Maryja do ks. Dolindo Ruotolo: Niesamowite zapomniane proroctwo o św. Janie Pawle II

Proroctwo z Neapolu


ks. Dolindo od modlitwy „Jezu, Ty się tym zajmij”

                Wiele proroczych słów padło pod adresem Jana Pawła II podczas jego długiego pontyfikatu. Inne zaś, dotyczące wciąż Jego, były wydobywane z przeszłości i odczytywane w świetle dwudziestu siedmiu lat Jego posługi i dokonań. Mówiło się, że ojciec Pio miał mu przepowiedzieć Tron Piotrowy. W podobnym tonie wypowiadali się znamienni teologowie, z którymi arcybiskup krakowski Karol Wojtyła brał udział w pracach soborowych. Francuski ekspert Vaticanum II, dominikanin Yves Congar pisał w swym Dzienniku: „„Wojtyła zrobił znakomite wrażenie. Ma dominującą osobowość. W jego osobie jest jakieś ożywienie, magnetyczna siła, profetyczna moc, pełna pokoju i nie do odparcia”[1]. Inny teolog francuski, jezuita, ojciec Henri de Lubac pozostawił z tamtego okresy zaskakujące wyznanie: „Miejmy nadzieję, że Opatrzność na długie lata zachowa nam Pawła VI, lecz jeśli pewnego dnia potrzebować będziemy papieża, mój kandydat jest jeden: Wojtyła! Niestety, to niemożliwe. On jest bez szans”[2]. Nie istnieje jednakże piękniejsza przepowiednia w obszarze wypowiedzi profetycznych dotyczących polskiego Papieża, jak ta pozostawiona przez włoskiego kapłana z Neapolu ks. Dolindo Ruotolo. O nim myślał ojciec Pio z San Giovanni Rotondo, gdy strofował przybywających do niego penitentów z tamtego rejonu Włoch, mówiąc: „Dlaczego przyjeżdżacie do mnie, skoro macie Świętego w waszym mieście?”.

                Ks. Dolindo przecierpiał wiele. Zresztą, pisząc swoją Autobiografię, wyjaśnił, że Dolindo w dialekcie neapolitańskim znaczy ból. Od dzieciństwa musiał znieść wiele chorób i materialną nędzę, łącznie z głodem. Ponadto jego ojciec był człowiekiem szorstkim i gniewnym, zresztą niebawem porzucił rodzinę. W 1905 roku Dolindo przyjął święcenia kapłańskie, następnie uczył teologii i śpiewu gregoriańskiego seminarzystów Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Po dwóch latach kapłaństwa został poddany poważnej próbie życia przez Opatrzność. Oskarżony o rozsiewanie błędów teologicznych i herezji został suspendowany i poddany wieloletniemu dochodzeniu sądowemu prowadzonemu przez watykańskie Święte Oficjum. Poddano go także upokarzającym badaniom psychiatrycznych, z których, oczywiście, nie wyniknęło żadne negatywne świadectwo o stanie jego umysłu. Miano go nie tylko za wariata, ale i opętanego, przymuszając w imię świętego posłuszeństwa do poddania się obrzędom egzorcyzmu. Nie trzeba dodawać, jak bardzo do jego tortur psychicznych dołożyła się lokalna prasa.

Czas ciężkiej próby wiary i pokory ks. Dolindo przetrzymał dzięki szczególnej relacji z Bogiem i Maryją Dziewicą. Ostatecznie został zrehabilitowany i oczyszczony z wszelkich zarzutów przez Stolicę Apostolską w 1937 roku, po trzydziestoletniej gehennie pomówień i przykrości. Przywrócony w pełni do kapłańskiej aktywności powrócił do Neapolu wyposażony w nadprzyrodzony dar rozróżniania, umiejętność czytania w ludzkich sercach oraz wyjątkowe zamiłowanie do analizowania Ksiąg Pisma Świętego i przeżywania Eucharystii. Przyjmował tłumy osób pragnących spowiedzi lub słowa pocieszenia, odwiedzał chorych, opiekował się biedakami z ulicy, przyciągał do siebie kazaniami i konferencjami młodych wykształconych studentów Neapolu.

                Pozostawił po sobie liczne zapiski, zwłaszcza komentarze do Biblii w 33 tomach, które spisywał mimo udaru, jaki go złamał bólem i spowolnił na dziesięć ostatnich lat życia. Pomimo paraliżu lewej strony ciała, nadal pisał listy i konferencje przy swoim starym biurku, przekonany do słuszności swego apostolatu budzenia wiary w duszach ludzkich. „Bóg posługuje się mną, by oświecać i wspierać innych, podobnie jak używa się draski, by zapalić zapałkę, albo miotły do sprzątania, zwykłej igły do szycia, a wreszcie nawozu do użyźniania gleby”. Napęczniałe i pokrzywione chorobą nogi wymagały kuracji niemniej bolesnych, jak sama dolegliwość. Przy tym wszystkim nigdy nie opuszczał go wyśmienity humor. Przez łzy uśmiechał się i łobuzerskim „cześć, brachu” witał każdy nowy przypływ bólu. Gdy mu się polepszało, wyruszał na nowo, by zanosić umocnienie innym chorym, którzy o własnych siłach nie mogli się poruszać.

                Miał specyficzny zwyczaj rozdawania ludziom obrazków świętych i wysyłania pod rozmaite adresy pocztówek, które zawsze zaopatrzał w ręcznie napisane zdanie, jedno lub dwa. Niezmordowanie umacniał i oświecał innych ludzi, dołączając im rodzaj przesłania duchowego, które zazwyczaj zaopatrywał na początku we wzmiankę: „Jezus do duszy…”, „Maryja do duszy…” lub „To ja, Jezus, mówię do ciebie…”. Jak przejrzysty kryształ daje się przenikać promieniami światła, tak i on przepuszczał przez siebie treść szczególnego rodzaju dialogu, który prowadził nieustannie z Bogiem i Świętymi.

                Był 2 lipca 1965 roku. Na odwrocie obrazka z wizerunkiem Matki Bożej ks. Dolindo wypisał wyjątkowe przesłanie dla polskiego arystokraty, hrabiego Witolda Laskowskiego, będącego szczególnym czcicielem ojca Pio. Na obrazku widnieje następujący zapis:

„Maryja do duszy:
Świat chyli się do upadku, ale Polska, dzięki nabożeństwom do Mego Niepokalanego Serca uwolni świat od straszliwej tyrani komunizmu, tak jak za  czasów Sobieskiego z 20-ma tysiącami rycerzy  wybawiła Europę od tyrani tureckiej. Powstanie z niej nowy Jan, który poza jej granicami, heroicznym wysiłkiem zerwie kajdany, nałożone przez tyranie komunizmu. Pamiętaj o tym. Błogosławię Polskę! Błogosławię Ciebie. Błogosławcie mnie. Ubogi ksiądz Dolindo Ruotolo – ulica Salvator Rosa, 58, Neapol
”.

                Dzieje tej kartki są przedziwne. Wszyscy zapomnieli o tym wpisie. Dopiero po wyborze Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku uczennice duchowe ks. Dolindo odkryły kopię zapisku przeniesioną do jednego z zeszytów Stowarzyszenia Apostolstwa Wydawniczego, ugrupowania założonego przez neapolitańskiego kapłana. Należało odszukać oryginał. Kanałami Bożej Opatrzności udało się dotrzeć do wspomnianego obrazka, opartego o ścianki kasy pancernej, w której przechowywał swe tajne dokumenty biskup słowacki Paweł Hnilica, bliski przyjaciel Jana Pawła II. Nie można było nie odszukać tej kartki. Zawierała ona wyraźne proroctwo na temat nowego polskiego Jana i jego niezastąpionej roli w załamaniu się systemu ateistycznego komunizmu. „Wypełniło się pragnienie Matki Bożej – mówił sekretarz papieski kardynał Stanisław Dziwisz, nawiązując do objawień Maryi w Fatimie i próby spełnienia Jej życzenia, aby Ojciec Święty poświęcił specjalnym aktem oddania Związek Radziecki i cały komunistyczny świat, co Jan Paweł II podjął 25 marca 1984 roku na placu św. Piotra – To wtedy miały swój początek wydarzenia prowadzące do rozsypania się komunistycznego świata”[3].

                18 października 1978 roku – jak słusznie zauważył ks. Gianni Baget Bozzo – „Wojtyła został papieżem, rzecz jasna, nie po to, aby prowadzić wojnę z komunizmem. Niemniej faktem jest, że to się stało i że mianowanie Wojtyły zapoczątkowało obiektywnie kryzys na Wschodzie. Nikt nie twierdzi, by takie były zamiary Papieża albo jego elektorów. Zwłaszcza, że kryzysu realnego socjalizmu, do którego potem doszło, nikt nie mógł przewidzieć w dniach wyboru Wojtyły”[4]. Kardynał Karol Wojtyła nie walczył z komunizmem zewnętrznym, obwarowanym komitetami partyjnymi i uzbrojonym w system represji, lecz tym wewnętrznym, to jest sekularyzacją Kościoła i przewagą tego, co społeczne, nad tym, co osobiste. Sam zainteresowany wyjaśniał swą strategię działania w następujący sposób: „Zło w naszych czasach w pierwszym rzędzie polega na pewnego rodzaju degradacji, nawet zniszczeniu, fundamentalnej jedności każdej osoby ludzkiej. To zło leży nawet bardziej w porządku metafizycznym niż moralnym. Tej dezintegracji, planowanej czasami przez ideologie ateistyczne, musimy zamiast jałowych polemik przeciwstawić coś w rodzaju «rekapitulacji» nienaruszalnej tajemnicy osoby”[5]. Wystarczy odbudować człowieka od środka i przywrócić nadzieję, a żadne mury i kajdany tego nie przetrwają.

                Tak rozumiał logikę Ewangelii ubrany na biało człowiek, który 16 października 1978 roku ukazał się na balkonie Bazyliki św. Piotra w Rzymie i zawołał „Nie lękajcie się!”. „Nagle w tej jednej twarzy, w tym jednym człowieku wszyscy dostrzegli, że chrześcijaństwo jest młodością świata, że Chrystus ukształtował prawdziwych ludzi, pięknych i silnych. Że ideologiczne mity, które elektryzowały Zachód, a doprowadzały do zbiorowego męczeństwa Wschód, są ponurą, nieludzką tyranią. Maryja Dziewica zaś, którą często uważano za kłopotliwą spuściznę po katolicyzmie przedsoborowym, była oddechem gnębionych ludów, zwycięskim pięknem człowieka gotowego wyprostować się na nowo spod jarzma oszalałych sług Szatana. Nowy pontyfikat wdarł się jak pożar w otoczone drutem kolczastym rejony budowy nowego wspaniałego raju dla ludzi bez Boga, przedostając się tam poprzez zakamarki ludzkich serc. Ogień został podłożony. Należało jedynie czekać, aż spełni się zapowiedź księdza Dolindo, iż na naszych oczach powtórzy się ratowanie chrześcijańskiej cywilizacji, jak za czasów króla Jana Sobieskiego. „Kiedy w dniu 22 października 1978 roku – wspominał Jan Paweł II – wypowiadałem na placu św. Piotra słowa: «Nie lękajcie się!», nie mogłem w całej pełni zdawać sobie sprawy z tego, jak daleko mnie i cały Kościół te słowa poprowadzą. To, co w nich było zawarte, pochodziło bardziej od Ducha Świętego […]. Dlaczego mamy się nie lękać? Ponieważ człowiek został odkupiony przez Boga”[6].

            Na poziomie najbardziej duchowym ci dwaj kapłani: Dolindo Ruotolo i Karol Wojtyła spotkali się w jednym, istotnym punkcie. Ich życie przebiegło trasą zdumiewającej paraleli. Dolindo nie pozwolił się złamać cierpieniu fizycznemu, ani tym bardziej temu moralnemu i duchowemu, którym nabrzmiewały jego mroczne czasy. Mimo, że czuł opuszczanie go sił – poruszał się zgięty w pól, wlekąc za sobą ciało poddające się coraz bardziej skutkom choroby i sędziwego wieku – mawiał: „Słynnemu skrzypkowi Paganiniemu rwały się, jedna po drugiej, trzy struny w instrumencie: re, la, mi…, tak że pozostała mu tylko sol, z której zdołał wykrzesać przepiękną harmonię. Wybuchły oklaski na widowni. Zrywanie się strun okazało się tryumfem. W starości wydaje się, jakby rwały się, jedna po drugiej, struny ludzkiej aktywności. I pozostaje tylko jedna, i na tej jednej można zagrać tryumfalny dźwięk wieczności: sol – solo Dio! Tylko Bóg! O błogosławiony sol mych skrzypiec, jedyna nuto mej sędziwości. O Boże jedyny, harmonio pośród zgrzytu współczesnego świata gubiącego się bez wiary w otchłani błędów i złudzeń, będących piskami wydobywanymi z pogruchotanego instrumentu”. Nigdy nie zapomnę obolałego cierpieniem i chorobami, a jednocześnie wspieranego niezłomnością ciała wielkiego Papieża Jana Pawła II, który z niewyobrażalnym wysiłkiem usiłował przemówić do swych dzieci. Pomimo przegrywanej walki z fizycznością, z jego gestów wylewała się potężna energia, wyraz gigantycznego, na stałe złączonego z Bogiem ducha. Ks. Dolindo, jak i Jan Paweł II zużyli swe siły do ostatka, niosąc w sobie nieznaną wielu uszom na tym świecie słodką melodię Nieba. Serce ks. Dolindo zatrzymało się 19 listopada 1970 roku o godzinie 17. 15, serce Jana Pawła II przestało bić 2 kwietnia, trzydzieści pięć lat później. Pół wieku przeżyli wspólnie, wiedząc o sobie niewiele. Połączyło ich proroctwo. Piękni ludzie!

Ks. dr hab. Robert Skrzypczak Fronda

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

33 odpowiedzi na „Maryja do ks. Dolindo Ruotolo: Niesamowite zapomniane proroctwo o św. Janie Pawle II

 1. wobroniewiary pisze:

  O. Maciej Bagdziński już po operacji, wraca do sił ❤

 2. Małgorzata Rakowska pisze:

  Bóg zapłać za tą wspaniałą nowinę.

 3. kasiaJa pisze:

  Zmarł misjonarz o. Bogumił Pikusa – (R.I.P. +++)
  „Zmarł misjonarz o. Bogumił Pikusa
  Otrzymaliśmy niespodziewaną wiadomość, że na Czarnym Lądzie – w Kamerunie, 19 listopada zmarł paulin o. Bogumił Pikusa. Był paulinem-misjonarzem, posługiwał w paulińskich parafiach w Kamerunie – w osadach w Ayos i w Belabo. Miał 50 lat. W Zakonie Paulinów przeżył 30 lat, w kapłaństwie 24.
  Urodził się 31 marca 1965 roku w Gorlicach w parafii Sękowa, diecezja tarnowska. Rodzicami jego byli Tadeusz i Janina z d. Wierzbicka. Na Chrzcie świętym nadano mu imię Andrzej. Profesję wieczystą w Zakonie Paulinów złożył 8 września 1985 roku.
  Zanim śp. o. Bogumił Pikusa wyjechał do Afryki, pracował jako katecheta i duszpasterz młodzieży w Leśnej Podlaskiej. Po powrocie do Polski w 2012 r. posługiwał w klasztorze w Brdowie. We wrześniu bieżącego roku czasowo powrócił do Kamerunu.
  O. Bogumił Pikusa swoje życie poświęcił dla Chrystusa, głosząc przez wiele lat Jego Ewangelię wśród przeciwności i nieustannego zagrożenia malarią.
  Niech odpoczywa w pokoju wiecznym swego Mistrza, któremu pozostał wierny aż do swojej śmierci.

  o. Stanisław Tomoń
  BPJG
  2015-11-19, czwartek, godz. 20.00
  Za: http://www.jasnagora.com
  http://www.misje.pl/aktualnosci/wydarzenia/19867/zmarl-misjonarz-o-bogumil-pikusa

 4. Monika pisze:

  Gdy nie ma pogody, zawsze pozostaje pogoda ducha.

  Modlitwa o Pogodę Ducha:

  Boże, użycz mi POGODY DUCHA, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. ODWAGI, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I MĄDROŚCI, abym odróżniał jedno od drugiego.

  Pozwól mi co dzień żyć tylko jednym dniem i czerpać radość z chwili, która trwa i w trudnych doświadczeniach losu ujrzeć drogę wiodącą do spokoju;
  i przyjąć – jak Ty to uczyniłeś – ten grzeszny świat takim, jakim on naprawdę jest, a nie takim jak ja chciałbym go widzieć. I ufać, że jeśli posłusznie poddam się Twojej woli, to wszystko będzie jak należy. Tak bym w tym życiu osiągnął umiarkowane szczęście, a w życiu przyszłym,
  u Twego boku, na wieki posiadł szczęśliwość nieskończoną.
  Amen.

 5. Monika pisze:

  21.XI. – Wspomnienie obowiązkowe Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

  „Skoro Maryja należy do nas, możesz ofiarować Ją Wiecznemu Ojcu jako Jego drogą Córkę, Wiecznemu Synowi jako Jego drogą Matkę, a Duchowi Swiętemu jako Jego najsłodszą Oblubienicę. Robiąc to, otrzymasz wielkie łaski dla siebie i dla innych.”

  św. Paweł od Krzyża

 6. Marzena pisze:

  Ewo, i Wy czytelnicy strony, proszę gorąco o modlitwę za mojego męża, który leży w szpitalu w poważnym stanie, po wielu cierpieniach dołączyła się sepsa.

 7. Marzena pisze:

  A ja już na to wszystko nie mam sił;(

 8. Marakuja pisze:

  Zmarł ks. Dariusz Krawczyk
  DODANE 19.11.2015 13:01 isr.org.pl
  Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 18 listopada ks. Dariusz Krawczyk, Główny Odpowiedzialny Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny w Łomiankach, kapłan archidiecezji szczecińskiej.

  Zmarł ks. Dariusz Krawczyk
  SZCZECIN.KURIA.PL
  Śp. ks. Dariusz Krawczyk
  Uroczystości pogrzebowe odbędą się w niedzielę, 22 listopada 2015 r. w Łomiankach pod Warszawą, wg następującego porządku:

  – godz. 14:00 – stacja modlitewna w kaplicy Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny (ul. Baczyńskiego 7);

  – godz. 14:30 – Msza Święta pogrzebowa w kościele parafialnym pw. św. Małgorzaty (ul. Warszawska 121) pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi;

  – po Mszy Świętej złożenie ciała zmarłego Kapłana na cmentarzu komunalnym w Łomiankach.

  Ks. Dariusz Krawczyk urodził się w Lubaniu 11.01.1967 r. Został ochrzczony 29.01.1967 r. w kościele parafialnym pw. św. Antoniego w Siekierczynie. Formację religijną pogłębiał w Ruchu Światło-Życie jako uczestnik, a potem animator grup oazowych.
  W 1987 r. ukończył Technikum Elektroenergetyczne w Zgorzelcu. W latach 1987-1993 studiował w Instytucie Studiów nad Rodziną ATK w Łomiankach. Studia ukończył z tytułem magistra nauk o rodzinie w 1993 r. (praca mgr: Zasada systematyzacji teologii małżeństwa i rodziny w ujęciu ks. Abp. K. Majdańskiego.

  Swoje życie oddał Panu Bogu w służbie rodzinom. Dnia 30.12.1988 r. wstąpił do Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny. W tym Instytucie złożył na ręce ks. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego w dniu 30.12.1990 r. pierwsze śluby, a 31.12.1995 r. śluby wieczyste.
  W latach 1994-2007 był osobistych sekretarzem ks. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego. Przez szereg lat współpracował z Fundacją Pomoc Rodzinie w dziale wydawnictw (szczególnie publikacje ks. Arcybiskupa K. Majdańskiego i Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW). Podejmował różnorodne zadania w Instytucie Świętej Rodziny – od prac gospodarczo-technicznych do posługi apostolskiej.

  Po śmierci Założyciela Instytutu stopniowo odkrywał nowe wezwanie do kapłaństwa. W 2009 r. wstąpił do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. W 2012 r. otrzymał święcenia diakonatu i został skierowany do posługi w parafii pw. św. Kazimierza w Szczecinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 16.03.2013 r. w Szczecinie. Mszę św. prymicyjną oprawił 17.03.2013 r. w parafii św. Kazimierza w Szczecinie, w której potem posługiwał. Od 24.08.2013 r. został oddelegowany do stałej posługi w Instytucie Świeckim Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny.

  Na początku 2013 roku zdiagnozowano u niego zaawansowaną chorobę nowotworową. Pomimo dolegliwości i cierpienia podjął od 25.09.2014 r. zadania Głównego Odpowiedzialnego Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny.
  Był stale dla innych, na ile sił starczało, a nawet, gdy ich już nie starczało. Posługiwał jako kapłan w Ogniskach Świętej Rodziny prowadząc dni skupienia, rekolekcje, służąc posługą konfesjonału.

  Na swoim obrazku prymicyjnym umieścił jako motto słowa: „abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie” (Prefacja o Najświętszej Eucharystii). Taka była jego kapłańska posługa – radość i wdzięczność za każdą sprawowaną Mszę św. Także te – do ostatnich dni koncelebrowane, gdy już był unieruchomiony i gdy z trudem wymawiał słowa konsekracji.

  Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

  http://gosc.pl/doc/2830633.Zmarl-ks-Dariusz-Krawczyk

 9. Pingback: Niesamowite zapomniane proroctwo o św. Janie Pawle II | Serce Jezusa

 10. Pingback: Pomódl się z nami modlitwą ks. Dolindo Ruotolo „Jezu, Ty się tym zajmij!” | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 11. karo pisze:

  Proszę o modlitwę za moje rozwiązanie, jestem grubo po terminie porodu, ze szpitala mnie wypisali, faktycznie się pozbyli, chodzę cała spuchnięta i martwię się coraz bardziej.

 12. ELZBIETA pisze:

  jezu ty sie tym zajmij podaJ NAM SWOJA DLON ULECZ NASPODNIESC URATUJ BO TY WSZYSTKO MOZESZ

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s