8 grudnia – odnawiamy lub oddajemy się w niewolę Jezusowi przez ręce Maryi – informacje praktyczne

To już jutro – odnowimy lub zostaniemy niewolnikami Jezusa i Maryi
wg św. Ludwika

Dzień składania Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję

Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Część VIII, Rozdział 1

Pod koniec trzeciego tygodnia wyspowiadają się i komunikować się będą w intencji oddania się Jezusowi Chrystusowi jako niewolnicy z miłości przez ręce Maryi. Po Komunii Św. zaś złożą Akt Ofiarowania się. Uprzednio powinni własnoręcznie przepisać tekst Aktu Ofiarowania się, mogą się też posłużyć przygotowaną uprzednio kopią. Na dokumencie złożą podpis i datę. Byłoby rzeczą wskazaną by dnia tego złożyli Jezusowi Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce jakąś daninę jako pokutę za swe przeszłe niewierności, oraz by przez to zaznaczyć swą zależność od panowania Jezusa i Maryi. Daninę tę może stanowić post, jakieś umartwienie lub jałmużna. Wystarcza rzecz najdrobniejsza, byle z dobrego serca, bo Jezus patrzy tylko na dobrą wolę.
Przynajmniej raz do roku, tego samego dnia, powinni wznawiać Akt Ofiarowania się, spełniając te same ćwiczenia przez trzy tygodnie. Zbawienną jest rzeczą odnawiać je co miesiąc, a nawet codziennie tymi słowami:

“Tuus totus ego sum, et omia mea tua sunt”
“Jestem cały Twój, O Jezu, i wszystko co moje należy do Ciebie, przez Maryję, Twoją Niepokalaną Matkę.”

Do codziennego odmawiania:

Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

AKT OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI

Wg. św. Ludwika Marii Grignon de Montfort ,Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

O, odwieczna, wcielona Mądrości! O, najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy! Oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Ojca Twego w wieczności oraz w dziewiczym łonie Maryi, Twej najgodniejszej Matki, w czasie Twego wcielenia.
Dzięki Ci składam żeś wyniszczył samego siebie, przyjmując postać sługi, by mnie wybawić z okrutnej niewoli szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim poddać się raczył Maryi, Twej świętej Matce, aby mnie przez Nią wiernym swym niewolnikiem uczynić. Lecz niestety! W niewdzięczności i niewierności swej nie dochowałem obietnic, które uroczyście złożyłem Tobie przy chrzcie św. Nie wypełniłem zobowiązań swoich; nie jestem godny zwać się dzieckiem lub niewolnikiem Twoim, a ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie zasługiwało na Twój gniew, nie śmiem już sam zbliżyć się do Twego Najświętszego i Najdostojniejszego Majestatu. Przeto uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twej Najświętszej Matki, którą mi dałeś jako Pośredniczkę u siebie. Za Jej możnym pośrednictwem spodziewam się wyjednać sobie u Ciebie skruchę i przebaczenie grzechów oraz prawdziwą mądrość i wytrwanie w niej.
Pozdrawiam Cię więc, Dziewico Niepokalana, żywy przybytku Bóstwa, w którym odwieczna, ukryta Mądrość odbierać chce cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię, Królowo nieba i ziemi, której panowaniu prócz Boga wszystko jest poddane. Pozdrawiam Cię, Ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo; wysłuchaj prośbę mą, pełną gorącego pragnienia Boskiej mądrości, i przyjmij śluby i ofiary, jakie Ci w pokorze składam.
Ja, … grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby chrztu św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak i obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i wieczności.
Przyjmij, Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z mego niewolnictwa dla uczczenia i naśladowania owej uległości, jaką Mądrość odwieczna macierzyństwu Twemu okazać raczyła; dla uczczenia władzy, jaką oboje posiadacie nade mną, nikłym robakiem i grzesznikiem nędznym; jako podziękowanie za przywileje, którymi Cię Trójca Najświętsza łaskawie obdarzyła. Zapewniam, że odtąd jako prawdziwy Twój niewolnik chcę szukać Twej chwały i Tobie we wszystkim być posłuszny. Matko przedziwna, przedstaw mnie Twemu drogiemu Synowi jako wiecznego niewolnika, aby jako mnie przez Ciebie odkupił, tak też przez Ciebie przyjąć mnie raczył. Matko miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij mnie do grona tych, których kochasz, których pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz jak dzieci swe i sługi. Dziewico wierna, spraw, abym zawsze i we wszystkim był tak doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem Mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, abym za Twym pośrednictwem i za Twoim przykładem doszedł do pełni wieku Jego na ziemi i Jego chwały w niebie. Amen.

Informacja od ks. Macieja Bagdzińskiego (ojca Jana Pawła):

Akt oddania się w niewolę przepisujemy ręcznie, odczytujemy po Komunii św. lub podczas Podniesienia na Mszy św. w dniu 8 grudnia a potem należy go wysłać listem na adres parafii ks. Macieja (w kwietniu ksiądz te Akty zawierzenia zawiezie do Medjugorje):
Parafia rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Mierzynie
ul. Welecka 17,
72-006 Mierzyn

Informacja od ks. Adama Skwarczyńskiego:
W dniu 8 grudnia, w Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w Godzinie Łaski (pod koniec ok. godz. 13-00) dokonam duchowego zawierzenia Jezusowi Chrystusowi przez Ręce Maryi wg św. Ludwika Grignion de Montfort, wszystkich którzy tego pragną, a sami nie mają możliwości, by zostać tego dnia pobłogosławionym przez kapłana będącego Niewolnikiem Maryi.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

49 odpowiedzi na „8 grudnia – odnawiamy lub oddajemy się w niewolę Jezusowi przez ręce Maryi – informacje praktyczne

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 2. Betula pisze:

  9 dzien nowenny przed 8 grudnia Niepokalanego Poczęcia Najswiętszej Maryi Panny

  O Maryjo Dziewico najczystsza, zawsze od Boga ukochana, tęczo pokoju,
  wspaniały przybytku od pierwszej chwili obecnością Ducha Swiętego
  i pełnością Jego darów ubłogosławiony, daj nam tak żyć,
  abyśmy zasłużyli widzieć Cię kiedyś w przybytkach chwały niebieskiej.

  1x Zdrowas Maryjo…
  3x Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Swiętemu…
  O Maryjo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

  Źródło – ze zbiorów Jantka Galla

  • wobroniewiary pisze:

   Maryjo, Pani Niepokalana, uwielbiamy razem z Tobą Trójcę Przenajświętszą i dziękujemy, że Cię obdarowała wolnością od grzechu pierworodnego. Prosimy Cię gorąco, przyjmij nasze błagania i otaczaj nas swą pomocą i opieką. Amen.

   Maryjo Niepokalana, oto już zbliża się Twoje święto. Ty jesteś arcydziełem Trójcy Przenajświętszej. Miłość Boża dała nam Ciebie. Dziękujemy Bogu wdzięcznym sercem za ten wielki dar, a Ciebie prosimy, naucz nas kochać szczerze Ojca w niebie i braci na ziemi. Amen.

   Antyfona

   Cała piękna jesteś, Maryjo,
   i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.
   Tyś chwałą Jeruzalem,
   Tyś weselem Izraela,
   Tyś chlubą ludu naszego,
   Tyś ucieczką grzeszników,
   o Maryjo, Panno Najroztropniejsza,
   o Matko Najmiłosierniejsza,
   módl się za nami i wstaw się u Twego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

   P. W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była.
   W. Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła.

   P. Módlmy się.
   Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
   W. Amen.

 3. mała pisze:

  Brat Elia to człowiek postawiony jako bardzo mocny znak. Spotkaliśmy się kilkakrotnie. Pamiętam to do dzisiaj. Przedostałam się do zakrystii, a tam siedzi skromny człowiek i obok puste krzesło. Pokazuje na mnie – chodź, to krzesło czeka na ciebie. Wiedziałam, że ma dar widzenia w ludzkich duszach. Usiadłam i byłam zauroczona jego prostotą, skromnością i przepięknym spojrzeniem. Miałam wrażenie, że nie patrzył na mnie brat Elia, tylko, że patrzył na mnie ktoś inny – opowiadała dziennikarka Joanna Bątkiewicz – Brożek w programie ,,Temat dnia” Salve Tv.

  – Wiedziałam, że nie ma sensu o niektóre rzeczy pytać, bo on był takim żywym świadectwem – dodawała

  – Był czwartek wieczór, dobrze po 22:00, spontanicznie krzyknęłam – jak to? Stygmat! Żywy Stygmat! Co piątek Brat Elia współuczestniczy w męce Chrystusa. Widok tego stygmatu, który był wielkości pestki z brzoskwini, w środku żywa krew, stawia człowieka na nogi. Oczywiście wierzymy w obecność Żywego Chrystusa, ale to uświadomiło mi to, że męka Chrystusa nie zakończyła się dwa tysiące lat temu, tylko trwa – podkreślała dziennikarka

  Jak zaznaczyła, „sprawę jego stygmatów bada dzisiaj Kongregacja ds. świętych”.

  – Brat Elia jak mówi, cały Kościół milknie. Są niesamowite emocje, bo on mówi tak, jak Pan Jezus. Czułam także oszałamiający zapach róż, który unosił się z jego stygmatów w piątek – mówiła Bątkiewicz – Brożek

  – On wzywa do bardzo prostych rzeczy. Do modlitwy, Eucharystii i do zawierzenia się Matce Bożej – podsumowała.

  • MariaPietrzak pisze:

   « Oczywiście wierzymy w obecność Żywego Chrystusa, ale to uświadomiło mi to, że męka Chrystusa nie zakończyła się dwa tysiące lat temu, tylko trwa » – podkreślała dziennikarka
   &
   … trwa w członkach Jego Mistycznego Ciała , w nas .
   Marta Robin pisze … « Każde ludzkie życie jest Kalwarią , a każda dusza to Gethsemani , gdzie każdy z nas winien w ciszy pić z kielicha swego życia .
   Każde chrześcijanskie życie jest «mszą » , a każda dusza na tym świecie jest « hostią ».
   Posłuchajmy swietego Augustyna « nie poszukujcie poza sobą hostii , ktόrej potrzebujecie , znajdziecie ją w sobie samych « .
   Rόwnież swiety Paweł uzupełnia ten obraz mόwiąc « a zatem prosze was bracia , przez milosierdzie Boze , abyscie dali cialo swoje na ofiare (hostie) zywa , swieta , Bogu przyjemną »
   Jak uslyszeliscie , hostią waszej ofiary , waszej mszy , jestescie sami .
   To wy z tym wszystkim czym jestescie , , wszystkim co posiadacie , wszystkim , co czynicie …
   Kapłan bierze hostię i ofiarowuje ją Bogu .
   Wy rόwnież powinniscie złożyć Bogu ofiarę z waszej hostii , ktόra jest czysto duchowa ; jesteście nia wy sami .
   Wezcie wiec samych siebie i bez zadnych zastrzeżen , ofiarujcie siebie Bogu z Jezusem , ktory jest Boską Ofiarą skladaną nieustannie dla zbawienia wszystkich ludzi .
   (…) ofiarujcie Bogu calą waszą hostię ;
   Panie , to wszystko jest dla Ciebie ;
   ofiaruje Ci wszystko w lacznosci z moim Jezusem , poprzez Niepokalane Serce mej Matki , wraz z Twoim Kaplanem w Swietej Ofierze Oltarza .
   ( rekolekcje z Marta Robin )

   Wręcz na naszych oczach dokonuje się to ofiarowanie Bogu , przez niektόrych . Zjednoczenie z Jezusem , jak powyżej , u brata Elia ;

   Mnie przyszly na myśl slowa Paul Claudel , ktόry głosem Chrystusa –

   // Przyjdź do Mnie tam, gdzie Ja jestem, w tobie samym, a dam ci klucze życia.
   Tam, gdzie Ja jestem, tam od wieków tkwi sekret twych początków…
   Gdzież są twe ręce, jeżeli nie są moimi?
   Gdzież są twe stopy, jeśli nie zostały przybite do tego samego krzyża?
   Umarłem i zmartwychwstałem raz na zawsze!
   Jesteśmy bardzo blisko siebie
   Jak odłączyć cię ode mnie, byś nie rozdarł mi serca? //

   – przypomina nam o naszym powołaniu .

   – Pani dziennikarz , dzieki za ten błysk i glęboką refleksję .
   Przypomnienie, po co żyję !
   I dlaczego czasem boli !

   &

   Mam w domu relikwie Blogoslawionej Karoliny Kόzkowny , obiecuje modlitwe za wasze dzieci !

 4. babula pisze:

  Ewo i Kazimierzu dziś szczególnie chcę podziękować za prowadzenie tej strony.
  Gdyby nie istniała nie wiedziałabym, że można się oddać Jezusowi przez ręce Maryi.
  A nawet gdybym usłyszała, że taka możliwość istnieje to mało prawdopodobne, ze wiedziałbym Jak to zrobić.
  Ks. Bagdzińskiemu z serca dziękuję, że powiezie nasze akty oddania się do Mediugorja.
  Zanurzam Was w tajemnicach różańcowych, które odmawiam. Szczęść Boże!

 5. wobroniewiary pisze:

  Teraz on-line
  Modlitwa w intencji rodzin i obrony życia poczętego. Temat spotkania: Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za Opiekuna… Modlitwa w obronie instytucji rodziny. Na progu nadzwyczajnego Roku Świętego św. Józefa. W narodowym sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Mszy Świętej przewodniczy i homilię głosi JE Ks. Bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski.

  http://tv-trwam.pl/na-zywo

 6. Maria Warzecha pisze:

  Szczęść Boże.
  Chciałam zapytać o różę. Osoby które nie będą na miejscu kiedy maja ofiarować Maryi różę. Chyba ze to nas nie dotyczy
  Pozdrawiam Maria.

 7. Marzena pisze:

  Proboszcz niewielkiej parafii robi na drutach skarpety i je sprzedaje. Zbiera na remont kościoła.
  Przyda się każda pomoc, podajcie dalej

 8. Marek pisze:

  Rozmowy niedokończone: Sytuacja polityczna i gospodarcza Polski

 9. Paweł pisze:

  Mamy już porę pierwszych Nieszporów uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP.
  W związku z tym może warto wspomnieć, że angielska Wikipedia na stronie https://en.wikipedia.org/wiki/Patronages_of_the_Immaculate_Conception wylicza m. in. pięć krajów, które na mocy oficjalnych aktów papieskich mają za Patronkę Matkę Bożą pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia, a są to:

  BRAZYLIA – Najświętsza Panna jest oficjalną Patronką Brazylii jako „Matka Boża z Aparecidy” („Matka Boża Niepokalanego Poczęcia, która się Objawiła”). Wizerunek związany z tym patronatem otrzymał kanoniczną koronację 8 grudnia 1904 r. za aprobatą papieża św. Piusa X.
  W dniu 16 lipca 1930 r. papież Pius XI ogłosił Najświętszą Pannę Niepokalanego Poczęcia pod tytułem Matki Bożej z Aparecidy główną Patronką Brazylii.

  KOREA – Według świadectwa kardynała Nicolasa Cheong Jin-suk, w roku 1841 papież Grzegorz XVI uroczyście poświęcił Kościół katolicki w Korei Matce Bożej pod tytułem „Dziewicy Niepokalanej”. Kardynał ten ponadto wspomniał, że papież Grzegorz XVI oficjalnie ogłosił Najświętszą Pannę Niepokalanego Poczęcia Patronką Korei i ludu koreańskiego w 1864 r.
  W dniu 6 maja 1984 r. papież św. Jan Paweł II ponowił nadanie tego patronatu zawierzając Republikę Korei Najświętszej Pannie w katedrze Myeong-dong pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia w Seulu.

  FILIPINY – Listem apostolskim „Impositi Nobis” z dnia 12 września 1942 r. papież Pius XII na prośbę biskupów filipińskich ogłosił Dziewicę Maryję pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia główną Patronką Filipin obok śś. Pudencjany i Róży z Limy jako Patronek drugorzędnych.

  HISZPANIA – Na mocy dekretu papieża Klemensa XIII z 8 listopada 1760 r. Najświętsza Panna Niepokalanego Poczęcia jest uniwersalną i narodową Patronką Hiszpanii, podczas gdy św. Apostoł Jakub Większy pozostaje – jak orzekł tenże papież – pierwotnym (głównym) Patronem ludu hiszpańskiego.

  STANY ZJEDNOCZONE – W dniu 13 maja 1846 r. biskupi USA jednomyślnie wybrali Najświętszą Pannę bez grzechu poczętą Patronką swojego kraju, co zaaprobował papież bł. Pius IX 7 lutego 1847 r. i opublikował w dekrecie z 2 lipca 1847 r.

  Powyższa strona internetowa wymienia oprócz tego patronat Matki Bożej pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia – ale już bez oficjalnej deklaracji papieskiej – nad takimi krajami jak Irlandia, Nikaragua i Portugalia, a jak pisałem ponadto w zestawieniu patronatów Matki Bożej nad krajami świata (w komentarzu pod wpisem https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2017/05/02/uroczystosc-najswietszej-maryi-panny-krolowej-polski-glownej-patronki-polski/ ), Najświętsza Dziewica pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia jest również Patronką takich krajów, jak: Argentyna, Panama, Tunezja, Tanzania (8 XII 1964), Gwinea Równikowa (25 V 1986) i Demokratyczna Republika Konga.

  • MariaPietrzak pisze:

   Witaj Gwiazdo morza
   Rodzicielko Boża
   I zawsze Dziewico
   Niebios Odźwiernico
   Odbierajac owe Zdrowaś Gabrielowe
   Wrόć nam Matko miła ,
   Co Ewa stracila.
   Zdejm więzy z grzeszących
   Oświecaj błądzących ,
   Złe od nas odegnaj
   Wszystko dobrze zjednaj.
   Niech Cię Matką znamy
   Uproś co żądamy,
   U Syna Twojego
   Dla nas zrodzonego
   Panno panien wzorze
   W czystości pokorze ,
   Odmień nas , niesfornych
   W czystych i pokornych
   Daj pobożne życie,
   Ułatwiaj przybycie
   Do Pana naszego
   Wesela wiecznego
   Ojcu i Synowi ,
   Świętemu Duchowi
   Bądź na wieki trwała
   Trzem jednaka chwała .
   Amen

   / Na chwale Boza , zebral i opracowal Ks. Mgr C. K
   IMPRIMATUR 9 juni an . 1938
   druk THEOLIER Saint –Etienne


   Chants à Marie /

 10. Ania pisze:

  Piękne ❤

 11. Maria pisze:

  Ciekawe nagrania,obejrzałam 4 odcinki i polecam -zamieszczam pierwszy i jeśli ktoś zechce odnajdzie kolejny;https://www.youtube.com/watch?v=cwD6cTuufz4

 12. wobroniewiary pisze:

  Informacja od ks. Adama Skwarczyńskiego:
  W dniu 8 grudnia, w Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w Godzinie Łaski (pod koniec ok. godz. 13-00) dokonam duchowego zawierzenia Jezusowi Chrystusowi przez Ręce Maryi wg św. Ludwika Grignion de Montfort, wszystkich którzy tego pragną, a sami nie mają możliwości, by zostać tego dnia pobłogosławionym przez kapłana będącego Niewolnikiem Maryi.

 13. Pingback: Biały, bardzo biały

 14. Betula pisze:

  Kto moze niech pomodli się za kilka minut chociaz kwadrans od 23ej do 24ej – Godzina Święta to wynagrodzenie Sercu Jezusowemu za Jego opuszczenie w Ogrojcu…

  Rozważania M.Valtorty:
  http://www.voxdomini.com.pl/g_sw/gs.html

 15. MariaPietrzak pisze:

  Przepraszam , ze zapytam … Do Katedry Notre Dame jak wchodze , to do torby zerkaja …wiemy dlaczego . …
  … a na Wowit “za kazdym razem” stop , moderacja … przedtem nie bylo , wiec dziwi ten stan WYJATKOWY ?
  … Poczta pantoflowa nie dziala , ptaki nie spiewaja , za zimno , sniegi zapowiadaja … To co tam sie stalo na łączach ?
  Pytam , bo lubie zycie w Prawdzie , jesli cos … to z dachu glosne wolanie , bledow wypominanie , korekta . Jak przystalo na ucznia Pana !
  A nie jak ten oniemialy “ tlum , co stal i patrzal “.
  Czy moze cos Was spotkalo zlego ?
  … Po homilii Ojca Pelanowskiego ? co zapowiadal wykluczenie z synagogi niesfornych i opornych zmianom klimatycznym .
  Poznalam bowiem wspolczesne sanhedryny i wiem jak sie z Kosciolem rozprawiaja !
  Nie jak uczen Pana – w Prawdzie i czystosci , ale za plecami stylem swoich nieprawosci .
  Pilnowac trzeba swego , bo ze czci i majatku okradli juz niejednego , bluznierca nazwali , krzyzem obarczyli , pognali , ukrzyzowali !!
  Stąd i w oczy kole Krzyz na cokole !
  Wracajac do tematu , cos powaznego ?

  • wobroniewiary pisze:

   Nie śpię i każdy komentarz zatwierdzam
   Nie mam pojęcia dlaczego „wordpress” zrobił mi taką „niespodziankę”
   A po homilii o. Pelanowskiego komputer wylądował w serwisie. 20 min się zamykał a otwierał tylko „w trybie awaryjnym”. Informatyk trzymał dwa dni, nic nie znalazł, komputer działa normalnie „sam z siebie się naprawił”, za to komentarze trzeba każdy jeden zatwierdzić ręcznie (własny też)

   Po ludzku mam dość…. 😦

   • MariaPietrzak pisze:

    ode mnie Zdrowaska !
    to dlatego razu pewnego Matka Boza w Medjugorje promowala wspolnote . Wzajemne zerkanie , modlitwa i wspomaganie .Spokojnej nocki , i dziekuje !

   • AnnaSawa pisze:

    …tak się domyślałam właśnie…..za to u mnie dzisiejszy dzień prawie cały leżący…dawno się tak słabo nie czułam, pomimo, ze pół dnia przespałam. Prawie nic nie zrobiłam z tego co sobie zaplanowałam. Wieczorem się ożywiłam, zmówiłam modlitwy, przepisałam Akt, w między czasie małe prace domowe. A na koniec musiałam wziąć dosłownie garść leków….i dodatkowo na ciśnienie (dawno tego nie miałam)….a teraz po lekach trochę lepiej i zaraz zasypiam. Mam wstać rano i pozałatwiać sprawy na mieście…i nie wiem jak to zrobię :/….ale muszę dać radę…bo na 12,00 idę do kościoła na godzinę łaski.
    Trzymajcie nas Aniołowie za ręce i doprowadźcie nas dzisiaj bezpiecznie pod tron Maryi. Amen.

 16. wobroniewiary pisze:

  „Tota Tua ego sum, et omnia mea Tua sunt” czyli:
  „Jestem cała Twoja i wszystko moje Twoim jest”

 17. EwaT. pisze:

  Mam pytanie.Recznie przepisujemy akt od slow”O,odwieczna…. i po Komuni go wyslac tylko ze w Holandii dzis sa zamkniete koscioly. Czyli moj akt nie bedzie wazny?

 18. wobroniewiary pisze:

  A u mnie to już 3 lata mija dzisiaj jak zostałam niewolnicą Maryi ❤
  Dwa z kilku zdjęć. Mój kierownik duchowy odczytuje jeszcze błogosławieństwo, błogosławi mnie. Była też ze mną moja Ania jako mała pomocnica Maryi (mam też zdjęcie z Anią i księdzem Stasiem, ale te do prywatnego albumu), a wszystko u stóp naszej Królowej Nieba i Ziemi, przy ołtarzu, pod krzyżem mego Pana Jezusa Chrystusa

 19. Anna pisze:

  Również proszę o duchowe zawierzenie mnie Jezusowi przez ręce Maryi

 20. Marta P pisze:

  serce me się raduje dziś w czasie Mszy ŚW oddałam się w niewole Maryi – kocham cię moja Mateczko Twoje nade mną panowanie ❤ Uwielbiam Cię Trójco Przenajświętsza ❤

 21. Ania pisze:

  Matka Boża w historii świata i narodów jawi się jako ta, która, z właściwą matce czułością, przeprowadza nas przez zawieruchy dziejów. Tak było, gdy 361 lat temu powierzał Jej nasz kraj król Jan Kazimierz. Tak było też w Fatimie, gdy 100 lat temu niosła orędzie umęczonemu wojną światu. A, jak pokazuje świadectwo ks. prof. Stańka, niejednokrotnie przeprowadza ona i każdego z nas przez nasze prywatne wojny i potopy…

  Piękny wywiad

 22. Renats pisze:

  Dzisiaj przeczytałam na portalu deon.pl,że godzina łaski tzn.objawienia nie zostały zatwierdzone przez Watykan.Czy ktoś mi to wyjaśnić.

 23. Krzysztof pisze:

  Dziś oddałem się Jezusowi przez ręce Maryji . Pozdrawiam Krzysztof

  • Renats pisze:

   Dziękuję Pani Ewo za odpowiedź. Wczoraj po mszy św też ofiarowałam się Maryja przez ręce Jezusa.Dziękuję za pomoc .Wszystkich czytających ten portal błogosławię.+

 24. Danka pisze:

  Mam pytanie w kwestii formalnej dlaczego mamy ten akt oddania się panu Jezusowi poprzez ręce Maryi wysłać do księdza, przecież Pan Bóg wie i wszystko widzi.

 25. piotr wiśniewski pisze:

  8 grudnia 2017 w kościele pw. Krzyża Świętego w Łomży oddałem się w niewolę wieczną Miłości Niepokalanej Dziewicy Oblubienicy Słowa na wszystkie wieki w nieskończoność Boga

  ja niżej podpisany grzesznik

  Piotr Wiśniewski Totus Tu przez ręce Maryi Bogu człowiekowi Jezusowi Chrystusowi

  wspomagaj mnie najlepsza Mamo bym już nie obraził Boga najmniejszym grzechem

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s