Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak:

Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć

Tym samym kto by tej prawdzie zaprzeczał, sam wyłączyłby się ze społeczności Kościoła, stałby się odstępcą i winnym herezji.

Modlitwa (odmawiana w każdym dniu nowenny)

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, wiem, że niegodzien jestem zbliżyć się do Ciebie, upaść przed Tobą na kolana z czołem przy ziemi, ale ponieważ kocham Cię bardzo, przeto ośmielam się prosić Cię, byś była tak dobra i powiedziała mi – kim jesteś? Pragnę bowiem poznawać Cię coraz więcej i więcej – bez granic, i miłować coraz goręcej i goręcej bez żadnych ograniczeń. I pragnę powiedzieć też innym duszom, kim Ty jesteś, by coraz więcej i więcej dusz Cię coraz doskonalej poznało i coraz goręcej miłowało. Owszem, byś się stała Królową wszystkich serc, co biją na ziemi i co bić kiedykolwiek będą i to jak najprędzej i jak najprędzej.
Jedni nie znają jeszcze wcale Twego imienia. Inni ugrzęźli w moralnym błocie, nie śmią oczu wznieść do Ciebie. Jeszcze innym wydaje się, że Cię nie potrzebują do osiągnięcia celu życia. A są i tacy, którym szatan, co sam nie chciał uznać Cię za swą Królową i stąd z anioła w szatana się przemienił, nie dozwala przed Tobą ugiąć kolan. Wielu kocha, miłuje, ale jakże mało jest takich, co gotowi są dla Twej miłości na wszystko, prace, cierpienia i nawet ofiarę z życia.
O Pani, zakróluj w sercach wszystkich i każdego z osobna. Niech wszyscy mieszkańcy ziemi uznają Cię za Matkę, a Ojca na niebie za Ojca i tak wreszcie poczują się braćmi. Amen. (modlitwa św. Maksymiliana M. Kolbe „O królowanie Maryi”)

Modlitwa (odmawiana w każdym dniu nowenny)
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Dzień I – 29 listopada

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…
Rozważanie
Aby zrozumieć, kim jest Niepokalana, koniecznie muszę uznać swą nicość, zdobyć się na pokorną modlitwę, by uzyskać łaskę poznania Jej, i starać się samemu doświadczyć na sobie Jej dobroci i potęgi.|
O Maryjo bez grzechu poczęta…

Rozważania na wszystkie dni Nowenny do Niepokalanej z książki „Rozmowy z Bogiem” – kliknij

Litania do NMP Niepokalanej
Imprimatur: Kuria Metropolitalna w Poznaniu, dnia 1.03.1997, l.dz. 1405/97, Bp Zdzisław Fortuniak

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże,                   zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Niepokalana,     módl się za nami
Święta Panno nad pannami, Niepokalana,

Święta Panno, Niepokalana w Poczęciu,
Wybranko Boga Ojca, Niepokalana,
Matko Jezusa, Niepokalana,
Oblubienico Ducha Świętego, Niepokalana,
Obrazie Mądrości Bożej, Niepokalana,
Jutrzenko Słońca Sprawiedliwości, Niepokalana,
Córko Dawidowa, Niepokalana,
Ścieżko prowadząca do Chrystusa, Niepokalana,
Pokorna Służebnico Pana, Niepokalana,
Żywa Arko Słowa Wcielonego, Niepokalana,
Dziewico triumfująca nad grzechem, Niepokalana,
Dziewico, któraś starła głowę węża, Niepokalana,
Orędowniczko łask, Niepokalana,
Oblubienico świętego Józefa, Niepokalana,
Gwiazdo świata, Niepokalana,
Przewodniczko Kościoła pielgrzymującego, Niepokalana,
Różo wśród cierni, Niepokalana,
Wzorze wszelkiej doskonałości, Niepokalana,
Wzorze naszej wiary, Niepokalana,
Odblasku Boskiej Miłości, Niepokalana,
Pierwsza wśród odkupionych, Niepokalana,
Matko żyjących, Niepokalana,
Drogowskazie najdoskonalszego posłuszeństwa, Niepokalana,
Domie skromności i czystości, Niepokalana,
Światłości Aniołów, Niepokalana,
Korono Patriarchów, Niepokalana,
Chlubo Proroków, Niepokalana,
Mistrzyni Apostołów, Niepokalana,
Męstwo Męczenników, Niepokalana,
Mocy Wyznawców, Niepokalana,
Czystości Dziewic, Niepokalana,
Pocieszycielko ufających Tobie, Niepokalana,
Uzdrowienie chorych, Niepokalana,
Orędowniczko grzesznych, Niepokalana,
Bramo niebieska, Niepokalana,
Królowo nieba i ziemi, Niepokalana,
Opiekunko Misjonarzy Oblatów, Niepokalana,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,– przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,– wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,– zmiłuj się nad nami.

Wysławiajmy Niepokalane Poczęcie Panny Maryi.
Chwalmy Chrystusa Pana, który Ją zachował od zmazy pierworodnej.

Módlmy się:
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie  +  i na mocy zasług przewidzianej śmierci zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy,  daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

35 odpowiedzi na „Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 2. wobroniewiary pisze:

  Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego,
  Chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego.
  Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha,
  Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha.
  Bo mile przyjąć raczył Swej sługi pokorę,
  Łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.
  Przeto wszystkie narody, co ziemię osiądą,
  Odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.
  Bo wielkimi darami uczczonam od Tego,
  Którego moc przedziwna, święte Imię Jego.
  Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki,
  Bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.
  Na cały świat pokazał moc Swych ramion świętych,
  Rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.
  Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne,
  Wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.
  Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył,
  Bogaczów z niczym puścił i nędznie rozproszył.
  Przyjął do łaski sługę Izraela cnego,
  Wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia Swego.
  Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym:
  Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem.
  Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu,
  Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
  Jak była na początku, tak zawsze niech będzie,
  Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie

 3. Ewa pisze:

  Bóg zapłać ❤

 4. wobroniewiary pisze:

  Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
  – czwartek 29 listopada, dzień pierwszy –
  W imię Ojca i Syna i Ducha Św. Amen.

  Prośba do Ducha Św.
  Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Swych wiernych i ogień miłości Swojej w nich zapal.
  V. Ześlij Ducha Swego, a będą stworzone.
  R. I odnowisz oblicze ziemi.
  V. Módlmy się: Boże. Któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego nauczył, daj nam w tymże Duchu znać co dobre i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa Pana naszego.
  R. Amen.

  Modlitwa wstępna
  O Mario bez grzechu poczęta i od tej pierwszej chwili zawsze cała piękna i bez żadnej zmazy. O Niepokalana Wszechpośredniczko łask, oto najpokorniej oddaję Ci cześć, jako Dziewiczej Matce Zbawiciela mojego, Który Bogiem będąc, a Tobie cześć, uszanowanie i posłuszeństwo oddając, nauczył mnie, jakie hołdy dziecięcej miłości winienem Ci składać. Racz, proszę, przyjąć to uczczenie i tę służbę moją, które Ci w tej nowennie całym sercem ofiarować pragnę dla uproszenia sobie Twej opieki i łaski… (wymień lub pomyśl intencję).

  Modlitwa św. Efrema na dzień pierwszy
  O Niepokalana. Przeczysta Panno Mario, Matko Boga, Królowo wszechświata, najlepsza nasza Pani, wyniesiona ponad świętych. Tyś była jedyną Nadzieją patriarchów. Radością dusz świętych. Przez Ciebie pojednani zostaliśmy z Bogiem. Tyś jedyną Orędowniczką grzeszników, bezpiecznym Portem rozbitków. Tyś Pociechą świata, Okupem więźniów, Wspomożeniem chorych, Pokrzepieniem smutnych, Ucieczką i Zbawieniem całego świata. O najdostojniejsza Królowo, Matko Boga, okryj nas skrzydłami miłosierdzia, zlituj się nad nami. Nie mamy innej nadziei prócz Ciebie. Panno Przeczysta. Oddaliśmy się Tobie i poświęcili na Twą służbę, o Dziewico Niepokalana, dlatego tylko do Ciebie uciekamy się i błagamy Cię, aby Syn Twój zagniewany z powodu grzechów naszych, nie zostawił nas na pastwę szatanowi.
  O łaski pełna, oświeć mój umysł, rozwiąż mój język, abym wyśpiewywał Twą chwałę, a zwłaszcza Pozdrowienie Anielskie tak godne Ciebie. Pozdrawiam Cię, Pokoju, Radości i Pociecho całego świata. Pozdrawiam Cię, o największy Cudzie, jaki świat widział, Raju rozkoszny. Porcie bezpieczny dla znajdujących się w niebezpieczeństwie. Źródło łaski, Pośredniczko między Bogiem i ludźmi.

  Najgodniejsza Królowo świata, Mario, zawsze Dziewico, wstawiaj się za naszym pokojem i zbawieniem. Ty, któraś zrodziła Chrystusa Pana, Zbawiciela wszystkich.
  ***
  Zdrowaś Mario… 3 razy
  Przez Twoje święte i Niepokalane Poczęcie, o Najświętsza Panno Mario, oczyść serce, ciało i duszę moją.

 5. wobroniewiary pisze:

  A dziś taki „kfiatek” od Kazia-Michałka
  (dla Was tylko maleńki fragment) – i już spokój zwalony 😦
  „Panie Jezu zanurzam w Twojej Przenajświętszej i Przenajdroższej Krwi również całą rodzinę WOWIT wraz z jej „duchową matką Ewą”!😙 PS. Nędzne my dzieci Ewy wołamy…”

  • Marta pisze:

   W taki sposób dręczyć może tylko osoba chora psychicznie…

   • HeSo pisze:

    Pani Marto, skoro szatan potrafi w sposób zakamuflowany wprowadzać do Kościoła swoich wyznawców (co widzimy także w dzisiejszych czasach) to nie muszą oni być ludźmi chorymi psychicznie. Oni jedynie wykonują plan szatański, świadomie oczekując określonych efektów. Czy tego typu ludzie nie odwołują się do Pisma Świętego czy określonych modlitw? Ależ tak! A jak potrafią człowieka zdołować(!), tylko pytanie po co? Wczoraj już napisałem – zniszczyć stronę WoWiT.
    Czy strona WoWiT jest dla sekciarzy? No nie. Jest dla ludzi myślących, poszukujących, chcących się modlić, proszących o modlitwę.
    Czy katolik ma prawo kogoś hejtować skore ten sobie tego nie życzy? To czyim narzędziem jest?
    Czy Pan Bóg wysłuchuje samych „wezwań” nie zwracając uwagi na intencje?

    Żeby poprawić humor naszej Adminki (chyba to przeczyta) to opiszę spotkanie dwóch zawistnych znajomych którzy kończąc rozmowę o wyjeździe na narty nadchodzącej zimy przekazują sobie życzenia. Pierwszy życząc wszystkiego dobrego na stoku w swojej wyobraźni widzi drugiego z połamaną nogą i ręką. Drugi spodziewając się czegoś niecnego podziękował z wzajemnością i podwójnie. Jakże musiał być sfrustrowany pierwszy widząc siebie z oboma połamanymi nogami i rękoma.

    PS
    Pani Ewo. Odnośnie kasowania wiadomości można spróbować Shift^Delete

  • Wojtek pisze:

   Po co się Pani tym przejmuje.

  • Sylwia pisze:

   Brak słów ten człowiek nie zna granic..nie przejmuj się nim bo on się będzie nakrecał stale.

  • Maggie pisze:

   No to rzeczywiscie brzmi jak tzw “michałki z kobiałki” – ten biedaczysko nie widzi swego problemu … Maryjo, Matko westchnij i proś za nim Jezusa: Jezu, Ty sie tym zajmij❣️

   Dla odmiany, nastroju 💕na poważniejszy:
   Dzisiaj wysłałam ofiarę na pomoc dla Chrześcijan i jak w ubiegłych latach, intencję do papieskiej CNEWA, tak, że Admini i wszyscy uznający WOWIT za swoją Rodzinę, będą ze swoimi sprawami na Pasterce w Betlejem🙂.
   Oczywiście było więcej intencji, w tym za wrogów i za naszych zmarłych.

   Jezu, Ty się tym zajmij❣️

   • wobroniewiary pisze:

    Dla odmiany nastroju – fragmenty z rana 😀 😀 😀
    To jest jakiś schizofrenik duchowy a do tego wariat

    „Kocham Cię … babciu Marianno!…
    (…) filmik z marszu Niepodległości i ….
    Ps
    O Marianno …
    Wczoraj obiecałaś mi na pewno,
    że zostaniesz mą królewną,
    królewną z mego snu.
    Wczoraj obiecałaś być mi wierną
    i w miłości swej niezmienną
    po długi życia kres.

    O Marianno, gdybyś była … moją babcią! 😗
    Z Panem Bogiem”

 6. Betula pisze:

  Ze starego modlitewnika piękna modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej jako przygotowanie przed Jej Świętem 8 grudnia.

  1.Dziewico Niepokalana, której czystość była wyobrażaną przez ów krzak tajemniczy, który wśród płomieni nienaruszony pozostał, racz zgasić w nas ogień pożądliwości, jaki codziennie tyle dusz pociąga w otchłań piekielną.

  1 raz Zdrowaś Maryjo, 3 razy Chwała Ojcu,
  O Maryjo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

  2. Dziewico błogosławiona, Ty jesteś ową mistyczną arką, która jedynie zachowaną została wśród zagłady grzechem zmazanego rodzaju ludzkiego; racz wybawić od wszelkich występków i zdrożności, zalewających tę ziemię, Przenajświętszą Krwią Twojego Boskiego Syna odkupioną.

  1 raz Zdrowaś Maryjo, 3 razy Chwała Ojcu,
  O Maryjo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

  3. O Maryjo, któraś jak białą gołąbka uleciała do nieba, nie dotknąwszy się nigdy zmazy grzechowej, naucz nas za Twoim przykładem nie przywiązywać się wcale do przemijających dóbr tego świata.

  1 raz Zdrowaś Maryjo, 3 razy Chwała Ojcu,
  O Maryjo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

  4. O Maryjo najsłodsza, która rosnąć przy źródle łask wszelkich, byłaś jako palma zielona, kwiatem i owocem zawsze okryta, proś żeby źródła łaski Bożej i dla nas także płynęły nieustannie, abyśmy czynili godne owoce pokuty.

  1 raz Zdrowaś Maryjo, 3 razy Chwała Ojcu,
  O Maryjo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

  5. O Maryjo, ogrodzie zamknięty, raju rozkoszy, do którego nie mógł się nigdy wśliznąć wąż piekielny, nie dozwól, aby nieprzyjaciel naszego zbawienia miał kiedykolwiek przystęp do dusz naszych.

  1 raz Zdrowaś Maryjo, 3 razy Chwała Ojcu,
  O Maryjo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

  6. O Maryjo, która już w jutrzence życia Twego ukazujesz się nam światłem jaśniejąca, na której blask dziewiczy nie padł nigdy cień najmniejszy, nie dozwól abyśmy w cieniach i ciemnościach śmierci wiecznej zostali pogrążeni.

  1 raz Zdrowaś Maryjo, 3 razy Chwała Ojcu,
  O Maryjo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

  7. O Maryjo, któraś na podobieństwo urodzajnej winnicy rozlewała w kwiecie wieku Twego tak rozkoszną woń cnoty, iż żaden nieczysty powiew nie mógł Cię owionąć, chroń też serca nasze od wszelkiej zmazy, cnocie czystości przeciwnej.

  1 raz Zdrowaś Maryjo, 3 razy Chwała Ojcu,
  O Maryjo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

  8. O Maryjo, lilio polna, lilio między cierniem, której białości nic nigdy przyćmić nie mogło, daj nam cnotę czystości, której przyobiecane jest widzenie Boga.

  1 raz Zdrowaś Maryjo, 3 razy Chwała Ojcu,
  O Maryjo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

  9. O Maryjo, Dziewico najczystsza, zawsze od Boga ukochana, tęczo pokoju, wspaniały przybytku, od pierwszej chwili obecnością Ducha Świętego i pełnością Jego darów ubłogosławiony, daj nam tak żyć, abyśmy zasłużyli widzieć Cię kiedyś w przybytkach chwały niebieskiej.

  1 raz Zdrowaś Maryjo, 3 razy Chwała Ojcu,
  O Maryjo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

  Ze zbiorów Jantka Galla

 7. Betula pisze:

  Pierwszy dzień nowenny przed 8 grudnia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

  Nowenna z „Rycerza Niepokalanej” 12/1933 – wydawcą pisma był św.Ojciec Maksymilian Maria Kolbe

  Nasza Matka Maryja jest pełną łaski, czyli w każdej chwili Jej istnienia łaska Boża zalewa Ją przeobficie. A więc i w poczęciu swym jest pełna łaski, a brudna fala winy pierworodnej nie dosięgła Jej przeświętej duszy. I podczas gdy wszystkie dzieci Adama wołają żałośnie: „Oto w nieprawości jestem poczęty…”, Maryja nieskalana jaśnieje od pierwszej chwili swego zaistnienia i jako lilia triumfuje wśród cierni – Niepokalana.

  Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza.
  Dozwól, bym własnym kosztem Cię chwalił.
  Dozwól, bym dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył, pracował, cierpiał, wyniszczył się i umarł.
  Dozwól, bym do Ciebie cały świat przywiódł.
  Dozwól, bym się przyczynił do jeszcze większego, do jak największego wyniesienia Ciebie.
  Dozwól, bym Ci przyniósł taką chwałę, jakiej jeszcze nikt Ci nie przyniósł.
  Dozwól, by inni mnie w gorliwości o wywyższenie Ciebie prześcigali, a ja ich, tak, by w szlachetnym współzawodnictwie chwała Twoja wzrastała coraz głębiej, coraz potężniej tak, jak tego pragnie Ten, który Cię tak niewysłowienie ponad wszystkie istoty wyniósł.
  W Tobie jednej bez porównania bardziej uwielbionym stał się Bóg, niż we wszystkich Świętych swoich. Dla Ciebie stworzył Bóg świat. Dla Ciebie i mnie też Bóg do bytu powołał. Skądże mi to szczęście?
  O, dozwól mi chwalić Cię, o Panno Najświętsza!

  Ojcze nasz,
  Zdrowaś Maryjo,
  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz zawsze i na wieki wieków Amen.

  • Betula pisze:

   Dzień drugi – 30 listopada

   Rozważanie: Łaski pełna – bo dzięki jedynemu w dziejach stworzeń przywilejowi, jakim została zaszczycona, a to przez wzgląd na przewidziane zasługi męki i śmierci Jej Syna Jezusa Chrystusa, była wolna już w chwili poczęcia od smutnej spuścizny, jaką wszyscy ludzie odziedziczyli po rodzicach.

   Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza…

   Dzień trzeci – 1 grudnia

   Rozważanie: Łaski pełna – bo należało się, aby Jezus, mogąc sobie wybierać Matkę, wybrał na nią istotę godną swego Boskiego pochodzenia i świętości. Jeśliby bowiem Maryja choć przez chwilę była pozbawiona łaski Bożej, czyli choć przez chwilę była łupem szatana – nie byłaby godną zaszczytnej roli Matki Boga-Człowieka, bo ubliżająca – choćby chwilowa – niewola szatana przynosiłaby ujmę Synowi.

   Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza…

   Dzień czwarty – 2 grudnia

   Rozważanie: Łaski pełna – gdyż wypadało, aby Pierworodny Syn Ojca Niebieskiego, którego chóry Serafinów trzykroć Świętym głoszą, miał za matkę na ziemi istotę, która zawsze jaśniała blaskiem świętości.

   Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza…

   Dzień piąty – 3 grudnia

   Rozważanie: Łaski pełna – albowiem przystało, by Zbawiciel okazał doskonałość swego nad grzechem zwycięstwa przez to, iż uchował choć jedną duszę wolną od grzechu tak pierworodnego jak i uczynkowego; i że tą wybraną duszą była Jego Matka, która przecież miała być Współodkupicielką rodzaju ludzkiego.

   Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza…

   Dzień szósty – 4 grudnia

   Rozważanie: Łaski pełna – gdyż jest pierworodną Córką Ojca Przedwiecznego, wybraną przezeń na Matkę dla Jego Syna i otoczoną specjalnymi względami.

   Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza…

   Dzień siódmy – 5 grudnia

   Rozważanie: Łaski pełna – gdyż Jezus, Jej i Boży zarazem Syn, kocha Ją jako swą Matkę i pragnie, by była przez wszystkich czczona, miłowana i wielbiona.

   Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza…

   Dzień ósmy – 6 grudnia

   Rozważanie: Łaski pełna – gdyż w szczególny sposób stała się świątynią Ducha Świętego i Jego Oblubienicą, którą On napełnił wyborowymi łaskami więcej niż wszystkie inne stworzenia i przyozdobił cudownymi klejnotami przywilejów. A zatem Maryję, jako tak ściśle złączoną z całą Trójcą Przenajświętszą, chciał Bóg mieć wolną od pierworodnej zmazy, czyli Niepokalaną. I jest Niepokalaną!

   Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza…

   Dzień dziewiąty – 7 grudnia

   Rozważanie: Do Ciebie, o Niepokalana Władczyni serc, chcemy należeć całkowicie i braci naszych zbłąkanych i nie znających Cię też do Twych stóp sprowadzić pragniemy. Praca nad urzeczywistnieniem tego — jest naszym obowiązkiem miłości. Idziemy dziś do Ciebie, by Ci powiedzieć o tym zamiarze i postanowieniu świętym. Ty, o Maryjo Niepokalana, błogosław nam i dopomagaj miłościwie!

   Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza…

   Także w każdym dniu nowenny:
   Ojcze nasz
   Zdrowaś Maryjo
   Chwała Ojcu i Synowi…

 8. Ania pisze:

  Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny według świętej Faustyny Niepokalanów, 29 listopada – 7 grudnia 2018

  „Już trzeci raz odprawiam taką nowennę do Matki Bożej, to jest składającą się z jednego tysiąca Zdrowasiek dziennie, to jest dziewięć tysięcy pozdrowień składa się na całość tej nowenny. (św. Faustyna, Dzienniczek, nr 1413)”

  Program:
  7.00 – 7.50 Eucharystia
  7.50 – 9.30 wystawienie NS i I blok modlitewny
  9.30 – 10.00 przerwa (kawa i modlitwa w ciszy)
  10.00 – 12.00 II blok modlitewny, Anioł Pański
  12.00 – 13.00 przerwa (obiad i modlitwa w ciszy)
  13.00 – 15.00 III blok modlitewny
  15.00 – 15.15 Koronka do Bożego Miłosierdzia
  15.15 – 16.00 przerwa (kawa i modlitwa w ciszy)
  16.00 – 18.00 IV blok modlitewny, Anioł Pański
  18.00 – 19.00 przerwa (kolacja i modlitwa w ciszy)
  19.00 – 21.00 V blok modlitewny, Apel Maryjny, błogosławieństwo NS

  https://niepokalanow.pl/sanktuarium/nowenna-do-niepokalanej/wedlug-swietej-faustyny/

 9. Niewolnica Maryi pisze:

  Kochani,

  Bardzo blagam o modlitwe za mojego brata i jego rodzine. Moja bratowa poznala goscia w ktorym sie zauroczyla i powiedziala mezowi ze nie wie czy chce z nim byc i ze wyszla za maz za mlodo po czym wyjechala do matki z dwojka malych dzieci. Jej rodzina jest niewierzaca i wiekszosc z nich namawia ja do rozwodu chodz nie wiedza ze ona ma uczucia do innego faceta. Moj brat mocno sie modli i bardzo duzo jezdzi po sanktuariach, nawet pojechal do Wawolnicy. On nadal jest w stanie jej wybaczyc ale jezeli ona nie zmini swojego postepowania to bedzie za pozno. Blagam o modlitwe za nich. Bog zaplac

 10. kropka pisze:

  Warszawa, 27.11.2018 r.
  Zgorszenie rozlało się szeroko – list otwarty do metropolity warszawskiego

  JE Kard. Kazimierz Nycz
  Arcybiskup Metropolita Warszawski

  Wasza Eminencjo!
  Jako wierny Kościoła Katolickiego a zarazem polityk, którego wiara zobowiązuje do dawania świadectwa prawdzie w życiu publicznym i budowania chrześcijańskiego ładu społecznego, ze zdumieniem i zgorszeniem przyjąłem informacje o intencji Mszy świętej, jaką ubiegłej niedzieli odprawił Ksiądz Kardynał w kościele sióstr wizytek oraz treści kazania wygłoszonego podczas liturgii.

  cały list:

 11. im pisze:

  Prośba do Ewy! Ktoś z Warszawy umieścił prośbę umożliwienia dotarcia na spotkanie u ks Adama w sobotę. Proszę o danie tej osobie mojego meila bo jadę samochodem i mogę zabrać.

 12. Betula pisze:

  Książka „Wysławianie Maryi” św.Alfonsa de Liguori do słuchania:

  http://www.youtube.com/watch?v=a-biqVjWMLM

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s