W przededniu wyborów: List otwarty ŹPJ do katolików zatroskanych o Ojczyznę!

Światowa Stolica Miłosierdzia
Kraków – Łagiewniki
dn. 19.10.2018r.

List otwarty do katolików zatroskanych o Ojczyznę!

Zostało już kilka dni do kolejnych wyborów tym razem samorządowych. Należy więc z roztropnością oddawać swój głos przede wszystkim Bogu, gdyż tylko z Jego ręki popłynie błogosławieństwo dla nas i naszego kraju. Nienarodzone dzieci z podejrzeniem o niepełnosprawność lub wadę genetyczną w dalszym ciągu są zabijane, codziennie troje (wg informacji dostępnych w internecie i w „Naszym Dzienniku”). Ich krew spływa m.in. na ręce polskich parlamentarzystów zwłaszcza rządzących, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Mimo obietnic nie mają zamiaru tego uczynić i coraz bardziej odwlekają tą sprawę.

Świadomi tego, że bylibyśmy również współwinni, gdybyśmy nie zabrali głosu w tej sprawie, oświadczamy, że w najbliższych wyborach samorządowych nie poprzemy żadnego z kandydatów, który opowiada się za aborcją (choćby był ze  Zjednoczonej Prawicy).

Opowiadamy się za tymi kandydatami (nie za partiami), którzy chcą wprowadzić całkowity zakaz aborcji a nie tylko eugenicznej.

Opowiadamy się więc coraz bardziej zdecydowanie za Stowarzyszeniem im. ks. Piotra Skargi i ich periodykiem Polonia Christiana, który uważamy za „bastion” broniący prawdy i nieskażonej wiary katolickiej. Uważamy, że oni najlepiej reprezentują tradycyjną wiarę i katolicką moralność.

Jeśli oni lub jakaś inna przewodnia siła w Polsce, analogiczna do w/w Stowarzyszenia podda nam inną sugestię, kogo poprzeć w najbliższych wyborach samorządowych, to rozważymy opowiedzenie się za ich radą.

W imieniu inicjatywy patriotycznej
 „Źródło Polski Jagiellońskiej”
Włodzimierz Kania

Do w/w Listu otwartego dołączam się : ks. Adam Lenik

Od redakcji „wobroniewiary”:

19 października 1984 r. ksiądz Jerzy Popiełuszko po raz ostatni stanął przed ołtarzem. W kościele pw. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy odprawił Mszę świętą, a następnie poprowadził nabożeństwo różańcowe.

Wierni rozważali tajemnice bolesne. Ksiądz Jerzy wzywał Matkę Bożą jako Bolesną Królową Polski. Mówił do zgromadzonych, jakby przeczuwając to, co miało nadejść już niedługo:
„Obowiązek chrześcijanina – to stać przy prawdzie, choćby miała ona wiele kosztować. Bo za prawdę się płaci. Tylko plewy nic nie kosztują, za pszeniczne ziarno prawdy trzeba czasami zapłacić”.

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko nie szedł na kompromisy. On walczył przeciwko aborcji! Pamiętajmy o tym przy urnach w niedzielę!!!
„W swoim nauczaniu ks. Jerzy apelował o ofiarną służbę cierpiącemu człowiekowi i ratowanie życia nienarodzonych dzieci. Zdecydowanie domagał się prawa do życia dla każdego poczętego dziecka, modlił się w tej intencji, a także organizował pomoc dla samotnych matek” – kliknij.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

36 odpowiedzi na „W przededniu wyborów: List otwarty ŹPJ do katolików zatroskanych o Ojczyznę!

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 2. wobroniewiary pisze:

  Dziś (19.10) wspominamy ks. Jerzego Popiełuszkę oraz obchodzimy kolejną rocznicę Jego śmierci. Pięknie mówił i pisał o Matce Bożej:

  „Wolą Ojca Niebieskiego było, aby Syn Jego nie czuł się samotny na ziemi, ale miał Matkę. Taka była wola Boga, aby rodzina ludzka nie była samotna, i dlatego Jezus Chrystus na krzyżu oddał swoją Matkę dla nas. Maryja wkroczyła w dzieje naszego Narodu od początku, od chwili kiedy Naród przyjął Chrzest, od chwili kiedy zaczęła się kształtować Polska jako naród. Dzisiaj jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że w najtrudniejszych chwilach naszej historii Maryja szła z narodem i zwyciężała. Nie sposób wymienić wszystkich zwycięstw, jakie dokonały się w naszej Ojczyźnie za pośrednictwem Bożej Matki”.

 3. wobroniewiary pisze:

  Bł. ks. Jerzy Popiełuszko nie szedł na kompromisy. On walczył przeciwko aborcji!

  „W swoim nauczaniu ks. Jerzy apelował o ofiarną służbę cierpiącemu człowiekowi i ratowanie życia nienarodzonych dzieci. Zdecydowanie domagał się prawa do życia dla każdego poczętego dziecka, modlił się w tej intencji, a także organizował pomoc dla samotnych matek”.

  Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/polska-kraj/104783,niestrudzony-oredownik-nienarodzonych.html

  • Kazimierz Michał pisze:

   Laudetur Iesus Christus et Maria Immaculata!

   „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!
   (Rz 12, 21)

   „Ostatnie kazanie ks. Jerzego Popiełuszki”

   „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!”
   (Ga 5, 1)

   Z Panem Bogiem

 4. wobroniewiary pisze:

  (…) Jakimi kryteriami winniśmy się kierować podczas wyborów? Pierwszym pytaniem jakie kandydatom na różne urzędy stawiam, to pytanie o szacunek dla życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

  Cały artykuł:

  Kościół ma prawo i obowiązek zabierać głos we wszystkich sprawach dotyczących nie tylko Boga, ale także człowieka. Należy do nich również życie społeczno-polityczne. Wobec obrzydzania od wielu lat słowa „polityka”, warto sięgnąć do greckiego źródła tego pojęcia. Polityka oznacza troskę o dobro wspólne.

  Kilkukrotnie byłem członkiem komisji wyborczej. Temat wyborów jest mi bliski także z racji bycia radnym. Oczywiście miało to miejsce przed rozpoczęciem formacji seminaryjnej. Jako kapłan – z racji prawa kościelnego, a nie cywilnego – kandydowanie do samorządów to rozdział zamknięty. Tym niemniej, jako człowiek wierzący staram się patrzeć na wszystko z punktu widzenia Ewangelii i nauczania Kościoła. Wiem zatem, że każda ludzka decyzja ma konsekwencje doczesne i wieczne. Człowiekiem wierzącym jest się zawsze i wszędzie, lub nigdy i nigdzie. A niestety, zdarza się, że ludzie, którzy deklarują swoją wiarę twierdzą, że jest ona tylko i wyłącznie sprawą prywatną. To pogląd radykalnie sprzeczny z Ewangelią. Nie można brać udziału w liturgii, przystępować do sakramentów, a jednocześnie uważać, że są przestrzenie życia, które nie podlegają ocenie w świetle Dekalogu i Ewangelii.

  Jako katolicy mamy prawo, a nawet obowiązek, uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym. Stąd moralną powinnością jest branie udziału w wyborach. Oczywiście, kiedy są one wolne i demokratyczne. Inaczej sprawa wyglądała w okresie PRL-u, gdy zamiast wyborów, była farsa. W czasie wyborów należy kierować się sumieniem. Ale trzeba dopowiedzieć, że dobrze ukształtowanym. Sumienie nie jest bowiem najwyższą instancją moralną. Nie decyduje ono o tym, co jest dobre, a co złe, ale lepiej lub gorzej odczytuje normy. Ponad sumieniem, dla człowieka wierzącego jest Dekalog, a dla niewierzącego prawo naturalne.

  Jakimi kryteriami winniśmy się kierować podczas wyborów? Pierwszym pytaniem jakie kandydatom na różne urzędy stawiam, to pytanie o szacunek dla życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Ważny jest też stosunek do małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. Kolejne istotne kwestie, takie jak budżet, podatki, plany inwestycyjne są na dalszym planie. Hierarchia wartości – ze spraw ziemskich – w pierwszej kolejności musi uwzględniać dobro najwyższe, a nim jest ludzkie życie. Popieranie osób, których programy są sprzeczne z tą wartością, lub osób występujących pod sztandarami ugrupować sprzeciwiających się nauczaniu Kościoła jest współudziałem w złu i poważną winą moralną.

  Troska o dobro wspólne to imperatyw moralny. Nikt, ani nic, nie może nas z niego zwolnić. Potwierdza to dokument II Soboru Watykańskiego: „Niech wszyscy obywatele pamiętają o swoim prawie i obowiązku brania udziału w wolnych wyborach na pożytek dobra wspólnego” (Gaudium et spes, 75).
  ks. Janusz Chyła

  https://www.tysol.pl/a24701–Tylko-na-Tysol-pl-ks-Janusz-Chyla-Ksiadz-przy-urnie-wyborczej

 5. wobroniewiary pisze:

  Dla jasności: w moim okręgu startuje z PIS-u osoba wierząca i praktykująca, opowiadająca się za całkowitym zakazem aborcji. I będę na nią glosować.

  • Monika pisze:

   A w moim okręgu startuje do Rady Gminy z PIS-u osoba niewierząca, niechodząca do kościoła, przy czym, co ciekawe sama publicznie plująca na PIS (mimo, że startuje z Komitetu Wyborczego PIS, to jawnie sympatyzuje z poglądami Korwina Mikke, o czym można się dowiedzieć np. z profilu na fb), do tego osoba żyjąca co najmniej od 7 lat bez ślubu z kobietą w jednym domu, czyli „na kocią łapę” a ojciec tej osoby był UB-ekiem, rozwodnikiem i alkoholikiem. Nie będę na nią głosować.
   Wiem, że żadna z osób kandydujących w naszej gminie nie należy do PIS, pomimo, że aż 13 osób z listy PIS startuje w wyborach. Nie wszyscy nawet do kościoła chodzą, nie mówiąc już o poglądach.

   • Maggie pisze:

    To masz Moniko odpowiedź na kogo głosować lub nie. Przebieranka w cudze piórka .. to sprzeniewierzenia powtórka (strojna jak wyrodna córka).

    Osobiście wychodzę z założenia, że na jakiejkowiek elekcji, nie będę należeć do żadnej partii, a głosować to wg sumienia i wybierać mnjejsze zło, gdy nie ma 100% „jakości” wyboru … i niech, ci co zabiegają o mój głos, się z tym liczą, że ślubu, takiego „do grobowej deski”, z nimi nie biorę. U nas wybory municypalne i zwycięży „poprawność polityczna” ☹️

    Najgorsze jest rozbicie przez ilość, gdy szwankuje jakość … a gdzie się „kotłuje” i kucharek 6 to, tak naprawdę, …. NIE ma co jeść.

 6. kropka pisze:

  Monika, dlatego jak Ewa pisze, głosujemy na ludzi a nie na partie 🙂

  • Monika pisze:

   Oczywiście, że głosujemy na ludzi, niezależnie od partii – zresztą wiele osób twierdzi, że wybory do samorządów lokalnych powinny być odpolitycznione, bez szufladkowania i startowania z tej czy innej partii.

   Tylko co robić i co powiedzieć osobom, gdy pytają kogo wybrać w przypadku, jeśli wybór pomiędzy dwoma czy trzema osobami nie jest tak oczywisty a raczej określany jako „wybór jest pomiędzy dżumą a cholerą”? – jak to obrazowo, przez porównanie, powiedziała pewna pobożna osoba, zbierająca podpisy przeciw aborcji, działająca aktywnie w Kościele i chodząca bez wyjątku każdego dnia do Kościoła, w dodatku z uwagi na swój wiek, jak i na swą aktywność, znająca dobrze konkretnie osoby kandydujące?

 7. wobroniewiary pisze:

  Wszystko trzeba omodlić przed Najświętszym Sakramentem ❤
  Cudowna Adoracja Najświętszego Sakramentu u OO. Franciszkanów Konwentualnych w Buenos Aires – nawet często słychać świergot ptaków albo pieśni z Medjugorje ❤

 8. Ehmm pisze:

  W najbliższą niedzielę 21 października, w dniu wyborów w kościołach zabrzmią słowa Psalmu „On miłuje prawo i sprawiedliwość”

 9. m-gosia pisze:

  Ja też w tym temacie.
  Znają Państwo to uczucie, gdy najbardziej absurdalne wyobrażenie staje się faktem? Otóż, stało się! Najpierw o sprawie napisał naTemat, potem zainteresowały się nią inne media. Dziś na konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej, dziennikarka Superstacji, całkiem poważnie i bez cienia uśmiechu, zwróciła się z tym pytaniem do PKW.

  Ponieważ w niedzielę wyborczą w kościołach ma być śpiewany Psalm, którego słowa brzmią między innymi: „Pan miłuje Prawo i Sprawiedliwość”. Według Kościoła jest to zbieg okoliczności, a pojawiają się komentarze, iż może być to złamanie ciszy wyborczej. Jaka jest państwa opinia w tej sprawie

  zapytała Aleksandra K. z Superstacji.

  Komisja nieco się zmieszała, ale głos zabrał przewodniczący.

  Myślę, że nie można przesadzać w pewnych sprawach. Jeżeli oczywiście jest taki oryginalny tytuł psalmu i jest on śpiewany, i jeśli się składa, że tylko w tę najbliższą niedzielę jest on śpiewany… Nie słyszałem nigdy tego psalmu w kościele, ale może w niektórych kościołach czy w niektórych regionach Polski jest wykonywany. Nie wiem tego. Jeżeli by się okazało, że jest to pieśń, którą się normalnie, tradycyjnie wykonuje w kościołach, to trudno to wiązać z datą niedzielną. Trzeba by rzeczywiście przypisać komuś intencję, że celowo wyznaczono śpiewanie tego psalmu. Nie można aż tak rygorystycznie podchodzić do ciszy wyborczej. Zalecałbym jednak umiar i specjalnie się nie ekscytował tym zdarzeniem kościelnym
  https://wpolityce.pl/polityka/417391-szczyt-absurdu-na-konferencji-pkwostrzezenie-dla-organistow

  • Kazimierz Michał pisze:

   .

   PSALM RESPONSORYJNY
   Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 12-13 (R.: por. 12)

   Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

   Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana,
   prawym przystoi pieśń chwały.
   Sławcie Pana na cytrze,
   grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

   Bo słowo Pana jest prawe,
   a każde Jego dzieło godne zaufania.
   On miłuje prawo i sprawiedliwość,
   ziemia jest pełna Jego łaski.

   Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,
   naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
   Pan spogląda z nieba,
   widzi wszystkich ludzi.

   https://ewangeliadlanas.wordpress.com/2018/10/19/19-pazdziernika-wspomnienie-dowolne-blogoslawionego-jerzego-popieluszki-prezbitera-i-meczennika/

   „Na kogo można liczyć w walce o ratunek dla naszego Kościoła? Nie na naszych biskupów, naszych kapłanów ani członków zakonów. To wasze zadanie, ludu wiernego! Pan Bóg dał wam rozum, oczy i uszy, abyście uratowali Kościół. Wasza misja to pilnować, aby wasi kapłani zachowywali się jak kapłani, biskupi jak biskupi, a zakonnicy jak zakonnicy!”
   /Sługa Boży abp. Fulton Sheen/

  • Beat pisze:

   Wydaje mi sie ze jest to znak od Boga ze Bog Jest z Pisem
   Wybierac tylko Prawice bo oni jak wygraja to wprowadza zakaz aborcji
   Caly czas przeciez totalni chca obalic Rzad
   Walka w Ojczyznie i na Swiecie jest walka z Bogiem Kosciolem i Katolikami
   Tylko na Pis i prawice glosowac szatan ich nienawidzi

   • eska pisze:

    A ja bym najpierw zapytała, kiedy były ustalane terminy wyborów i czy były już wtedy znane i dostępne ogółowi czytania na liturgiczny rok „B”, który obecnie mamy. 😉

  • Maggie pisze:

   U nas, za oceanem tj dzisiaj w sobotę na Mszy wieczornej, zaliczanej jako „niedzielna”, ten Psalm był też śpiewany, więc manipulacja jest wykluczona.

 10. wobroniewiary pisze:

  A ja dalej będę zachwalać post Ewy Dąbrowskiej.
  Dziś… noga weszła w buta, na tyle opuchlizna zeszła, ranę zakleiłam specjalnym opatrunkiem i …wybrałam się na Mszę św. 🙂
  U OO. Franciszkanów miałam po Mszy św. Koronkę do Bożego Miłosierdzia i ucałowanie relikwii św. Faustyny a potem w parafii (100m wyżej) już było po Mszy św. ale był jeszcze pan kościelny i dał mi do ucałowania relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

  • wobroniewiary pisze:

   Modlitwa o łaski za wstawiennictwem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

   Boże nieskończenie dobry, który obdarzyłeś błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę łaską wierności kapłańskiemu powołaniu aż do męczeńskiej śmierci, prosimy Cię słowami Papieża Jana Pawła II: „Aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie”.
   Miłosierny Boże, udziel mi, za wstawiennictwem błogosławionego księdza Jerzego tej łaski, o którą Cię gorąco proszę. Niech ofiara życia i jego wstawiennictwo u Ciebie przyczynią się do wzrostu chrześcijańskiej wiary, jedności i pokoju w świecie.
   Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 11. Ania pisze:

  Od kiedy jest cisza wyborcza?
  Od jutra czy od dziś już od północy?

  • Cisza wyborcza obowiązuje 24 godziny przed dniem głosowania, czyli rozpocznie się w piątek 19 października o północy i potrwa aż do zakończenia głosowania, czyli zakończy się o godzinie 21 w niedzielę.

   Przez cały czas trwania ciszy wyborczej na naszej stronie będzie ręczna moderacja komentarzy.

  • kropka pisze:

   ‼ CISZA WYBORCZA ‼

   Cisza wyborcza obowiązuje także w internecie.
   ❌ W trakcie jej obowiązywania nie możemy między innymi wyrażać w komentarzach stronniczych opinii na temat osób startujących w wyborach.
   ❌ Zakazane jest także udostępnianie zdjęć, faktów czy dokumentów, które mogłyby być sugestywne dla innych i wpływać na wynik głosowania.
   ❌ Nie trzeba usuwać stworzonych wcześniej materiałów związanych z wyborami. Zakaz dotyczy jedynie publikowania nowych.

   Jakie kary?
   ❌ Naruszenie ciszy wyborczej traktowane jest jako wykroczenie zagrożone karą grzywny. Standardowo wynosi ona od 20 do 5000 zł.
   ❌ W przypadku opublikowania nieoficjalnych wyników sondaży w trakcie jej trwania, grzywna może wynieść od 500 tys. zł do 1 mln zł.

 12. ja pisze:

  bardzo proszę o modlitwę za mnie miałam dziś wypadek komunikacyjny, wjechali we mnie, Proszę o choćby krótkie westchnienie, Bóg zapłać!

 13. Ehmm pisze:

  „Nie wybierajmy ludzi, którzy niszczą cywilizację chrześcijańską. Wybierajmy ludzi prawych, ludzi światłych, ludzi wierzących, ludzi, którzy udowodnili swoimi czynami, że są z Chrystusem, że są z naszą Ojczyzną” – apeluje o. Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja.

  ***
  Szanowni Państwo, kochana Rodzino Radia Maryja!

  Patrząc na obecną rzeczywistość w Polsce i w świecie, przypominają się prorockie słowa św. Jana Pawła II. Jeszcze jako kardynał, odwiedzając Stany Zjednoczone w sierpniu 1978 r. w ostatnim swym wystąpieniu we wstrząsających słowach opisał kryzys Kościoła i świata. Powiedział: „Stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego, ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią i jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Boskiej Opatrzności. Jest to czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła, jest to w pewnym sensie test na dwutysiącletnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami, ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów”. Widzimy, że to proroctwo św. Jana Pawła II spełnia się na naszych oczach. Również w naszej Ojczyźnie obserwujemy walkę przeciwko Kościołowi, przeciwko wierze w Pana Boga, widzimy walkę przeciwko rodzinie, przeciwko normalności. Tym bardziej zadajemy sobie pytanie, co robię, co każdy z nas robi? Zadajemy sobie to pytanie, by jeszcze owocniej ewangelizować, umacniać wiarę i miłość do Pana Boga wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, wszędzie, by w ten sposób uratować naszą Ojczyznę, pomóc światu, by nikt nie zatracił się na wieczność.

  Zbliżają się wybory samorządowe. Zwróćmy uwagę na to, kogo wybieramy. Zobaczcie, ta nienormalność szerzy się w różnych miastach, wielkich miastach, tzw. parady, marsze równości, a w rzeczywistości nienormalności, wbrew prawu naturalnemu – zwróćmy na to uwagę. Nie wybierajmy ludzi, którzy niszczą cywilizację chrześcijańską. Wybierajmy ludzi prawych, ludzi światłych, ludzi wierzących, ludzi, którzy udowodnili swoimi czynami, że są z Chrystusem, że są z naszą Ojczyzną.

  Dziękuję serdecznie, dziękujemy też za współpracę z Radiem Maryja, za wspieranie dzieł nowej ewangelizacji modlitwą i czynem.

  http://www.radiomaryja.pl/informacje/dyrektor-radia-maryja-apeluje-o-odpowiedzialny-udzial-w-wyborach-samorzadowych/

 14. Ania pisze:

  Szokujące słowa Wałęsy: ‚PiS jest gorszy od faszystów. Paru pułkowników powinno zrobić porządek…

  Wydawałoby się, że noszenie w klapie marynarki wizerunku Matki Boskiej do czegoś zobowiązuje. Chociażby do tego, żeby, przykładowo, traktować z szacunkiem przeciwników politycznych. Najwyraźniej jednak nie dotyczy to byłego prezydenta Lecha Wałęsy. To, co zaprezentował w wywiadzie dla Wirtualnej Polski jest przerażające.

  Już w najbliższą niedzielę Polacy wybiorą radnych, sejmiki, burmistrzów, wójtów i prezydentów miast. Widać, że walka będzie zacięta, gra idzie bowiem o „ostatni bastion” Platformy Obywatelskiej, czyli samorządy. Zdaniem byłego prezydenta, Lecha Wałęsy, najbliższych wyborów trzeba „pilnować” szczególnie uważnie, ponieważ Polską rządzą obecnie „bardzo nieuczciwi ludzie”.

  „Ci ludzie są tak kłamliwi, tak perfidni, że są gotowi zrobić wszystko. To jest gorsze niż stalinizm, gorsze niż hitleryzm. W przypadku PiS nie ma żadnej świętości. To jest gorsze od wszystkiego. Dlatego nie wolno im wierzyć. Oni robią wszystko, byle oszukać. Już zamach za moich czasów był przez tych ludzi organizowany”-przekonywał pierwszy przywódca „Solidarności”. Zdaniem Wałęsy, opozycja powinna się zjednoczyć, jednak tę sprawę „trochę odpuścił” przed wyborami samorządowymi.

  „Ale przed wyborami parlamentarnymi będziemy musieli stanąć już na głowie wszyscy. Nie pozwolę, byśmy nie poszli razem”-podkreślił. Były prezydent stwierdził również, że wszyscy ludzie „dopuszczający się łamania Konstytucji” muszą zostać osądzeni. W tym kontekście padły dość zaskakujące słowa na temat „wojny domowej”.

  „Po wojnie domowej będą sądzeni”-zapowiedział Lech Wałęsa, określając polityków PiS mianem „populistów” i ludzi „nawiedzonych”. To, co powiedział później, szokuje jeszcze bardziej:

  „Właściwie to paru pułkowników powinno zrobić porządek. Potem ta władza będzie sądzona. I kraj będzie się rozwijał normalnie. To by było najbardziej logiczne. Ale skoro tego nie chcemy i nie mamy takich pułkowników, to musimy to wykonać inaczej. To będzie trochę dłużej trwało, ale musimy to uporządkować”- stwierdził Wałęsa.

  http://www.fronda.pl/a/szokujace-slowa-walesy-pis-jest-gorszy-od-faszystow-paru-pulkownikow-powinno-zrobic-porzadek,116991.html

  • Maggie pisze:

   Na tą samą melodię co dawna przyśpiewka o pluskwie i świerszczu:
   Oj, wyłazi, wyłazi, co serce kryje,
   Co w głowie się kotłuje, gdy na alarm bije.
   Lepiej ci mileńki niemym było zostać,
   Niż nadal odgrywać znamienitą postać.

 15. eska pisze:

  A jak tak sobie wspominam, że niedługo po ostatnich wyborach prezydenckich modliliśmy się wspólnie Nowenną Pompejańską, aby władza w Polsce na wszystkich szczeblach znalazła się w rękach osób, którymi będzie kierował Duch Święty. I pozwalam sobie mieć nadzieję, że Matka Boska nie ma sklerozy i te nasze modlitwy pamięta. 🙂

  • mer pisze:

   Na mój gust – b. niewiele brakuje do tego, by w pon. rano zaniemówić. Wobec tego, proponowałabym, by przed postawieniem w niedzielę kilku krzyżyków, odmówić modlitwę do Ducha Św oraz do Sw. Michała Arch.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s