Ks. egzorcysta Jan Pęzioł: Antychryst jest wśród nas. Diabeł boi się Intronizacji i dlatego…staje na rzęsach

Moim pragnieniem jest, aby każdy Czytelnik wysłuchał tej homilii i przekazał ją jak największej liczbie znajomych:

Wąwolnica ks Jan i Chrystus KrólUkochani w Chrystusie!

W ostatni dzień roku kościelnego Kościół Święty woła do nas proroctwem proroka Daniela sprzed mniej więcej pięciuset lat przed narodzeniem Pana Jezusa, a w Ewangelii bardzo mocno nas Pan Jezus upomina…

Tydzień temu, w tamtą sobotę w Ewangelii był poruszony moment, kiedy to przyszli saduceusze – ludzie bogaci, a więc zarozumiali, agnostycy, do Pana Jezusa z pytaniem:
– Panie, jest jakieś tam życie po śmierci czy nie ma? No i dali Mu taką trudność o tych siedmiu braciach i jednej żonie. Po wyłuszczeniu ich racji Pan Jezus uśmiecha się i mówi „Jak wy nie rozumienie Królestwa Bożego. Tam (czyli po drugiej stronie) ani się żenić nie będą. ani za mąż wychodzić, będą jako Aniołowie Boży”. A więc nasza ludzka natura będzie tam dopełniona do wielkości Anioła. A więc Pan Jezus wyraźnie stwierdza: jest TAMTO ŻYCIE… No i to dzisiejsze Jego upomnienie nas…

Bardo ciekawe jest to rozważanie o obrazie przyszłości, którą widział prorok Daniel: cztery wielkie królestwa, no i to ostatnie, które będzie zmieniać wszystkie prawa na świecie, jak mówi prorok 2500 lat temu. Będzie wypowiadać wielkie słowa ten dziesiąty, jedenasty róg, prawda … Czy czasem nie przyszły te zdarzenia już teraz, w naszym pokoleniu? Bo obserwujecie co się dzieje na świecie, połowa świata prowadzi wojny, nasze tu miejsce na razie Pan Bóg oszczędza… To w swoim nauczaniu

Św. Jan Paweł II powiedział, że już na świecie jest zorganizowane zło, a jego następca – Benedykt XVI wyraźnie powiedział „Antychryst już jest na Ziemi, teraz”.
Jak mówi ks. Zwoliński, bo miał dla nas taką prelekcję na zjeździe dla egzorcystów w Niepokalanowie – będzie błyszczał wielką inteligencją wmawiając w ludzi to i będzie siał bogatymi materialnymi rzeczami, by ludzi przekupić i będzie atakował podstawowe prawa Boże. I dalej autor tej prelekcji mówi: jednym z objawów obecności Antychrysta jest od trzystu lat istniejąca organizacja masońska. I on zacytował: przez te 300 lat 414 razy Kościół wypowiadał się negatywnie o tej organizacji. Na ogólnoświatowym spotkaniu masońskim w Wiedniu w 2000 roku jeden z mówiących tam referat powiedział tak: 2000 lat panował Chrystus, królował, przychodzi teraz tysiąclecie, że my będziemy królowali. To jest bezwzględna walka z Chrystusem, walka szatana, który posługuje się ludźmi, zaciemniając im umysły, aby nie widzieli Prawdy, Bożej Prawdy.

To podobno ta „wędrówka ludów” ostatnio do Europy jest przez te grupy zorganizowana i opłacona, żeby kultura chrześcijańska, 2000-letnia tego kontynentu została zniszczona zupełnie. To w tych kręgach mówiło się i to się robi: musimy zniszczyć rodzinę – kolebkę normalnych, naturalnych wartości i przez media, mass media rozsławić na wszelkie możliwe sposoby seks. I to będzie najbardziej skuteczna walka z Kościołem, czyli z Chrystusem, a więc z Panem Bogiem. Dlatego nie dziwcie się, że w światowych mass mediach są takie programy bardzo gęsto, i w polskich i w pozapolskich. To jest świadoma robota. I patrząc na to widzimy, że to nie jest takie ni stąd ni stamtąd. To jest przemyślane i bardzo mocno zorganizowane i bardzo hojnie opłacane. Dlatego dużo ludzi za tym groszem idzie i służą, zwłaszcza ludzie mass mediów. Ale teraz popatrzmy z drugiej strony. Przecież Pan Jezus powiedział „Piotrze, na tobie zbuduję mój Kościół, Boże Królestwo i bramy piekielne go nie zwyciężą”, nie tylko człowiek. To przecież Pan Jezus w innym miejscu Ewangelii powiedział „dana Mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi”, słyszeliśmy to w tych ostatnich czytaniach przedadwentowych. Popatrzmy na nasze czasy. Przychodzi moment, że wybranka Pana Jezusa, mistyczka, Św. Faustyna przekazuje Chrystusowe Wielkie Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego (ono zawsze w Kościele było, ale przekazuje w nowej formie), w formie pięciu punktów jakbym powiedział:
– Ikona święta (jej podobieństwo mamy w ołtarzu po zachodniej stronie kościoła),
– Koronka do Miłosierdzia Bożego,
– Święto Miłosierdzia Bożego,
– Godzina Święta: trzecia po południu,
– i czyny miłosierdzia
,

bo jak Pan Bóg jest miłosierny, pragnie, by Jego dzieci też były z cnotą miłosierdzia, a więc my wszyscy.
Jak szatan bał się tego nabożeństwa, że się rozleje po całej ziemi, to tak zadziałał, że w pewnym momencie Watykan zakazał tego nabożeństwa (starsze pokolenie o tym pamięta). Ale planów Bożych, pamiętajmy, nikt nigdy nie zmieni, nie zniszczy, nawet samo piekło. Dlatego przyszedł arcybiskup z Krakowa, który na miejscu sprawę znał, no i piękny rozwój tego nabożeństwa.

I w Krakowie wtedy była druga wybranka Pana Jezusa, nie zakonnica, dyplomowana pielęgniarka, która długie lata do śmierci pracowała w szpitalu na Kopernika w Krakowie – Rozalia Celakówna. Ja sądzę, że ponieważ te dwie mistyczki były w Krakowie przed wojną, Kraków choć był podminowany przez Niemców, ocalał, nie został wcale zniszczony, jak inne miasta w Polsce. To jej Pan Jezus powiedział (my o tym wiemy): życzę Sobie, aby w Polsce dokonała się Intronizacja Chrystusa Króla Polski. Tak jak się dokonała intronizacja Królowej Polski, co Matka Boża wyraziła w życzeniu w 1608 roku pobożnemu jezuicie Julianowi Mancinellemu we Włoszech, w Neapolu i polski naród to przyjął i tak się zatroszczył, że mamy święto Królowej Polski (inne narody nie mają), zatwierdzone przez Watykan. I mamy wezwanie w litanii „Królowo Polski” (inne narody nie mają), zatwierdzone przez Watykan.

Może Królowa Polski uprosiła Pana Jezusa: Panie Jezu, Mój Synu, bądź w szczególny sposób, bo jesteś Królem nieba i ziemi nad tym narodem, jako Król. A wiemy, że Króla trzeba pięknie słuchać. Przed wojną to się nie dokonało i Pan Jezus powiedział Rozalii: jeśli to się dokona, przed tym narodem wspaniały, piękny rozwój – wiary, kultury, gospodarki, polityki i wielki pokój. Jeśli to się nie dokona to ten naród będzie musiał bardzo dużo wycierpieć. Te trzy słowa Pan Jezus wyraźnie jej powiedział. No i zaczęło się, jak wiecie, 1 września w 1939 roku. Ileż cierpienia! Ile wymordowanych ludzi przez Hitlera i przez Stalina a potem dopełniane jeszcze po wojnie przez polskich komunistów! Ile łez, ile sierot, ile wdów! A potem około 100 000 wymordowanych na Wołyniu i na Podolu. Pamiętajmy, u Pana Boga nie ma przypadków!

I Pan Bóg liczy u każdego Swojego dziecka 3 rzeczy: modlitwę, dobre życie i trzecią, największą wartość: cierpienie.

To znowu diabeł tak się bał, żeby do tej intronizacji nie dopuścić, że choć było dużo modlitwy w narodzie, bo Duch Święty działa kochani, to o intronizacji w pewnym momencie Episkopat powiedział: nie wolno na ten temat nic mówić. I teraz, patrzcie, parę miesięcy temu na swojej konferencji Episkopat Polski powiedział: Intronizacja Chrystusa Króla w Polsce będzie. Tylko, że w tym życzeniu Pana Jezusa były dwa takie momenty do spełnienia: intronizacja ma się dokonać w obecności całego Episkopatu Polski i rządu. I, według mnie, przychodzi teraz ten czas, bo przecież wybór prezydenta czy zwycięstwa prawicy to jest Boży cud.

Tamta strona ma wszystkie wielkie środki do dzisiaj i pieniądze, i mass media, i poparcie międzynarodowe Antychrysta, a mimo to patrzcie co się stało. Według mnie dlatego, że ten rząd ma być na intronizację. Ona będzie w wigilię Chrystusa Króla w przyszłym roku, w Łagiewnikach koło Krakowa. To jest taka Boża odpowiedź na budowanie królestwa Antychrysta. I patrzcie – naszemu pokoleniu Pan Bóg kazał w tych czasach żyć. Ja teraz bardzo się modlę, codziennie, żeby Pan Jezus zrobił cud, bo bez tego nic nie będzie. Żeby nasz naród przez ten rok – bo pamiętajcie, pierwszy raz w 2000-letniej historii Kościoła Ojciec Święty ogłosił Rok Miłosierdzia, nigdy nie był taki ogłoszony przez żadnego papieża do tej pory i my w ten Rok Miłosierdzia wchodzimy. Tu się dokonują jakieś wielkie rzeczy Boże, od 8. września, od Niepokalanej. I przez ten rok ja się modlę, żeby nasz naród dojrzał duchowo do intronizacji. Żeby wszyscy w Polsce, dzieci, młodzież, starsi, kobiety, mężczyźni zrozumieli, że mamy Króla, który nas kocha i którego my mamy kochać i być Mu wiernymi. To wtedy ta intronizacja będzie przyjęta. Jeśli będzie przyjęta to znamy obietnice Pana Jezusa. Dlatego nie dziwcie się, że szatan na rzęsach staje, nie na głowie.

Przykład: ostatni teatr we Wrocławiu, prawda? Widzicie? Co mnie najbardziej boli? Nie ci ludzie, którzy to robią, bo za to biorą wielkie pieniądze. Tylko, że podobno, jeśli to jest prawda, na występy tego teatru do końca roku wykupione są wszystkie bilety. Przez kogo? Przez polskich katolików w większości, bo się za takich większość uważa. I dlatego musi pójść świadomość przez naród, przez nasze rodziny, wielkiej modlitwy w Roku Miłosierdzia, byśmy do tego wielkiego cudu, jaki Pan Jezus wprowadził do narodu, dorośli, dojrzeli. I dlatego i dzisiaj się ogromnie w tej intencji w tej naszej wspólnocie módlmy.

Ostatnia łaska zgłoszona u Matki Bożej naszej Cudownej: miesiąc temu w czwartą sobotę przyszło takie małżeństwo do mnie, może ci Państwo są, bo mieli przynieść do mnie dokumenty. Ten pan chorował na kolana wiele lat. Mówił: dałem radę chodzić najwyżej do południa, po południu już nogi odjęte, ból okropny, mogłem tylko na siedząco coś robić. Szpitale, zastrzyki, maści, nic nie pomagało. Przyjechali na nasze wrześniowe nabożeństwo, z żoną. Mówi: na drugi dzień, w niedzielę ja się budzę, mnie nogi nie bolą, odczekałem miesiąc czasu, mam nogi jak zegarki. Bo u Pana Boga nie ma nic niemożliwego. A więc i nasza intronizacja też.

*******
A oto sobotnia Ewangelia i słowa przestrogi Pana Jezusa, o których ks. Jan wspomina w swojej homilii:

Ewangelia wg św. Łukasza 21,34-36.
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Kliknij i pobierz tekst: Homilia ks Jana Pęzioła 28.11.2015

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

92 odpowiedzi na „Ks. egzorcysta Jan Pęzioł: Antychryst jest wśród nas. Diabeł boi się Intronizacji i dlatego…staje na rzęsach

 1. wobroniewiary pisze:

  Jutro rozpoczyna się nowy miesiąc. Diakonia Postu i Modlitwy będzie omadlać nową osobę. Podaję zawczasu jedno tylko słowo. Jest to ksiądz.
  Nie podam żadnego imienia, diecezji, nic więcej – taki mam „prikaz” od opiekuna o. Macieja Bagdzińskiego 🙂
  Pościmy i omadlamy pewnego księdza. Tyle informacji ma nam wszystkim wystarczyć.

 2. Sebro pisze:

  Od piątku Centralny Komitet Niemieckich Katolików (ZDK) ma nowego przewodniczącego. Został nim, wbrew wcześniejszym przewidywaniom, Thomas Sternberg, doktor filozofii i teologii, polityk CDU, ojciec piątki dzieci. Według konserwatywnego katolickiego publicysty Mathiasa von Gersdorffa, wybór Sternberga nie przyniesie zmian na lepsze. „Już w moim wstępnym przemówieniu powiedziałem, że w najbliższym czasie zaangażowanie kobiet i mężczyzn na rzecz życia nienarodzonych, które realizują w Donum Vitae, nie może być dłużej w Kościele przedmiotem sporu. Takie niepotrzebne dyskusje muszą relatywnie szybko zostać zakończone” – powiedział Sternberg w wywiadzie dla portalu kolońskiego radia katedralnego, Domradio.de
  Donum Vitae to organizacja, którą założyli w 1999 niemieccy świeccy wywodzący się w dużej mierze z szeregów ZDK. Organizacja zajmuje się między innymi ułatwianiem kobietom zabijania dzieci nienarodzonych. Wymownie, Donum vitae to także tytuł dokumentu o ochronie…. życia nienarodzonych wydanego w 1987 roku przez Kongregację Nauki Wiary.

  http://www.pch24.pl/nowy-szef-centralnego-komitetu-niemieckich-katolikow-staje-po-stronie-cywilizacji-smierci,39679,i.html

  Zastanawiam się jaki kataklizm musi na Niemców spaść żeby się w końcu ocknęli?

 3. wobroniewiary pisze:

  ❤ Alicja "ŚWIADECTWO" cz. IV Niedz. 28.06.1987, godz. 8.30

  Kupiłam coś, co nie było niezbędne
  † Szkoda czasu na zbytnią troskę o wygląd zewnętrzny ciała, skoro tak wiele można jeszcze uczynić dla upiększenia duszy. Środki, które ci daję i czas przeznaczaj na ubogacenie dusz: własnej i tych, których ci przysyłam. Ciału zapewniaj to, co niezbędne, aby nie utrudniało ci spełniać twej służby i zadań głównych. Tą hierarchię ważności trzeba mieć zawsze na uwadze. Trzeba ważyć każdą swą decyzję, aby nie rozpraszać Moich darów, nie ulegać pokusom, nie zubażać siebie i innych, dając zły przykład.

  Ty nie możesz pozwolić sobie na próżność, bo byłoby to sprzeniewierzeniem się twemu powołaniu do świętości życia i ofiary z siebie. Ofiarowując się, ponosisz odpowiedzialność nie tylko za twoją duszę, ale też za tych, którym miałaś pomóc. Cofając lub osłabiając ofiarę, krzywdzisz nie tylko siebie, ale przede wszystkim innych ludzi, których powierzyłem twej opiece i twemu wsparciu. Pamiętaj o tym, gdy przyjdą pokusy lub chwile słabości.

  Łk 21, 5-6 Zniszczenie świątyni "Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony»".

 4. Marakuja pisze:

  Wypowiedź ks. Pęzioła jest prorocka, daje taką wielką nadzieję, ale i wyznaczył nam Kapłan zadanie na cały rok- modlitwa w tej jakże ważnej nie tylko dla Polski intencji- w intencji Intronizacji. Mamy tę łaskę żyć w tak trudnych i przełomowych czasach, lecz to zobowiązuje tym bardziej do czynów- modlitwa, post, pokuta..

  • Małgosia pisze:

   Jest za co pokutować 😦
   Kult Szatana na rozdaniu Grammy 2015 PL

   • Sylwia pisze:

    Racja tam zły ma swoje siedzisko i nie tylko .. szkoda że za tym idzie masa niewinnych nastolatków , bo nie mają takiej świadomości że coś się za tym kryje . . To prawda ich występy są przesączone tylko zły. Dlatego należy przestrzegać , bo niestety wiele ludzi słucha ale tak naprawdę nie wie co . Nie znają przekazu piosenek a za tym się kryje wiadomo co .. Modlitwa jest potrzebna jak najbardziej , by wynagradzać Panu Bogu za to wszystko.

 5. wobroniewiary pisze:

  U mnie burza i grzmi!!!
  Pioruny i grad!!!

 6. Ania pisze:

  W 2017r masoneria będzie obchodzić 300-setną rocznicę powstania – Wincenty Łaszewski

  W 2017 roku masoneria będzie czciła trzechsetną rocznicę swego powstania. Sto lat temu, w roku objawień fatimskich, kiedy obchodziła dwusetną rocznicę swej obecności w świecie, zapowiedziała, że jej działalność wkracza w „trzeci etap”, którego celem jest ostateczna rozprawa z Kościołem. Z jaką obietnicą masoni wiążą zbliżający się kolejny jubileusz? Tego nie wiemy, jedno jest jednak pewne: podczas gdy my chcemy za osiem lat świętować zwycięstwo Kościoła, oni zrobią wszystko, by ludzkość obchodziła inne święto: zwycięstwo nad Kościołem. Pomogą im w tym liczne stowarzyszenia, ruchy i organizacje, które nie mogą znieść tego, że istnieje Dekalog, że jest Ewangelia, że są tradycyjne wartości, które decydują o wartości świata. Ci ludzie nie pozostawią nas w spokoju. Zrobią wszystko, by przeszkodzić nam w przygotowaniach do zwycięskiego jubileuszu.

  http://prawda-nieujawniona.blog.onet.pl/2012/02/06/w-2017r-masoneria-bedzie-obchodzic-300-setna-rocznice-powstania-wincenty-laszewski/

 7. wobroniewiary pisze:

  Pan Jezus do Anny A.: Najpotężniejszą bestią w świecie …. jest masoneria, która jest na usługach demonów
  Orędzie Pana Jezusa przez Annę A.
  Adjustował ks. Adam Skwarczyński

  „Jedyny ratunek dla Kościoła i Ojczyzny – to
  dochowanie wierności – zawsze i we wszystkim – Chrystusowi, Kościołowi, Papieżowi, Ewangelii.
  Jeżeli nie uzbroicie się w oręż zgiętych kolan [i nie podejmiecie] wynagradzania (ekspiacji) – nie obronicie się”

  I proszę, Moje dzieci, nie dołączajcie do [wydających] niesprawiedliwe i napastliwe sądy o kapłanach. Jest to jedna z pułapek szatana, w którą wpada nawet sprawiedliwy, tak że i brat kapłan przeciwko bratu kapłanowi występuje. Tak być nie może, bo jakim sądem sądzicie, takim będziecie osądzeni. Pozostawcie sądy Bogu Ojcu, bo tylko On ma moc powołania i odwołania tych, których namaścił. Ból Kościoła pozostawcie zwierzchnikom Mojego Kościoła. Bądźcie cierpliwi, tak jak i Ja jestem cierpliwy, patrząc na grzechy wasze. Czekam, zawsze czekam.

  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2013/10/20/pan-jezus-do-a-argasinskiej-najpotezniejsza-bestia-w-swiecie-jest-masoneria-ktora-jest-na-uslugach-demonow/

 8. wobroniewiary pisze:

  Ks. Stefano Gobbi o masońskim planie zniszczenia 10 Przykazań Bożych
  Przesłanie zapisane przez ks. Stefano Gobbi, Mediolan, 3.06.1989
  Pierwsza sobota miesiąca. Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi
  „Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”, 405:
  Bestia podobna do pantery
  a Najmilsi synowie, gromadzicie się dziś w Wieczernikach modlitwy, aby uczcić święto Niepokalanego Serca waszej Niebieskiej Mamy. Wzywam was na całym świecie do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Odpowiedzieliście Mi z synowskim oddaniem i wspaniałomyślnością. Uformowałam Sobie obecnie zastęp złożony z synów, którzy przyjęli Moje zaproszenie i posłuchali Mego głosu.
  b Nadszedł czas, w którym Moje Niepokalane Serce powinno zostać otoczone czcią przez cały Kościół i całą ludzkość. W tych czasach odstępstwa, oczyszczenia i wielkiego ucisku Moje Niepokalane Serce jest bowiem jedynym schronieniem i drogą prowadzącą was do Boga zbawienia i pokoju. Moje Niepokalane Serce staje się dziś przede wszystkim znakiem Mego pewnego zwycięstwa w wielkiej walce, toczącej się pomiędzy zwolennikami ogromnego czerwonego Smoka, a uczniami Niewiasty obleczonej w słońce.
  c W czasie tej straszliwej walki wyłania się z morza Bestia podobna do pantery, aby pomóc czerwonemu Smokowi.
  d Czerwony Smok to ateizm marksistowski, natomiast czarna Bestia to masoneria. Smok ujawnia się w całej swej potędze, natomiast czarna Bestia działa w ukryciu. Chowa się i maskuje w taki sposób, by móc wszędzie wejść. Ma łapy jak u niedźwiedzia i paszczę lwa, to znaczy działa wszędzie przebiegle i poprzez środki społecznego przekazu – przez propagandę. Siedem głów oznacza różne loże masońskie, które działają wszędzie w sposób podstępny i niebezpieczny.

  całość:
  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2014/09/14/ks-stefano-gobbi-o-masonskim-planie-zniszczenia-10-przykazan-bozych/

 9. wobroniewiary pisze:

  Pytanie do Czytelników- czy ktoś ma czas przepisać to kazanie?
  Paru księży mnie o nie prosiło, a ja bezczasowa 😦

  • E. pisze:

   A do kiedy trzeba?

  • Danuta pisze:

   Czy sprawa jeszcze aktualna? Mogę przepisać.

   • wobroniewiary pisze:

    Tak, tylko która przepisze? E. czy Ty?
    Właśnie rozmawiałam z ks. Janem
    Ucieszył się, pobłogosławił dzieło rozszerzania tej homilii w wersji mówionej i pisanej

    Ksiądz Jan też pomodlił się nade mną, bo dosięgła mnie znowu pewna choroba, o której nie mogę pisać, ale usłyszałam słowa, że to z żertwy ofiarnej za kogoś i że zawsze mogę na komórkę zadzwonić po błogosławieństwo, aby ta dolegliwość minęła jak najszybciej, (trwa już 3 lata ale teraz przybiera na sile i to jeden z elementów mego krzyża)

    Słowa „dziecko dzwoń, kiedy będziesz potrzebować i niech Bóg ci błogosławi za wszystko co robisz” dodają otuchy i wam przekazuję też to błogosławieństwo.

   • Danuta pisze:

    Bóg zapłać:) Wyślę jak tylko będę miała tekst.

 10. Małgosia pisze:

  Z dedykacją dla wszystkich którzy wieszali psy na Vassuli Ryden
  Pamiętam jak Adminka prosiła powstrzymać emocje, mówiła, że Vassula nie ucieka przed Kościołem jak słynna MBM ze swymi masońskimi mocodawcami, że jest raport Kongregacji, nowy i ukrywany, że nie pozwala atakować assuli.
  I warto było czekać, bo oto mamy nihil obstat i imprimatur.

 11. E. pisze:

  Pani Ewo, chętnie przepiszę. Tylko w jakim terminie?

  Pisze drugi raz, bo się coś nie opublikowało.

 12. Bogumiła pisze:

  Ja mam do minuty 4:41:

  Ukochani w Chrystusie.
  Ostatni dzień roku kościelnego. Kościół święty woła do nas proroctwem Daniela Proroka sprzed mniej więcej 500-u set lat przed Narodzeniem Jezusa. A w Ewangelii bardzo mocno nas Pan Jezus upomina. Tydzień temu w tamtą sobotę w Ewangelii był poruszony moment kiedy to przyszli Saduceusze, ludzie bogaci, a więc ludzie zarozumiali, agnostycy do Pana Jezusa z pytaniem: „Panie jest jakieś tam życie po śmierci czy nie ma?” I dali Mu taką trudność o tych 7 braciach i żonie. Po wyłuszczeniu ich racji Pan Jezus uśmiecha się i mówi: „Jak wy nie rozumiecie Królestwa Bożego! Tam (czyli po drugiej stronie) ani się żenić nie będą ani za mąż wychodzić. Będą jako Aniołowie Boży. A więc nasza ludzka natura tam będzie dopełniona do wielkości Anioła. Pan Jezus wyraźnie stwierdza jest tam to życie-wtedy. No i to dzisiejsze Jego upominienie nas. Bardzo ciekawe jest to rozważanie o obrazie przyszłości, którą widział Daniel – 4 wielkie królestwa. I to ostatnie, które będzie zmieniać wszystkie prawa na świecie, jak mówi prorok 2,5 tys. lat temu. Będzie wypowiadać wielkie słowa ten 11 róg. Czy czasem nie przyszły te zdarzenia już teraz, w naszym pokoleniu? Bo obserwujecie co się dzieje na świecie? Połowa świata prowadzi wojny. Nasze to miejsce Pan Bóg na razie oszczędza. To w swoim nauczaniu św. Jan Paweł II powiedział, że już na świecie jest zorganizowane zło a Jego następca Benedykt XVI wyraźnie powiedział: antychryst już jest na ziemi teraz. To jak mówi ks. Zwoliński (bo miał dla nas taką prelekcję na zjeździe egzorcystów w Niepokalanowie): będzie błyszczał wielką inteligencją, wmawiając ludzi w to i będzie siał bogatymi, materialnymi rzeczami by ludzi przekupić. I będzie atakował podstawowe prawa Boże. I dalej autor tej prelekcji mówi: jednym z objawów obecności antychrysta jest od 300 lat istniejąca organizacja masońska.

 13. Bogumiła pisze:

  To my dziękujemy za WOWIT Ewo!
  Zaraz będę polecać to kazanie komu tylko się da. 🙂

 14. Ania pisze:

  Bogu niech będą dzięki za ks. Jana Pęzioła i za tę homilię.
  Czy zwróciliście uwagę, jak ksiądz mówi, że wygrana PIS-u to cud Boży, bo druga strona ma wszystko, media i pieniądze od Antychrysta.
  Pora by ludzie otworzyli oczy i wiedzieli, że jak sprzyjają PO czy lewicy to sprzyjają samemu Antychrystowi.
  I za WOWIT też niech będą Bogu dzięki!

 15. wobroniewiary pisze:

  „Tamta strona ma wszystkie wielkie środki do dzisiaj i pieniądze, i mass media, i poparcie międzynarodowe Antychrysta, a mimo to patrzcie co się stało. Według mnie dlatego, że ten rząd ma być na intronizację. Ona będzie w wigilię Chrystusa Króla w przyszłym roku, w Łagiewnikach koło Krakowa”.

 16. wobroniewiary pisze:

  Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

  Modlitwa (odmawiana w każdym dniu nowenny)
  ImmaculataO Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, wiem, że niegodzien jestem zbliżyć się do Ciebie, upaść przed Tobą na kolana z czołem przy ziemi, ale ponieważ kocham Cię bardzo, przeto ośmielam się prosić Cię, byś była tak dobra i powiedziała mi – kim jesteś? Pragnę bowiem poznawać Cię coraz więcej i więcej – bez granic, i miłować coraz goręcej i goręcej bez żadnych ograniczeń. I pragnę powiedzieć też innym duszom, kim Ty jesteś, by coraz więcej i więcej dusz Cię coraz doskonalej poznało i coraz goręcej miłowało. Owszem, byś się stała Królową wszystkich serc, co biją na ziemi i co bić kiedykolwiek będą i to jak najprędzej i jak najprędzej.
  Jedni nie znają jeszcze wcale Twego imienia. Inni ugrzęźli w moralnym błocie, nie śmią oczu wznieść do Ciebie. Jeszcze innym wydaje się, że Cię nie potrzebują do osiągnięcia celu życia. A są i tacy, którym szatan, co sam nie chciał uznać Cię za swą Królowę i stąd z anioła w szatana się przemienił, nie dozwala przed Tobą ugiąć kolan. Wielu kocha, miłuje, ale jakże mało jest takich, co gotowi są dla Twej miłości na wszystko, prace, cierpienia i nawet ofiarę z życia.
  O Pani, zakróluj w sercach wszystkich i każdego z osobna. Niech wszyscy mieszkańcy ziemi uznają Cię za Matkę, a Ojca na niebie za Ojca i tak wreszcie poczują się braćmi. Amen. (modlitwa św. Maksymiliana M. Kolbe „O królowanie Maryi”)

  Modlitwa (odmawiana w każdym dniu nowenny)
  O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

  Dzień II – 30 listopada

  O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

  Rozważanie
  Moje akty miłości oddaję Niepokalanej; nie tak, jak wręcza się przedmiot zwyczajnemu pośrednikowi, ale na własność, bo rozumiem, że Niepokalana składa je Jezusowi jako swe własne, więc bez zmazy, niepokalane, a On – Ojcu. W ten sposób staję się coraz bardziej Niepokalanej, jak Niepokalana jest Jezusa, a Jezus – Ojca.

  O Maryjo bez grzechu poczęta…

  Rozważania na II dzień Nowenny do Niepokalanej z książki „Rozmowy z Bogiem”

  Źródło: Sanctus.pl

 17. Monika pisze:

  Logika Boga, czyli najważniejsze wydarzenie 2015 roku
  „W ten oto sposób dokonało się przewartościowanie: peryferie świata stały się jego centrum, a najważniejsze światowe centra stały się peryferiami. Podobnie jak to miało miejsce w noc Bożego Narodzenia.”
  http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/komentarze/art,2233,logika-boga-czyli-najwazniejsze-wydarzenie-2015-roku-01.html

  „- Do wszystkich tych, którzy niesprawiedliwie używają broni tego świata, kieruję apel: odłóżcie te narzędzia śmierci; uzbrójcie się raczej w sprawiedliwość, miłość i miłosierdzie – rzeczywiste gwarancje pokoju – wezwał papież Franciszek w homilii podczas Mszy św., jaką odprawił w katedrze w Bangi, stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej. Otworzył w niej pierwsze na świecie Drzwi Święte Jubileuszu Miłosierdzia, jaki rozpocznie się 8 grudnia br.”
  http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,3668,franciszek-odlozcie-narzedzia-smierci.html?utm_source=deon&utm_medium=link_artykul

 18. Monika pisze:

  Już niedługo: Godzina Łaski
  8 grudnia od 12.00 do 13.00
  Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała:
  „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.
  Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała.
  Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą Łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga.
  Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich.
  Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona.
  Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski.
  Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.

  Jezus jest Panem!

 19. wobroniewiary pisze:

  Polscy geje i lesbijki chcą walczyć o wprowadzenie związków partnerskich przez Trybunałem Praw Człowieka. Czy Trybunał w Strasburgu uderzy w naszą konstytucję?

  Pięć par jednopłciowych zamierza przed polskimi sądami dochodzić praw do zawarcia związku; jeśli się to nie uda, wystąpią do Europejskiego Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. W ten sposób Koalicja na Rzecz Związków Partnerskich chce doprowadzić do zalegalizowania ich w Polsce. W lipcu trybunał w Strasburgu nakazał Włochom uznanie związków tej samej płci. Na podobną decyzję liczą polscy geje i lesbijki.

  – Jesteśmy razem ponad cztery lata i planujemy wspólną przyszłość, dlatego te parę lat, które może to zająć absolutnie nas nie przeraża. Przed chwilą wzięłyśmy kredyt na 25 lat. Także związałyśmy się świętym węzłem hipotecznym – powiedziały Superstacji Barbara Starska i Cecylia Przybyszewska. Zapowiadają, że zgłoszą się do Urzędu Stanu Cywilnego. Jeśli ten nie udzieli im ślubu, to wkroczą na drogę sądową.

  – Ja się zajmuję prawem. Choroby? To niech pan do lekarzy się zwróci – powiedziała w rozmowie z Superstacją prof. Pawłowicz.

  http://www.fronda.pl/a/trybunal-strasburski-nakaze-polsce-udzielac-homoslubow,61393.html

  • Maggie pisze:

   Te panie, powiedziały, że „zwiazały się już … świętym węzłem hipotecznym” – i ten węzeł powinien im wystarczyć, bo nic nie przeszkadza aby u notariusza dostać na taki certyfikat.
   Dzięki Bogu w Polsce nie zaczęto, jak w Kanadzie, od zmiany definicji: małżeństwo. Małżeństwo to coś więcej niż definicja, ale jeśli mamy taką jeszcze w oryginalnym brzmieniu, to każdy normalny sędzia powinien odrzucić tego typu sprawę z wokandy.
   Nikt im nie zabrania być razem i niech trzymają tajemnice alkowy dla siebie, bo to tylko ich sprawa, z której Bóg, nie zaś ludzie, będzie je rozliczać.

 20. Pingback: Ks. egzorcysta Jan Pęzioł: Antychryst jest wśród nas. Diabeł boi się Intronizacji i dlatego…staje na rzęsach | Biały, bardzo biały

 21. wobroniewiary pisze:

  Cały świat usłyszy o sukcesie geotermalnym o. Rydzyka
  Minister środowiska prof. Jan Szyszko mówił na antenie „Aktualności dnia” Radia Maryja o tym, co Polska przynosi ze sobą na szczyt klimatyczny rozpoczynający się dziś w Paryżu. Minister zamierza między innymi przedstawić sukces, jaki odniósł w Toruniu o. Tadeusz Rydzyk, pozyskując energię dzięki infrastrukturze geotermalnej.

  http://www.radiomaryja.pl/informacje/min-j-szyszko-o-sukcesie-torunskiej-geotermii-na-szczycie-cop21/

 22. wobroniewiary pisze:

  Kolejna profanacja Najświętszego Sakramentu w Polsce!
  Komunikat Biskupa Drohiczyńskiego w sprawie profanacji Najświętszego Sakramentu w parafii Milejczyce

  Z wielkim bólem i smutkiem pragnę poinformować, że w nocy z 27 na 28 listopada br., nieznani jak dotąd sprawcy, włamali się do kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Milejczycach.

  Wtargnęli do świątyni wyłamując drzwi wejściowe, a następnie wyrwali z drewnianej obudowy metalowe tabernakulum, które zabrali ze sobą w nieznane miejsce. We wnętrzu tabernakulum znajdowały się trzy naczynia liturgiczne z przechowywanym w nich Najświętszym Sakramentem. Ten haniebny czyn napawa ogromnym niepokojem i smutkiem, ponieważ posiada znamiona zamierzonej profanacji, zranienia religijnych uczuć wiernych i zniewagi religii chrześcijańskiej.
  http://www.fronda.pl/a/kolejna-profanacja-najswietszego-sakramentu-w-polsce,61428.html

 23. wobroniewiary pisze:

  Nigdy nie bierz na siebie cudzych chorób, bo nie jesteś Zbawicielem i nigdy nie ogłaszaj chorób czy przekleństw nad sobą i nad swoimi bliskimi, zwłaszcza dziećmi.
  Z dedykacją dla każdego, kto tak czyni (pierwsze to pycha i a drugie to fałszywa pokora) a zwłaszcza dla pewnej osoby z mego realnego otoczenia

  • Sylwia pisze:

   Tak się cieszę że mamy takiego człowieka ( a raczej taka grupa ludzi , bo nie sam On program realizuje ) , wszystko na Chwałę Pana ! To prawda co jest powiedziane w tym nauczaniu że , nie można do siebie przywoływać chorób i że nie powinniśmy się doszukiwać i samemu sobie szkodzić . Też racja nie możemy brać na siebie chorób innych osób bo tylko sobie zaszkodzimy ( to przez fałszywą pokorę ) . Bóg jasno mówi żeby to Jemu oddawać wszystkie swe zmartwienia i troski .
   Lepiej Błogosławić niż przeklinać . Gdzie w domu Błogosławieństwo tam wiele łask .
   Będąc na wieczorze Uwielbienia Kapłan jasno powiedział ( w sumie tu też było to powiedziane 😉 ) , by Błogosławić swe dzieci znakiem Krzyża , nawet w myślach czy w cichym wypowiedzeniu słowa . Bo to Błogosławieństwo jest przy nim każdego dnia . Uważam że czasami trzeba zmienić swe myślenie , trzeba odrzucić wszystko co złe a wejść na dobre tory .
   Ten program pomaga wielu ludziom . Zaczynam się też przekonywać na swej skórze ale też na moim otoczeniu . Nie jest to łatwo zastosować na co dzień , ale do zrobienia.

 24. seba pisze:

  Jezu ! 🙂 Dziękujemy Ci za tego Świętego Proroka 🙂

 25. seba pisze:

  Niech będzie uwielbione Twoje Miłosierne Serce ! 🙂 Kochamy Cię 🙂

 26. Bogumiła pisze:

  W pracy zaczęłam błogosławić swoich współpracowników i całe otoczenie. Już mniej przeklinają. Bóg jest wielki.
  Ktoś kiedyś przysłał mi takiego smsa: „Nie mów Bogu, że masz wielki problem. Powiedz problemowi, że masz Wielkiego Boga!” 🙂 Z Bogiem wszystko jest możliwe. Dziękujemy Ci Boże za Twoją Nieskończoną Miłość. Błogosławimy Ciebie. Alleluja!

 27. Marek pisze:

  Anna Zalewska – szefowa MEN: „Nie wpuszczę seksedukatorów do szkół. Trzeba szanować intymność młodych ludzi”
  http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/273677-anna-zalewska-szefowa-men-we-wsieci-nie-wpuszcze-seks-edukatorow-do-szkol-trzeba-szanowac-intymnosc-mlodych-ludzi

 28. mama adopcyjna pisze:

  Nareszcie dobre nowiny! Minister Radziwil likwiduje projekt oplacania in vitro z panstwowej kasy! Chwala Panu! Brawo dla dr Radziwilla! Radujmy sie i dziekujmy Bogu! .. i modlmy sie o kolejne takie wiesci 🙂 p.s. przeczytalam na frondzie, nie umiem wrzucic tu linka bo z telefonu pisze, wiec odsylam wszytskich do frondy

  • mama adopcyjna pisze:

   Oj, widze, ze z emocji pare literowek zrobilam 🙂 p.s. Pani Ewo, przeczytalam o Pani klopotach ze skrzynka mailowa. Ja bylam wsrod tych osob co akurat czekaly na Pani odpowiedz, wiec tez sie przypominam – oczywiscie na spokojnie, w wolnej chwili, czekam cierpliwie i pamietam, ze Pani ma przede wszystkim Priorytety do realizacji w pierwszej kolejnosci. Pozdrawiam serdecznie i ogarniam modlitewnie 🙂

 29. Czester pisze:

  Tez sie przylaczam.

 30. Ania pisze:

  Kochani, oto bardzo ważny Apel o. Tadeusza Rydzyka
  Proponuję na główny wpis w połączeniu z propozycją Eski
  Nam się wydaje, że wszystko dobrze, bo wygrali ludzie Boży, ale opozycja nie zasypuje gruszek w popiele i robią wszystko, by usunąć albo pana Dudę albo kogokolwiek innego. Np. nie uznali prawa łaski dla pana M. Kamińskiego i sąd odsyła sprawę do II instancji.
  Nowo powstały KOD wzywa do rewolucji, do drugiego Majdanu, przeczytajcie i działajmy

  Podejmijmy modlitewny szturm

  Z o. dr. Tadeuszem Rydzykiem CSsR, dyrektorem Radia Maryja, rozmawia Beata Falkowska

  W komunikacie na antenie Radia Maryja wzywa Ojciec do szturmu modlitewnego i postu w odpowiedzi na antyrządową nawałnicę przetaczającą się przez media. Słyszymy frazesy o zagrożeniu demokracji. To kolejna odsłona kłamstwa w życiu publicznym?

  – Po pierwsze, nie wolno nigdy wzbudzać nienawiści. Jeżeli są jakieś pytania, wątpliwości, to drogą ich wyjaśniania są rozmowy, dyskusje, które powinny przebiegać merytorycznie. Wzbudzanie nienawiści, atak to nie jest metoda na wyrażanie sprzeciwu. Konsekwencje takiej taktyki mogą być straszne, bo to potężna siła. Można obudzić tygrysa, dzikie zwierzę w człowieku, ale skutki tego są nieprzewidywalne. Nieraz trudno to potem zatrzymać.

  To, co widzę obecnie, jest ogromnie niebezpieczne dla Polski, dla naszego Narodu.

  Są media, które inspirują tę falę agresji, ich dokonania na polu skłócania Narodu i siania nienawiści trudno zliczyć. Teraz np. „Gazeta Wyborcza” propaguje Komitet Obrony Demokracji.

  – Doświadczyłem wiele zła ze strony takich mediów. Jeszcze Radio Maryja nie zaistniało, a one już przekazywały opinii publicznej kłamstwa o tym, co się w Toruniu zaczynało. Postawiliśmy pierwszą wieżę, jeszcze nic nie było, a już napuszczali ludzi przeciwko nam. I to kłamstwami.

  Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/148103,podejmijmy-modlitewny-szturm.html

 31. Ania pisze:

  242 zamachy – tym razem wszystkie na JEZUSA!

 32. Ania pisze:

  „Dość kłamstw mediów!” – wielka manifestacja 13 grudnia
  Członkowie stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów- Ruch Kontroli Władzy apelują do wszystkich organizacji w tym także Klubów Gazety Polskiej o przyłączenie się do ogólnopolskiego protestu „Dość kłamstw mediów”, która odbędzie się 13 grudnia, w niedzielę pod budynkiem Gazety Wyborczej o godzinie 12.30.

  Manifestujący przejdą stamtąd pod budynek Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza 17, żeby wyrazić swoje poparcie dla zmian w mediach przygotowywanych przez nowy rząd i zaprotestować przeciwko dotychczasowym manipulacjom.

  – Popieramy powstanie nowej Telewizji Polskiej i nowego Polskiego Radia, dotychczasowe spółki, które skompromitowały się szerzeniem kłamstw i antypolską propagandą muszą być zlikwidowane – piszą na swojej stronie organizatorzy manifestacji.

  http://niezalezna.pl/73457-dosc-klamstw-mediow-wielka-manifestacja-13-grudnia

 33. Pingback: Intronizacja Jezusa na Króla Polski w 2016 r. posłuchaj kazania | Serce Jezusa

 34. Pingback: W 2016 roku Intronizacja Jezusa na Króla Polski | Obraz Mojego Serca2

 35. Radosław pisze:

  Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica !

  Zauważmy jak szatan próbuje wszystko robić by ustawy które zaproponowane zostały
  przez Prawo i Sprawiedliwość nie przeszły bądź zostały zablokowane a mianowicie : Obniżenie wieku emerytalnego , 500 na dziecko itd . nowoczesna i Po to że zostali przegranymi nie znaczy że złożyli broń krzykacze ciągle są i utrudniają Obecnej Władzy wykonywanie obowiązków które mogą zmienić wiele w Naszej Ojczyźnie chodź będzie to proces długotrwały .

  Dodam kilka informacji bo od jakiegoś czasu śledzę masonów że jak u nas w Kraju będziemy obchodzili 300 Matki Bożej Częstochowskiej a w Fatimie 100 Lecie Objawień oraz w Lourdes 150 Lecie i wróg Kościoła Katolickiego również będzie obchodził swoją okrągłą datę i planują w Polsce odbyć Kongres masoński a mianowicie :

  Będą oni się spodziewać spotkania międzynarodowego 300-lecie masonerii spekulatywnej w Warszawie nie wiem co oznacza słowo spekulatywnej ? w gronie poszczególnych obediencji masońskich, jak i dyskusji „ekumenicznych” zdradzają swoje plany na blogu więc my Katolicy też powinniśmy być czujni będę coś wiedział więcej jak znajdę informacje w necie to przekażę demaskowanie ich jest już przegraną oni masoni winni są temu co dzieje sie w Europie a mianowicie :

  Od uchodźców do Rządu światowego blisko :

  Kto podpisał apel masonów Europy ?

  Obediencje sygnatariuszy Apelu:

  Wielki Wschód Francji, Wielka Żeńska Loża Francji, Wielka Loża Francji, Francuska Federacja Prawa Człowieka, Wielka Loża Mieszana Francji, Wielka Uniwersalna Loża Mieszana (Francja), Tradycyjny Zakon Inicjacyjny Sztuki Królewskiej G.L.R.I.S.R.U (Francja), Wielka Liberalna Loża Austrii, Wielki Wschód Belgii, Wielka Loża Belgii, Wielka Żeńska Loża Belgii, Belgijska Federacja Prawa Człowieka, Lithos (Belgia), Wielka Loża Chorwacji, Hiszpańska Federacja Prawa Człowieka, Międzynarodowy Mieszany Zakon Masoński DELPHI (Grecja), Najjaśniejszy Wielki Wschód Grecji, Wielki Wschód Irlandii, Wielka Loża Włoch, Wielki Wschód Luksemburga, Wielki Wschód Polski, Wielka Symboliczna Loża Portugalii, Wielki Wschód Lusitano (Portugalia), Wielka Żeńska Loża Rumunii, Wielki Wschód Szwajcarii, Wielka Żeńska Loża Turcji, Adogmatyczne Stowarzyszenie Europy Środkowej (Polska, Węgry, Rumunia, Słowenia).

  Podpisano w poniedziałek 7 września 2015 r.

  Europejskie obediencje wolnomularskie zostały zaalarmowane przez tragedię jaką przeżywają migranci uciekający z krajów ogarniętych wojną i nękanych przez ubóstwo. Apelujemy do rządów Unii Europejskiej o wdrożenie wspólnej polityki niezbędnej do ochrony bezpieczeństwa i godności tych osób. Niezdolność państw do przezwyciężenia narodowych egoizmów jest nową oznaką choroby trawiącej Europę, w której hasło „każdy dla siebie” przeważa nad dobrem wspólnym.
  Obediencje wolnomularskie przypominają, że poszanowanie praw człowieka i zasada godności ludzkiej tworzą część podstaw konstrukcji Zjednoczonej Europy. To na podstawie tych zasad zbudowana została solidarność między naszymi narodami. Duch ożywiający tą solidarność jest jeszcze bardziej niezbędny w kontekście zmian, które mają obecnie wpływ na wiele części świata.
  Obediencje wolnomularskie przypominają, że przypływ imigrantów jest nie ciężarem, lecz szansą dla przyszłości Europy. Jeśli przypomnieć sobie historię kontynentu, który był miejscem tak wielu migracji, obecne dramaty muszą zainspirować nowe podejście do tego trudnego tematu.
  W przeciwnym razie kontynent europejski będzie sceną podziałów i konfliktów, które mogą doprowadzić do kolejnej katastrofy. Będzie to związane z zaostrzaniem się nacjonalizmów.
  Obecna tragedia musi stać się tyglem odrodzenia i odnowienia europejskiego marzenia. Obediencje wolnomularskie oczekują działań zmierzających w tym kierunku.i niestety UE
  nakazała dla Wielu Państw przyjęcie określonej Grupy przybyszów .

  http://www.e-kiosk.pl/numer,74040,w_sieci

  Maryjo Królowo Polski Módl Się za nami !
  Dlatego tak nagląca jest Intronizacja Chrystusa Króla Polski !

  Ps . Radosław

 36. Bogumiła pisze:

  Cała nadzieja w Niepokalanej!
  Matko nasza przegoń te chmury zła z naszej Ojczyzny i całego świata!

 37. Pingback: Anna Kuraś: przygotowywany na 19 listopada Akt intronizacji dokładnie wypełnia żądanie Pana Jezusa do Rozalii Celakówny | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 38. Agnieszka pisze:

  Blagam pomozcie mi!
  Mieszkam w Niemczech. Mam dwoje malutkich dzieci i jestem zalamana obecna sytuacja tutaj. Masowo nadciagaja uchodzcy, ktorzy sa jak najbardziej „wspierani” przez obecny rzad. Boje sie, ze jest to plan i dojdzie do rzezi w tym kraju. Co mam robic? Mysle o powrocie do PL, choc nie jest to latwe, bo maz moj jest Niemcem i jest przywiazany do kraju. Ja zaczynam sie potwornie bac o zycie tutaj i o dzieci….
  co robic?:(

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s