydem. Inaczej mówiąc, krzyżem. Nie wierzę, żeby ktoś prowadził życie w Duchu Świętym, kto nie ma za sobą Ducha Świętego, ponieważ Duch Święty przybył po ukrzyżowaniu i po zmartwychwstaniu w pełni do Apostołów. Nie wierzę, żeby ktoś prowadził życie w pełni w Duchu Świętym, jeśli nie ma za sobą kompromitacji w życiu. Czyli czego? Krzyża!

Zbyt wiele Jezusa to kosztowało, by grzech jakikolwiek pobłażać i dopuszczać do świętokradztwa morderców, aborcjonistów, złodziei okradających biednych ludzi, cudzołożników, tych wszystkich ludzi biznesu, handlarzy żywym towarem, ludzi którzy ukochali bardziej rozkosz niż Boga. Ja nie wierzę. Zbyt wiele kosztowało to Jezusa, by teraz mówić: nie musisz już chodzić do spowiedzi, nie musisz już przyznawać się do swoich grzechów, możesz iść do Komunii, to nie ma znaczenia czy jesteś w grzechu czy nie. Przecież wszystkich Pan Bóg kocha. No, no, no!

To nie znaczy, ze Bóg wszystkich nie kocha, ale nie wszyscy Boga kochają. A on za to zapłacił drogą cenę. Czy można deptać krew Jezusa?

Znacie takie polskie słowo folgowanie? To nie jest to samo co folowanie. Folgować sobie, to popuszczać sobie, to wejść  w pewne rozpasanie, nie czuć granic moralnych. Ale folowanie, to oczyszczanie z grzechów. To zmiana barwy duszy. A to nie to samo słowo, ale tylko podobne. Może dwóch ludzi przychodzić do Komunii Świętej i jeden dzięki tej Komunii się zbawi, a drugi potępi. Pamiętacie przypowieść o dwóch ludziach w świątyni? Jeden tylko został usprawiedliwiony – ten który widział swój grzech. A ten który widział tylko, że jest dobrym człowiekiem, że jest fajnie, alleluja…? On nie, nie został wysłuchany przez Boga.

Więc to nie jest tak, że to wszystko jedno jakie ja mam odniesienie do Boga, jaką ja mam duszę, jakie mam sumienie. To jest ważne, bo to drogo kosztowało Jezusa. Zbyt wiele to kosztowało, by dziś przymykać oczy na grzech w imię fałszywego miłosierdzia zwalniającego kogokolwiek z przynoszącego jedynie ulgę sakramentu pojednania.

Bóg mówi dzisiaj tutaj tak: módlcie się o to, żeby nie znikły konfesjonały, bo wam to grozi.

Niewiele miejsc jest jeszcze w Europie, gdzie konfesjonał poprzedza Komunię Świętą. Proście Mnie o to, aby wam nie zabrano konfesjonałów.

Mówicie: nam to nie grozi? Ja was ostrzegam w imię Boga: komu zlecił on posługę jednania człowieka z Bogiem? Paweł mówi: wszystko to zaś pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa. Nie powiedział pojednał nas z sobą przez Mahometa, nie powiedział pojednał nas z sobą przez Buddę, tylko przez Chrystusa. To nie jest wszystko jedno czy to jest Chrystus, czy to jest Budda czy to jest Mahomet. Jest tylko Chrystus. Jeśli to jest wszystko jedno czy to jest Chrystus, czy Mahomet czy Budda, to znikną wam konfesjonały, a ta Komunia to będzie ohyda spustoszenia. Uważajcie na to co się dzieje!

Komu zlecił posługę jednania? Kapłanom! Mówił tu Paweł o kapłanach. Więc ktoś, kto niszczy kapłaństwo, niszczy dzieło jednania z Bogiem. To do swoich uczniów Jezus powiedział, że działali w Jego Imię, a nie powiedział tego do mudżahedinów. Powiedział to do tych, których wybrał i powołał, gdy wrócili z misji apostolskiej, w której po raz pierwszy  stopami wydeptywali ścieżki dla przyszłych kapłanów.

Pamiętacie jak jest to napisane w ewangelii św. Łukasza (por. Łk 10, 17-20)? Wróciło 72 z radością mówiąc: przez wzgląd na Twoje Imię nawet złe duchy się nam poddają. Wtedy Jezus Rzekł do nich: widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę – i teraz jaką władzę, skupcie uwagę: władzę stąpania, czyli deptania, folowania, stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika. Nic wam nie zaszkodzi. Bylebyście tylko w moje Imię jednali ludzi z Bogiem. W moje Imię, a nie jakieś inne imię.

Jednak nie z tego się cieszcie, mówi Jezus, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Apostołowie deptali węże, złe duchy, deptali swoimi stopami szatana głosząc Imię Jezusa i Jego Ewangelię.

  Ten obraz przypomina starożytną historię jaka miała miejsce pod koniec rządów króla Dawida. Otóż jeden z jego synów o imieniu Adoniasz, czyli „moim Panem jest Jahwe”, chciał objęć tron, był żądny władzy i zaczął spiskować w ukryciu tak jak wąż. To był spisek. Dawid zdeptał ten spisek zawiązany przez Adoniasza, ponieważ Adoniasz chciał wydziedziczyć ojca i swojego brata Salomona. Chciał ich odsunąć od tronu i sam zająć to miejsce. W naszych czasach powiedzielibyśmy, że jest to zamach na prezydenta. Tak!

I tak w Kościele też mogą pojawić się różne spiski wymierzone w Chrystusa, ale one zostaną udaremnione, zdeptane jak węże na kamieniu. Tak w naszym kraju są różne spiski przeciw wierze. Spiski polityczne, spiski ekonomiczne, spiski przeciw rodzinie, spiski międzypartyjne. My o tym nie wiemy, bo oni zachowują się jak węże. Zmowy i intrygi. Jakiekolwiek nie byłyby to spiski i intrygi przeciw Bogu, to jednak powiem Wam coś: przez wzgląd na Imię Jezusa i naszą modlitwę tu w Nowym Targu, wszystko można unicestwić.

Ważą się losy. Dobrze, że jesteśmy w Nowym Targu, a nie w Nowej Targowicy. Polacy zrozumieją o co chodzi. Robimy targ z Jezusem, a nie z obcymi imperiami. Z Nim można targować i targować się, z Nim można wszystko. Nigdy to nie jest zdradą. Przeciwko Niemu, zawsze jest to w imię Judasza. Targ, który nazywa się ekspiacją, zadośćuczynieniem za grzechy tego narodu i nie tylko tego narodu.

Bracia i Siostry, Bóg dziś mówi do nas tak: zdepczmy nogami kolor zdrady Boga, wydepczmy kolanami bród grzechów tej ziemi. Nie trzeba dużo, trzeba mieć tylko wielkie pragnienie. Zmieńmy kolor spisków przeciw Bogu na naszej ziemi dziś w modlitwie. To jest możliwe i nie trzeba się dużo modlić, tylko prawdziwie.
za: pch24.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

119 odpowiedzi na „O. Augustyn Pelanowski: ja was ostrzegam w imię Boga!

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Módlmy się o ochronę dla siebie i swoich bliskich

  „Zanurzam się w Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krwią Jezusa pieczętuję wszystkie miejsca w moim ciele, poprzez które duchy nieczyste weszły, lub starają się to uczynić. Niech spłynie na mnie, Panie, Twoja Najdroższa Krew, niech oczyści mnie z całego zła i z każdego śladu grzechu. Amen!”

  „Panie, niech Twoja Krew spłynie na moją duszę, aby ją wzmocnić i wyzwolić, – na tych wszystkich, którzy dopuszczają się zła, aby udaremnić ich wysiłki i ich nawrócić – a na demona, aby go powalić.”

  Modlitwa na cały 2019 rok

  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino
  opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

 2. Betula pisze:

  IMIĘ BOGA

  Imię dla nas…
  Jezus Emmanuel – BÓG Z NAMI! i dla nas! Łączy nas z Ojcem naszym w niebiesiech, przez nie wołamy z ufnością: Abba, Ojcze! już nie jako wygnane wyrzutki z raju, lub jak wyzute z ojcowizny sieroty, lecz jako dzieci i współwłaściciele królestwa, którego JEZUS jest Dziedzicem. To imię łączy nas z Matką, z Matką Jezusową i naszą byśmy czuli tę Matkę kochającą i kochaną, która nas przytuli, zawsze zrozumie… Imię Jezus, streszcza w sobie wszystko, co jest i nazywa się łaską w całym znaczeniu i szerokości, mieści łaskę, która z grzechów oczyszcza, która wysługuje niebo, zapewnia oglądanie Boga, utrwala szczęście wieczne. Imię Jezus włożone w modlitwę, czyni ją wszechmocną, wplecione w pracę zmienia ją w modlitwę, wyryte na cierpieniu czyni z niego radosną miłości ofiarę, wyryte wreszcie na sercu naszym przemienia je w miłość i świętość, w serce według Serca JEZUSA.
  W Imię JEZUSA…
  Myśl, wola, czyn – wszystko w Imię Jezusa! Gdy wiara twoja chwieje się jak łódka na falach wzburzonego morza, gdy chmury zwątpienia przesłoniły ci niebo – wołaj z pokorą: Jezu, przymnóż mi wiary! Gdy w trosce bezmiernej o chleb codzienny, o znośną dolę na ziemi, dobra niebieskie tak gdzieś dalekie, dalekie ci się zdają, i dusza tylko po ziemi się czołga, módl się żarliwie: Jezu, podnoś mą ufność! Gdy miłość ciała rozognia ci serce i tru­cizną rozkoszy odziera cię z życia, klęknij, adoruj imię Boga i Przyjaciela: Jezu, zapal we mnie miłość, którą Ty sam jesteś, uczyń me serce według serca Twego!
  Apostołowie kochali i głosili imię Jezus. Święty Paweł został wybrany jako szczególniejszy Apostoł tego imienia: „Ten mi jest naczyniem wybranym, aby nosił IMIĘ moje przed narodami i królami i synami izraelskimi!” (Dz. Ap. IX, 15). Piotr zapytany urzędowo przez najwyższą radę żydowską, jaką mocą uzdrowił chromego, odpowiada:
  „Niechże wam wszystkim wiadome będzie i całemu ludowi izraelskiemu, że przez imię Pana naszego JEZUSA CHRYSTUSA Nazareńskiego, któregoście wy ukrzyżowali, a którego Bóg wskrzesił z martwych, przez niego ten oto stoi zdrowy przed wami. Ten jest onym kamieniem odrzuconym od was budujących, który stał się kamieniem węgielnym. I nie masz w żadnym innym ZBAWIENIA, albowiem nie masz żadnego innego IMIENIA pod niebem, danego ludziom, w którym mielibyśmy być zbawieni” (Dzieje Ap. IV, 10-12).
  Kto wzywa imienia Pańskiego zbawion będzie!
  Uwaga: Oktawa Bożego Narodzenia, czyli dzień Nowego Roku poświęcony był od pierwszych wieków Imieniowi Jezus. Treść jednak liturgiczna święta zajmuje się macierzyństwem Najświętszej Maryi Panny. Specjalnego święta na Imię Jezus nie było. Promotorem a równocześnie wielkim czcicielem imienia Jezusowego był św. Bernardyn Sieneński, który pierwszy ustanowił zwyczaj otaczania promieniami monogramu imienia Jezus:
  I H S
  Nabożeństwo rozwijało się szybko we Włoszech a rozpowszechniał je wielki czciciel Imienia Jezus, św. Jan Kapistran. W początkach XVI wieku Klemens VII na prośbę Zakonu Franciszkańskiego dał temuż Zakonowi przywilej obchodzenia specjalnego święta na cześć Imienia Jezus. Rzym rozszerzył święto na inne prowincje kościelne a wreszcie na prośby cesarza Karola VI Papież Innocenty XIII ustanowił to święto dla całego Kościoła i ustalił je na drugą niedzielę po Trzech Królach. Obecnie po zreformowaniu Kalendarza święto Imienia Jezus przypada na niedzielę między Nowym Rokiem a Trzema Królami, chyba żeby ta niedziela wypadała 1, 6 albo 7 stycznia; w tym wypadku Imię Jezus, obchodzi się 2 stycznia.

  Imieniny.
  Czyje? Jedynej Osoby tak drogiej, że nie ma droższej na ziemi, ni w niebie, tak pięknej, że wszystka piękność wobec niej nawet cieniem piękna zwać się nie może, tak świętej, że jest pełnią łaski i świętości i chwały. Imieniny… od imienia, które jest ponad wszelkie imię, na które wszelkie kolano upada istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, a wszelki język wyznaje, że JEZUS jest w chwale na prawicy Ojca. Tym imieniem rozpoczęły się wieki, tym imieniem żyje dzień każdy, tym imieniem wiekować będzie niebo, bo: JEZUS, to Alfa i Omega, Syn Boga, Bóg z Boga, Światło ze Światłości,… lecz równocześnie to: Syn Człowieczy, Syn Matki Dziewicy, którego pokora poczęła a czystość panieńska zrodziła. Imieniny JEZUSA… spieszcie wszyscy, którzy znak tego imienia na sobie nosicie, spieszcie z życzeniami… adorujmy to imię od rana do wieczora; od pierwszego dnia w roku aż do ostatniego niech usta i serca głoszą: Niech będzie uwielbione święte Imię JEZUS.
  Skąd Imię?
  Z nieba. Jezus – Zbawiciel. Imię określa osobę, oznacza naturę rzeczy. Nadaje się zaś imiona poszczególnym ludziom od jakiejś właściwości, jak Agnieszka (agnus – jagnię) jak Piotr (od petra – skała) jak Mathias (uczony) itp.; często o nadaniu imienia rozstrzyga święto, w którym dziecię na świat przychodzi, czasem zaś imię ojca lub matki przechodzi na syna lub córkę. Gdy natomiast imię nadaje Bóg, wówczas oznacza ono jakiś dar, jakiś przywilej, darmo dany. Tak Szymonowi nadał Chrystus Pan imię: Tyś jest Piotr, Kefas czyli petra-opoka, bo z tym imieniem łączy się dar „opoki, Prymatu, nieomylności w rzeczach wiary i obyczajów”. Gdy Syn Boży stał się Synem Człowieczym, Ojciec Jego niebieski nadał Mu imię jeszcze przed Jego poczęciem w łonie Matki, imię, które określa całą Jego osobę i dzieło. „Ponieważ – powiada św. Tomasz z Akwinu – Chrystus Pan miał zlecony wielki urząd szafowania łaski, aby przez Niego wszyscy byli zbawieni, przeto odpowiednio do tego zadania nazwano Go imieniem JEZUS, to jest Zbawicielem, imieniem przepowiedzianym przez poselstwo anielskie nie tylko Matce, lecz także Józefowi, który miał być ojcem żywicielem”.
  Imię osobliwsze…
  W dniu obrzezania nadali Dziecięciu Imię JEZUS: Józef św. na mocy swej władzy ojcowskiej w zastępstwie Ojca niebieskiego, Maryja na mocy istotnego prawa Matki. Pod tym imieniem kryje się najgłębsza tajemnica, Bóg w ciele ludzkim, ono oznacza cały program łaski i zbawienia ludzkości, jest najwyższym tytułem chwały dla Słowa Wcielonego, Imię ponad wszelkie Imię. Posłuchajmy św. Pawła jak ten program określa:
  „Rozmaicie i wielu sposobami mówił Bóg w dawnych wiekach ojcom naszym przez Proroków. Na ostatek w te dni przemówił do nas przez swego Syna, którego uczynił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego wieki uczynił. A ponieważ (Syn) jest jasnością chwały i wyrażeniem istności Jego, wszystko podtrzymując mocą swego słowa i oczyszczając nas z grzechów, przeto siedzi na prawicy Majestatu na wysokościach. Jest On zacniejszy od Aniołów, bo OSOBLIWSZE nad nich IMIĘ odziedziczył. Bo do któregoż to kiedy z Aniołów, Bóg mówił: Synem moim ty jesteś… Kiedy wprowadza Pierworodnego na okrąg ziemi, mówi: Niechaj mu się kłaniają wszyscy Aniołowie Boży”… (Do Żyd. I). Wyższy jest Jezus ponad wszystkich Aniołów, ponad wszystkich ludzi, i jako Bóg i jako człowiek; stąd należy Mu się cześć od wszystkiego stworzenia na ziemi i w niebie. Otrzymuje imię JEZUS w dzień Obrzezania, w dzień swoich imienin, by przez ten upokarzający obrzęd, przelewając pierwsze krople krwi, zapoczątkować swoją ofiarę za grzechy świata imieniem Zbawcy.
  Ponad wszelkie Imię.
  Bracia, powiada Apostoł, „Chrystus wyniszczył samego siebie, przyjąwszy postać sługi,… sam się poniżył stawszy się posłusznym aż do śmierci a śmierci krzyżowej, – dlatego Bóg go wywyższył i darował mu Imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię JEZUSOWE wszelkie kolano klękało”… (Filip. II, 7-10). Klękajmy!… Imię Jezus złoci się GODNOŚCIĄ KRÓLEWSKĄ. „Ten będzie wielkim i będzie zwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg stolicę Dawida Ojca jego i będzie królował w domu Jakubowym na wieki a królestwa jego nie będzie końca”… (Łk. I, 32-33). Mocą tego imienia założone zostało królestwo Boże na ziemi, mocą tego imienia rozpoczyna się Nowy Testament i Nowe Przymierze, pod tym znakiem wchodzą do królestwa poddani, pod tym imieniem walczą żołnierze nowego królestwa, to imię jest im zwycięstwem, nagrodą, triumfem!
  Datą imienia Jezus rozpoczyna się UROCZYSTE KAPŁAŃSTWO CHRYSTUSOWE, płyną pierwsze krople krwi ofiarnej. Jezus jest najwyższym kapłanem i Ojcem naszego kapłaństwa, jest kapłanem na wieki, całe Jego życie jest jedną Mszą, której moment najuroczystszy jest na krzyżu, z imieniem Jezus na jego szczycie. W tym też imieniu i zależnie od Jezusa spełniają świętą ofiarę kapłani, sprawują Sakramenty, zanoszą modlitwy. Łaska, usprawiedliwienie i świętość spływa przez imię Jezus jak olej zbawczy na dusze ludzkie. „O cokolwiek byście prosili Ojca w imię moje, da wam!”.
  Imię Jezus mieści w sobie GODNOŚĆ i WŁADZĘ NAUCZYCIELA. Wszelki co wyznaje to imię, przyjmuje Ewangelię Jezusa, która głosi prawdę i świętość, nakłada najwyższe prawo miłości. Kto w świetle tego imienia żyje, jego prawdę przyjmuje i pełni przykazanie Jezusowej miłości, ten nie chodzi w ciemności. Głosić imię Jezusowe znaczy być apostołem prawdy.
  Imię Jezus to imię BOGA NA ZIEMI, imię Boga-Człowieka. Z nim łączy się SERCE, które nas do końca i bez końca umiłowało, łączy się MIŁOŚĆ, której nie wystarczyło zostać z nami na zawsze, lecz która wyniszcza się ustawicznie, stając się pokarmem i napojem łaknących i spragnionych. Jezus to imię, Boga-Brata, cokolwiek On czyni, jest Boskie, lecz zarazem i ludzkie, takie nasze, serdeczne i dostępne dla naszej nędzy.

  Źródło:
  Głos Karmelu, rok 1935

 3. Małgorzata pisze:

  Bardzo proszę o modlitwę za 39 letnią Mariolę, która w czwartek o 8.00 będzie miała poważny zabieg- tętniak w głowie. O siłę dla niej, dla jej rodziny oraz o światło dla lekarzy, o pomyślny przebieg zabiegu. Mariola jest cudowną osobą, która wiele w życiu wycierpiała, a mimo to stale pomaga innym, jest bardzo oddana swojej rodzinie.. Jezu ratuj, Maryjo wspomagaj. Proszę o choćby najcichsze wołanie do Boga w jej intencji.

 4. Beata pisze:

  †††
  Jezu, Ty się tym zajmij!

 5. Robert pisze:

  Czyż nie będzie dobrze na koniec? Albo tuż-tuż przed końcem – aby docenić wartość zakończenia jeszcze bardziej, z ulgą, w szczęśliwym ukojeniu? Oczywiście wcześniej będzie tak źle (koszmarnie), że z radością nie będziemy żałować naszego czasu, wszystkich czasów nawet i owej dziwnej połowy…, ale przecież nie ludzi, którzy wówczas żyli, żyją. Kto pamięta tamtych – bardzo dawnych albo tych tam dzisiaj, daleko lub nawet sto metrów dalej? Zatem: będzie dobrze – tak jak powinno być! To są (opóźnione) życzenia dla Wszystkich na nowy rok (2019) – oby ostatni rok bez Obecności! Czekamy…:

 6. wobroniewiary pisze:

  Rozpoczynamy SKRZYNKĘ INTENCJI. Napisz w komentarzu (i tylko tu) o co chcesz prosić Jezusa przez wstawiennictwo Maryi, a my 5 stycznia przedstawimy te wszystkie sprawy przed Jej najpiękniejszym Obliczem podczas Zawierzenia. ❤

  • Dorota pisze:

   O Maryjo kochana Mamo proszę o nawrócenie Krzysztofa, oraz o miłość, zgodę i dar wspólnej modlitwy dla mojej rodziny.

   • Joanna pisze:

    Nasza kochana Mamo proszę z całego serca o nawrócenie mojego męża, mojej rodziny, o zdrowie dla nas. Oddaje Ci kolejny raz w opiekę siebie, moja rodzine. Broń nas i strzeż nas. Kocham Cię

   • Dorota pisze:

    Proszę o szacunek, poprawę racji i zgodę w pracy, oraz wprost wiary nadziei i miłości dla wszystkich.

  • Renata Anna pisze:

   Proszę Cię Matko Boża, Matko Jezusa Chrystusa; wstawiaj się za nami proszę o łaskę skruchy i nawrócenie serc moich bliskich i znajomych i moje ciągłe nawracanie się.

  • Beata pisze:

   Mateczko Kochana prosze o nawrocenie Adriana Damiana Antosia Adama Piotra ,Mamy Marii i Twoje blogoslawo dla calej mojej rodziny
   Ratuj Nas Maryjo
   JEZU zajmij sie tym

  • Lena pisze:

   O Matko Najświętsza proszę Cię o nawrócenie zgodę i zdrowie dla całej rodziny a zwłaszcza dla teścia, a dla mnie żeby dzieciątko które noszę pod sercem było zdrowe, żeby ciąża przebiegała prawidłowo.

  • Ola pisze:

   Twemu Niepokalanemu Sercu, Maryjo, zawierzam na wieczną własność męża Tomasza i dzieci ,którymi Bóg nas obdarzył – Różyczkę i Fryderyka. Proszę o łaskę nawrócenia dla Tomka i mojego teścia Jana,o łaskę ciągłego nawracania się dla mnie samej i za wszystkich grzeszników na całym świecie ,których zawierzam Tobie Maryjo na wieczną własność. Któż jak Bóg !

  • babula pisze:

   Mamusiu moja proszę z całego serca o nawrócenie całej mojej rodziny ze mną włącznie, o miłość w rodzinie, o wnuczątko, które będzie kochało Boga, proszę o zdrowie dla moich bliskich i dla mnie abym mogła im służyć i dojść do kościoła.

   • Danuta pisze:

    Proszę o moje nieustanne nawracanie i nawrócenie mojej rodziny; syna i jego rodziny, brata i jego rodziny,oraz bliskich osób związanych z moją rodziną o wypełnienie się Woli Bożej w moim życiu i w życiu naszych rodzin przez Niepokalane Serce Maryi i wstawiennictwo świętych o dar wiary, nadziei i miłości.

  • tu MariaPietrzak pisze:

   Abyś nas Maryo w💙 Sercu zachowała , od złego ustrzegła , nędzę wspomagała .
   Modlitwę w Rodzinie , która moc przydaje, uproś nam u Boga , a z nią urodzaje !
   Niełatwe zadania Pan stawia przed nami – według Jego myśli , niech się stanie z nami ! …
   Wróg nas nie opuszcza , ducha ma dziwnego , żurawia zapuszcza , zabiera z cudzego , w opinię zuboży , życie nieraz zważy… Zasadzki zastawia , w cudze sie zabawia …. Która depczesz złego , wyzwól nas od niego !
   Mówią … jaka Matka , takie dzieci … o to zabiegamy , dzięki Ci składając , cuda upraszamy…
   I błogosławieństwa Twego , dla nas i każdego … Który napotkany …
   też czeka opieki Swej Niebieskiej Mamy !

  • Mateusz pisze:

   Proszę Cię Matko ukochana o cud życia dla Weroniczki gdyż już ją nam skreślają bo nie pracują nerki i nie reaguje na czynniki zewnętrzne mimo poprawy z oddychaniem…o zdrowie dla Wojtusia, siłę dla żony…wylosowalem ciebie Mateńko na Patronkę całego roku, błagam ulituj się nad nami i wspomóż nas…amen.

  • Helena pisze:

   Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja zawierzam Tobie samą siebie , moją rodzinę, miejsca pracy moich dzieci, szkoły do których uczęszczają wnuki, moją parafię wraz z księdzem proboszczem, rozeznanie powołania w rodzinie i parafii, proszę o uzdrowienie dla wszystkich członków mojej rodziny, cud uzdrowienia z choroby kości Piotra, o jego nawrócenie, łaskę wiary, uporządkowanie życia sakramentalnego u Roberta. Zawierzam moich sąsiadów. Otocz płaszczem opieki całą rodzinę WOWiT, a szczególnie moją rodzinę i parafię. Polecam Ci Mateńko wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

  • Hala pisze:

   Kochana Maryjo, wypraszaj proszę łaski potrzebne do mojego zbawienia i moich członków rodziny, wskazuj nam drogę do Jezusa każdego dnia.

  • Mariola pisze:

   Matko Boża, kochana Matko tak bardzo proszę Cię o to bym wkoncu zdała egzamin na prawo jazdy, bo dla mnie Jest to niemożliwe i dziękuję za wszystkie łaski

  • Maria pisze:

   Maryjo, ratuj….. – we wszystkich intencjach Tobie wiadomych, których nie mam siły teraz tu wpisać….

  • Kate pisze:

   Kochana Matko Boża, dziękuję za wszystkie łaski, jakie dotychczas ja i moi bliscy otrzymaliśmy za Twoim wstawiennictwem. Proszę Cię o nawrócenie grzeszników, łaskę wiary dla niewierzących, oraz o udaną operację dla mojej cioci i jej powrót do zdrowia.

  • Magdalena pisze:

   Proszę o modlitwę w intencji mojej pierwszej rodziny w Anglii. By się nawrócili, by zapanował pokój. Jezu,Maryjo, Józefie módlcie się za moją rodziną.

   Cała Twoja, Mamo ❤

  • Maggie pisze:

   Matko Najświętsza, o Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Ty wiesz, co mi i moim bliskim potrzebne jest do Zbawienia, więc z pokorą Tobie wszystko i nas powierzam bezgranicznie; Ty, o Pani Nieba i Ziemi i Matko Niepokalana z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj i módl się za nami Święta Boża Rodzicielko abyśmy doznali takiej przemiany, aby stać się godnymi Obietnic Pana Chrystusowych.
   Przepraszam, dziękuję i proszę ❣️ Niech będzie Bóg uwielbieny w Swoich Aniołach i Świętych, a także w każdym stworzeniu, które spod Jego Rąk wyszło.

  • Iwona pisze:

   Dobry Jezu, przez Twoją Niepokalaną Mamę proszę za moich synów, za ich zbawienie i dobre życie. Za nawrócenie nas wszystkich. Za konających, za nas wszystkich o miłosierdzie na tę godzinę. Panie, Ty sam wiesz czego nam najbardziej potrzeba. Zmiłuj się nad nami, grzesznikami. Całą rodzinę, bliskich powierzam Twemu miłosierdziu.

  • Iwona pisze:

   Najświętsza, Niepokalana Pani nasza, proszę o wstawiennictwo za chore, odrzucone, nieszczęśliwe, nieakceptowane, cierpiące, osamotnione, głodne, dręczone, czy będące w sytuacji zagrożenia życia dzieci. Za cudzołożników i homoseksualistów, a też zagrożonych tym ludzi. Matko Miłosierdzia, wspomóż potrzebujących.

  • tylka pisze:

   Maryjo kochana Mamusiu Tobie zawierzam moją rodzinę, chorego męża, lekarzy i pielęgniarki, którzy się nim opiekują. Zawierzam moje dzieci, ich zdrowie, wychowanie i naukę. Weź Mateczko mnie i moją rodzinę pod swój płaszcz i wypraszaj nam potrzebne łaski.

 7. AnnaSawa pisze:

  Bardzo dziękuję za przekazanie tych słów ojca Pelanowskiego i za zapisanie ich – w całej treści !!

  Również dziękuję bardzo za dopisanie dodatkowych i jak ważnych ! modlitw przy każdym wpisie.

  Bóg zapłać ! ❤

 8. Bożena pisze:

  Matko Boża wyproś u Jezusa łaskę nawrócenia dla Marcina, uwolnienia od nałogów, łaskę zdrowia i miłości oraz błogosławieństwo w rodzinie

 9. Małgosia pisze:

  Matko Boża proszę Cię o łaskę nawrócenia , pogodzenia i przebaczenia w rodzinie, o dar wspólnej modlitwy rodzinnej, o dobrą spowiedź dla tych którzy jej najbardziej potrzebują. O miłość i pokój Boży w naszych sercach.

 10. Arka pisze:

  Proszę o łaskę zgody, wzajemnego szacunku i dobrych relacji w pracy. Zawierzam Jezusowi przez ręce Maryi nasze miejsce pracy, naszych pracodawców i nas – pracowników. Proszę aby przez wewnętrzne spory nikt już nie musiał odchodzić z pracy. Proszę też o miłość i zgodę w rodzinie.

 11. M.M. pisze:

  Kochana Mateczko, błagam Cie o cud, za Twoim Wstawiennictwem błagam uproś u Swojego Syna – łaskę o która proszę, zmień bieg wydarzeń, Mateczko kochana błagam Cie

 12. Betula pisze:

  3 stycznia to zapomniane i pomijane Święto Przenajświętszego Imienia Jezus, czyli Imieniny Pana Jezusa a także świętowanie nadania imienia Dzieciątku Jezus. Zgodnie z Tradycją cały miesiąc styczeń jest przeznaczony oddawaniu czci Imieniu Jezus.

  Obchodzimy imieniny albo urodziny swoje czy naszych bliskich a Imieniny Pana Jezusa to powinny być najważniejsze Imieniny na świecie.

 13. Daria pisze:

  Matuchno, nasza Królowo, zawierzam Ci siebie, męża, nasze dzieci i ich rodziny. Szczególnie oddaję w Twoją najlepszą opiekę i prowadzenie Pawła, jego życie, uzależnienia, brak samodzielności. Proszę Cię wstawiaj się za nami, błagam o łaskę skruchy i nawrócenie serc moich bliskich.

  • Danuta71 pisze:

   Matko Najświętsza oddaje Ci pod opiekę całą moją rodzinę Ty Matko Najświętsza jesteś najlepszą Opiekunką Ty wiesz co nam jest potrzebne Matuchno nie zostawiaj nas , kocham Cię i proszę.doprowadź nas do Twojego Syna Umiłowanego a Pana naszego Jezusa Chrystusa Króla Polski i Wszechświata

 14. Beata pisze:

  Matko moja proszę Cię o błogosławieństwo dla całej rodziny, o zdrowie, miłość i pokój i opiekę.

 15. Betula pisze:

  Z książki „Mistyczne Miasto Boże” – Maria z Agredy,
  rozdział XXIII „Hołd pasterzy. Obrzezanie Jezusa”
  Nadanie Imienia Jezus w czasie obrzezania.

  Do odsłuchania:
  http://www.youtube.com/watch?v=zwqq_G_VzL8

 16. HeSo pisze:

  To „archiwalne” kazanie wygłoszone przez ojca Augustyna Pelanowskiego w Nowym Targu istnieje już od dwóch i pół roku.i można je znaleźć na YT pod tytułem „Jezus na Lodowisku – 2016 część 1” od 13:00 minuty (początek słabo nagrany) https://www.youtube.com/watch?v=2rEjHxaefPs&t=1659s
  Jest jeszcze druga konferencja z tego samego roku „Jezus na Lodowisku 2016 – Koronka do Bożego Miłosierdzia część 3” od 1:09:00 https://www.youtube.com/watch?v=h0A8-Z04S28

  Można również obejrzeć jeszcze konferencje o. Augustyna przeprowadzone w Nowym Targu w 2014 roku.
  Jezus na Lodowisku 2014 – cz. 1 https://www.youtube.com/watch?v=YvYUvo3138I
  Jezus na Lodowisku 2014 – cz. 3 https://www.youtube.com/watch?v=N1yUYSQqo4I
  Jezus na Lodowisku 2014 – cz. 5 https://www.youtube.com/watch?v=JUuVpKA9E0s

 17. BARBARA pisze:

  MARYJO oddaje Ci moja rodzinę. Proszę o łaskę kochania Twego Syna najbardziej na świecie. OBLUBIENICO DUCHA ŚWIĘTEGO proszę o łaskę nawrócenia dla całej mojej rodziny i wszystkich ludzi. Amen

 18. Ela pisze:

  O łaskie nawrócenia dla Darka, Marleny, Wojtka, Patrycji, Adama, Kasi, Bogdana. O żywą wiarę dla Elżbiety.

  • Małgorzata pisze:

   Mateńko Kochana pragnę zawierzyć Ci moje dzieci, męża, to wszystko co boli i z czym jest ciężko, naucz dźwigać ten Krzyż i kochać Go całym sercem, Ty wszystko wiesz dziękuję Ci

 19. Grzegorz13 pisze:

  Podsumowanie roku 2018 w Kościele przez Pch tv https://youtu.be/PkvCwgfj5xQ

 20. Danuta pisze:

  Matko Najświętsza proszę o opiekę nad moją rodziną. Zawierzam Ci wszystkie nasze trudne sprawy, a szczególnie proszę o zdrowie dla mojej córki ,szczęśliwe rozwiązanie i urodzenie zdrowego dzieciątka. Uproś u Jezusa nawrócenie syna i pomóż Aleksandrze zawrócić ze złej drogi.Dziękuję Maryjo za wszystkie łaski.

 21. Małgorzata pisze:

  Matko Najświętsza, Tobie powierzam siebie i moją rodzinę. Niech dobry Bóg obdarzy nas zdrowiem duszy i ciała, przyniesie pokój, miłość i wszelkie potrzebne nam łaski. Szczególnie polecam Ci mojego syna Michała z prośbą o jego trwałe nawrócenie, niezachwianą wiarę, szczerą spowiedź i przemianę życia. Boże Błogosław i strzeż nas. Amen.

 22. KM pisze:

  MARYJO Kochana proszę o łaskę uwolnienia z nałogów i nawrócenia dla moich synów i męża.

 23. wobroniewiary pisze:

  Dziś mamy wspomnienie Najświętszego imienia Jezus, dlatego chcę przypomnieć wpis z modlitwą uwielbienia Imienia Jezus – „Złota strzała”

  Złota Strzała – akt uwielbienia i zadośćuczynienia
  podyktowany przez Pana Jezusa s. Marii od św. Piotra Karmelitance w Tours
  (modlitwa z imprimatur)

  Pan Jezus:
  Imię Moje wszędzie jest bluźnione, nawet dzieci bluźnią. Grzech ten niszczy dzieło Mego odkupienia i sprowadza potępienie. Aby zapobiec temu daję ci tę „Złotą strzałę”. Niechaj ona zrani słodko grzesznika i zabliźni złośliwe rany, jakie Mi zadaje. Tą złotą strzałą były następujące westchnienia:

  złota strzała

  Niech będzie na wieki chwalone, błogosławione, czczone, wielbione, najświętsze, najczcigodniejsze, najchwalebniejsze, niepojęte, niewymowne Imię Boże w niebie, na ziemi i otchłaniach piekielnych, przez wszystkie stworzenia, które wyszły z rąk Boskich przez Najświętsze Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Amen.
  Imprimatur: T. J. Toolen, arcybiskup Mobile-Birm

  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2016/05/17/zlota-strzala/

 24. Dariusz pisze:

  Kochana Mamuniu Zawierzam Ci moją rodzinę. Proszę o miłość, jedność i pokój oraz dochowanie wierności Jezusowi
  dla wszystkich członków mojej rodziny.Totus Tuus Maryjo Kocham Cię!!!

 25. Basia pisze:

  O nawrócenie grzeszników, łaskę wspólnej modlitwy w rodzinie, łaskę wielkiej miłości do Twojego Syna , Matuchno.Aby moja rodzina doceniła Twoją troskę o świat. Kocham Cię i proszę o wstawiennictwo u Boga.

 26. Lucyna pisze:

  Mateczko Niepokalana błagam wyproś łaskę nawrócenia mojej rodziny i łaskę uświęcenia każdego Kapłana Totus Tuus

 27. Lucyna pisze:

  Matko Boża proszę Cię o zdrowie dla Piotra i by dobrze wiodło mu się w pracy i życiu.

  • Hala pisze:

   Kochana Maryjo, wypraszaj proszę łaski potrzebne do mojego zbawienia i moich członków rodziny, wskazuj nam drogę do Jezusa każdego dnia.

 28. Adam pisze:

  Najświętsza, Niepokalana Mamo, okryj moją rodzinę, przyjaciół, rodaków i wszystkich potrzebujących Swoim Płaszczem Matczynej Miłości i zaprowadź nas do Domu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Twojej szczególnej opiece polecam Twoich umiłowanych synów – kapłanów, dzieci w łonach matek oraz grzeszników.

  • Danka pisze:

   Podpisałabym się pod tą prośbą dodając osoby konsekrowane oraz skromnie prośbę o nawrócenie moich bratanic i łaskę zdrowia duszy i ciała mojej rodziny i mnie.

 29. wobroniewiary pisze:

  Sylwester w Niepokalanowie A.D. 2018

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, uwielbienie i rozważania różańcowe (tajemnice radosne) – prowadzi o.Mirosław Kopczewski – wikariusz klasztoru Niepokalanów

 30. Blondasek pisze:

  O nawrócenie mojego męża i uwolnienie od alkoholu

 31. Edyta pisze:

  Maryjo,Mamusiu moja kochana,proszę Cię o pozytywny wyrok Sądu Biskupiego dla Marka.Żebyśmy mogli zawrzeć związek małżeński kościelny.Prosimy Cię o opiekę nad Bartusiem i całą naszą rodziną,o mocną,niezachwianą wiarę w Boga,o siłę w niesieniu codziennego krzyża,o zdrowie dla pani Małgosi.Maryjo,Mamusiu kochana dziękujemy Ci za obecność w naszym życiu.

 32. Zbyszek pisze:

  Matko Boża dziękuję Ci za łaski Boże i proszę Cię abym umiał wypełniać wolę Bożą

 33. wobroniewiary pisze:

  Do Rektora
  Twój komentarz jest w spamie. Masz prawo wiedzieć czemu – na naszej stronie tak podłej krytyki i szydzenia z papieża nie będzie.
  To nie jest ani Antychryst ani fałszywy prorok. Sam siebie nie wybrał i sam siebie papieżem nie ogłosił. Było konklawe. Owszem papież błądzi i popełnia błędy ale kocha NMP, odmawia Różaniec, wprowadził modlitwę do św. Michała Archanioła, jest przeciw gejom, aborcji, pedofilii itp. itd. (szkoda, że te wypowiedzi są mało słyszalne)
  Pisanie tak podle o papieżu jak czynią to tradsi, którzy każdego papieża po Soborze Watykańskim II (ze św. Janem Pawłem II na czele) uważają za antypapieży – jest u nas niedopuszczalne.

  Są strony w necie, gdzie po papieżu jedzie się jak po przysłowiowej szmacie – ale u nas tego nie będzie! Tak samo jak nie będzie tu wpisów ks. Bałemby, który w obronie wiary już dawno przebrał miarę szydząc i kpiąc z innych. On i jemu podobni mają tu wstęp wzbroniony – to o nich mówi się, że tak bronią Boga, iż nie widzą jak po drodze kopią, biją po mordzie i zabijają innych oraz szacunek do innych,

  Ps. Wiem, że ostro – ale tak trzeba!

  • Rektor pisze:

   Przepraszam, jeżeli ktoś poczuł się urażony. Nie było to moim zamiarem. Nie chcę pluć na papieża, ale poruszać się w prawdzie co do faktów również dla nas wszystkich niechcianych i niewygodnych.
   Forma rzeczywiście jest zbyt ostra, natomiast co do treści merytorycznej poddaję pod rozwagę (jak w przypadku niedawnego przypadku z portalem zwiedzeni.pl). Można udawać, że nic się nie dzieje, ale jestem świeżo pod wrażeniem, po przeczytaniu książki apb Lengi.

   • wobroniewiary pisze:

    Tak, tylko, że zarówno ks. Malota jak i ks. Bałemba nie uznają papieży po SWII – nigdy nie zapomnę jak w dniu beatyfikacji Jana Pawła II ludzie pod krzyżem w W-wie byli zawiedzeni i żalili się do ks. Małkowskiego, że nawet nie było Litanii do Jana Pawła II, bo ks. JB nie uznaje Jana Pawła II
    Ks. Małkowski z boku – kilkaset metrów dalej z ludźmi odmówił tę Litanię. Na moje maile była odpowiedź – bo JPII udzielał Komunii na rękę. No Benedykt XVI też udzielił na rękę jednej królowej, jak swoją łapę wyciągnęła!!! Dużo było o tym w necie

    • Maggie pisze:

     A papież ganił i zabraniał udzielania Komunii na rękę i nie wiadomo czego Jego Homilia była ukrywana.
     Na WOWIT w 2012 roku czytelnik @Adam podał tekst tej znamiennej Homilii:
     https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/komunia-sw-tylko-na-kleczaco/#comment-1052

    • Maggie pisze:

     Jeżeli w ostatnich latach życia komuś tak podał (?) … to chyba wszyscy pamiętają, że ledwo się poruszał, z trudem mówił bo cierpiał na (zaawansowanego) Parkinsona … więc gdy przyprowadzona do Niego osoba podsunięta ręka czekała, to może (?) z obawy, źe opuści na ziemię i bez możliwości upomnienia .. moźe mu się zdarzyło, zwłaszcza, że nie mógł mówić .. – osoboście nie przypominam sobie takiego momentu.
     Jezus jest Panem❣️

    • wobroniewiary pisze:

     To nie tak, Jan Paweł II i Benedykt XVI wielokrotnie udzielali Komunii św. na rękę – ale dlaczego, to dobrze tłumaczy w swoich wystąpieniach abp Jan Paweł Lenga. Oni (papieże) nie mogli inaczej w pewnych sytuacjach. Ale jednych się rozumie a innych nienawidzi. Ot co…

     Ps. Zrobiłam wpis od ks. Kancelarczyka (wg mnie bardzo ważny) i idę pospać 🙂

  • eska pisze:

   Temat antychrysta (i nie tylko) klarownie wyjaśnia ks. dr Murzinski – niedawno linkował to @Grzegorz13:

 34. Krystyna pisze:

  Matko Najświętsza zawierzam Ci mojego męża, syna, moją mateńkę ziemską, siebie samą, moje siostry i ich rodziny, prosząc o łaskę żywej wiary i nawracanie się. Twojej opiece polecam mojego ks proboszcza, ks wikarego, księży pochodzących z mojej parafii. Oddaję Ci wszystkie moje intencje.

 35. Katarzyna pisze:

  Matko Najświętsza, Tobie powierzam siebie i moją rodzinę. Proszę o zdrowie dla nas wszystkich. Udziel nam potrzebnych łask do niesienia krzyża oraz zbawienia. Wzmocnij w wierze, nadziei, miłości. Bądź obecna i otaczaj opieką każdego z nas.

 36. Barbara K. pisze:

  Matko Nasza Niebieska Maryjo kocham Cię, wstawiaj się za nami, za moim synem Patrykiem o zdrowie i pracę dla niego, zabierz tą depresję i niską samoocenę i obdarzaj go nieustającą wiarą ,nadzieją i miłością, żeby żona go szanowała i wspierała.Niech jej cała rodzina się nawróci, oraz moje siostry.Barbara

 37. Basia pisze:

  9 sierpnia prosiłam o wsparcie modlitewne za dzidziusia w brzuszku (znajoma po trzech poronieniach, mieszka w Anglii, lekarze sugerowali aborcję, twierdząc, że płód wykazuje wady).
  Zuzia urodziła się dzisiaj, jest zdrowa i silna. Rodzina ma dziś ogromne święto, tyle lat modlitw. Bogu niech będą dzięki za ten cud! Dziękuję wszystkim za modlitwę. Maryjo kochana dziękuję.

 38. Lucyna pisze:

  Matko Boża weź w opiekę Gienię i wyproś jej zdrowie u Pana Jezusa.

 39. „Czterech franciszkanów zostało aresztowanych w jednej z instytucji aborcyjnych Planned Parenthood w amerykańskim mieście New Jersey. Duchowni rozdawali kobietom róże, oferując im słowo wsparcia. Inicjatywa „Czerwona Róża Ratuje” została rozpoczęta przez środowiska pro-life jesienią 2017 r.
  „Nowe życie, jakkolwiek maleńkie, przynosi obietnicę niepowtarzalnej radości” – wskazano na karteczkach dołączonych do każdej róży, które zakonnicy ze Wspólnoty Franciszkańskich Braci Odnowy rozdawali kobietom.

  W czasie ich cichego protestu jedna z par, która wypełniała dokumenty na zaplanowaną aborcję, po rozmowie z braćmi opuściła budynek. ”
  Całość: https://www.tvp.info/40696107/rozdawali-roze-i-oferowali-wsparcie-zakonnicy-aresztowani-w-klinice-aborcyjnej

 40. Łukasz pisze:

  Matko Boża proszę Cię o dar potomstwa.

 41. Malwi pisze:

  Matko najdroższa! Ja grzesznik wielki proszę o zdrowie i błogosławieństwo dla mojej córeczki, a dla mnie o łaskę pokoju ducha, wolność i radość w sercu z każdego dnia. Pod Twój płaszcz…

  • Cecylia pisze:

   Matko Najświętsza proszę o głęboką wiarę w mojej rodzinie, nawrócenie męża, zdrowie chorym, Dary Ducha Świętego dla wnuków, dar potomstwa dla córki i zięcia.

 42. Maria pisze:

  Dziękuję za wszystkie łaski otrzymane w rodzinie .

 43. Krysia pisze:

  Maryjo przez Twoje Święte Ręce proszę o łaskę nawrócenia i opamiętania dla moich synów i męża o zgodę w rodzinie o błogosławieństwo dla wnuczka i zdrowie dla Kasi polecam wszystkie poczęte dzieci

 44. Jolantae pisze:

  Matko Przenajswietsza proszę Cię o łaskę nawrócenia mojego Męża, braci, kuzynek. O pokoj, zgodę, zrozumienie, wsparcie w naszej rodzinie. O pracę dla męża. O wsparcie w wychowaniu po bozemu dzieci i łaskę wspólnej modlitwy. A dla mnie bym zaprzestala obmawiac, krytykowac i wyzywać A była pełna miłości i zrozumienia względem tych ż naszej rodziny, którzy mi są wrodzy.

 45. Syla pisze:

  Mateńko zawierzam Ci wszystkich, których kocham. Przemieniaj moje serce, oczyszczaj je, abym nigdy nie straciła z oczu Jezusa. Proszę o nawrócenie Krzyśka. Proszę o zgodę w rodzinie, aby relację między moim rodzeństwem się polepszyły. Kocham Cię Maryjo, mniej nas wszystkich w swojej opiece.

 46. Marta21 pisze:

  Matuchno Najświętsza powierzam Ci moją rodzinę , męża ,synów ,synową ,córkę,moje siostry z rodzinami,przyjacioł ,znajomych i sąsiadów.Proszę o Światło Ducha Sw. dobrą wole ,przemiane serc i żywą wiare,łaske dobrej spowiedzi.Kocham Cię Mamusiu!Dziękuje za wszystko

 47. Annaj pisze:

  Zawierzam Tobie Mateńko kochana cała moja rodzinę: męża, dzieci, rodziców, brata z rodziną, ciocię Barbarę. Proszę prowadź nas. Pomóż nam w tych wszystkich problemach z którymi my nie dajemy już rady.

 48. Agnieszka pisze:

  Maryjo najdroższa, całym sercem zawierzam Tobie mojego męża, dzieci, rodzicow, brata i siebie. Proszę o pomoc w nawróceniu mojej rodziny, światło Ducha Świętego, doprowadź nas do Jezusa.

 49. JoannaBarbaraMałgorzata pisze:

  Matko Najświętsza, proszę o łaskę wiary i nawrócenie dla mojego konkubenta; obyśmy po 25 latach związku wzięli w końcu ślub. Proszę o nawrócenie naszego syna.
  Jestem cała Twoja, Maryjo!

 50. Barbara pisze:

  Mateczko Najświętsza zawierzam Ci to
  co dla mnie najwaźniejsze: nawrócenie
  mojego męża i moich córek, chrzest
  wnuka i wnuczek.Jeśli Bóg na pierwszym
  miejscu to reszta teź na swoim miejscu.

 51. AgaMK pisze:

  Matko Najświętsza Tobie powierzam siebie i moja najbliższą rodzinę zwłaszcza męża i dzieci, wyproś u Swego Syna łaskę mocnej wiary,nadziei i ufności pokładanej w Bogu, proszę o uzdrowienie naszych relacji aby Boża miłość uleczyła nasze dusze i ciała, polecam Ci Matuchno teściową prosząc o zdrowie i siły do znoszenia cierpień i bólu choroby, a dla mnie i męża o siły do opieki nad nią.Naucz mnie Mamusiu jak wszystko czynić z miłości. Polecam Ci potrzeby naszych dusz i ciał. Prowadź nas do nieba i nieustannie chroń przed wszelkim złem. Dziękuję Ci za wszystko i że Jesteś nam Matką.

 52. Ola B. pisze:

  Maryjo, Kochana Matko Boża!
  Dziękuję Ci za wszystkie Łaski otrzymane w naszej rodzinie. Przepraszam za nasze grzechy, którymi obraziliśmy Jezusa i Ciebie. Zawierzam Ci moich rodziców, siostrzeńców i siebie. Wszystko czym jesteśmy, nasze dusze i ciała. Tobie oddaję mojego siostrzeńca. Proszę uwolnij go od uzależnień, depresji i fobii. Pomóż znaleźć mu dobrą pracę odpowiednią dla niego. Odmień jego życie, obdarz łaską nawrócenia. Rozpal jego serce miłością do Jezusa i Ciebie. Nie będzie cały Twój. Amen

 53. Hania pisze:

  Matko Boża dziękuję za wszystko, przepraszam Boga Ojca za wszystkie grzechy i proszę o wszystkie potrzebne łaski.

 54. Mariola pisze:

  Matko Boża, kochana Mateczko proszę Cię o to bym mogła w końcu mieć prawo jazdy i dziękuję za wszystkie łaski

 55. Maria pisze:

  Kochana Mateczko, prowadź nas do Jezusa. Weź w opiekę, wskaż drogę. Proszę o przemianę serca, łaskę wiary i powrót do sakramentów Justyny i Leny. Proszę o uzdrowienie z chorób, niepełnosprawności.
  Dziękuję za opiekę, otrzymane łaski i trudne doświadczenia.

 56. Andrzej pisze:

  Proszę o modlitwę. Szukam pracy i nie mamy swojego domu. Wierzę że będzie dobrze. Wróciłem z zachodu z żoną i dzieckiem i modlimy się żeby jakoś było . Bóg zapłać i błogosławi Panie Polsce i naszym kapłanom

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s