Zanim ofiarujemy się w niewolę miłości Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi – wiadomości wstępne cz. I

Kochani Czytelnicy, za nami Święto Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – przed nami ważne dzieło – przygotowanie się do ofiarowania się w niewolę miłości Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi według Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, które  rozpoczniemy już od 5 listopada, a zakończymy 8 grudnia, kiedy to w kościele po Komunii św. dokonamy tego aktu (jeśli ktoś ma kierownika duszy, może we współpracy z Nim przygotowywać się wspólnie i na Jego ręce złożyć ślubowanie, a jeśli ma do tego łańcuch niewoli, to kapłan może go uroczyście nałożyć  na rękę).
Ci, którzy nie mają takiej możliwości, nie są sami. Macie naszego ukochanego rekolekcjonistę o. Jana Pawła (Macieja Bagdzińskiego) który duchowo zabierze na ołtarz wszystkie owieczki oddające się w niewolę Jezusowi przez Maryję  – pamiętacie tytuł rekolekcji „Przez Maryję do Jezusa”
Ale jest jeden warunek – oprócz 33-dniowego przygotowania – musicie koniecznie przeczytać Traktat:  kliknij (lub pobierz na końcu wpisu)
Lektura Traktatu jest obowiązkowa. Zamieszczam go na końcu wpisu i informuję, że wszelkie inne informacje będą w komentarzach. Przez 33 dni od 5 listopada – tylko dzień po dniu prowadzący nas do oddania się w niewolę miłości Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi. Zapraszam do obszernego wstępu i do wpisywania się w komentarze – kto chce dokonać tego Aktu, aby o. Jan Paweł wiedział, ile osób zabierze na ołtarz w dniu 8 grudnia jako niewolników

śp. ks. Marian Piątkowski (egzorcysta poznański)

ABC OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ MARYI

Wprowadzenie
Za najwyższy akt czci Najświętszej Maryi Panny uważa się całkowite osobiste oddanie Jej siebie. Do niedawna pierwsze syntetyczne ujęcie tego sposobu uczczenia wielkiej Matki Boga przypisywano francuskiemu kapłanowi z przełomu XVII-XVIII wieku św. Ludwikowi de Montfort (1673-1716). Oddanie według św. Ludwika de Montfort zyskało w naszym stuleciu nie tylko wielką popularność, ale zasłużyło na szczególną aprobatę i zachętę ze strony Nauczycielskiego Urzędu Kościoła i wielu wybitnych teologów. Stało się tym samym własnością Kościoła i wyrazem jego autentycznej maryjnej pobożności. Wszyscy papieże naszego stulecia oddali się osobiście Maryi w świętą niewolę miłości. W dobie Milenium chrześcijaństwa szerzymy własną ideę społecznego oddania Narodu w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła w świecie współczesnym, ale nadto sięgając do autentycznych wzorców kościelnego nabożeństwa do Maryi, wprowadzić pragniemy w możliwie najszersze kręgi wierzących Polaków praktykę osobistego oddania się Matce Bożej. Sięgamy jednak nie tylko do św. Ludwika, ale wykorzystać pragniemy rodzime doświadczenia XVI i XVII-wiecznych polskich niewolników Maryi, a nadto i przede wszystkim ideologię wielkiego „Szaleńca Maryi Niepokalanej” św. Maksymiliana Kolbe i osiągnięcia polskich duszpasterzy maryjnych doby powojennej. Zanim w przyszłości ukażą się obszerniejsze i wyczerpujące tak od strony teologicznej jak duszpastersko-praktycznej opracowania tego zagadnienia, oddajemy w ręce polskich duszpasterzy i tych wiernych, którzy zechcieliby związać się z Maryją aktem osobistego oddania, zbiór najbardziej elementarnych uwag o teorii i praktyce tego nabożeństwa. Zawarte tu myśli ujęte w formie prostych rozważań stanowić mają pomoc w praktycznym przygotowaniu się do oddania i w pierwszych krokach życia na drodze oddania. Tego, kto się oddał, reszty nauczy Matka Boża.

OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ MARYI

Sens Życia
Nie ukrywaj niczego, ale powiedz, czy jesteś szczęśliwy? Mało jest ludzi szczęśliwych. Osiągniesz spełnienie różnych pragnień i wkrótce mówisz: to nie to. Dlaczego tak jest? Tak stworzony jest człowiek, że nic na ziemi w pełni go nie nasyci. Tylko ten, kto posiada Boga umie być szczęśliwy. Czy wierzysz, że jedynie Bóg jest twoim szczęściem? Nie czytaj dalej, dopóki nie odpowiesz na to pytanie. Życie jest bardzo poważne. Żyje się jeden raz i od tego zależy cała wieczność. Albo wieczne szczęście, albo wieczne nieszczęście. Ale zbawieni będą szczęśliwymi w różnym stopniu, jedni więcej, drudzy mniej, zależnie od tego, jak żyli na ziemi. Gdybyś wiedział, co znaczy być w niebie na wyższym stopniu, byłbyś wszystko poświęcił, by ten stopień osiągnąć. Czy jesteś gotów wszystko poświęcić, żeby osiągnąć możliwie najwyższy stopień chwały i szczęścia w niebie? Nie będzie można powtórzyć życia. Każdy krok jest w nim ważny, każdy się liczy. Fałszywy krok, grzech, jest zawsze stratą, znakiem niedorozwoju, umniejszeniem siebie. Czy chcesz nie popełnić fałszywych kroków? Dwóch rzeczy potrzeba, by zawsze wybrać dobro: wiedzieć co w tej chwili jest dla mnie najlepsze i chcieć to wykonać. Wybieramy źle, bo nie wiemy, albo nie chce nam się wybrać z tego co lepsze. Dopóki nie nauczysz się wybierać zawsze tego co dla ciebie najlepsze, nie będziesz szczęśliwy. Co jest dla ciebie w każdej chwili najlepsze? Często nie wiesz ale Bóg wie, On ma plan twego życia. Nikogo nie stwarza bez dokładnego planu. Wybrał i przeznaczył dla ciebie szczęśliwe miejsce w niebie. Wyznaczył też drogę, najlepsze zadanie na każdą chwilę. Musisz znaleźć sposób, by dowiedzieć się od Boga, co masz w każdej chwili uczynić. To jednak nie jest łatwe. Jeszcze trudniej bywa wykonać poznany plan Boży. Bóg jest dobrym wychowawcą i wie, że człowiek dorasta przez pracę i cierpienie, a to nam się nie podoba. Często wiemy, czego Bóg pragnie, a nie chce nam się Jego woli spełnić. Bardzo nierozsądnie postępuje człowiek, który nie chce pełnić woli Bożej. Najlepszy bowiem sposób życia gwarantujący na ziemi pełnię i godność osobistą, a w niebie największą chwałę, to pełnić wiernie Boży plan, Bożą wolę. Czy wierzysz, że Bóg prawdziwie cię kocha i wszystko, co ci zsyła jest Jego miłością? Czy szczerze chcesz każdą Jego wolę wypełnić? Bóg wie, że po grzechu pierworodnym twój umysł nie umie dobrze rozeznać, co dobre i złe, że twoja wola jest chwiejna, egoistyczna, że uciekasz od trudu i ofiary, a gonisz za tym, co przyjemne. Bóg daje ci szczególną pomoc, byś dobrze poznawał Jego wolę i zawsze ją spełniał. Jest nią Maryja. Ona zawsze wybierała to, co się Bogu spodoba, zawsze wiernie spełniała każde Boże życzenie. Dlatego otrzymała łaskę, że może być dla ciebie pomocą nieustanną. Im bardziej się do Niej zbliżysz, tym więcej będzie ci mogła pomóc. Przy Niej skończy się twoje opóźnienie w rozwoju duchowym, rychło osiągniesz właściwy wzrost, a będąc Jej wierny dojdziesz do pełni. Możesz z Jej pomocy skorzystać, możesz Jej pomoc odrzucić. Czy chcesz skorzystać z pomocy MARYI ?

 1. IDEOLOGIA OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ MARYI
  Kim jest dla nas Maryja?

Maryja jest stworzeniem Bożym, jak my, sama z siebie jest niczym i wszystko zawdzięcza Bogu. Bóg jednak uczynił Ją najpiękniejszym i najmożniejszym po Chrystusie człowiekiem. Nie potrzebował Jej do wykonania Swoich planów, ale z miłości dla Niej i dla ludzi powołał Ją do życia i przez Nią chce spełniać największe Swe dzieła.

Maryja jest Matką Bożą i ten przywilej, jedyny i niepojęty, wynosi Ją ponad wszystkie stworzenia. Wejście w tajemniczy związek z Trójcą Świętą sprawia, że Maryja jest dla nas tajemnicą. Maryja jest Matką Odkupiciela i z tego tytułu jest naszą Współodkupicielką. Stojąc pod krzyżem płaciła wraz z Chrystusem i w zależności od Niego bólem Swego Niepokalanego Serca cenę Odkupienia. Z tego tytułu ma prawo, do każdego człowieka, bo współwysłużyła każdemu razem z Jezusem życie wieczne.

Maryja jest Pośredniczką wszystkich łask. Nic nie przychodzi do nas od Boga bez Niej. Syn przekazał Jej wszystko, co zdobył przez Swe zbawcze życie i śmierć. Maryja każdą łaskę może uprosić i każdą jaką otrzymujemy uprasza rzeczywiście.

Maryja jest Królową Świata, Aniołów i ludzi. Posiada nie tylko królewską godność, ale prawdziwą królewską władzę. Jest królową potężną i nie oprze się Jej nic. Bóg Jej niczego nie odmawia, a Ona wie, o co Go może prosić. Królowa świata posiada moc nad szatanem. Zły duch lęka się Jej bardziej niż wszystkich aniołów i świętych.

Maryja jest Matką Kościoła i Matką ludzi. Jest Matką Mistycznego Ciała, jego nadprzyrodzonego życia. Bóg przez Nią daje Kościołowi i każdemu z jego członków Swoje życie, przez Nią daje siłę, wzrost i rozwój.

Jeśli Bóg uczynił Maryję tak wielką i piękną i wprowadził Ją tak głęboko w dzieło zbawcze, w życie Kościoła i każdego z nas, uczynisz bardzo mądrze, gdy postarasz się związać z Nią jak najściślej.

2. Co to jest oddanie się Maryi?
Istota stworzona cofa się w rozwoju w miarę jak oddaje się niższej od siebie, a doskonali się i rozwija w miarę jak oddaje się istocie wyższej i lepszej. Najlepiej, jeżeli się odda Matce Bożej, bo Ona jest Najświętsza i ma wszystkie łaski dla wszystkich. Im kto bardziej zbliży się do Maryi, tym więcej się osobiście rozwinie i tym więcej zdziała dobrego, tym bardziej będzie szczęśliwy. Ludzie w różnym stopniu związani są z Matką Bożą. Jedni tylko rzadko odzywają się do Niej modlitwą „Zdrowaś Maryjo”, czy jakimś aktem strzelistym. To stopień najniższy. Inni modlą się do Niej codziennie odmawiając różaniec – to stopień wyższy. Jeszcze inni włączają się do żywego różańca czy wstępują, do zakonu poświęconego Jej czci. To wysoki stopień związania się z Nią. Ale najwyższym z wszystkich jest całkowite oddanie Jej siebie na własność Jeśli chcesz oddać się Matce Bożej powinieneś Jej powiedzieć: „Matko, kocham Cię, mam do Ciebie pełne zaufanie i dlatego oddaję się Tobie całkowicie, by przez Ciebie należeć do Chrystusa. Oddaję Ci moje ciało z wszystkimi jego członkami i zdolnościami, moją duszę i wszystkie jej władze, wszystko to, co posiadam z rzeczy materialnych i kiedykolwiek będę posiadał, także wszystkie moje dobra duchowe i nadprzyrodzone. Oddaję się Tobie do dyspozycji, byś uważała mnie za Swoją własność i czyniła ze mną i wszystkim co posiadam, co się Tobie podoba. Wiem, że Ty lepiej znasz wolę Bożą, dlatego proszę byś nie oglądała się na moją wolę i moje życzenia, gdyby były odmienne od Twoich, ale przeprowadzała Swoje i Boże plany nawet wbrew mojej woli.” Kto oddaje Maryi swoje ciało, pozwala Jej czynić z nim, co Ona uzna za właściwe i potrzebne. Jeśli zechce ciału dać radość, przyjmę radość. Jeśli potrzebna Jej będzie moja choroba, przyjmę chorobę (cierpienie). Wszystkie zmysły mego ciała mają być Jej własnością. Oddaję Maryi duszę z wszystkimi jej władzami. Tym samym pozwalam Jej wszystko w sobie pozmieniać. Pozmieniać myśli, by stały, się podobne do Jej myśli. Pragnienia, by były coraz bliższe Jej pragnieniom. Uczucia, by jednoczyły się z Jej uczuciami. Chcę mieć całą duszę otwartą na wszystko, co zechce mi przekazać. Pozwalam Jej także, wszystko, co mam w duszy zabrać. Oddaję Maryi wszystkie dobra zewnętrzne. Odtąd wszystko co mam: odzież, zegarek, pióro, mieszkanie, wszystko co mam i kiedykolwiek będę posiadał, jest Jej własnością i ]za Jej zgodą. Oddaję Maryi także wszystkie dobra nadprzyrodzone. Są wśród nich także te, których nie można odstąpić: osobiste zasługi i stopień łaski uświęcającej. Oddaję je Maryi na „przechowanie”. Są i takie, które mogą być odstąpione: odpusty, zadośćuczynienie, owoce błagań. To pozwalam dać komukolwiek zechce. Musisz to dobrze przemyśleć. Jeżeli lękasz się takiego oddania, zastanów się, czy nie masz do Maryi za mało zaufania. Jeżeli tak się oddasz, ty sam i wszystko, co do ciebie należy, staje się od tej chwili własnością Matki Bożej. Także i twoja przyszłość została złożona w Jej ręce. To najwyższy akt czci, zaufania i miłości, a Jego następstwa mogą być bezcenne. Pamiętaj jednak, że oddając się, nie ty wyświadczasz Maryi przysługę, ale Ona okazuje ci wielką miłość, że podsuwa ci chęć oddania się i pragnie cię przyjąć.

 1. Jakie powinno być oddanie?

Gdy zastanowisz się nad przymiotami oddania, lepiej zrozumiesz, na czym ono polega.

a) Oddaj się Maryi na własność. Na własność, a nie tylko w opiekę. Wielu pragnie, by Maryja im służyła. Ty się tak oddaj, by Maryja wiedziała, że ty chcesz Jej służyć. Oddaj się dla Jej dobra, nie dla swego. Oddaj się, by Ona miała z ciebie chwałę i korzyść, jeżeli to możliwe i dowolnie mogła cię użyć dla większej chwały BOGA i zbawienia dusz. Oddaj się Jej tak, jak darujesz książkę na imieniny: To przynosi głęboki pokój. To jest zarazem bardzo radykalne i sprowadzi twoją religijność z pobożności powierzchownej do pełnego realizmu.

b) Oddaj się Maryi jak dziecko, a więc bezinteresownie. Oddanie się Matce Boga ma w nas pogłębić naszą więź z Bogiem, która została zapoczątkowana w chwili Chrztu świętego i naszą zbawczą z Nim współpracę podjętą szczególnie przez Sakrament Bierzmowania. Przez Chrzest święty staliśmy się przybranymi dziećmi Bożymi, a Maryja jako nasza duchowa Matka podjęła się troski o rozwój życia Bożego w nas. Wymaga to z naszej strony ufnej, dziecięcej, ale też i coraz bardziej dojrzałej współpracy z Nią. Tę dziecięcą postawę współdziałania z Matką Łaski Bożej możesz podjąć w różnej formie, w zależności od twojego upodobania, w którym ze „strojów” Maryjnych, jeśli zechcesz być przez Nią w taki przybrany. Możesz nazwać się Jej grignionowskim niewolnikiem, prymasowskim pomocnikiem, średniowiecznym sługą – serwitą Maryjnym, maksymilianowskim rycerzem Niepokalanej, fatimskim krzyżowcem spod znaku Serca Maryi, różańcową żywą różą Maryjną, jezuickim sodalisem czy po prostu laburowskim dzieckiem Maryi. Możesz wymyślić inny tytuł swojego oddania się Maryi, byle tylko było to oddanie się Jej na własność, za narzędzie, na służbę itp. i pozwoliło Najświętszej Dziewicy Maryi, coraz doskonalej realizować Jej duchowe macierzyństwo wobec ciebie. Im bardziej będziesz w swym przekonaniu mały, tym doskonalej będziesz Jej poddany. Wzrost na drodze dziecięctwa duchowego polega na tym, by stawać się coraz mniejszym i coraz bardziej zależnym od Niebieskiej Matki, czyli Jej niewolnikiem. Tym określeniem możesz wyrazić Jej swoją pokorę i bezinteresowność. Niewolnik nie ma żadnych praw. Można się nim posługiwać dowolnie. Maryja nie musi wysłuchiwać próśb swego niewolnika. Może go nawet wyniszczyć, gdyby to było potrzebne dla chwały Boga i zbawienia ludzi. To jest najwyższy stopień oddania się Bogu i zarazem najwyższy stopień miłości, ku któremu Niepokalana może cię stopniowo poprowadzić, jeśli pozwolisz Jej kierować swoim życiem. To ci przyniesie wolność. Bóg jest samą wolnością. Im bardziej uzależnisz się od Niego, tym bardziej będziesz wolny. Wolny od lęku, bo Bóg się niczego nie boi i wszystko może. Wolny od smutku, bo Bóg jest Radością. Wolny od fałszu, bo Bóg jest Prawdą, Wolny przede wszystkim od grzechu, bo Bóg jest Świętością. Dobrze by było, gdybyś na tym pierwszym etapie drogi oddania, ukierunkował je na nabożeństwo do Niepokalanego i Macierzyńskiego Serca Maryi (poświęcenie się Sercu Maryi). Ono bardzo pogłębia naszą dziecięcą więź z Maryją. Orędzie Matki Bożej z Fatimy może ci bardzo w tym pomóc.

c) Oddaj się Maryi rzeczywiście. Nie tylko słowem, ale życiem. Trzeba rzeczywiście, naprawdę tą drogą iść krok po kroku. Maryja prowadzi skróconą drogą do świętości, ale tylko Ona ją zna i tylko Ona ma od Boga łaskę, że może cię nią poprowadzić. Stwierdzisz rychło, że oddanie to nie tylko nowa forma pobożności, ale nowa forma życia, zdolna rychło i tak całkowicie przeobrazić twe postępowanie, że zgodne będzie z wolą Bożą. Na tej drodze trzeba czasem ponieść pewne ryzyko, jeśli zrozumiesz, że Maryja zażąda od ciebie czegoś trudnego. Oddaj się z pełnym zaufaniem. Gdy tak będziesz realizował swoje oddanie się Matce Boga, Ona szybko obudzi w tobie ducha apostolskiego i zapragniesz prowadzić innych do Chrystusa przez Maryję. Wtedy Najświętsza Dziewica włączy cię w jakąś wspólnotę z innymi, idącymi tą samą „ścieżką” po drodze Maryjnej jak i ty. Będzie was uczyć apostołowania zespołowego.

d) Oddaj się z pełnym zaufaniem. Nie żądaj, by Bóg ujawnił Swe plany względem ciebie. Nie chciej wiedzieć, do czego cię Maryja w przyszłości zechce użyć. Proś tylko, byś wiedział co masz czynić, z chwili na chwilę, a przewidywać tylko tu i tam, gdzie taka jest wola Boża. Można powiedzieć, że takie oddanie się Bogu jest oddaniem „na ślepo” (ks. Prymas Stefan Wyszyński), zawierzeniem się Bogu przez Maryję „na całego”. Ono jest już bardzo bliskie osiągnięcia najwyższego poziomu zjednoczenia się i współdziałania z Bogurodzicą.

e) Oddaj się Jej bezpowrotnie. Powiedz Maryi z góry: „Matko, gdybym kiedyś chciał od Ciebie odejść, gdybym się zaczął buntować, że naprawdę wszystko mi zabierzesz, bądź tak dobra i w ogóle nie zważaj na moje protesty.”

f) Oddaj się Maryi całkowicie i zupełnie. Nie mów, że na wszystko się zgodzisz, ale na to, czy tamto nie. To byłby brak zaufania. Zgódź się na wszystko, także na to, czego się najbardziej boisz jak choroba czy kalectwo. Ona wie lepiej, co dla ciebie dobre. Przestaniesz się bać takich rzeczy jak: ośmieszenie, krzywda, cierpienie. Gdy to osiągniesz, wtedy twoje oddanie wzniesie się na najwyższy poziom i będzie ono oddaniem doskonałym. Będzie to twoje prawdziwe i doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Przy każdym z tych przymiotów zastanów się, czy tak chcesz się Maryi oddać. Jeśli tak, to Jej to pokornie i radośnie wypowiedz. Potem stopniowo zgłębiaj te przymioty oddania po uczynieniu kolejnych kroków na drodze Maryjnej. Staraj się przyswoić sobie na każdym jej etapie po dwa przymioty odpowiadające poszczególnym etapom. Na tej drodze możesz wkrótce osiągnąć to, o czym mówi się: być do pełnej dyspozycji Niepokalanej, a Ona sama podda ci sposoby, jak tę dyspozycyjność zrealizować. Może cię Ona też powołać do tego, abyś w tej Jej Maryjnej szkole służby Bogu i bliźnim stał się przewodnikiem dla innych, w Jej „armii” stał się odpowiedzialnym za mniejszy lub większy Jej oddział.

4. Jaki jest cel oddania?
Cel oddania nie jest inny od głównego celu twego życia. Po co żyjesz na świecie? Bóg dał ci dwa zadania. Wzrost do pełni własnej osobowości dla chwały Bożej i pomoc innym, by osiągnęli swą pełnię. Przez jedno i drugie Bóg otrzymuje największą chwałę. Wzrastasz fizycznie od dziecka do dorosłego człowieka. Wzrastasz umysłowo ucząc się, zdobywając wykształcenie, nabywając życiowego doświadczenia. Tylko w dziedzinie religijnej i moralnej niestety często zostajemy na poziomie nie rozwiniętych dzieci. Egoista, pyszałek, nieczysty, chciwiec, zazdrośnik, leniwy – to ludzie moralnie niedorozwinięci. Każdy grzech to znak moralnego niedorozwoju: duchowego kalectwa, znak braku pełni człowieczeństwa. Jeśli się oddasz Maryi, Ona ci pomoże wyleczyć się z wad i grzechów. Nie będziesz się musiał wstydzić, że jesteś moralnie niedorozwinięty. Ona ci pomoże dojść do pełni duchowego wzrostu. Nauczy cię wierzyć, ufać i kochać bliźniego. Z Jej pomocą będziesz mógł tak żyć, byś niczego nie musiał żałować. Kto oddaje się Matce Bożej, tym Ona posługuje się dla zbawienia bliźnich. Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi żyjących na świecie. Postanowił jednak, że w zbawieniu muszą mu pomóc sami ludzie. Maryja ma od Boga łaski dla zbawienia wszystkich, ale będzie mogła radować się uratowaniem wszystkich, jeśli znajdzie takich, którzy Jej pomogą. Oddając się Maryi, staniesz się Jej narzędziem w zbawieniu. Ona czeka na takich ludzi. Prosiła w Fatimie, by Jej się oddawać. Ona za twoje oddanie i przez ciebie będzie mogła uratować wielu od potępienia. Czy chcesz być w rękach Maryi narzędziem zbawienia świata?

5. Jakie powinno być wewnętrzne usposobienie ludzi oddających się Maryi?
Nie można się oddać komuś, do kogo nie ma się zaufania. Natomiast możesz oddać się Maryi, jeśli masz do Niej pełne bezgraniczne zaufanie. Ufność, to pewność, że Maryja nie zawiedzie. Czy gotów jesteś, jeśli Ona tego zechce, podejmować dla Niej rzeczy – po ludzku mówiąc – niewykonalne?

Nie można oddać się komuś, kogo się nie kocha. Oddanie bez miłości nie ma sensu. Prawdziwa miłość szuka nie własnego dobra, ale dobra tego, kogo miłuje. Czy kochasz Maryję tak, że pragniesz dla Niej dobra, że gotów jesteś dla Niej wiele, wszystko poświęcić, by pomnożyć Jej chwałę i radość?

By oddać się Maryi trzeba, byś znał Jej rolę w dziele zbawienia i uświęcenia ludzi. Ona jest nadprzyrodzoną Matką wszystkich i Pośredniczką łask. Z woli Stwórcy przewodzi wszystkim siłom Bożym w walce o Królestwo Boże. Liczne Jej objawienia wskazują, że Bóg pragnie, by wstąpiła świadomie na arenę walki o dusze z szatanem. Oddając się Jej, oddajesz się Królowej i Pani Wszechwładnej.

6. Jakie są owoce oddania się Maryi?

Owoce są wielorakie i cenne.

a) Całkowite oddanie się Maryi przynosi Bogu największą chwałę. Sami zapominamy kierować wszystko ku chwale Bożej. Maryja twoje myśli, słowa, czyny, cierpienia i cały twój czas uczyni chwałą Bożą, by oczyścić je ze świadomej chęci szukania siebie i służenia sobie. Gdy twoje cele poddasz Jej intencjom, te najprostsze czynności uczestniczą w bezmiernej chwale, jaką Ona oddawała Bogu.

b) Twoje oddanie się Maryi jest najwyższym dobrem bliźnich. Kto oddaje się Bogu przez Maryję, staje się wraz z Nią darem Boga dla ludzi, narzędziem Jego miłości ku ludziom. Matka Boża ustrzeże cię od grzechów przeciw miłości bliźniego. Da ci udział we władnym miłosierdziu. Uwrażliwi na potrzeby najbiedniejszych, zwłaszcza konających grzeszników. Nauczy delikatności, przepraszania i naprawiania drobnych nawet przykrości. Najwięcej po tobie skorzystają z twego oddania się twoi bliscy. Ponieważ są „twoi”, stają się „Jej. Maryja za oddanie bardziej ich kocha, więcej im pomaga i modli się za nich.

c) Oddanie się Maryi jest przede wszystkim twoją największą korzyścią. Daje ci najpierw udział w Jej życiu i cnotach. Jako Jej dziecko stajesz się współwłaścicielem wszystkich Jej dóbr. Da ci udział w Swojej wierze, bez której nie można podobać się Bogu, w Swojej ufności i pokorze, która jest mądrością. Otrzymasz udział w Jej miłości niezmiernej ku Bogu i najmiłosierniej oddanej ludziom. Ona ozdobi twoje dobre uczynki Swoimi zasługami, że będą milsze Bogu i więcej przyniosą ci łaski, Jej miłość ukryje wiele twoich braków i grzechów.

d) Oddanie się Maryi zjednoczy cię szybko z Chrystusem, co jest twoją świętością. Maryja jest drogą do Chrystusa niezawodną i wyzwoli cię z wszystkich zasadzek szatana. Jest drogą łatwiejszą, bo sama pomoże ci przebyć cierpienie konieczne dla twej świętości i krótszą, bo w krótkim okresie zupełnej od Niej zależności zajdziesz dalej na drodze miłości niż przez lata długie wędrowania z własnej woli.

e) Oddanie się Maryi dalej daje pełną wolność duchową, uwolni cię od lęków, skrupułów i urazów. Otrzymasz wielkie poczucie bezpieczeństwa, nie będziesz się lękał ludzi, cierpienia i nieszczęść. Będziesz prawdziwie wolny. Nie będziesz się bał podejmowania decyzji i ich konsekwencji, bo Ona ci pomoże wybrać. Nawet twoje pomyłki i niepowodzenia wykorzysta dla dobra, a nawet, gdy coś świadomie źle zrobisz, kiedy potem wrócisz do Niej, Ona wszystko naprawi i odsunie złe skutki. Będziesz umiał głęboko i spokojnie wierzyć, że miłującym Boga wszystko sprzyja ku dobremu.

f) Gdy oddasz się Maryi, otrzymasz od Niej wiele radości. Doznasz raz po raz namacalnych znaków Jej najmilszej opieki i interwencji. A cóż bardziej może radować jak to, że ciebie, właśnie ciebie, małego, biednego i „nieudanego” miłuje prawdziwie i serdecznie ta najpiękniejsza po Bogu istota? Ta radość będzie przedsmakiem szczególnej radości, jaką w niebie otrzymują ci, co się Jej oddali na własność, chcąc być Jej Królestwem.

Ciąg dalszy części wstępnej: „PRAKTYKA OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ MARYI – Jak dokonać aktu oddania” a tymczasem pobierz  Traktat o nabożeństwie

Zanim ofiarujemy się w niewolę miłości Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi – wiadomości wstępne cz. II

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

286 odpowiedzi na „Zanim ofiarujemy się w niewolę miłości Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi – wiadomości wstępne cz. I

 1. Aneta pisze:

  zgłaszam się

 2. Beata Anna pisze:

  zgłaszam się
  do zobaczenia wkrótce

 3. Małgorzata pisze:

  Tez sie podpisuje:) juz od dluzszego czasu o tym myślałam, traktat kupiłam I czytam:)

 4. Jola pisze:

  zgłaszam się,to moje pragnienie

 5. KG pisze:

  Również się zgłaszam!

 6. rybka pisze:

  Zgłaszam się i dziękuję Wam!

 7. wobroniewiary pisze:

  Słucham Radia Maryja – tu przede mszą św. grali tak cudowną pieśń:
  Na Golgocie Tyś Maryjo, w bólu stała.

  […] Z Tobą Matko stać pod krzyżem chcę w milczeniu
  Z tobą Matko pragnę w cichym trwać cierpieniu
  Z Tobą Matko wszystko przetrwam, wszystko zniosę
  Z Tobą Matko choć najcięższy krzyż poniosę

 8. Ewa pisze:

  Z całego serca zgłaszam się.Chcę należeć do Jezusa przez ręce Maryi. Ewa.

 9. ElżbietaMaria pisze:

  Zgłaszam się i bardzo Wam dziękuję!

 10. Monika pisze:

  Z wielką radością przyłączam się wraz z Wowitami – ponownie, czyli po raz drugi w życiu – do gruntownego przygotowania do Aktu oddania się Matce Bożej w niewolę miłości wg Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

  AVE MARYJA!

  • wobroniewiary pisze:

   Dlatego spokojni niech będą o swoje zbawienie ci, którzy z synowską ufnością oddali się w opiekę Najświętszej Dziewicy. Maryja to najłatwiejsza, najkrótsza, najdoskonalsza i najpewniejsza droga do Chrystusa.

   św. Ludwik mówił:
   „Błagam was usilnie, w imię miłości, jaką żywię do was w Jezusie i Maryi, byście odmawiali codziennie, o ile wam czas pozwoli, cały Różaniec, a w chwili śmierci błogosławić będziecie dzień i godzinę, kiedyście mi uwierzyli”

 11. Mahejo pisze:

  Po przecztaniu parę lat temu ,Traktatu” , ściągniętego gdzieś z internetu, który był dla mnie wówczas wielkim odkryciem, a zupełnie nie znałam wówczas jego rangi i znaczenia w Kościele, czy choćby i w życiu JPII, samotnie, po cichutku a nieudolnie zawierzałam się Maryi…Z ogromną radością zrobię to teraz ponownie, wraz z wieloma NAMI i pod duchową opieką o. Jana Pawła.
  O Maryjo, Mateńko nasza, módl się za nami!

 12. Janina pisze:

  Zgłaszam się chcę należeć do Jezusa przez Maryje

 13. Janina pisze:

  Zglaszam sie.

 14. My z żoną również oddajemy się w niewole Maryi (Kasia ,Paweł)

 15. Kasia pisze:

  Zglaszam sie razem z moja mama Hanna

 16. RENIA pisze:

  Zgłaszam sie i bardzo dziekuje. Z Panem Bogiem i Maryją do NIEBA.Renia

 17. ewa pisze:

  ja tez sie wpisuje 🙂 bo juz od dluzszego czasu o tym myslalam jak przesluchalam rekolekcji z ks.Glasem 🙂 ktory wlasnie zachęcal tam do Oddania się w ręce Maryi poprzez ten AKT :).

 18. Ania.W pisze:

  Ja również się zgłaszam .

 19. Dominik pisze:

  Również się zgłaszam.

 20. E. pisze:

  Także się wpisuję. Również słuchałam tych rekolekcji, a ten Traktat zakupiłam jakiś czas temu, słysząc, że to z niego Św. Jan Paweł II wziął swoje Totus Tuus.
  Ewo, a Tobie niech Bóg błogosławi każdego dnia za tę stronę ❤ 🙂

 21. LechKu pisze:

  Ja też się piszę na tą niewolę.
  Chodzi mi po głowie od pewnego czasu i też pierwszy raz usłyszałem o tym z ust ks. Glasa na yt.
  W wakacje byłem na rekolekcjach Ruchu Czystych Serc i znów ksiądz Piotr o tym mówił.
  Tam też przyjąłem szkaplerz przez który Maryja tak zmienia moje życie że aż ciężko mi sobie wyobrazić co to będzie po oddaniu się Jej w niewolę! 🙂
  Chwała Panu! Pokój Jezusa Chrystusa niech będzie z wami bracia i siostry!

 22. Karolina pisze:

  Oddaję się w niewolę Maryi:)Karolina

 23. Irena pisze:

  zgłaszam się również

 24. leszek r. pisze:

  Całym sercem i duszą oddaję się Maryi w niewolę miłości, z wdzięczności za to, że mnie uratowała i podniosła z upadku grzechu, wyzwoliła z nałogów i ochrania każdego dnia od nieszczęść. Nie byłem godny, a nie odwróciła się ode mnie. Nie byłem wierny, a nie zrezygnowała ze mnie. Bluźniłem przeciw Niej, a nie zatraciła mnie. Jestem najmniejszy spośród tych co chcieliby do Ciebie należeć Maryjo.

 25. Monika pisze:

  Zgłaszam się.

 26. Bozena pisze:

  Ja też chcę!

 27. kasiaJa pisze:

  Ja również zgłaszam się ❤

 28. magda2 pisze:

  Zgłaszam się,zgłaszam, zgłaszam ❤ ❤ ❤

 29. ewa nowak z Edynburga pisze:

  Chce oddac sie w rece Pana Boga przez rece Maryji na zawsze

 30. Flora pisze:

  Mayjo Niepokalana wez moje serce,dusze,wszystko czym jestem,oddaje sie Tobie w niewole.Zglaszam sie

 31. Czester pisze:

  Zglaszam sie. Maryjo,oddaje sie Tobie w niewole.

 32. Maria S pisze:

  zdecydowanie tak

 33. olga pisze:

  zgłaszam się i dziękuję za taką możliwość

 34. ela pisze:

  Również zgłaszam się

 35. ewa t pisze:

  zgłaszam się całym sercem

 36. mirek pisze:

  zglaszam sie salym sercem (brak czcionki polskiej)

 37. Agnieszka pisze:

  Z pelna pokora zglaszam sie

 38. Maggie pisze:

  Matko Najswietsza, Ty wiesz, jak bardzo chce być Twoja. Przyjmij mnie grzeszna i tych których kocham, w niewole Twej Miłości i posluguj sie według Twojej Woli.
  Już sp.kard.Wyszynski to uczynił, kiedy byłam mała dziewczynka, a teraz ponawiam zawierzenie i oddanie sie Tobie i Jezusowi Chrystusowi.. ja: tak mała i tak nedzna i chce całym sercem, cała dusza, całym swoim jestestwem, przez Twe najlitosciwsze Serce, należeć do Ciebie i Pana Boga.

 39. Robert pisze:

  Zgłaszam się i dziękuję z serca. Z Panem Bogiem i Maryją.

 40. Grazyna pisze:

  Zgłaszam się . Z Panem Bogiem i Maryją.

 41. Krystyna P pisze:

  Oddaję się w niewolę Maryi chcę należeć do Jezusa zgłaszam się

 42. Kasia z Ciechocinka:) pisze:

  Zgłaszam się. Maryjo, Nasza Matko, oddaję Ci wszystko, co posiadam, moje serce, moją duszę i mój umysł. Odtąd cała jestem Twoja, przynależę do Ciebie i do Twojego umiłowanego Syna – Jezusa Chrystusa.

 43. julia pisze:

  nie było mnie trochę z racji terminowej pracy, ale Bóg pozwolił mi skutecznie zakończyć pracę bym zdążyła przyłączyć się do ofiarowania się Maryi.
  Z całego serca Matko moja chcę być twoją „różańcową żywą różą”…tyle już łask od Ciebie i Jezusa otrzymałam… ze nie sposób wyrazić słowami..
  dziękuję Ci Jezu, dziękuję Ci Maryjo.. za wszystko, co dobre i co złe.

 44. Z całego serca chce nalezeć do Jezusa przez ręce Maryji. Zgłaszam sie z pokora.

 45. Krzysztof K pisze:

  Zgłaszam się, prosze mnie dopisać

 46. Kayo pisze:

  Ja również pragnę oddać się Maryi na własność jak dziecko, a więc bezinteresownie, rzeczywiście, z pełnym zaufaniem, całkowicie i zupełnie.
  Maryjo pomóż i poprowadź nas.

 47. genw pisze:

  Szczęść Boże.

  Chciałabym prosić O. Jana Pawła, żeby zabrał na ołtarz moje oddanie w niewolę miłości Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi.

  Bóg zapłać.

  Chciałam zapytać czy to oddanie Jezusowi, trzeba złożyć dzisiaj po komunii, czy np. można w niedzielę.?

  Czy jeśli się nie ma możliwości, trzeba być dzisiaj w kościele i przyjąć komunię św.?

 48. MagdaB pisze:

  Zgłaszam jeszcze siebie i mamę. 🙂

 49. Anna pisze:

  Zgłaszam się również, staram się też zainteresować tym Aktem Oddania i przygotowania do niego swoich bliskich. Szkoda, że księża nie chcą przeprowadzić w parafii. Kopiuję wszystko, może za rok się uda, gdy proboszcz będzie miał dokładny plan na każdy dzień.

 50. Danuta Regina pisze:

  Zgłaszam się i dziękuję z całego serca.

 51. Monika Ada pisze:

  Zgłaszam się

 52. Anna Kościk pisze:

  Zgłaszam się. Chcę oddać się w niewolę Najświętszej Maryii Pannie i przez Nią należeć duszą i ciałem do Pana Jezusa. Wczoraj rozpoczełam akt oddania się w niewolę. Dziękuję.

 53. Iwona Pawelec pisze:

  Zgłaszam się do Aktu zawierzenia. Przez Twoje ręce Maryjo prowadz mnie i moich najblizszych do Chrystusa.

 54. Maria pisze:

  Zgłaszam siebie i mamę.Dziękuję.

 55. Teresa Nowak pisze:

  Zgłaszam się również

 56. Bożena Przygódzka pisze:

  Pragnę oddać się w niewolę Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi przez Niepokalane serce Maryi.
  W dniu wczorajszym rozpoczęłam 33 dniowe przygotowanie do aktu zawierzenia.

 57. Kinga pisze:

  Zgłaszam się również. Dziękuję.

 58. monikaa 0603 pisze:

  zglaszam sie i powierzam Maryi

 59. Marysia pisze:

  Zgłaszam się 🙂

 60. Magda M. pisze:

  Pragnę oddać się w niewolę.
  W dniu 5 listopada rozpoczęłam 33 dniowe przygotowanie do aktu zawierzenia.

 61. Beata Ż. pisze:

  Zgłaszam się.

 62. Mieczyslaw i Wieslawa pisze:

  Zglaszamy sie Wieslawa i Mieczyslaw
  5 listopada rozpoczelismy 33 dniowe przygotowanie.

 63. Anna pisze:

  Czy takie oddanie jest możliwe tylko raz w roku? Słyszałam o tym, ściągnęłam jakąś 33 stronicowa książeczkę i zostawiłam czytanie na trochę później. Teraz się martwię, że się spóźniłam 😦 A właśnie tak jak ks. Glas chciałam, oficjalnie przygotowaniem, nawet z bransoletką. Bardzo proszę o odpowiedź. A może można z własnym proboszczem uzgodnić i w innym terminie u siebie w kościele zrobić w jakieś inne święto Maryjne?

  • wobroniewiary pisze:

   Możesz przygotowywać się tak by zakończyć okres ćwiczeń duchowych w jedno ze Świąt Maryjnych w roku i wtedy odmawiasz Akt oddania się w niewolę, łańcuch niewolnika Maryi, nie jest nam konieczny, można też bez łańcucha.

  • wobroniewiary pisze:

   Proponowane terminy poświęcenia się to:
   2 lutego – Ofiarowanie Pańskie
   25 marca – Zwiastowanie Pańskie
   28 kwietnia – Św. Ludwika Grignion do Monfort
   31 maja – Nawiedzenie NMP
   15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP
   8 grudnia – Niepokalane Poczęcie NMP
   Przygotowania rozpoczynamy 33 dni przed podanymi datami.

 64. Toczek pisze:

  Proszę o zapisanie nas-małżeństwo Piotr i Barbara z Katowic

 65. Toczek pisze:

  Proszę o zapisanie małżeństwa Piotr i Barbara z Katowic

 66. Ewa-Maria pisze:

  Zgłaszam się. Przez Twoje ręce Maryjo prowadź mnie i moich najblizszych do Chrystusa.

 67. Krystyna Maria pisze:

  Ja też się zgłaszam,zaczęłam 5.11.2015

 68. Krystyna Maria pisze:

  Zgłaszam się. zaczęłam 5.11.2015

 69. Jarek pisze:

  Zgłaszam się. Rozpocząłem przygotowanie 31/12/2015

 70. Tomasz pisze:

  Jutro moj wielki dzien !!! Oddanie sie Jezusowi przez Maryje, prosze was o modlitwe, a i ja o was nie zapominam 🙂

 71. Beata pisze:

  Ponownie chcę przygotować się do oddania się w niewolę.

 72. Piotr pisze:

  Zgłaszam się i ja

 73. Agnieszka Beda pisze:

  Zgłaszam się ,przygotowuję się od 05 listopada 2016 roku

 74. Kasia Cicha pisze:

  Zglaszam sie calym sercem i dusza, aby byc niewolnikiem Maryi, ktora prowadzi mnie do Jezusa:-)

 75. Kasia Terebus pisze:

  O tak, Ty Matko wiesz jak bardzo pragnę zostać Twoim Niewolnikiem, jak pragnę oddać się Jezusowi przez Maryję.
  Rozpoczynam 5 listopada 2016r.
  Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Chwała Panu.

 76. Justyna Orzeł-Bała pisze:

  Pragnę siebie i moją mamę zgłosić na 8 grudnia do aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję. Proszę księdza dobrej woli aby nas zapisał.
  Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.

  Justyna Orzeł-Bała
  Renata Orzeł

 77. Zgłaszam swoją osobę i wyrażam szczerą chęć podpisania traktatu.

 78. Agnieszka pisze:

  Zgłaszam się. To pragnienie dojrzewało od dawna. Maryjo, moja Matko, dziękuję.

 79. Agnieszka pisze:

  Zgłaszam się. Maryjo, prowadź do Chrystusa.

 80. Agnieszka pisze:

  Zgłaszam się

 81. Lesińska pisze:

  Zgadzam się całym sercem oddaje się w niewolę Maryi

 82. Cicharska pisze:

  oddaje się w niewolę Maryi

 83. Pingback: Zawierzenie Maryi - Przymierze Miłosierdzia w Krakowie

 84. Dorota pisze:

  Tota Tua Maryjo💝

 85. Pingback: Święta Rita z Cascia – patronka spraw beznadziejnych i po ludzku niemożliwych…. | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 86. Zuzka pisze:

  Zaczęłam przygotowania do zwierzenia 13.07.2017r., ostatnio nie odmówiłam części na dany dzień odmówiłam dopiero o 5rano. Czy mam odnowa zacząć zawierzenie, czy kontynuować dalej?

 87. marta m pisze:

  Oddaję się całkowicie w niewolę miłości Maryi. Matko moja, jestem cała twoja

 88. Michał pisze:

  Zgłaszam się i rozpoczynam przygotowanie od 5 listopada 2017 roku.

 89. Agnieszka pisze:

  Zgłaszam się. Bardzo pragnę być niewolnikiem Maryi ale nie wiem gdzie zdobyć łańcuszek-bransoletkę.

 90. Piotr Zuziak pisze:

  Zgłaszam się

 91. Beata pisze:

  Zgłaszam się. Czy w 2017r. też na mszy będzie akt ofiarowania się w niewolę?

 92. Norbert pisze:

  Z tej strony Norbert, ja też zgłaszam się chociaż 2 lata temu, oddałem się Jezusowi przez Maryję według 33 dniowego przygotowania 25.03 w święto Zwiastowania, ale teraz chce odnowić to wszystko, i od nowa oddać się Jezusowi, przez Maryję… ZGŁASZAM SIĘ NORBERT M.

 93. Kamila Cleo pisze:

  Chce zgłosić się i 4 członków rodziny

 94. Barbara pisze:

  Zgłaszam się. Rozpocznę przygotowania od 5 listopada 2017

 95. Martyna pisze:

  Zgłaszam siebie.

 96. Celina pisze:

  Podejmuję od 5 listopada 2017r 33-dniowe przygotowania do Aktu Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi, Wcielonej Mądrości, Przez ręce Maryi.

 97. Nawrócona pisze:

  Zgłaszam się. Rozpoczynam 5listopada.

 98. Agnieszka W pisze:

  Zgłaszam się 5 listopada rozpoczynam

 99. Anna pisze:

  Ja rowniez sie zglaszam

 100. Maria pisze:

  Ja również się zgłaszam

 101. Barbara pisze:

  Zgłaszam się

 102. jola w pisze:

  od 5 listopada podejmuję 33-dniowe przygotowania

 103. Maria pisze:

  Podejmuję od 5 listopada 2017 r 33-dniowe przygotowania do Aktu Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi, w niewolę miłości., Przez ręce Maryi.

 104. Ewa pisze:

  Podejmuję od 5 listopada 2017 r 33-dniowe przygotowanie do Aktu Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi w niewolę przez ręce Maryi. Proszę o wyjaśnienie mi co to łańcuch niewoli ,taki chcę nosić.

 105. Zgłaszam się 5 listopada rozpoczynam

 106. Katarzyna pisze:

  zgłaszam się

 107. elka pisze:

  Zgłaszam się

 108. Pupek Ela pisze:

  Oddaje się w niewole Matce Najświętszej Maryji.Elżbieta

 109. Aga pisze:

  Zgłaszam się 😇

 110. Krystyna Meger pisze:

  zgłaszam się

 111. Maria Jędrzejczyk pisze:

  Maria – zglaszam sie na 5 listopada

 112. Alina Perenc pisze:

  Podejmuję od 5 listopada 2017 r 33-dniowe przygotowania do Aktu Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi, w niewolę miłości przez ręce Maryi.

 113. Emilia pisze:

  Zgaszam się z radością.

 114. Renata pisze:

  Zgłaszam swoją gotowość na Wojownika Maryja od 5 listopada .Renata

 115. klaudia pisze:

  zgłaszam 2 osoby.

 116. Podejmuję od 5 listopada 2017 r 33-dniowe przygotowania do Aktu Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi, w niewolę miłości przez ręce Maryi .

 117. Joanna Rohde pisze:

  Zglaszam sie rowniez sie na to zadanie

 118. Małgorzata pisze:

  Zgłaszam się
  Rozpoczynam 5 listopada

 119. Ewa Dryńska pisze:

  zgłaszam się, dziękję

 120. Maciek pisze:

  Podejmuję od 5 listopada 2017 r 33-dniowego przygotowania do Aktu Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi, w niewolę Miłości przez ręce Maryi .

 121. Lena pisze:

  Ja również się zgłaszam

 122. anna d. pisze:

  Przepraszam za glupie pytanie…To znaczy kazdy sam przygotowuje sie w domu? Czy trzeba tam jechac.

 123. Krystianna pisze:

  Podejmuję od 5 listopada 2017 r 33-dniowego przygotowania do Aktu Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi, w niewolę Miłości przez ręce Maryi .

  • Zuzanna L. pisze:

   Podejmuję od 5 listopada 2017 r 33-dniowe przygotowania do Aktu Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi, w niewolę miłości przez ręce Maryi.

   W dniu 1 listopada 2017 04:33 użytkownik W obronie Wiary i Tradycji

 124. Fiedor Elżbieta pisze:

  Podejmuję od 5 listopada 2017 r 33-dniowe przygotowania do Aktu Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi, w niewolę miłości przez ręce Maryi.

 125. MIROSLAWA pisze:

  Podejmuję się od 5 listopada 2017r 33-dniowe przygotowania do Aktu Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi , w niewolę miłości przez ręce Maryi.

 126. Małgorzata pisze:

  Podejmuję od 5 listopada 2017 r 33-dniowego przygotowania do Aktu Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi, w niewolę Miłości przez ręce Maryi .

 127. anna d. pisze:

  Zglaszam sie od 5 listopada 33 dniowe przygotowqnie do oddania sie Jezusowi Chrystusowi prze Maryje

 128. Bożena pisze:

  Wyrażam gotowość 33-dniowego przygotowania od 5 listopada 2017 r. do Aktu Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi .

 129. Sambor pisze:

  Podejmujemy razem z żoną od 5 listopada 2017 r 33-dniowe przygotowania do Aktu ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi. Walerian i Irena

 130. Weronika Jedrzejczak pisze:

  ZACZYNAM 5 LISTOPADA 🙂

 131. Kasia Cichowska pisze:

  Podejmuję od 5 listopada 2017 r 33-dniowego przygotowania do Aktu Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi, w niewolę Miłości przez ręce Maryi . Zgłaszam się na Wojownika Maryi. Amen 🙂

 132. Halina pisze:

  Zgłaszam się.

 133. wobroniewiary pisze:

  Przy takiej ilości zgłoszeń to aż się serce raduje i Bogu dziękuję, że mogę prowadzić tę stronę
  A przy okazji polecam coś do poczytania i przestrzegam za kardynałem Burke

  Cieszące się coraz większą popularnością wśród uczniów i studentów kursy „Alpha” nie są odpowiednie dla katolików. Przestrzega przed nimi między innymi kardynał Raymond Leo Burke, twierdząc, że nie oddają one całej prawdy wynikającej z nauczania Kościoła.

  Kurs „Alpha” to cykl 10 katechez mających swe źródło w anglikanizmie, które w założeniu wprowadzają w podstawy wiary chrześcijańskiej. Podczas nich m.in. dyskutuje się na temat boskości Jezusa Chrystusa, uczy się czytać Pismo Święte oraz poznaje podstawy teodycei i eklezjologii.

  Jednak zdaniem kard. Raymonda Leo Burke’a kurs „Alpha” nie jest odpowiedni dla katolików, a katechetom zabrania wręcz stosowania metod przewidywanych w jego ramach, gdyż stanowią poważne zagrożenie dla wiary.

  Głównym zarzutem wobec „Alphy” jest jej protestancka perspektywa – sposób opowiadania o wierze duchowych spadkobierców Marcina Lutra z niewielką jedynie ilością treści katolickich. Spłycając swój przekaz do „najmniejszego wspólnego mianownika” chrześcijaństwa, kurs „Alpha” zupełnie nie radzi sobie z zagadnieniami dotyczącymi autorytetu, usprawiedliwienia, łaski, sakramentów i wszystkich fundamentalnych kwestii różniących Kościół i protestantów.

  W związku z tym kard. Raymond Leo Burke wystosował list do amerykańskich katechetów. Jego treść publikujemy poniżej:

  http://www.m.pch24.pl/kardynal-burke–kurs-alpha-jest-powaznym-zagrozeniem-dla-katolickiej-wiary,55534,i.html

 134. Joanna pisze:

  Ja rownież się zglaszam

 135. Waldemar pisze:

  Mam pytanie. Jak już ofiarowałem się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi 31 maja 2016r. to mogę teraz z Wami odnowić akt?

 136. Teresa Borcz pisze:

  Zgłaszam się do 33 – dniowego Aktu ofiarowania się .

 137. Radek pisze:

  Zgłaszam się. Pozdrawiam!

 138. wobroniewiary pisze:

  Ależ to wszystko boli czarnego, zwłaszcza I piątek, I sobota i oddanie się Niepokalanej w niewolę
  Fragment sms-a ze spamu:
  „Bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Słuchaj takich głupot a ja czekam z smołą. Widłami was wszystkich w d***ko kuc będę po wsze czasy…”

 139. im pisze:

  Zgłaszam się. IRENA

 140. babula pisze:

  Odnawiam moje ofiarowanie się Maryi.
  Matko Boża pragnę jeszcze bardziej i pełniej należeć do Ciebie!

 141. Marta pisze:

  Zgłaszam się.

 142. Mała Gosia pisze:

  Odmawiam moje ofiarowanie Maryi.Kochana Mateńko chcę bardziej należeć do Ciebie.

 143. KingaHC pisze:

  Ja rownież chciałabym zostać niewolnikiem Matki Bożej i rozpocznę przygotowania 5 listopada.

 144. AnnaSawa pisze:

  Zgłaszam się do ofiarowania Maryi – rozpoczynam 5 listopada. Matko prowadź. Amen 🙂

 145. Edyta pisze:

  Podejmuję od 5 listopada 2017 r 33-dniowego przygotowania do Aktu Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi,w niewolę miłości przez ręce Maryi.Zgłaszam się,Edyta Andura.

 146. Danuta pisze:

  Z radością zgłaszam się. Z Twoją pomocą Mateczko.

  • Agnieszka pisze:

   Witam Was kochani.Od dluzszego juz czasu korzystam z tej strony dla umocnienia wiary i ducha.Od 5 listopada razem z mezem podejmujemy sie przygotowania do oddania zycia Jezusowi przez rece Maryi.
   Bogu dzieki za to dzielo!
   Agnieszka

  • Małgosia pisze:

   Ja również pragnę odnowić moje oddanie Jezusowi przez ręce Maryi. Maryjo pragnę oddać ci wszystko nie zostawiając nic dla siebie. Cała Twoja Maryjo.

 147. Grzegorz Kowalewski pisze:

  Zglaszam sie

 148. witek pisze:

  Odnawiamy z żoną czwarty raz.
  Zgłaszam siebie i moją żonę.

 149. Isia pisze:

  Ja również pragnę ooddać sie Jezusowi i Jego Matce, zakończenie w 6 rocznicę odmawiania Margaretki za księdza misjonarza Rafała.

 150. Grzegorz pisze:

  Zgadzam sie

 151. wobroniewiary pisze:

  Dziękuję Wam wszystkim ❤

 152. Jacek pisze:

  Jacek. Zglaszam sie. Mam nadzieje ze wytrwam.

 153. kasiaJa pisze:

  Odnawiam swoje oddanie się Panu Jezusowi przez Ręce Najświętszej Maryi Panny- od 5-go 🙂

 154. Monika pisze:

  Jutro I Sobota Miesiąca, więc pamiętajmy by przygotować wodę do egzorcyzmowania, dużo wody.
  My również przygotowujemy się do Aktu Oddania – ja po raz kolejny a mąż Grzegorz pierwszy raz.
  Razem będziemy czytać teksty i Traktat Świętego Ludwika.

 155. kasiaJa pisze:

  Tymczasem bardzo mi smutno, ponieważ dzisiaj zauważyłam jaki repertuar grają w kinach w tym miesiącu (listopad), okropieństwo, zarówno dla dorosłych i dla dzieci. Co gorsza z mojej szkoły szykuje się wyjazd chętnych uczniów na film animowany „Coco” – a tutaj recenzja, która mi wystarczyła… „Fabuła animacji skupia się na postaci Miguela, wychowanego w rodzinie którego muzyka jest zakazana od pokoleń. Chłopak od zawsze marzył jednak, by pójść w ślady swojego muzycznego idola Ernesto de la Cruza. Desperacko pragnąć udowodnić swój talent, Miguel dostaje się do kolorowej i zachwycającej Krainy Umarłych. Po drodze spotyka uroczego oszusta Hectora i razem z nim spróbuje rozwikłać rodzinną tajemnicę”.

 156. mała pisze:

  Dziś 33. rocznica pogrzebu ks. Popiełuszki – 03.11.1984 r.

 157. Mateusz pisze:

  Czytam tę stronę od kilku lat mimo mojego młodego wieku (28) i to jest niesamowite jak się ilość osób rozrosła 🙂 pamiętam parę lat temu to czasem nawet jednego komentarza nie było pod artykułem albo 3 góra 8 a teraz? rewelacja niech Bóg wszystkim błogosławi a w szczególności prowadzącym tę stronę, ponieważ wielkie to rodzi owoce 🙂

 158. Rybka pisze:

  Zgłaszam się

  • Elżbieta Maria pisze:

   Podejmuję od 5 listopada 2017
   33-dniowe przygotowanie do Aktu Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi, w niewolę miłości przez ręce Maryi.

 159. MonikaK. pisze:

  Całym sercem pragnę się oddać w niewolę Maryi od 5.11.2017

 160. Agnieszka pisze:

  Wraz z mamą odnawiamy😇

 161. Małgośka pisze:

  Z radością się zgłaszam.Pragnę oddać się w niewolę Maryi.

 162. agicam pisze:

  Ja również od 5 dołączam

 163. Aga A pisze:

  Zgłaszam się.

 164. Teresa pisze:

  Podejmuję od 5 listopada 2017 r 33-dniowe przygotowania do Aktu Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi, w niewolę miłości przez ręce Maryi .

  • Danuta pisze:

   Danuta odnawiam akt oddania się Maryi w niewolę , uczyniłam pierwszy raz w sierpniu 15_tego wg 33 dniowego przygotowania z radością to czynię ponownie, dziękuję z serca pani Ewo!

 165. Marzena pisze:

  Ja rowniez sie zglaszam.

 166. Betula pisze:

  „Słyszelismy wdzięczny głos jak Maryja woła nas
  Pojdzcie do mnie moje dzieci
  Przyszedł czas ach przyszedł czas”

  Tez sie zgłaszam.

  Moze jutro uda mi sie namówic jeszcze pewna grupe pielgrzymow.

 167. Dawid pisze:

  Zgłaszam sie!

 168. Maria pisze:

  Pragnę dołączyć do tego wspaniałego aktu oddania się w niewolę Maryi. Maria

 169. zgadzam sie pisze:

  zgadzam sie

 170. Beata pisze:

  Ja rowniez sie zglaszam razem z kolezanka , obie mieszkamy w Szwecji tylko w innych miastach i obie czytamy ta piekna strone
  PROWADZACYM DZIEKUJEMY i BOG ZAPLAC

 171. zgadzam sie pisze:

  KRYSTYNA PISZE

 172. Maria pisze:

  Zaczynam 5-listopada razem z wami 😉

 173. Gosik pisze:

  Będę zaszczycona móc dołączyć do waszej grupy aby rozpocząć rekolekcje. Oddania się Jezusowi Chrystusowi w niewolę miłości przez ręce Maryji.

 174. Jadwiga pisze:

  Z Pomoca Boza,postaram sie wytrwac w modlitwie,Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Najswietszej Maryi,calej mojej rodziny.

 175. Jacek pisze:

  Zgłaszam się,choć czyniłem to samoistnie.

 176. Paulina pisze:

  Podejmę oddanie się drugi raz z Wami Strona umacnia w wierze i jest bardzo potrzebna Dziękuje

 177. Bozena pisze:

  Z radoscia odnowie ofiarowanie MATCE BOZEJ.

 178. Anna L. pisze:

  Zgłaszam się do Aktu Ofiarowania Jezusowi Chrystusowi Przez Ręce Maryji od 5 listopada przez 33 dni do 8 grudnia

  Anna L.

 179. EwaT. pisze:

  Ja rowniez dolaczam sie jutro ♡

 180. Asia W pisze:

  Zgłaszam sie.

 181. Janina pisze:

  Ja również dołączę 5 listopada

 182. Helena pisze:

  Ja też się oddaję w niewolę Maryji po raz drugi w tym roku. Bóg zapłać za tą wspaniałą stronę, wprost nie mogę uwierzyć, jak się tu dostałam, a był to zupełny przypadek. Błogosławię wszystkim.

 183. Anna D. pisze:

  Podejmiję od 5 listopada 2017 33-dniowe przygotowanie do Aktu Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi, w niewolę miłości przez ręce Maryi.

 184. Jolanta Michalczak pisze:

  Zgłaszam się. Dziękuję Maryi za zaproszenie. Rozpoczynam 5 listopada.

 185. Kinga pisze:

  Ja rowniez odnawiam;) Serdeczne Bog zaplac za pomoc w przygotowaniach;) Kinga

 186. Jolanta N. pisze:

  Zgłaszam się, w sercu zabieram męża i synów. Dziękuję Prowadzącym stronę. Niech Bóg Wszystkim Błogosławi.

 187. bozena2 pisze:

  Zostałam przypadkiem „ściągnięta” na wasz blog. Zgłaszam się, by od 5 listopada do 8 grudnia rozważać modlitwy i ćwiczenia duchowe, ostatecznie i uroczyście oddać się Panu Jezusowi przez ręce Maryi.

 188. Ania pisze:

  Zglaszam sie. Rozpoczynam 5 listopada.

 189. Ufająca Bogu pisze:

  Przestroga dla wszystkich rodziców. Przede wszystkim nikt nie powinien wysyłać na taką zabawę dzieci. Potrzebna modlitwa.
  http://gosc.pl/doc/4293724.Dzieci-podpisaly-cyrografy-na-balu-hallowenowym-w-Bytomiu

  • wobroniewiary pisze:

   Diabeł nie będzie pytał, czy te dzieci podpisały to dla zabawy , dla żartów itd., on już ma do tych dzieci prawo, poczekajmy 25-30 lat a wtedy zobaczą co będzie w ich życiu się dziać 😦

 190. iwona pisze:

  Pragnę dołączyć do Aktu oddania Panu Jezusowi przez Ręce Maryji

 191. Alina pisze:

  Zgłaszam się, rozpoczynam 5 listopada. Na chwałę Pana.

 192. Teresa Muszakowska pisze:

  Podejmuję od 5 listopada 2017 r 33-dniowe przygotowania do Aktu Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi, w niewolę miłości przez ręce Maryi.

 193. Maria M-K pisze:

  Zgłaszam chęć oddania się Maryi w niewolę.

 194. Aneta Kubiak pisze:

  Proszę i mnie zabrać ze sobą na Ołtarz Pański 😀Ofiarowałam się Maryji już 2 lata temu ale tak osobiście . . . ,dotąd żaden kapłan nie zabrał moje ofiarowanie na Mszę Świętą!!! AMEN

 195. Ernest S. pisze:

  Podejmiję od 5 listopada 2017 33-dniowe przygotowanie do Aktu Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi, w niewolę miłości przez ręce Maryi.

 196. Monika T. pisze:

  Podejmuję od 5 listopada 2017 r. 33-dniowe przygotowanie do Aktu Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi.

 197. Maria pisze:

  Ja – odnawiam, Alicja – podejmuje przygotowania po raz pierwszy. Chwała Panu!

 198. Beata pisze:

  Podejmuje przygotowanie do oddania sie w niewole Maryji

 199. Kamila Gozdalik pisze:

  Pragnę przygotować się przez 33 dni od 5 listopada do 8 grudna do Aktu oddania sie w niewolę miłości Jezusa Chrystusa przez ręce Maryji

 200. Barbara O. pisze:

  Pragnę odnowić swój Akt i przygotowuję się od jutra

 201. Agnieszka J. pisze:

  Podejmuję od 5 listopada 2017 33-dniowe przygotowanie do Aktu Poświęcenia się Jezusowi w niewole milosci przez Maryję.

 202. Katarzyna K. pisze:

  Podejmuję przygotowanie do Aktu oddania się Jezusowi Chrystusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi , w dniu 8 grudnia.

 203. Dorota pisze:

  Proszę i mnie zabrać na Ołtarz Chwały.

 204. Kasia pisze:

  Ja też rozpoczynam

 205. Gosia pisze:

  Ja również się zgłaszam!

 206. Elżbieta pisze:

  Też dołączam w niewolę Maryi.

 207. wobroniewiary pisze:

  Zapraszam do najnowszego wpisu:
  I dzień z 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję
  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2017/11/05/i-dzien-z-33-dniowego-okresu-cwiczen/

 208. Małgorzata pisze:

  Zgłaszam się do aktu oddania.

 209. marysia1 pisze:

  Rozpoczynam

 210. Gosik pisze:

  Bardzo pragnę przyłączyć się do rekolekcji i zostać niewolnikiem Maryji w akcie ofiarowania się. Jezusowi Chrystusowi.

 211. Robert P. pisze:

  Podejmuję od 5 listopada 2017 r. 33-dniowe przygotowanie do Aktu Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi.

 212. Małgorzata pisze:

  Zgłaszam się do aktu oddania Maryi

 213. Agnieszka S. pisze:

  Podejmuję przygotowanie do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję.

 214. Krzysztof P. pisze:

  Odnawiam swój Akt Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi

 215. Danuta pisze:

  Podejmuję przygotowanie

 216. Teresa pisze:

  Dodaję jeszcze jedną osobę Alinę, która od 5 list. podejmuje 33-dniowe przygotowania do Aktu poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi, w niewolę miłości przez ręce Maryi .

 217. Magdalena pisze:

  Podjęłam przygotowanie do Aktu poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi. Proszę o zabranie mnie na Ołtarz Chwały.

 218. Monika Migacz pisze:

  I ja podejmuje się 33 dniowych rekolekcji do Aktu poswiecenia się Jezusowi Chrystusowi, ę niewolę miłości przez ręce Maryio.Prosze i mnie ofiarować na Ołtarzu Pańskim.
  Monika Migacz

 219. Julia M pisze:

  Podjelam przygotowanie, prosze mnie zabrac na Oltarz Chwaly. Pozdrawiam goraco wszystkich.
  Julia M (Londyn)

 220. Agata pisze:

  Podjełam od 5 listopada 2017 33-dniowe przygotowanie do Aktu Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi, w niewolę miłości przez ręce Maryi.

 221. Helena pisze:

  Podjęłam przygotowania, proszę mnie zabrać na Ołtarz chwały. Któż jak Bóg.

 222. Joanna pisze:

  Proszę o zabranie mnie oraz mojej Mamy Krystyny. Bóg zapłać!

 223. Marta P pisze:

  Podjęłam od 5 listopada 2017 33-dniowe przygotowanie do Aktu Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi, w niewolę miłości przez ręce Maryi.

  • Marta P pisze:

   Proszę i mnie zabrać na Ołtarz Chwały

   • Zuzanna L. pisze:

    Proszę i mnie zabrać ze sobą na Ołtarz Pański Ofiarowałam się Maryi już w tym roku ale tak osobiście . . . ,dotąd żaden kapłan nie zabrał moje ofiarowanie na Mszę Świętą!!! AMEN

    W dniu 13 listopada 2017 16:20 użytkownik W obronie Wiary i Tradycji

 224. Magda pisze:

  Ja rownież od 5 listopada, podjęłam modlitwę oddania w niewolę Jezusowi przez Maryję 🙏🏻 Proszę o zabranie o. Jana Pawła w modlitwie gdyż nie mam kierownika duchowego

 225. Agata pisze:

  Proszę o zabranie mnie. Bóg zapłać.

 226. Renata pisze:

  Tak, świadomie i dobrowolnie przystąpiłam do 33 dniowego przygotowania do Aktu Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi. Proszę zabrać moje ofiarowanie się na ołtarz.

 227. Jola pisze:

  Podjęłam się 5 listopada modlitwy oddania się w niewolę Jezusowi w Maryi.Proszę o zabranie na Ołtarz Pański mnie i moją mamę Maryję.Bóg zapłać.

 228. Elżbieta pisze:

  Bardzo proszę Ojca Macieja o zabranie mnie na Ołtarz Pański.
  Przystąpiłam do 33 dniowego przygotowania do Aktu Poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi w niewolę miłości przez Maryję naszą Mamę.Bóg zapłać.

 229. Elżbieta pisze:

  Zgłaszam się do aktu oddania

 230. Agnieszka Bronowska-Miazga pisze:

  Czy na tej stronie nadal prowadzone są zapisy?

 231. Izabela pisze:

  Zgłaszam się. Pragnę

 232. Ewelina pisze:

  Czy mogę 33 dniowe zawierzenie zacząć w innym dniu niż te wskazane w Traktacie? i zakonczyć w swięto maryjne inne niż wymienione w Traktacie? Bardzo proszę o odpowiedz

 233. Renata Głuch pisze:

  Ja już jestem Rycerzem Niepokalanej od dnia 03.11.2017r.w Niepokalanowie i jestem całkowicie oddana woli Niepokalanej.Traktat czytam i nadal chcę pełnić wolę Maryji i należeć do niej całkowice już wiele razy doświadczyłam w swoim życiu i moich bliskich jej cudownej opieki.

 234. Agata pisze:

  Zgłaszam się

 235. Agata pisze:

  Też Zgłaszam się

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s