Ks. Adam Skwarczyński: Moja prywatna Litania do św. Jana Apostoła.

 LITANIA DO ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
(tekst własny, aprobata Kurii Siedleckiej l.dz.960/2017)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże –                          zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże –
Duchu Święty Boże –
Święta Trójco, Jedyny Boże –
Święta Maryjo –                                     módl się za nami.
Święci Apostołowie i Ewangeliści –   módlcie się za nami.
Święty Janie Apostole –                       módl się za nami.
Przygotowany przez świętego Jana Chrzciciela na przyjście Mesjasza –
Umiłowany uczniu Mistrza z Nazaretu –
Wzorze młodych, idących za Jezusem –
Czysty i niewinny na wzór Baranka Bożego –
Najpokorniejszy z wybranych przez Pana –
Najzdolniejszy i najpilniejszy ze słuchaczy i naśladowców Jezusa –
Gorliwy rybaku dusz ludzkich –
„Synu gromu”, zapalczywy obrońco tego, co Boże i święte –
Ewangelisto, jak orzeł wzlatujący ponad zasłonę materii –
Teologu, przenikliwy w zgłębianiu Bożych tajemnic –
Głosicielu Słowa, które ciałem się stało i zamieszkało między nami –
Natchniony piewco Boga, który jest Miłością –
Przewodniku szukających Źródła wody żywej i Chleba życia –
Świadku Życia, które objawiło się i którego dotykały twoje ręce –
Zwiastunie prawdziwej Światłości, oświecającej każdego człowieka –
Zapatrzony w chwałę Mesjasza – Cudotwórcy z Kany Galilejskiej –
Nauczycielu pokładających ufność w pomocy Maryi – orędowniczki z Kany –
Wierny świadku tajemnic Wieczernika –
Powierniku Serca Jezusowego, pełnego czułości i miłosierdzia –
Najmężniejszy z Apostołów –
Najwierniejszy towarzyszu Jezusa na trzech górach: chwały, udręki i śmierci –
Podporo Jezusa i Maryi na straszliwej drodze krzyżowej –
Wspomożycielu dusz-ofiar, apostołujących za cenę osobistego krzyża –
Pierwszy z synów Maryi, zrodzonych w męce Golgoty –
„Testamentem z krzyża” ustanowiony opiekunem świętej Bożej Rodzicielki –
Świadku zbawczego obmycia ziemi Krwią i Wodą z przebitego serca Jezusa –
Miłosierny dla grzeszników, którym wskazujesz Rzecznika u Ojca –
Orędowniku i nauczycielu Kościoła walczącego z Antychrystem –
Proroku, który odsłaniasz Kościołowi tajemnice jego przyszłości –
Przyjacielu idących ochoczo i bez zastrzeżeń w ślady Mistrza –
Orędowniku niebieski, przepełniony miłością do wszystkich ludzi –
Przewodniku na drogach świętości –
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, święty Janie Apostole,
Abyśmy sie stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Boże, nasz Ojcze, wejrzyj z miłością na znakomity filar Kościoła – na świętego Jana Apostoła, i na jego orędownictwo za nami. Spraw, aby Twój lud pielgrzymujący, karmiąc się Twoim Słowem i Chlebem Życia, za wstawiennictwem umiłowanego ucznia Jezusa zniszczył dzieła szatana i osiągnął pełnię świętości i łaski, a wprowadzony przed Tron Baranka, mógł Mu śpiewać wieczne „Alleluja”. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Modlitwa i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

5 odpowiedzi na „Ks. Adam Skwarczyński: Moja prywatna Litania do św. Jana Apostoła.

 1. Janina pisze:

  Amen.

 2. Paweł pisze:

  Na str. 296-299 książki ks. Jerzego Lecha Kontkowskiego SJ zatytułowanej „100 LITANII”, którą w roku 1997 wydało Wydawnictwo WAM Księży Jezuitów z NIHIL OBSTAT Przełożonego Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego – ks. Mieczysława Kożucha SJ (Kraków, 16 II 1994 r.), znajduje się taka oto litania, która wymienia św. Jana Apostoła, a także wszystkich tych Apostołów, którzy są Autorami kanonicznych ksiąg Nowego Testamentu:

  LITANIA O FORMACJĘ PROMOTORÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU

  Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
  Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, Słowo Ojca, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, Nauczycielu dobry,
  Jezu, Drogo, Prawdo i Życie,
  Jezu, oczekiwany przez Proroków,
  Jezu, Mistrzu Apostołów,
  Jezu, Nauczycielu Ewangelistów,
  Jezu, światłości Ojców i Doktorów Kościoła,
  Jezu, wzorze Świętych,
  Jezu, życie serc ludzkich,
  Jezu, który posłałeś Ducha Świętego,
  Matko Chrystusowa i Matko nasza, módl się za nami.
  Matko łaski Bożej,
  Matko dobrej rady,
  Królowo Apostołów,
  Stolico mądrości,
  Święty Mojżeszu,
  Święty Dawidzie,
  Święty Izajaszu,
  Wszyscy święci Prorocy, módlcie się za nami.
  Święty Marku,
  Święty Mateuszu,
  Święty Łukaszu,
  Święty Janie,
  Święty Pawle,
  Święty Piotrze,
  Święty Jakubie,
  Święty Judo Tadeuszu,
  Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, módlcie się za nami.
  Wszyscy święci Ojcowie Apostolscy, módlcie się za nami.
  Święty Atanazy,
  Święci Bazyli,
  Święty Hieronimie,
  Święty Ambroży,
  Święty Augustynie,
  Święty Janie Chryzostomie,
  Święty Grzegorzu Wielki,
  Wszyscy święci Ojcowie Kościoła, módlcie się za nami.
  Święty Bernardzie,
  Święty Albercie,
  Święty Tomaszu,
  Święty Janie od Krzyża,
  Święty Franciszku Salezy,
  Święty Alfonsie Liguori,
  Święta Katarzyno,
  Święta Tereso,
  Wszyscy święci Doktorowie Kościoła, módlcie się za nami.
  Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami.
  Od wszelkiego zła i błędu, wybaw nas, Panie.
  Od lekceważenia Bożej Mądrości,
  Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
  Przez nauczanie Twoje,
  Przez krzyż i mękę Twoją,
  Przez zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Twoje,
  Przez zesłanie Ducha Świętego Pocieszyciela,
  Przez nieomylność i niezwyciężoność Twego Kościoła,
  Aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
  Abyś nas w Twej świętej służbie umocnić i ugruntować raczył, Ciebie prosimy,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  P: Jezu, Mistrzu, Drogo, Prawdo i Życie,
  W: Naucz nas drogi Twojej prawdy i świętości.

  Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który w swej miłości zesłałeś nam Swego Jedynego Syna jako Nauczyciela wszystkich ludzi, spraw, abyśmy przyswoili sobie Jego Boską naukę i bardziej konsekwentnie dążyli do rzeczywistości niebieskich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

  Litanię tę można z łatwością tak uzupełnić, aby obejmowała ona wszystkich Apostołów – czczonych przez Kościół świętami II klasy – oraz wszystkich Doktorów Kościoła, których jest obecnie 36. Taką wersję (uzupełnioną w nawiasach kwadratowych) zaprezentowałem w moim komentarzu z 15 października 2015 z godz. 11:16 znajdującym się pod wpisem:
  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2015/10/15/ks-dominik-chmielewski-i-ks-piotr-glas-z-maryja-nigdy-nie-przegrasz-zycia-czesc-2/

  Dla zyskania odpustu jednak chyba lepiej jest powyżej przytoczonego tekstu litanii nie uzupełniać, gdyż najnowsza, czwarta edycja „Wykazu odpustów” z roku 1999 w akapicie nr 22 pkt 2 stanowi następująco:

  „Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który:
  (…) 2. pobożnie odmówi litanię [prawowicie] zatwierdzoną [przez Władzę Duchowną] (np. do Najśw. Imienia Jezus, do Najśw. Serca Pana Jezusa, do Najdroższej Krwi Chrystusa, do Błogosławionej Dziewicy Maryi, do św. Józefa, do Wszystkich Świętych)”
  http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_doc_20020826_enchiridion-indulgentiarum_lt.html

  • Paweł pisze:

   Chciałbym tu dodać jeszcze małą poprawkę. Aby ułatwić sobie przepisywanie powyższej litanii, jej tekst skopiowałem ze strony, którą podałem w wyżej wymienionym moim komentarzu z 15 października 2015. Jednakże trzeba stwierdzić, że litanie znajdujące się w internecie często są „udoskonalane” przez osoby, które je przepisują – w porównaniu do pierwowzoru tych litanii zatwierdzonego przez Kościół i wydrukowanego w wydanych książkach. W skopiowanym tekście powyższej litanii zauważyłem również trochę „udoskonaleń”, głównie interpunkcyjnych, które w powyższym tekście usunąłem. Jednak nie zauważyłem, że dodano jedno „nadliczbowe” wezwanie, którego w oryginale tej litanii nie ma, a mianowicie:

   „Przez nauczanie Twoje, wybaw nas, Panie.”

   Dlatego dla ścisłości informuję teraz, że w tekście powyższej litanii zatwierdzonym przez Kościół tego wezwania nie ma. Przepraszam za to przeoczenie.

 3. AnnaSawa pisze:

  Jest piękna, dziękuję księdzu Adamowi. Bóg zapłać.

 4. Pingback: Moja prywatna Litania do św. Jana Apostoła. | Serce Jezusa

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s