3 lipca – rocznica cudu lubelskiego. Święto Najświętszej Maryi Panny Płaczącej

W tym roku mija 69-ta rocznica „cudu lubelskiego”. W 2014 roku Kongregacja Kultu Bożego wyraziła zgodę, aby w dniu 3 lipca celebrować święto Najświętszej Maryi Panny Płaczącej.

MB Lubelska3 lipca 1949 r. w niedzielę tuż po ingresie ks. biskupa Piotra Kałwy, następcy ks. Bp. Stefana Wyszyńskiego, powołanego na Prymasa Polski miał miejsce cud lubelski. Tego dnia w czasie Sumy w katedrze lubelskiej odnowiono akt poświęcenia diecezji Niepokalanemu Sercu Maryi.

Około godz. 15.00 pracująca w katedrze siostra Barbara, szarytka, zobaczyła krwawe łzy na twarzy Matki Bożej Częstochowskiej – kopii jasnogórskiej ikony. Obraz został wykonany w 1927 r. przez Bolesława Rutkowskiego na zlecenie ks. biskupa Leona Fulmana. Powiadomiony przez zakonnicę kościelny, Józef Wójtowicz, słysząc o tym nie uwierzył. Sprawdził jednak obraz i rzeczywiście ujrzał „sopel pod prawym okiem, czerwono-ciemny (koloru bordo) wielkości 3 cm i szerokości ok. półtora cm”. Wezwany chwilę później ks. Tadeusz Malec potwierdził „posuwające się z prawego oka ciemne krople, spływające po policzku ku bliznom”.

Cud w katedrze widzieli zgromadzeni już ludzie. Wiadomość o cudzie rozeszła się po Lublinie lotem błyskawicy. Katedra zapełniła się ludźmi, których stale przybywało. O godz. 22.00 zamknięto drzwi wejściowe, a zebranych wypuszczano przez zakrystię. Opróżnianie świątyni trwało do godz. 2.00 w nocy. Jednak ludzie pozostali na placu. Przez całą noc śpiewali pieśni religijne.

Rano przed katedrą ustawiła się długa kolejka, która ciągnęła się przez całe Stare Miasto, przechodziła obok więzienia na Zamku i sięgała mostu na Bystrzycy. Liczba ludzi rosła z godziny na godzinę.

Do Lublina zaczęli przybywać pielgrzymi najpierw z najbliższej okolicy, a następnie z całej Polski. Wojewoda lubelski alarmował ministerstwo administracji publicznej, że 8 lipca na placu katedralnym zgromadziło się 8 tys. osób, dzień później już 15 tys., a 10 lipca – 20 tys.! Zdaniem wojewody, 10 i 11 lipca przez plac katedralny przewinęło się 40 tys. osób.

Aby ograniczyć napływ pielgrzymów, władze zablokowały miasto. Wprowadzono zakaz sprzedaży biletów kolejowych do Lublina. Obstawiono drogi dojazdowe patrolami milicji i wojska, zaangażowano znaczne siły agentów, donosicieli i prowokatorów. W wyniku ich prowokacji, 13 lipca o godz. 4.30 zginęła stratowana na śmierć 21-letnia Helena Rabczuk Tłum rzucił się do ucieczki, gdy ktoś krzyknął, że walą się rusztowania, służące do remontu świątyni jeszcze ze zniszczeń wojennych.

W akcję zwalczania cudu zaangażowana była miejscowa prasa, a szczególnie „Sztandar Ludu” piętnujący „zacofanie i ciemnogród”. Tego typu artykuły w prasie były na porządku dziennym: (czytaj całość – kliknij)

Jan Paweł II o łzach Maryi:

«Łzy Maryi pojawiają się także w Jej objawieniach, którymi Ona towarzyszyła w kolejnych epokach Kościołowi w jego wędrówce po drogach świata. Maryja płakała w La Salette, a było to w połowie ubiegłego stulecia, przed objawieniami w Lourdes, w okresie wielkiego nasilenia postaw antychrześcijańskich we Francji. A drugi raz Maryja zapłakała tutaj, w Syrakuzach. Było to po zakończeniu II wojny światowej. I można było zrozumieć ten płacz na tle tych właśnie wydarzeń, na tle całej hekatomby ofiar, jakie druga wojna światowa spowodowała, na tle eksterminacji synów i córek Izraela, na tle zagrożenia Europy od Wschodu przez programowo ateistyczny komunizm. W tym też czasie płakał obraz Matki Bożej Częstochowskiej w Lublinie, ale to wydarzenie jest mało znane poza Polską. (…) Te łzy Maryi należą do porządku znaków. Świadczą one o obecności Matki w Kościele i świecie. Matka płacze wówczas, kiedy dzieciom zagraża jakiekolwiek zło, duchowe czy też fizyczne. Łzy Maryi są zawsze uczestnictwem w płaczu Chrystusa nad Jerozolimą, czy też na drodze krzyżowej, czy wreszcie przy grobie Łazarza…»

****
Był też Akt oskarżenia przeciwko księżom z katedry

AKT OSKARŻENIA
przeciwko
Tadeuszowi Malcowi, osk. Z art. 230 par. 1 kk i art. 22 Dekretu z 13 VI 1946,
Władysławowi Forkiewiczowi, osk. Z art. 230 par. 1 kk i art. 22 dekretu z dn. 13 VI 1946. (…)

OSKARŻAM:
Tadeusza Malca, s. Józefa i Stanisławy z Kiszewskich, urodzonego 2 grudnia 1925 w Tomaszowie Lubelskim, zamieszkałego w Lublinie, przy ul. Królewskiej 10, nieżonatego, bez majątku, o wykształceniu wyższym teologicznym, niekaranego, z zawodu księdza, wikariusza Katedry Lubelskiej, tymczasowo aresztowanego od dnia 25 lipca 1949,

Władysława Forkiewicza, urodzonego 13 maja 1908 w Uczanie (Litwa), zamieszkałego w Lublinie, przy ul. Królewskiej 10, nieżonatego, bez majątku, o wykształceniu wyższym teologicznym, niekaranego, z zawodu księdza, wikariusza katedry Lubelskiej, tymczasowo aresztowanego od dnia 25 lipca 1949

o to, że:

I. W okresie od 3 lipca do 17 lipca 1949 w Lublinie rozpowszechniali fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego, kolportując wieści o „cudzie”, który rzekomo miał miejsce w Katedrze Lubelskiej w dn. 3 lipca 1949 i, przez rozsiewanie tych fałszywych wieści, spowodowali oderwanie się mas ludności od normalnych zajęć, w szczególności od żniw, oraz oparty na fałszywych tych wiadomościach, niechętny nastrój części przybyłych do Lublina – wobec władz państwa polskiego, czego szczytnym wyrazem były wrogie wobec władz polskich wystąpienia pewnej części obałamuconych w dn. 17 lipca 1949.

II. W dniu 13 lipca 1949 w Lublinie, na placu przed katedrą, przez dopuszczenie do masowego natłoku u wrót Katedry oraz zaniechanie starań o odpowiednie zorganizowanie podekscytowanych rozsiewanymi przez nich fałszywymi wiadomościami tłumów, a przeciwnie, wydanie zarządzeń zagrażających bezpieczeństwu osobistemu zwiedzających katedrę, nieumyślnie spowodowali śmierć Ob. Heleny Rabczuk. (…)

Uzasadnienie
W dniu 3 lipca 1949 w katedrze lubelskiej, po nabożeństwie poświęconym matce boskiej, zakonnica, szarytka Stanisława Sadowska (imię zakonne Barbara) zawiadomiła ks. Malca, że na obrazie Matki Boskiej, na wysokości prawej brwi – ukazał się zaciek, który spływa ku bliznom szwedzkim na prawym policzku.

Ksiądz Malec, który w tym dniu z powodu nieobecności pierwszego wikariusza – księdza Forkiewicza – był faktycznym gospodarzem Katedry, udał się przed ołtarz Matki Boskiej i po obejrzeniu go, polecił wiernym modlić się.

Wieczorem, tegoż dnia, powrócił z pielgrzymki z Częstochowy ks. Forkiewicz, którego ks. Malec poinformował o tym, co zaszło w Katedrze. Już nazajutrz ks. Forkiewicz powołał tzw. gwardie papieską, tj. straż porządkową. Zadaniem jej miało być utrzymywanie porządku wobec napływu wiernych w związku z rozprzestrzerzeniającą się z niewiarygodną szybkością wieścią o „cudzie”. Gwardia ta nosiła opaski o barwach Watykanu – tzn. biało – żółte.

Jednocześnie w tymże dniu powołana została przez władze kościelne Komisja do zbadania zacieku na obrazie Matki Boskiej.(…)

Mimo nie budzącego wątpliwości orzeczenia Komisji, wieści o cudzie przybierały na sile i przed Katedrą gromadziły się tysiączne tłumy. Jednocześnie zaczęły szerzyć się wieści o „cudownych uzdrowieniach”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

41 odpowiedzi na „3 lipca – rocznica cudu lubelskiego. Święto Najświętszej Maryi Panny Płaczącej

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 2. wobroniewiary pisze:

  ❤ Alicja "POUCZENIA" SŁOWO POUCZENIA – wt. 26.09.1989, godz. 10.30

  † W stosunku do twoich bliźnich kieruj się miłosierdziem, a nie sprawiedliwością. Ty nie jesteś w stanie osądzić niczego sprawiedliwie. Mogę uczynić to tylko Ja. Nikomu z ludzi nie nakazywałem oceniać i karać. Wręcz przeciwnie: przestrzegałem przed tym i zakazałem. Przyszedłem jako Człowiek, by nauczać Miłosierdzia. Pokazałem to całym Moim życiem i Moim nauczaniem. To jest wzór dla każdego i Mój nakaz. Poprzez Moje Miłosierdzie patrz na każdego i odnoś się do każdego. Tych, którzy czynią zło, którzy błądzą, otocz największą miłością i miłosierdziem – w swym wnętrzu i w zewnętrznych przejawach twego stosunku do nich. Kochaj ich, módl się za nich i pokutuj, aby uleczyć krzywdę, jaką wyrządzają sobie i innym. I aby wynagrodzić ich zdradę Miłości.

  Stałem się Człowiekiem i jestem wśród ludzi po to, abyś oddając Mi wszelki ból, jaki odczuwasz, stykając się ze złem w drugim człowieku i w świecie, mogła jednoczyć się ze Mną, trwać we Mnie i miłować Miłością Miłosierną każdego.

  Ja jestem Miłosierdziem danym światu i każdemu człowiekowi. Jestem Miłosierdziem, które pragnie ogarnąć cały świat, wszystkie serca, by ocalać, uzdrawiać, przemieniać.

  Wędruj wraz ze Mną po ścieżkach świata i twego życia i czyń, co Ja czynię – zawsze ten sam Jezus Chrystus Miłosierny, Bóg – Człowiek.

  Szczytem miłosierdzia jest okazać je swym prześladowcom. Szczytem miłości jest ich miłować szczerze. Przyszedłem na świat i jestem, aby tego uczyć.

 3. wobroniewiary pisze:

  Teraz na żywo Czuwanie Różańcowe w Skoczowie

  CZUWANIE POMPEJAŃSKIE W KOŚCIELE ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA W SKOCZOWIE – każdego 2 dnia miesiąca godz. 18.30
  o godz. 20.oo Msza Św. a po Mszy św. procesja z obrazem MB Pompejańskiej wokół kościoła, zakończenie Apelem Jasnogórskim

 4. Rektor pisze:

  Dzisiaj też wg kalendarza diecezji polskich oddejemy cześć Maryi :
  W diecezji siedleckiej:
  Najśw. Maryi Panny Kodeńskiej, Matki Jedności – Wsp. obowiązkowe
  W diecezji tarnowskiej:
  NAJŚW. MARYI PANNY TUCHOWSKIEJ – Święto
  W diecezji włocławskiej:
  Najśw. Maryi Panny Licheńskiej – Wsp. obowiązkowe
  http://www.lichen.pl/pl/24/n_1907/odpust_ku_czci_matki_bozej_lichenskiej
  Bolesna Królowa Polski!

 5. Ania pisze:

  Orędzie Matki Bożej z 02.07.2018 w Medjugorje

  Drogie dzieci, jestem Matką dla was wszystkich, dlatego nie bójcie się, gdyż ja słyszę wasze modlitwy. Wiem, ze mnie szukacie i dlatego modlę się za was do mojego Syna, mojego Syna, który jest zjednoczony z Ojcem Niebieskim i Duchem Pocieszycielem, mojego Syna, który prowadzi do Królestwa, skąd przyszedł, Królestwa Pokoju i Światłości.
  Moje dzieci, wam została dana wolność wyboru, ale ja jako Matka proszę abyście wybrali wolność na rzecz dobra. Wy, którzy macie czyste i proste dusze, pojmujecie to. Nawet jeśli czasami nie rozumiecie słów, odczuwacie w sobie czym jest prawda. Moje dzieci nie zatraćcie prawdy i życia w prawdzie, by pójść za kłamstwem. Poprzez życie w prawdzie, Królestwo Boże wnika w wasze serca, a jest to królestwo pokoju, miłości i zgody. Wtedy, moje dzieci, nie będzie w was egoizmu, który oddala was od mojego Syna. Będziecie mieć miłość i zrozumienie dla swoich bliźnich, gdyż zapamiętajcie, i ponownie wam to powtarzam, modlić się, to znaczy kochać innych, bliźnich, i im się udzielać. Kochajcie i udzielajcie się w moim Synu, wtedy On będzie działał w was i za was. Moje dzieci, myślcie nieustannie o moim Synu, kochajcie Go bezgranicznie, a będziecie mieć prawdziwe życie, które trwać będzie wiecznie.
  Dziękuję wam, apostołowie mojej miłości.

 6. Ania pisze:

  To była ustawka, której celem jest utopienie naszego projektu do wyborów albo na zawsze – skomentowała dzisiejszą decyzję posłów Kaja Godek, jedna z inicjatorek obywatelskiego projektu ustawy „Zatrzymaj Aborcję”.

 7. Ewa pisze:

  Bóg zapłać ❤

  • wobroniewiary pisze:

   Jako, że jeszcze 3 a nie 4 lipca i żadne Acta2 jak na razie nie obowiązują 😀 😀 😀

  • Ania pisze:

   Brudziński zareagował na „groźby” Wałęsy. Padły bardzo ostre słowa
   „Ktoś kto grozi i deklaruje użycie broni jest albo niezborny emocjonalnie albo groźnym psychopatą. Nawet jeżeli jest laureatem POKOJOWEJ Nagrody Nobla” – pisze szef MSWiA Joachim Brudziński.

 8. kasiaJa pisze:

  Bardzo ważne słowa o. Augustyna Pelanowskiego wciąż aktualne, wydaje się, że z upływem czasu coraz bardziej a nawet paląco aktualne.

 9. kasiaJa pisze:

  Popatrzcie… smutek i ból rozdziera serce 😥
  Amerykańska Rada Położników i Ginekologów planuje utworzenie podspecjalizacji o nazwie „Kompleksowe Planowanie Rodziny”. Specjalizacja ta jest ukierunkowana między innymi na szkolenie i praktykę w zakresie mordowania nienarodzonych aż do momentu urodzenia.
  https://stopaborcji.pl/oswiadczenie-lekarzy-kslp-wobec-nowej-podspecjalizacji-ginekologow/

 10. Katarzyna pisze:

  A konsekwencje wprowadzenia tego modelu w życiu, staną się nieprzewidywalne w skutkach. Wachlarz szeroki. Od eugeniki po eutanazję. Ponieważ martwa stanie się podstawa etosu lekarskiego: primum non nocere, kiedy jej przeciwieństwo, zostanie prawnie usancjonowane. Zmieni się również optyka, następnych pokoleń czyli opinii społecznej, które będą wyrastać w świecie „uporządkowanym” w taki spsób. Granica będzie przesuwana coraz dalej.

 11. tu MariaPietrzak pisze:

  Pan mój i Bog mój ?
  ……

  Potrzebna modlitwa za młodych kapłanów musztrowanych przez starszyznę żydowską … Sw Jan też był młody , bodajże najmłodszy , a wiedział na czyjej piersi złożyć głowę !
  O Krwi i wodo , któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego , jako zdrój milosierdzia dla Świty Pańskiej , ufamy Tobie !

 12. Basia pisze:

  Pani Ewo, rozpropagujmy tę akcję wśród odwiedzających tę stronę.
  http://www.jednaintencja.pl/

 13. Ania pisze:

  Portalowi PCh24.pl udało się potwierdzić pojawiające się w internecie niepokojące doniesienia. Elewacja budynku Domu Parafialnego parafii Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie została zdewastowana. Dostępne w sieci materiały wskazują, że na budynku pojawiły się napisy treścią wskazujące na feministyczne i proaborcyjne poglądy sprawcy/sprawców

 14. Ehmm pisze:

  Ks. Jarosław wciąż prosi, abyśmy modlili się o rozsądek i roztropność dla wielu kapłanów, którzy w duchu tzw. nowej ewangelizacji czasami przekraczają pewne granice. Osądźcie to zresztą sami.
  Do naszej redakcji nadesłano dwie fotografie. Pierwszą zrobiono w nadmorskim mieście nad Adriatykiem, gdzie ksiądz odprawił Mszę św. na plaży i poszedł udzielać Komunii św. ludziom, którzy byli w wodzie.
  Na drugim zdjęciu, pochodzącym z jednej świątyń we Włoszech, widzimy taniec baletowy przed ołtarzem. Błagajmy Boga o zmiłowanie dla tych kapłanów, którzy zatracają poczucie sacrum

  http://padrejarek.pl/przekraczaja-granice-sacrum-3-07-2018/

  • wobroniewiary pisze:

   To miasto nad Adriatykiem to Portonovo, cerca de Ancona, en la región de Marcas, Italia

   https://infovaticana.com/2018/06/30/asistir-a-misa-desde-la-tabla-de-surf/

   • Agnieszka pisze:

    Jak mozna przyjmować Pana Jezusa w stroju bikini czy siedząc okrakiem na desce surfingowej?! Czasem wpadając na takie obrazki w głowę zachodzę jak Pan Jezus to wszystko wytrzymuje. Podziwiam Go wręcz że w takich chwilach wprost nie zsyła piorunów z nieba. I nasuwa sie kolejne pytanie: jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze bedzie cierpiał i znosil takie zniewagi?

    • Maggie pisze:

     Szatan zwodzi zbyt wielu 😢. Ocean modliwy .. to jak kropla w ogromie potrzeb.

     … W dziwnych okolicznościach i „strojach”, to TYLKO wyobrażam sobie jako dopuszczalny Wiatyk/ostatnie namaszczenie.. kiedy czekając na ambulans … nie rusza się z miejsca umierającego: np okaleczonego przez rekina …

     Agnieszko, masz rację .. to długo nie może trwać. Pan Bóg jeszcze daje szansę na poprawę ostrzeżeniami: narazie mamy anomalia pogodowe, kataklizmy, erupcje wulkanów etc … podciągane pod tzw „zmianę klimatu” (wczoraj np spadł śnieg w Kamloops, BC)

  • wobroniewiary pisze:

   ❤ Alicja "POUCZENIA" SŁOWO POUCZENIA – wt. 19.09.1989, godz. 12.20

   Módl się, dziecko, za świat, aby Mnie poznał, zanim objawię Swą potęgę sprawiedliwości. Módl się i płacz, i pokutuj za nich i za siebie, bo wielka jest nędza każdego wobec Mojej Świętości. Wielka jest ślepota i grzech – wszędzie. Wielka bieda wasza

 15. wobroniewiary pisze:

  Czytelnicy „wobroniewiary” będą w Ortonie u św. Tomasza Apostoła w dniu 25 lipca (na św. Anny) i pomodlą się za nas wszystkich. Jest jeszcze 5 wolnych miejsc
  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2018/06/18/kilka-informacji-w-sprawie-ii-pielgrzymki-czytelnikow-do-wloch/

  Św. Tomasz Apostoł
  Św. Tomasz był Żydem, powołanym na jednego z dwunastu apostołów. Był gorliwym ale o gwałtownym usposobieniu uczniem Chrystusa. Św. Tomasz nie uwierzył początkowo w Zmartwychwstanie swego Mistrza i zapragnął sprawdzić ten fakt. Nie było go wśród apostołów, kiedy Jezus ukazał się im po raz pierwszy po Zmartwychwstaniu. Z powodu swych wątpliwości zyskał sobie miano „niewiernego Tomasza”. Osiem dni później, kiedy Chrystus ukazał się ponownie, pozwolił Tomaszowi – spełniając jego prośbę – zobaczyć rany na swoich rękach i włożyć rękę do swego przebitego boku. Uczyniwszy to, św. Tomasz przekonał się o prawdzie Zmartwychwstania. Wykrzyknął: „Pan mój i Bóg mój”, w ten sposób publicznie wyznając wiarę. Ewangelia wspomina również, że św. Tomasz był obecny przy kolejnym ukazaniu się Zmartwychwstałego Chrystusa nad jeziorem Tyberiackim. Zdarzył się wówczas cudowny połów ryb. Św. Tomasz zakończył życie, przelewając krew za swego Mistrza. Zabito go w Kalaminie nie opodal Madrasu. Relikwie znalazły się później w Edessie, skąd w roku 1258 dostały się na wyspę Chios, w końcu do Ortony.

  Czytania na dziś:
  https://ewangeliadlanas.wordpress.com/2018/07/03/3-lipca-swieto-sw-tomasza-apostola-4/

 16. wobroniewiary pisze:

  Pielgrzymi WoWiT będą też u św. Benedykta 🙂
  Wg programu: 5 DZIEŃ (18.07): Śniadanie. Przyjazd do Monte Cassino, Msza św. Zwiedzanie Klasztoru św. Benedykta oraz cmentarza żołnierzy polskich. Następnie przejazd do Sanktuarium M.B. w POMPEJACH, Zwiedzenie wykopalisk antycznego miasta zasypanego popiołem wulkanicznym

  Dzień 2. nowenny do św. Benedykta

  Modlitwa dnia
  Święty ojcze Benedykcie, gorliwy mnichu, który nieustannie starałeś się pamiętać o obecności Bożej, gdy uciekałeś od ludzi i zamieszkiwałeś skalne groty, spraw, prosimy, abyśmy także potrafili odchodzić od spraw światowych i zanurzać się w Bożej obecności i łasce. Wstaw się za nami do Boga i uproś nam łaskę…, której tak bardzo pragniemy.

  Litania do Świętego Benedykta, Patrona Europy

  Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

  Święta Maryjo, módl się za nami.
  Święta Maryjo, Zwierciadło zakonnej doskonałości,
  Święty Ojcze Benedykcie,
  Święty Benedykcie, miłośniku krzyża,
  Święty Benedykcie, wierny naśladowco Jezusa Chrystusa,
  Święty Benedykcie, niezwykły w umartwianiu i surowości życia,
  Święty Benedykcie, miłośniku ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, pobożności i wszelkich cnót,
  Święty Benedykcie, serafinie pałający miłością Boga i bliźniego,
  Święty Benedykcie, wzgardzicielu świata,
  Święty Benedykcie, ojcze nieprzeliczonych synów i córek duchowych,
  Święty Benedykcie, mistrzu wszelkiej doskonałości,
  Święty Benedykcie, ozdobo Kościoła Bożego,
  Święty Benedykcie, wdzięczny przybytku Ducha Świętego,
  Święty Benedykcie, zwierciadło bogomyślności,
  Święty Benedykcie, obrońco do ciebie się uciekających,
  Święty Benedykcie, patronie przeciw pożarom, piorunom, gradobiciu, nieurodzajom i głodowi,
  Święty Benedykcie, pocieszycielu smutnych i strapionych,
  Święty Benedykcie, patronie we wszelkiej potrzebie,
  Święty Benedykcie, uzdrawiający chorych znakiem Krzyża świętego,
  Święty Benedykcie, wspomożycielu konających,
  Święty Benedykcie, patronie dobrej śmierci,
  Święty Benedykcie, możny cudotwórco,
  Święty Benedykcie, aniele obyczajów i życia,
  Święty Benedykcie, następco patriarchów,
  Święty Benedykcie, podobny męczennikom,
  Święty Benedykcie, patriarcho mnichów,
  Święty Benedykcie, wzorze przełożonych,
  Święty Benedykcie, chwało wyznawców,
  Święty Benedykcie, naśladowco Apostołów,
  Święty Benedykcie, wielką chwałą ukoronowany,
  Święty Benedykcie, patronie Europy,

  Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
  Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
  Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  Módl się za nami, Ojcze Benedykcie,
  Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się: Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który nas przykładem świętego Benedykta do umiłowania doskonałości zachęcasz, oczyść serca nasze i napełnij łaską Twoją, ażebyśmy przez nią z Tobą złączeni wytrwali w dobrych postanowieniach naszych i służyli Ci wiernie do śmierci, a przez to osiągnęli szczęśliwość wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Święty Ojcze Benedykcie, módl się za nami (3 razy)

  3 razy, na podziękowanie Bogu za łaski udzielone św. Benedyktowi :
  Ojcze nasz,
  Zdrowaś Maryjo,
  Chwała Ojcu.

 17. wobroniewiary pisze:

  A i u św. Antoniego w Padwie też pielgrzymi WoWiT-owi będą 😉

  • Anna pisze:

   No proszę św.Anna to moja patronka,św.Antoni to patron mojej rózy rôżañcowej a św.Benedykt to mój patron na ten rok….ciekawe.Z Panem Bogiem! 🙂

 18. wobroniewiary pisze:

  Do wpisu dodałam link do transmisji on-line Mszy Św. z Lublina
  Właśnie się rozpoczyna 🙂

 19. wobroniewiary pisze:

  Papież zachęca do modlitwy za utrudzonych kapłanów.

  • Ehmm pisze:

   To przy okazji poproszę o modlitwę za pewnego pogubionego irlandzkiego księdza.

   Tak mu odbiło, że uprawiał seks na ołtarzu. I to z drugim mężczyzną. Duchowny z niewielkiej parafii zbezcześcił kościół, uprawiając w nim seks z innym mężczyzną. A co szczególnie szokujące – robili to na głównym ołtarzu świątyni. Ksiądz na dodatek kręcił przy tym film, który trafił do internetu na portale dla gejów.

   Nie tylko wierni z parafii w Kildorrery, ale wszyscy katolicy w Irlandii są w szoku. Młody ksiądz z kościoła pod wezwaniem Św. Bartłomieja pomylił sypialnię z ołtarzem

   Sprawa wydała się, gdy w internecie pojawił się film, pokazujący księdza uprawiającego na ołtarzu seks z innym mężczyzną – informuje dziennik „Irish Mirror”. Film nakręcił sam ksiądz. Wierni, którzy widzieli nagranie lub o nim słyszeli, są zdruzgotani i oburzeni na duchownego.

   Kapłan spotkał się już z biskupem. A po tej rozmowie opuścił parafię, wziął urlop i wyjechał w nieznanym kierunku. Sprawą jurnego księdza zajmie się policja, bo doszło do zbezczeszczenia kościoła. Kościół i ołtarz trzeba będzie poświęcić na nowo

  • Robert pisze:

   +++

 20. Grażyna pisze:

  Boże okaż swoje miłosierdzie dla nas grzeszników

 21. Katarzyna pisze:

  Boze kochany, tule Cie w moim sercu i blagam o miłosierdzie dla świata.

 22. tu MariaPietrzak pisze:

  Czas nie próżnuje mówi sw Augustyn, ale i diabeł jak widać nie próżnuje, a szuka próżnujących . Stąd nie bójmy sie tych, którzy zabijają ciało, ale tych , którzy mają moc i ciało, i ducha strącić do piekła !
  Bójmy sie nudy i rąk nie zajętych .
  Beztroski i naiwności i
  Żenujące są te zjawiska ( jak wyżej ) i zastraszające jednocześnie . ze można tak odpłynąć ….. Pana zgubić , i siebie zgubić ! A nadto innych zgorszyć !
  Czy nie jest to ostatnia próba Kościoła ? Po której tylko mała Reszta zostać wierną zdoła ?
  Modlitwa -post -lektura Pisma świętego -spowiedź -Eucharystia , to kamienie Małych , wobec wroga okrutnego i złego!
  I przestroga,
  nie
  lekceważ
  tego
  wroga !

  • Robb pisze:

   Słowa Ewangelii wg św.Mateusza : Jezus powiedział do swoich apostołów:”Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego,który duszę i ciało może zatracić w piekle”.Jak widać tylko Pan Bóg może duszę i ciało zatracić w piekle i nikt inny i tym bardziej żadne inne w liczbie mnogiej.Szatan nie ma tej mocy ma ją tylko i wyłącznie Pan BÓG.

   • tu MariaPietrzak pisze:

    Dziekuje , poprawilam .
    /
    Czas nie próżnuje mówi sw Augustyn, ale i diabeł jak widać nie próżnuje, a szuka próżnujących . Stąd ”Nie bójmy się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójmy się raczej Tego,który duszę i ciało może zatracić w piekle” !
    Bojmy sie wszystkiego co prowadzi do tego !
    Bójmy sie nudy i rąk nie zajętych .
    Beztroski i naiwności .
    Żenujące są te zjawiska ( jak wyżej ) i zastraszające jednocześnie . ze można tak odpłynąć ….. Pana zgubić , i siebie zgubić ! A nadto innych zgorszyć !
    Czy nie jest to ostatnia próba Kościoła ? Po której tylko mała Reszta zostać wierną zdoła ?
    Modlitwa -post -lektura Pisma świętego -spowiedź -Eucharystia , to kamienie Małych , wobec wroga okrutnego i złego!
    I przestroga,
    nie
    lekceważ
    tego
    wroga !

 23. wobroniewiary pisze:

  Bardzo ważne słowa abpa Schneidera

  Biskup Schneider: Unia Europejska opiera się na masońskiej ideologii i przypomina Związek Sowiecki

  Biskup Astany podkreślił, że popiera dążenia wszystkich rządów do obrony narodowej suwerenności i tradycyjnej tożsamości. UE określił zaś mianem nowego Związku Radzieckiego, opartego na masońskiej ideologii.

  Duchowny odniósł się również do kryzysu wewnątrz Kościoła katolickiego. Powołał się przy tym na słowa kardynała Carlo Caffary. Tuż przed śmiercią ten współautor „dubiów” stwierdził, że jedynie ślepy nie dostrzegłby ogromnego zamieszania panującego w łonie Kościoła

  Read more: http://www.pch24.pl/biskup-schneider–unia-europejska-opiera-sie-na-masonskiej-ideologii-i-przypomina-zwiazek-sowiecki,61364,i.html#ixzz5KIipd5le

 24. mała pisze:

  Głosowanie jutro, dziś nie działa wikipedia

  Delegacja PiS w PE ostro przeciw cenzurowaniu internetu
  „Sprawozdanie przyjęte przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego (JURI) wzbudza ogromne wątpliwości dotyczące granic ingerencji instytucji publicznych w wolność wypowiedzi w sieci, filtrowanie treści w intrenecie oraz potrzebę zapewnienia równowagi między prawami twórców a obowiązkami platform internetowych” – pisze europoseł PiS, prof. Ryszard Legutko w oświadczeniu delegacji Prawa i Sprawiedliwości w PE w kwestii dyrektywy ws. praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

  Poniżej publikujemy całe oświadczenie, które jasno przedstawia stanowisko delegacji Prawa i Sprawiedliwości:

  OŚWIADCZENIE DELEGACJI PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM ODNOŚNIE DO DYREKTYWY WS. PRAW AUTORSKICH NA JEDNOLITYM RYNKU CYFROWYM

  Delegacja Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim popiera wniosek o podważenie mandatu negocjacyjnego dla raportu w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym autorstwa niemieckiego europosła Axela Vossa.

  Sprawozdanie przyjęte przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego (JURI) wzbudza ogromne wątpliwości dotyczące granic ingerencji instytucji publicznych w wolność wypowiedzi w sieci, filtrowanie treści w intrenecie oraz potrzebę zapewnienia równowagi między prawami twórców a obowiązkami platform internetowych.

  Wątpliwości dotyczące potencjalnych negatywnych skutków przyjętej dyrektywy są wystarczającym uzasadnieniem dla ponownego rozważenia decyzji o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych. Podważenie mandatu negocjacyjnego pozwoli na ponowną dyskusję na temat kształtu art. 11 i art. 13 oraz wyjaśnienie wszystkich wątpliwości i obaw – także tych, które nie mają uzasadnienia.

  Delegacja Prawa i Sprawiedliwości w PE zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim formom bezprawnego wykorzystywania treści objętych prawem autorskim na jednolitym rynku cyfrowym i podkreśla potrzebę zapewnienia wszystkim twórcom prawa do otrzymania adekwatnego wynagrodzenia za ich pracę. Jednocześnie uważamy, że mechanizm egzekwowania tych praw w warunkach jednolitego rynku cyfrowego nie może oznaczać ograniczania swobody wypowiedzi, cenzurowania treści oraz blokowania dostępu do informacji pochodzących z niezależnych źródeł, a takie zagrożenia niesie ze sobą raport Axela Vossa.

  Uważamy, że rozpatrzenie projektu dyrektywy ws. praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym na kolejnej sesji plenarnej jest niezbędne w kontekście wielu wątpliwości podnoszonych przez internautów i ekspertów. Potrzebujemy ponownej, transparentnej debaty na forum całego Parlamentu Europejskiego, która uwzględni obawy użytkowników internetu. Taka debata będzie mogła się odbyć tylko w przypadku odrzucenia mandatu negocjacyjnego w czwartkowym głosowaniu.

  W imieniu delegacji Prawa i Sprawiedliwości w PE

  Ryszard Legutko

 25. Pingback: Zaproszenie na 1 kwietnia do łączności duchowej – Msza św. z Archikatedry Lubelskiej | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s