Św. Ludwik Maria de Montfort odpowiada kiedy nastąpi kres czasów ostatecznych. Stop fałszywym prorokom i datom

Kiedy i jak to się stanie?… Jedynemu Bogu to jest wiadome. My zaś milczmy, módlmy się, prośmy, wyczekujmy: Czekając oczekiwałem Pana (Ps 39(40),2 Wlg)

Apostołowie Czasów Ostatecznych (…) w ustach będą mieli obosieczny miecz słowa Bożego (Hbr 4,12; Ef 6,17); na ramionach nieść będą zakrwawiony proporzec Krzyża, w prawej ręce krucyfiks, różaniec w lewej, święte imiona Jezusa i Maryi na sercu, a skromność i umartwienie Jezusa Chrystusa zajaśnieje w całym ich postępowaniu.

Nie czytajmy fałszywych proroków, nie zgadujmy i nie gdybajmy. Posłuchajmy kolejnego Świętego, który mówi, iż Bóg sam zna czas i miejsce.

Apostołowie czasów ostatecznych

Lecz kimże będą owi słudzy, niewolnicy i dzieci Maryi? Będą to kapłani Pańscy, co jak ogień gorejący będą rozpalać wszędzie żar miłości Bożej.

Będą jako strzały w ręku mocarnej Maryi (zob. Ps 127,4), by przebić Jej nieprzyjaciół. Będą jako synowie pokolenia Lewi, którzy dobrze oczyszczeni ogniem wielkich utrapień, a ściśle zjednoczeni z Bogiem, będą nosić złoto miłości w sercu, kadzidło modlitwy w duszy i mirrę umartwienia w ciele.

Dla biednych i maluczkich będą oni wszędzie dobrą wonią Chrystusową; dla „wielkich” zaś tego świata, dla bogaczy i pysznych, będą wonią śmierci (por. 2 Kor 2,14-16).

Będą jak chmury gromonośne, które za najmniejszym powiewem Ducha Świętego polecą w dal, by rozsiewać słowo Boże i nieść życie wieczne, nie przywiązując się do niczego, nie dziwiąc się niczemu, nie smucąc się niczym. Grzmieć będą przeciw grzechowi, huczeć przeciwko światu, uderzą na diabła i jego wspólników i przeszyją obosiecznym mieczem słowa Bożego (Ef 6,17) na życie lub śmierć wszystkich, do których Najwyższy ich pośle.

Będą to prawdziwi apostołowie czasów ostatecznych, którym Pan Zastępów da słowo, moc działania cudów i odnoszenia świetnych zwycięstw nad Jego nieprzyjaciółmi.

Będą spoczywać bez złota i srebra, a co ważniejsze, bez troski „pośród innych kapłanów i duchownych” – „inter medios cleros”, a jednak będą mieli srebrzące się skrzydła gołębicy (Ps 68,14), by z czystą intencją chwały Bożej i zbawienia dusz udawać się wszędzie, dokąd Duch Święty zawoła. A wszędzie, gdzie głosić będą słowo Boże, pozostawią po sobie tylko złoto miłości, będącej doskonałym wypełnieniem Prawa (Rz 13,10).

Wiemy wreszcie, że będą to prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa, idący śladami Jego ubóstwa, pokory, wzgardy dla świata, miłości bliźniego. Będą nauczali jak iść wąską drogą do Boga w świetle czystej prawdy, tj. według Ewangelii, a nie według zasad świata, bez względu na osobę, nie oszczędzając nikogo, bez obawy przed kimkolwiek ze śmiertelnych, choćby najpotężniejszym. W ustach będą mieli obosieczny miecz słowa Bożego (Hbr 4,12; Ef 6,17); na ramionach nieść będą zakrwawiony proporzec Krzyża, w prawej ręce krucyfiks, różaniec w lewej, święte imiona Jezusa i Maryi na sercu, a skromność i umartwienie Jezusa Chrystusa zajaśnieje w całym ich postępowaniu.

Takimi oto będą owi wielcy mężowie, którzy się pojawią, a których Maryja ukształtuje i wyposaży na rozkaz Najwyższego, by Królestwo Jego rozprzestrzeniali nad krainą bezbożnych, bałwochwalców i mahometan. Kiedy i jak to się stanie?… Jedynemu Bogu to jest wiadome. My zaś milczmy, módlmy się, prośmy, wyczekujmy: Czekając oczekiwałem Pana (Ps 39(40),2 Wlg)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

24 odpowiedzi na „Św. Ludwik Maria de Montfort odpowiada kiedy nastąpi kres czasów ostatecznych. Stop fałszywym prorokom i datom

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 2. I oczywiście nie można zapomnieć o 33 dniowy okres przygotowania do
  Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryje. Wg św. Ludwika.
  Wspaniała rzecz. Polecam

 3. Marzena01 pisze:

  Proszę o modlitwę- mój drogi wujek jest w bardzo poważnym stanie:(

 4. wobroniewiary pisze:

  Piąty dzień Nowenny Do Ducha Świętego

  Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
  Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
  Niebieską łaskę zesłać racz
  Sercom, co dziełem są Twych rąk.
  Pocieszycielem jesteś zwan,
  I Najwyższego Boga dar,
  Tyś namaszczeniem naszych dusz,
  Zdrój żywy, miłość, ognia żar,
  Ty darzysz łaską siedemkroć,
  Bo moc z prawicy Ojca masz,
  Przez Boga obiecany nam,
  Mową wzbogacasz język nasz.
  Światłem rozjaśnij naszą myśl,
  W serca nam miłość świętą wlej,
  I wątłą słabość naszych ciał
  Pokrzep stałością mocy Twej.
  Nieprzyjaciela odpędź w dal
  I Twym pokojem obdarz wraz.
  Niech w drodze za przewodem Twym
  Miniemy zło, co kusi nas.
  Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
  Daj, by i Syn poznany był,
  I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
  Niech wyznajemy z wszystkich sił.
  Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
  Synowi, który zmartwychwstał,
  I Temu, co pociesza nas,
  Niech hołd wieczystych płynie chwał.
  Amen.

  Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego
  Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni. Proszę Cię o Twoje dary:
  1. Proszę o dar mądrości, bym poznał i umiłował Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, mój Boże.
  2. Proszę o dar rozumu, abym na ile mój umysł może pojąć, zrozumiał prawdy wiary.
  3. Proszę o dar umiejętności, abym patrząc na świat, dostrzegał w nim dzieło Twojej dobroci i mądrości, i abym nie łudził się, że rzeczy stworzone mogą zaspokoić wszystkie moje pragnienia.
  4. Proszę o dar rady na chwile trudne, gdy nie będę wiedział jak postąpić.
  5. Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus.
  6. Proszę o dar pobożności, abym chętnie przebywał z Tobą w modlitwie, abym patrzył na ludzi jako na braci, a na Kościół jako miejsce Twojego działania.
  7. Na koniec proszę o dar bojaźni Bożej, bym lękał się grzechu, który obraża Ciebie, Boga po trzykroć Świętego. Amen.
  Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, (do prywatnego odmawiania)
  Nowenna do Ducha Świętego. Dzień 5.
  Pismo święte poucza: „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości”

  MODLITWA WSTĘPNA (odmawiana w każdym dniu nowenny)
  Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  MODLITWA W PIĄTYM DNIU NOWENNY
  Pismo święte poucza: “Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8,26-27).
  Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

  MODLITWY KOŃCOWE (odmawiane w każdym dniu nowenny)
  Ojcze nasz…
  Módlmy się: Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 5. wobroniewiary pisze:

  O sprawie komunii dla rozwodników wypowiadał się szef Kongregacji Nauki Wiary. I postawił sprawę zupełnie jasno. Dodał także, nie może być mowy o odrębnych praktykach biskupów i papieża – „jest to błędne rozumowanie, które szkodzi Kościołowi”.

  http://malydziennik.pl/bardzo-ostre-slowa-o-wprowadzaniu-amoris-laetitia-quotnie-ma-dwoch-magisteriowquot-co-teraz-bedzie,5305.html

 6. Klara pisze:

  http://www.citizengo.org/pl/71061-sa-takie-chwile-w-dziejach-narodow-i-panstw-gdy-jasno-widac-ze-calej-zbiorowosci-wspolnoty?m=5&tcid=35873550

  Podpisz i daj wyraz poparcia dla stanowiska rządu w sprawie nie przyjmowania emigrantów których kanclerz niemiec zaprosiła!
  Brońmy naszej wolnosci przed straszliwą nawałnica dziczy!

 7. Paweł pisze:

  Ewangelia wg św. Marka 13, 32:
  „Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.”
  http://www.biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=312

  Cytat z książki s. Marii Natalii Kovacsics „Maryja – Zwycięska Królowa świata” [str. 164, wydanie Wydawnictwa „Maria Vincit”, Wrocław 2007]:

  Maryja: „Czas nawrócenia grzesznego świata jest ukryty najgłębiej w moim Niepokalanym Sercu. Nawet Syn nie zna jego daty, a jedynie Ojciec, który ukrył tę tajemnicę w skarbcu mego serca. To, co was dotyczy: módlcie się, miejcie nadzieję, nie lękajcie się. Ja, Zwycięska Królowa świata, jestem z moją mocą, bardzo blisko was, o wiele bliżej jestem z pomocą, niż w to wierzycie. Wy, którzy poznaliście prawdę, radujcie się i oczekujcie mnie czyniąc bez ustanku pokutę. Radujcie się, powtarzam – radujcie się, ponieważ Ojciec Niebieski wraz ze mną wielkie dzieło uczynił. Otacza mnie czcią bardziej niż ktokolwiek i obdarzył mnie władzą Królowej. W moje dłonie Królowej złożył dzieło zbawienia grzesznego świata. Jestem Zwycięską Królową świata, Królową wszystkich dusz, której wszystkie armie piekła nie są w stanie oprzeć się. Słuchajcie tego, co mówię: zwycięstwo jest w moich rękach!”
  http://www.duchprawdy.com/s_maria_natalia_maryja_zwycieska_krolowa_swiata.htm

  • Kasia pisze:

   Z tych samych objawien jeszcze dodam:
   ‚JEZUS: ‚Wszyscy ktorzy walcza mieczem od miecza pogina'(Mt 26,52). Nie pytajcie zatem kiedy swiat sie nawroci. Pytajcie raczej kiedy wy sami sie nawrocicie’.

 8. MariaPietrzak pisze:

  …”będą nosić złoto miłości w sercu, kadzidło modlitwy w duszy i mirrę umartwienia w ciele.” / sw. Ludwik de Montfort

  ❤Apostołowie mojej Miłości❤ …
  ( z kilku orędzi z 2 dnia miesiąca , podanych przez Mirjane w Medjugorje)

  💙 „W tym czasie proszę was, byście odnowili Kościół!”
  Zapytałam: „Czy ja to mogę, czy to możemy?” Pani odpowiedziała:
  „Dzieci moje, ale ja będę z wami.
  Apostołowie moi….będę z wami i pomogę wam. Odnówcie najpierw siebie i swoje rodziny, a wtedy wszystko będzie łatwiejsze”.
  Powiedziałam: „Tylko Ty, Matko, bądź przy nas”.
  2 kwietnia 2005
  ❤ – miłość, która żyje,
  miłość, która pociąga,
  miłość, która daje życie.
  Takiej miłości was uczę – czystej miłości. Waszym zadaniem jest,
  moi apostołowie, żebyście ją rozpoznali, żyli nią i szerzyli ją.
  2 kwiecień 2017
  💚 …Swoim życiem otwierajcie drogę tym, którzy wciąż błąkają się w poszukiwaniu prawdy. Dzieci moje, bądźcie moimi apostołami, którzy nie żyli na próżno.
  2 kwietnia 2013
  💙 Proście Ducha Świętego, byście byli odbiciem mojego Syna.
  Proście, byście mogli być apostołami boskiej światłości w tym czasie ciemności i beznadziei.
  To jest czas waszej próby.
  2 marca 2012
  💛 …aby wasze życie poprzez pokorną miłość pokazało prawdę wszystkim tym, którzy szukają jej , szukają w mroku kłamstwa.
  Dzieci moje, apostołowie moi, pomóżcie mi otworzyć drogi mojemu Synowi…
  2 października 2010
  💚💜 … mimo wszystkich znaków, które są im słane, myślą, że mogą kroczyć bez mojego Syna.
  Nie mogą!
  Kroczą ku wiecznej zagładzie.
  Dlatego gromadzę was, którzy gotowi jesteście otworzyć mi swoje serce,
  którzy gotowi jesteście być apostołami mojej miłości, byście mi pomogli, a żyjąc Bożą miłością, byli przykładem dla tych, którzy jej nie znają.
  2 marca 2011
  ❤ Dzieci moje, apostołowie moi, wielkie jest zaufanie, którym Ojciec Niebieski przeze mnie, swoją służebnicę, obdarzył was, byście pomagali tym, którzy Go nie znają,
  by pojednali się z Nim i naśladowali Go.
  2 sierpnia 2013
  💚 Proszę Ducha Świętego, by odnowił was i umocnił.
  Proszę Ducha Świętego, byście, kiedy pomagacie innym, wyzdrowieli i wy sami. Proszę Go, byście przez Niego byli dziećmi Bożymi i moimi apostołami…”.
  25 września 2013
  💗 Pragnę, byście rozpoznali prawdę mojego Syna i byli moimi apostołami,
  25 grudnia 2013
  💙 Z matczyną miłością pragnę nauczyć was szczerości, ponieważ pragnę, byście w swoim działaniu jako moi apostołowie byli dokładni, zdecydowani, a nade wszystko szczerzy.
  2 lutego 2012
  💛 Przychodzę do was jako Matka i pragnę, abyście we mnie jako Matce znaleźli miejsce zamieszkania, pocieszenie i odpoczynek. Dlatego, dzieci moje, apostołowie mojej miłości, módlcie się !
  2 marca 2012
  💙 Wzywam was, byście adorowali mojego Syna, aby wasza dusza wzrastała i osiągnęła prawdziwą duchowość.
  Apostołowie moi, wtedy będziecie mogli Mi pomóc
  2 listopada 2014
  💗 Dzieci moje, posłużę się wami, apostołami miłości, by pomóc wszystkim swoim dzieciom poznać Prawdę. …
  2 stycznia 2015
  💜Wy jesteście moją siłą.
  Wy, apostołowie moi, którzy swoją miłością, pokorą i cichością modlitwy sprawiacie, że można poznać mojego Syna.
  Wy żyjecie we Mnie.💕
  2 marca2015
  💛 wzywam was, apostołowie moi, byście z radością żyli Eucharystią, bo w Eucharystii mój Syn daruje się wam zawsze na nowo i swoim przykładem ukazuje miłość i ofiarę do bliźniego…
  2 kwietnia 2015
  ❤ Apostołowie moi, potrzebuję was, abyście ukazywali wszystkim prawdę Bożą, by moje serce, które doznało i dzisiaj doznaje tak wielu cierpień, mogło zwyciężyć w miłości
  2 maj 2015
  💚 Kościół teraz cierpi, a potrzeba apostołów, którzy kochając jedność, świadcząc i obdarzając, wskazują drogi Boże;
  potrzeba apostołów, którzy przeżywając Eucharystię sercem, czynią wielkie dzieła;
  potrzeba was,
  moi apostołowie miłości. 💕
  2 grudzień 2015

  ….🔥”Proście Ducha Świętego, byście byli odbiciem Syna mojego” …Apostołowie mojej miłości.
  … Idzie lud nowy , do służby gotowy.
  „… w ustach obosieczny miecz słowa Bożego …Różaniec w jednej , a Krzyż w drugiej ręce…”
  Modlitwa i ofiara
  Bo za Miłość , miłością się płaci !
  Błysk
  Zachwyt
  Rozpoznanie
  Gorące w Nim rozmiłowanie
  … Serca zdobyte …
  Ziemia Panu poddana !

 9. Bogdan pisze:

  Proszę o modlitwę,moja córka ma szansę powrotu do życia.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s