Homilia ks. Jana Pęzioła z dnia 22 kwietnia 2017 r.

*****

Ks. Adam Skwarczyński proponuje nam lekturę fragmentu ciekawego artykułu zza naszej wschodniej granicy, otrzymanego od tłumacza. Może się to wydać paradoksem, że dawni „ateiści” mogą umocnić nas w wierze w zmartwychwstanie Chrystusa!

Świadkowie Zmartwychwstania Chrystusa
Świadectwa historyków na temat głównego wydarzenia naszej ery
Tłumaczył Andrzej Leszczyński (19.7.2013 r.)

Przywykliśmy uważać wszystkich uczonych czasów radzieckich za ateistów. Ale to wcale tak nie było. Oto referat-sprawozdanie znanego filologa radzieckiego, akademika Akademii Nauk ZSRR Aleksandra Iwanowicza BIELECKIEGO (+1961 r.), który on zatytułował – “Niektóre uwagi o literaturze ateistycznej ostatnich lat”. Zadziwia odwaga, jaką wykazał akademik, kierujący wówczas Instytutem Literatury w Kijowie, prezentując te “uwagi”.

Oto fragment tego referatu-sprawozdania, wykonanego na polecenie KC KP Ukrainy.

Zacznijmy od Józefa Flawiusza. Jak wiemy, był on jednym z najbardziej wiarygodnych świadków historycznych. Karol Marks mówił: “Wiarygodna historia może być pisana tylko na podstawie takich dokumentów, jak dzieła Józefa Flawiusza lub innych o takiej samej jak one wartości”. Ponadto Flawiusz w czasie swego życia mógł być również dobrze zorientowany w wydarzeniach, opisanych w Ewangeliach. Wreszcie, Flawiusz nie był wyznawcą Chrystusa, i dlatego nie ma podstaw, aby oczekiwać od niego jakichś przesadnych opisów, korzystnych dla chrześcijan. Czy rzeczywiście Flawiusz nic nie mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa, jak twierdzą ateiści?

 Ci, którzy tak mówią, powinni chociaż jeden raz w życiu, chociaż tylko na chwilę, zajrzeć do fragmentów jego utworów, opublikowanych zaledwie trzy lata temu w radzieckim wydaniu Akademii Nauk ZSRR. A tam czarno na białym jest napisane: “W owym czasie wystąpił Jezus, człowiek wielkiej mądrości, jeśli tylko można nazwać Go człowiekiem, dokonujący cudów; kiedy na skutek donosu naszych najważniejszych ludzi Piłat ukrzyżował Go na krzyżu, zawahali się ci, którzy jako pierwsi Go pokochali. Na trzeci dzień On znów zjawił się do nich żywy”. Jak to powiązać z wypowiedziami i zapewnieniami, że Józef Flawiusz ani słowem nie mówi o Chrystusie? […]
A oto dalsze świadectwa: Ks. A. Skwarczyński poleca: „Świadkowie Zmartwychwstania Chrystusa. Świadectwa historyków tamtego czasu….”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Homilia, Wydarzenia i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

16 odpowiedzi na „Homilia ks. Jana Pęzioła z dnia 22 kwietnia 2017 r.

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 2. Papież Franciszek na Regina Caeli o Niedzieli Miłosierdzia
  Ustanawiając przypadającą dziś Niedzielę Miłosierdzia Bożego św. Jan Paweł II kierował się natchnieniem Ducha Świętego – stwierdził Papież w rozważaniu przed południową modlitwą Regina Caeli. Franciszek zauważył że tym razem, kilka miesięcy po zakończeniu Jubileuszu Miłosierdzia, niedziela ta jest okazją podjąć na nowo z całą mocą łaskę, która wypływa z Bożego Miłosierdzia, a zwłaszcza jego jeden konkretny aspekt jakim jest odpuszczenie grzechów.
  „Dzisiejsza Ewangelia opowiada o ukazaniu się Chrystusa Zmartwychwstałego uczniom zgromadzonym w Wieczerniku (por. J 20, 19-31). Święty Jan pisze, że Jezus, pozdrowiwszy swoich uczniów powiedział im: ‘Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»’(w. 21-23). Takie jest znaczenie miłosierdzia, które ukazuje się właśnie w dniu zmartwychwstania Jezusa jako odpuszczenie grzechów. Jezus Zmartwychwstały przekazał swojemu Kościołowi jako pierwsze zadanie, jako jego najistotniejszą misję, konkretne głoszenie wszystkim przebaczenia. Takie jest pierwsze zadanie: głosić przebaczenie. Ten widzialny znak Jego miłosierdzia przynosi pokój serca i radość ponownego spotkania z Panem” – powiedział Ojciec Święty.
  Franciszek zwrócił też uwagę na poznawcze znaczenie miłosierdzia. Ono bowiem otwiera umysł i pozawala lepiej zrozumieć Boga i naszą osobistą egzystencję.
  „Miłosierdzie pozwala zrozumieć, że przemoc, urazy, zemsta nie mają żadnego sensu, a pierwszą ich ofiarą jest ten, kto żyje tymi uczuciami, ponieważ wyzbywa się swej godności. Miłosierdzie otwiera także bramę serca i pozwala wyrazić bliskość przede wszystkim tym, którzy są samotni i zepchnięci na margines, ponieważ sprawia, że czujemy się braćmi i dziećmi jednego Ojca. Sprzyja ono rozpoznaniu tych, którzy potrzebują pociechy i pozwala znaleźć odpowiednie słowa, aby dać pociechę. Miłosierdzie rozgrzewa serce i czyni je wrażliwym na potrzeby braci, wraz dzieleniem się i udziałem w ich troskach. Ogólnie rzecz biorąc miłosierdzie angażuje wszystkich do bycia narzędziami sprawiedliwości, pojednania i pokoju. Nigdy nie zapominajmy, że miłosierdzie ma kluczowe znaczenie w życiu wiary i jest konkretną formą, poprzez którą ukazujemy zmartwychwstanie Jezusa” – mówił Ojciec Święty.
  http://pl.radiovaticana.va/news/2017/04/23/papie%C5%BC_na_regina_caeli_o_niedzieli_mi%C5%82osierdzia/1307568

 3. Papież Franciszek dziękuje Polakom za pomoc dla Syrii

  Po odmówieniu modlitwy Regina Caeli Franciszek pozdrowił w sposób szczególny czcicieli Bożego Miłosierdzia, gromadzących się w rzymskim sanktuarium, nieopodal Watykanu. Nawiązał też do przeprowadzanej dziś we wszystkich kościołach w Polsce zbiórce pieniędzy na pomoc Syryjczykom.
  „Pozdrawiam polskich pielgrzymów i wyrażam głębokie uznanie dla inicjatywy Caritas Polska, mającej na celu udzielenie pomocy tak wielu rodzinom w Syrii. Szczególne pozdrowienie kieruję do czcicieli Bożego Miłosierdzia przybyłych dziś do kościoła Ducha Świętego in Sassia” – powiedział Papież.
  Franciszek przypomniał też o wczorajszej beatyfikacji francuskiego kapłana Louis-Antoine Ormières. Żył on w XIX w. Założył zgromadzenie Sióstr Anioła Stróża, zajmujące się wychowaniem dzieci i młodzieży. „Niech jego przykład i wstawiennictwo wspierają w sposób szczególny tych, którzy pracują w szkole i na polu wychowania” – powiedział Papież.
  http://pl.radiovaticana.va/news/2017/04/23/papie%C5%BC_dzi%C4%99kuje_polakom_za_pomoc_dla_syrii/1307570

 4. Alutka pisze:

  Film „Faustyna”
  Od 37″ 40″ siostra podczas badań psychiatrycznych

 5. Homilia abp. Marka Jędraszewskiego wygłoszona w Łagiewnikach
  Żyjemy radością zmartwychwstania. Droga ku tej radości wiodła poprzez ból i mękę, która swój szczyt osiągnęła na krzyżu, gdy umierający Chrystus wołał do Ojcasłowami Psalmu 22: „«Eli, Eli, lema sabachthani?», to znaczy «Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?»” (Mt 27, 46). Tą bezbrzeżną skargą Psalmisty Chrystus wziął na siebie cały los człowieka, wszystkie jego udręki i przerażające niekiedy poczucie osamotnienia. Jednakże nie były to Jego ostatnie słowa. Tuż przed śmiercią „Jezus zawołał [bowiem] donośnym głosem: «Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego»” (Łk 23, 46). Były to słowa całkowitego oddania się Bogu. Z tego Jezusowego oddania się wyniknęło Jego ostateczne zwycięstwo. Jak później w swych katechezach głosił św. Piotr, „Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim” (Dz 2, 24a).

  Po latach, pisząc swój Pierwszy List, św. Piotr będzie wysławiał Boga za to, że zmartwychwstanie Chrystusa stało się źródłem nadziei chrześcijan na podobne zmartwychwstanie i chwalebne życie w niebie: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym” (1 P 1, 3-5).
  Całość: http://www.niedziela.pl/artykul/28464/Homilia-abp-Marka-Jedraszewskiego

  • MariaPietrzak pisze:

   A mnie zostało….

   🔼🔼🔼
   🔼🔼
   🔼 Tak , świat powinien nieustannie wołać do Chrystusa :
   Kyrie elejson !
   Panie, zmiłuj się nad nami !
   •••••
   ‚powinien nieustannie’ , mówi Pasterz …
   to błaganie , o miłosierdzie staranie , z uniżenia , jak często podkreśla Ewa … czegóż więcej nam potrzeba !?
   Powszechnej Mobilizacji , chyba .
   🔼🔼 🔼
   🔼🔼
   🔼Dokładnie sto lat temu,
   w 1917 roku,
   do władzy w Rosji doszli bolszewicy, których przywódca głosił, że „religia jest gorzałką dla ludu”.
   Za tym sformułowaniem kryło się przekonanie,
   że jak alkohol jest czymś złym, ponieważ pozbawia on człowieka zdolności do trzeźwego myślenia i do twórczego i odpowiedzialnego działania,
   tak równie złą rzeczą jest religia, która odrywa człowieka od zaangażowania w budowę lepszego i bardziej sprawiedliwego świata.
   W konsekwencji w imię ateizmu, na niespotykaną dotąd w dziejach ludzkości skalę, zaczęły się prześladowania chrześcijan i chrześcijaństwa….
   … aby nikt nie mógł już więcej słyszeć o Chrystusowej Ewangelii
   ani też nie pragnął dla siebie Bożego miłosierdzia.
   •••••
   „religia jest gorzałką dla ludu”…powtarzają spadkobiercy ,
   ale czasy jakby gorsze , bo dziś , dla tej gorzałki , swój prześladuje swego … za wiarę , za wierność , za odwagę świadectwa !
   bo nie chce z nim biec za pustką !
   Odciąga od złego !
   Obmódlmy „nieświadomego” !
   🔼🔼 🔼
   🔼🔼
   🔼 „Jezu miłosierny, z Tobą pójdę odważnie i śmiało w walkę i boje.
   W imię Twoje wszystkiego dokonam i wszystko zwyciężę.
   Boże mój,
   Dobroci nieskończona,
   proszę Cię, niechaj mi towarzyszy zawsze i we wszystkim nieskończone miłosierdzie Twoje”. (Dzienniczek, 859).
   🔼Niech nie zabraknie nam tej ufności🔼
   z którą w krakowskim Prądniku Siostra Faustyna zaczynała Nowy Rok 1937 ,
   zaznaczył na zakończenie ,
   Pasterz od Miłosiernego .
   🔼
   Bog zapłać !
   Pasterzowi i @ewangeliadlanas !
   Szkoda , ze brak oktawy do tej Niedzieli i jej obietnic ; niektórzy dopiero teraz sie ocknęli …

 6. Papież Franciszek:
  Miłosierdzie Boże jest wieczne. Nigdy się nie kończy, nie wyczerpuje, nie poddaje się w obliczu zamknięć ani nie ustaje.

  Prośmy o łaskę, byśmy niestrudzenie czerpali od Jezusa Boże miłosierdzie i nieśli je w świat.

 7. „Weź i czytaj!” – Wkrótce Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego
  Organizowany po raz pierwszy, Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego odbędzie się już 30 kwietnia. To ogólnopolska inicjatywa Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II oraz Fundacji Soar i Fundacji Dabar. Wydarzenie polega na poddaniu się szczególnej refleksji nad wybranym fragmentem Słowa Bożego. W tym roku będą to cytaty z „Listu św. Pawła do Galatów”. Hasło wydarzenia brzmi: „Weź i czytaj!”.
  Więcej: https://ewangeliadlanas.wordpress.com/2017/04/23/wez-i-czytaj-wkrotce-narodowy-dzien-czytania-pisma-swietego/

 8. wobroniewiary pisze:

  Myślałam, że dziś Święto Miłosierdzia Bożego spędzę w łóżku do końca. Nagłe ostre zachorowanie, ale Ania M. („ta od książeczek Modlitwa Uniżenia” napisała mi sama z siebie, że „Ewo, w godzinie miłosierdzia podczas modlitwy uniżenia od 15 do 16 szczególnie zanurzę Ciebie …. w Sercu Miłosiernego Pana Jezusa”

  Ok. 16-00 wzięłam następną porcję leku i zasnęłam. Obudziłam się o 17.30. Na chwiejnych nogach z butelką wody egzorcyzmowanej i po uczynieniu znaku krzyża olejkiem Padre Pio ruszyłam do kościoła.

  I Pan Bóg okazał mi swoje miłosierdzie, mogłam być u spowiedzi świętej, uczestniczyć w całej Mszy św., a dziś do bazyliki w moim mieście sprowadzono relikwie I-szego stopnia św. s. Faustyny – wszyscy mogliśmy je ucałować a w kościele na koniec już po Mszy św. puszczono z głośników „Perełki z Dzienniczka”

  Ponadto ks. proboszcz sprowadził wielkie figury Pastuszków Fatimskich i Matki Bożej Fatimskiej do naszego Rosarium, będą one poświęcone i wystawione w dniu kanonizacji Pastuszków 13 maja 2017 r.

  I jeszcze dowiedziałam się, że my, którzy przystąpiliśmy (co prawda przystąpiłam w Wąwolnicy) do duchowej adopcji dziecka poczętego w dniu 25 marca, co miesiąc 25-tego dnia miesiąca gromadzimy się na Mszy św. w intencji tych dzieci.

  Piękny dzień. Pełen miłosierdzia. Dziękuję Ci Panie ❤

  • kropka pisze:

   No to mamy i świadectwo Ewy o olejku Padre Pio
   Super, że pomógł i mogłaś iść do kościoła na Mszę św.
   A modlitwa leżenia krzyżem też działa cuda.

  • Sylwia pisze:

   Mi nie było wczoraj dane pójść do Kościoła właśnie ze względu na chorobę i działanie leku … było mi smutno z tego powodu..ale cóż zrobić.
   Mimo wszystko cieszę się Ewo że dzień pełen łaski był dla Ciebie umocnieniem.
   Chwała Panu <3.

 9. m-gosia pisze:

  Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie
  Chwała i cześć Jezusowi
  Chwała , niech będzie chwała
  tak Jemu chwała i cześć.

 10. Monika pisze:

  Niech Bedzie Pochwalony Jezus Chrystus.Pan Bog jest wielki.
  Dziala wielkie rzeczy tylko my musimy otworzyc nasze serca i oczy.
  Dzisiaj splynelo wielkie Blogoslawienstwo Jezusa Milosiernego w Niedziele Milosierdzia na Parafie pod wezwaniem Sw. Maxymiliana Kolbe w Kanadzie w Mississauga ( prowincja Ontario )
  Na poczatek
  Ewa niech Milosierny Jezus Ci Blogoslawi za to co robisz.
  Dzisiaj w powyzszej parafii bylo uroczyste wprowadzenie/instalacja Relikwii I stopnia Sw. Matki Teresy z Kalkuty, poswiecenie Figury Matki Bozej Fatimskiej, poswiecenie Pomnika Sw. Rodziny a to wszystko z rak Ks. Abp. Waclawa Depo.
  Chce dodac ze to nie sa jedyne Relikwie jakie ma ta parafia jest ich duzo wiecej: Sw. Msxymiliana Kolbe, Sw. O. Pio, Sw. S. Fautyny, Bl. Ks. Sopocko, Bl. Ks. Jerzego Popieluszko, sw. Jana Pawla II, Sw. Ludwika de Montfort, Sw. Piusa X, Sw. Eugeniusza de Mazenod, Sw. Teresa z Lisieux.
  Tyle Relikwi w parafi polonijnej to Blogoslawienstwo z Nieba a wlasciwie to jest juz Niebo na Ziemi.
  Na koniec nalezy tylko powiedziec:
  BOZE W TROJCY PRZENAJWIETSZEJ JEDYNY BADZ UWIELBIONY W SWOICH SWIETYCH I BLOGOSLAWIONYCH,
  BADZ UWIELBIONY W KAPLANACH, BADZ UWIELBIONY W KAZDYM CZLOWIEKU.
  MATKO NIEPOKALANA WEZ W SWOJE MATCZYNE DLONIE KAZDEGO CZLOWIEKA NA TEJ ZIEMI I BLOGOSLAW MU.
  AMEN

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s