Nowenna do Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa – polecana przez Gabriela Amortha

Nowenna do Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa

O niezmierny i wieczny Majestacie Boży, Najświętsza Trójco: Ojcze, Synu i Duchu Święty, ja najpokorniejsze Twoje stworzenie adoruję i wielbię Ciebie, z wielkim uczuciem i uległością, które mogą ofiarować stworzenia. W obecności Twojej i NMP Królowej nieba Królowej nieba, w obecności mojego Anioła Stróża, moich Świętych Patronów i całego dworu niebiańskiego, potwierdzam, że tę modlitwę i prośbę, którą za chwilę rozpocznę do litościwej i miłosiernej Dziewicy Maryi przez zasługi drogocennej Krwi Jezusa, zamierzam uczynić z czystą intencją i przede wszystkim dla Twojej chwały, dla zbawienia mojego i mojego bliźniego. Z tego powodu oczekuję od Ciebie, mój Boże, najwyższe Dobro, za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy, otrzymać łaskę, o którą pokornie proszę ze względu na nieskończone zasługi Najdroższej Krwi Jezusa. Ale cóż mogę uczynić w obecnym stanie, w którym się znajduję, jeśli nie wyznać Tobie, mój Boże, wszystkie moje grzechy popełnione, aż do dzisiaj, prosząc Ciebie na nowo o oczyszczenie we Krwi Jezusa? Tak mój Boże, żałuję i boleję z tego powodu ze szczerego serca, nie z bojaźni przed piekłem, na które zasłużyłem, ale dlatego że obraziłem Ciebie, najwyższe Dobro. Postanawiam stanowczo z Twoją świętą łaską nie obrażać Ciebie więcej w przyszłości i unikać najbliższych okazji do grzechu. Miej miłosierdzie nade mną, Panie, przebacz mi. Amen.

Pod Twoją obronę uciekam się o Święta Matko Boża, nie lekceważ modlitwy, którą do Ciebie kieruję, o Dziewico chwalebna i błogosławiona.

O Boże, przybądź, by mnie zbawić. Panie, pośpiesz mi na pomoc. Chwała Ojcu…

„Wszystka piękna jesteś, o Maryjo i skazy pierworodnej nie ma w Tobie”. Jesteś najczystsza, o Dziewico Maryjo, Królowo Nieba i Ziemi, Matko Boża. Pozdrawiam Cię, czczę i błogosławię Cię na wieki. O Maryjo, do Ciebie się uciekam, Ciebie wzywam. Pomóż mi, o najsłodsza Matko Boża, pomóż mi, Królowo nieba, pomóż mi, najlitościwsza Matko i Ucieczko grzeszników, pomóż mi, Matko mojego najsłodszego Jezusa. A ponieważ nie ma rzeczy, o którą nie prosiłoby się Ciebie na mocy męki Jezusa Chrystusa, której, by się nie otrzymało od Ciebie, z żywą wiarą proszę Cię, byś udzieliła mi łaski, która tak bardzo leży mi na sercu. Proszę Cię o nią przez Boską Krew Jezusa wylaną dla naszego zbawienia. Nie przestanę wołać do Ciebie, aż mnie nie wysłuchasz. O Matko miłosierdzia, ufam, że otrzymam tę łaskę, ponieważ proszę Cię o nią przez nieskończone zasługi Najdroższej Krwi Twojego umiłowanego Syna. O Matko najsłodsza, przez zasługi Najdroższej Krwi Twojego Bożego Syna udziel mi łaski (tutaj prosi się o łaskę, której się pragnie).

1. Proszę Cię o nią, Matko Najświętsza, przez tę czystą, niewinną i błogosławioną Krew, którą Jezus przelał w czasie swojego obrzezania we wczesnym dzieciństwie, zaledwie ósmego dnia.

Zdrowaś Maryjo…

O Dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną przed Ojcem Niebieskim.

2. Proszę Cię o nią, o Maryjo Najświętsza, przez tę czystą, niewinną i błogosławioną Krew, którą Jezus przelał obficie w czasie agonii w Ogrodzie Oliwnym.

Zdrowaś Maryjo…

O Dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną przed Ojcem Niebieskim.

3. Błagam Cię o nią, Matko Najświętsza, przez tę czystą, niewinną i błogosławioną Krew, którą Jezus przelał obficie, gdy odarty i przywiązany do kolumny, był okrutnie biczowany.

Zdrowaś Maryjo…

O Dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną przed Ojcem Niebieskim.

4. Proszę Cię o nią, Matko Najświętsza, przez tę czystą, niewinną i błogosławioną Krew, która wypłynęła z głowy Jezusa, kiedy był ukoronowany bardzo ostrymi cierniami.

Zdrowaś Maryjo…

O Dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną przed Ojcem Niebieskim.

5. Proszę Cię o nią, Matko Najświętsza, przez tę czystą, niewinną i błogosławioną Krew, którą Jezus przelał, niosąc krzyż na drodze Kalwarii, a szczególnie przez tę żywą Krew zmieszaną ze łzami, którą Ty wylałaś, towarzysząc Mu w najwyższej ofierze.

Zdrowaś Maryjo…

O Dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną przed Ojcem Niebieskim.

6. Błagam Cię o nią, Matko Najświętsza, przez tę czystą, niewinną i błogosławioną Krew, która wypłynęła z ciała Jezusa, gdy był odarty z szat, tę samą Krew, którą przelał z rąk i ze stóp, kiedy był przybity do krzyża ciężkimi i bardzo kłującymi gwoździami. Proszę Cię o nią przede wszystkim przez Krew, którą przelał podczas swojej najsurowszej i rozdzierającej agonii.

Zdrowaś Maryjo…

O Dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną przed Ojcem Niebieskim.

7. Wysłuchaj mnie, najczystsza Dziewico i Matko Maryjo, przez tę najsłodszą i mistyczną Krew i wodę, która wypłynęła z boku Jezusa, gdy włócznią przebito Mu Serce. Przez tę najczystszą Krew udziel mi, o Dziewico Maryjo, łaski, o którą Cię proszę, przez tę Krew Najdroższą, którą głęboko czczę i która jest moim napojem na ołtarzu Pana Boga, wysłuchaj mnie o litościwa i słodka Dziewico Maryjo.

Zdrowaś Maryjo…

O Dziewico Maryjo, przez zasługi drogocennej Krwi Twojego Bożego Syna wstawiaj się za mną przed Ojcem Niebieskim.

Aniołowie i Wszyscy Święci w niebie, którzy kontemplujecie chwałę Boga, zjednoczcie waszą modlitwę z tą modlitwą drogiej Matki i Najświętszej Królowej Maryi i uzyskajcie dla mnie u Ojca Niebieskiego łaskę, o którą proszę przez zasługi drogocennej Krwi naszego Bożego Odkupiciela.

Również do Was się uciekam, Dusze Święte w czyśćcu, módlcie się za mnie i proście Ojca Niebieskiego o łaskę, o którą błagam przez tę Krew Najdroższą, którą mój i wasz Zbawiciel przelał ze swoich Najświętszych Ran. Ja także ofiaruję za was Ojcu Przedwiecznemu Krew Przenajdroższą Jezusa, żebyście mogły radować się Nim w pełni i chwalić Go na wieki w chwale nieba, śpiewając: „Odkupiłeś nas, o Panie Boże, Twoją Krwią i uczyniłeś z nas królestwo dla naszego Boga”. Amen.

O dobry i umiłowany Panie Boże, słodki i miłosierny, zmiłuj się nade mną i nad wszystkimi duszami, tak żywymi, jak zmarłymi, które odkupiłeś Twoją Krwią drogocenną. Amen.

Niech będzie błogosławiona Krew Jezusa teraz i zawsze!

Nowenna w wersji mówionej

Kilka słów od Autorów: jeśli są wśród Was osoby „zagrożone” – może to być młody człowiek, który ma problem z uzależnieniem od narkotyków lub alkoholu, albo jakieś małżeństwo, które zamierza się rozwieść lub przeżywa inne trudne problemy osobiste – wtedy dobrze się pomodlić za te osoby odmawiając nowennę (odmawianą przez dziewięć dni) i za pierwszym razem prosząc o łaskę zbawienia dla nich. Po odmówieniu Nowenny do Najdroższej Krwi Jezusa w intencji zbawienia danej osoby, można następnie odmówić nowennę, wypraszając u Boga łaskę jej nawrócenia. W takim przypadku dobrze jest kontynuować odmawianie nowenny aż do skutku. Trzeba nalegać. Taki upór podoba się Bogu. Oczywiście modląc się tą nowenną o niezwykłej mocy, można wypraszać wszystko to, co pragnie się otrzymać od Pana Boga.

Teksty modlitwy można odnaleźć w książkach: „Z Jezusem pokonać złego ducha. Podręcznik walki duchowej” o. Gabriele Amorth, s. Angela Musolesi; „Bóg żywych” s. Angela Musolesi

Inna Nowenna: Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie – kliknij

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Nowenna i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

28 odpowiedzi na „Nowenna do Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa – polecana przez Gabriela Amortha

 1. wobroniewiary pisze:

  Do codziennego odmawiania przez niewolników NMP:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
  Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 2. wobroniewiary pisze:

  Druga Nowenna:

  Nowenna do Najdroższej Krwi Chrystusa przed uroczystością Krwi Chrystusa, 1 lip­ca
  (odma­wia się przez 9 dni w połą­cze­niu z inną modli­twą do Krwi Chry­stusa np. lita­nią do Krwi Chry­stusa).

  Panie Jezu Chryste, kiedy w czter­dzie­ści dni po swo­im zmar­twych­wsta­niu wra­ca­łeś do Ojca, kaza­łeś swo­im uczniom, razem zgro­ma­dzo­nym, ocze­ki­wać na zesła­nie Ducha Świę­tego. Przez dzie­więć dni trwa­li na modli­twie, aby otrzy­mać dar ponad wszyst­kie dary, aby stać się praw­dzi­wymi Apo­sto­łami. Ufa­jąc, że i nam dzi­siaj udzie­lisz swo­ich darów i bło­go­sła­wień­stwa, pro­simy Cię:

  Oświeć nasz rozum i oczyść ser­ce, aby­śmy dobrze umie­li się modlić. Jak Apo­sto­łom, udziel i nam łaski trwa­nia na modli­twie wraz z Maryją. Ona jest prze­cież Słu­żeb­nicą Pań­ską i „Wszech­mocą bła­ga­ją­cą”.

  Panie, Ty powie­dzia­łeś: „pro­ście, a będzie wam dane; szu­kaj­cie, a znaj­dzie­cie; kołacz­cie, a otwo­rzą wam”. Zachę­ceni Twoim sło­wem, przy­cho­dzimy dzi­siaj do Cie­bie, aby z ufno­ścią przed­sta­wić ci nasze proś­by.

  (chwi­la ciszy)

  Jezu, ufa­my Two­jej miło­ści i Two­jemu miło­sier­dziu, któ­re oka­za­łeś nam przez swo­ją naj­droż­szą Krew. Zawsze z cier­pli­wo­ścią pochy­la­łeś się nad bied­nymi i cho­rymi, nad wzgar­dzo­nymi i grzesz­ni­kami. Jak otar­łeś łzy wdo­wy z Nain, wysłu­cha­łeś proś­by set­nika i nagro­dzi­łeś ufność Marty, tak i nas obdarz rado­ścią dozna­nej od Cie­bie pomo­cy.

  Lecz jeśli nasze pra­gnie­nia nie są zgod­ne z Twoją wolą, umoc­nij naszą wia­rę. Z Tobą chce­my mówić: „Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się sta­nie”. Wzbudź w nas ufność, ze Twoje pla­ny wzglę­dem nas są naj­lep­sze, choć nie zawsze je rozu­mie­my.

  Dziękujemy Ci już teraz za to w wszystko, co dla nas przygotowywałeś, bo Ty jesteś Miłością, i wszyst­ko, co nam dajesz albo na nas dopusz­czasz, słu­ży nam dla nasze­go uświę­ce­nia.
  Amen.

  Modlitwa o uzdrowienie z choroby za wstawiennictwem św. Kaspra
  Święty Kasprze, największy Apostole Krwi Chrystusa, za Twoim wstawiennictwem wdowa, Urszula Bono, została uzdrowiona z choroby raka złośliwego. Prosimy Cię, abyś i dziś wstawiał się za tymi, którzy chorują na wszelkiego rodzaju choroby nowotworowe i abyś wypraszał im łaskę całkowitego uzdrowienia, aby mogli dalej żyć w zdrowiu duszy i ciała, na chwałę Boga i w służbie swoim bliźnim. A tym, którzy jeszcze będą cierpieć z powodu tej ciężkiej choroby, daj siłę do przyjęcia tego krzyża w duchu pokory i zadośćuczynienia oraz wytrwanie w łasce Bożej i w codziennym ofiarowywaniu swoich cierpień Bogu Ojcu, razem z Krwią Jezusa, ku pożytkowi wiernych i wsparciu zbawczej misji całego Kościoła Chrystusowego. Amen.

  Litania do Krwi Chrystusa

  Kyrie ele­ison, Chryste ele­ison, Kyrie ele­ison.
  Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłu­chaj nas.
  Ojcze z nie­ba, Boże, zmi­łuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świa­ta, Boże,
  Duchu Święty, Boże,
  Święta Trójco, Jedyny Boże,
  Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas!
  Krwi Chrystusa, wcie­lo­ne­go Słowa Bożego,
  Krwi Chrystusa nowe­go i wiecz­ne­go Przymierza,
  Krwi Chrystusa, przy kona­niu w Ogrójcu
  spły­wa­ją­ca na zie­mię,
  Krwi Chrystusa, try­ska­ją­ca przy biczo­wa­niu,
  Krwi Chrystusa, bro­czą­ca spod cier­nio­wej koro­ny,
  Krwi Chrystusa, prze­la­na na krzy­żu,
  Krwi Chrystusa, zapła­to nasze­go zba­wie­nia.
  Krwi Chrystusa, bez któ­rej nie ma prze­ba­cze­nia,
  Krwi Chrystusa, któ­ra w Eucharystii poisz i oczysz­czasz dusze,
  Krwi Chrystusa, zdro­ju miło­sier­dzia.
  Krwi Chrystusa, zwy­cię­ża­ją­ca złe duchy,
  Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
  Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
  Krwi Chrystusa, rodzą­ca Dziewice,
  Krwi Chrystusa, osto­jo zagro­żo­nych,
  Krwi Chrystusa, ochło­do pra­cu­ją­cych,
  Krwi Chrystusa, pocie­cho pła­czą­cych,
  Krwi Chrystusa, nadzie­jo poku­tu­ją­cych,
  Krwi Chrystusa, otu­cho umie­ra­ją­cych,
  Krwi Chrystusa, poko­ju i sło­dy­czy serc naszych,
  Krwi Chrystusa, zadat­ku życia wiecz­ne­go,
  Krwi Chrystusa, wyba­wie­nie dusz z otchła­ni czyść­co­wej,
  Krwi Chrystusa, wszel­kiej chwa­ły i czci naj­god­niej­sza,

  Baranku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta, prze­puść nam, Panie.
  Baranku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta, wysłu­chaj nas, Panie.
  Baranku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świa­ta, zmi­łuj się nad nami.

  K: Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swo­ją.
  W: I uczy­ni­łeś nas Królestwem Boga nasze­go.

  Módlmy się: Wszechmogący wiecz­ny Boże, któ­ryś Jednorodzonego Syna swe­go usta­no­wił Odkupicielem świa­ta i Krwią Jego dał się prze­bła­gać, daj nam, pro­si­my, god­nie czcić zapła­tę nasze­go zba­wie­nia i dzię­ki niej dozna­wać obro­ny od zła docze­sne­go na zie­mi, aby­śmy rado­wa­li się wie­ku­istym szczę­ściem w nie­bie. Przez tegoż Chrystusa, Pana nasze­go. Amen.

  Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej

  Panie, uzdro­wi­łeś dzie­się­ciu trę­do­wa­tych, ale tyl­ko jeden wró­cił, aby Ci podzię­ko­wać. „Gdzież jest dzie­wię­ciu pozo­sta­łych?” – zapy­ta­łeś, bole­jąc nad
  nie­wdzięcz­no­ścią uzdro­wio­nych. My tak­że czę­sto zapo­mi­na­my o wdzięcz­no­ści. Przyjmujemy cza­sa­mi nawet odku­pie­nie przez Twoją Najdroższą Krew, tak jak­byś był nam je winien. Przepraszamy za to i pro­si­my, przyj­mij tę modli­twę jako wyraz wdzięcz­no­ści i dobrej woli.

  Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, któ­rą prze­la­łeś przy obrze­za­niu, pod­da­jąc się Prawu Mojżeszowemu. Twoje posłu­szeń­stwo było poku­tą za nasz brak goto­wo­ści do przy­ję­cia Woli Ojca.

  Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, któ­rą prze­la­łeś na Górze Oliwnej. Nie chcia­łeś pomo­cy dwu­na­stu legio­nów anio­łów, lecz się­gną­łeś po kie­lich cier­pie­nia. Twój kie­lich gory­czy stał się dla nas kie­li­chem zba­wie­nia.

  Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, któ­rą prze­la­łeś przy biczo­wa­niu. Nie chcia­łeś żad­nych wzglę­dów, mia­łeś za to wzgląd na nas. Poprzez bicz, któ­ry ranił Ciebie, my zosta­li­śmy odku­pie­ni.

  Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, któ­rą prze­la­łeś przy koro­no­wa­niu cier­niem. Byłeś praw­dzi­wym Królem, ale wybra­łeś koro­nę cier­nio­wą, aby­śmy mogli kró­lo­wać z Tobą.
  Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, któ­rą prze­la­łeś na dro­dze krzy­żo­wej. Na niej wyba­wi­łeś nas od błęd­nej dro­gi naszych grze­chów.

  Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, któ­rą prze­la­łeś na krzy­żu. Nie wie­dzia­łeś, co to grzech, a sta­łeś się „grze­chem”, aby­śmy otrzy­ma­li życie wiecz­ne.

  Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, któ­rą prze­la­łeś przy otwar­ciu Twego boku. Ubogi do nas przy­sze­dłeś i krwa­wiąc nas opu­ści­łeś, ale my sta­li­śmy się boga­ci
  dzię­ki Twej miło­ści. Amen.

  http://www.sanktuarium.cpps.pl/czestochowa/wydarzenie/nowenna-krwi-chrystusa

  • Ann pisze:

   Dziekuje. Bede odmawiac. Chociaz czuje opor straszny i mam mysli ze tu juz nic nie pomoze.

   Ale wbrew temu bede odmawiac i podbijam temat bo moze komus tez sie przyda.❤️

 3. Przed uroczystością Krwi Chrystusa, 1 lipca. Chcemy wspólnie łączyć się w modlitwie niezwykle skuteczną nowenną do Krwi Chrystusa. Będziemy modlić się w intencjach wszystkich uczestników nowenny.

  Podaj swoją intencje do nowenny poprzez Messengera, a następnie poprzez wiadomości w Messengerze otrzymuj codziennie modlitwę na każdy dzień nowenny.
  (można dołączyć się w trakcie trwania nowenny)

  KLIKNIJ W LINK ABY PODAĆ INTENCJĘ:
  https://m.me/MocKrwiChrystusa?ref=nowenna

  W podanych intencjach ponadto będziemy modlić się podczas odpustu Krwi Chrystusa, 1 lipca 2018 r. w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.

  Informacje o odpuście:
  https://www.facebook.com/events/213354652621604

  Zaproś kolejne osoby do nowenny:
  https://www.facebook.com/events/2124181637796404

  Zapraszają Misjonarze Krwi Chrystusa

 4. mała pisze:

  Donata miała 17 lat. Przypadkowo poznany chłopak zaproponował jej wyjazd na plantację pomarańczy do Hiszpanii. Gdy już była na miejscu, usłyszała: od teraz będziesz prostytutką.
  https://www.gosc.pl/doc/4751132.Zapomnij-o-pomaranczach

 5. wobroniewiary pisze:

  Modlitwa na cześć pięciu Ran Pana Jezusa!

  Wszechmogący wieczny Boże, który odkupiłeś rodzaj ludzki przez pięć Ran Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, – daj proszącym Cię, abyśmy czcząc Jego Rany zostali zachowani od nagłej i wiekuistej śmierci. Amen.

  1. W łączności z Niepokalanym Sercem Maryi pozdrawiam i uwielbiam Ranę Twojej Prawej Ręki, o Jezu, i w tej Ranie umieszczam wszystkich Kapłanów Twego Kościoła Św. -Użycz im, ilekroć składają Twoją Najświętszą Ofiarę, żaru Twojej Świętej Miłości, by go przekazali duszom im powierzonym.
  Ojcze nas..,, Zdrowaś Maryjo… i Chwała Ojcu…

  2. Pozdrawiam i uwielbiam Ranę świętą Lewej Ręki Twojej i w tej Ranie umieszczam wszystkich zbłąkanych i niewierzących, owych najbiedniejszych, którzy Ciebie nie znają. Dla tych dusz racz wysłać wiele gorliwych pracowników do winnicy Twojej, aby znaleźli drogę do Najświętszego Serca Twojego.
  Ojcze nas.., Zdrowaś Maryjo… i Chwała Ojcu…

  3. Pozdrawiam i uwielbiam święte Rany Nóg Twoich i składam w nich wszystkich zatwardziałych grzeszników, którzy więcej miłują świat niż Ciebie, o Jezu. Przede wszystkim tych, którzy dzisiaj rozstają się z życiem. Nie dopuść, o Jezu, by Twoja Najdroższa Krew była dla nich daremnie przelana.
  Ojcze nas.., Zdrowaś Maryjo… i Chwała Ojcu…

  4. Pozdrawiam i uwielbiam Najświętsze Rany Twojej Głowy. W tych Ranach umieszczam wszystkich nieprzyjaciół Twojego Kościoła Św , tych wszystkich, którzy i dziś prześladują Cię w Mistycznym Ciele Twoim. Proszę Cię, o Jezu, nawróć ich i przemień, jak Szawła przemieniłeś w Pawła, aby rychło nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz.
  Ojcze nas.., Zdrowaś Maryjo… i Chwała Ojcu…

  5. Pozdrawiam i uwielbiam Ranę Twojego Najświętszego Serca. W tę Ranę składam, o Jezu, moją duszę i tych wszystkich, za których chcesz, abym się modliła, przede wszystkim: wszystkich cierpiących, strapionych, prześladowanych i opuszczonych. O Najsłodsze Serce Jezusa, udziel wszystkim Twego światła i Twej łaski. Napełnij nas wszystkich Twoją Miłością i prawdziwym pokojem.
  Ojcze nas.., Zdrowaś Maryjo… i Chwała Ojcu…

  Na zakończenie:
  Ojcze Niebieski ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi, Twego najmilszego Syna, oraz siebie samą wraz z Nim, w Nim i przez Niego najzupełniej zgodnie z Jego wolą i w imieniu wszystkich stworzeń. Amen.

 6. wobroniewiary pisze:

  MODLITWA ŚW. GERTRUDY:
  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci, Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami św. dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen.

  „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew Jezusa na przebłaganie za moje grzechy i błagając za dusze w Czyśćcu. Ja kocham Cię. Pomóż mi teraz!”
  – Matka Boża do Gianny Sullivan 20/03/ 2010: „Nigdy nie zapominaj tych słów – rano, wieczorem, kiedy Nas potrzebujesz, gdy jesteś w niebezpieczeństwie, w każdej chwili radości, w każdej chwili, kiedy trzeba rozeznać. Zawsze powtarzaj te same słowa, i otrzymasz odpowiedź. Miej je przed oczyma, żebyś je mogła zobaczyć musisz je znać.

 7. Kazimierz pisze:

  Nowenna do Krwi Chrystusa za małżeństwa

  Dzień pierwszy
  Panie Jezu Chryste,kiedy w czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu wracałeś do Ojca, kazałeś swoim uczniom, razem zgromadzonym, oczekiwać na zesłanie Ducha Świętego. Przez dziewięć dni trwali na modlitwie, aby otrzymać dar ponad wszystkie dary, aby stać się prawdziwymi Apostołami. Ufając, że i nam dzisiaj udzielisz swoich darów i błogosławieństwa, prosimy Cię:

  Oświeć nasz rozum i oczyść serce, abyśmy dobrze umieli się modlić. Jak Apostołom, udziel i nam łaski trwania na modlitwie wraz z Maryją. Ona jest przecież Służebnicą Pańską i „Wszechmocą błagającą”.

  Panie, Ty powiedziałeś: „proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”. Zachęceni Twoim słowem, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, aby z ufnością przedstawić ci nasze prośby.

  Przez moc Twojej Przenajświetszej Krwi proszę za wszytkimi małżonkami przeżywajacymi kryzys i za wszystkimi którzy przyczyniaja się do rozłamu, oczyść Jezu swoją Krwią serca małżonków, aby napełniły się Twoja miłosierną miłością w prawdzie własnych ułomności i pragnieniu zadośćuczynienia zadawanym cierpieniom. Niech Twoja Krew usuwa wszelkie przeszkody w jedności małżonków, niech na nowo połączy serca w miłości, wzajemnej trosce i szacunku. Jezu Ty znasz nas wszystkich po imieniu, Twojej oczyszczającej mocy Krwi zawierzamy się 

  Jezu, ufamy Twojej miłości i Twojemu miłosierdziu, które okazałeś nam przez swoją najdroższą Krew. Zawsze z cierpliwością pochylałeś się nad biednymi i chorymi, nad wzgardzonym i grzesznikami. Jak otarłeś łzy wdowy z Nain, wysłuchałeś prośby setnika i nagrodziłeś ufność Marty, tak i nas obdarz radością doznanej od Ciebie pomocy.

  Lecz jeśli nasze pragnienia nie są zgodne z Twoją wolą, umocnij naszą wiarę. Z Tobą chcemy mówić: „Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”. Wzbudź w nas ufność, ze Twoje plany względem nas są najlepsze, choć nie zawsze je rozumiemy.

  Dziękujemy Ci już teraz za to w wszystko, co dla nas przygotowałeś, bo Ty jesteś Miłością, i wszystko, co nam dajesz albo na nas dopuszczasz, służy nam dla naszego uświęcenia.
  Amen.

  Modlitwa okrycia Krwią Chrystusa

  Niech Przenajświętsza Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa,
  przelana na krzyżu, a ofiarowana podczas każdej Mszy świętej
  na ołtarzach całego świata, uwolni mnie i moich bliskich od grzechów,
  ochroni przed atakami duchów ciemności,
  uzdrowi nasze dusze i ciała od wszelkich niemocy.
  Niech ochroni nasze domy i miejsca, gdzie przebywamy.
  Niech ochroni wszystkich członków mojej rodziny i tych,
  których noszę w swoim sercu. Niech zstąpi Duch Święty,
  niech zwycięstwo należy do Chrystusa.
  Panie Jezu, ochroń dzieci swoje,
  które odkupiłeś swoją drogocenną krwią.
  Amen.

  Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

  Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

  Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
  Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
  Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
  Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
  Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
  Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
  Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,
  Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
  Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
  Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,
  Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
  Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
  Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
  Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
  Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
  Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
  Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
  Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
  Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
  Krwi Chrystusa, otucho umierających,
  Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
  Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
  Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
  Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
  W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

  Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, † daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  http://forum.mimj.pl/viewtopic.php?t=14806

 8. Barbara pisze:

  Piękne słowa tej nowenny,juź odmówiłam .
  Bóg zapłać.

 9. Betula pisze:

  RÓŻANIEC DO NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA

  Najdroższa Krew Jezusa Chrystusa jest jedyną i najwyższą wartością daną przez Zbawiciela na odkupienie rodzaju ludzkiego. Ofiarując Najdroższą Krew Jezusa przez Maryję, Współodkupicielkę i Pośredniczkę wszystkich Łask, możemy uprosić najwięcej łask dla ratowania świata przed zagładą, nawrócenia grzeszników, zbawienia dusz w Czyśćcu cierpiących, wynagrodzenia Bogu za grzechy nasze i całego świata.
  Jako modlitwę podstawową w tym Różańcu odmawia się w siedmiu tajemnicach 33 razy Ojcze nasz, co oznacza dojrzały wiek Chrystusa. Siedem tajemnic oznacza pełnię Odkupienia. Obie te liczby podkreślają to, że całe życie Jezusa Chrystusa jest najcenniejszym i niepodzielnym Dziełem Odkupienia.

  Sposób odmawiania różańca:
  Różaniec (koloru czerwonego) składa się z siedmiu tajemnic.
  Początek (na Krzyżyku) – Wierzę w Boga Ojca…
  Na małych paciorkach mówimy – Ojcze nasz…
  Na dużych paciorkach mówimy – Chwała Ojcu…
  W sześciu tajemnicach – 5x Ojcze nasz… lx Chwała Ojcu…
  W siódmej tajemnicy – 3x Ojcze nasz… lx Chwała Ojcu…

  TAJEMNICA I
  PAN PRZELAŁ KREW W CZASIE OBRZEZANIA
  „Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu Imię Jezus”
  Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie Drogocenną KREW JEZUSA cierpiącego w tajemnicy obrzezania na wynagrodzenie za grzechy młodości, za grzechy nieczystości, za grzechy nieposłuszeństwa Bożym Przykazaniom i o uświęcenie i ratunek dzieci i młodzieży w naszych rodzinach i na świecie.
  5x Ojcze nasz… lx Chwała Ojcu…
  – Wspomóż Panie sługi Twoje,
  – Które odkupiłeś Twoją Najdroższą Krwią

  TAJEMNICA II
  PAN PRZELAŁ KREW, MODLĄC SIĘ W OGRÓJCU
  „Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot stał się jako gęste krople Krwi sączące się na ziemię”
  Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiaruję Tobie DROGOCENNĄ KREW JEZUSA przelaną w Ogrójcu, a także Jego śmiertelną trwogę i konanie, na wynagrodzenie za grzechy zatwardziałości, obojętności i niewdzięczności ludzkich serc, za lekceważenie i znieważenie Bożych Przykazań i Sakramentów Świętych.
  5x Ojcze nasz… lx Chwała Ojcu…
  – Wspomóż Panie sługi Twoje,
  – Które odkupiłaś Twoją Przenajdroższą Krwią

  TAJEMNICA III
  PAN PRZELAŁ KREW W CZASIE BICZOWANIA
  „Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie”
  Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiaruję Tobie DROGOCENNĄ KREW JEZUSA przelaną w czasie okrutnego biczowania, na wynagrodzenie za wszystkie ludzkie grzechy niemoralności, rozpusty oraz podziałów i nienawiści, za bezwstyd i rozwiązłość w strojach i obyczajach, za zgorszenie i wszelką demoralizację szczególnie dzieci i młodzieży, za bluźnierstwa, obmowy i fałszywe sądy i wszelkie grzechy języka.
  5x Ojcze nasz … lx Chwała Ojcu …
  – Wspomóż Panie sługi Twoje,
  – Które odkupiłeś Twoją Przenajdroższą Krwią

  TAJEMNICA IV
  PAN PRZELAŁ KREW W CZASIE CIERNIEM KORONOWANIA
  „Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z cierni włożyli Mu na głowę i zaczęli Go pozdrawiać: „Witaj Królu Żydowski”
  Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi ofiarujemy Tobie DROGOCENNĄ KREW JEZUSA przelaną w czasie cierniem koronowania na wynagrodzenie za cierpienia, zniewagi i pohańbienie Boskiego Oblicza, Najświętszej Głowy Jezusa, Boskiej Godności i godności człowieka. Niech Ta Najdroższa KREW JEZUSA zgładzi grzechy ludzkiej pychy, głupoty, nienawiści, obmowy i wszystkie grzechy, które zrodziły się w ludzkich umysłach kiedykolwiek, a wyjedna nam Dary Ducha Świętego.
  5x Ojcze nasz… lx Chwała Ojcu…
  – Wspomóż Panie sługi Twoje,
  – Które odkupiłeś Twoją Przenajdroższą Krwią.

  TAJEMNICA V
  PAN PRZELAŁ KREW NA DRODZE KRZYŻOWEJ
  „A On sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota”
  Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi ofiarujemy Tobie DROGOCENNĄ KREW JEZUSA przelaną na drodze krzyżowej na wynagrodzenie za grzechy nasze i grzechy świata przeciw Krzyżom uczynione, za znieważenie Krzyża Świętego, bluźnierstwa, przekleństwa, narzekania z powodu cierpień i krzyżyków danym nam dla naszego uświęcenia i zbawienia, za odrzucanie cierpień i doświadczeń. Niech ta NAJDROŻSZA KREW JEZUSA zgładzi nasze grzechy, nawróci grzeszników, zbawi dusze w czyśćcu cierpiące, uświęci nasze cierpienia i doda nam sił i miłości do wytrwania na drodze krzyżowej wiodącej do zbawienia.
  5x Ojcze nasz… lx Chwała Ojcu…
  – Wspomóż Panie sługi Twoje,
  – Której odkupiłeś Twoją Przenajdroższą Krwią

  TAJEMNICA VI
  PAN PRZELAŁ KREW PRZY UKRZYŻOWANIU
  „Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem”. Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił”
  Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie DROGOCENNĄ KREW JEZUSA przelaną w czasie przebicia Najświętszych Członków gwoździami naszych grzechów, na wynagrodzenie za wszystkie grzechy naszej wolności wykorzystanej do celów grzesznych i marnych, za odrzucenie Bożych Łask. Niech ta NAJDROŻSZA KREW JEZUSA zgładzi nasze grzechy, nawróci grzeszników, uświęci kapłanów i resztę naszego życia abyśmy go wykorzystali do zbawienia dusz naszych, naszych bliźnich i dla Chwały Bożej.
  5x Ojcze nasz… lx Chwała Ojcu…
  – Wspomóż Panie sługi Twoje,
  – Które odkupiłeś Twoją Przenajdroższą Krwią (lx)

  TAJEMNICA VII
  PAN PRZELAŁ KREW I WODĘ PRZY OTWARCIU BOKU WŁÓCZNIĄ
  „Lecz kiedy podeszli do Jezusa, i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda”
  Ojcze Przedwieczny przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Tobie DROGOCENNĄ KREW JEZUSA, która wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusa przebitego włócznią naszych grzechów na wynagrodzenie za grzechy nasze i grzechy świata, które w ludzkich sercach zrodziły się kiedykolwiek. Za grzechy przeciw życiu, przeciw miłości, za niewdzięczność, zatwardziałość i nienawiść w sercach ludzkich, w naszych rodzinach, ojczyźnie i na świecie. Niech Ta NAJDROŻSZA KREW JEZUSA zgładzi nasze grzechy, nawróci grzeszników, zbawi dusze w czyśćcu cierpiące, uświęci nasze serca i zapali gorącą miłością ku Tobie Boże i miłością miłosierną do bliźnich naszych.
  3x Ojcze nasz… lx Chwała Ojcu…
  – Wspomóż Panie sługi Twoje,
  – Które odkupiłeś Twoją Przenajdroższą Krwią.
  Ojcze Przedwieczny, przyjmij od nas w ofierze Tę Boską Krew, którą Jezus Chrystus, Syn Twój, przelał w czasie Swej Męki. Przez Jego Rany, przez Głowę Jego zranioną kolcami, przez Jego Serce i wszystkie Jego Boskie zasługi, przebacz duszom i zbaw je. O Boska Krwi Zbawiciela mojego, uwielbiam Cię, z największą czcią i najgłębszą miłością dla wynagrodzenia Ci za zniewagi, które zadają Ci dusze.
  O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako Zdrój Miłosierdzia dla nas. Ufam Tobie!

  • Betula pisze:

   7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo
   ku czci Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa

   Papież Benedykt XV wyraził się w następujący sposób odnośnie objawień św Brygidy: „Aprobata tych wizji i objawień nie oznacza nic więcej jak to, że po wnikliwych badaniach dopuszczalne jest publikowanie ich pożytku wiernych. Choć nie zasługują na taką samą wiarę jak prawdy religii, można jednak im wierzyć, zgodnej z zasadami ostrożności, która mówi, iż są prawdopodobne, a wsparte odpowiednią motywacją, pozwalają na pobożne ich przyjęcie”. (Les Petits Bollandistes, tom XII)
   Papież Pius IX zatwierdził modlitwy 31 maja 1862 uznając je za prawdziwe i dla dobra dusz. Sagii, die XXIV Aprilis 1903 Imprimatur. FJ. Girard, V.G.

   Za podstawę praktyki modlitewnej – siedmiu Ojcze nasz i siedmiu Zdrowaś Maryjo służy objawienie, którego nasz Pan i Zbawiciel udzielił Swoim Świętym: Św. Brygidzie, Św. Gertrudzie i Św. Mechtyldzie:
   „Wiedzcie, Moje najdroższe córki, iż kiedy Mnie pojmano na świecie, zadano Mi 16 razów i 30 policzków. Od Ogrójca aż do domu Annasza, kiedy z powodu zmęczenia padłem na ziemię, wycięto mi 16 razów na plecach i nogach, aby Mnie zmusić do powstania. Podnoszono Mnie za brodę 33 razy. Przy słupie biczowania popychano Mnie gwałtownie. Zadano Mi jeden śmiertelny cios i wycięto Mi 6.666 uderzeń. Koronę cierniową wtłoczono Mi na Głowę i wiele cierni przeszyło Mnie aż do mózgu, które zadały Mi 32 rany na Głowie Mojej. Tam też uderzono Mnie trzy razy, przyprawiając Mnie nieomal o śmierć za każdym razem. Pluto Mi w twarz 73 razy. Żołnierzy, którzy Mnie pojmali, było 68, tych, pod których straż Mnie oddano, było 33. Trzy razy byłem bliski skonania. Podczas biczowania upłynęły Mi 30.403 krople krwi. Przeto najdroższe córki, ktokolwiek zmówi siedem Ojcze nasz i siedem Zdrowaś Maryjo co dzień, w przeciągu 12 lat, wypełni liczbę Kropli Krwi, które przelałem od narodzenia aż do śmierci, których było 30.403, jak wam przedtem objaśniłem. Poznajecie zatem łaski, których udzielę tym, którzy się dostosują do Mego życzenia. Są to następujące obietnice:

   1. Zostanie w godzinę śmierci zabrany bezpośrednio do Nieba bez Czyśćca.
   2. Będzie zaliczony do grona największych świętych, jakoby przelewał krew za wiarę Chrystusową.
   3. Bóg Ojciec będzie utrzymywał w jego rodzinie trzy Dusze w stanie Łaski Uświęcającej, według jego wyboru.
   4. Dusze jego krewnych aż do czwartego pokolenia nie pójdą do Piekła.
   5. Będzie powiadomiony przed swą śmiercią.

   Uwaga: Gdyby osoba odmawiająca te modlitwy wcześniej zmarła, zaliczone będzie jakby odmówiła je w całości.

   TAJEMNICA I
   Obrzezanie Pana Jezusa
   Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie pierwsze Rany, pierwsze Boleści i pierwsze przelanie Najświętszej Krwi Pana Jezusa na pokutę za moje i wszystkich ludzi grzechy młodości, na zapobieganie pierwszych grzechów ciężkich u dzieci i młodzieży, szczególnie w moim domu i moim pokrewieństwie.
   Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

   TAJEMNICA II
   Krwawy pot Pana Jezusa
   Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną Mękę Serca Pana Jezusa na Górze Oliwnej, każdą kroplę Krwi z Krwawego Potu na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca, na zapobieganie tym grzechom, na zwiększenie Miłości do Boga i do bliźnich naszych.
   Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

   TAJEMNICA III
   Biczowanie Pana Jezusa
   Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie te tysiące Ran okrutnej Boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa, spowodowaną biczowaniem, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca, ciała i nieczystości, na zapobieganie tym grzechom i na zachowanie niewinności, zwłaszcza w moim pokrewieństwie, a szczególnie u dzieci i młodzieży.
   Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

   TAJEMNICA IV
   Cierniem Koronowanie Pana Jezusa
   Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Rany, Boleści i Drogocenną Krew Pana Jezusa z Koronowania Cierniem, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy umysłu, na zapobieganie tym grzechom, na rozpowszechnianie Królestwa Chrystusowego na ziemi.
   Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

   TAJEMNICA V
   Dźwiganie krzyża
   Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną Mękę Drogi Krzyżowej i przelaną tam Drogocenną Krew, na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za bunt przeciw Twoim Świętym Postanowieniom, przeciw wszystkim innym grzechom i na ubłaganie prawdziwej Miłości do Krzyża.
   Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

   TAJEMNICA VI
   Ukrzyżowanie Pana Jezusa
   Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Twojego Boskiego Syna na Krzyżu, Jego przybicie do Krzyża, Jego Podniesienie na Krzyżu, Jego Święte Rany na Rękach, Nogach i Boku, Jego Drogocenną Krew, która wylała się za nas; Jego skrajną Biedę, Jego Posłuszeństwo i bezkrwawe odnawianie się Świętych Ran Jego we wszystkich Mszach Świętych na ziemi – na pokutę za skaleczenie Świętych Zakonnych ślubowań i reguł, na zadośćuczynienie za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za chorych i umierających, za kapłanów i laikat, za życzenia i prośby Ojca Świętego, za odnowę rodzin chrześcijańskich, za umocnienie w wierze, za Ojczyznę moją i jedność rodzin i narodów, jedność Kościoła w Chrystusie, za dusze w Czyśćcu cierpiące i te, które znikąd ratunku nie mają.
   Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

   TAJEMNICA VII
   Otworzenie Świętego Boku Pana Jezusa
   Ojcze, Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi racz przyjąć otworzenie Świętego Boku i Serca Pana Jezusa za potrzeby Kościoła Świętego i na pokutę za grzechy moje i grzechy wszystkich ludzi. Racz przyjąć tę Drogocenną, Najświętszą Krew i Wodę, która została przelana z Rany Boku i Boskiego Serca Pana Jezusa, i racz nam być łaskawym i miłosiernym. O Przenajświętsza Krwi Chrystusa, racz oczyścić mnie i wszystkich ludzi od własnych i obcych win grzechowych. O Przenajświętsza Wodo z Najświętszego Boku i Serca Pana naszego, Jezusa Chrystusa, racz uwolnić mnie i wszystkich ludzi od kar za grzechy i racz ugasić mnie i wszystkim biednym duszom płomień czyśćcowy. Amen.
   Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo…

   Zakończenie

   Panie i Boże nasz, racz nie karać nas za grzechy nasze według Świętej Sprawiedliwości Twojej, ale racz nam być łaskawym według Wielkiego Miłosierdzia Twego. Panie Jezu, który konałeś na Krzyżu za nas, zanurz w Swoim Najświętszym Konaniu na wieki nasze dusze, abyśmy dostąpili zbawienia przez Najświętszą Agonię Twoją. Uwielbiam Cię Ojcze, przez Miłosierdzie Syna Twego. Boże, wierzę w Ciebie i ufam Dobroci Twojej teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 10. eska pisze:

  Kochani, czy mogę prosić o pomoc? Ktoś tu kiedyś linkował w kontekście znanego „świeckiego charyzmatyka” informacje o duchu kundalini i o objawach jego obecności (trzęsienie się). Potrzebuję to podsunąć komuś, kto jest po kontakcie z tymże „charyzmatykiem”. Będę wdzięczna za podsunięcie odpowiedniego materiału do poczytania.

  • im pisze:

   Jestem po przeczytaniu najnowszej książki dr Stanisława Krajskiego „Masoneria Polska Wojna demonów” , w której Zielińskiemu poświęca 21 stron. Autor studiował historię filozofii i jest świetnym analitykiem duchowym i politycznym. Wykładał na Uniwersytecie Katolickim w Warszawie. Wiedza, którą się dzieli w swoich książkach jest bardzo cenna, gdyż czyni nas świadomymi rzeczywistości a nasz Ojciec Niebieski chce swoje dzieci mieć mądrymi i świadomymi. To jest dowodem naszej dojrzałości! Spotkań z tym uzdrowicielem należy unikać!!!
   Książkę można kupić na allegro a w Wa-wie sprzedają w 2 księgarniach, także na spotkaniach autorskich.

   • wobroniewiary pisze:

    A to był ten komentarz, teraz go znalazłam:

    „Masoneria polska 2018. Wojna demonów” | najnowsza książka dra Stanisława Krajskiego
    Klika słów prawdy o znanym charyzmatyku i jego herezjach

    • eska pisze:

     Dziękuję bardzo. To nagranie znam i go odsłuchałam. Natomiast był jeszcze taki tekst do poczytania przez kogoś zalinkowany, gdzie było powiązanie z duchem kundalini i tego mi trzeba najbardziej. Osoba, której chcę to przedstawić, ma możliwości pojmowania na określonym poziomie i nie wszystkie wywody zrozumie, a jak zobaczy powiązanie ze swoimi objawami, to jest szansa. Dlatego gdyby ktoś skojarzył, gdzie była mowa konkretnie o tym, to nadal chętnie przyjmę pomoc.

    • im pisze:

     To ostatnie spotkanie na stadionie, kiedy to królował p. Zieliński przyniosło straty organizatorom, ale i tak w ogóle nie powinno mieć miejsca.

    • wobroniewiary pisze:

     Ja proponuję zamknąć ten temat całkowicie a Tobie esko podaję tę stronę, gdzie jest wszystko: http://www.zwiedzeni.pl

     Ja chcę się od tego tematu odciąć raz na zawsze.

    • wobroniewiary pisze:

     Zamykając raz na zawsze temat p. Marcina Zielińskiego napiszę o jego herezjach po dzisiejszej Mszy Św. i po wysłuchaniu dzisiejszej Ewangelii:
     Z dzisiejszych czytań wiemy, że Jan Chrzciciel „już w łonie matki został napełniony Duchem Świętym”, a Jezus Chrystus wg Zielińskiego został napełniony Duchem Św. dopiero w chwili chrztu nad Jordanem.

     Ten jeden przykład wystarcza mi, by nie promować go, nie słuchać i za Św. Pawłem „unikać wszystkiego co ma choćby pozór zła” oraz pamiętać, że i „i wybrani zostaną zwiedzeni”

     „Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym” (Łk 1,5-17)

     […] Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych (Mt 24.24).

    • eska pisze:

     Racja. A w mojej miejscowości też jest planowana wizyta tego pana za kilka miesięcy 😦
     @im, dziękuję za zainteresowanie tematem. 🙂

 11. Monika pisze:

  Dziś Dzień Ojca a My wszyscy mamy Jednego Ojca, w Niebie.
  Ofiarujmy dziś prezent Tacie
  – np. wysłuchajmy co Tato Niebieski mówi do każdego z nas,
  wysłuchajmy tego jedynego orędzia od Boga Ojca, zatwierdzonego przez Kościół:
  „Bóg Ojciec mówi do Swoich dzieci.”

 12. wobroniewiary pisze:

  Dzień 4. nowenny do św. Piotra i Pawła

  Święci Apostołowie Pawle i Piotrze, uproście mi żywą wiarę, nadzieję mocną i miłość doskonałą, zaparcie się samego siebie, cierpliwość w przeciwnościach, gorliwość w modlitwie i wypełnianiu obowiązków, czystość serca, oddanie się woli Bożej i dotrwanie w Jego łasce aż do śmierci.

  Ojcze nasz…
  Zdrowaś Maryjo…

  Uwielbiam Cię, Jezu, za dar męstwa i odwagi, którym uzbroiłeś Świętych Piotra i Pawła, by nieśli Ciebie światu. Gorąco błagam, byś wszystkim zalęknionym, przerażonym, zamkniętym w sobie dał łaskę mocy, która pokona w nich to wszystko, by nie lękali się dać świadectwo, żeś Ty ich uzdrowił.

  Chwała Ojcu…

  Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s