OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. Dzień 4

Akt oddania się w niewolę NMP lub dla wielu z nas – odnowienie aktu przypadnie w dniu 16 listopada, w ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

OTO MATKA TWOJA – 33 dniowe Rekolekcje Maryjne
Dzień 4: Łagodność i pragnienie wspólnego życia.
Poświęcenie wzajemnych związków między ludźmi

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

WEZWANIE
O Ogniu Ducha Parakleta, życie wszelkiego stworzenia!
Jesteś święty, Ty, który wszystko ożywiasz.
Jesteś święty, który balsamujesz niebezpieczne złamania.
Jesteś święty, Boże opatrujący cuchnące rany.
O Tchnienie świętości, o Ogniu miłości, o serc Słodyczy
i Deszczu rozchylający wonne kielichy cnót.
O przeczyste Źródło, przy którym Bóg gromadzi błądzących i szuka zagubionych.
O Osłono życia, Nadziejo jedności wszystkich ludzi,
Stróżu godnych obyczajów, uświęcaj świętych!
Strzeż tych, których nieprzyjaciel uwięził, i wyzwól skutych w kajdany,
których chce uratować moc Boża.
O Drogo najpewniejsza, co wszędzie przebiegasz: przez szczyty gór, równiny i ponad
przepaściami, aby zgromadzić i zjednoczyć wszystkich w dążeniu do celu.
Przez Ciebie płyną obłoki, kłębią się chmury, krople wody drążą kamienie,
źródła stają się potokami, a ziemia pączkuje zielenią.
Ty nieustannie tworzysz mędrców i uszczęśliwiasz ich Twym tchnieniem mądrości.
Zatem chwała Tobie, który rozbrzmiewasz chwałą i czynisz życie radością, Tobie, Nadziejo,
cześć i moc, Tobie, który dajesz światłość.
(św. Hildegarda).

WIERZĘ w BOGA….
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 LIPCA 1992

Dziś ponownie wzywam was do modlitwy i to modlitwy radosnej, aby nikt z was w tych smutnych dniach nie odczuwał rozżalenia, lecz radość ze spotkania ze swoim Bogiem Stworzycielem. Módlcie się, dzieci, abyście byli coraz bliżej mnie i odczuli przez modlitwę, czego od was pragnę. Jestem z wami i każdego dnia błogosławię was swoim macierzyńskim błogosławieństwem, prosząc, by Bóg obdarzył was wszystkich obfitymi łaskami w waszym codziennym życiu. Dziękujcie Bogu za dar, że mogę być z wami, gdyż,
powiadam wam, to jest wielka łaska.

ROZMYŚLANIE

Najświętsza Maryja Panna, która jest Matką pełną słodyczy i miłosierdzia, nie dająca się nigdy prześcignąć w miłości szczodrobliwości, widząc, że człowiek oddaje się Jej całkowicie, by uczcić Ją i Jej służyć, że wyzbywa się wszystkiego, co mu jest najdroższe, by Ją tym przyozdobić, oddaje się również całkowicie i w sposób niewysłowiony temu, który Jej wszystko poświęcił. Zanurza go w otchłani Swych łask, przyozdabia go swymi zasługami, wspiera go swą potęgą, oświeca go swym światłem, rozpłomienia go swą miłością , udziela mu swych cnót: pokory, wiary, czystości, itd., staje się jego poręczycielką, jego uzupełnieniem, jego drogocennym „wszystkim” u Jezusa. Słowem, ponieważ taka poświęcona osoba cała należy do Maryi, przeto Maryja też cała do niej należy, co sprawia, iż o tak doskonałym słudze i dziecku Maryi powiedzieć można to, co św. Jan Ewangelista mówi o sobie, iż obrał sobie Najświętszą Dziewicę jako wszelkie swe dobro: „Przyjął Ją uczeń do siebie” (J 19,23).
(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat, p. 144, s.86)

Najświętszą Maryję Pannę, obecną poprzez całą fazę przygotowawczą, w pierwszym roku będziemy kontemplować w tajemnicy Jej Boskiego Macierzyństwa. To w Jej łonie Słowo stało się ciałem. Potwierdzenie centralnej pozycji Chrystusa nie może być odłączone od uznania roli, jaką spełniła Jego Najświętsza Matka. Jej kult, jeśli jest właściwie ustawiony, nie może niczego ująć „godności i skuteczności działania Chrystusa, jedynego Pośrednika”. Maryja bowiem zawsze wskazuje na swego Boskiego Syna i staje się dla wszystkich wierzących wzorem wiary autentycznie przeżytej. „Rozmyślając o Niej zbożnie i przypatrując się Jej w świetle Słowa, które stało się człowiekiem, Kościół ze czcią głębiej wnika w najwyższą tajemnicę Wcielenia i coraz bardziej upodabnia się do swego Oblubieńca”.
(Jan Paweł II, Tertio Millennio Adveniente, n. 43)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

 

Najsłodsza Panno Maryjo, Matko Miłosierdzia, Ty która nieustannie przebaczasz ludziom ich zniewagi i odrzucenie Boga miłości, módl się, aby w moim sercu nie rozrósł się żaden korzeń goryczy czy urazy. Poświęcam Ci wszystkie moje kontakty z ludźmi, aby mogła objawić się w nich dobroć Chrystusa. Poświęcam Ci również moje związki uczuciowe, abym zawsze starał się raczej dawać niż brać, bym raczej zabiegał o dobro bliźniego Boga niż o swoje własne.
Poświęcam Ci wszystkie więzi rodzinne, abym dążąc jedynie do pomnażania miłości, wprowadzał jedność i czułość tam, gdzie panuje surowość i niezgoda.

ANTYFONA
Święta Rodzino z Nazaretu,
Mała Trójco na ziemi,
Jezusie, Boże na tej ziemi.
Maryjo, Oblubienico Ducha,
Józefie, cieniu Ojca –
Upodobnijcie nas do siebie!
Mała Trójco na ziemi,
Józefie, umierający z miłości do Maryi,
Maryjo, umierająca z miłości do Jezusa,
Jezusie, umierający z miłości do świata –
Upodobnijcie nas do siebie!

PSALM 133
O jak dobrze i miło,
Gdy bracia mieszkają razem!
Jest to jak wyborny olejek na głowie,
Który spływa na brodę Aarona,
Na skraj jego szaty.
To jak rosa Hormonu,
Która opada na górę Syjon;
Bo tam udziela Pan błogosławieństwa
I życia na wieki

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

WEZWANIE
MARYJO, KRÓLOWO POKOJU,
MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)

33 Dniowe Rekolekcje Maryjne do prywatnego odmawiania- str. 11- 13:

Click to access oto-matka-twoja-33-dniowe-rekolekcje-maryjne.pdf

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Pomoc duchowa i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

17 odpowiedzi na „OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. Dzień 4

 1. wobroniewiary pisze:

  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu była, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając
  Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i w wieczności. Amen

 2. leszek pisze:

  Gdybym miał żyć bez Ciebie Maryjo, to nie chcę żyć wcale! Dziękuję, że mnie – brudny pył tej ziemi, podniosłaś i dałaś nowe życie. Jestem cały Twój Maryjo! Wspomóż łaską, abym mógł ofiarą odpłacić za Twoją miłość.

 3. Magda pisze:

  Lista Pieśni Uwielbieniowych/Religijnych
  1. Jestem tu by uwielbić
  2. Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych
  3. Duchu Święty nie odchodź
  4. Chcę wywyższać imię Twe
  5. Chwale Ciebie Panie
  6. Mów do mnie Panie
  7. Wszystko mogę w Tym
  8. Boże Twa łaska
  9. Twoja miłość jak ciepły deszcz
  10. “Zazdrosna Miłość“
  11. Będę chwalił Pana na wieki
  12. Bogu wyśpiewam
  13. Chce Wywyższać Imię Twe
  14. Kocham Ciebie Jezu, Pan mnie strzeże
  15. Miłość cierpliwa
  16. Złożyłem w Panu całą nadzieję
  17. NASZ BÓG JEST POTĘŻNY W MOCY SWEJ
  18. Przyjmij chwałę
  19. Schowaj Mnie
  20. Bogaty w każdy cud
  21. Stoję dziś
  22. Uwielbiam imię Twoje Panie

 4. wobroniewiary pisze:

  Magnificat
  “Wielbi dusza moja Pana
  I raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy
  Bo wejrzał na uniżenie Swojej Służebnicy.
  Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia
  Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
  Święte jest Jego imię.
  A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
  Nad tymi, co się Go boją.
  Okazał moc swego ramienia
  Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
  Strącił władców z tronu,
  A wywyższył pokornych.
  Głodnych nasycił dobrami.
  A bogatych z niczym odprawił.
  Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
  Pomny na swe miłosierdzie.
  Jak przyobiecał naszym ojcom,
  Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.”

  MODLITWA ANIOŁA Z FATIMY
  O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, mam nadzieję w Tobie i kocham Cię.
  Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, nie mają w Tobie nadziei i nie kochają Cię.
  O Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze uwielbiam Cię i ofiaruję Ci Przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na wszystkich Ołtarzach świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, jakimi On Sam jest obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez Niepokalane Serce Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Amen.

 5. wobroniewiary pisze:

  Zarazem jeśli kiedykolwiek zdarzy się nam spotkać człowieka przeżywającego udręki i strachy, że może on zgrzeszył przeciw Duchowi Świętemu, nie lękajmy się z całym przekonaniem i dobrocią przekonywać go, że się myli. Choćby grzech mój był największy, choćby nawet był w czymś podobny do grzechu przeciw Duchowi Świętemu, wystarczy uznać swój grzech, wystarczy z ufnością powierzyć się Panu Jezusowi i Jego miłosierdziu, ażeby uzyskać przebaczenie.

  Człowiek, który naprawdę jest bliski grzechowi przeciw Duchowi Świętemu, niestety o tym nie wie. On w ogóle nie myśli o tym, że potrzebne mu jest Boże miłosierdzie. On w ogóle nie potrzebuje zbawienia, które płynie z Krzyża Chrystusa.
  Na szczęście, nawet z takiej sytuacji miłosierdzie Boże potrafi wyrwać grzesznika. Jednak jest czymś ogromnie ważnym, żebyśmy się o nawrócenie grzeszników więcej modlili.

  Boże miłosierdzie jest nieskończone, ale nie wynika z tego, że możemy bagatelizować nasze grzechy
  http://www.fronda.pl/a/boze-milosierdzie-jest-nieskonczone-ale-nie-wynika-z-tego-ze-mozemy-bagatelizowac-nasze-grzechy,58792.html

 6. Iwona pisze:

  W ogromnym cierpieniu i bólu błagam o chociaż krótkie westchnięcie w intencji mojego syna Szymona, Bardzo tej modlitwy nam potrzeba. Wszystkich Dobrodziejów obejmę modlitwą

 7. wobroniewiary pisze:

  To już za tydzień, idziemy na wybory 😉

 8. Gosia pisze:

  dzięki za ten wpis.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s