Św. Mikołaj z Miry – biskup wrażliwy na biedę wdów i sierot.

Święty Mikołaj nie jest legendarną postacią z bajki Tysiąca i jednej nocy, nie jest Dziadkiem Mrozem z krainy PRL-u czy na czerwono ubranym klaunem rozdającym cukierki na krakowskim Rynku.
To katolicki biskup, żyjący w pierwszej połowie IV wieku, który troszczył się m.in. o przygotowanie posagu dla ubogich dziewcząt, by mogły wyjść za mąż. Cechowała go wielka wrażliwość na biedę wdów i sierot. Jednym słowem to Święty z „wyobraźnią miłosierdzia”, dlatego powinno się go naśladować w naszych „kryzysowych” czasach nie tylko 6 grudnia, lecz każdego dnia.

sw-mikolaj

*****

Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także uczuleniem na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców, swoim znacznym majątkiem, chętnie dzielił się z potrzebującymi. Tak np. ułatwił zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. O tym wydarzeniu wspomina Dante w swoim eposie. Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre) podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu większej jeszcze chwały. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców Miry na karę śmierci za jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak surowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych ułaskawienie.

Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować rybaków w czasie gwałtownej burzy od niechybnego utonięcia. Dlatego odbiera cześć również jako patron marynarzy i rybaków. W czasie zarazy, jaka nawiedziła także jego strony, usługiwał zarażonym z narażeniem własnego życia. Podanie głosi, że św. Mikołaj wskrzesił trzech ludzi, zamordowanych w złości przez hotelarza za to, że mu nie mogli wypłacić należności. Św. Grzegorz I Wielki w żywocie św. Mikołaja podaje, że w czasie prześladowania, jakie wybuchło za cesarza Dioklecjana i Maksymiana (pocz. wieku IV) Święty został uwięziony. Uwolnił go dopiero edykt mediolański w roku 313. Święty Mikołaj uczestniczył także w pierwszym soborze powszechnym w Nicei (325), na którym potępione zostały przez biskupów błędy Ariusza.
Po długich latach błogosławionych rządów Święty odszedł po nagrodę do Pana 6 grudnia (stało się to między rokiem 345 a 352). Ciało Świętego zostało pochowane ze czcią w Mirze, gdzie przetrwało do roku 1087. Dnia 9 maja tegoż roku zostało przewiezione do miasta włoskiego Bari. Dnia 29 września 1089 roku uroczyście poświęcił jego grobowiec w bazylice wystawionej ku jego czci papież bł. Urban II.

W ikonografii św. Mikołaj przedstawiany jest w stroju biskupa rytu łacińskiego lub greckiego.  Jego atrybutami są m. in.: anioł, anioł z mitrą, chleb, troje dzieci lub młodzieńców w cebrzyku, trzy jabłka, trzy złote kule na księdze lub w dłoni (posag, jaki według legendy podarował biednym pannom), pastorał, księga, kotwica, sakiewka z pieniędzmi, trzy sakiewki, okręt, worek prezentów.

Postać Świętego, mimo braku wiadomości o jego życiu, jest jedną z najbardziej barwnych w hagiografii. Jest patronem Grecji, Rusi, Antwerpii, Berlina, Miry, Moskwy, Nowogrodu; bednarzy, cukierników, dzieci, flisaków, jeńców, kupców, marynarzy, młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, więźniów, żeglarzy. 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

42 odpowiedzi na „Św. Mikołaj z Miry – biskup wrażliwy na biedę wdów i sierot.

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niechaj go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Niżej możemy wpisywać intencje, w których mamy się nawzajem omadlać 😉

 2. wobroniewiary pisze:

  Litania do Świętego Mikołaja

  Kyrie eleison, Chryste eleison
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
  Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
  Synu Odkupicielu świata Boże
  Duchu Święty, Boże
  Święta Trójco, Jedyny Boże

  Święty Mikołaju, Cudotwórco – módl się za nami
  Święty Mikołaju, wspomożycielu ubogich,
  Święty Mikołaju, obrońco dziewic,
  Święty Mikołaju, opiekunie żeglujących,
  Święty Mikołaju, wskrzesicielu umarłych,
  Święty Mikołaju, odnowicielu świątyń bożych,
  Święty Mikołaju, pocieszycielu strapionych,
  Święty Mikołaju, ucieczko chorych,
  Święty Mikołaju, biskupie cudownie wybrany,
  Święty Mikołaju, dobry pasterzu wiernych,
  Święty Mikołaju, pogromco złych duchów,
  Święty Mikołaju, słowa Bożego głosicielu,
  Święty Mikołaju, walczący ze zbrodniami,
  Święty Mikołaju, zdrowie niemocnych,
  Święty Mikołaju, podporo więźniów,
  Święty Mikołaju, strzegący tajemnic,
  Święty Mikołaju, szczodry jałmużniku,
  Święty Mikołaju, miłujący ubóstwo,
  Święty Mikołaju, podporo wstrzemięźliwości,
  Święty Mikołaju, opiekunie sierot,
  Święty Mikołaju, opiekunie rodzin,
  Święty Mikołaju, naśladowco Cnót Chrystusowych,
  Święty Mikołaju, pośredniku nasz u Pana,
  Święty Mikołaju, ratunku konających,
  Święty Mikołaju, wybawicielu dusz czyśćcowych,
  Święty Mikołaju, ucieczko w każdej potrzebie,
  Święty Mikołaju, ojcze nasz najlepszy,
  Święty Mikołaju, patronie naszego kościoła,
  Święty Mikołaju, opiekunie naszej parafii,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  K. Módl się za nami święty Mikołaju
  W. Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych

  K. Módlmy się:
  Miłosierny Ojcze Niebieski, dziękujemy łaskawości Twojej za to, że świętego Mikołaja naznaczyłeś nam jako patrona i opiekuna; racz nas przez całe życie prowadzić drogą przykazań Twoich, abyśmy będąc z łaski Twojej wezwani, za Jego przyczyną służyć Ci mogli na wieki ze świętymi w niebie.

 3. wobroniewiary pisze:

  Modlitwy dzieci do Świętego Mikołaja

  Przybądź święty Mikołaju
  Zejdź z niebieskich wzgórz.
  Grzeczne dzieci Cię czekają,
  Choć posnęły już.

  Przy łóżeczku anioł Boży,
  Czuwa Anioł Stróż.
  On Ci z lekka drzwi otworzy,
  A Ty dary złóż.

  ***
  Dobry św. Mikołaju,
  Patrz jak dzieci się kochają!
  Ty pamiętasz o nas w niebie,
  my modlimy się do ciebie.

  Naucz dzieci kochać Boga
  i dla innych dobrym być.
  Jaka jest do nieba droga,
  jak na ziemi trzeba żyć.
  Amen.

 4. wobroniewiary pisze:

  Modlitwy o wstawiennictwo św. Mikołaja

  Miłosierny Boże, wołamy o Twoją łaskę.
  Za wstawiennictwem św. Mikołaja, biskupa,
  czuwaj nad nami wśród
  wszelkich niebezpieczeństw,
  abyśmy mogli bez przeszkód
  kroczyć drogą wiodącą do zbawienia.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  ***

  Zasado wiary, wzorcu pokory, nauczycielu wstrzemięźliwości,
  ukazałeś się swojej trzodzie jako szczery obrońca Prawdy,
  przez pokorę zdobyłeś wielkość,
  a na drodze ubóstwa zdobyłeś bogactwo.
  Ojcze, Arcykapłanie Mikołaju,
  módl się do Boga Chrystusa, by wybawił dusze nasze.

  Chwalebny św. Mikołaju szczególny mój obrońco, wejrzyj na mnie litościwym okiem z onej górnej światłości, w której widzeniem Boga się nasycasz i uproś mi u Pana łaskę i pomoc stosowną do obecnych potrzeb moich tak duchowych jak i doczesnych, a szczególniej łaskę (w tym miejscu wymieniamy intencję w jakiej chcemy się modlić) jeżeli mi pomocną być ma do wiecznego zbawienia mego. Pomnij także, o chwalebny św. Biskupie, na najwyższego pasterza naszego, Papieża, na Kościół św. i na pobożne miasto nasze. Naprowadź na drogę zbawienia wszystkich, co życie prowadzą zanurzeni w grzechy, wszystkich nieumiejętnością, błędem i kacerstwem oślepionych. Pociesz strapionych, opatrz w potrzebie będących, umocnij chwiejących się, wesprzyj uciśnionych, ulżyj chorym i spraw, aby wszyscy doznali możnej opieki Twojej i najwyższego dawcy wszelkiego dobra. Amen.

  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
  Módl się za nami św. Mikołaju,
  Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

  Módlmy się: Boże, który błogosławionego Mikołaja, chwalebnego wyznawcę i Biskupa Twojego niezliczonymi cudami wsławiłeś i codziennie Go niemi wsławiać nie przestajesz, daj nam, prosimy, ażebyśmy przez zasługi i modlitwy Jego od ognia piekielnego i od wszelkich niebezpieczeństw byli wybawieni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  http://www.katedra.kalisz.pl/Modlitwy-do-Sw_-Mikolaja

  • Maggie pisze:

   No właśnie, Św.Mikołaj to NIE krasnal, jakby wyżywiony GMO i do tego z …. trunkowum nosem i brzuchem nie pozwalającym na wejście przez komin/kominek.
   Słyszałam, że ten wyrośnięty krasnal zadomowił się i zyskał sławę dzięki Coca-Coli i Walt’owi Disney’owi.

   Kiedy byłam bardzo mała, to przychodził św.Mikołaj.. z czasem było tylko otwarte na oścież okno i skromne prezenty pod choinką… bo Mikołaj nie był bogaty i się śpieszył by ucieszyć drobiazgiem inne dzieci … i tylko mama, coś tam jeszcze „widziała”, wskazując na niebo – bo dzieciom nie udawało się już nikogo zobaczyć – ale to chyba tak było lepiej, niż miałby być ten krasnal.

   Za oceanem spotkałam już się z Santa Clause i …. szok … bo z panią …. małżonką santa clausową, no i oczywiście w krasnalkowych kreacjach …. oboje otoczonych mnóstwem „sezonowych” kiczy, zwanych arcydziełami lub sztuką ….
   Przed paroma laty, zaskoczeniem było dla mnie zdjęcie w gazecie i w niej relacja z ukraińskiego spotkania z Mikołajem, bo tam rzeczywiście był Sir Nicolaus, a nie karykaturalny krasnal … pomyślałam wówczas, że szkoda, że do polonijnych dzieci taki nie przychodzi.

   Jak to łatwo wszczepiło się czerwoną czapeczkę nawet do polskiej kultury, a szkoda ..l. no i jesteśmy w ten sposób „światowi” …. i z tego co słyszę, od jakiegoś już czasu, w kraju nad Wisłą, pojawia się niczym mutant: krzyżówka krasnala z dziadem mrozem… zwana św.Mikołajem,

 5. MM pisze:

  Modlitwy do św. Mikołaja
  Miłosierny Boże, wołamy o Twoją łaskę.
  Za wstawiennictwem św. Mikołaja, biskupa,
  czuwaj nad nami wśród
  wszelkich niebezpieczeństw,
  abyśmy mogli bez przeszkód
  kroczyć drogą wiodącą do zbawienia.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  ***
  Zasado wiary, wzorcu pokory, nauczycielu wstrzemięźliwości,
  ukazałeś się swojej trzodzie jako szczery obrońca Prawdy,
  przez pokorę zdobyłeś wielkość,
  a na drodze ubóstwa zdobyłeś bogactwo.
  Ojcze, Arcykapłanie Mikołaju,
  módl się do Boga Chrystusa, by wybawił dusze nasze.
  © Christus Rex 2005-2009
  http://www.christusrex.brzegdolny.pl/pray111.htm

 6. MariaPietrzak pisze:

  ( Juliana@ Tuwima , rymy )

  Modlę się, Boże, żarliwie,
  Modlę się, Boże, serdecznie:
  Za krzywdę upokorzonych,
  Za drżenie oczekujących,
  Za wieczny niepowrót zmarłych,
  Za konających bezsilność,
  Za smutek niezrozumianych,
  Za beznadziejnie proszących,
  Za obrażonych, wyśmianych,
  Za głupich, złych i maluczkich,
  Za tych, co biegną zdyszani
  Do najbliższego doktora,
  Za tych, co z miasta wracają
  Z bijącym sercem do domu,
  Za potrąconych grubiańsko,
  Za wygwizdanych w teatrze,
  Za nudnych, brzydkich, niezdarnych,
  Za słabych, bitych, gnębionych,
  Za tych, co usnąć nie mogą,
  Za tych, co śmierci się boją,
  Za czekających w aptekach
  I za spóźnionych na pociąg,
  – ZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW ŚWIATA,
  Za ich kłopoty, frasunki,
  Troski, przykrości, zmartwienia,
  Za niepokoje i bóle,
  Tęsknoty, niepowodzenia,
  Za każde drgnienie najmniejsze,
  Co nie jest szczęściem, radością,
  Która niech ludziom tym wiecznie
  Przyświeca jeno życzliwie –
  Modlę się, Boże, serdecznie,
  Modlę się, Boże, żarliwie!
  ❤ Przez Biskupa Twego Świętego zawsze bardzo dobrocią hojnego

  Święty Mikołaju ❤ ,
  na kolejne Jezusowe Urodziny 🎁 prezent Mu sprawimy . Balaski z białym obrusem…w śnieżne paski..
  bo
  Choć skryty, bez świty,
  lecz prawy Bóg !
  Cichy, bez chwały,
  daje się nam cały !
  Padnijmy na kolana !
  uczcijmy niebios Pana !
  Z miłością, z czułością wiernych sług!

  O umocnienie wiary w sercach moich wszystkich dzieci , oby skruszonych , wybielonych , na to liczę . O to prosze ! Błagania zanoszę .

  Za trójkę , która nie przystąpiła jeszcze do Sakramentu Pierwszej Komunii oraz ich zapominalskich Rodzicach .

  Za pare zakochanych bez pamięci , również o Bogu , którego po prawdzie niewiele znają .

  Za pewnego grajka karcianego 🎵 , o jego prostą i szybką drogę do Medjugorje .

  O radości wiary prostej dla zagubionych w wirze spraw codziennych i moje z nimi , jakże licznymi , spotkanie .

  A Rodzince Wowitow tyle zasie co posiali , aby zebrali !
  I więcej ❤

  O prezent z milosierdzia Bożego dla grzesznika straszliwego i Małżonka mego .
  🎅 Święty Mikołaju, zapamiętasz nas 🎁🎁🎁?

 7. ja pisze:

  Dobre na prezent pod choinkę czy na jutro na Mikołaja

 8. mama adopcyjna pisze:

  Sw Maryjo Panno i św Józefie, sw Anno, św Mikołaju, Św Barbaro i Św Małgorzato, proszę w intencji Ani, Basi, Basi i Małgosi. Droga wspólnoto Wowit, proszę i Was o westchnienie za tymi kobietami. Są to tzw nowoczesne panny ” pod czterdziestkę”, które maja spore problemy ze znalezieniem swojej tzw drugiej połówki. Z każdym rokiem i każdym poznanym mężczyzna tracą nadzieje na to, ze kiedyś zostaną zonami i matkami. Popadają w coraz głębsza depresje i desperację, ładują się w bylejakie relacje z mężczyznami, którzy już na początku rokują fatalnie (kończy się to szybko kolejnymi rozczarowaniami i poranieniami). W tej desperacji dziewczyny korzystają z praktyk okultystycznych w celu „wyczarowania” sobie męża. Od religii są bardzo daleko choć wyrosły w domach katolickich – deklarują się jako niewierzące, ale paradoksalnie w każdy magiczny czar i rytuał uwierzą. Nieraz wyciągałam ich z uzależnień od wróżek, choć rogacizna mściła się za to okrutnie na mnie i moich bliskich. Te dziewczyny same się nie modlą, nie wierzą, ale ciagle proszą bym ja się za nie modlila odkąd mój kuzyn (niezbyt wierzący , zatwardziały stary kawaler pod 50tke, bez perspektyw i rokowań matrymonialnych, którego sytuacje od lat wytrwale omadlalam), ożenił się niespodzianie ze wspaniała kobieta. Dziewczyny uznały wówczas, ze mam „magiczna moc” wymadlania super partnerów i nagabują mnie o modlitwę. Oczywiście modlę się za nie, ale tez próbuje im tłumaczyć, uzmysłowić, ze maja niewłaściwie podejscie do sprawy, odwieźć je od magicznego myślenia, na wszelkie sposoby zachęcić do modlitwy, wiary. Nie chcą, bo ( jak podkreślają ciagle) są niewierzące, choć w każdy czar chętnie wierzą, każdy rytuał chętnie wypełnia. Tez się przy tym zarzekają, ze i w czary nie wierzą, ale próbują bo przecież nie zaszkodzi. Jednej jednak raz to zaszkodziło i to tak bardzo, ze zerwała z magia i w trwodze do Boga wróciła, ale .. na krótko.
  Proszę wiec dla nich nie tylko o Łaskę znalezienia dobrych i mądrych mężow, ale przede wszystkim o mądrość dla tych dziewczyn, o ich nawrócenie, a także o zrozumienie, przyjęcie i właściwe wypełnienie Woli Bożej, jeśli byłoby Nia jednak dla nich pozostanie w stanie panieńskim, który postrzegają na razie jako stan chorobowy, pech, przekleństwo.
  Pozdrawiam serdecznie wspólnotę Wowit i omadlam wowitowe intencje oraz proszę, kto może, o „dorzucenie” w.w. dziewczyn do Waszych „koszyczków” intencyjnych.
  Bóg zapłać!

 9. wobroniewiary pisze:

  Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
  Dzień VIII – 6 grudnia

  O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, wiem, że niegodzien jestem zbliżyć się do Ciebie, upaść przed Tobą na kolana z czołem przy ziemi, ale ponieważ kocham Cię bardzo, przeto ośmielam się prosić Cię, byś była tak dobra i powiedziała mi – kim jesteś? Pragnę bowiem poznawać Cię coraz więcej i więcej – bez granic, i miłować coraz goręcej i goręcej bez żadnych ograniczeń. I pragnę powiedzieć też innym duszom, kim Ty jesteś, by coraz więcej i więcej dusz Cię coraz doskonalej poznało i coraz goręcej miłowało. Owszem, byś się stała Królową wszystkich serc, co biją na ziemi i co bić kiedykolwiek będą i to jak najprędzej i jak najprędzej.
  Jedni nie znają jeszcze wcale Twego imienia. Inni ugrzęźli w moralnym błocie, nie śmią oczu wznieść do Ciebie. Jeszcze innym wydaje się, że Cię nie potrzebują do osiągnięcia celu życia. A są i tacy, którym szatan, co sam nie chciał uznać Cię za swą Królowę i stąd z anioła w szatana się przemienił, nie dozwala przed Tobą ugiąć kolan. Wielu kocha, miłuje, ale jakże mało jest takich, co gotowi są dla Twej miłości na wszystko, prace, cierpienia i nawet ofiarę z życia.
  O Pani, zakróluj w sercach wszystkich i każdego z osobna. Niech wszyscy mieszkańcy ziemi uznają Cię za Matkę, a Ojca na niebie za Ojca i tak wreszcie poczują się braćmi. Amen. (modlitwa św. Maksymiliana M. Kolbe „O królowanie Maryi”)

  Rozważanie
  Aby goręcej ukochać Niepokalaną, będę się starał o Niej myśleć, czytać i rozmawiać. W chwilach zwątpienia, pokusy czy utrapienia będę się do Niej modlić. Ufając Niepokalanej, nie obawiam się niczego, nie cofnę się przed żadnym obowiązkiem, choćby bardzo trudnym.

  Modlitwa:
  O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

  http://sanctus.pl/index.php?doc=291&podgrupa=348

 10. ja pisze:

  WSPOMNIENIE ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA
  Fragment relacji polskiej mistyczki, Fulli Horak, z mistycznego spotkania ze św. Mikołajem:
  „Powiedział mi, że niesłusznie rozczarowuje się dzieci do ślicznej legendy o jego darach. Dlaczego im się mówi, że to nie on je przynosi? A właśnie, że on! Kto daje natchnienia ludziom, aby tym właśnie obdarzali dzieci, czego najbardziej pragną? Kto sprawił, że zwyczaj wzajemnego obdarowywania się w jego święto tak się rozkrzewił na świecie? On właśnie!
  »Powiedz, Fulka, ludziom, że ja jestem świętym od podarków. Nie tylko dzieci mogą mnie prosić. Dorośli też… Ktokolwiek z wiarą zwróci się do mnie z prośbą o coś – dostanie! Tak lubię ludziom robić przyjemności! Tylko muszą prosić…«” (Fulla Horak, „Święta Pani”).

 11. mkm80 pisze:

  Nie sądziłem, że kiedyś to nastąpi ale zachęcam Was do spróbowania… medytacji.
  Pisowania oryginalna.
  „Rozdział IX. Pierwsza Medytacya. O stworzeniu.
  1. Rozważ sobie, jak wiele lat przed tem upłynęło, jakoś zaczęła być na świecie i że przed owym czasem niczemeś była. Gdzie żeśmy byli naówczas, duszo moja! Świat już tak dawno stał, a o nas i wzmianki nie było.
  2. Bóg cię wywiódł z tego nicestwa, aby cię uczynił, czem jesteś; nie żebyś Mu miała być na co potrzebna, lecz z samej dobroci nieskończonej.
  3. Uważ, czem cię Bóg stworzył, a obaczysz, żeś jest najprzedniejszym na tym widomym świecie stworzeniem, przeznaczonym do żywota wiecznego i do jak najdoskonalszej miłości Stwórcy twego.

  Pobożne chęci i przedsięwzięcia:

  1. Upokórz się jak najniżej przed Majestatem Boskim, mówiąc nie tak usty, jak sercem: „Boże mój, niczem jestem przed Tobą, jakżeś wspaniale wspomniał na mnie, abyś mnie stworzył, czym jestem. Duszo moja! Zanurzona byłaś w tem zastarzałem i dawnem niczem; i jeszczebyś w niem była dotąd, gdyby cię Bóg z niego nie był wyprowadził; a cóżesz tam czyniła?”
  2. Oddaj Bogu dzięki: „ O Panie dobrotliwy, Stworzycielu mój, jak wielce obowiązana jestem Majestatowi Twemu za to, żeś mnie z niczego wywiódł i uczynił za szczególnem miłosierdziem Twojem, czem jestem. Lecz jakóż będę za to mogła godnie wysławiać Imię Twoje przenajświętsze i dzięki oddawać powinne nieskończonej dobroci Twojej”
  3. Zawstydź się: „Ale, Stworzcielu mój! Zamiast tego com miała jak najściślej trzymać się Ciebie, być Ci posłuszną i miłować Cię nadewszystko, zbuntowałam się przeciwko Tobie, odstąpiłąm od Ciebie, a zjednoczyłam się z grzechem, lekce sobie ważąc dobroć Twoję, jakobyś nigdy nie był Stwórcą moim!”
  4. Uniż się przed Bogiem: „Duszo moja! – wiedz, że Pan Bóg jest Stwórcą Twoim, On ciebie stworzył, a nie ty sama siebie. O Boże mój!wyznawam, żem jest dziełem rąk Twoich.Już tedy nie chcę więcej mieć upodobania sama w sobie, ponieważ sama z siebie niczem nie jestem; z czego się chełpisz prochu nikczemny? – albo raczej prawdziwa marność z czego się wynosisz? – Ażebym się pokory uczyła, to a to uczynię, tę i ową wzgardę cierpliwie zniosę, żywot mój poprawię. Na przyszłość pójdę zawsze za Stworzycielem moim i już inaczej poważać zacności mej istoty będę, którą zupełnie woli Bożej poddaję. Co abym tem wierniej dotrzymała, użyję środków do tego służących, poradziwszy się wprzód spowiednika ( albo przewodnika, czyli wodza) mojego.”

  Zawarcie medytacyi.
  1. Podziękuj Panu Bogu: „Błogosław, duszo moja! Boga Twojego, a wszystkie wnętrzności moje wysławiajcie Imię Jego; albowiem dobroć Jego z niczego mię wywiodła, a miłosierdzie Jego stworzeniem mię uczyniło.”
  2. Ofiaruj: „O Boże mój! ofiaruję Ci istnienie moje, któreś mi dać raczył, wespół z sercem mojem, któreć oddawam i poświęcam na zawsze.”
  3. Proś Pana Boga: „Umacniaj mię, o Boże mój! W tych pobożnych uczuciach i dobrych przedsięwzięciach moich. Panno Przenajświętsza! zaleć je miłosierdziu Syna Twojego wespół z tymi, za których powinnam się modlić.” – Ojcze Nasz itd., Zdrowaś Maryjo itd.

  Powstawszy z modlitwy, przechodząc się trochę po izbie, pozbieraj pamięcią uwagi, któremiś się zabawiała; a uczyń sobie z nich wianek duchowny, abyś się zapachem jego przez cały dzień cieszyła i posilała.”
  Św. Franciszek Salezy, „Filotea, czyli droga do życia pobożnego”, wydanie drugie, Poznań 1859r.

 12. Marzena pisze:

  Mam ostatnio wrażenie,że zło się na mnie sprzysięgło:( Nadmiar negatywnych zdarzeń, reakcji ludzkich przerósł …

  • Maggie pisze:

   @Marzena: Nie Tobie jednej przypadają w życiu tego typu „słodycze”.

   Odmów pod Twoją Obronę i … zanieś to do stóp Maryji, z pokorą prosząc o pomoc w rozwiązaniu sprawy, by szepnęła zaTobą: Jezu Ty się tym zajmij, i … Ty sama też bezpośrednio(!), proś tak Jezusa: Jezu, Ty się tym zajmij i pomóż abym, nie uległa złemu.
   Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze wg Serca Twego, bądź moją i naszą Miłością, przymnóż mi/nam wiary i ratuj gdy giniemy. Przebacz nam Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie, przemień nas i daj nam Swoje Zbawienie.

   Dołącz choćby dopiero od dzisiaj, aż do końca roku, do aktu oddania sie Maryji i trwaj w Jej orszaku. Maryja o Swe dzieci i pokorne sługi, się upomni i zadba.

  • SYLWIO pisze:

   To Samo mam. Nie poddaje się i nie poddam złemu. Choć upadam.

 13. wobroniewiary pisze:

  Może Anioł Stróż ostrzega: uwaga VII przykazanie + prawa autorskie

 14. magda pisze:

  A poza tym niespodziewanie spadło mi z Nieba parę groszy i fundnęłam sobie na Mikołaja ,,Pouczenia ” Alicji z Arosa z dostawą do kiosku Ruchu . I następna uczta duchowa się szykuje 😀

 15. Kasia pisze:

  Ja również miałam ciężki okres ale miałam to szczęście aby uczestniczyć na rekolekcjach z ks Antonim Zielinskim i byłam na pierwszej w życiu Mszy o uwolnienie i uzdrowienie. O wszystkim złym juz nie pamietam , otrzymałam nowe serce 🙂 Chwała Panu!!! Jesteś Królem ❤️❤️

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s