W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy – wizja Teresy Neumann z 15 października 1948

Therese-Neumann-2Teresa Neumann z Konnersreuth (ur. 9 kwietnia 1898 w Konnersreuth; zm. 18 września 1962, tamże) niemiecka mistyczka i stygmatyczka. Była członkiem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.  5 marca 1926 Teresa miała zostać obdarzona stygmatami. Na jej rękach, nogach, głowie i boku widoczne były krwawe rany. Co tydzień, od północy w czwartek do godziny trzynastej w piątek jej rany otwierały się i krwawiły. Podczas ekstaz, miała obserwować mękę Jezusa, przepowiadać przyszłe wydarzenia i mówić obcymi językami (między innymi językiem aramejskim), których nigdy wcześniej nie poznała. Pomimo cierpień, w pozostałych dniach tygodnia była ona aktywna i pełna energii. Świadkowie twierdzą, iż dzięki modlitwie Teresa wywoływała w swoim ciele dolegliwości innych ludzi. W ten sposób miała uzdrawiać chorych.Do jej domu w Konnersreuth pielgrzymowało setki ludzi, prosząc o łaski i wstawiennictwo u Boga. Od 1922 aż do swojej śmierci w 1962 Teresa nie spożywała żadnych pokarmów oprócz codziennej Eucharystii.
Teresa zmarła 18 września 1962 wskutek nagłego zatrzymania krążenia i została pochowana na cmentarzu w Konnersreuth. Wokół pomnika umieszczane są tabliczki wotywne z wygrawerowanymi prośbami, podziękowaniami i nazwiskami darczyńców. Jej grób nawiedzany jest przez pielgrzymów z różnych krajów świata. W 2004 blisko 40 000 osób podpisało prośbę o jej beatyfikację. W 2005 biskup Gerhard Ludwig Müller rozpoczął proces beatyfikacyjny Teresy na szczeblu diecezjalnym

Wizja Teresy Neumann z 15 października 1948 r.,

/Stephen Lassare – Odkryte sekrety przyszłości, Wyd. Adam, Warszawa 1992/

„Od wielu lat Bóg dawał mi wizje przyszłości i dotąd wszystko się sprawdziło. Milczałam jednak, nic nie mówiąc nikomu poza spowiednikiem, dopóki nie otrzymałam wyraźnego nakazu, aby pisać. Na dwa dni przed 15 października 1948 r. ukazał mi się prorok Eliasz wraz ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus i św. Janem od Krzyża. Święci ci są patronami i opiekunami Zakonu Karmelitów. Prorok Eliasz dał mi wyraźne polecenie pisania:
Posłuchaj Izraelu, to do ciebie mówi Pan. Posłuchajcie ostrzeżenia, bracia moi. Pan bowiem zdjął pieczęć milczenia z warg moich i włożył słowa swoje w usta moje. Pierwsze z tych snów jest do ciebie, Izraelu. Pan dał przez Eliasza polecenie, abym w imieniu Jego odezwała się do ciebie. Posłuchaj, Izraelu, nie zatwardzaj serca swego, albowiem mówi tobie Pan. Było milczenie przed tobą na długie lata. O, plemię niewdzięczne, któreś zabijało proroków i ukrzyżowało Syna samego Boga! Skoroście Syna Bożego słuchać nie chcieli, ani Apostołów Jego, który miał do was przemówić? Abyście nie byli już jako wygnańcy i bezdomni pośród narodów świata, dano wam wrócić na skrawek tej ziemi, którą krew Zbawiciela uświęciła i powstało państwo Izrael. Wasze stopy tułacze dotknęły Ziemi Świętej, w której jest błogosławieństwo. Obyście pojęli łaskę i znaleźli wiarę w miłości, pamiętali o Piśmie Świętym i o prorokach, a nie zatwardzali serc waszych ku wiecznej zgubie, oddając ziemi stare tajemnice.
Czy i teraz nie poznajecie jeszcze jak wierna była mowa proroków i jak spełniły się wszystkie proroctwa Jezusa Chrystusa, którego nie poznaliście i ukrzyżowaliście?
Przyjdzie czas, już nie daleki, gdy odda ziemia umarłych swoich i będzie sąd nad wszystkimi plemionami i pokoleniami świata. Wtedy biada bezbożnym sługom pychy i nienawiści, których serca są zatwardziałe. Biada tym, którzy pokutować nie będą, nie nawrócą się do Pana Zbawiciela swego”.

A teraz słowa wtóre, jakie kazał mi rzec Pan do wszystkich ludzi:
„Idzie godzina wielka, groźna, sądu i kary. Póki macie czas posłuchajcie i porzućcie grzechy wasze, które na karę zasługują. Biada ziemi, gdy owocu pokuty zabraknie, a usta modlących się zamilkną. Nie otworzą się tym razem upusty niebieskie, jak za dni Noego, i nie popłyną wody, by zalać ziemię skalaną grzechami. Ale otworzy się ziemia, zapłonie od wulkanów, które już zagasły, i będzie drżało jej łono, aż walić się będą lądy, gdzie szumi zboże i stoją łany. Pioruny będą padały z chmur jak deszcz, aż poruszona zostanie materia nienawiści ludzkiej. Zbliża się nowy potop, nie potop tym razem wody, lecz ognia i błyskawic. Biada wam synowie, którzy czynicie nieprawość. Biada wam narody, które się zaparły Boga i podeptały Krzyż Jego, które wstydzicie się znaku Krzyża, znaku odkupienia waszego, a nie wstydzicie się zbrodni i okrucieństwa.
     Biada przede wszystkim tobie Germanio. Nie pomyśleliście nigdy na szlaku waszej zbrodni, że nienawiść wasza i pycha mogły stworzyć dla was niezgłębioną czeluść w miejsce wiecznej zagłady, czeluść, której głębię wielkość waszej winy wypełnię żarem takich płomieni i taką siłą kaźni, jakiej dla innych nie będzie. Nie pomyśleliście nad tym, jaką grozą mogą na wieki zapłonąć, na hańbę waszą i karę, słowa waszej pychy.

Nur fur Deutsche. Uznaliście siebie samych za nadludzi, a przez uczynki wasze staliście się gorsi niż wilki i hieny, gdy nie oszczędziliście ani żywych, ani umarłych i pohańbiliście zwłoki tych, którym wydarliście życie. Przydaliście nowe zbrodnie do starych, a krzyk pomordowanych Żydów przyłączył się do starych, wołaniem krwi, ludów zapomnianych.
Biada przede wszystkim wam Prusacy, wodzowie i nieprzyjaciele. Przyszły już dwa uderzenia wichru i upadło Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego oraz moc sroga synów Północy. A przyjdzie trzecie uderzenie, a wtedy biada i Berlinowi. Los Berlina będzie jak los Niniwy, bo gdy padnie w gruzy, nie odbuduje się już więcej. Wicher pustyni zasypał piaskiem Niniwę, choć była większa niż inne miasta starożytności.
Puszcza będzie szumiała nad gruzami Berlina – miasta zbrodni i pychy. Będzie to szczęście dla ciebie, Germanio, jeżeli inny obejmie władzę nad tobą, jeżeli obmyta strumieniem krwi i łzami późnej pokuty, usłuchasz innego głosu, poznawszy w czym była twoja wina i zguba twoja. Nie ci, bowiem są wybrani, którzy się za takich uznają. Inni, którymi gardzicie w pysze, wyprzedzają was w słowie i mocy.
Biada i tobie dumny Albionie, kupczący krwią cudzą. Ciąży na tobie krzywda. Wybrałaś sobie zamiast Boga mamonę, a wzgardziłeś Prawem Moim i stolicą Piotrową. Posłałeś żołnierzy i kupców w dalekie kraje dla mocy swojej i zysku swojego, a o chwałę Moją nie dbałeś. Z winy twojej nie zostały chrześcijanami całe plemiona, ani też o duszę synów własnych nie dbałeś. Skrusz się, póki czas, i nawróć się do Mnie, Pana twego, i uznaj sługę Mego nad sobą.
Biada wam, wszyscy czciciele złotego cielca, albowiem swoim uczyniliście zysk i okryliście hańbą ziemię, a lud przez krzywdzenie wydaliście na łup kłamstwa i nienawiści, który uwiedliście obietnicami wolności i zemsty. Na was to, bankierzy o zamkniętych dłoniach przez chciwość i sercach skamieniałych, spada ciężar potu i łez wyzyskiwanych, i ciężar krwi, którą przelewają niszczący się w zaślepieniu.
Biada wam, gorszyciele i deprawatorzy dusz. Krótkie są dni panowania waszego. Koniec wasz będzie wśród płomieni razem z bestią, której służycie. Gdy zagrozicie Zachodowi, miecz od Wschodu na was spadnie. Ludy żółtego Goga i Magoga postawiłem na straży bezpieczeństwa Europy.
Oddaliście się na służbę nienawiści, przez nienawiść będziecie ukarani. żal jest mi ludu, który cierpi, żal mi dzieci, z których uczyniliście synów kłamstwa i nieprawości. Nie zostawię ludu w waszej mocy ani nie wydam najwierniejszych na tej ziemi na skażenie. Oburzy się na gorszycieli ziemia i morze, i powstanie przeciw nim ogień i bałwany. Biada światu za zgorszenia. Znam tych, których oczy są zaślepione, a serca oszukane. Skarcę władających narzędziem, a nad narzędziem zlituję się.
Miłosierdzie Moje wzejdzie nad narodem, będącym w ucisku i pohańbieniu, a ziemia wzgardzonych zobaczy światło i błogosławieństwo nad sobą. Władza bezbożnych ustanie.
     Na Kremlu zabłysną łacińskie krzyże, a na miejscu zburzonej cerkwi Chrystusa Zbawiciela stać będzie kościół katolicki Zbawiciela. Jak w orną ziemię, wpadnie ziarno dobra i odmieni się oblicze narodu, który tyle wycierpiał.

     Błogosławieństwo Moje dam Słowianom, a Słowianie, choć wielu z nich dzisiaj błądzi, lepiej je przyjmą i obfitszy przyniosą owoc. Będą prawdziwym ludem Moim, ludem Słowa Przedwiecznego i pojmą naukę Moją, i staną się posłusznymi. Nie ci bowiem są wybrani, którzy sami się wybierają, lecz ci, którzy na wołanie Boga wstaną. Nie będą daremne łzy pokuty i modlitwy, a wierność wytrwania nie będzie bez błogosławieństwa i nagrody. Zdejmie niewolnica kajdany swoje i stanie się jako królowa. Wstawią się za nią łzy, które Matka Moja pod Krzyżem przelała, a naród, który Ją czci, nie będzie między narodami ostatni.
     Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaś Warszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy.
     Polska, która pierwsza karę poniosła, choć wina jej nie była największa, prędzej niż inni się podniosła. W czym zawiniła, przez to musiała doznać kary. Ale już bliski jest koniec jej pokuty. Wytrwa przy Kościele swoim i doczeka wyzwolenia. Nieprzyjaciołom swoim krzywdy pamiętać nie będzie, dobrem za zło zapłaci. Będzie mieć chwałę między narodami i skrzydła szeroko otwarte, rozszerzy też granice swoje. Weźmie narody wierne Kościołowi w nagrodę wierności swojej.
Wzejdzie, mimo klęski, znowu chwała nad Paryżem i Tokio. Hiszpania będzie krajem Serca Mojego, przez miłość ku niemu się podniesie.Italię, chociaż by krwią uroczystą spływała, czeka piękne odrodzenie duchowe. Patrzę na łzy wierności i ich pokutę. Raz jeszcze zlituję się nad światem. Topór kary odroczę i serca grzeszne życiem ożywię.
Nie zostawię ziemi złym na władanie, jako sobie umyślili w sercach swoich. Mową piorunów skarcę tych, co nie słuchają mowy miłości, a dla tych, którym było za mało słów ludzkich, zabrzmi głos płomieni.
Usłuchajcie więc przestrogi, grzesznicy, póki upominam, a nawróćcie się, póki oczekuję. Idzie bowiem wielki i bliski czas, kiedy ani więcej upominać, ani czekać nie będę.
Nie trwóżcie się jednak wy, bojący się Boga i nieulegający podszeptom szatana w rozpaczy. Miejcie ufność we Mnie i w posłannictwie Matki Bożej, która oręduje za wami. Widzę was w ucisku i zlituję się nad wami. Broni was przed sprawiedliwością Moja krew za was przelana. Nie przeminęła ofiara moja, ale trwa i ratuje was, mimo że jej nie cenicie. Nie dość pilnie czuwacie przy ołtarzach Moich. Pamiętam o łzach, które Matka Moja przelała pod krzyżem i mam wzgląd na Jej Serce, przebite mieczem boleści. To Serce Niepokalane i Miłosierne was osłania. Przyłóżcie rękę do pługa, a będę błogosławił trudowi waszemu”.
To polecił mi Pan nasz, Jezus Chrystus, abym wam przekazała, bracia moi: „Grają niewidzialne surmy Aniołów, wieją wichry, aby szkodzić ziemi, zbliża się kataklizm, jakiego nie było od dni Noego”.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Pomoc duchowa, Wydarzenia i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

17 odpowiedzi na „W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy – wizja Teresy Neumann z 15 października 1948

 1. wobroniewiary pisze:

  ❤ Alicja "POUCZENIA" śr. 25.04.1990, godz. 22.30

  – Podczas Mszy św. po zewnętrznej ściance kielicha spłynęła łza – po konsekracji, tuż przed podniesieniem kielicha. Nie wiem, co to znaczy. Wszystko na stole ołtarza było żywe, jakby poruszające się i emanujące na zewnątrz drżeniem świateł.

  Odczułam Słowa:

  † Na ołtarzu Eucharystycznym podczas Ofiary skupia się energia – moc stwarzająca i podtrzymująca życie milionów istot. Ukryta przed okiem ludzkim Moja Święta Moc. Skryta, aby dać możliwość zasługi wiary i ufności.

  Błogosławieni, którzy nie widzą, a wierzą. Którzy nie odczuwają, a pełni są wdzięczności i uwielbienia, którzy nie doznają, a pragną ukochać całym swoim ludzkim sercem.

  Błogosławieni są, którzy, trwając w ciemności wiary, pełni są światła i rozsiewają je na zewnątrz. Błogosławieni, którzy nie dostrzegają, a jednak widzą.

  W Moim kielichu jest nie tylko Moja Krew – są też łzy Matki i łzy tych wszystkich, którzy współofiarują się ze Mną i piją z Mojego Kielicha Ofiary Zadośćuczynienia.

  Flp 2, 5-11

  "To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie.
  On, istniejąc w postaci Bożej,
  nie skorzystał ze sposobności,
  aby na równi być z Bogiem,
  lecz ogołocił samego siebie,
  przyjąwszy postać sługi,
  stawszy się podobnym do ludzi.
  A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka,
  uniżył samego siebie,
  stawszy się posłusznym aż do śmierci –
  i to śmierci krzyżowej.
  Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył
  i darował Mu imię
  ponad wszelkie imię,
  aby na imię Jezusa
  zgięło się każde kolano
  istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.
  I aby wszelki język wyznał,
  że Jezus Chrystus jest PANEM –
  ku chwale Boga Ojca".

  † Była to też Moja łza nad światem dążącym do samounicestwienia. Wołam i płaczę w milionach serc dzieci Moich: Pomóżcie powrócić do życia braciom waszym. Pomóżcie waszymi łzami otrzeć Moje łzy i łzy Mojej Matki – Królowej świata.

 2. Marakuja pisze:

  Kina zakazały reklamy promującej modlitwę „Ojcze nasz”. Powód? Agencja Digital Cinema Media (DCM) uznała, że może ona być obraźliwa. Przedstawiciele Kościoła Anglii są „zszokowani” tą decyzją, tym bardziej że reklama miała być emitowana jedynie przez tydzień, bezpośrednio przed świętami Bożego Narodzenia.
  Reklama ukazuje szereg ludzi o różnych historiach życiowych, którzy recytują wersy najbardziej znanej chrześcijańskiej modlitwy. Rozpoczyna ją arcybiskup Canterbury Justin Webly, spacerujący alejką parkową. Kolejną „linijkę” wypowiada policjant, następnie ciężarowiec, rolnik, uczniowie. Całość trwa minutę.

  Krótkometrażowa produkcja stanowi oprawę reklamową niedawno uruchomionego serwisu JustPray.uk, mającego na celu promowanie „odnowy modlitwy w epoce cyfrowej”. Film miał być emitowany w kinach sieci Odeon, Cineworld i Vue na terenie całego UK. Miał, ale nie będzie. Wszystko przez decyzję DCM, agencji zarządzającej marketingiem w kinach trzech największych brytyjskich sieci.

  DCM oświadczyła, że jej polityka nie przewiduje emisji reklam o charakterze politycznym lub religijnym, ponieważ tego typu treści mogłyby urazić część widowni wyznającą inne poglądy lub wierzenia. Decyzja ta została podjęta, mimo że reklamę zaakceptowało stowarzyszenie Cinema Advertising Association oraz rada British Board of Film Classification – instytucje zatwierdzające tego typu produkcje do emisji.

  Arcybiskub Welby stwierdził, że postanowienie DCM jest „zaskakujące”, a reklama „Ojcze nasz” jest „równie obraźliwa, jak śpiewanie kolęd w Boże Narodzenie”. Z kolei rzecznik Kościoła Anglii Arun Aurora uznał oświadczenie DCM za „szokujące” i „zwyczajnie głupie”, a ponadto „niepokojące z punktu widzenia ograniczania wolności słowa”.

  I chyba trudno się z nim nie zgodzić. Czasem można odnieść wrażenie, że muzułmanie, których radykalny odłam ucieka się do organizowania zamachów, mają większą swobodę w wyznawaniu swojej wiary, niż pokojowo nastawieni do świata chrześcijanie.

  źródło:http://maximus.media/aktualnosci.html?id=1424&t=reklama-modlitwy-ojcze-nasz-zakazana-moze-byc-obrazliwa

 3. Sylwia pisze:

  Czytając o Teresie Neumann ,skojarzył mi się pewien Fragment z Pisma Świętego :
  Pwt, 28, 1-14
  1 «Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia, które ja ci dziś daję, wywyższy cię Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi. 2 Spłyną na ciebie i pozostaną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego. 3 Będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony na polu. 4 Błogosławiony będzie owoc twego łona, plon twej roli, przychówek twych zwierząt, przyrost twego większego bydła i pomiot bydła drobnego. 5 Błogosławione będą twój kosz i dzieża. 6 Błogosławione będzie twoje wejście i wyjście. 7 Pan sprawi, że twoi wrogowie, którzy powstaną przeciw tobie, zostaną pobici przez ciebie. Jedną szli drogą przeciw tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą. 8 Pan rozkaże, by z tobą było błogosławieństwo w spichrzach, we wszystkim, do czego rękę przyłożysz. On będzie ci błogosławił w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój. 9 Pan ustanowi cię swoim świętym ludem, jak ci poprzysiągł, jeśli będziesz zachowywał polecenia Pana, Boga swego, i chodził Jego drogami. 10 Wtedy zobaczą wszystkie narody ziemi, że zostaliście nazwani imieniem Pana, i będą się ciebie lękały. 11 Napełni cię Pan w obfitości dobrami z owocu twego łona, przychówkiem twego bydła, plonami pola, w kraju, o którym poprzysiągł przodkom twoim, że da go tobie. 12 Pan otworzy dla ciebie swoje bogate skarby nieba, dając w swoim czasie deszcz, który spadnie na twoją ziemię, i błogosławiąc każdej pracy twoich rąk. Ty będziesz pożyczał wielu narodom, a sam u nikogo nie zaciągniesz pożyczki. 13 Pan umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu; zawsze będziesz górą, a nigdy ostatni, bylebyś tylko słuchał poleceń Pana, Boga swego, które ja ci dziś nakazuję pilnie wypełniać. 14 Nie odstępuj od słów, które ja ci dzisiaj obwieszczam, ani na prawo, ani na lewo, po to, by iść za cudzymi bogami i służyć im.

 4. Monika pisze:

  Niemiecki dziennikarz postanowił powiedzieć prawdę o korporacyjnych mediach kontrolowanych przez finansjerę, ponieważ obawia się wojny w Europie

  Udo Ulfkotte, były redaktor FAZ, jednej z największych gazet w Niemczech, przyznaje, że pracował dla CIA. „Byłem dziennikarzem, przez około 25 lat, byłem edukowany jak kłamać, sprzeniewierzać się, by nie mówić ludziom prawdy.Byłem wspierany przez Centralną Agencję Wywiadowczą, CIA. Dlaczego? Bo jestem pro-amerykański”.

  Udo Ulfkotte

  Absolwent politologi University of London, laureat nagrody Fundacji Annette Barthelt w 2003 roku, autor wielu książek i publikacji. Były redaktor jednego z największych niemieckich dzienników Frankfurter Allgemeine Zeitung.

  Ulfkotte urodził się w rodzinie chrześcijańskiej, w wieku 21 lat porzucił chrześcijaństwo i stał się ateistą. Mieszkając w Herat, Afganistan oraz innych krajach arabskich nawrócił się na islam. Po kilku latach porzucił islam aby jak twierdzi stać się na nowo narodzonym chrześcijaninem.

  W 2014 r. Ulfkotte opublikował książkę Kupieni Dziennikarze („Gekaufte Journalisten”), w której opisał jak CIA i inne służby płacą dziennikarzom aby opisali poszczególną historię w pewnym świetle oraz jak CIA i wywiad niemiecki (BND) opłaca dziennikarzy by pisali pro NATO-wskie artykuły propagandowe.

  „Niemieckie i amerykańskie media starają się doprowadzić do wojny w Europie, chcą doprowadzić do wojny z Rosją. Minęliśmy punkt bez powrotu, chcę teraz wstać i to powiedzieć… nie jest to w porządku to co robiłem w przeszłości, manipulując ludźmi i robiąć propagandę przeciwko Rosji” – Udo Ulfkotte

  (….) edycja – u nas „wolnejpolski” nie będzie!! to antykatolicka strona!

  • Monika pisze:

   Ks. Jarosław Cielecki z wczorajszego dnia: (do min. 3:35 wstęp muzyczny)

  • Monika pisze:

   Tej strony nie polecam, bo szczerze mówiąc nawet jej nie znam i sama nie czytuję, gdyż nie jest stroną stricte katolicką, ale link do niej pochodził z innego miejsca czyli z fb – link do tego ciekawego artykułu nawróconego na chrześcijaństwo dziennikarza, który odsłania tajniki czy kulisy brudnego dziennikarstwa, które zresztą sam uprawiał. To w jakimś stopniu uświadamia do czego mogą być zdolni ludzie, w tym i dziennikarze, za pieniądze.
   A potem są już tylko skorumpowani, szantażowani i oskarżani w Sądach.
   Jego nawrócenie pokazuje wiele utajnionych spraw o których nikt by się nie dowiedział.

  • K pisze:

   Czy to russia today ?

 5. olo13jcb pisze:

  ‚Jej włosy są w zasięgu wzroku. Islamiści osaczają ją na ulicy i znęcają się.”

  Islamscy barbarzyńcy w akcji w Birmingham (Anglia).
  Banda islamskich mężczyzn i kobiet zaatakowała 29-letnią dziewczynę w biały dzień, na środku ulicy ponieważ „miała odkryte włosy”.
  Akcja była gwałtowna. Pakistańczycy szarpali dziewczynę, próbując „ogolić: ją nożyczkami, powodując urazy głowy.
  Kobieta jest w szpitalu. Teraz na europejskich drogach obowiązuje szariat.
  Jesteśmy świadkami odwrócenia demograficznego naszych społeczeństw, w ciszy. Bez buntu.

  Za: VoxNews
  zdjęcia tu;
  http://gloria.tv/media/e223osJQbqy

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++

  „Uchodźcy: Pokój bez TV i minibarku…Jeśli tak ma być, to wracam do Syrii”

  13-list-2015 Mówią wam, że „uchodźcy” uciekają przed wojną i w desperacji, przybywają nadzy i głodni. W tym video z holenderskiej tv mamy litanię skarg tzw. „uchodźców”:
  DZIEWCZYNA: To nie jest życie; w pokoju nie ma tv, łóżko jest pojedyncze, nie ma nawet minibarku.
  DZIEWCZYNA Z CHŁOPAKIEM: Nie możemy zamknąć pokoju na klucz; nie ma prywatności.

  DRUGI UCHODŹCA: Obiecali że nasze życie będzie lepsze, natomiast jest takie samo jak wcześniej.
  UCHODŹCA: Musimy zadowolić się 12 euro kieszonkowego na tydzień.
  DZIEWCZYNA: Nie chcemy mieszkać w takim pokoju, sytuacja jest nie do wytrzymania.
  UCHODŹCA: Wyposażenie podstawowe, jedzenie niedobre. Nie jest dobrze.
  DZIEWCZYNA: W takim razie, jeśli nic się nie zmieni – lepiej wracać do swojego kraju.

  ONI NIE UCIEKAJĄ PRZED WOJNĄ! NIE PRZYJEŻDŻAJĄ Z DESPERACJI. MÓWIĄ, ŻE NIE MAJĄ LEPIEJ W HOTELU Z PODSTAWOWYM WYPOSAŻENIEM NIŻ WE WŁASNYM DOMU.
  TO MEDIA MASOWEGO SZALEŃSTWA ROBIĄ NAS W BALONA.

  Za: VoxNews

  http://gloria.tv/media/JXvE66iuiDu

 6. Wojtas13 pisze:

  Postanowiłem ofiarować 242 przyjętych Komunii Św jako wynagrodzenie za 242 sprofanowanych.
  WSZYSTKICH zachęcam.

 7. alutka pisze:

  Ofiaruj modlitwę za polityka.
  Stając u progu politycznej zmiany, Polska potrzebuje wybitnych i odważnych przywódców. Nasza modlitwa to najskuteczniejsze wsparcie dla reprezentantów Narodu.

  Artykuł opublikowany na stronie: http://naszdziennik.pl/polska-kraj/147507,ofiaruj-modlitwe-za-polityka.html

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s