Los Polski wisi na włosku – musisz tego wysłuchać!!!

Jeżeli jesteś katolikiem – musisz tego wysłuchać!
Czy wiesz, że Cud z Sokółki stał się prawie niewidzialny?

Czy wiesz jak wprowadzono I raz eutanazję w Holandii? – Ogłoszono ją w Wielki Piątek  o godz. 15-00, w godzinie śmierci Pana Jezusa!
Minister zdrowia powiedziała z mównicy parlamentu: „wykonało się”

„Nawet nie wiecie ilu ludzi ginie na wieki w Polsce. Nawet nie wiecie ilu młodych ludzi ginie na zawsze. Musimy walczyć o Polskę. Los Polski wisi na włosku” powiedział do mnie o. Enrique. My żyjemy w takim poczuciu radości z tego, że s. Faustyna usłyszała zdanie, że „z tego kraju wyjdzie iskra”, ale tak jak zawsze, każda obietnica nieba jest warunkowa – mówił Maciej Bodasiński podczas VI Pielgrzymki Żywego Różańca Diecezji Warszawsko – Praskiej

Nie zapomnij zajrzeć na: http://www.soboty.pl/
oraz na: wobroniewiaryitradycji.wordpress.com- I sobota miesiąca 

ABC NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi

WPROWADZENIE:
1. Wielka obietnica
Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
10 grudnia 1925 r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce.
Dzieciątko powiedziało:
Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.

Maryja powiedziała:
Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

2. Dlaczego pięć sobót wynagradzających?
Córko moja – powiedział Jezus – chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:

1. – Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
2. – Przeciw Jej Dziewictwu,
3. – Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,
4. – Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki,
5. – Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

WARUNKI:
Warunek 1
Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca.
Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, ze ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i ze mają zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi.
Do spowiedzi należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. W kolejne pierwsze soboty można przystąpić do spowiedzi w intencji wynagrodzenia za jedną z pięciu zniewag, o których mówił Jezus. Można wzbudzić intencję podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia.

Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę:
Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas.

Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu:
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Warunek 2
Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca
Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić taką lub inna modlitwę:
Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedzą, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną miedzy niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen.

Warunek 3
Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca

Po każdym dziesiątku należy odmówić Modlitwę Anioła z Fatimy. Oto Akt wynagrodzenia: 
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Zaleca się odmówienie Różańca wynagradzającego za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Odmawia się go tak jak zwykle Różaniec, z tym, że w „Zdrowaś Maryjo…” po słowach „…i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus” włącza się poniższe wezwanie, w każdej tajemnicy inne:
Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie!
Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane Dziewictwo!
Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoją rzeczywistą godność Matki Bożej!
Zachowaj i pomnażaj w nas cześć i miłość do Twoich wizerunków!
Rozpłomień we wszystkich sercach żar miłości i doskonałego nabożeństwa do Ciebie!

Warunek 4
Piętnastominutowe rozmyślanie nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca
(Podajemy przykładowe tematy rozmyślania nad pierwszą tajemnicą radosną)

1. Najpierw odmawia się modlitwę wstępną:
Zjednoczony ze wszystkimi aniołami i świętymi w niebie, zapraszam Ciebie, Maryjo, do rozważania ze mną tajemnic świętego różańca, co czynić chcę na cześć i chwałę Boga oraz dla zbawienia dusz.

2. Należy przypomnieć sobie relację ewangeliczną (Łk 1,26 – 38). Odczytaj tekst powoli, w duchu głębokiej modlitwy.

3. Z pokora pochyl się nad misterium swojego zbawienia objawionym w tej tajemnicy różańcowej. Rozmyślanie można poprowadzić według następujących punktów:
a. rozważ anielskie przesłanie skierowane do Maryi,
b. rozważ odpowiedź Najświętszej Maryi Panny,
c. rozważ wcielenie Syna Bożego.

4. Z kolei zjednocz się z Maryją w ufnej modlitwie. Odmów w skupieniu Litanię Loretańską. Na zakończenie dodaj:
Niebieski Ojcze, zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w przesłaniu anioła, Twój Syn Jednorodzony stał się człowiekiem w łonie Najświętszej Dziewicy Maryi. Wysłuchaj moich próśb i dozwól mi znaleźć u Ciebie wsparcie za Jej orędownictwem, ponieważ z wiarą uznaję Ją za prawdziwą Matkę Boga. Amen.

5. Na zakończenie wzbudź w sobie postanowienia duchowe.
Będę gorącym sercem miłował Matkę Najświętszą i każdego dnia oddawał Jej cześć.
Będę uczył się od Maryi posłusznego wypełniania woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje co dnia.
Obudzę w sobie nabożeństwo do mojego Anioła Stróża.
Za: http://www.sekretariatfatimski.pl

Bądźmy razem przy Niepokalanym Sercu w Pierwsze Soboty, by pocieszyć zbolałe Serce Maryi!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

121 odpowiedzi na „Los Polski wisi na włosku – musisz tego wysłuchać!!!

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 2. wobroniewiary pisze:

  Piszę ponieważ to, co się robi już w Kościele przechodzi granice: ujawniają się zgorszenia, świętokradztwa, szydzenie z Jezusa i brak troski o SACRUM. Dziś udając się na Eucharystię, dowiaduję się, że ksiądz zachorował.
  A dziś jest piątek – uobecnienie Śmierci i Pana naszego Jezusa Chrystusa. WIELKA TAJEMNICA WIARY !!! I co się stało w związku z tym – otóż, wychodzi pewna kobieta w marynarce i ogłasza wszem i wobec, że ma zgodę Biskupa i kapłana, aby odprawić jakieś nabożeństwo wraz z udzieleniem Komunii Świętej. ……

  • Danuta pisze:

   czy to miało miejsce w Polsce?

   • wobroniewiary pisze:

    Nie, to na szczęście nie w Polsce.

    • Maggie pisze:

     Podejrzewam, jednak, i mama nadzieję, że należy domniemywać, iż to była samozwańcza osoba ..🤔 co najwyżej miała zezwolenie na bycie szafarką nadzwyczajną, a to nie upoważnia ani do prowadzenia Mszy św , ani Konsekracji czy wyciągania z Tabernaculum uprzednio przez kapłana Konsekrowanych Hostii.

     A może jeszcze … SORRY za określenie, takie chore na przerost ambicji babsko … siądzie sobie w konfesjonale … ?..! bo … ksiądz zachorował?!!

     W Kanadzie niestety … pełno szafarek i sporo ministrantek🤒

 3. Stefan Batory pisze:

  Los Polski wisi na włosku – Maciej Bodasiński (13 X 2018 r.) to prezentacja, którą obejrzałem wczoraj. Tak się złożyło, że mój przyjaciel był tego dnia w Sokółce i rozmawiał z proboszczem Gniedziejko, który definitywnie zaprzeczył by cud eucharystyczny zniknął lub były jakiekolwiek znamiona jego zanikania. Plamkę widać perfekcyjnie i w 10-tą rocznicę cudu (10 października) była ona widoczna podczas procesji. Pozdrawiam, jeśli ma pan pytania proszę o kontakt na fejsie (Stefan Batory).

  • wobroniewiary pisze:

   Skontaktowałam się z Panem Maciejem Bodasińskim i on potwierdza tę sprawę.
   Dodaje też „Każdy kto tam pojedzie, będzie mógł zobaczyć Cud, sam może się przekonać”.

   • Krzysztof pisze:

    Przepraszam ale nie rozumiem czy faktycznie dochodzi do zanikania cudu czy tez Eucharystia pozostała bez żadnych zmian i jest to mylna informacja

    • Stefan Batory pisze:

     Nie zajmowałem się szczegółowo genetyką i haplogrupami ale z tego co wiem to jest haplogrupa polska R1A1a1.
     Owszem w Indiach są miejsca, że genu R1A1a mają więcej niż przeciętnie na terenach Polski. Bierze się to jednak z pochodzenia aryjskiego z naszych ziem. Naszych to znaczy z ogólnie z ziemi nazwanych potem imperium Lechitów ( vide mapa rzymska 5 wiek naszej ery. Z okresu największego rozkwitu imperium).Starożytny język sanskryt wykazuje największe podobieństwo nie z językiem niemieckim, francuskim, angielskim czy dla przykładu rdzennym irlandzkim (celtyckim) tylko z polskim.
     Taki przykład z życia. Pojechał Polak do Indii. Nie pamiętam kto to był, być może inżynier na kontrakcie. Rozmawia z kimś odpowiednim do swego statusu, z wyższym wykształceniem i gimnastykuje się tłumaczy skąd od jest i gdzie jest Polska. Hindus tak patrzy na niego i wreszcie mówi: Ja wiem kto ty jesteś: ty jesteś Aria.
     Badania genetyczne pokazały ciągłość genetyczną na naszych ziemiach 10700 lat. Nigdzie w Europie ani na świecie nie ma takiej genetycznej ciągłości. (Oczywiście jeśli odczytamy czas stworzenia człowieka jako biblijny na 6 tys. lat to okres ten trzeba znacznie skrócić. Ale i tak będzie to najdłuższa znaleziona ciągłość genetyczna narodu)
     Na naszych (dzisiejszych) ziemiach odkryto w latach siedemdziesiątych na wazie wizerunek wozu kołowego z kołem zapasowym i końmi (Waza z Bronocic). Jest to najstarszy wizerunek wozu kołowego na świecie, około 600 lat starszy od sumeryjskiego.
     W Polsce znaleziono też najstarszy wizerunek na świecie swastyki, która nie była żadnym niemieckim (germańskim) symbolem ale starożytnym symbolem Słowian. Uważa się, że swastyka przyszła z Indii gdzie do dzisiaj jest bardzo popularna. Ale najstarszy wizerunek pochodzi z dzisiejszych ziem polskich. Niedawno na górze Żary (Żywiec) odkryto hutę szkła sprzed 2 tysięcy lat.
     Niedawno odkryto warownię Zyndrama w Maszkowicach gdzie bramę datuje się na 6 tysięcy lat. Są w tej osadzie okrągłe okienka (jak u Tolkiena:).
     Co do szkła to Maria Valtorta w Poemacie Boga Człowieka zauważa, że za Pana Jezusa Żydzi nie używali szkła.
     Tłumaczy się, że słowo Wedy pochodzi od naszego słowa wiedza. I nie znalazł się żaden lingwista, który temu próbował zaprzeczyć. Raczej jest na ten temat milczenie.
     Podobnie słowo :”wiedźma” oznacza : ma wiedzę. To były starożytne kapłanki. Oczywiście jak każda wiedza pogańska były w niej elementy demoniczne, ale taki jest źródłosłów, nie żadne śmieszne czarownice z brodą.
     Za wspominanie starożytnej historii Polski zniszczono nawet wszystkie egzemplarze kroniki Długosza bodaj za Zygmunta III Wazy mimo, że Długosz był członkiem hierarchii kościelnej i wychowawcą synów królewskich. Odtworzone zostały dopiero dzięki temu, że były wydrukowane za granicą.
     Jeśli chodzi o Pana Jezusa to zawsze tradycja przekazywała go jako mężczyznę o jasnej cerze. Długich włosach, złoto rudych, bardzo wysokiego, proporcjonalnie zbudowanego o jasnych oczach.
     Pamiętajmy, że król Dawid był rudy. Typowy Semita? Zresztą jego pochodzenie jest przecież w Biblii opisane, kto był jego matką.
     Tradycję podtrzymują tu mistycy na przykład szczególnie dobrze opisane jest to u Marii Valtorty. Ks. Skwarczyński twierdzi, że Poemat Boga – Człowieka (jedyne takie tak wyjątkowe i szczegółowe opisanie życie Pana Jezus na 5 tysiącach stron!) będzie najważniejszą Księgą w Odnowionej Ziemi.
     I w poemacie mamy Pana Jezusa zgodnie z tradycją. Jasna cera, niebieskie oczy ( tu chyba zielono niebieskie) złoto rude włosy.
     Podobnie św. Jan Ewangelista jest blondynem o jasnej cerze, Matka Boska jest ciemną blondynką o niebieskich oczach. Również św. Maria Magdalena zgodnie z tradycją ma złotorude włosy ( jest zresztą po ojcu Egipcjanką czy ściśle Syryjką.
     Są przekazy z USA mające imprimatur kardynalskie w których Pan Jezus mówi, że jest w 3/4 czy 2/3 Słowianinem. I że będzie wielkie zdziwienie jak zostaną przeprowadzone badania Jego haplogrupy.
     Wiadomo dzisiaj, że w epoce brązu było na dzisiejszych ziemiach polskich i nie tylko przeludnienie. Zaludnienie miało być takie jak dzisiaj dla porównania zostawiać wszystkie wioski, ale bez miast.
     I nie z innych powodów, ale z powodu tego przeludnienia Słowianie z naszych ziem i nie tylko z naszych, także z terenu dzisiejszych Niemiec (dawne NRD), ale tam mieszkali nasi przodkowie, którzy wtedy niczym się nie różnili od kogoś z Małopolski na przykład, emigrowali: na Bliski Wschód i na inne tereny, także późniejszego imperium rzymskiego na przykład Etruskowie.
     Bardzo prawdopodobne, że do Mojżesza wychodząc z Egiptu przyłączyli się Słowianie, którzy wcześniej podbili część Egiptu potem przegrali i byli warstwą również uciskaną.
     Popatrzmy na wizerunek Pana Jezusa dany poprzez brata Elię. Czyż jest to typ semicki? Brat Elia jest o wiele bardziej południowy niż Pan Jezus i o wiele mniej wydaje się należeć do rasy białych ludzi:).
     Tak musieli wyglądać dawni królowie słowiańscy nie mając oczywiście takiego piękna, słodyczy i dostojeństwa w sobie.
     Oczywiście słowiański to przodek Matki Bożej. Zatem i Matka Boża miała geny z przewagą słowiańskich ze wschodnią domieszką. Czy wschodnia to była semicka to też nie jest pewne, ale w każdym razie domieszka niearyjska.
     Zatem jeśli i Maria Magdalena takie miała jak na to wygląda i św. Jan to na krzyżu i pod krzyżem wiernie trwających była przewaga genów aryjskich (słowiańskich).
     Oczywiście jeśli Pan Jezus mówi czy sugeruje, że miał przewagę genów słowiańskich to jest to umowna. Bóg się uniża do naszych pojęć i uproszczeń. Umowne dlatego, że Słowianie, to słowo powstało prawdopodobnie od piątego wieku naszej ery dlatego, że Słowianie sami siebie tak nazwali od słowa „Sława” gdy podbili Rzym.

   • Zaniepokojona pisze:

    Przepraszam, tez nie rozumiem – czyli potwierdził że cud ‚znika’ czy że jest?

   • leszek pisze:

    Drugi taki cud wydarzył się w Legnicy, w parafii p.w. św. Jacka. Jeśli komuś to może w wierze dopomóc to można się też i tam wybrać.

   • Stefan Batory pisze:

    Zeznanie naocznego świadka (mojego przyjaciela), który był w Sokółce w sobotę (20 października):
    Sprawa Sokółki Relacja mojego kolegi, żadnej tragedii nie ma. Dostałem informację gdyby byłem, zatrzymałem się w Sokółce. Miałem do załatwienia sprawę w Białymstoku, ale postanowiłem zatrzymać się w Sokółce ze względu na Cud Eucharystyczny. Dostałem informację ( od kolegi, który wiedział, że jestem w tym czasie w Sokółce, Białymstoku) wraz z linkiem do filmu iż Cud Eucharystyczny miałby przestać istnieć a mówił o tym p. Bodasiński powołując się na swego kolegę i współpracownika Dokowicza. Przed tą informacją byłem w Sanktuarium i widziałem wszystko jak dawniej. Tak samo widoczną czerwoną plamkę na Hostii jak ją widziałem poprzednio około 10 lipca tego roku gdy byłem tam pierwszy raz i modlących się ludzi. Rozmawiałem z ks proboszczem, kustoszem Sanktuarium ks Gniedziejko. Powiedział mi, że o niczym takim nie wie i Dokowicza na oczy nie widział. ( Nie wiem czy ostatnio czy w ogóle, ale zrozumiałem, że kontekst był taki, że ostatnio). Był tu dodatkowy dyskomfort bo rozmawiałem z ks Gniedziejko w innej, zleconej mi sprawie a jako wyjeżdżający z takimi historiami mogłem zostać uznany za osobę niepoważną. Będę musiał mu wysłać ten materiał filmowy tradycyjną pocztą aby nie być gołosłowny. Ludzie w Sokółce o niczym takim nie słyszeli. Gdyby coś takiego miało miejsce to by na pewno do nich doszło – tak uważają. Nadto 10 października była procesja z Cudowną Hostią w dziesiątą rocznicę Cudu. W czasie tej procesji niektórzy z nich będący bliżej mogli przyjrzeć się nawet bardziej widocznym znamionom Cudu niż w kościele bo tam Cudowna Hostia jest dość oddalona od ludzi. Inaczej to wygląda w Legnicy gdzie jest bliżej, nadto jest szkło, które w subtelny sposób powiększa i niweluje odległość. Taka jest moja relacja. Dodam jeszcze poza faktograficznym opisem, że Pan Jezus w widomym znaku wycofania się z Polski, w wycofaniu się z zauważalnej Obecności w Cudzie Eucharystycznym „musiałby” to zrobić też w Legnicy bo inaczej można by odnieść wrażenie, że wycofał się tylko ze wschodniej części Polski. Takie jest moje zdanie. Krzysztof Michałowski (Cyprian Polak)

   • Stefan Batory pisze:

    Pomimo tych kontrowersji czy cud zanika czy też nie Pan Jezus polecił aby dokonana została analiza DNA krwi z hostii. Pan Jezus zasugerował, że jego krew ma haplogrupę R1a1, czyli słowiańską. Niestety mój kolega (Krzysztof M.) dwukrotnie prosił ks. proboszcza z Sokółki o rozmowę z biskupem miejsca jednak nikt z tym nic nie robi. Gdyby to okazało się prawdą cały świat byłby zdziwiony się tak wielką sensacją a jednocześnie wyszła by prawda o starożytnym pochodzeniu narodu polskiego. Nie dziwi mnie też fakt, że jeśli hostia (cud) zanika właśnie w Sokółce, na wschodzie Polski, to może świadczyć, że atak na Polskę (kara) przyjdzie ze wschodu czyli od Rosji. Trudne przemyślenia. A wy co sądzicie?

    • AnnaSawa pisze:

     Przepraszam, a czy te wyniki badań o których Pan wspomina pochodzą z pierwszych badań tj. z lutego 2009 roku ? …o których była mowa w filmie Cud Eucharystyczny w Sokółce – reportaż TV Trwam, czy ew. z późniejszych?? Dokument: https://gloria.tv/video/QH3G6yDTK7qF3qW44zqvBR3GV

    • AnnaSawa pisze:

     Jeśli dobrze zrozumiałam (z powyższej rozmowy), że tkanka Serca Pana Jezusa na Hostii zanika i pojawia się na nowo to jakże to mocny znak i donośny głos Boga samego, wyraz Jego cierpliwości i miłosierdzia zarazem……a także wołanie o kult Świętej Eucharystii, o nawrócenie i ukazanie wiecznej Ofiary Pana na ołtarzach świata. Boże, wybacz nam i zmiłuj się nad nami. Amen.

    • Kasia pisze:

     Jak to ‘Pan Jezus zasugerowal ze ma haplogrupe R1a1 czyli slowianska’ Komu? Gdzie? To sa chyba jakies zarty?

    • Kasia pisze:

     Zgadza sie- powazna dlatego chcialabym wiedziec skad pochodzi ta informacja I czy jest potwierdzona przez Kosciol. Nigdy o czyms takim nie slyszalam. To wszystko. Bo pisac mozemy sobie wszystko.

    • Stefan Batory pisze:

     Odpowiedź do pani Kasi. Informacja jest pewna. Jak pani przeczyta mój wpis, ks. proboszcz Gniedziejko został o sprawie poinformowany. Biskup miejsca jeszcze nie podjął tematu a dobrze by było gdyby to zrobił gdyż sprawa jest śmiertelnie poważna. Badania genetyczne (DNA) krwi Pana Jezusa nigdy nie zostały przeprowadzone. Jeśli Sokółka zrobi to jako pierwsza będzie słynna a Polska wyniesiona bardzo wysoko. To przyspieszy prawdziwą intronizację Jezusa na króla Polski. Czasu nie mamy wiele. Krach na rynkach właśnie się rozpoczyna a czy za tym pójdzie wojna? Módlmy się o pozytywną decyzję biskupa i pozytywną reakcję Episkopatu po badaniach. Niech Bóg da nam siłę i łaski potrzebne do zwycięstwa.

    • Kasia pisze:

     Rewelacja! Poczekamy, zobaczymy…

    • BePe pisze:

     W tę haplogrupę mnie również nie chce się wierzyć, ale poczekamy, może zbadają. Nie jest ona charakterystyczna jedynie dla Słowian, ale też dla ludów indoeuropejskich zamieszkujących Azję, np. północne Indie; co dowodzi, że mamy z nimi wspólnego przodka z linii męskiej, bliższego niż z Indoeuropejczykami z zachodu Europy (oni mają inną podgrupę, chociaż przez wieki i tak to się trochę pomieszało). Podrawiam i nie dajmy się zwariować, pochodzenie nie jest najważniejsze.

    • BePe pisze:

     C.d. o haplogrupie R1a1: miają ją wyłącznie mężczyźni i jest przekazywana tylko w linii męskiej. Nie dowiemy się zatem w ten sposób, jaką miał czyjś dziadek od strony matki, jedynie od strony ojca. Oprócz tego każdy człowiek ma tzw. matczyne DNA, przwkazywane wyłącznie w linii żeńskiej. Co do Jezusa: logicznym się wydaje, że matczyne DNA miał takie jak Maryja, a to przekazywane w linii męskiej pozostaje tajemnicą, a zakładam, że jako mężczyzna jakieś miał. Moim zdaniem najbardziej sensowne byłoby, gdyby to męskie było typowe dla Semitów, ale oczywiście pewności nie ma. Prywatnie nie wierzę, że miałby R1a1, ale nawet jeżeli, to nie znaczy to, że Semici to Słowianie 😉

    • Kaśka pisze:

     Pytanie moje…. Po co nam wiedzieć jaka to jest halogrupa (nie wiem czy dobrze to wpisałam) – Jezus Chrystus jest Synem Bożym, moim Zbawicielem. To mi wystarczy do zbawienia.

    • wobroniewiary pisze:

     Amen!
     Pan „Stefan” niech takie wywody pisze na swojej stronie albo u promowanego przez niego fałszywego proroka Cypriana.
     Tu już nie ma co szukać z takimi wywodami 🙂

    • Dejmien pisze:

     Do Kaśki: Dokładnie, wiara w Jezusa, Syna Bożego do zbawienia jest koniecznie potrzebna. Ale warto umacniać/utwierdzać tę wiarę dowodami, o ile tylko nadarzy się ku temu okazja, bo nie ma Pani pojęcia, komu dzięki takiemu zabiegowi można przywrócić wiarę lub ją pobudzić, czy też umocnić. Lepiej nie blokować działań, które mogą przyczynić się do przyprowadzenia więcej dusz do Jezusa Chrystusa.

    • m pisze:

     To jest czysta herezja, nie dawajcie temu posłuchu. Jest JEDEN BÓG, JEDNA MATKA, JEDNO CIAŁO MISTYCZNE, JEDNA NAJDROŻSZA KREW CHRYSTUSOWA. Taką samą ma ochrzczony chrześcijanin w Polsce jaką ma ochrzczony chrześcijanin z Zimbabwe, ponieważ w jednym Ciele występuje tylko jedna Krew. Wszyscy jesteśmy jedno. ŚWIAT wziął swój początek nie od POLSKI, ale od Wszechmogącego, Trójjedynego BOGA stworzyciela wszystkiego i wszystkich, Pan Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo Boże, przez Maryję sam się nim stał, Jednym spośród nas. Bóg człowiek, Bóg z nami, który umierając na krzyżu ofiarował wszystkim jedną Matkę – Maryję-,,Oto Matka Twoja”,cóż ci człowiecze jeszcze trzeba. Jakich dowodów??? Nik nie jest gorszy, ani lepszy, wszyscy jesteśmy równi, ponieważ wszyscy wszystko darmo otrzymaliśmy. Matka Boża w Gietrzwałdzie mówiła po polsku, a w La Sallete po francusku i co???… Jaka sensacja z tego wynika?

    • wobroniewiary pisze:

     To pokłosie pseudoorędzi „Cypriana Polaka” Wpuszczałam, aby ktokolwiek inny to zauważył, a nie, że ja tylko blokuję orędzia. Tak, takie herezje blokuję i tyle 🙂

    • Kasia pisze:

     Do Dejmien: dowodem o ktorym piszesz jest sam Cud Eucharystyczny. A wszystko inne byloby grzebaniem niewiernych w Cudzie mojego Pana. Dlatego takie dzialania powinny byc zablokowane.

  • Zaniepokojona pisze:

   Zadzwoniłam do parafii sw Antoniego w Sokółce (ich numer to 85 711 20 01) i zostałam zapewniona, że to nie prawda – ze cud nie znika, że nic takiego nie miało miejsca. Ksiądz zachęcił do przyjazdu, a sprawę skwitował ‚szatan nie śpi’ – pan Maciej nie był świadkiem znikania – powtrzył to, co ktoś mu pwoiedział więc mógł zostać wprowadozny w błąd – nie jest dobrze dawać swiadectwo o cyzmś czego się nie było świadkiem – swiadectwo powinien dawać świadek – inaczej coś może być przekręcane, niedopowiedziane albo właśnie nieprawdziwe.

   • wobroniewiary pisze:

    Rozmawiałam z Maciejem – powiedział, że każdy może sam pojechać i porównać stan obecny ze stanem przeszłym
    Ps. Pozwoliłam sobie edytować komentarz, że poprawiłam imię na wielką literę

    • Zaniepokojona pisze:

     Dzięki za edycję – właśnie nie widziałam opcji edycji – chyba nie jest dostępna albo nie umiem jej znaleźć ;/

    • wobroniewiary pisze:

     Edytować mogą tylko admini 🙂

    • jakub7 pisze:

     Cud Eucharystyczny w Sokółce nie „wyblaknął”! Kuria w Białymstoku reaguje na fake news.
     „W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie w przestrzeni medialnej informacjami o rzekomym wyblaknięciu zjawiska Eucharystycznego w Sokółce, Biuro Prasowe Archidiecezji Białostockiej oświadcza, iż powielane informacje są nieprawdziwe”, czytamy w specjalnym oświadczeniu Biura Prasowego Archidiecezji Białostockiej.

     Poniżej prezentujemy treść opublikowanego we wtorek dokumentu:
     Oświadczenie Biura Prasowego Archidiecezji Białostockiej dotyczące Zjawiska Eucharystycznego w Sokółce
     W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie w przestrzeni medialnej informacjami o rzekomym „wyblaknięciu” zjawiska Eucharystycznego w Sokółce, Biuro Prasowe Archidiecezji Białostockiej oświadcza, iż powielane informacje są nieprawdziwe.
     Cząstka Ciała Pańskiego przechowywana w kolegiacie p w. św. Antoniego w Sokółce jest starannie zabezpieczona i nie zmieniła swojego kształtu i koloru. Od 7 lat jest Ona na co dzień wystawiona wraz z Najświętszym Sakramentem w sokólskim Sanktuarium, które jest żywym miejscem kultu i licznych łask, o których zaświadczają przybywający tam pielgrzymi.
     Ks. dr Andrzej Dębski
     Rzecznik Prasowy Archidiecezji Białostockiej
     Białystok, 6.11.2018 r.
     Źródło: archibial.pl

 4. wobroniewiary pisze:

  70 lat temu – 22 października 1948 r. – kard. August Hlond umierając wypowiedział prorocze słowa: „Lecz zwycięstwo, jeśli przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny…”

  Dokładnie 30 lat później – 22 października 1978 r. – miała miejsce inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II. Czy to zwykła zbieżność dat, czy część zwycięstwa Maryi? ❤️

  • Ania pisze:

   Janie Pawle II nasz święty orędowniku,
   Wspomożycielu w trudnych sprawach
   Ty, który swoim życiem świadczyłeś
   wielką miłość do Boga i ludzi
   Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi
   w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.
   Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich,
   co dzień zbliżałeś się do świętości.
   Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie…
   Wierząc, że przez Twoją wiarę,
   modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga
   Z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy.
   Pragnę przez Jezusa i Maryje
   Za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

   Ojcze nasz…
   Zdrowaś, Maryjo…
   Chwała Ojcu…

 5. Romek pisze:

  św Jan Paweł II -FIKCJA WOLNOŚCI, KTÓRA ZNIEWALA..Te Sprawy Nie Mogą Mnie Nie Obchodzić, Nie Boleć.
  „(…) Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać! Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć!

 6. kropka pisze:

  Pierwsze soboty miesiąca – nowa akcja organizatorów „Różańca do Granic”

  Różaniec do granic był spektakularnym wydarzeniem. Na samych granicach stanęło ok. 1,3 mln Polaków. Jednak wielu modliło się w kościołach, wielu poza granicami kraju. W sumie szacuje się, że razem mogło się modlić ok. 3 milionów osób.

  Okazało się, że Różaniec do Granic stał się najbardziej spektakularnym, polskim towarem eksportowym. Iskierka wykrzesana w Polsce poszła w świat – podobne inicjatywy były podejmowane w Stanach, Australii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech w Chorwacji, Irlandii itd. Powstała nawet współczesna Święta Liga Narodów, która skupiła na modlitwie różańcowej 7 października br. 47 krajów.

  Pytanie czemu twórcy inicjatywy nie powtórzyli jej w tym roku? Okazuje się, że teraz kolej na kolejną wielką akcję, która powinna rozlać się na cały świat. Pod hasłem „Wynagradzaj za grzechy i ratuj swoją duszę” fundacja Solo Dios Basta, organizator Wielkiej Pokuty i Różańca do Granic, chce propagować nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca. Tym razem projekt o nazwie Pierwsze Soboty będzie rozłożony w czasie na kilka etapów. Celem akcji jest w rozpowszechnienie nabożeństwa w polskich parafiach i zorganizowanie apostolatu na rzecz wynagradzania Sercu Najświętszej Maryi Panny.

  My zaś musimy iść dalej i słuchać Maryi. A Maryja prosiła w Fatimie o pokutę (Wielka Pokuta), modlitwę różańcową (Różaniec do Granic) i o nabożeństwa wynagradzające Jej Niepokalanemu Sercu. Wezwanie powtórzyła siostrze Łucji 10.12.1925 w Pontevedera ukazując się wraz z Dzieciatkiem Jezus. Jest to niezwykle ważne nabożeństwo, Ratuje dusze grzeszników przed wiecznym potępieniem, ale też mówiąc wprost jest ocaleniem dla świata

  -tłumaczy Łukasz Witkiewicz, jeden z twórców Różańca do Granic.

  https://wpolityce.pl/kosciol/417497-pierwsze-soboty-miesiaca-czyli-solo-dios-basta-w-akcji?fbclid=IwAR1a0ewE_SJ5Jz-KaKpvf-soYQbSr4wIePqh3F6WPYFVEyqTuYDANXH2z9U

 7. kropka pisze:

  Na temat objawień w Fatimie wiemy już wiele, jednak wciąż odkrywać możemy nowe fakty na temat spotkania Matki Najświętszej z trójką dzieci.

  Jedne z ostatnich słów Hiacynty Marto o objawieniach we Fatimie dotyczyły bezpośrednio słów otrzymanych od Matki Bożej. Oto, co powiedziała Hiacynta:

  – Grzechami prowadzącymi najwięcej dusz do piekła są grzechy cielesne.

  – Aby być czystym na ciele konieczne jest utrzymanie czystości. Być czystą na ciele to znaczy strzec niewinności. A być czystą na duszy to znaczy nie grzeszyć, nie oglądać tego, czego nie powinno się widzieć, nie kraść, nie kłamać, mówić zawsze prawdę, także wtedy, gdy nas to wiele kosztuje.

  – Mody, które nadejdą, będą bardzo obrażać Pana. Osoby, które służą Bogu, nie mogą iść za głosem mody. W Kościele nie ma zmiennych mód. Jezus jest zawsze ten sam.

  – Lekarzom brak światła i wiedzy, by leczyć chorych, bo brak im miłości Boga.

  – Księża powinni zajmować się tylko sprawami Kościoła. Księża powinni być czyści, bardzo czyści. Nieposłuszeństwo kapłanów i zakonników wobec ich przełożonych i wobec Ojca Świętego bardzo obraża Jezusa.

  – Aby być zakonnicą, trzeba być bardzo czystą duszą i ciałem.

  – Wiele jest niedobrych mód; nie podobają się one Jezusowi, nie są Boże.

  – Spowiedź jest sakramentem miłosierdzia. Dlatego trzeba zbliżać się do konfesjonału z ufnością i radością. Bez spowiedzi nie ma zbawienia.

  https://misyjne.pl/fatima-matka-boza-ujawnila-dzieciom-ktore-grzechy-sa-najgorsze/?fbclid=IwAR28S9LJqOv9EoaD7q9z3oaLRM78_HEZHKIYpfupiCHbV3P2MDtAIhgvAR4

 8. ona pisze:

  „Jesteś księciem Henrym. Napiszesz Thomasowi dlaczego to świetny pomysł, aby Cię poślubił”. Lekcja „różnorodności” w duchu LGBT w jednej z brytyjskich szkół. Dzieci piszą homoseksualne listy miłosne, by uczyć się „akceptacji dla różnorodności”…

 9. Asia W pisze:

  Bardzo proszę o modlitwę za dziewięcioletniego chłopca, który uległ wypadkowi. Jest w bardzo ciężkim stanie. Proszę też o modlitwę za jego mamę, o siłę i wiarę dla niej.

 10. Winston pisze:

  Jestem Polakiem mieszkajacym w Holandii i chcialbym dwie male rzeczy sprostowac. 1) Holenderska ustawa o wprowadzeniu eutanazji zostala wprowadzona nie w Wielki Piatek ale dzien wczesniej (Zrodlo: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Euthanasie_in_Nederland). 2) Slowa minister zdrowia „wykonalo sie” zostalo nie wykonane z mownicy w parlamencie ale podczas wywiadu z jedna z najwiekszych gazet NRC Handelsblad dzien potem w Wielki Piatek (Zrodlo: http://www.historien.nl/woensdagweetje-de-euthanasiewet-van-2001/). Czy bylo to o 15:00 czy nie trudno powiedziec. Zgadzam sie ze to wspanialy wyklad ale moze lepiej jest miec wlasciwe fakty zeby nikt nie oskarzal nas o zadne przeinaczenia. Pozdrowienia z Holandii

  • wobroniewiary pisze:

   Czyli w Wielki Czwartek – w dzień ustanowienia kapłaństwa.

  • Zaniepokojona pisze:

   Ks Glass mówi w filmi ‚Proroctwo’, że wpsomniana Pani Mistyczka nie była obecna na Jasnej Górze, ale że telefonowała do paulinów aby im przekazać to co widziała, a jeden z Paulinów miał powiedzieć, że nie było na Jasnej Górze tak dużego ‚zgromadzenia modlitewnego’ od czasów Wyszyńskiego – czyli drobne szczegóły ale jednak wypowiedź ks Glassa różni sie od słów Pana Bodasińskiego tez i w tym miejscu, przy czym trudno stwierdzić, który mówi ‚poprawną’ wersję 🙂

   • wobroniewiary pisze:

    Ale to „diabeł tkwi w szczegółach” bo na prawdę najmniej ważne, czy owa mistyczka była czy telefonowała. Ważne jest to, co przekazała.
    Czyż nieprawda?

    • Zaniepokojona pisze:

     Prawda 🙂 ale dbajmy też o szczegóły bo kiedy w świecie krązy ‚kilka’ wersji, takie historie zaczynają wyglądac jak ‚miejskie legendy’ a nie jak prawdzwy przekaz – tym bardziej, że to miało miejsce niedawno i nie trudno – jesli faktycznie było się świadkiem – dac świadectwo nie rozbiezne. Bezwzględna masz rację, że przekaz jest najważniejszy 🙂

    • eska pisze:

     Jak ktoś znajdzie jeden szczegół, który może podważyć, to będzie podważał resztę – argumentując: „zobacz, a w tym miejscu mijają się z prawdą, to jak można im wierzyć w sprawie pozostałych głoszonych rzeczy?” Więcjeśli chce się obronić jakiś temat, to dla dobra tego tematu należy dbać i o szczegóły. Bo właśnie w tych, o które się nie dba i je zmienia na nieprawdziwe – tkwi diabeł. To tędy się dostaje. I dzięki temu podważa potem resztę.

    • BePe pisze:

     Jedno nie wyklucza drugiego, to mogły być 2 mistyczki

 11. Dorota Kurowska pisze:

  +++

 12. Edyta pisze:

  Dzień dobry.Chciałam się zapytać czy osoby które nie mogą przystępować do sakramentów św. mogą odprawiać pierwsze soboty miesiąca? Jestem w takiej sytuacji i jest mi bardzo ciężko…

  • Anna Maria pisze:

   Edyta; jak najbardziej! I chociaz nie mozesz przyjmować sakramentów św to powierz ten problem Matce Bożej i popros o pomoc, na pewno ci pomoże!!! Twoja pokora i wiara i miłosc do Matki Przenajświętszej oraz chęć zmiany tego co jest nie tak, na tak jak powinno być zjedna ci pomoc i nie trac nadzieji tylko działaj. Wspieram cię modlitwą!

 13. leszek pisze:

  jaki zbieg okoliczności – przed chwilą skończyłem oglądać ten materiał na YT. A cały dzień zły „dał mi popalić”.Od 4 lat tak nie kląłem.

 14. AnnaSawa pisze:

  Taki pomysł mi wpadł do głowy, aby wszyscy, którzy obejrzeli ten wykład wysyłali go do parafii – zarówno swoich jak i w okolicach swojego zamieszkania…albo może i nie tylko. Łącznie ze stroną : soboty.pl Bóg zapłać.

 15. leszek pisze:


  To na poprawę nastroju 🙂

 16. Martyna pisze:

  Proszę o modlitwę w intencji rodziców zmarłego wczoraj Ignasia, nowotwór…

 17. Edyta pisze:

  Dziękuję pani Anno Mario za odpowiedź. Bóg zapłać za modlitwę ❤

  • Ola pisze:

   Proszę o modlitwę w intencji dzieci od 1-6 lat, które będą brały udział w imprezie halloween w placówce przedszkolnej w Suwałkach. O ochronę dla ich duszyczek i o łaskę przejrzenia na oczy dla ich rodziców i opiekunów, a najlepiej To Maryjo ,błagam ,nie dopuścić do tej imprezy ,Jezu ,Ty się tym zajmij !

    • Grażyna K. pisze:

     na ostatnim czuwaniu kaplan mowil nam zebysmy sie nie zamartwiali szatan juz przegral i wycofujac sie robi takie spustoszenie w rodzinach czy w zyciu spolecznym musimy byc czujni i przetrwac modlic sie sercem w intencjach Matki Bozej w gore serca Maryja zwyciezy 😄

    • wobroniewiary pisze:

     Tak, szatan niszczy rodziny na całego

     Coraz więcej rozwodów na starość. „Siwy rozwód” to też grzech!
     Rozwody po pięćdziesiątym roku życia zdarzają się w naszych czasach dwukrotnie częściej niż w poprzednim pokoleniu. Amerykanie nazywają to zjawisko „siwym rozwodem” („grey divorce”). Socjologowie łączą ten trend z… wydłużającą się długością życia ludzi.

     Co ciekawe, wiele osób rozwodzących się w bardzo dojrzałym wieku wierzy, że ich zadanie jako rodziców zostało już wykonane – i można zakończyć tę misję. Ludzie ci często powtarzają, że trwali przez lata w nieszczęśliwym małżeństwie „dla dobra dzieci”, by je „odchować”. Jakże błędny jest to tok myślenia, w odniesieniu do konsekwencji moralnych, które mogą przecież przynieść również konsekwencje w wieczności!

     Read more: http://www.pch24.pl/coraz-wiecej-rozwodow-na-starosc–siwy-rozwod-to-tez-grzech–,63631,i.html#ixzz5UkVVpjZw

 18. wobroniewiary pisze:

  5. dzień nowenny do św. Judy Tadeusza

  Św. Judo Tadeuszu, przez pamięć Męki i Śmierci Chrystusa Pana, przez trwogę i ból, które przeszywały serce Twoje, uproś mi u Boga łaskę mężnego dźwigania krzyża, jaki opatrzność Boża na mnie wkłada. Niech go przyjmę z rąk Bożych, jeśli nie z radością, jak Ty i święci to czynili, to przynajmniej z cichym poddaniem się woli Bożej, w duchu ofiary za grzechy swoje.

  O św. Apostole, świadku życia i śmierci Jezusa Chrystusa, przywodzę Ci na pamięć ową słodycz, którą serce Twoje odczuwało kiedy Chrystus, Twój Mistrz ukochany, uczył Ciebie i innych apostołów św. modlitwy „Ojcze nasz”

  Proszę Cię, wyjednaj mi tę łaskę, ażebym Boskiemu Twemu nauczycielowi zawsze w jak największej stałości służył, aż do końca życia mego. Amen.

  Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

  • Grażyna K. pisze:

   temat rozwodow lezy mi na sercu wokolo mnie jak nie mlodzi to starsi sie rozwodza zal tych dzieci smutne zagubione a w szkolach tez coraz bardziej agresywne moja wnuczka ma szesc lat i kolezanki jej opowiadaja jak to by chcialy zeby tata znow z nimi zamieszkal male dzieci a takie rozmowy prowadza a moze bysmy tak po skonczonej nowennie za dusze czysccowe zaczeli za malzenstwa

   • eska pisze:

    Grażyno, na razie mamy ustalone, że od 30.01 do 24.03. będziemy odmawiać NP o ochronę życia poczętego – skończymy w wigilię święta Zwiastowania Pańskiego, kiedy to również podejmuje się duchowe adopcje dziecka poczętego.
    Co do innych intencji i kolejnych nowenn – tutaj musieliby się wypowiedzieć Admini, bo to jest ich strona i ich decyzja. Jest bardzo wiele palących intencji. Była tu zgłaszana również potrzeba kolejnej nowenny za kapłanów, albo szerzej za Kościół – w różnych ujęciach.
    Niech Duch Święty poprowadzi ten temat.
    Na razie mogę zaproponować odmawianą m.in. przez Apostolat Maryjny modlitwę za rodziny:

    Poświęcenie rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi

    O Maryjo, Matko Boga i Matko nasza! Poświęcamy dziś Twemu Niepokalanemu Sercu nasze domy, nasze rodziny, naszą młodzież i nasze dzieci. Niech domy nasze będą na wzór Twego domku w Nazarecie. Niech spływa na nie pokój i szczęście prawdziwe. Niech się w nich spełnia prawo Boże i Wola Boża. Niech w nich kwitnie miłość społeczna i zgoda chrześcijańska. Niech w nich panuje całkowite zdanie się na opatrzność Bożą. Czuwaj nad nami wszystkimi, dopomóż nam żyć po chrześcijańsku, otocz nas swoją macierzyńską opieką i racz, o Matko Niepokalana zbliżyć do nieba nasze domy i nasze rodziny, które już odtąd do Twego Niepokalanego Serca należeć będą. Amen

    3 * O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

    • Grażyna K. pisze:

     tak oczywiscie tylko zaproponowalam ja tu nie moge decydowac jest rzeczywiscie tyle waznych spraw do omadlania niech Duch Sw prowadzi ta modlitwa jest piekna mozna ja odmawiac i prosic o laski dla rodzin 💝💝💝

 19. Ania pisze:

  Homoseksualna indoktrynacja wśród dzieci. Środowiska LGBT organizują „Tęczowy Piątek” w aż 211 polskich szkołach

  Środowiska LGBT będą indoktrynować dzieci. W ramach tzw. Tęczowego Piątku 26 października na szkolnych korytarzach zawisną tęczowe plakaty.

  W aż 211 placówkach pojawią się materiały związane z homoseksualizmem. Jak przekonuje Kampania Przeciwko Homofobii, każda szkoła może zdecydować jak będzie wyglądał „Tęczowy Piątek”. Organizacja przekaże swoje materiały.

  Tego dnia dorośli i rówieśnicy dają wyraźny sygnał młodym osobom LGBTQI, że mogą na nich liczyć

  – tłumaczy przedstawicielka KPH.

  Będzie to już trzecia edycja gejowskiej inicjatywy w polskich szkołach

  https://wpolityce.pl/polityka/417780-homoseksualna-indoktrynacja-w-szkolach

 20. wobroniewiary pisze:

  Bp Andreas Laun: skoro homozwiązki nazywa się „małżeństwami”, to może księżyc nazwać słońcem?

  W demokracji „można” wszystko. Skoro związek dwóch osób tej samej płci nazywa się małżeństwem, to może należy księżyc nazwać słońcem, tak, by jego światło stało się jaśniejsze? – pyta austriacki biskup Andreas Laun.

  Austriacki Trybunał Konstytucyjny uznał, że prawo zakazujące osobom tej samej płci zawierać małżeństw cywilnych jest niezgodne z konstytucją. Przedstawiciele rządu złożonego z chadeckiej ÖVP i prawicowej FPÖ zapowiadali, że zablokują tę decyzję i do końca 2018 roku wprowadzą zmiany prawne czyniące wyrok Trybunału Konstytucyjnego bezprzedmiotowym.

  Read more: http://www.pch24.pl/bp-andreas-laun–skoro-homozwiazki-nazywa-sie-malzenstwami–to-moze-ksiezyc-nazwac-sloncem–bpgnp,63645,i.html?fbclid=IwAR1U4MJBdo7uHXEc40rbkbDyGsU-u2iA9McpJDfNcq3jcAyj2D4S27xWweQ#ixzz5UkjvoQZf

 21. the_cure pisze:

  Hej, od kilku lat czytuje tego bloga, chociaz nigdy nie mialem okazji zostawic ani jednego komentarza. Ten filmik z M Bodasinskim zmotywowal; mnie zebym i ja podzielil sie z wami moim sposobem na ratowanie Polski i swiata. Otoz rok temu znalazlem miedzy religijnymi ksiazkami moich rodzicow pewna ulotke z modlitwa: JEZUS MARIA, KOCHAM WAS, RATUJCIE KAPLANSKIE DUSZE, RATUJCIE DUSZE – KOCHAJAC GORACO PROSZE OBY TEN AKT MILOSCI , KAZDYM TCHNIENIEM, KAZDYM UDERZENIEM PULSU TYSIAC RAZY WOLNO MI BYLO POWTORZYC. Modlitwa ta zostala podytkowana niemieckiej mistyczce Justynie Klotz, ktorej proces beatyfikacyjny podobno jest w toku. Modlitwa odmowiona rano i wieczorem ratuje 1000 dusz. Oczywiscie warto tez odmawiac wersje Konsolaty betrone: JEZU MARYJO KOCHAM WAS, RATUJCIE DUSZE. Kazdorazowe odmowienie ratuje 1 dusze. Co do nabozenstwa 1 sobot miesiaca to warto praktykowac je co miesiac, a nie tylko przez 5 miesiacy. Od teraz postaram sie byc bardziej aktywny na tym portalu.

  • Krystyna pisze:

   Pytanie do naszej kochanej eski. Czy wczoraj zakończyliśmy NP o nawrócenie grzeszników … czy kończymy dziś?

   • wobroniewiary pisze:

    część wczoraj a druga część jak np. ja kończymy jutro 😊

   • eska pisze:

    Tak, grupy do 11-tej, które zaczynały 30.08, skończyły wczoraj, we wspomnienie św. Jana Pawła II. Grupy od 12-tej, zaczynające 1.09, kończą jutro.
    Przepraszam, że nie przypomniałam. Trochę mam ciężki okres i nie wszystko ogarniam. Zkomórki zaglądam na zgłoszenia do NP za dusze czyśćcowei właściwie nawet rzadko wchodzę na pozostałe wpisy…
    Krystyno, dziękuję za ten przymiotnik 😉

 22. robb pisze:

  Potworny demoniczny śmiech, aż niedobrze się robi patrząc na ten film.Dla mnie adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w zupełnej ciszy i Komunia Święta to najdroższy skarb od Boga.

 23. ona pisze:

  Paktowanie z diabłem, czyli lekcja z klęski Patryka Jakiego

  Patryk Jaki kokietował lewacki elektorat sprawami in vitro, parad równości i osobą „tęczowego” Piotra Guziała. Ostatecznie i tak poniósł sromotną klęskę. Niech jego los będzie przestrogą dla innych prawicowych kandaytów. A sam Jaki oby zszedł z drogi paktowania ze złem.

  Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi

  Klęska wyborcza Patryka Jakiego w Warszawie ma zaskakująco wielkie rozmiary. Że ostatecznie kandydat PiS przegra – w to wątpiło niewielu. Zgodnie z najnowszymi danymi rozmiary wiktorii Rafała Trzaskowskiego są jeszcze większe, niż podawano: to 56,67 do 28,53 procent głosów.

  W tej sytuacji chcielibyśmy zwrócić uwagę na bardzo bolesną dla przegranego kandydata prawicy sytuację. Uważaliśmy – i nadal uważamy – że Patryk Jaki to człowiek prawy. Nie można jednak zamykać oczu na to, że w warszawskiej kampanii wyborczej z perspektywy katolickiej polityk ten po prostu się pohańbił.

  http://www.fronda.pl/a/paktowanie-z-diablem-czyli-lekcja-z-kleski-patryka-jakiego,117194.html?fbclid=IwAR2oUYoz-gRjLq28VXLr6DjyYTmPbd5MB57Mm1kdl9OmAMXSHYZnesoPyw0

  • Janusz pisze:

   Kościół idzie na ukrzyżowanie a współcześni uczniowie śpią w Getsemani.Czy przypadkiem p.Bodasiński nie dał sobie nałożyć rąk przez o.Antonello i Enrique,którzy nakładają ręce na spotkaniach z kapłanami a Ci upadają jak muchy.Wilki w owczych skórach grasują po owczarni naszego Pana Jezusa Chrystusa czy bracia i siostry widzicie to?zbliża się czas ,o którym wiemy od kapłanów wiernych Panu i od samego Pana Jezusa Chrystusa,który mówił:o ile możliwe zwiedzie nawet wybranych .Ks.Paweł Murziński dobrze mówił o tym. Bacia i siostry trwajmy na modlitwach i postach, zachęcajmy innych do nawrócenia i do słuchania Naszej ukochanej Pani i Królowej Najświętszej Dziewicy Maryi i konsekracji.

  • kropka pisze:

   Bardzo dobry film, bo otwiera oczy wrogom Ojczyzny ale i zatwardziałym fanom PISu.
   Bardzo szanuję pana Sumlińskiego i zgadam się z tym co mówi.
   Czy nie dziwne, że PIS rządzi, boi się wsadzić do więzień aferzystów z PO, kłania się żydom a podczas kampanii wyborczej nawet lgbt! Za to tvp boi się zaprosić pana Wojciecha do telewizji rzekomo publicznej

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s