Akt zawierzenia Polski NMP Królowej Polski – 3 maja 2016 roku Episkopat Polski zawierza nasz kraj Matce Bożej

Zbliża się ważny dzień w ramach obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski: zawierzenie Polski Matce Bożej na Jasnej Górze 3 maja 2016 r. Episkopat Polski dokona tego na Jasnej Górze. Uroczystość ma się odbyć z udziałem władz państwa, duchowieństwa oraz wiernych. Zachęcamy wszystkich do włączenia się duchowo w ten akt oddania się Matce Bożej, Episkopat bowiem odnowi zawierzenie Królowej Polski w jedności z Kościołem w Polsce i na emigracji. Mszę św. o godzinie 11 będzie transmitować TV Trwam.        

Jasna Góra          Akt zawierzenia Matce Bożej
z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski
Jasna Góra, 3 maja 2016 roku

Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo,
Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!

1. Na drodze naszych dziejów mijają kolejne lata zmagań synów i córek polskiej ziemi o wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii, o wierność Kościołowi i jego pasterzom, o wierność naszemu chrześcijańskiemu dziedzictwu.

Pośród tych trosk, wysiłków i zmagań nadeszła – jako umocnienie dla nas – tysiąc pięćdziesiąta rocznica Chrztu Polski. Pragniemy wyrazić z całym Kościołem katolickim w Polsce wdzięczność i uwielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego za włączenie w minionych wiekach wszystkich pokoleń naszych rodaków w nurt życia wiecznego.

W tym ważnym momencie historii zbawienia uświadamiamy sobie nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą współczesność. W świecie, w którym nasi Bracia i Siostry w wierze przyczyniają się do budowania lepszego świata, ale również cierpią i oddają życie za Chrystusa, odczuwamy naglącą potrzebę ponownego zawierzenia się Bożemu Synowi przez Twoje wstawiennictwo, o Niepokalana Dziewico, Królowo Polski. Tym samym mamy świadomość, że program duchowej odnowy Polaków, wyrażony w Jasnogórskich Ślubach Narodu i milenijnym Akcie oddania w niewolę miłości, pozostaje nadal aktualny.

2. W obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w głębokim zjednoczeniu z Głową Kościoła Rzymskokatolickiego, Ojcem Świętym Franciszkiem, my, biskupi polscy, zebrani u stóp Twojego Jasnogórskiego Tronu, otoczeni przedstawicielami wierzącego Narodu – duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich, w łączności z całą Polonią – oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w naszej Ojczyźnie i w świecie, ku rozszerzeniu się Królestwa Chrystusowego na ziemi.

Oddając się dzisiaj Tobie, Bogurodzico i nasza Matko, jesteśmy pewni, że w ten sposób jak najlepiej zabezpieczymy całą naszą chrześcijańską, osobistą i narodową przyszłość. Jesteśmy przekonani – podobnie jak nasi ojcowie – że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi.

3. Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna, która jest samą miłością.

Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia: Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom, w trosce o zbawienie każdego człowieka.

Wpatrzeni w przykład życia i wsłuchani w nauczanie wielkich Pasterzy – świętego papieża Jana Pawła II i Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego – ponawiamy dziś przymierze z Tobą. Pragniemy, aby duch papieskiego „Totus Tuus” i prymasowskiego „Wszystko postawiłem na Maryję” stale w nas wzrastał.

4. Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej rozwijać w każdym z nas osobiście i w całym Ludzie Bożym przymierze chrzcielne z Bogiem. Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego słowa i owocuje świadectwem życia.

Przyrzekamy, jak uczył święty Jan Paweł II, kształtować dojrzałe wspólnoty kościelne, nasze rodziny, stowarzyszenia i parafie, „w których wiara ujawnia się i urzeczywistnia jako przylgnięcie do Osoby Chrystusa i do Jego Ewangelii, jako spotkanie i sakramentalna komunia z Chrystusem, jako życie w duchu miłości i służby”.

Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie w pracę, kulturę, sztukę i naukę, przez wypełnianie obowiązków rodzinnych, społecznych, ekonomicznych i politycznych.

Podobnie jak ukrzyżowany Jezus, który zniósł podziały, wprowadzając pokój i pojednanie „przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości” (Ef 2, 16), tak i my – poprzez przebaczenie naszym winowajcom – chcemy stać się budowniczymi pokoju w Ojczyźnie i świecie.

Królowo świata, chcemy pamiętać o tym, że Bóg, jako Ojciec i Stwórca, powierzył nam troskę nie tylko o siebie nawzajem, ale i o cały stworzony świat. Dlatego wypełniając najpierw obowiązek miłości wobec bliźniego, chcemy także troszczyć się o środowisko, w którym żyjemy, które Bóg nam powierzył dla naszego dobra.

5. Matko Miłosierdzia, abyśmy mogli wprowadzić w życie te postanowienia, pragniemy oprzeć naszą wiarę na Twojej wierze, aby w codzienności rozpoznawać wyraźnie głos Boga i Jego zbawcze wezwanie, aby nasze serca były ciągle otwarte na dary Bożego miłosierdzia.

Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania, którym pragniemy zabezpieczyć Kościół święty w nowym tysiącleciu, a nienaruszony skarb wiary przekazać nadchodzącym pokoleniom. Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość do naszego Narodu. Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich światło zbawczej nadziei.

Amen!

Akt zawierzenia Matce Bożej
z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski

*****

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

83 odpowiedzi na „Akt zawierzenia Polski NMP Królowej Polski – 3 maja 2016 roku Episkopat Polski zawierza nasz kraj Matce Bożej

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niechaj go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Niżej możemy wpisywać intencje, w których mamy się nawzajem omadlać 😉

 2. wobroniewiary pisze:

  UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI
  GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI
  Jasna Góra, 3 maja 2016 r.

  program dnia w jasnogórskim sanktuarium:

  5.30 – Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie
  6.00 – Odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej i Msza św. z homilią – o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów
  10.00 – Modlitwa dziękczynna: „Maryja w dziejach Narodu Polskiego” – Instytut Prymasa Wyszyńskiego, o. Kamil Szustak
  10.45 – Ingres Księży Biskupów

  11.00 – Msza św. z homilią – abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

  Powitanie – o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów
  Złożenie Aktu Zawierzenia Matce Bożej Episkopatu w jedności z Kościołem w Polsce i na emigracji w 1050. rocznicę Chrztu Polski
  Przyrzeczenie Duchowej Adopcji /po Komunii św./

  14.00 – Droga Krzyżowa – o. Stanisław Jarosz + Animatorzy Duchowej Adopcji
  16.15 – Różaniec – o. Bartłomiej Maziarka
  18.30 – Procesja Eucharystyczna po Wałach jasnogórskich – o. Michał Lukoszek, wikariusz generalny Zakonu Paulinów
  19.00 – Msza św. na Szczycie z homilią – abp Wacław Depo, metropolita częstochowski; Akt Zawierzenia Matce Bożej
  21.00 – Apel Jasnogórski z udziałem Wojska Polskiego – bp Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego

  szczegółowy program: http://www.jasnagora.pl

  • Dorota pisze:

   Boże Dziękujemy Ci za Maryję ❤ ❤ ❤ O Matko Pięknej miłości Dziękujemy że Jesteś z nami

   • mariaP pisze:

    W uzupelnieniu , dzisiejsze Slowo z Nieba /

    Orędzie dla Mirjany 2 maj 2016

    Drogie dzieci,
    moje Matczyne Serce pragnie waszego prawdziwego nawrócenia,
    mocnej wiary,
    abyście mogli szerzyć miłość i pokój pośród wszystkich otaczających was ludzi.
    Jednakże, moje dzieci, nie zapominajcie,
    że każdy z was jest niepowtarzalnym światem przed Ojcem Niebieskim.
    Pozwólcie więc na nieustanne działanie Ducha Świętego w was samych…
    Bądźcie moimi duchowo czystymi dziećmi.
    Wszystko co duchowe, jest żywe i bardzo piękne.
    Nie zapominajcie, że w Eucharystii, która jest sercem wiary, mój Syn zawsze jest z wami.
    Przychodzi i łamie chleb z wami, albowiem moje dzieci, On dla was umarł, zmartwychwstał i wciąż na nowo przychodzi.
    Te moje słowa są wam znane, bo one są prawdą, a prawda się nie zmienia!
    Tylko że wiele moich dzieci o niej zapomniało!
    Moje dzieci, moje słowa nie są ani stare, ani nowe, one są wieczne!
    Dlatego wzywam was, moje dzieci,
    byście uważnie śledzili znaki czasu,
    składali rozbite krzyże
    i byli apostołami objawienia.
    Dziękuję wam.

    http://medziugorje.blogspot.fr/

  • Agnieszka pisze:

   Matko Boża, Królowo Polski, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam wszystkich członków rodziny mojej, nasze serca, dusze, umysły, wolę, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy. Oddaję Tobie nas wszystkich w niewolę Twojej matczynej Miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się nami dla wypełnienia Św. Woli Ojca Niebieskiego. Kieruj nami, ochraniaj nas od zła wszelkiego, wspomagaj nas nieustannie na drogach życia tego i przeprowadź przez wydarzenia, jakie będą następować. Pragnę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Bądź nam Matką i Królową! Dziękuję za to, że Jesteś i że tak bardzo kochasz dzieci swoje i za każde Twoje cierpienie i Twojego Syna.
   „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej .Amen”. – cała Twoja

 3. wobroniewiary pisze:

  Królowa Polski prowadzi do Jezusa Króla

  Co roku 3 maja obchodzimy Uroczystość Maryi Królowej Polski. Matka Boża wybrała sobie nasz Naród, aby być naszą Królową i Matką. Żaden inny Naród nie dostąpił tego zaszczytu ze strony Maryi. Święto wyraża ufność Polaków w szczególną opiekę Matki Boga nad Polską.
  Współcześnie w Polsce uważa się, że tytułowanie Matki Bożej Królową Polski rozpoczęło się od Ślubów Jana Kazimierza podczas najazdu Szwedów na Polskę. Jednakże Kult ten znany był o wiele wcześniej, i to nie nasi rodacy wymyślili, aby ogłosić Maryję Królową Polski. To sama Maryja poprosiła, żeby Ją tak nazywać. Stało się to w Neapolu we Włoszech, 14 lipca 1608 r. Takie przesłanie otrzymał włoski jezuita Juliusz Mancinelli. Kiedy zakonnik zauważył zbliżającą się do niego Maryję z Dzieciątkiem Jezus na rękach zawołał: Królowo Wniebowzięta, módl się za nami, Maryja zwróciła się do jezuity tymi słowami: Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie.
  http://www.ziemialimanowska.pl/pl/860/17101/krolowa-polski-prowadzi-do-jezusa-krola.html

 4. ewak. pisze:

  W tym świątecznym dniu proszę Was, drodzy WOWiT-owcy , wesprzyjcie mnie modlitwą za moich bliskich zniewolonych nałogami i żyjącymi daleko od Boga.Tak bardzo potrzebuję wsparcia.Sprawa trudna…ale gdzie dwaj lub trzej…Może tym razem coś się poprawi…w dobrą,Bożą stronę…Dziękuję wszystkim angażującym się- z wielkim -Bóg zapłać.!

 5. Czester pisze:

  +++

 6. Marakuja pisze:

  Litania Narodu Polskiego

  Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
  Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

  Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się, Panie.
  Nad narodem męczenników, zmiłuj się, Panie.
  Nad ludem zawsze wiernym Tobie, zmiłuj się, Panie.
  Jezu nieskończenie miłosierny, zmiłuj się nad nami.
  Jezu nieskończenie mocny, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, nadziejo nasza, zmiłuj się nad nami.

  O Maryjo, Bogurodzico, Królowo Polski, módl się za nami.
  Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny, módl się za nami.
  Święty Wojciechu, Patronie Polski, módl się za nami.
  Święty Kazimierzu, Patronie Litwy, módl się za nami.
  Święty Jozafacie, Patronie Rusi, módl się za nami.
  Święty Cyrylu i Metody, Apostołowie Słowian, módl się za nami.
  Święty Ottonie, Apostole Pomorza, módl się za nami.
  Święta Jadwigo, Patronko Śląska, módl się za nami.
  Święty Jacku Odrowążu, Apostole Rusi, módl się za nami.
  Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów, módl się za nami.
  Święty Stanisławie Kostko, Patronie młodzieży, módl się za nami.
  Święty Andrzeju Bobolo, Męczenniku za wiarę, módl się za nami.
  Święty Andrzeju Świeradzie, i Benedykcie, módlcie się za nami.
  Święci Męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módlcie się za nami.
  Święty Brunonie, Apostole ziem polskich, módl się za nami.
  Święty Wacławie, Patronie katedry wawelskiej, módl się za nami.
  Święty Florianie, Patronie Krakowa, módl się za nami.
  Święty Maksymilianie Kolbe, Męczenniku z Oświęcimia, módl się za nami.
  Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

  Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, Patronie Warszawy, módl się za nami.
  Błogosławiony Czesławie, Patronie Wrocławia, módl się za nami.
  Błogosławiona Bronisławo, Patronko Śląska Opolskiego, módl się za nami.
  Błogosławiony Jakubie Strzemię, Patronie Lwowa, módl się za nami.
  Błogosławiony Janie z Dukli, Patronie rycerstwa polskiego, módl się za nami.
  Błogosławiony Szymonie z Lipnicy, Kaznodziejo prawdy, módl się za nami.
  Błogosławiony Wincenty Kadłubku, Dziejopisarzu Polski, módl się za nami.
  Błogosławiony Bogumile, Arcybiskupie gnieźnieński, módl się za nami.
  Błogosławiona Salomeo, Księżno Halicka, módl się za nami.
  Święta Kingo, Patronko górników, módl się za nami.
  Błogosławiona Jolanto, Wdowo, krzewicielko odnowy ewangelicznej, módl się za nami.
  Błogosławiony Sadoku wraz z 48 towarzyszami (Męczennikami sandomierskimi) , módl się za nami.
  Błogosławiony Melchiorze, Męczenniku z Koszyc, módl się za nami.
  Błogosławiony Janie Sarkandrze, Męczenniku z Ołomuńca, módl się za nami.
  Święta Królowo Jadwigo, Patronko młodzieży żeńskiej, módl się za nami.
  Święta Mario Tereso Ledóchowska, Matko Afrykanów, módl się za nami.

  Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej, wybaw nas, Panie.
  Od kajdan niewoli, wybaw nas, Panie.
  Od godziny zwątpienia, wybaw nas, Panie.
  Od podszeptów zdrady, wybaw nas, Panie.
  Od gnuśności naszej, wybaw nas, Panie.
  Od ducha niezgody, wybaw nas, Panie.
  Od nienawiści i złości, wybaw nas, Panie.
  Od wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie.
  Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie.

  Winy królów naszych, przebacz, o Panie.
  Winy magnatów naszych, przebacz, o Panie.
  Winy szlachty naszej, przebacz, o Panie.
  Winy rządzących krajem, przebacz, o Panie.
  Winy kierujących ludem, przebacz, o Panie.
  Winy pasterzy naszych, przebacz, o Panie.
  Winy ludu naszego, przebacz, o Panie.
  Winy ojców i matek naszych, przebacz, o Panie.
  Winy całego Narodu polskiego, przebacz, o Panie.

  Głos krwi męczenników naszych, usłysz, o Panie.
  Głos krwi żołnierzy naszych, usłysz, o Panie.
  Płacz matek i żon, usłysz, o Panie.
  Płacz wdów i sierot, usłysz, o Panie.
  Płacz dzieci katowanych za pacierz polski, usłysz, o Panie.
  Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny, usłysz, o Panie.
  Łzy rolników pozbawionych swej ziemi, usłysz, o Panie.
  Wołanie krzywdzonego ludu robotniczego, usłysz, o Panie.
  Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych, usłysz, o Panie.
  Brzęk pękających kajdan naszych, usłysz, o Panie.

  Wiarę w Ciebie i ufność w Maryi, daj nam, o Panie.
  Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy, daj nam, o Panie.
  Miłość Polski, Ojczyzny naszej, daj nam, o Panie.
  Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność, daj nam, o Panie.
  Wszystkie dary Ducha Świętego, daj nam, o Panie.
  Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi, daj nam, o Panie.
  Wolność, chwałę, szczęście i pokój, daj nam, o Panie.
  Przez Narodzenie Twoje, bohatera wielkiego, wzbudź nam o Panie.
  Przez Bogurodzicę, Ojca świętego na długie lata zachowaj nam, o Panie.
  Przez Najświętsze Życie twoje, żyć dobrze nas naucz, o Panie.
  Przez Krzyż i Mękę Twoją, cierpienia nasze mężnie znosić daj, o Panie.
  Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje, z ciemności grzechu wskrześ nas, o panie.
  Przez Wniebowstąpienie Twoje, Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie.
  Przez Ducha Świętego Zesłanie, „ducha dobrego” daj nam, o Panie.
  Przez czystą Królowej Jadwigi ofiarę, w jedności Polskę naszą zachowaj o Panie.
  Przez cnoty wielkich Ojców naszych na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie.

  Boże Piastów i Jagiellonów, nie opuszczaj nas, o Panie.
  Boże Sobieskiego i Kościuszki nie opuszczaj nas, o Panie.
  Boże Ojca Kordeckiego i Ojca Kolbe nie opuszczaj nas, o Panie.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  Módlmy się:
  Boże Wszechmogący, Panie Zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemięzców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnomyślnością i pokojem. W: Amen.

  ANTYFONA
  W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować uzyskana wolność, prosimy Cię, o Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość. Oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego krzyża zachować Twoje królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie jak za czasów naszych praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy, Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny.

  Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „Bierzmowania Dziejów” – udzielonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II – Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski pozostali zawsze wierni Chrystusowi i Ojczyźnie. Amen.

  Źródło:
  http://louisgrignion.pl/aktualnosci/245-nowennna-narodu-polskiego-na-1050-rocznice-chrztu-swietego.html

  • Paweł pisze:

   Mam taki, bardzo starannie wydany, modlitewnik:

   „Modlitewnik dla chorych”
   Pallottinum – Poznań 1988
   NIHIL OBSTAT: Poznań, dnia 29 października 1988 r.
   (-) Ks. prof. dr hab. Ludwik Wciórka, cenzor
   IMPRIMATUR: Poznań, dnia 3 listopada 1988 r., L. dz. 9352/88
   + Stanisław Napierała, Bp – Wikariusz Generalny
   Ks. Jan Szczepaniak – Kanclerz Kurii Metropolitalnej

   W tym modlitewniku na str. 272-275 znajduje się taka oto bardzo ładna modlitwa do świętych polskich [przepisuję ją dosłownie, tylko czasami słowo „Błogosławiony” zastępuję słowem „Święty”, ponieważ od czasu wydania tego modlitewnika niektórzy polscy błogosławieni zostali już kanonizowani]:

   WEZWANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH POLSKICH

   Matko Kościoła świętego, Królowo Polski – módl się za nami.
   Święty Wojciechu, któryś wiarę naszego narodu krwią swoją przypieczętował,
   Święci bracia męczennicy, Benedykcie z towarzyszami, pierwsi zakonnicy Kościoła w Polsce,
   Święty Brunonie z Kwerfurtu, żywy świadku braterstwa narodów w Chrystusie,
   Święci Andrzeju i Benedykcie, którzyście pokutę chrześcijańską własnym życiem głosili,
   Święty Stanisławie biskupie, męczenniku w obronie praw Bożych,
   Błogosławiony Bogumile, przykładzie pobożności i gorliwości na urzędzie pasterskim,
   Błogosławiony mistrzu Wincenty, któryś posługiwanie biskupie wzbogacił niekłamaną pokorą,
   Święta Jadwigo, wzorze czystego życia rodzinnego,
   Święty Jacku, któryś przez niestrudzone prace umocnił wśród nas Dobrą Nowinę Królestwa Bożego,
   Błogosławiony Czesławie, cichy pracowniku słowa zbawienia,
   Błogosławiony Sadoku, któryś wraz z towarzyszami złożył krwawe świadectwo miłości,
   Błogosławiona Bronisławo, któraś w zakonnej codzienności otrzymała pełnię dojrzałości Chrystusowej,
   Błogosławiona Salomeo, któraś w dziewictwie i prostocie życia osiągnęła nagrodę wierności,
   Święta Kingo, która uczysz czynić miłosierdzie z radością,
   Błogosławiona Jolanto, któraś wybrała pokutę i ubóstwo ponad zaszczyty tego świata,
   Błogosławiony Jakubie Strzemię, któryś w Jezusie Chrystusie widział jedyny wzór pasterskiego urzędu,
   Święty Janie Kanty, nauczycielu i kapłanie dobroci,
   Święty Szymonie z Lipnicy, bohaterze chrześcijańskiego miłosierdzia,
   Święty Janie z Dukli, któryś swą apostolską miłością odnowił wielu dla Chrystusa,
   Święty Kazimierzu, któryś w pobożności i sprawiedliwości służył swemu narodowi,
   Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, ubogi apostole Warszawy,
   Święty Stanisławie Kostko, mężny patronie polskiej młodzieży,
   Święty Melchiorze Grodziecki, męczenniku sprawy jedności Kościoła,
   Święty Janie Sarkandrze, obrońco tajemnicy spowiedzi,
   Święty Jozafacie Kuncewiczu, dobry pasterzu, któryś oddał życie za owce swoje,
   Święty Andrzeju Bobolo, któryś dla swych braci niósł krzyż Zbawiciela do końca,
   Święty Klemensie Dworzaku, nieugięcie wytrwały w posłudze Ewangelii,
   Święty Maksymilianie Kolbe, uczący solidarności z drugim człowiekiem aż do ostatecznych granic,
   Błogosławiona Mario Tereso Ledóchowska, niosąca Ewangelię miłości do Afryki,
   Święta Urszulo Ledóchowska, patronko cichej i pokornej służby braciom,
   Święty Rafale Kalinowski, orędowniku wytrwałej nadziei w godzinach próby,
   Święty Albercie Chmielowski, oddający swe życie Chrystusowi w najuboższych i upośledzonych braciach,
   Błogosławiona Karolino Kózkówno, która dałaś świadectwo Chrystusowi przez śmierć w obronie dziewczęcej godności,
   Błogosławiony Michale Kozalu, całopalna ofiaro za Kościół i Polskę,
   Błogosławiony Jerzy Matulewiczu, arcybiskupie Obojga Narodów,
   Błogosławiony Honoracie Koźmiński, założycielu wspólnot zakonnych ukrytych przed światem,
   Wszyscy święci Polacy i Polki, módlcie się za nami.

   Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś w Najświętszej Bogurodzicy i naszych Świętych okazał wspaniałość Twojej świętości, spraw, żeby cały nasz naród godnie szedł śladami swoich przodków w wierze i wraz z nimi na wieki otrzymał udział w Twojej szczęśliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

   • Paweł pisze:

    Obie powyższe modlitwy litanijne nie obejmują bardzo wielu polskich błogosławionych i świętych wyniesionych na ołtarze w ostatnich latach, dlatego może warto też zaproponować zaktualizowaną i uzupełnioną wersję „Litanii Narodu Polskiego”, która znajduje się na stronie „Naszego Dziennika”:

    Click to access litania-narodu-polskiego.pdf

    Na temat tej wersji „Litanii Narodu Polskiego” nasza Czytelniczka KasiaJa tak pisała w swoim komentarzu z 13 stycznia 2016 (godz. 00:29) zamieszczonym pod wpisem:
    https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2016/01/12/czuwania-modlitewne-na-placu-zbawiciela-z-o-jerzym-garda-w-intencji-prezydenta-i-nowego-rzadu/

    „Zapraszamy do szczególnej modlitwy i medytacji – Litanii Narodu Polskiego. Była to codzienna modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II. Za przyczyną świętych i błogosławionych prosimy Pana Boga o wolność i suwerenność dla naszej Ojczyzny oraz o pokój i prześladowanych chrześcijan na całym świecie. Litania została uwspółcześniona przez o. dr. Szczepana T. Praśkiewicza OCD i uzyskała imprimatur ks. kard. Stanisława Dziwisza
    http://naszdziennik.pl/uploads/litania-narodu-polskiego.pdf – za zgodą Kurii Metropolitarnej Krakowskiej z dn. 26 sierpnia 2014, nr 2264/2014″

    • Marakuja pisze:

     Zauważyłam, że to nie są wszyscy nasi święci i błogosławieni. Oczywiście, poza bł. Zbigniewem Strzałkowskim OFM i Michałem Tomaszkiem OFM, którzy byli beatyfikowani 5 grudnia 2015. Znam jeszcze bł. Świętosława- kapłan spowiednik z Krakowa z Bazyliki Mariackiej i bł. Michał Giedroyć z rodu rycerskiego, zakrystian w kościele św. Marka, też w Krakowie. Z pewnością są jeszcze inni święci Polacy niewymienieni w Litanii Narodu Polskiego.

    • Paweł pisze:

     Faktycznie nie ma w tej litanii niektórych błogosławionych, np. bł. Juty z Chełmży (z Biełczyna), ale czczeni w krakowskich kościołach trzej święci „szczęśliwego wieku Krakowa” (XV w.): Świętosław Milczący, Michał Giedroyć i Izajasz Boner – nie są jeszcze beatyfikowani, tylko zgodnie z tym, co podaje w odpowiednich hasłach Wikipedia, mają oni otwarte procesy beatyfikacyjne, a więc oficjalnie są tylko „Sługami Bożymi” i dlatego zapewne nie uwzględniają ich żadne litanie do Świętych polskich.

    • Marakuja pisze:

     Jeszcze jedna kandydatka na ołtarze – Służebnica Boża Kunegunda Siwiec, świecka karmelitanka. Są spisane jej rozmowy z Panem Jezusem, podobnie jak to było ze św. Faustyną. Tutaj link do tych wartościowych materiałów: http://www.kundusia.pl/sites/default/files/MMMiO.pdf

    • Paweł pisze:

     Trochę chyba gdzieś czytałem o Sł. B. Kunegundzie Siwiec („Kundusi”), tylko teraz już nie pamiętam gdzie.

     Mam taką bardzo udaną książkę „Leksykon Świętych” księdza Wiesława Al. Niewęgłowskiego (wydanie Wydawnictwa Naukowego PWN i „Rosikon press”, Warszawa 1999), w której na str. 214 znajduje się „Spis polskich Świętych i Błogosławionych”. Porównując ten spis z powyższą uzupełnioną i zaktualizowaną wersją „Litanii Narodu Polskiego” można stwierdzić, że w Litanii tej pominięto:

     1) św. Władysława – który wprawdzie był królem Węgier, ale był wnukiem króla polskiego Mieszka II i urodził się w Krakowie, a dopiero mając 16 lat udał się na Węgry, więc znał dobrze język polski i polskie obyczaje; jest patronem Węgier;

     2) bł. Radzima Gaudentego – który był przyrodnim bratem św. Wojciecha i pierwszym arcybiskupem gnieźnieńskim;

     3) bł. Jutę z Chełmży (teraz często mówi się: „z Bielczyn” – przepraszam za przekręcenie tej nazwy w moim poprzednim wpisie);

     4) bł. Rychezę – pierwszą polską królową, żonę Mieszka II; nie była beatyfikowana, ale Wikipedia podaje: „Została uznana przez lud za błogosławioną i jest czczona jako błogosławiona Rycheza. Jej wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 21 maja.”

     5) bł. Benignę – dziewicę i męczennicę z czasów najazdów tatarskich; jest ona z reguły pomijana w litaniach do polskich Świętych, jednakże Wikipedia podaje: „Wymieniana w Mszale Gnieźnieńskim z 1555, w Mszale Rzymskim z 1577 oraz w dawnym tekście litanii do Wszystkich Świętych. (…) Jej wspomnienie wymieniane było w ‚Brewiarzach wrocławskich’.”

    • Marakuja pisze:

     Jest też ciekawa książka :”Kraków. Miasto wielu Świętych” wydana w 2014 roku autorstwa ks. prof. Edwarda Stańka. Opisuje ponad 80 świętych i błogosławionych związanych w jakiś sposób z Krakowem.

    • Paweł pisze:

     Szkoda, że ta książka nie ukazała się jakieś 10 lat wcześniej i nie była do kupienia w Szczecinie, bo w tamtym okresie miałem możliwości licznych wyjazdów do Krakowa (czasami nawet dwu- lub trzytygodniowych), więc mogłem sobie trochę „podelektować” się Krakowem i jego wspaniałymi kościołami.

     W tamtym okresie zrobiłem sobie takie zestawienie świętych krakowskich (myślę, że to są ci najważniejsi):

     1. św. Stanisław (biskup krakowski)
     2. św. Kinga (księżna krakowska)
     3. św. Królowa Jadwiga (zwana Jadwigą Wawelską)
     4. św. Kazimierz (urodzony na Wawelu)
     5. św. Władysław (urodzony w Krakowie)
     6. bł. Wincenty Kadłubek (biskup krakowski)
     7. bł. Jolanta (księżna, wychowana w Krakowie)
     8. św. Jacek (patron archidiecezji krakowskiej, był kanonikiem krakowskim i umarł w Krakowie)
     9. bł. Czesław (po otrzymaniu habitu od św. Dominika przybył do Krakowa)
     10. św. Jan Kanty (główny patron archidiecezji krakowskiej, był profesorem Akademii Krakowskiej)
     11. św. Stanisław Kazimierczyk (całe życie w Krakowie)
     12. św. Szymon z Lipnicy (studiował na Akademii Krakowskiej, umarł w Krakowie)
     13. św. Jan z Dukli (studiował w Krakowie)
     14. bł. Władysław z Gielniowa (studiował na Akademii Krakowskiej)
     15. św. Jan Sarkander (jakiś czas w Krakowie)
     16. św. Józef Sebastian Pelczar (rektor UJ)
     17. bł. Angela Truszkowska (po powstaniu styczniowym zamieszkała w Krakowie aż do śmierci w 1899)
     18. św. Urszula Ledóchowska (w latach 1886-1907 w Krakowie)
     19. św. Albert Chmielowski (od 1884 do śmierci w 1916 – w Krakowie)
     20. bł. Aniela Salawa (służąca w Krakowie)
     21. św. Faustyna Kowalska (zmarła w Krakowie)

 7. wobroniewiary pisze:

  W tym tygodniu mamy I piątek i I sobotę miesiąca. Na Jasnej Górze będzie jak co miesiąc zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski
  To będzie szczególne zawierzenie – w miesiącu maju (poświęconym Maryi) w Roku Miłosierdzia
  Trzeba by tam być i osobiście zawierzyć siebie, bliskich i rodzinę WoWiTową

  Pomódlcie się, abym mogła to zrealizować 😉

 8. wobroniewiary pisze:

  Ani nauczanie Kościoła, ani jego dyscyplina nie uległy zmianie. Jest to całkiem jasne i dotyczy to również relacji między sakramentami małżeństwa i Eucharystii. Adhortacja Amoris laetitia nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian – podkreśla ks. prof. Josè Granados, wiceprzewodniczący Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. Nowością papieskiego dokumentu jest natomiast jego zdaniem usilna zachęta ze strony Franciszka, aby osoby, które żyją w nieregularnych sytuacjach weszły na drogę prowadzącą ich do naśladowania Jezusa. Innym ważnym elementem adhortarcji jest zwrócenie uwagi na duszpasterstwo węzła małżeńskiego – mówi ks. prof. Granados.
  Jego zdaniem adhortacja rozwija też intuicję Jana Pawła II dotyczącą miejsca rodziny w duszpasterstwie. Ma się ona stać podmiotem duszpasterstwa. Widać to już w wielu diecezjach i parafiach. Wymaga to jednak jeszcze reorientacji duszpasterstwa, aby jej głównym elementem była właśnie rodzina, bo to w niej człowiek realizuje swe powołanie i osiąga szczęście – powiedział Radiu Watykańskiemu wiceprzewodniczący Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną.

  • Dorota pisze:

   Ewuniu ❤ czy wiadomo co z ks Adamem?

  • Elizeusz pisze:

   Nie wszyscy podzielają ten optymizm, że wszystko jest w porządku, że białe jest białe, a czarne jest czarne. To się dzieje (zamieszanie w wielowiekowej doktrynie Kościoła Katolickiego) na naszych oczach.
   Ks. Gerald Murray krytycznie na temat pkt 3 adhortacji Franciszka
   https://gloria.tv/article/cuVB2u3F1t6
   Z innego źródła:
   Interesującego wywiadu udzielił kard. Kasper gazecie “Aachener Zeitung”, który został opublikowany 22 kwietnia bieżącego roku. Pisze o tym Sandro Magister (http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351283?eng=y), który twierdzi, że wywiad ten jest ostatecznym potwierdzeniem aprobaty Papieża Franciszka odnośnie niemieckiego podejścia udzielania Komunii Świętej osobom rozwiedzionym i w ponownych związkach (http://biblefalseprophet.com/2016/04/30/amoris-laetitia-the-definitive-confirmation-of-pope-franciss-endorsement-of-holy-communion-for-adulterers/).
   We wspomnianym wywiadzie kard. Kasper opowiada historię, która miała miejsce już jakiś czas temu. Jeden z niemieckich kapłanów postanowił nie zabraniać przyjęcia Komunii Świętej przez znaną sobie kobietą, będącą w ponownym związku, w dniu Pierwszej Komunii Świętej jej córki. Kard. Kasper pomógł temu kapłanowi podjąć taką właśnie decyzję, będąc pewnym że ma całkowicie rację. Kasper zgłosił ten fakt Franciszkowi, który zaaprobował to co zrobił kard. Kasper dodając, że „To jest właśnie miejsce gdzie pasterz musi podjąć decyzję”. Jak dalej mówi w wywiadzie Kasper „drzwi są otwarte dla przyjęcia sakramentów przez osoby rozwiedzione i w ponownych związkach”. Kasper dalej kontynuuje „Istnieje również pewna wolność decyzji dla poszczególnych konferencji episkopatów czy pojedynczych biskupów. Nie wszyscy katolicy myślą w sposób jak robią to Niemcy. W Niemczech coś może być dopuszczalne, co jest zabronione w Afryce. Dlatego Papież pozostawia wolność dla różnych sytuacji i przyszłego rzeczy, które mogą się zdarzyć”.
   Kolejne konferencje episkopatu decydują dopuszczać permanentnych grzeszników do sakramentów. t.co/FZxh8bgtWU (Ks. Jacek Bałemba)
   Episkopat Filipin, powołując się na Franciszka, dopuszcza możliwość …
   wpolityce.pl/…/288900-episkopat-filipin-powolujac-sie-na-franciszka-do…

   • Elizeusz pisze:

    Interesującym jest również artykuł: „Wszystkie małżeństwa są w drodze. Kardynał Schönborn o Adhortacji… z ciekawymi komentarzami na str.:
    dominikanie.pl/…/wszystkie-malzenstwa-sa-w-drodze-kardynal-schonbor..

   • kasiaJa pisze:

    Jasne, wszystko „interesujące”… a może by tak więcej wiarygodnych źródeł zamiast pokrzywionych ?
    *Permanentny grzesznik zawsze miał otwartą drogę do sakramentów, żadna nowośc. Mniej słuchania szumu propagandy a więcej modlitwy i ciszy… ❤

   • Marakuja pisze:

    Homilia ks. prof. Edwarda Stańka z 1. 05 2016 dobrze wyjaśnia sporny temat:
    [audio src="http://www.opoka.org.pl/biblioteka/B/BA/Staniek/2016/05/01/473.mp3" /]

 9. Weronika pisze:

  Inny temat ale bardzo ważny!
  Dedykuję to zagubionemu dzieckunmp i jego przyjaciołom mącicielom.
  Kończcie i oszczędźcie wstydu sobie i innym. I przestańcie niszczyć Kościół:

  PAPIEŻ NIE ODPRAWIŁ MSZY ŚW. DLA ROTARIAN!
  Wbrew zapowiedziom, papież Franciszek nie odprawił Mszy dla uczestników pielgrzymki Rotary Club do Rzymu.

  Nie podawaliśmy tych informacji na stronie gosc.pl, ponieważ pochodziły one wyłącznie ze źródeł rotariańskich i nie zostały potwierdzone przez Watykan.
  Niemniej, zapowiedzi te wzbudziły spore zainteresowanie, a także krytykę, ponieważ Rotary Club bywa wymieniany jako organizacja paramasońska bądź posiadająca związki z masonerią.

  http://gosc.pl/doc/3125767.Papiez-nie-odprawil-Mszy-dla-rotarian

 10. mama adopcyjna pisze:

  Dzis wspaniale podwojne Swieto i dla Polakow i dla katolikow. Nie mam watpliwosci, ze to wlasnie naszej Krolowej zawdzieczamy wszystkie dobre i wielkie wydarzenia, ktore na naszych oczach w Polsce dokonuja sie od roku, oraz fakt, ze Polska jest najbezpieczniejszym miejscem na Ziemi. Piekne uroczystosci sie dzis odbywaja. Jednak chyba nie do konca przemyslane organizacyjnie. To, ze Pan Prezydent musial byc dzis w stolicy nie ulega watpliwosci, ale wg mnie, w tej sytuacji, Pani Premier powinna reprezentowac wladze w Czestochowie, a skoro juz z jakichs przyczyn musialo tak byc jak bylo, to chociaz godzinowo mogli to rozegrac inaczej, tzn chociaz ta Msza w Wwie moglaby byc o tej samej godz co na Jasnej Gorze zeby w momencie Zawierzenia jakos duchowo sie polaczyc. Tego zabraklo. Wiadomo – rogaty sie wscieka na to wszystko co sie w Polsce dzieje, i mąci. Tymczasem, wracajac do samych wydarzen dnia dzisiejszego: jestem pod wrazeniem koncowych slow dr Poltawskiej, ktore padly na uroczystosci wreczenia Orderow – byly poza protokolem, ale jak dla mnie najwazniejsze dzis slowa w wymiarze swieckim dzisiejszego Swieta, bo ja czuje tak samo jak Pani Wanda (moj autorytet od lat). Na koniec skladam swiadectwo o tym co przydarzylo mi sie dzis rano: zaraz po przebudzeniu / otwarciu oczu zamknelam je z powrotem by przywitac sie z Bogiem na porannej modlitwie i w tym wlasnie momencie doznalam wizji – oczom moim ukazala sie Pani Wanda, ktora wyciaga rece do Gory i bierze Stamtad w ramiona niemowle, przytula je do serca i caluje, a wtedy nastepuje explozja Swiatla i niemowle zamienia sie w Dzieciatko Jezus, ktore odwzajemnia uscisk i pocalunek Pani Wandy!!!!!! Wizja trwala zaledwie ulamek sekundy. Oczywiscie od razu zinterpretowalam ją jako symboliczne ukazanie tego, ze Pani Wanda tyle zrobila dla rodzin/ matek / a zwlaszcza dzieci, szczegolnie tych poczetych i to bylo symboliczne Jezusowe podziekowanie / nagroda / uhonorowanie dla Niej za te postawe zyciowa. … i wtedy automatycznie zabilo mi szybciej serce bo przyszla mysl- obawa: ojej, czyzby Pani Wanda wlasnie przeszla do Wiecznosci??? Ostatnio miesiac temu ogladalam piekny wywiad mlodego ksiedza, ktory przeprowadzil z Nia i Jej mezem, i wygladala calkiem jeszcze krzepko jak na swoj piekny wiek i bagaz przejsc. Szybko dopadlam do telefonu, odpalilam internet i .. odetchnelam z ulga, ze nie ma na katolickich portalach zadnego naglowka – nekrologu. Wrocilam do modlitwy dziekujac Bogu za Pania Wande. Pozniej wyczekiwalam na godz 11.00 by wlaczyc tv i przylaczyc sie do Zawierzenia. Tv ogladam od tzw wielkiego dzwonu, a dzis wlasnie taki dzien. Wiedzialam z Wowit, ze o 11.00 bedzie transmisja w tv na zywo z Zawierzenia, i ze bedzie ono z uczestnictwem wladz panstwowych. Zdziwilam sie, gdy, wlaczywszy tvp1 (nie mam niestety tv Trwam), zobaczylam , zamiast Jasnej Gory , Prezydenta w Warszawie. Zorientowalam sie oczywiscie od razu, co sie odbywa (akurat mowil o zaslugach Michala Lorenca), i zrozumialam, ze obchody swieta panstwowego wymagaja obenosci Prezydenta w stolicy. Jednak przykro mi sie zrobilo, ze Premier nie byla w Czwstochowie, lub, ze choc zabraklo synchronizacji godzinowej obchodow pomiedzy stolica, a Jasna Gora. Wowczas skonczylo sie przemowienie Prezydenta nt p Lorenca i kamera spoczela na kolejnej osobie – Pani Wandzie. Wtedy zrozumialam moja wizje!!!, a slowa P. Dudy, ktore polozyly nacisk wlasnie na Jej postawe zyciowa w obronie zycia, dopelnily tu na Ziemi Ceremonie, ktora dzis rano dokonala sie w Niebie, a ktora mnie bylo dane zobaczyc – Prezydent odznaczyl dzis Pania Wande Orderem, a Pan Jezus Swoim Pocalunkiem!!! ♡♡♡ Chwala Panu!!! ♡♡♡
  P. S. Nieustannie obejmuje modlitwa wszystkie wowitowe intencje +++

 11. Dorota pisze:

  Proszę o modlitwę za mojego męża. Który jest bardzo cierpiący na duszy i ciele 😥

 12. Krystyna pisze:

  Proszę o modlitwę za syna Mateusza, który jutro zaczyna zdawać egzaminy maturalne i o szczęśliwą operację (też jutro) dla siostry Heni i powrót do zdrowia.

 13. Homilia ks. abp. Stanisława Gądeckiego wygłoszona podczas Mszy św. w Uroczystość NMP Królowej Polski

 14. robb pisze:

  Bardzo proszę Was o modlitwę do Pana Boga za moją córkę Sylwię,która jutro zaczyna egzaminy maturalne.

 15. Kasia pisze:

  Za dusze sp. Abp Tadeusza Goclowskiego

 16. ewak. pisze:

  Dziękuję wszystkim drogim WOWIT-owcom,którzy wsparli moje intencje odpowiadając na mój błagalny głos.Sprawa się ciągnie.Długo już ,więc każde westchnienie w tej sprawie jest na wagę złota.Wszystkich pozdrawiam i dziękuję.

 17. Iwona pisze:

  we wszystkich intencjach tu zamieszczonych
  +++

 18. średnia pisze:

  Dobranocka [#23] Diabelska szkoła

 19. Czester pisze:

  ++ we wszystkich intencjach

 20. Bogumiła pisze:

  We wszystkich intencjach, które poruszacie.
  +++
  I proszę o modlitwę w moich intencjach, szczególnie za Dominika, który przystąpi ponownie do egzaminu maturalnego z biologii i chemii. Żeby się nie stresował tak. Niech go Bóg strzeże i prowadzi.

 21. kasiaJa pisze:

  NABOŻEŃSTWO DO MARYI JEST ŻYCIEM
  Katecheza wygłoszona przez ks. abp Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, na antenie Radia Maryja.
  http://www.radiomaryja.pl/informacje/ks-abp-waclaw-depo-nabozenstwo-do-maryi-jest-zyciem/

 22. Michał pisze:

  Było pięknie!

 23. Pingback: Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki Polski | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s