Alicja Lenczewska o wrogu naszego Zbawienia, cz 1.

lenczewska_swiadectwo-723x347_cNr 41 wt. 7 86, g. 10
– Wczoraj  późnym wieczorem podczas modlitwy poczułam obecność w moim mieszkaniu jakiejś osoby, od której emanowała ogromna groza. Modliłam się cały czas do momentu zaśnięcia.
Obudziło mnie szarpanie za rękę i zupełna świadomość, że czyni to jakaś ciemna istota, chcąc przyciągnąć mnie do siebie.
Była dokładnie dwunasta w nocy. Wołałam do Pana o pomoc i całkowicie powierzyłam się Jego opiece. I nadszedł pokój, i zupełne poczucie bezpieczeństwa. Nie czułam już obecności nikogo. Był tylko Pan i Jego troskliwa dobroć.

– Co robić, gdy przychodzi szatan?
+ Nie bój się. Ja jestem z tobą i chronię cię.
– Czy on przyszedł tu za Twoją zgodą?
+ Nic nie dzieje się bez Mojej zgody.
_ On mnie zachęcał, by spróbować go poznać…
+ Unikaj go. Nie wdawaj się z nim w rozmowę, nie myśl o nim. Myślenie o nim ułatwia mu przyjście. Bądź czujna. Uważaj na swoje myśli, pilnuj ich, aby były przy Mnie. To cię ocali.
– Tak wielkie jest zagrożenie?
+ Im bliżej jesteś Mnie, tym bardziej czyha na twoje oddalenie się ode Mnie. Żyjesz na świecie, który poddany jest szatanowi. On chce oderwać ode Mnie. Chce cię zastraszyć. Nie bój się. Ufaj Mi. Oddawaj się Mnie w chwilach zagrożenia. Ja cię ocalę. Ufaj, bądź spokojna.
– Co jest najważniejsze w moim życiu?
+ Ja.

Nr 42 śr. 9 IV 86, g. 7
– Czy to doświadczenie z szatanem dałeś mi po to, abym zrozumiała, że jesteś moim Wybawcą każdego dnia i ratujesz mnie ciągle? Że bez Twojej pomocy grozi mi zagłada natychmiast?
+ Tak. Żebyś jeszcze bardziej do Mnie przylgnęła. Jestem rzeczywiście twoim jedynym Wybawcą i ocaleniem. Poznałaś, jak jesteś słaba i bezbronna.
– A ludzie nie zdają sobie z tego sprawy…
+ Dałem im wiarę i Kościół, to ich ratuje.
– Dlaczego Ty mi o tym mówisz?
+ Bo cię kocham i chcesz słuchać.

Mówiłbym każdemu, gdyby chcieli słuchać. Mówię przez Pismo, przez wydarzenia, przez kapłanów. Mówię cały czas. Mówię także przez was z Odnowy.

Nr 43 czw. 10 IV 86, g. 7
+ Uważaj, będziesz kuszona w różny sposób. Nie wdawaj się w dyskusję. Myśl o Mnie nieustannie. To cię uratuje.
Ja cię chronię, ale Mi łatwiej, gdy ty ciągle prosisz o to i oddajesz Mi się.
Bądź skromna. Uważaj, aby nie zgubiła cię pycha, jak zgubiła i gubi wielu Moich synów wybranych. Módl się za Moich wybranych – za kapłanów.
Im najbardziej grozi pycha.

Nr 46 pn. 14 IV 86, g. 7
– Usuń, Ojcze, wszelkie zło, jakie legnie się w moim sercu…
+ Tego nie mogę zrobić. Twoim zadaniem jest trudzić się, by je zwalczać. By przeciwstawiać się mu nieustannie i podnosić z upadków – przy Mojej pomocy oczywiście. Wszelkie zło usunięte będzie w niebie. Tu jesteś po to, aby podejmować ten trud, jakaż by była twoja zasługa, gdybym Ja to zrobił?

Nr 62, wt. 29 IV 86, g. 23:30
+ Panuj nad swoimi uczuciami.
– Do Ciebie też?
+ Tak. Nadmiar uczuć utrudnia spokojne i skupione trwanie we Mnie.  Utrudnia też działanie. Życie to praca, a nie wzruszenia. Uczucia powinny być bardziej źródłem pracy niż wzruszeń. Wtedy są twórcze, a ich owoc  jest trwały.

Nr 65 pt. 2 V 86, g. 12
+ Jeśli ktoś Mnie odrzuca – kieruje nim szatan.

Nr 70 śr. 7 V 86 r., g.9:30
+ Ja Jestem Prawdą i Światłem. Wszystko jest we Mnie i stanowi jedność.
Przestrzeń, czas, rzeczy, także wy – ludzie. We Mnie mieszkacie otuleni
Moja Miłością.
Tak wielu wyrywa się i ucieka.
Poza Mną nie ma nic. Jest ciemność i zło. Rozpacz i ból oddzielenia
Nieskończony nigdy.

Nr 72 czw. 8 V 86, g. 23:30
– Dlaczego nie potrafię się skupić po tak wspaniałych modlitwach podczas dzisiejszego spotkania?
+ Nie panujesz nad swoimi emocjami. Swoja radość skierowałaś w niewłaściwą stronę, zapominając, że Ja jestem sprawcą tej radości. Zwłaszcza po momentach uniesienia modlitewnego trzeba kontrolować swoje myśli.
Najwięcej upadków jest na skutek beztroskiej radości, która jest bliska rozproszeniu. Szatan czeka na takie chwile i niszczy człowieka, wykorzystując brak czujności i poczucie pewności, że jest się blisko Mnie. Taka pewność pozbawiona czujności prowadzi właśnie do popełniania błędu, a nawet do upadku zanim się człowiek zorientuje.
Bądź zatem czujna i skupiona. Lepsza jest radość wewnętrzna w intymności ze Mną niż uzewnętrzniony entuzjazm. Taką wewnętrzną radość i tak widać, i promieniuje na innych. Nie potrzeba jej niczego dodawać.
Tą radością Ja jestem.

Nr 79 śr. 14 V 86, g. 23:30
– Skąd się wzięło we mnie to rozdrażnienie?
+ Jesteś za mało czujna i zło wciska się do twego serca. Wiedz, że szatan krąży wokół ciebie i czeka na moment twej nieuwagi.
Jeśli nie jesteś sercem przy Mnie, on ma dostęp do ciebie i szarpie, I rozdrażnia. Jeśli chcesz się ratować, musisz być nieustannie przy Mnie, jak najbliżej.

Nr 81 pn. 19 V 86, g. 7:10
– Czym jest egoizm?
+ Szukanie pełni w sobie. Jest to podstawowy błąd oddzielający od Boga.

Nr 82 pn. 19 V 86, g. 23:30
+ Boli nie, gdy ludzie żyją obok Mnie a nie ze Mną.

Nr 103 N. 8 VI 86, g. 7:30
– I nie wódź nas na pokuszenie…
+Najczęściej na pokuszenie wystawicie się sami. Lubicie to robić. A potem, gdy zaczyna się tragedia, wołacie o pomoc. A może nawet macie pretensje, że pomocy nie ma natychmiast.
Kto sieje, ten zbiera. I powinien zebrać tyle, żeby więcej już nie siał zła. Ale wy jesteście uparci, tak pieścicie swoje pokusy. I gdy wydobędę was z jednego upadku, pieczołowicie organizujecie sobie następny.
Jeśli Ja dopuszczam pokusy – robię to, by nauczyć umiejętności przeciwstawiania się im. To jest jak szczepienie ochronne: jeśli organizm po małej dawce wytworzy przeciwciała – większa dawka mu nie zaszkodzi.

Nr 105 wt. 10 VI 86, g. 12
+ Chwiać się zaczyna twoja ufność – pilnuj jej jak oka w głowie. Pilnuj jej o wiele bardziej. Bez oka można żyć. Bez ufności umrze twoja wiara, a wraz z nią ty umrzesz, choć chodzić będziesz po tym świecie.
Pilnuj ufności, bo ona jest twoim życiem.

Nr 108 N. 15 VI 86, g. 22:30
– Dziękuję Ci, Ojcze, za łaskę dzisiejszego mojego upadku. Narosło we mnie tyle zła, że potrzebny był wstrząs, abym się opamiętała?
+ Tak, dziecko. Chciałem ci pomóc spojrzeć na siebie w świetle prawdy.
Upadek mobilizuje siły, które były uśpione przez narastające samozadowolenie
Najpierw i oziębłość potem. I przez bierność wobec zła, w końcu.
– A wszystko zaczęło się od rozrastającej się cichaczem pychy. Jakże bardzo  niebezpieczne są sukcesy i powodzenie, a jak błogosławione upokorzenia.
+Widzisz, dziecko, człowiek ma to do siebie, że bardzo łatwo przypisuje sobie łaski, jakie otrzymuje. I rośnie w nim pycha.
Jeśli otrzymana łaska ma prowadzić do pychy, to Ja nie mogę jej dać. Ze względu na brak pokory, Ja nie mogę obdarzać łaskami, choć bardzo pragnę nimi obdarzać.
Im większa pokora, tym więcej łask.
Jeśli upadek otwiera oczy naprawdę o sobie, to jest to błogosławiony moment.
Przypomnij sobie przypowieść o faryzeuszu i grzeszniku i przemyśl jej sens.
Każdy człowiek jest grzeszny. Świadomość tej prawdy musi kształtować relację do Mnie i do ludzi.
Celem nie jest to, abyś była bezgrzeszna, tylko to, abyś zdawała sobie sprawę ze swej grzeszności.

Nr 148 N. 27 VII 86, g. 19:30
+ Największym zagrożeniem charyzmatyków, a także księży, jest pycha.
To znaczy przypisywanie sobie Moich darów i chęć wywyższania się nad innych.
Przy wielkich łaskach są też wielkie zagrożenia.

Nr 163 N. 10 VIII 86, g. 6:30
– Podczas pisania często mam nieświadomą chęć pisać o sobie z dużej litery, a niekiedy pomyłkowo o Tobie z małej.
Dlaczego tak się dzieje?
+ Podszept szatana przynajmniej w ten sposób chce insynuować twoją ważność i pomniejszać Moją.
Jego zadaniem jest wmawiać człowiekowi, że jest ważniejszy ode Mnie i spowodować, aby to wyraził.
Wobec ciebie niewiele może zrobić. Ale chętnie nęka cię różnymi drobnymi podszeptami. Także i tym.
– Czy dopuszczasz to, abym pamiętała o czujności także w rzeczach drobnych?
+ Tak. Rzeczy drobne są bardzo ważne, bo od nich zaczynają się wielkie.
Są ważne tym bardziej, że niezauważalne. Początek zła zatem może być niezauważony.

Nr 167 czw. 14 VIII 86, g. 6
+ Chcę, abyś patrzyła na wszystko Moimi oczyma. Chcę cię nauczyć właściwych ocen i rodzącego się z tego współczucia i chęci pomocy bez narzucania swoich gustów i poglądów,   domniemanych zalet.
– Właściwie wszyscy jesteśmy skażeni pychą i próżnością.
Spotkania ludzi są jak targowisko, na którym każdy chce być zauważony.
Przepycha się wśród innych swoimi wypowiedziami, by skoncentrować
uwagę na sobie.
Robi to większość niezależnie od pozycji, jaką zajmują w grupie.
Każdy chce być wyżej w oczach pozostałych – niż jest. Robią to także ci, którzy posiadają duże i zauważalne wartości.
Dlaczego? Czyżby w każdym z nas był jakiś ból, jakiś niedosyt miłości  i poczucia wartości własnej?
Czy ci, którzy nie popisują się, także pragną podziwu u dowartościowania, tylko są zbyt słabi, by przepychać się sobą wśród mocniejszych?
+ To jest skaza grzechu pierworodnego – chęć bycia ważnym, ważniejszym od innych, aplauzu, dominowania, podziwu, podporządkowania sobie innych.
Ty też to posiadasz, choć nie lubisz się przepychać.
Ta wada jest źródłem wszelkiego zła. Na niej buduje szatan, bo to jest największa słabość człowieka.
Każdy widzi siebie o wiele lepszego, niż jest, a to także mu nie  wystarcza. Chce jeszcze potwierdzenia przez innych, poprzez podziw, uległość, naśladowanie itd.
Pokazałem ci cząstkę prawdy o was, abyś lepiej widziała także siebie. Abyś była wymagająca wobec siebie i bardziej wyrozumiała wobec innych.
– Jak dalece zachować pobłażliwość wobec innych?
+ Znacznie bardziej niż wobec siebie. Ale trzeba ujawniać im ich wady.
Z miłości – aby pomóc je dostrzec i w konsekwencji zwalczać.

Nr 180 N. 24 VIII 86, g. 8:30
+ Grzech nie jest krzywdą zadaną Bogu. Jest krzywdą, bólem, śmiercią  zadaną sobie.
Świadome wyrządzanie zła komuś jest zawsze złem wyrządzonym sobie.
Dla kogoś natomiast może być dobrem, o ile potrafi je przyjąć z miłością – tak, jak nauczałem.
Zamiana doznawanego zła na dobro jest zasługą. Jest Moją umiejętnością, której powinnaś się uczyć i pragnąć ją posiąść.
Jest jedynym skutecznym sposobem unicestwienia zła.
Celem szatana jest rozszerzenie zła, najłatwiej osiąga to, posługując się poczuciem sprawiedliwości i chęci zemsty, odwetu, buntu.
Jeśli zło, jakim cię dotyka, zamieniasz nadobno (Miłujcie nieprzyjaciół waszych), nie tylko likwidujesz oręż, którym się on posługuje, ale nawet wykorzystujesz je przeciw niemu.
Przyjmuj zatem zło z pokojem i wynagradzaj miłością za tych, którzy je zadają.

Nr 187 czw. 28 VIII 86, g. 22:30
– Czyje są te twarze, które pojawiają się wokół mnie?
+ Naigrawają się z twej rozterki i twojego cierpienia. Chcą utrudnić rozmowę i wzmocnić twój niepokój.
Złe duchy korzystają zawsze z osłabienia wiary i ufności. Podsycają wtedy wątpliwości i podważają sens tego, co robisz i dokąd zmierzasz.
Znikają, gdy twoja wiara wzrasta i gdy jesteś zdecydowana i stanowcza.

Nr 205 N. 7 IX 86, g. 10
+ Nie zapisuj i nie dopuszczaj do swego serca i umysłu myśli i uczuć negatywnych. Wiesz, skąd pochodzą. Bądź zamknięta na nie i cała oddana Mojej opiece.

Nr 210 śr. 10 IX 86, g. 6:40
– Przepraszam za te drobne kłamstwa w taksówce.
+ Pilnuj się. Jeśli nie chcesz dawać prawdziwych odpowiedzi na pytania czasem wścibskiej – tak pokieruj rozmową, by ich nie było lub nie odpowiadaj. Staraj się zupełnie wykluczyć mówienie nieprawdy. W drobnych sprawach też. Wiesz kto jest ojcem kłamstwa. Nie pomagaj mu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

66 odpowiedzi na „Alicja Lenczewska o wrogu naszego Zbawienia, cz 1.

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niechaj go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Niżej możemy wpisywać intencje, w których mamy się nawzajem omadlać 😉

  • Beat pisze:

   Polska jest podzielona media komercyjne jak tvn24 wrecz niszcza klamia prowokuja do nienawisci i buntu przeciwko rzadowi
   Od wielu lat sa agresywne wobec pis
   Ludzie sie nakrecaja i wierza ze tvn mowi prawde
   Nic nie mozna zrobic bo sa komercyjne
   Wielu ludzi nawet wierzacych i praktykujacych nienawidzi Pisu
   Jestem tym zbulwersowana nawet ks dr Kempa mowi o faryzeuszach naszych czasow zdrajcach ale wierze ze Maryja Krolowa Polski pokona szatana
   A Jan Pawel 2 i inni swieci oreduja za Polska
   Modlmy sie o Polske Mocna Bogiem gdyz wydaje mi sie ze jest to walka Prawdy Wiary

 2. wobroniewiary pisze:

  Ks. Chmielewski Dominik: jak trudna w ewangelizowaniu jest archidiecezja Szczecińska. Tutaj bowiem jest centrum satanizmu w Polsce.

  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2016/12/17/ks-dominik-chmielewski-najtrudniejsza-w-ewangelizowaniu-jest-archidiecezja-szczecinska-tu-jest-centrum-satanizmu/

  • Anna EM pisze:

   No tak, ja tam należę

  • Paweł pisze:

   „Tutaj bowiem jest centrum satanizmu w Polsce.” – To słowa o tym „Kościele nad Odrą i Bałtykiem”, którym jest Archidiecezja szczecińsko-kamieńska.

   A sąsiaduje ona z drugim „Kościołem nad Odrą i Bałtykiem”, jakim jest Archidiecezja berlińska. O tej archidiecezji z kolei sam św. Jan Paweł II powiedział, że to „najtrudniejsza diecezja świata”:

   http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZD/pk201130-berlin.html

   Ponieważ powinniśmy modlić się jako Polacy o nawrócenie sąsiadów naszych, a najtrudniej chyba jest się modlić o nawrócenie tego sąsiada, jakim są Niemcy, więc na początek może dobrze byłoby modlić się przede wszystkim o nawrócenie mieszkańców Archidiecezji berlińskiej oraz Łużyc (czyli tej części Niemiec, która bezpośrednio graniczy z Polską).

   • Ava pisze:

    Teraz rozumię dlaczego szczecinianka Alicja Lenczewska dostała misję „Pouczenia”
    i „Swiadectwa”

    • Paweł pisze:

     Dzięki.
     Mogę tu jeszcze dodać, że na temat naszego starania się o nawrócenie innych narodów, a zwłaszcza narodów sąsiadujących z Polską, tak pisał bł. Bronisław Markiewicz w swoim „Testamencie”:

     „Lud tej samej krwi jest pierwszy, ale obowiązkiem jest pamiętać o narodach, które dotąd żyją w
     błędach, a zwłaszcza o narodach ościennych. Wspierać tedy pieniędzmi i krwią misjonarzy katolickich
     kapłanów ducha apostolskiego. Na polu duchownym prowadźmy wojnę z naszymi wrogami nie żałując
     zdrowia i krwi najlepszych synów i córek Polski, nie szczędząc mienia.
     Północ i wschód aż do brzegów Oceanu Spokojnego powinien ulegać zbawiennemu wpływowi
     cywilizacji naszej.
     Podboje duchowe są posłannictwem naszym, a nie zabory krajów, wynaradawianie ludów i rozlewy
     krwi. Nasze podboje życie dają i wesele w Panu a nie wylewanie krwi i wyciskanie łez.”

     Click to access testament-ks-markiewicza.pdf

 3. Sebro pisze:

  Módlmy się za naszą Polskę, aby zdrajcy, którzy w tej chwili próbują przejąć władzę, zostali oślepieni Bożym Światłem i dostąpili łaski nawrócenia.
  Boże dodaj sił i wytrwałości rządzącym aby nie ulegli naciskom wrogich sług ciemności.

  • MM pisze:

   +++
   Tusk pojawił się w Polsce – podkręca atmosferę i chwali zadymiarzy

   Donald Tusk pojawił się we Wrocławiu i w krótkim, ale pełnym arogancji, wystąpieniu dał jasno sygnał, że będzie agresywnie ingerował w polskie sprawy. Nie tylko zaatakował obecnie rządzących, ale wręcz pochwalił opozycję, która zakłóciła prace Sejmu.

   Tusk przyjechał dzisiaj do Polski, aby wziąć udział w ceremonii zamknięcia Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Były szef Platformy Obywatelskiej, który wolał wyjechać do Brukseli, gdy jego partia zaczęła tracić poparcie, teraz bezpardonowo wtrąca się w polską politykę.

   http://niezalezna.pl/90882-tusk-pojawil-sie-w-polsce-podkreca-atmosfere-i-chwali-zadymiarzy

   • Maggie pisze:

    Nie bez powodu p.Tusk się pojawił jakby na rydwanie … i wódz już gotowy … – zaplanowana akcja a reżyser pociąga tylko za sznureczki.

    • Maggie pisze:

     Dobrze, że Mrs. A.M. jeszcze (!), nie dała mu z wdzięczności … eskorty z luftwaffe… z przelotem nad Łukiem Triumfalnym ..

  • MM pisze:

   Lis w roli internetowego mąciciela. „Nie można odpuszczać” – apeluje i obraża Andrzeja Dudę i Jarosława Kaczyńskiego

   „PIS myśli teraz, że wszystko się rozejdzie po kościach, bo za chwilę święta. Nie można odpuszczać” – judzi na Twitterze Tomasz Lis, który wczoraj ogłosił zamach stanu.

   Niebezpieczne zabawy elitki. Tomasz Lis chce obalić rząd na ulicy? „Polacy! Trwa zamach stanu! Teraz!”

   Dziennikarz najwyraźniej dobrze czuje się w roli wichrzyciela. Coraz bardziej zagorzały przeciwnik PiS, od dawna nie może jątrzyć w TVP, jątrzy więc na Twitterze. Przekracza kolejne granice przyzwoitości i staje się coraz bardziej chamski.

   http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/319831-lis-w-roli-internetowego-maciciela-nie-mozna-odpuszczac-apeluje-i-obraza-andrzeja-dude-i-jaroslawa-kaczynskiego

   • Maggie pisze:

    A czy można aby zamknęli tj zablokowali mu konto, bo sieje nienawiść i jątrzy, obraża oraz judzi ???? Może ktoś, kto ma tam wejście mógłby to zgłosić?

    • Maria z Warszawy pisze:

     Maggie, sadzę, że nie najprawdopodobniej konto szwajcarskie nie do ruszenia

    • Maggie pisze:

     @Maria z W-wy: Mam na myśli konto na FB, bo szwajcarskie dla swoich są pod ochroną przez swoich…
     Jeśli chodzi o bankowe konta, to słyszałam, że spece od czipowania, nieposłusznym będą blokować nawet dostęp do posiadanych dóbr ziemskich, a nie tylko do brania na kartę (kedytów).

    • Maggie pisze:

     Zjadło „r” w kredytów.

     Maryjo, Matko miłości, boleści i miłosierdzia, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za
     nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i Polski suwerennej, wiernej Chrystusowi i pod Jego berłem żyjącej w Bogu, z Bogiem i dla Boga.
     Królowo Polski, Matko Kościoła, Matko Kapłańska: Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko …

    • Maria z Warszawy pisze:

     Maggie, fb pewnie nie zablokują (nie wiem bo nie posiadam) o to nie jest „mowa nienawiści ” tylko „obrona wolności i demokracji” więc musi być widoczna. Obrona wolnych mediów przy pomocy pięści i niszczenia sprzętu to jak najbardziej przejaw wielkiej kultury opozycji (zapewne wyuczona już duuużo wcześniej. A tak nawiasem są problemy również z połączeniami telefonicznymi.

  • Sebro pisze:

   Mnie rozwalił na łopatki ten koleś:

   Kwintesencja całego zajścia normalnie 😀
   Ale jednocześnie obnażyli swoje metody oraz chęć żerowania na ludzkiej głupocie, bo oczywiście TVN pokazał go jak już leżał.
   Ale może niech krzyczą, protestują i maszerują. Może w końcu świat zobaczy, że w tej Polsce to jednak demokracja ma się dobrze skoro jeszcze nikogo nie zamknęli. Choć założę się, że w innych krajach policja już by pałowała.

  • Dorota pisze:

   Panie Jezu Królu nasz. TY SIĘ TYM ZAJMIJ. +++

   • Sebro pisze:

    Dokładnie Doroto. Myślę, że nasz Król już nad tym „pracuje”, dlatego dzieje się tak jak się dzieje. Szatan wyległ na ulicę ze swoimi sługami i dąży do destabilizacji państwa. Ale nasz Król jest niezwyciężony. Czasem trzeba ostro zaorać aby wyrosło coś pięknego.

 4. MM pisze:

  Nr 148 N. 27 VII 86, g. 19:30
  + Największym zagrożeniem charyzmatyków, a także księży, jest pycha.
  To znaczy przypisywanie sobie Moich darów i chęć wywyższania się nad innych.
  Przy wielkich łaskach są też wielkie zagrożenia.

 5. ja pisze:

  Ojciec Dyrektor Tadeusz Rydzyk teraz w TV Trwam:
  wyszedł diabeł nienawiści na Polskę teraz i chce nas zniszczyć na całego

 6. wobroniewiary pisze:

  Wystąpienie premier Beaty Szydło

 7. Maggie pisze:

  Dzisiaj 80-te urodziny papieża Franciszka – wiadomość usłyszałam rano na 680 news … z rodzajem komentarza, że moźe … uda się on już w nadchodzącym roku, albo wkrótce … na emeryturę, że jego misją było i jest zwrócenie uwagi na biednych w potrzebie i … że dobiega (?) ona końca(?)!? …
  Oby takie wiadomości/spekulacje się nie sprawdziły; módlmy się za papieża aby trwał i to dzielnie na Piotrowej Stolicy.
  +++

  • Paweł pisze:

   Prawdopodobnie papież jeszcze nie zrezygnuje w nadchodzącym roku (2017), ponieważ niedawno podano, że już ustalona jest jego wizyta w Irlandii w sierpniu 2018 r.:
   https://ekai.pl/wydarzenia/x105553/papiez-pojedzie-do-irlandii-w-sierpniu/

   • Sebro pisze:

    Wiesz, papież Benedykt też miał plany na przyszłość, chociażby ogłosić w lipcu opracowanie, które miało przywrócić porządek w liturgii. A skończyło się wiadomo jak.

    • Paweł pisze:

     Informacja z marca 2015:

     „W obszernym wywiadzie dla meksykańskiej stacji Televisa papież Franciszek zdradził, że nie sądzi, by zostało mu wiele czasu na tronie Piotrowym. Jak dodał, ma przeczucie, że jego pontyfikat będzie trwał ‚cztery, pięć lat’. – Dwa już minęły – zauważył papież. Nie sprecyzował, co miał na myśli. Decyzję swojego poprzednika, Benedykta XVI, o przejściu na emeryturę nazwał ‚bardzo odważną’. (…)
     78-letni Franciszek zdradził też, że ‚ma przeczucie’, iż jego pontyfikat nie będzie długi. – Cztery, pięć lat. Nie wiem, albo dwa, trzy. Dwa lata już minęły. To dość dziwne uczucie. Być może fałszywe. To taka psychika gracza, który przekonuje siebie, że przegra, żeby się później nie rozczarować – mówił papież. – Mam jednak przeczucie, że Pan umieścił mnie tutaj na krótko – dodał. Franciszek nie wyjaśnił, co miał na myśli. Powiedział natomiast, co sądzi o decyzji swojego poprzednika Benedykta XVI o przejściu na emeryturę.- Sądzę, że Benedykt XVI otworzył drzwi – powiedział, podkreślając, że krok kard. Josepha Ratzingera wymagał ‚ogromnej odwagi’.- Być może będzie on jedyny w długim czasie, a może nie – mówił papież. – Ścieżka instytucjonalna jest natomiast otwarta. Dzisiaj papież-emeryt nie jest dziwną rzeczą – dodał.”
     [Nie podaję linku, bo to jest z tvn24.]

 8. wobroniewiary pisze:

  Nowenna do Dzieciątka Jezus – dzień trzeci: Przygotowanie (18.12)

  Przygotowanie

  Panie, Twa mądrość ogarnia całe stworzenie, zarządza wszystkim z łagodnością i mocą. Przyjdź i naucz nas dróg mądrości. Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, ześlij nam Ducha świętości, abyśmy nasze dusze przygotowali na Twe spotkanie. Udziel nam łaski odpuszczenia wszystkich grzechów i uwolnij nas od win. Przymnóż nam wiary i rozbudź w nas umiłowanie Twojej świętej woli. Umocnij naszą nadzieję na osiągnięcie dóbr wiecznych. Rozpal naszą miłość, która prowadzi do świętości. Dopomóż nam, stworzonym na obraz i Twoje podobieństwo, odbudować to, co zniszczył w nas grzech. Niech Twoja dobroć umocni nas i pomoże przygotować się na Twe przyjście, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

  Całość: https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2016/12/16/nowenna-do-dzieciatka-jezus-dzien-pierwszy-przyjdz-panie-jezu-16-12/

 9. MariaPietrzak pisze:

  Nr 42 śr. 9 IV 86, g. 7
  – Czy to doświadczenie z szatanem dałeś mi po to, abym zrozumiała, że jesteś moim Wybawcą każdego dnia i ratujesz mnie ciągle? Że bez Twojej pomocy grozi mi zagłada natychmiast?
  + Tak. Żebyś jeszcze bardziej do Mnie przylgnęła. Jestem rzeczywiście twoim jedynym Wybawcą i ocaleniem. Poznałaś, jak jesteś słaba i bezbronna.
  _______________________________
  – A ludzie nie zdają sobie z tego sprawy…
  + Dałem im wiarę i Kościół, to ich ratuje.
  _______________________________
  – Dlaczego Ty mi o tym mówisz?
  + Bo cię kocham i chcesz słuchać.

  Jak usłyszałam Pana Jezusa , to myślałam , ze z krzesła spadnę .
  Widzieliście gdzieś Parafie , której Ekipa tak formuje swoich wiernych ??!
  – To Królestwo Boże w zasięgu ręki , przecież !
  Miecz obosieczny !
  Za wszystkich , którzy się ociągają ku tej drodze , aby u Pana nabrali i nam przekazali .
  Życie pomnażali !
  Ratowali !
  – 33 razy O Krwi Wodo , któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako zdrój Milosierdzia dla nas , ufamy Tobie !

 10. Alutka pisze:

  Słów kilka o Amoris…
  (…)”Zdaniem niemieckiego kardynała „w nauce o nierozerwalności sakramentalnego małżeństwa nie ma wyjątków“, a wspomniane przez Papieża „pojedyncze przypadki“ dotyczą pytania, czy „w momencie zawarcia małżeństwa zostały spełnione wszystkie naturalne warunki i czy małżeństwo było prawidłowo zrozumiane w świetle wiary”. Kard. Müller zaznaczył, że adhortacja „Amoris laetitia” nie jest żadną furtką do „katolickiego rozwodu“.”(..)
  http://pl.radiovaticana.va/news/2016/12/16/kard_müeller_o_synodalności_i_amoris_leatitia/1279551

 11. Alutka pisze:

  Talmud głosi: „W dniu, w którym katolicy, goje i żydzi zaśpiewają Szema Izrael, nadejdzie Mesjasz.”
  https://gloria.tv/photo/6PZtUhfFdaqXCWEZiXBoRqcfQ

 12. wobroniewiary pisze:

  Bardzo niepokojące informacje.

  Opozycja planuje wprowadzenie do Sejmu bojówkarzy KOD i rozpoczęcie okupacji gmachu, z paleniem opon i barykadami
  Z różnych źródeł w środowiskach opozycyjnych dochodzą do nas coraz bradziej niepokojące informacje. Wyłania się z nich przerażający plan dalszego destabilizowania państwa i zanegowania wyniku wyborów z roku 2015 poprzez kolejne przemocowe działania.
  Czytaliście porady Broniatowskiego o tym jak zorganizować Majdan i przejąć władzę? No to już pewnie rozumiecie dlaczego opozycji tak zależy na otwarciu Sejmu dla dziennikarzy i innych gości. Chcą tam wpuścić bojówki, zdemolować gmach, przegonić Straż Marszałkowską, na dziedzińcu rozpalić opony i uczynić z sejmowego kompleksu twierdzę nie do zdobycia, ze stałą transmisją medialną od wewnątrz.
  — mówi nam osoba z tego kręgu, sympatyzująca z opozycją, ale przerażona planami siłowego zdobycia władzy. Inni nasi rozmówcy potwierdzają ten scenariusz.
  Z tych rozmów wynika, że operacja miałaby przebiegać następująco:

  1. Władze Sejmu zezwalają na wejście do gmachu parlamentu dziennikarzy. Ci zaprzyjaźnieni z opozycją wprowadzają pierwszych bojówkarzy KOD, kolejni wchodzą na zaproszenie polityków – wszystko pod pozorem postępującego uspokojenia i dialogu.

  2. Ta siła jest już zdolna otworzyć drzwi dla pozostałych, najpewniej od strony Hotelu Sejmowego w pobliżu którego bojówki KOD-u utrzymują stałe posterunki.

  3. Rozpoczyna się okupacja, budowanie barykad, palenie ognisk z opon, prowokowanie rozróby, być może z użyciem broni. Główną siłą bojową akcji mają być ekstremiści z lewicowej organizacji Antifa, także z zagranicy, oraz byli, a bardzo dziś zdeterminowani, esbecy.

  4. Potrzebne elementy do urządzenia z Sejmu płonącej twierdzy mają już być wedle naszych rozmówców przygotowane: opozycja ma zgromadzoną benzynę, opony, samochody ciężarowe i zapasy żywności. Tak samo jak przygotowane były rzekomo spontaniczne piątkowe demonstracje.

  5. Długotrwała okupacja i prowokowanie walk miałyby wymusić ustąpienie rządu i przedterminowe wybory.

  Warto zwrócić uwagę, że próbę wdarcia się do gabinetu marszałka Sejmu i przejęcia części gmachu politycy opozycji podjęli już w piątkową noc. Wtedy została zablokowana.
  I druga uwaga: dokładnie taki plan podpowiada też opozycji sympatyzujący z nią Michał Broniatowski, naczelny miesięcznika Forbes, który był w grupie przeprowadzającej kijowski Majdan.

  Podstawowy warunki powodzenia takiej operacji są według niego dwa: trzeba sprowokować ofiary i zdobyć ważny budynek możliwy do długotrwałej obrony. Gmachy sejmowe, ze względu na stosunkowo słabą ochroną w porównaniu z KPRM czy Pałacem Prezydenckim, wydają się do tego celu idealne.
  http://wpolityce.pl/polityka/319931-ujawniamy-opozycja-planuje-wprowadzenie-do-sejmu-bojowkarzy-kod-i-rozpoczecie-okupacji-gmachu-z-paleniem-opon-i-barykadami

  • Maria z Warszawy pisze:

   Problemy z odbiorem tvp na południu i północy kraju ( ponoć awaria). Nie daje to do myślenia?

  • Maggie pisze:

   Czyżby(?) to był obrazek taki, że:
   Była w Pamiętnym Grudniu WRON’a,
   teraz w KOD’zie kracze …odrodzona,
   który, też, jak tamta WRON’a …
   wyleciał Orłu … spod ogona.

   No a p.Tusk jako „wódz-wybawiciel” POwrócił,
   by KOD mu apanaże .. dożywotnio, przywrócł

   Jak do stołka przylgnie pupa,
   powrót gwarantuje wasali grupa,
   dla których demokracja ..
   znaczy: tyle co na wierzchu
   ich prywaty centralizacja.

   • Anna pisze:

    Maggie; jesteś genialna w uchwyceniu istoty rzeczy ,rymem!

   • Maria z Warszawy pisze:

    Maggie dobrze to ujęłaś, no cóż, odrodzona wrona obiecuje protesty również w wigilię i oba dni świąt Bożego Narodzenia (podobno już zarejestrowane w ratuszu) czyli jak najbardziej spontaniczne.

    • Maggie pisze:

     No tylko pogratulować władzom miasta:
     że ślepowronowej „spontaniczności” nie rzekły: precz i basta …
     – A może jestem niesprawiedliwa …
     bo oni się zarejstrowali, jako kolędnicy, a że nie chcą „śpiewać”, lecz tylko … krakać na warszawskiej ulicy? to .. przeoczenie w biurokracji, z (!) zakorzenionych „racji” …
     Szkoda, bo „śpiewać” mogliby wiele, nawet bez głosu daru,
     kiedy np Amber Gold jest też ich reżyserii i repertuaru.

    • Maria z Warszawy pisze:

     Maggie, mnie tylko zastanawia, kto był tak pracowity, że tkwił w ratuszu mimo niedzieli i czekał na zgłoszenie „zatroskanych o wolność i demokrację”, raczej z ich repertuaru to bardziej operetka lub kabaret z reprywatyzacją w tle.

    • Maggie pisze:

     Mario, kto był taki pracowity ??? … hmm, może to ktoś, kto do kościoła nie chodzi, a bierze nadgodziny i wychodzi mu w rozrachunku, że pracuje 25 godzin na dobę … bo taki zeń pracuś, że nawet (!) o jedną godzinę wcześniej wstaje…

  • Maggie pisze:

   Wybory … hmmm, to chyba tylko jako reelekcje w rejonach buntowników, którym nie odpowiada demokracja i służenie Polsce, jako vacanty do objęcia …

   Oni przecież POśrednio i dość dawno zwrócili się o interwencję do merkerowskiej Brukseli … a pan Donek, jak nadzieii poranek i dzionek … już w kraju, myśli o przywróceniu „raju” w kraju wg brukseli uznanym za siedlisko homofobów i islamofobów …

  • Anna pisze:

   A „biedny i słaby PIS” który ma władzę niby sobie ma „w scenariuszu” nie poradzić , tak?
   I majdan wyskoczy jak znalazł!

 13. Michał pisze:

  jak się na to wszystko patrzy to krew człowieka zalewa. Taka nienawiść jest wszędzie. A z tą awarią transmisji to pewnie nie był przypadek

 14. Michał pisze:

  Odwołam napewno. Dziękuję za cenną radę 🙂

  • M pisze:

   Nie można sobie pozwalać na to, aby zło rodziło zło. Lepiej na to nie patrzeć jak ma to wywoływać w nas negatywne emocje, które też przecież nie są dobre. Jak każdy człowiek sam się czasami na to łapię, ponieważ to tkwi w ludzkiej naturze, ale tę naturę z łaską Bożą możemy starać się przezwyciężać i lepiej dla nas i dla naszego społeczeństwa i narodu, żebyśmy temu się nie poddawali.

 15. ja pisze:

  Smutne to, zobaczcie sami ;(
  Smutny znak czasów PILNE: nie było cudu św. Januarego
  ” jak wiemy każdego 16 grudnia, the miracle of st. January występuje, gdy krew przechowywane w sanktuarium upłynnia. Jednak wczoraj cud nie wystąpić i kardynał sepe, jak również wierny stał się boją. Zgodnie z tradycją, kiedy cud nie występuje, jest to oznaka tragedii, lub pilny wniosek konwersji dla kościoła. To jest bardzo rzadkie, że to cud, że nie występuje; czasami trwa to wieki bez przerwy.”

  • Iwona pisze:

   Jak co roku 19 września powtórzył się cud św. Januarego. Do rozpuszczenia się zakrzepłej krwi patrona Neapolu w ampułce przechowywanej w tamtejszej katedrze doszło podczas modlitwy zgromadzonych tam wiernych, co zostało przyjęte przez nich aplauzem. Następnie Mszę św. odprawił metropolita Neapolu kard. Crescenzio Sepe.
   http://niedziela.pl/artykul/24694/Neapol-powtorzyl-sie-cud-sw-Januarego

   • wobroniewiary pisze:

    We wrześniu tak, ale w grudniu nie ;(

    Zła wróżba dla świata. W Neapolu nie skropliła się krew św. Januarego
    Cud krwi świętego Januarego, patrona Neapolu, wydarza się zazwyczaj regularnie trzy razy do roku. Najpierw w sobotę przed pierwszą niedzielą maja, potem 19 września (w dzień męczeństwa świętego), wreszcie 16 grudnia – w rocznicę wybuchu Wezuwiusza. W tym roku cud się jednak nie zdarzył. Włosi uważają, że to bardzo zły znak.

    Cud polega na przemianie zakrzepniętej krwi w postać ciekłą. Zdarza się regularnie od XIV wieku, a prawdopodobnie wydarzał się już wcześniej. Włosi uważają, że gdy krew się nie przemieni, jest to zapowiedź groźnych wydarzeń. I mają na to dowody…

    Krew nie przemieniła się w roku 1939 – gdy wybuchła II wojna światowa. Nie przemieniła się również rok później, gdy Rzym przystąpił do wojny po stronie Hitlera. Nie zakrzepła również w 1943 roku, gdy Niemcy zajęły Włochy. Wreszcie cud nie wystąpił takze w roku 1973, kiedy w Neapolu wybuchła epidemia cholery.

    Także w odleglejszej przeszłości brak cudu zapowiadał rozmaite tragiczne wydarzenia – prześladowania religijne, wybuch Wezuwuiusza, rewolucje, śmierć Ojca Świętego…

    Podczas wizyty Papieża Franciszka w Neapolu w marcu 2015 roku krew uległa tylko częściowemu skropleniu. Co to wszystko oznacza? Tego nie wiemy. Biskup Neaopolu apeluje do Włochów o spokój i nadzieję. Lud jednak przeczuwa jakąś tragedię…

    • Maria z Warszawy pisze:

     Dziś na oczach niemal całego świata bo w obecności kamer zastrzelono ambasadora Rosji w Turcji

    • Maggie pisze:

     Czyżby ktoś chce aby było nowe „Sarajewo” ? – ambasador wprawdzie to arcyksiąże, ale kto wie, o co chodzi mocodawcom mordercy …

     Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce …..

     Wieczny odpoczynek racz dać mu Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków. Amen.

 16. Marek pisze:

  Prof. Krystyna Pawłowicz odpowiada byłemu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu. W niedzielę przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego Komorowski powiedział: „Miałem satysfakcję, oglądając posłankę, gdy czmychała pod eskortą policji”.

  – Miałem wczoraj satysfakcję, oglądając jedną ze znanych pań posłanek (chodzi o Krystynę Pawłowicz-red), gdy czmychała z polskiego Sejmu pod eskortą policji. Pewnie wszyscy widzieliśmy również półironiczny uśmiech prezesa partii rządzącej. Ja widziałem w tym uśmiechu nowe przebłyski, lęku strachu i niepewności – powiedział były prezydent Bronisław Komorowski.

  * * *
  Odpowiedź poseł prof. Krystyny Pawłowicz (PiS):
  „Panie były polski prezydencie Bronisławie Komorowski, NIE będę miała satysfakcji, kiedy stanie Pan sam, starszy, chorowity już człowiek, wieczorem, po wyjściu ze swego Instytutu, twarzą w twarz z tłumem polskich, wściekłych na Pana, patriotycznych kibiców chcących „zapłacić” Panu za patronowanie WSI i niszczenie Polski.
  NIE będę miała satysfakcji, mimo, że mnie Pan po raz kolejny obraża i szczuje na mnie innych, na starszą kobietę, posła RP swą mową nienawiści i pogardy.
  NIE będę miała satysfakcji, bo piastował Pan urząd polskiego prezydenta. Odebrałabym taki atak na Pana, jako atak na samą Polskę.
  Dlatego broniłabym Pana.”
  Prof. Krystyna Pawłowicz
  http://www.radiomaryja.pl/informacje/posel-pawlowicz-odpowiada-bylemu-prezydentowi-komorowskiemu/

  • Maggie pisze:

   No to znowu wylazła rycerskość i galanteria pana Komorowskiego … bo, że był rycerzem XXI wieku to wszyscy widzieli w Japońskim Parlamencie, kiedy dzielnie zawładnął buciorami krzesło, chyba odpowiednika naszego marszałka. Tak, że wykazał, już wówczas, iż ma doświadczenie jak zdobywa się w Parlamancie siedzenie.

   Na jego miejscu byłabym uważniejszą, bo hodowcy drobiu (czyt.kur) mają na niego oko, od czasu gdy miał o nich opinię niezbyt wysoką.

 17. T. pisze:

  Rewolucja 1000 kanapek i „Diduszka” Sorosa
  Naukowcy i wykładowcy znają na pamięć etapy rewolucji. Zaczyna się od żaru, potem następuje zmęczenie, na końcu pojawia się zjadanie dzieci i farsa. Rewolucja 1000 kanapek przeszła przez wszystkie trzy etapy w ekspresowym tempie, a resztę czasu w całości poświęciła farsie

  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=19352&Itemid=100

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s