Dziś I sobota miesiąca

ABC NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi

WPROWADZENIE:
1. Wielka obietnica

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
10 grudnia 1925 r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce.
Dzieciątko powiedziało:
Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.

Maryja powiedziała:
Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

2. Dlaczego pięć sobót wynagradzających?
Córko moja – powiedział Jezus – chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:

1. – Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
2. – Przeciw Jej Dziewictwu,
3. – Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,
4. – Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki,
5. – Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

WARUNKI:
Warunek 1
Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca.
Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, ze ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i ze mają zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi.

Do spowiedzi należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. W kolejne pierwsze soboty można przystąpić do spowiedzi w intencji wynagrodzenia za jedną z pięciu zniewag, o których mówił Jezus. Można wzbudzić intencję podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia.

Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę:
Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas.

Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu:
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Warunek 2
Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca
Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić taką lub inna modlitwę:

Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedzą, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną miedzy niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen.

Warunek 3
Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca

Po każdym dziesiątku należy odmówić Modlitwę Anioła z Fatimy. Akt wynagrodzenia:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Zaleca się odmówienie Różańca wynagradzającego za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Odmawia się go tak jak zwykle Różaniec, z tym, że w „Zdrowaś Maryjo…” po słowach „…i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus” włącza się poniższe wezwanie, w każdej tajemnicy inne:
Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie!
Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane Dziewictwo!
Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoją rzeczywistą godność Matki Bożej!
Zachowaj i pomnażaj w nas cześć i miłość do Twoich wizerunków!
Rozpłomień we wszystkich sercach żar miłości i doskonałego nabożeństwa do Ciebie!

Warunek 4
Piętnastominutowe rozmyślanie nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca
(podajemy przykładowe tematy rozmyślania nad pierwszą tajemnicą radosną)

1. Najpierw odmawia się modlitwę wstępną:
Zjednoczony ze wszystkimi aniołami i świętymi w niebie, zapraszam Ciebie, Maryjo, do rozważania ze mną tajemnic świętego różańca, co czynić chcę na cześć i chwałę Boga oraz dla zbawienia dusz.

2. Należy przypomnieć sobie relację ewangeliczną (Łk 1,26 – 38). Odczytaj tekst powoli, w duchu głębokiej modlitwy.

3. Z pokorą pochyl się nad misterium swojego zbawienia objawionym w tej tajemnicy różańcowej. Rozmyślanie można poprowadzić według następujących punktów:
a. rozważ anielskie przesłanie skierowane do Maryi,
b. rozważ odpowiedź Najświętszej Maryi Panny,
c. rozważ wcielenie Syna Bożego.

4. Z kolei zjednocz się z Maryją w ufnej modlitwie. Odmów w skupieniu Litanię Loretańską. Na zakończenie dodaj:
Niebieski Ojcze, zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w przesłaniu anioła, Twój Syn Jednorodzony stał się człowiekiem w łonie Najświętszej Dziewicy Maryi. Wysłuchaj moich próśb i dozwól mi znaleźć u Ciebie wsparcie za Jej orędownictwem, ponieważ z wiarą uznaję Ją za prawdziwą Matkę Boga. Amen.

5. Na zakończenie wzbudź w sobie postanowienia duchowe.
Będę gorącym sercem miłował Matkę Najświętszą i każdego dnia oddawał Jej cześć.
Będę uczył się od Maryi posłusznego wypełniania woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje co dnia.
Obudzę w sobie nabożeństwo do mojego Anioła Stróża.
Za: http://www.sekretariatfatimski.pl

W związku z mailami i prośbami od Czytelników – dziś o godz. 21.30 po Apelu Jasnogórskim ks. Adam dokona dodatkowego poświęcenia wody 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

24 odpowiedzi na „Dziś I sobota miesiąca

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 2. Kazimierz Michał pisze:

  Laudetur Iesus Christus et Maria Immaculata!

  „Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk.”
  (Flp 1, 21)

  Komentarz do Słowa Bożego na dziś:
  ks. Mirosław Matuszny
  Temat: Żyć miłością Chrystusa

  Jak wiele może nas nauczyć także dziś Apostoł Narodów, może przekonać się każdy, kto choć na chwilę weźmie do ręki Pismo Święte i zapominając o kanonach politycznej poprawności odda się lekturze Listów tego wielkiego apostoła. W czasach, kiedy ewangelizacja zastępowana jest wszelkimi formami tzw. dialogowania, gdy o nawracaniu praktycznie przestaje się mówić a głos Kościoła bywa poddawany autocenzurze w obawie przed złym spojrzeniem lewicowych mediów, „czysta Ewangelia”, jak mawia papież Franciszek, czy ujmując rzecz jeszcze szerzej, czysta nauka Pisma świętego pozwala nam na nowo zorientować się, w jakim punkcie naszej drogi ku Chrystusowi jesteśmy.
  Głosić Chrystusa na wszelkie sposoby, uwielbiać Go czy to poprzez życie, czy przez chwalebną śmierć. Wiara w najwyższą wartość zbawienia i nadzieja na spotkanie z Mistrzem i Panem po śmierci. Czy ktoś jeszcze dziś tak rozumuje? Czy taką naukę wciąż mamy w sercach, czy też wyparliśmy ją już dawno, a kult Boga Najwyższego zastąpiliśmy kultem Wielkiego Świętego Spokoju?
  Gdyby Apostoł Narodów nie poszedł za Chrystusem w sposób radykalny, gdyby jego nawrócenie pod Damaszkiem nie ukierunkowało go na głoszenie Ewangelii, najpierw Żydom, później Grekom, aby w pełni miłości Boga przekazać nam wszystkim naukę o nowym człowieku, o ludzkości pojednanej poprzez zburzenie muru wrogości między ludźmi, dziś zapewne wciąż bylibyśmy poganami.

  SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
  Kult „świętego spokoju” jest czymś zgoła różnym od pokoju Chrystusowego. Prawdziwy pokój i spokój serca nie daje bowiem zaniechanie ewangelizowania, dawania świadectwa o Mistrzu z Nazaretu, ale właśnie wypełnienie nauki Jezusa, opowiedzenie się za nią w sposób radykalny, uniżenie się do roli sługi Słowa Bożego w oczekiwaniu na ów dzień, kiedy to nie ludzie, ale sam Pan zaprosi nas, abyśmy przesiedli się wyżej.

  PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
  Czy głoszę Chrystusa?
  https://opoka.org.pl/liturgia/
  Ps
  „Jak łania pragnie 
  wody ze strumieni, 
  tak dusza moja pragnie 
  Ciebie, Boże! 
  Dusza moja pragnie Boga, 
  Boga żywego: 
  kiedyż więc przyjdę i ujrzę 
  oblicze Boże?”
  (Ps 42, 2-3)

  Z Panem Bogiem

 3. wobroniewiary pisze:

  To info z wczoraj, ale ważne i piękne

  Ojciec Święty modli się dzisiaj za zmarłych na rzymskim cmentarzu Laurentino. Jest to trzeci co do wielkości cmentarz Wiecznego Miasta. Znajduje się na jego południowych peryferiach.
  W poprzednich latach Franciszek sprawował Eucharystię przez trzy lata z rzędu na głównym cmentarzu Rzymu Campo Verano, w 2016 r. na cmentarzu Prima Porta, a przed rokiem udał się na amerykański cmentarz wojskowy z czasów II wojny światowej w Nettuno.
  O wyborze dzisiejszego cmentarza na miejsce papieskiej Eucharystii za zmarłych zdecydował fakt, że od 2012 r. znajduje się tam tak zwany Ogród Aniołów, miejsce pochówku nienarodzonych dzieci – mówi ks. Claudio Palma, kapelan cmentarza Laurentino.

  http://niedziela.pl/artykul/38834/Papiez-przy-grobach-nienarodzonych

 4. wobroniewiary pisze:

  W związku z mailami i prośbami od Czytelników – dziś o godz. 21.30 po Apelu Jasnogórskim ks. Adam dokona dodatkowego poświęcenia wody

 5. jola pisze:

  W Niemczech , gdzie mieszkam protestanci juz weszli do kosciola katolickiego. W Polsce juz sie to zaczyna. Przykre.:-(
  Katolicki charyzmatyk Damian Stayne który w styczniu tego roku gościł w Polsce na zaproszenie Mocnych w Duchu (o.Remigiusza Recława) z Łodzi i gosci wlasnie teraz, w Anglii ewangelizuje ramię w ramię z Randy Clarkiem (pastorem Global Awekning i inicjatorem Toronto Blessig).. dalej czytaj tu:… :-((
  https://gloria.tv/article/DFLhjERDqdqj4jDQtzZtQ2834

 6. im pisze:

  Wróciłam z Niepokalanowa. Kościół cały wypełniony. Akt Zawierzenia się Matce Bożej i I Sobota m-ca połączone razem. Zapisy do „Sztafety Różańcowej” trwają nadal (trzeba wejść na stronę i zgłosić swój udział) i są zobowiązaniem do modlitwy różańcowej 1 x w tygodniu w intencji: o uwolnienie nas i naszej ojczyzny od wszelkich zniewoleń i skutków okultyzmu, magii, spirytyzmu, bałwochwalstwa, New Age, zlej muzyki, filmów, gier itp. i trwać będzie do 15 sierpnia 2020 r. – zwycięskiej bitwy warszawskiej. Wierzę w zwycięstwo Matki Bożej, tak jak zwyciężyła o wolność Warszawy w 1920 roku, i nie przez walkę czy przypisywanie tegoż zwycięstwa Piłsudskiemu (którego w tym czasie tam nie było), ale przez objawienie się nad wojskami polskimi (polscy żołnierze jej nie widzieli). Widzący Ją bolszewicy uciekli z ogromnym przerażeniem a Warszawa ocalała, bo modliła się i Bóg wołania wysłuchał.
  Co do włączania się do modlitw na tej stronie, kiedy proszą o modlitwę osoby indywidualnie – nie wpisuję zgłoszenia a modlę się w tych intencjach.
  Co do włączania się w modlitwy zbiorowe – osobiście mam wypełniony dzień zobowiązaniami sprzed wielu lat. Pozdrawiam wszystkich redagujących i czytelników. Trwajmy w nadziei i pokoju.

 7. AnnaSawa pisze:

  Ojciec Leon Knabit:

  „Msza uzdrowiskowa”

  „…Trzeba uważać na bardzo niebezpieczną chorobę duchową niejednego katolika, którą można by nazwać: cukrzycą duchową. Chrześcijanin chorujący na nią nieustannie szuka w modlitwie emocji np. ktoś stale jeździ z jednych rekolekcji na drugie, z jednego forum charyzmatycznego na drugie, a Msza św. czy adoracja bez gitar, nastrojowej muzyki i poruszającego wystroju prezbiterium to już nie dla niego.

  Jeden ksiądz, pracujący w Sopocie, napotkał panią, która dopytywała o miejsce i godzinę najbliższej „mszy uzrowiskowej” – pewnie chodziło jej o tzw. Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie, a że Sopot to miasto-uzdrowisko, niech jej będzie, że „uzdrowiskowa”. Tyle że każda Msza św. jest Mszą z modlitwą o uzdrowienie: Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja, a nie ta po zakończeniu której dopiero rozpoczyna się właściwa modlitwa o uzdrowienie prowadzona przez animatorów i liderów jakichś wspólnot religijnych! Nasze uzdrowienie to działanie Trójcy Świętej w nas poprzez łaskę, a takowe dokonuje się poprzez każdą Eucharystię, pod warunkiem, że to my otworzymy się na to w akcie wiary. A Bóg, który pragnie naszego uzdrowienia, nie zawsze zechce uleczyć nas z choroby cielesnej. Czasami trzeba nam wejść do Nieba z chorą wątrobą i po amputacji nogi, ale w postawie wiary, która wytrwała do końca pośród „ziemskich” zmagań: Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony (Mk 13,13).”

  http://ps-po.pl/2018/08/10/msza-uzdrowiskowa/

 8. Kaśka pisze:

  Dawno już nie było komentarzy Zinki. Czy ktoś wie co się z nią dzieje?

 9. Kate pisze:

  Okazuje się, że w sprawie Asii Bibi jeszcze nie wszystko przesądzone. Rząd Pakistanu ugiął się pod presją islamistów:
  https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2018-11/asia-bibi-pakistan-nie-opusci-pakistaniu.html

 10. Ania pisze:

  MODLITWA DO NIEPOKALANEJ MARYI
  O Maryjo, swym litościwym sercem obejmij dusze zamknięte w ciemnych więzieniach pokuty, a nie mających na ziemi nikogo, kto by o nich pamiętał. Najlepsza Matko, wejrzyj swym miłosiernym wzrokiem na te dusze opuszczone, przyjdź im ze skuteczną pomocą wśród opuszczenia, w jakim pozostają i pobudź serca wielu wiernych do modlitwy za nie. O Matko Nieustającej Pomocy, zlituj się nad duszami opuszczonymi w czyśćcu!
  O Niepokalana Maryjo, Matko Miłosierdzia, która widziałaś święte Ciało ukochanego Syna Twojego wiszące na krzyżu, patrzyłaś na ziemię przesiąkniętą Jego Krwią i byłaś obecna przy Jego okrutnej śmierci. Polecam Ci, Matko Najświętsza, dusze cierpiące w czyśćcu i błagam, racz wejrzeć na nie okiem swego miłosierdzia i wyjednaj im wybawienie z mąk. Dla wyproszenia Twej łaski, o Matko Niepokalana, przebaczam szczerze i serdecznie tym wszystkim, którzy mnie obrazili i przez Twoje wstawiennictwo proszę Jezusa o udzielenie im wszelkiego dobra, łaski i błogosławieństwa w zamian za zło, które mi wyrządzili lub którego mi życzyli. Przez Twoje ręce, o Panno Święta, ofiaruję Bogu ten akt miłości dla uproszenia miłosierdzia dla dusz, które poddane są oczyszczeniu. Amen.

 11. Marzena pisze:

  Pilnie potrzebuję modlitwy…

 12. kropka pisze:

  😦 😦
  15-letnie dzieci, szkoła i dom publiczny? Szokujące słowa ks. Oko o edukacji w Niemczech.
  Niemieckie dzieci uczą się w szkołach jak założyć dom publiczny, który będzie „spełniać najbardziej chore fantazje”? Takie szokujące informacje przekazał w programie TVP Info ks. Dariusz Oko.

  https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/419401-szokujace-slowa-ks-oko-o-edukacji-w-niemczech-wideo

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s