Z Maryją i Józefem do Betlejem. 30-dniowa nowenna ku czci św. Józefa i roczne czytanie Pisma Świętego

30-dniowa nowenna ku czci św. Józefa

WPROWADZENIE

św. Józef z RodzinąNowenna ta to jakby okrycie się płaszczem opieki świętego Józefa, to nadzwyczajne nabożeństwo ku Jego czci, wyjednujące Jego szczególne wstawiennictwo w trudnych sytuacjach.
Wszystkie te modlitwy należy odmawiać codziennie przez trzydzieści dni, na wspomnienie trzydziestu lat, które święty Józef przeżył w Nazarecie z Jezusem, Synem Bożym i Jego Matką, Najświętszą Maryją Panną.
Nadzwyczaj wielkie i liczne łaski będą nam udzielone, jeśli z ufnością zwrócimy się do świętego Józefa. Święta Teresa z Avila powiedziała: „Kto nie całkiem w to wierzy, niech raz zwróci się ze swą prośbą do świętego Józefa, a sam się przekona”.
Święty Józef może wyprosić dla nas więcej łask, jeśli najpierw oczyścimy naszą duszę poprzez spowiedź świętą i przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii świętej. Nowenna będzie też owocniejsza, jeżeli okażemy jednocześnie gotowość do spełniania uczynków miłosierdzia względem biednych. Możemy z całą ufnością prosić świętego Józefa o wyjednanie nam wielkich łask u Boga. Zaleca się jednak, aby Nowennę do świętego Józefa ofiarowywać w intencji umierających i za zmarłych.
Jeśli spróbujemy otrzeć łzy biednym, cierpiącym i zmarłym, również nam święty Józef pomoże i pocieszy, zarówno teraz, jak i w godzinie śmierci. Okryje nas z miłością płaszczem swej opieki. Żywił On i chronił nie tylko Świętą Rodzinę, lecz także kocha i błogosławi nas wszystkich i pragnie przeprowadzić nas na drugi brzeg – do portu wiecznego zbawienia.

Modlitwa zalecana do codziennego odmawiania
(również na zakończenie Nowenny):

O święty Józefie, Żywicielu Jezusa Chrystusa
i Oblubieńcze Najświętszej Marii Panny,
módl się za nami i za wszystkimi umierającymi
dzisiejszego dnia (albo: dzisiejszej nocy).

********
30-DNIOWE NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA
(modlitwy na każdy dzień Nowenny)

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.
Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
(Odmawia się trzykrotnie, jako dziękczynienie dla Trójcy Przenajświętszej za obdarzenie świętego Józefa szczególnymi łaskami).

OFIAROWANIE SIĘ OPIECE ŚWIĘTEGO JÓZEFA

O chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam przed Tobą. Z wielką czcią oddaję się pod Twą przemożną opiekę i proszę cały Dwór Niebieski, aby był przy mnie. Zobowiązuję się do najszczerszej wiary i pobożności oraz przyrzekam czynić wszystko to, co jest w mojej mocy, aby Cię czcić przez całe życie i okazywać Ci miłość. Dopomóż mi w tym święty Józefie. Bądź przy mnie teraz oraz wyjednaj mi łaskę odejścia z tego świata podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi, abym mógł pewnego dnia razem z Tobą osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pobożnym oddaniem i sercem przepełnionym miłością, zanoszę tę szczerą modlitwę do Twoich stóp i rozmyślam nad Twoimi licznymi cnotami.
Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, wypełniał wolę Boga, tak Ty podążasz jego drogą w Nowym Testamencie. Opromienia Cię nie tylko wspaniałe światło Boskiego Słońca, lecz także łagodne światło mistycznego księżyca – Maryi.
Jakub wyruszył w drogę do Egiptu, aby pogratulować swemu synowi Józefowi – rządcy w Egipcie. Za przykładem ojca podążyli wszyscy jego synowie. Niewypowiedzianie piękniejszym jest jednak przykład Jezusa i Maryi, którzy otaczali Ciebie wielkim szacunkiem i oddaniem. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszystkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni, że twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie.
I tak jak Józef, syn Jakuba, nie odepchnął swoich winnych braci, lecz pełen miłości ich przygarnął, ochronił i uratował przed głodem i śmiercią, tak i Ty, o święty Józefie, nie pozostań obojętnym na moje modlitwy. Poprzez Twoje wstawiennictwo uproś mi tę łaskę, aby Bóg nie pozostawiał mnie samego na tym padole łez, lecz zawsze zaliczał do tych, którzy w życiu i w chwili śmierci są nieustannie ogarnięci płaszczem Twej przemożnej opieki.

Kliknij i módl się  z nami: 30-dniowe Nabożeństwo ku czci św. Józefa

********
„Podejmij wyzwanie – przeczytaj z nami Biblię w rok!

Początek Nowego Roku bywa czasem postanowień. Zachęcam wszystkich do podjęcia wyzwania, mianowicie do przeczytania Biblii w ciągu roku. Niech Pismo Święte będzie przez ten czas codzienną porcją duchowego pokarmu potrzebnego w drodze ku niebu!”

Oto strona z plikiem pdf, zawierającym schemat rocznego czytania Biblii, opracowanego przez księdza Piotra Ostańskiegokliknij lub pobierz pdf: Biblia w rok

Przykład: I kwartał:

I kwartał
**********

Codzienne czytania i Patroni dnia oraz najważniejsze święta i uroczystości kościelne na naszej drugiej stronie: https://ewangeliadlanas.wordpress.com/

EdN

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Pomoc duchowa i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

52 odpowiedzi na „Z Maryją i Józefem do Betlejem. 30-dniowa nowenna ku czci św. Józefa i roczne czytanie Pisma Świętego

 1. wobroniewiary pisze:

  Czy ktoś chętny poza mną?

 2. wobroniewiary pisze:

  Pozostałe części:

 3. Magda pisze:

  ❤ Alicja "POUCZENIA" wt. 2.10.1990, godz. 6.35

  † Już wielokrotnie mówiłem ci o grzechu samodzielności. Żyjesz na tej ziemi po to, aby wyzbyć się grzechu samodzielności i nauczyć dziecięcego oddania wobec Mnie. Każda sytuacja twoja i każde spotkanie z bliźnim jest inne, jeśli świadomie trwasz we Mnie i pragniesz, abym Ja był w tobie, i w tej sytuacji, i w tym bliźnim. Nie wolno ci – skoro oddałaś Mi siebie – być samodzielną, to znaczy: bez świadomego jednoczenia się ze Mną, stawać wobec czegokolwiek i kogokolwiek. Czy pozwalać sobie na nie poddany Mi przepływ myśli i uczuć, słów i czynów.

  Nie wolno ci iść sercem czy umysłem za twoimi egoistycznymi pragnieniami, wyobrażeniami, projektami. W ogóle nie powinnaś dopuścić do tego, by coś w tobie powstawało lub docierało do twego wnętrza bez jedności ze Mną.

  Jest ogromna różnica między tym, gdy spotykasz się z kimś w oderwaniu ode Mnie i objawiasz tylko siebie (swoją słabość, nicość, próżność, pychę itp.), a gdy trwając we Mnie, świadomie objawiasz Moją Mądrość i Miłość.

  Jest ogromna różnica! I ludzie to widzą, gdy z nimi jesteś. I gorszą się tobą lub lgną do ciebie, bo Mnie widzą w tobie. I za to także ponosisz odpowiedzialność, bo wiedząc, że tak jest niefrasobliwie pomijasz Mnie i samodzielnie czynisz w swym sercu i wobec ludzi tak wiele.

  Samodzielność jest głównym grzechem człowieka i ludzkości. I Adama i Ewy. I szatana. I także twoim.

  Rz 2, 1-29

  "Wiemy zaś, że sąd Boży według prawdy dosięga tych, którzy się dopuszczają takich czynów. Czy myślisz, człowiecze, co osądzasz tych, którzy się dopuszczają takich czynów, a sam czynisz to samo, że ty unikniesz potępienia Bożego? A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia? Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego: tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności – życie wieczne; tym zaś, którzy są przekorni, za prawdą pójść nie chcą, a oddają się nieprawości – gniew i oburzenie. Ucisk i utrapienie spadnie na każdego człowieka, który dopuszcza się zła, najpierw na Żyda, a potem na Greka. Chwała zaś, cześć i pokój spotka każdego, kto czyni dobrze – najpierw Żyda, a potem Greka. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Bo ci, którzy bez Prawa zgrzeszyli, bez Prawa też poginą, a ci, co w Prawie zgrzeszyli, przez Prawo będą sądzeni. Nie ci bowiem, którzy przysłuchują się czytaniu Prawa, są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy Prawo wypełniają, będą usprawiedliwieni. Bo gdy poganie, którzy Prawa nie mają, idąc za naturą, czynią to, co Prawo nakazuje, chociaż Prawa nie mają, sami dla siebie są Prawem. Wykazują oni, że treść Prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające. [Okaże się to] w dniu, w którym Bóg sądzić będzie przez Jezusa Chrystusa ukryte czyny ludzkie według mojej Ewangelii.
  Jeżeli jednak ty dumnie nazywasz siebie Żydem, całkowicie zdajesz się na Prawo, chlubisz się Bogiem, pouczony Prawem znasz Jego wolę i umiesz rozpoznać co lepsze, a jesteś przeświadczony, żeś przewodnikiem ślepych, światłością dla tych, którzy są w ciemności, wychowawcą nieumiejętnych, nauczycielem prostaczków, mającym w Prawie wyraz wszelkiej wiedzy i prawdy… Ty, który uczysz drugich, sam siebie nie uczysz. Głosisz, że nie wolno kraść, a kradniesz. Mówiąc, że nie wolno cudzołożyć, cudzołożysz? Który brzydzisz się bożkami, okradasz świątynie? Ty, który chlubisz się Prawem, przez przekraczanie Prawa znieważasz Boga. Z waszej to bowiem przyczyny – zgodnie z tym, jest napisane – poganie bluźnią imieniu Boga.
  Obrzezanie posiada wprawdzie wartość, jeżeli zachowujesz Prawo. Jeżeli jednak przekraczasz Prawo będąc obrzezanym, stajesz się takim, jak nieobrzezany. Jeżeli zaś nieobrzezany zachowuje przepisy Prawa, to czyż jego brak obrzezania nie będzie mu oceniony na równi z obrzezaniem? I tak ten, który od urodzenia jest nieobrzezany, a wypełnia Prawo, będzie sądził ciebie, który, mimo że masz księgę Prawa i obrzezanie, przestępujesz Prawo. Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga".

 4. wobroniewiary pisze:

  Kojarzycie kto to O Cipriano de Meo?
  Bł. Matteo da Agnone, okulary św. Maksymiliana Kolbe i G. Amorth?

  O. Maciej Bagdziński wrócił z Włoch, tam wraz z o Cypriano sprawował Mszę św. , tuż obok grobu o. Matteo

 5. wobroniewiary pisze:

  Wrażenie na widzach z pewnością wywrze opowieść o. Cipriano o okularach o. Maksymiliana Kolbego.

  To rzeczywiście niesamowita historia. Bóg czasami daje różne znaki, aby pobudzić naszą wiarę. Tak było i w tym przypadku. O. Cipriano, modląc się nad osobą egzorcyzmowaną, doświadczył pomocy o. Maksymiliana, który na znak swojej obecności „dał” okulary, które zmaterializowały się w rękach osoby dręczonej. O. Cipriano używa ich dzisiaj jako relikwie. Podczas egzorcyzmu przykłada je do człowieka, nad którym się modli, przyzywając wstawiennictwa o. Maksymiliana. Zły duch nie może tego znieść.

  Czego jeszcze nie zobaczymy w filmie, a co – Pana zdaniem – zasługuje na upublicznienie?

  Na pewno rozmowy z o. Amorthem i o. Cipriano. W sumie trwały one 2,5 godziny, w filmie jest zaledwie 20 minut. Dlatego planuję wydać te wywiady w formie papierowej. Fragmenty znajdą się także na facebooku oraz stronie internetowej jakpokonacszatana.pl.

  http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PK/echo201407-egzorcyzm.html

 6. Ania pisze:

  O. Maciej poleca:

  • mc2 pisze:

   Hm… Ten prorok polecał w 2008 roku modlitwę za prezydenta elekta Baraka Obamę , przed jego pierwszymi zwyciezkimi wyborami. A wiadomo że prezydent Obama jest Pro life..
   ps. Rewolucja arabska nie zaczeła się w Egipcie jak to sugeruje sę na filmie lecz w Tunezji . Po za tym ten człowiek straszył że państwa arabskie zewrą szyki , odetną sprzedaż ropy dla Ameryki i zmusza ja do uległości , nic z tego . Od 2008 roku w USA dokonała się rewolucja łupkowa , i ten kraj stał się samowystarczalny jeśli idzie o wydobycie ropy, co więcej stał się eksporterem ropy….
   Zaprawdę roztropny ten Ojciec Maciej skoro poleca człowieka który należał do apostolstwa proroków z Kansas ,( Apostolski-Proroczy Ruch ) odłamu wywodzącego się od zielonoświątkowców . Niektórzy członkowie tego ruchu jak podaje wikipedia byli homoseksaulistami , inni zarobili parę milionów dolarów na proroczych tekstach
   Chwała Panu że mnie Pan nie obdarzył taką roztropnością jak Ojca Macieja …

   • Maggie pisze:

    @mc2 … chyba sobie żartujesz i zapomniałeś umieścić „” przy Pro Life, bo Obama jest Pro choice … etc.
    Nie mogę obejrzeć filmiku, bo póżno, więc nie wiem o czym mówisz… ale nie podoba mi się sposób w jaki wyrażasz się o o.Macieju. Jeśli zaś mówisz coś o czyjejś przeszłości, to może zachodzi tu sytuacja: że co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr ?..
    Kończę, bo oczy mi się zamykają – minęła już 1-sz w nocy.

  • mc2 pisze:

   oto członkowie zarządu tego kościoła proroczego z Kansas https://en.wikipedia.org/wiki/Apostolic-Prophetic_Movement#Kansas_City_Prophets

   • wobroniewiary pisze:

    To jakiś kościół proroczy a nie katolicki?
    Admin wczoraj znalazł coś takiego:
    „Istnieją okrągłe otwory, rozsiane po całym świecie, przez które z trzeciego nieba poprzez drugie mogą zejść na ziemię dodatkowe zastępy dobrych aniołów. Wierni powinni zlokalizować te otwory (jeden z nich znajduje się w Jerozolimie, a drugi – co znamienne – na terenie posesji Jacksona w stanie New Hempshire w Stanach Zjednoczonych), a następnie gromadzić się wokół nich, jednocząc się w modlitwie wstawienniczej. Modlitwa ta uwolni zastępy dobrych aniołów, które namaszczą wiernych i obdarzą ich siłą pozwalającą im czynić jeszcze większe cuda, niż czynił Jezus.”
    Riddell Peter G., Riddell Beverly Smith: ANIOŁY I DEMONY W RÓŻNYCH RELIGIACH ŚWIATA

    • Maggie pisze:

     Schodzenie, jakby po stopniach piramidki z jednego do drugiego czy trzeciego … nieba ? Uwięzione (?) Anioły, które będą .. uwolnione … i ludzie czyniący cuda większe niż czynione przez Jezusa … ??? .. chyba ktoś tam skonsumował niezłą porcję „prochów” .. i pozostaje tylko wołać: apage satanas!

     Jezus jest Panem!

    • Sylwia pisze:

     Maggie , to na pewno biały proszek ..który ktoś promuje, bo taka fantazja sama z siebie nie przychodzi ..

  • mc2 pisze:

   członkowie zarządu jak podaje wikipedia :
   Bill Hamon, Rick Joyner, Larry Randolph, Paul Cain, Mike Bickle, James Goll, John Paul Jackson, and Lou Engle.

  • mc2 pisze:

   Oto jedno z proroctw z 2008 roku :
   Doświadczymy burz w Ameryce i w Afryce, które będą utrzymywać się nad danym miejscem przez dwa tygodnie. W Afryce niektóre lotniska będą zamknięte na dłużej niż miesiąc i nie będzie można podróżować ani w jedną ani w drugą stronę.

   Cały czas słyszałem: nieszczęścia 2012 roku, nieszczęścia 2012, nieszczęścia 2012.
   oto dowód
   http://www.wieczernik.pl/doskonala-burza-john-paul-jackson
   Tak to ta sama strona wieczernik która propagowała innego wizjonera o którym pisałem ze trzy tygodnie temu po tym jak ktoś dał linka do wideo z pseudo proroctwem ,

 7. wobroniewiary pisze:

  A tu O. Maciej i brat Elja

  Pamiętacie?

 8. magda pisze:

  Czy 30 dniowe Nabożeństwo do Św. Józefa można rozpocząć np. dziś czy zaleca się w określonym czasie? Odmawiałam rok temu ale wydaje mi się,ze przed świętem św. Józefa. Myślę ,że chyba nie przeszkadza jak zacznę dziś. Można? 🙂

  • Sylwia pisze:

   Magdo myślę że nie ma to znaczenia kiedy zaczniesz odmawiać, liczy się wiara. Owszem jest to zalecane przed świętem Świętego Józefa , ale to nie jest nakaz . Nie ważne kiedy zaczniesz ważna jest modlitwa każdego dnia.. I twoje intencje.

 9. magda pisze:

  Dziękuję ..:)

 10. Pingback: 30-dniowa nowenna ku czci św. Józefa i roczne czytanie Pisma Świętego | Serce Jezusa

 11. Pingback: Błogosławionego 2016 roku | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 12. Pingback: Błogosławionego 2016 roku | Serce Jezusa

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s