Dziś obchodzimy Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Święci Archaniołowie Michał, Rafał i Gabriel

Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do stworzeń, są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego (z 14 lutego 1969 r.) istniały trzy odrębne święta: św. Michała czczono 29 września, św. Gabriela – 24 marca, a św. Rafała – 24 października. Obecnie wszyscy trzej archaniołowie są czczeni wspólnie.

Archanioł Michał depcze bestięW tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem.
Hebrajskie imię Mika’el znaczy „Któż jak Bóg”. Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, Archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem „Któż jak Bóg” wypowiedzieć wojnę szatanom.
W Piśmie świętym pięć razy jest mowa o Michale. W księdze Daniela jest nazwany „jednym z przedniejszych książąt nieba” (Dn 13, 21) oraz „obrońcą ludu izraelskiego” (Dn 12, 1). Św. Jan Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich, walczącego z szatanem (Ap 12, 7). Św. Juda Apostoł podaje, że jemu właśnie zostało zlecone, by strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci (Jud 9). Św. Paweł Apostoł również o nim wspomina (2 Tes 4, 16). Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Jeszcze bardziej znaczenie św. Michała akcentują księgi apokryficzne: Księga Henocha, Apokalipsa Barucha czy Apokalipsa Mojżesza, w których Michał występuje jako najważniejsza osoba po Panu Bogu, jako wykonawca planów Bożych odnośnie ziemi, rodzaju ludzkiego i Izraela. Michał jest księciem aniołów, jest aniołem sądu i Bożych kar, ale też aniołem Bożego miłosierdzia. Pisarze wczesnochrześcijańscy przypisują mu wiele ze wspomnianych atrybutów; uważają go za anioła od szczególnie ważnych zleceń Bożych. Piszą o nim m.in. Tertulian, Orygenes, Hermas i Didymus. Jakopraepositus paradisi ma ważyć dusze na Sądzie Ostatecznym. Jest czczony jako obrońca Ludu Bożego i dlatego Kościół, spadkobierca Izraela, czci go jako swego opiekuna. Papież Leon XIII ustanowił osobną modlitwę, którą kapłani odmawiali po Mszy świętej z ludem do św. Michała o opiekę nad Kościołem.
Kult św. Michała Archanioła jest w chrześcijaństwie bardzo dawny i żywy. Sięga on wieku II. Symeon Metafrast pisze, że we Frygii, w Małej Azji, św. Michał miał się św, Michałobjawić w Cheretopa i na pamiątkę zostawić cudowne źródło, do którego śpieszyły liczne rzesze pielgrzymów. Podobne sanktuarium było w Chone, w osadzie odległej 4 km od Kolosów, które nosiło nazwę „Michelion”. W Konstantynopolu kult św. Michała był tak żywy, że posiadał on tam już w VI w. aż 10 poświęconych sobie kościołów, a w IX w. kościołów i klasztorów pod jego wezwaniem było tam już 15. Sozomenos i Nicefor wspominają, że nad Bosforem istniało sanktuarium św. Michała, założone przez cesarza Konstantyna (w. IV). W samym zaś Konstantynopolu w V w. istniał obraz św. Michała, czczony jako cudowny w jednym z klasztorów pod jego imieniem. Liczni pielgrzymi zabierali ze sobą cząstkę oliwy z lampy płonącej przed tym obrazem, gdyż według ich opinii miała ona własności lecznicze. W Etiopii każdy 12. dzień miesiąca był poświęcony św. Michałowi.
W Polsce powstały dwa zgromadzenia zakonne pod wezwaniem św. Michała: męskie (michalitów) i żeńskie (michalitek), założone przez błogosławionego Bronisława Markiewicza (+ 1912, beatyfikowanego przez kard. Józefa Glempa w Warszawie w czerwcu 2005 r.).
Św. Michał Archanioł jest patronem Cesarstwa Rzymskiego, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier i Małopolski; diecezji łomżyńskiej; Amsterdamu, Łańcuta, Sanoka i Mszany Dolnej; ponadto także mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. Przyzywany jest także jako opiekun dobrej śmierci.

W ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, tarcza z napisem: Quis ut Deus – „Któż jak Bóg”, waga.

Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi wolę BożąGabriel po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela (Dn 8, 15-26; 9, 21-27). W pierwszym wypadku wyjaśnia Danielowi znaczenie tajemniczej wizji barana i kozła, ilustrującej podbój przez Grecję potężnych państw Medów i Persów; w drugim wypadku archanioł Gabriel wyjaśnia prorokowi Danielowi przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach lat. Imię „Gabriel” znaczy tyle, co „mąż Boży” albo „wojownik Boży”. W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1, 11-20. 26-31) przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje także Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego.
Według niektórych pisarzy kościelnych Gabriel był aniołem stróżem Świętej Rodziny. Przychodził w snach do Józefa (Mt 1, 20-24; 2, 13; 2, 19-20). Miał być aniołem pocieszenia w Ogrójcu (Łk 22, 43) oraz zwiastunem przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Mt 28, 5-6) i przy Jego wniebowstąpieniu (Dz 1, 10). Niemal wszystkie obrządki w Kościele uroczystość św. Gabriela mają w swojej liturgii tuż przed lub tuż po uroczystości Zwiastowania. Tak było również w liturgii rzymskiej do roku 1969; czczono go wówczas 24 marca, w przeddzień uroczystości Zwiastowania. Na Zachodzie osobne święto św. Gabriela przyjęło się dopiero w wieku X. Papież Benedykt XV w roku 1921 rozszerzył je z lokalnego na ogólnokościelne. Pius XII 1 kwietnia 1951 r. ogłosił św. Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Św. Gabriel jest ponadto czczony jako patron dyplomatów, filatelistów, posłańców i pocztowców. W 1705 roku św. Ludwik Grignion de Montfort założył rodzinę zakonną pod nazwą Braci św. Gabriela. Zajmują się oni głównie opieką nad głuchymi i niewidomymi.

W ikonografii św. Gabriel Archanioł występuje niekiedy jako młodzieniec, przeważnie uskrzydlony i z nimbem. Odziany w tunikę i paliusz, czasami nosi szaty liturgiczne. Na włosach ma przepaskę lub diadem. Jego skrzydła bywają z pawich piór. Szczególnie ulubioną sceną, w której jest przedstawiany w ciągu wieków, jest Zwiastowanie. Niekiedy przekazuje Maryi jako herold Boży zapieczętowany list lub zwój. Za atrybut służy mu berło, lilia, gałązka palmy lub oliwki.

Archanioł Rafał prowadzi TobiaszaRafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z „siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12, 15). Występuje w niej pod postacią ludzką, przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę. Ratuje go z wielu niebezpiecznych przygód, przepędza demona Asmodeusza, uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. Hebrajskie imię Rafael oznacza „Bóg uleczył”.
Ponieważ zbyt pochopnie używano imion, które siedmiu archaniołom nadały apokryfy żydowskie, dlatego synody w Laodycei (361) i w Rzymie (492 i 745) zakazały ich nadawania. Pozwoliły natomiast nadawać imiona Michała, Gabriela i Rafała, gdyż o tych wyraźnie mamy wzmianki w Piśmie świętym. W VII w. istniał już w Wenecji kościół ku czci św. Rafała. W tym samym wieku miasto Kordoba w Hiszpanii ogłosiło go swoim patronem.
Św. Rafał Archanioł ukazuje dobroć Opatrzności. Pobożność ludowa widzi w nim prawzór Anioła Stróża. Jest czczony jako patron aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców i żeglarzy.

W ikonografii św. Rafał Archanioł przedstawiany jest jako młodzieniec bez zarostu w typowym stroju anioła – tunice i chlamidzie. Jego atrybutami są: krzyż, laska pielgrzyma, niekiedy ryba i naczynie. W ujęciu bizantyjskim ukazywany jest z berłem i globem.

Koronka Uwielbienia Boga ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia, Święci i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

78 odpowiedzi na „Dziś obchodzimy Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

 1. Sylwia pisze:

  Święci Archaniołowie Gabrielu , Michale i Rafale módlcie się za nami !
  Wiem jedno u Boga nie ma przypadków .. że wybrał ten dzień dla mnie !

 2. mkm80 pisze:

  Litania do archaniołów św.św. Michała, Gabriela i Rafała

  Panie, zmiłuj się nad nami!
  Chryste, zmiłuj się nad nami!
  Panie, zmiłuj się nad nami!
  Chryste, usłysz nas!
  Chryste, wysłuchaj nas!

  Ojcze z nieba, Boże, Stworzycielu wszystkich duchów, zmiłuj się nad nami!
  Synu, Odkupicielu świata, Boże, na którego patrzeć pragną aniołowie, zmiłuj się nad nami!
  Duchu Święty, Boże, radości duchów błogosławionych, który uświęcasz dusze, zmiłuj się nad nami!
  Święta Trójco Jedyny Boże, chwało świętych aniołów, zmiłuj się nad nami!
  Święta Maryjo, Królowo duchów niebieskich; módl się za nami.
  Święty Michale, książę zastępu wiecznego;
  Wodzu aniołów pokoju;
  Najmocniejszy w walce;
  Pogromco pradawnego węża;
  Odwieczny obrońco ludu Bożego;
  Któryś wygnał z nieba Lucyfera i jego popleczników;
  Który przyjmujesz odchodzące dusze i prowadzisz je do raju;
  Pocieszenie wiernych,
  Opiekunie tych, którzy oddali się tobie;
  Święty Gabrielu, któryś objawił Danielowi tajemnice Boskie;
  Który zapowiedziałeś narodziny i misję Św. Jana Chrzciciela;
  Który zwiastowałeś Wcielenie Słowa;
  Stróżu Najświętszej Panienki;
  Czuwający nad dzieciństwem Zbawiciela
  Który pocieszałeś Chrystusa w chwilach męki;
  Wierny sługo Chrystusa;
  Święty Rafale, aniele zdrowia;
  Święty Rafale, jeden z siedmiu duchów stojących przy Tronie Boga;
  Wierny przewodniku Tobiasza;
  Który zmusiłeś diabła do ucieczki;
  Orędowniku naszych modlitw przed Panem;
  Uzdrowicielu ślepego;
  Wspomożycielu w strapieniu;
  Pocieszycielu w trudach;
  Niosący radość twym wiernym podopiecznym.
  Święty Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.

  Jezu Chryste, błogosławieństwo aniołów, przepuść nam!
  Jezu Chryste, chwało duchów niebieskich, wysłuchaj nas!
  Jezu Chryste, ozdobo wiecznych zastępów, zmiłuj się nad nami!

  Do Św. Michała
  Boże, który sprawiłeś, że błogosławiony Michał, Twój Archanioł, zwyciężył pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, błagamy Ciebie, byśmy walcząc pod Krzyżem i za swoje przyjmując dewizę: Któż jak Bóg!?, zwyciężyli wszy­stkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody i uporządkowali nasz żywot zgodnie z Twoją wolą i przykazaniami. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

  Do Św. Gabriela
  Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela, stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował prześwietnej Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

  Do Św. Rafała
  Boże, który w swej niewysłowionej dobroci uczyniłeś bło­gosławionego Rafała przewodnikiem wiernych w ich wędrówkach, pokornie prosimy Cię, by poprowadził on nas na drodze zbawienia i byśmy doświadczyli jego pomocy w chorobie duszy. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen

 3. Hania pisze:

  ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ I WSZYSCY ŚWIĘCI ANIOŁOWI BOGA WSZECHMOGĄCEGO – RATUNKIEM KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO.
  Św. Michał Archanioł ukazując się w Portugalii Służebnicy Bożej Antoninie D’Astonaco powiedział, że chce być czczony dziewięcioma pozdrowieniami odpowiadającymi 9-ciu chórom anielskim. Dał jej następujące obietnice : „Temu, kto odmawia tę Koronkę przed Komunią Św., będzie asystowało przy jej przyjęciu dziewięciu Aniołów po jednym z każdego Chóru Anielskiego, a Najdroższa Krew Jezusa Chrystusa oczyści i upiększy jego duszę, czyniąc ją godną przyjęcia Świętej Eucharystii. Temu, kto odmawia tę Koronkę każdego dnia, On sam obiecuje stałą pomoc i opiekę Aniołów w ciągu życia, a w godzinę śmierci będzie wspomagany i umocniony przez tę samą liczbę Aniołów, którzy swoją skuteczną obroną sprawią, że osiągnie odpuszczenie kar czyśćcowych. Ponadto, jeśli ktoś odmawia tę Koronkę codziennie, wszystkie dusze jego krewnych, które by się znajdowały w czyśćcu, będą odwiedzane i pocieszane przez Aniołów ”.
  KORONKA DO 9 CHÓRÓW ANIELSKICH
  Na rozpoczęcie: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu . Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu , Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
  1. Na cześć chóru Serafinów : O Wy, Płomienne duchy miłości wiecznej, napełnijcie nią nasze dusze, byśmy się stali żywymi płomieniami miłości Bożej dla świata.
  1x Ojcze nasz … 3x Zdrowaś … 1x Chwała Ojcu …
  Dla wstawiennictwa Św. Michała Archanioła i Chóru Serafinów – Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami.
  2. Na cześć chóru Cherubinów : O Wy, którzy dzień i noc uwielbiacie Majestat Boży, dopomóżcie nam zniszczyć wszelki ateizm aby cały świat wielbiąc Boga, żył szczęśliwy.
  1x Ojcze nasz … 3x Zdrowaś … 1x Chwała Ojcu …
  Dla wstawiennictwa Św. Michała Archanioła i Chóru Cherubinów – Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami.
  3. Na cześć chóru Tronów : O Wy, żywe trony Boga Wszechmogącego, przyjdźcie i dopomóżcie nam zburzyć trony szatana i przygotować tron dla Chrystusa Króla.
  1x Ojcze nasz … 3x Zdrowaś … 1x Chwała Ojcu … Dla wstawiennictwa Św. Michała Archanioła i Chóru Tronów – Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami.
  4. Na cześć chóru Panowań : Aby zapanowała nam miłość i zgoda, łaska i pokój Boży, aby zapanował Chrystus Pan.
  1x Ojcze nasz … 3x Zdrowaś … 1x Chwała Ojcu … Dla wstawiennictwa Św. Michała Archanioła i Chóru Panowań – Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami.
  5. Na cześć chóru Mocarstw : Aby moc Boża wstąpiła w nas ,byśmy mogli oprzeć się mocom czarta i wyrzucili go precz z tego świata.
  1x Ojcze nasz … 3x Zdrowaś … 1x Chwała Ojcu … Dla wstawiennictwa Św. Michała Archanioła i Chóru Mocarstw – Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami.
  6. Na cześć chóru Potęg : Aby dał Pan Boską potęgę naszym myślom, słowom i czynom do skutecznego szerzenia królestwa Jego.
  1x Ojcze nasz … 3x Zdrowaś … 1x Chwała Ojcu … Dla wstawiennictwa Św. Michała Archanioła i Chóru Potęg – Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami.
  7. Na cześć chóru Księstw : O Wy, potężni i wspaniali Książęta niebiescy, przyjdźcie do nas słabych i grzesznych, wspomóżcie nas we wszystkich naszych potrzebach.
  1x Ojcze nasz … 3x Zdrowaś … 1x Chwała Ojcu … Dla wstawiennictwa Św. Michała Archanioła i Chóru Księstw – Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami.
  8. Na cześć chóru Archaniołów : O Wy, dostojnicy i posłowie Nieba, otwierajcie Niebo nad nami i brońcie nas, by moce piekła nam szkodzić nie mogły.
  1x Ojcze nasz … 3x Zdrowaś … 1x Chwała Ojcu … Dla wstawiennictwa Św. Michała Archanioła i Chóru Archaniołów – Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami.
  9. Na cześć chóru Aniołów : O Wy, dobrzy i ukochani nasi bracia niebiescy, dozwólcie nam cieszyć się stale waszą obecnością, napełniajcie nas dobrymi myślami i prowadźcie nas.
  1x Ojcze nasz … 3x Zdrowaś … 1x Chwała Ojcu … Dla wstawiennictwa Św. Michała Archanioła i Chóru Aniołów – Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami.

  Na zakończenie:
  Dzięki Ci, Boże, za Św. Michała Archanioła: Ojcze nasz …
  Dzięki Ci, Boże, za Św. Gabriela Archanioła: Ojcze nasz….
  Dzięki Ci, Boże, za Św. Rafała Archanioła: Ojcze nasz….
  Dzięki Ci, Boże, za Św. Anioła Stróża: Ojcze nasz….

  Antyfona:
  Najchwalebniejszy Książę Św. Michale Archaniele, Wodzu i Przewodniku zastępów anielskich, Stróżu, pogromco zbuntowanych duchów, ulubiony Sługo Domu Bożego. Ty, po Jezusie Chrystusie, jesteś prawdziwym naszym Przewodnikiem, pełnym nadludzkiej doskonałości i cnoty, racz uwolnić od wszelkiego zła nas, którzy z ufnością uciekamy się do Ciebie. Spraw, abyśmy, dzięki Twej niezrównanej opiece, codziennie czynili postępy w świętej służbie Boga. Módl się za nami, o najchwalebniejszy nasz Obrońco Św. Michale Archaniele – abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Wszechmogący i wieczny Boże, który cudem dobroci i miłosierdzia, pragnąć zbawić wszystkich ludzi, wybrałeś na Księcia swego Kościoła najchwalebniejszego Św. Michała Archanioła, dozwól, prosimy, aby nas uwolnił swoją potężną pomocą od wszelkich naszych nieprzyjaciół, aby żaden z nich nie nękał nas w godzinie śmierci. Daj, aby on sam wprowadził nas do nieba, byśmy mogli oglądać wiecznie oblicze Twego Majestatu ,przez zasługi Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 4. Małgosia pisze:

  Co o tym sądzicie?
  Poczytajcie wpis na stronie dzieckonmp, że papież jest szefem mafii, która go nielegalnie wybrała, jest nawet jakaś książka i film, jak jeden z kardynałów przyznaje się do tego.
  A to fragment jednego z komentarzy. ARCYWAŻNY.

  „To wcześniejszy komentarz dotyczący również tych wszystkich knowań przed konklawe i powiedziane jest czarno na białym, że Franciszek jest fałszywym papieżem, a jego wybór nieważny.

  3 Marzec 2015 at 21:11
  Pertraktacje i uzgodnienia jeszcze przed konklawe?
  (…)
  Niektórzy mówią o skandalu. Jest to skandal, który ujawnia nowa książka napisana przez Dr. Austen Ivereigh’a “WIELKI REFORMATOR – FRANCISZEK, I JAK STWORZONO RADYKALNEGO PAPIEŻA”
  Okazuje się, że wbrew prawu kanonicznemu i zaleceniom wprowadzonym przez Jana Pawła II – Universi Dominici Gregis – o tym, że nie wolno grupować się kardynałom i tworzyć klik i klanów popierających jakiegoś kandydata jeszcze przed konklawe, to takowa kilka i spisek istniał w stosunku do kandydata Bergoglio zanim rozpoczęto konklawe. Jest w to zamieszanych 30 kardynałów, ale ci czołowi, którzy utworzyli główne lobby na rzecz Bergoglio jako głównego lidera oraz kard. Cormac Murphy-O’Connor (Anglia) i jego poplecznicy kard. Kasper + kard. Lehmann (Niemcy), kard. Santos Abril y Castello (Hiszpania), kard. Christoph Schonborn (Austria), kard. Danneels (Belgia), kard. Vingt-Trois (Francja).

  Według “Universi Dominici Gregis” art. 81 – wybór Bergoglio jest absolutnie NIEWAŻNY, a według Prawa Kanonicznego art. 171 §2 oraz art. 1329 i 1331 wszyscy wplątani w ten zamach stanu na papiestwo – powinni być natychmiast ekskomunikowani i Bergoglio usunięty ze swego stanowiska. Wszystkie jego dekrety i nominacje stają się automatycznie NIEWAŻNE !!!

  • Sebro pisze:

   To by znaczyło, że Bóg jest słabszy niż jakaś tam klika ludzi. Dość śmiała teza. Na szczęście są to tylko wypociny oszołomów i schizmatyków.

  • Ola pisze:

   Kiedyś tutaj był wpis,żeby nie czytać tamtej strony i ja sądzę,że to była bardzo mądra rada 🙂
   Lepiej nie nawoływac ludzi do czytania takich stron,gdzie opluwa się Ojca św.,naszych niektórych arcybiskupów i biskupów,a propaguje np. ks. Natanka,który jest nieposłuszny Kościołowi.
   Wydaje mi się,że tamto towarzystwo wykazuje znamiona sekty,a styczność z sektami jest zawsze zagrożeniem.Nie powinno się dla swojego dobra tam zaglądać i narażać swojej wiary.Nawet czytając zawsze coś tam się chłonie podświadomie.
   Trzeba walczyć z ciekawością,bo to prawdopodobnie pokusa i po prostu nie otwierać tego typu stron.

  • Jacek pisze:

   tak to jest gdy się wierzy w każde orędzie, można dopuścić do głosu pewne sprawy ale z dystansem, sam czytałem te orędzia, i jakiś lękliwy się zrobiłem potem Bóg mnie od tego uwolnił dziś już każde orędzie każde objawienie prywatne traktuje z dystansem 😛 nie ma co :). z Bogiem i powodzonka życze

  • Tereska pisze:

   Odradzam czytania tej strony a tym bardziej podawania linka aby inni czytali jako ze ta strona jest zrodlem niebezpieczenstwa dla duszy. Wszelkie informacje podawane na stronie sa nie prawdziwe i wrecz niebezpieczne w wymiarze duchowym.

   • Gosia pisze:

    Zgadzam się całkowicie, to sekta i to bardzo niebezpieczna a jej szef jest umoczony w grupę grypa666 i w jakieś okultystyczne zappery, które działają na zasadzie bioenergoterapii.
    Unikać i po kontakcie nawet w necie skropić się wodą egzorcyzmowaną

 5. Sylwia pisze:

  Małgosiu dobrze że o tym napisałaś , szkoda że wielu ludzi czyta tamten blog i zaczyna wierzyć z przekonaniem że tak jest faktycznie , że Papież jest stworzony przez kogoś .. i taka powiastka podparta chorymi dowodami szerzy się po świecie .. to jak ma się to do cudu dziecka ? które ozdrowiało ? które było pobłogosławione przez Papieża , to też manipulacja ?? nie to chorzy ludzie manipulują tak chorymi dowodami wyssanymi z palca . Pewnie zaraz się odezwą ci z tamtejszego bloga i zaczną pluć jadem . A ja wiem że Papież jest wybrany z woli Bożej że jest następcą Piotrowym .
  Boli tylko człowieka to że tak wiele ludzi daje się nabrać i że wielu przestaje ufać Papieżowi i sieje jad . Boli mnie to że wielu nie broni Kościoła Świętego tylko wręcz przeciwnie sieje zamęt i miesza ciągle . .
  Oby dobry Bóg pokazał im jak bardzo się mylą ,posłuszeństwo Kościołowi Jest ważne a nie manipulacjom obalającym posługę naszego Pasterza Jezu ty się tym zajmij !
  W cale się nie dziwię że ten wpis pojawił się na tamtej stronie , gdyż dziś święto Archaniołów , obrońców Kościoła !

 6. Paweł pisze:

  Kościół czci oficjalnie trzech znanych z imienia Archaniołów, a jako ciekawostkę chciałbym dodać, że ks. Gabriele Amorth wymienia jako czwartego – św. Archanioła Uriela. Oto cytat ze str. 33 książki ks. Gabriele Amortha „Wyznania egzorcysty” (wydanie Edycji Świętego Pawła, Częstochowa 1997, „za zezwoleniem Kurii Metropolitalnej w Częstochowie Nr 511 z dnia 23 maja 1997 roku”):
  „Pismo święte mówi nam często o aniołach, którym Bóg powierza różne zadania. Znamy imię księcia aniołów – św. Michała. Wśród aniołów istnieje także hierarchia, oparta na miłości i rządzona boskim prawem, ‚w którego woli jest nasz pokój’, jakby powiedział Dante Alighieri. Znamy również imiona dwóch innych archaniołów: Gabriela i Rafała. Pewien apokryf podaje czwarte imię – Uriela.”

 7. Sylwia pisze:

  Pawle czytałam o tym że istnieją Apokryfy ns temat tego Anioła , ale nie jest on oficjalnie uznany . Tak Ks. Gabriel Amorth faktycznie o takim wspomina . Ale nie wiem czemu jak słyszę tę nazwę to przypomina mi się świat Magii niestety .. dlaczego bo istnieje takie coś jak tarot czy karty Anielskie i tam często pada nazwa tego Anioła .. ale być może to nadużycie tych co się tym zajmują gdyż wiadomo jest to poplątane to wszystko .
  Czytałam że Anioł Uriel występuje w Starym testamencie i że też istnieje w Judaizmie , bodajże Żydzi modlą się do niego i do pozostałych Aniołów przed snem.
  Myślę że jest wiele imion Aniołów których nie zanamy , ale opierajmy się na tym co Kościół uznaje.
  Ale to nie odnosi się do tego co powiedział Ks. G.A . bo go cenię jako Księdza i jako mądrego i światłego człowieka.

  • Sylwia pisze:

   I tak sobie myślę że ten tarot i ci co go używają specjalnie wplątują nazwy Aniołów by być wiarygodnym dla tych co nie znają prawdy , nie wiedzą czym to pachnie..

   • wobroniewiary pisze:

    Polecam wpis o kartach anielskich – gorsze zagrożenie od tarota:

    Szatan nie śpi, on próbuje się dostać do nas na wszelkie możliwe sposoby
    Po kartach tarota pojawiły się karty anielskie, szeroko promowane wśród ruchu new age
    Karty anielskie, karty archanielskie – karty medytacyjne, będące w domenie ezoteryki pośrednikiem między aniołami a ludźmi. W zależności od rodzaju, mogą wywodzić się z kabały lub tradycji chrześcijańskiej.
    Obecnie talie kart anielskich, archanielskich są stosowane jako narzędzie wróżebne. Tak jak w przypadku tarota, istnieje wiele odmian kart anielskich. Mogą one zawierać wizerunki aniołów, archaniołów, przesłania aniołów w formie tekstu, bądź symboliczne obrazy nawiązujące do działania poszczególnych aniołów.

    https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2015/01/10/w-sidlach-okultyzmu-oprocz-kart-tarota-istnieja-inne-nie-mniej-niebezpieczne-karty-anielskie/

  • Paweł pisze:

   Masz rację, że najlepiej opierać się na tym, co jest pewne i uznane przez Kościół. Informację o Archaniele Urielu podałem tylko jako ciekawostkę, bo może z biegiem czasu coś się w tej sprawie więcej wyjaśni i Duch Święty poprowadzi Kościół do pełniejszego rozeznania w tej sprawie.

   Mogę tu jeszcze dodać, że w książkach uznawanych, o ile wiem, przez Adminów tej strony – są wymienione jeszcze dwa imiona aniołów:
   św. Anioł Daniel – jest to Anioł Stróż Vassuli Ryden,
   św. Anioł Erabel (wg tłumaczenia angielskiego; a w polskim tłumaczeniu: Arabel – być może jest tu przekręcone „E” na „A”) – jest to Anioł Stróż opętanej, poprzez którą w czasie egzorcyzmów przekazano treści książki „Ostrzeżenie z zaświatów” Bonawentury Meyera
   (wydanej w Polsce przez Wydawnictwo „Arka” z Wrocławia).

   • Jacek pisze:

    ze swojego doswiadczenia wiem ze Archanioł Uriel wystepuje w NEW AGE badzo czesto ale nie jestem specjalista w tych sprawach :)))

   • wobroniewiary pisze:

    My za ks. Janem Pęziołem tej książki nie polecamy („Ostrzeżenie z zaświatów”)
    Ksiądz Jan mówi, że Pismo Święte ma nam być lekturą a nie wyznania złego ducha, który zawsze jest kłamcą i przemyci coś swojego.
    Nauczycielem ma być Bóg a nie diabeł!

    • Paweł pisze:

     Przepraszam, jeśli przypisałem Adminom, że uznają książkę „Ostrzeżenie z zaświatów”, a tymczasem to jest już najwidoczniej nieaktualne. Po prostu kierowałem się tym, że książka ta figuruje w „kompendium wiedzy” Pani Adminki zamieszczonym na stronie:

     Click to access kompendium-wiedzy.pdf

     Zamieszczone ono zostało pod wpisem z 9 maja 2013 wraz z takimi słowami Adminki:

     „Od Adminki:
     To właśnie te teksty 21 lat temu nawróciły mnie z letniej katoliczki na gorącą, pełną wiary w Boga. Przeczytałam je w książce „Szatan istnieje naprawdę”, którą dostałam w prezencie od mojej rodzonej siostry. (Było to w maju 1992 roku)
     Drogi Czytelniku pobierz tę książkę w pdf-ie wraz z innymi 19-ma książkami zgromadzonymi w 1 kompendium.
     Miłej i pożytecznej lektury – kompendium wiedzy- kliknij i pobierz”

     Ja osobiście też nie mam 100%-owej pewności co do prawdziwości przesłania książki „Ostrzeżenie z zaświatów”, ale moim zdaniem np. pani Anna Argasińska publikując swoją drugą książkę pt. „Jezus, Twój Nauczyciel…” w roku 2002 właśnie w Wydawnictwie „Arka” uwiarygodniła w jakimś stopniu (chociaż nie mówię, że uwiarygodniła w 100 procentach) wszystkie publikacje tego Wydawnictwa wydane do 2002 roku.To tak wygląda, moim zdaniem, że jeżeli orędzia dane Annie Argasińskiej są prawdziwe, to wszystkie książki opublikowane razem z tymi orędziami w tym samym wydawnictwie powinny być również – przynajmniej w większości – prawdziwe. Mam nadzieję, że się nie mylę.

    • Marakuja pisze:

     Pan Jezus zawsze zakazywał złym duchom, aby o Nim świadczyły,( „wiem kto Jesteś- Święty Boży”) mówił im: „Milcz i wyjdź z niego”

   • Piotr pisze:

    jeszcze dodam 😛 jezeli moge ze szatan nie moze zniesc Szkaplerza w tym wszystkim mialem szkaplerz ” mialem mysli „zdejmij go nie jestes jego godzien” i powiem w sytuacji najgorszej zdjelem a potem proby samobójcze. Drwij ze mnie jak szedlem na most najpowierw musisz to zrobic bo Bog kazda sekunde Twego zycia obroci w sprawiedliwosc podly Judaszu i szedlem. Nie moglem i nie potrafilem skoczyc z mostu moje cierpienia ofiarowalem za umierajacych (wtedy nie pilem prawie pol roku). potem to nalykaj sie lekow one Ci ulza zrob to szybko i nie rob tak zeby rodzice sie skapowali. takie mysli. ale wczesniej i nie wiem czy o tym pisac bo do dzis mam mieszane uczucia usyszalem glos „Piotrze w bólu Cie szukalem: ale tak poterzny glos ze kazdy nawet najgrubszy glos to pikus 😛 potem zaczela sie ta jazda z probami samobojczymi 😛 oki koncze powiecie ze jestem wariatem ale ja probuje racjonalnie myslec i poszedlem do psychiatrow ktorzy rozlozyli rece po rozmowie ze mna 😛 pozdrawiam wiecej sie nie udzielam bo mi wstyd 😛

    • Kasia pisze:

     Tu sie nie trzeba wstydzić,tylko założyć zbroje i do walki-Spowiedż,Eucharystia,Komunia Św.Polecam rekolekcje ks.Dominika Chmielewskiego.
     Któż jak Bóg!

  • eska pisze:

   Sylwio, nie wiem, czy wiesz, ale jest też talizman Archanioła Michała! Oczywiście nie jest powiedziane „świętego” i wiadomo, „z czym to się je”, skoro mowa o talizmanie…
   Niestety jest tak, jak mówicie – okultyści często odwołują się do aniołów, ale w zupełnie niewłaściwy sposób.

   • Sylwia pisze:

    Esko nie wiem gdzie mój poprzedni kom. Nie słyszałam o taki m talizmanie ale jak widać zły wykorzystuje na wszystkie sposoby by stłamsić człowieka.
    I wiesz co dziś na pocztę dostaję reklamę : „Talizmany personalne ” i nazwa sklepu .. widzisz jaki cwaniak .

    • eska pisze:

     A do mnie się dziś odezwał mailowo wróż Maciej… 😉 Na szczęście od razu sam z siebie wpadł do spamu, a ja go tylko usunęłam na amen. Aczkolwiek przyszedł mi do głowy taki pomysł, żeby mu „w podzięce” wysłać maila z jakąś modlitwą o statusie egzorcyzmu. 😉

  • mkm80 pisze:

   „Archanioł Uriel – jego imię oznacza „Światło Boga”, a wedle midraszy twierdzi się, że to on właśnie osuszył Morze Czerwone, by Izraelici mogli przejść przez nie suchą nogą, i ukazał się rodzicom Samsona, by oznajmić im, że będą mieli syna, który ocali naród przed Filistynami (Sdz,13).” (Gość Niedzielny, najnowszy numer, str. 20).

   Jego imię „musi” się przewijać w tzw new age tak samo jak przewija się tam Archanioł Michał, Gabriel i Rafał. Są nawet specjalne rytuały mające zapewnić sobie opiekę np Archanioła Gabriela… Przecież nawet „wschodząca” (zachodząca) gwiazda merkaby, D.M., chyba na trzech stronach opisuje swe „kontakty” z Archaniołem Michałem….
   Z Urielem jest jeszcze gorzej, bo to on wg new age sprowadził na ziemię alchemię, oraz dał ludziom klucz do mistycznej interpretacji Pisma Świętego(niektórzy uważają jednak , ze był to Metatron). „W Talmudzie Uriel jest aniołem, za pośrednictwem którego „ludzie dostąpili poznania Boga”. Imię Uriela wypisywano na amuletach mających pomagać ludziom w zgłębianiu Tory, ponieważ reprezentuje on światłość Bożej nauki (zob. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, s. 292). W judaizmie jeszcze dziś spotyka się ślady czci względem „świętego Uriela”. Żydzi przed snem odmawiają modlitwę zawierającą słowa: „W imię Pana, Boga Izraela, niech Michał stanie po mojej prawicy, Gabriel po lewicy, Uriel przede mną, Rafael za mną, a ponad głową przebywa obecność Boga”. Imię Uriela jest też wykorzystywane w okultyzmie. Jak utrzymywał alchemik John Dee, Uriel był aniołem, który podarował mu „cudowne zwierciadło” (zob. Bugaj, Nauki tajemne w dawnej Polsce, s. 135-136). ”
   Imiona aniołów znajdujące się poza księgami kanonicznymi Biblii zostały odrzucone za czasów papieża Zachariasza w 745 r. a potem podczas synodu w 789 roku. Uriel był jednym z aniołów, których kult został oficjalnie potępiony przez papieża Zachariasza (ten sam los spotkał m.in. Raguela i Tubuela). Należy pamiętać, że mimo częstego występowania w apokryfach, postać Uriela nie ma żadnych korzeni biblijnych. Nie wspomina o nim żaden tekst biblijny. I to jest podstawowe kryterium. W środowisku związanym z młodym ( V- VIII wiek) Kościołem kwestia „aniołów”, potraktowana z przesadą i sztucznie rozdmuchana, doznała znacznych zniekształceń. Był to między innymi skutek wpływu gnozy, najbardziej niebezpiecznej rywalki młodego chrześcijaństwa, która preferowała i propagowała całkowicie odmienny obraz anioła. Stąd też w swoich wypowiedziach dotyczących istnienia i działalności aniołów Kościół poczuł się zmuszony do bardzo precyzyjnej, a jednocześnie twórczej interpretacji przejętej tradycji, pokazania różnic w porównaniu ze stanowiskiem gnostyckim i w miarę zachodzących potrzeb, użycia również nowych sformułowań. Z treści listów do siedmiu Kościołów zapisanych w Apokalipsie św. Jana wynika jasno, jak trudna i bezlitosna była konfrontacja z gnozą, która zakradła się do wspólnot chrześcijańskich. Należało wziąć pod opiekę i bronić przejętego i utrwalonego w chrześcijańskim przekazie nauczania o aniołach przed błędami gnozy. ”
   Na koniec cytat z Listu św. Pawła do Kolosan, który zawsze polecam wszystkim którzy wierzą w te bzdury z new age (kilka osób się nawróciło po przeczytaniu tego 😉 )
   Boska godność Chrystusa i Jego dzieło odkupienia
   ” On jest obrazem Boga niewidzialnego –
   Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
   bo w Nim zostało wszystko stworzone:
   i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
   byty widzialne i niewidzialne,
   czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
   Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
   On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
   I On jest Głową Ciała – Kościoła.
   On jest Początkiem,
   Pierworodnym spośród umarłych,
   aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
   Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia,
   i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą:
   przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach,
   wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. ” Kol, 1,15-20

 8. Jacek pisze:

  uważajcie z aniołami :))) ja swojego czasu zajmowalem sie okultyzmem, potem po nawroceniu chodziłem czesto na cmetarz modlic sie za zmarłych w pewnym momencie dostalem ataku mysli zeby zapytac sie o imie anioła stróża, nie chcialem sie pytac ale nie wytrzymalem sie i spytalem bylo to imie lilith (diablica od zabijania dzieci nienarodzonych co dziwne wtedy dluzszy czas sie modlilem o nienarodzone dzieci), dobrze ze wszedlem w internet i dowiedzialem sie co to jest :))). gdy zorientowalem sie z czym mam do czynienia, dostalem mysli ” Ty hieno cmentarna!!” macie zawsze obok siebie swojego anioła stroza 🙂

  • Jacek pisze:

   ciesze ze sa tacy ludzie jak wy, wychowujace dzieci w wierze katolickiej (ale bron Boże nie straszace Bogiem za zle decyzje) u mnie bylo inaczej i wdepnelem w takie cos:

   astrologia
   bioenergoterapia
   biorytm
   chiromancja
   czary
   aury
   dyskoteki techno
   eksterioryzacja
   ezoteryzm
   fatalizm
   gry komputerowe o charakterze okultystycznym
   halloween
   Harry Potter
   hipnoza
   horoskopy
   wiara w INDYGO
   wróżenie z kart
   klątwy
   kontrola umysłu
   rytuały magiczne
   mandala
   manga
   mantra
   mediumizm
   medycyna chińska
   medycyna Hildegardy
   medycyna holistyczna
   medycyna niekonwencjonalna
   medytacje dynamiczne osho (polegaja na wejciu w trans i poddaniu ciała dziwnym ruchom nie zależnym od woli czlowieka)
   medytacje wschodnie
   metoda Silvy
   misy tybetańskie
   muzyka death metal
   muzyka heavy metal
   muzyka satanistyczna
   muzyka techno
   Neurolingwistyczne      Programowanie (NLP)
   OOBE
   odmienne stany świadomości
   okultyzm – czytanie „bibli szatana i fascynacja stronami okultstycznymi
   podróże astralne (poza ciałem)
   przesądy
   reinkaracja i w transcie „cofanie się do poprzednich wcieleń”
   relaks z wizualizacją i afirmacją
   senniki
   spirytyzm
   rysowanie pentagramu trzech 6
   synchronizacja półkul mózgu
   świadome śnienie (lucid dreams)
   terapia R. Monroe (OOBE, NDE)
   uzdrowienia okultystyczne
   tarot przez internet
   wróżby
   wywoływanie duchów przewodnikow i mantrowanie roznych imion z innych religii
   znaki zodiaku
   pornografia i to twarda
   od dziecka mialem destrukcyjne i mordercze skolnnosci 🙂
   dziekowac Bogu ze mnie od tego uwolnil 🙂 fakt nie mialem zlej rodziny matka czula a zarazem jak cos przeskobalem nadwyraz surowa ojciec pojechal za granice nie mialem ojca potem dlugo z kontaktu nie mialem 🙂 uwazajcie czego nauczacie dzieci 🙂 Ja moich decyzji zniwo zbieram do dzis pozdrawiam z Bogiem 🙂

   • wobroniewiary pisze:

    Jacek, chwała Panu że opuszczasz „takie sobie” bagno (naprawdę to „niczego sobie to bagno”)

   • wobroniewiary pisze:

    Jacuś jeszcze jedno – napisz świadectwo!

   • Piotr pisze:

    tak naprawde mam na imie Piotr i tego bagna nie moge opuscic, przez to wszystko uwilkalem sie w alkohol, mialy dziwne zjawiska przy nawroceniu :), rozstawialem obrazki swiete przy zasnieciu kilka i wszystkie klap rano na ziemiem, modlilem sie za zmarlych to napisalem juz dzis ze mialem obsesyjne mysli zeby zapytac aniola stroza o imie a tu imie lilith, sa na cmentarzu takie siatki druciane jak sie modlilem to slyszalem ze ktos lub cos po nich wali metalowym pretem tak jakby jezdzil, kiedys poszedlem na cmentarz jest tam taka golgota Pan Jezus Ukrzyzowany zeby zapalic swieczke, a tu pokrywka od znicza raz w bok, opanowalem strach drugi raz zapalilem, drugi raz sie podniosla w bok i plomien zgasl :P, w nocy paralize senne, kiedys sie wybudzilem zaczalem modlitwe do SW MICHALA ARCHANIOLA uslyszalem glos „stul pysk” i w kuchni gdzie mam blazerkie glosny dziek jakby ktos jezdzil palcami 😛 po panelach :P, fakt po nawroceniu modlitwa mi nie szla jak sie modlilem to scisk w gardle jak do KOMUNII to trzesawki w calym ciele dygotalem na maxa, a do komuni to sila musialem isc, pamietam potem troche dzieki modlitwie zelzalo poszedlem cos poswiecic do proboszcza i poprosilem na odchodne o blogoslawienstwo i mnie jakby wrzatek na sekunde oblal po tym blogoslawienstwie :), pamietam jak przed snem widzialem jak juz zasypialem demoniczne twarze niby normalne ale oczy wlasnie oczy takich oczu nie widzialem jakby mogly to by mnie zabily, dodam ze w tym pomieszaniu poplataniu odmawialem zdrowas Maryjo i dostalem mysli bluznierczych to przed nawroceniem. nie sposob tego ogarnac i opisac zmagam sie 7 lat 🙂 dodam ze mialem konsultacje z psychiatrami ale mi powiedzieli jak masz mysli bluzniercze to nerwica natrectw chociaz w innych schorzeniach natrectwa wystepuja ale wariat nie wie ze jest wariatem, rozlozyli rece i jeden mi powiedzial jak ucieklem w alkohol ze mi juz mnie jest szkoda bo on nie wie jak pomoc :))) spoko pomyslalem na klate to wezme i funkcjonuje, tak samo psycholog powiedzial bo trafilem na chrzescijanskiego psychologa ze ja nie powinienem funkcjonowac a pracuje spotykam sie ze znajomymi ze powinienem swoja nerwica o ile to jest nerwica obdarowac 100 ludzi 🙂 przepraszam ze chaotycznie pisze ale wspomnienia wracaja 🙂 bylem bylem u ks egzorcystow nawet od psychiatry dostalem nr do takiego 🙂 pojechalem on kazal opowiadac o sobie a ja trzesawek dostalem 🙂 pytal sie czy cos sie stalo ja mowie ze nie bo nie wiedzialem o co w tym biega, teraz wiem ze modlil sie za mna, potem zaczely pojawiac sie dziewczyny sorki nie chce mi sie o tym pisac dalej bo mi rece opadaja bylem u wielu ksiezy odprawili mnie z kwitkiem bylem u psychiatrow i psychologow rozkladaja rece ale ja wiem ze mam trudnosci w wierze i tyle 🙂 powiem tylko tyle ze popije potem przestaje moge spac trzezwy pare nocy i jest ok, potem mam paralize, ostatnio po wielu miesiacach poszedlem do spowiedzi a ze przygotowuje sie dokladnie zawsze to robie rachunek sumienia, wyszedlem zapalic bo pale, wrocilem do pokoju i patrze cos cisnelo pokretlo od rolet taki ciezarek o sciane wytumaczycie to bo ja nie wiem co to bylo, mam juz dosyc dosyc dosyc nigdzie pomocy a modlitwy nic nie daja moze musze odpokutowac w stanie niby dziwny niby zniewolenie niby choroba ale nie wiadomo co 😛 niech sie dzieje wola BOZA 🙂 pozdrawiam i cieplo sciskam cieplo, a i jeszcze mi sie cos przypomnialoy dostalem niezlej orki w tydzien czasu bysli bluzniercze i teksty zobacz jak bluznisz i to co zlego w przeszlosci zrobilem i mi zrobili zobacz jaki jestes do niczego nic z ciebie nie bedzie trzymalem sie 6 dni ale to taka gonitwa mysli byla na 7 dzien uslyszalem mysl bo juz nie wiedzialem co ze mna sie sie dzieje „ty wiesz w ogole jak sie nazywasz smieciu” mysl nie glos glosow nigdy nie mialem, pojechalem do egzorcysty w stanie rozpaczy, jak na niego spojrzalem to wrogo patrzylem, on mowi pomoge ci i od razu mysl w glowie „Ty mnie skrzywdzisz”, co tam bylo to nie pamietam pamietam jak wrocilem do domu i cos mi nakazywalo sie zabic i wyzywalo od Judaszow, bo pamietam z tego wszystkiego zapalilem i o to chodzilo:) mialem kilka tej nocy prob samobojczych bo cos mi nakazywalo 🙂 ale tego nie zrobilem bo pogotowie przyjechalo 🙂 patrzylem na nich wrogo w ogole wrogo na kazdego kto mi chcial pomoc ale jak zobaczylem siostre zakonna to mnie w pasy uwiazali bo bym ja zabil :), potem mi przeszlo pojechalem do szpitala psychiatrycznego po probach samobojczych, budze sie rano a tu kobieta ktora bluzni Bogu mowi do mnie jestes Judasz, czyli to co wczesniej w myslach mialem, goraco mi sie zrobilo i mowie do siebie, „kur…….. o co tu chodzi” i mi przeszlo potem spotkanie z psychiatra rozmowa a on do mnie „czego sie nacpales?:PP proste to koniec moich wywodow ktos w nie moze uwierzyc ktos nie 😛 teraz jest dobrze poza tymi myslami bluznierczymi jak sie modle i chodze do Kosciola i alkoholizmem 😛 ale ide na terapie

    • Piotr pisze:

     przepraszam za chaos ale 7 lat w paru zdaniach jest ciezko strescic

    • wobroniewiary pisze:

     Masz naszą modlitwę Jacku-Piotrze
     I uczęszczaj na msze św. o uwolnienie i uzdrowienie

    • Piotr pisze:

     dziekuje 🙂 rozmawialem z paroma egzorcystami powiedzieli ze potrzebuje ich modlitw(ezorcystow) zeby to zamknąć) modlilem sie za was wczoraj 🙂 i czesto modle za osoby mi poznane takze dolaczacie do mojej modlitwy 🙂 ja czesto Krew Chrystuwa i Jego Oblicze ofiaruje za znajomych 😛 takze dolaczacie do moich modlitw w to wierze chociaz katolik ze mnie – zaden 🙂 heheh:P modle sie ale nie moge pojsc dalej bo mam trudnosci 😛 pozdrawiam cieplutko 😛 i powiem kocham Was chociaz Was nie znam :p i podziwiam za Wasza wiare 😛

    • Paul pisze:

     Wierzymy bo znamy z przykładu innych ludzi i własnych doświadczeń.Klasyk Piotrze nic nowego.Głowa do góry 🙂 bo zajmie się tobą zaraz najlepszy lekarz.:D Jezus.On pogoni dziada w kosmos 🙂 Trzymaj się 🙂 i bądź cierpliwy 🙂

   • Maria z Warszawy pisze:

    Jacku medycyna św. Hildegardy jako dzieło rogatego????

    • wobroniewiary pisze:

     Ta ezoteryczna – tak.
     Jest takowa 😦

    • Piotr pisze:

     nie wiem ale wiem co po tym przezywalem 😛 rob co chchesz:P boja swojego czasu mieszalem tzn NEW AGE

    • Marakuja pisze:

     Mogę napisać, co bezpośrednio mnie powiedział na ten temat ks. egzorcysta, do którego zwróciłam się z tym pytaniem. Zostawiłam mu 2 książki na temat medycyny św. Hildegardy, aby je sprawdził, które nota bene kupiłam w katolickiej księgarni i są wydane przez katolickie wydawnictwo. Jednak czytając dotarłam do rozdziału o leczniczej mocy kamieni szlachetnych i zapaliła mi się czerwona lampka w głowie 🙂 A więc powiedział tak: Tak jak ze wszystkim obecnie- mówiąc dosadnie- diabeł bierze daną rzecz i ja przekręca, lub dodaje swoje. Można stosować zalecenia tej Świętej, ale trzeba mieć rozeznanie w tym sensie, że ktoś wydając książkę, coś tam zmieni, doda od siebie, i to „coś” może mieć już złe działanie. Poza tym- komercja. Preparaty hildegardowe są bardzo drogie- na przykład taka maść z fiołków. A można ją zrobić samemu- co jest proste i kosztuje grosze, tylko trzeba poczekać na sezon na fiołki. Stosowanie ogólnych zaleceń, zdrowej diety, którą Święta proponuje- jak najbardziej Kapłan poparł, zalecając ostrożność w ocenie- czyli- kierować się rozumem. U Św. Hildegardy są też opisane tzw. upusty krwi- i gdyby ktoś otworzył np „gabinet”, gdzie to będzie robić- nigdy bym tam nie poszła, pomimo tego, że Święta takie zalecenia opisuje. Św. Hildegarda poleca na problemy z sercem noszenie szmaragdów na piersiach- a ezoteryka poprzekręcała ten temat ubierając w jakieś „energie” wszystkie kamienie i nadała im czarodziejskie działanie.

     Przy tej okazji chcę napisał też o akupunkturze, która jest na liście zagrożeń w Kościele. Pracuję w przychodni, w której jest poradnia leczenia bólu i jednym z zapisywanych (na NFZ) zabiegów jest akupunktura. Pacjenci chodzą na to i bardzo sobie chwalą. W rozmowach z koleżankami- pracownicami tej przychodni- poruszyłam temat zagrożeń- akurat na tę akupunkturę chodził Tato jednej z pracownic- wierzący praktykujący katolik. Zostałam właściwie wyśmiana, że przesadzam, że co innego akupunktura u jakiegoś Chińczyka, a co innego w przychodni. Jako argument podała- „No i przecież Tacie pomaga” Będąc u wyżej wspomnianego ks. egzorcysty zapytałam, aby się upewnić- nie ma to znaczenia, czy w przychodni, czy nie. Oczywiście, potwierdził moje przypuszczenia-akupunktura ma korzenie wschodnie i jest zawsze zagrożeniem duchowym.

 9. Paweł pisze:

  Ciekawe fragmenty orędzi danych Vassuli Ryden, które świadczą o tym, że zastępami anielskimi dowodzi św. Michał Archanioł, ale RAZEM ZE ŚW. RAFAŁEM ARCHANIOŁEM:

  „Błogosławieni ci, którzy przez wzgląd na Mnie dobrowolnie ofiarowali swój czas i poświęcili samych siebie, aby wyjść i zaangażować się w walkę obecnego czasu i zwalczać siły zła. Zaciągnęli się jak żołnierze. Łaska Ducha Świętego podtrzyma ich i opasze mocą, formując ich, aby stanęli w szeregu pośród Archaniołów, którymi dowodzi Michał i Rafał”
  http://www.voxdomini.com.pl/tlig/oredzia.php?z=103

  „I jak powiedział Ojciec i Syn, tak i Ja mówię to samo: potok Mojego Słowa jest słodszy niż nektar, a kiedy mówię, nie używam żadnych surowych sformułowań. To nie w taki sposób budzę świętych i męczenników albo świadków. Aby byli wytrwali i mocni, daję im Mojego ducha męstwa i pobożności, tak jak Archaniołowi Michałowi i Rafałowi – Wojownikom Sprawiedliwości górującym mocą i walecznością, którzy obserwują w Moim Świetle każdy aspekt ludzkiego postępowania….”
  http://www.voxdomini.com.pl/tlig/oredzia.php?z=109

  „Ci, którzy są wiernymi obrońcami Kościoła i świadkami, są dla Nas jak żyjące pochodnie. Słowa ich płoną w ciemnościach świata. Ja daję im serce wojowników, żeby prowadzili dobrą walkę wiary i sprawiedliwości i włączyli się do duchowej walki waszego czasu [prowadzonej przez] Moich archaniołów Michała i Rafała. Oni są dzielnymi i przeważającymi siłą Żołnierzami Sprawiedliwości. Obserwują poprzez Moje Światło każdy aspekt ludzkiego zachowania…”
  http://www.voxdomini.com.pl/tlig/oredzia.php?z=94

  „Pragnij zdecydowanie otrzymać od Mego Ducha Mocy siłę, która uzdolni cię do wytrwania w pokusach, jakie pojawią się na twojej drodze. Proś też Mego Ducha Mocy o udzielenie ci serca wojownika, abyś z odwagą i stałością walczyła z wszelką przeszkodą, która mogłaby cię pozbawić Mojego nie gasnącego Światła. Takie serce pozwoli ci prowadzić dobry bój o wiarę i sprawiedliwość oraz przyłączyć się do duchowej walki Moich Archaniołów Michała i Rafała, wojowników sprawiedliwości odznaczających się siłą i walecznością. Obserwują oni za sprawą światła Mojego Świętego Ducha każdy aspekt ludzkiego zachowania.”
  http://www.voxdomini.com.pl/tlig/oredzia.php?z=81

  [W numerze 1 (132) 2013 pisma ewangelizacyjnego „Vox Domini” na stronie 20 podano, że nowe wydanie pism Vassuli opatrzone jest kościelną zgodą na druk:

  NIHIL OBSTAT
  Biskup Felix Toppo, S.J., DD,
  Bishop of Jamshedpur, India,
  censor librorum
  28 listopada 2005

  IMPRIMATUR
  Arcybiskup Ramon C. Arguelles, D.D., STL,
  Archbishop of Lipa, Philippines
  28 listopada 2005]

  • Sylwia pisze:

   Marakujo , wiesz ja też o akupunkturze słyszałam wiele podzielonych zdań , lecz jeżeli jasno to określa ks. Egzorcysta że to nie jest dla nas to trzeba tego unikać, niestety wiele osób a mam też takie w swym otoczeniu nie widzą też tego jako zagrożenie . Wręcz przeciwnie , stosują to jako pomocną metodę , to wynika z ich nie wiedzy . Gdyż nie wiedzą że źródłem tej nauki jest inna nauka niż nasza . Niestety ludziom to nie przeszkadza . Wiele słyszałam o takich ludziach którzy się tym zajmują i to się roznosi lotem błyskawicy . Bo jak jednemu pomogło to czemu i mnie ma nie pomóc ? – takie jest myślenie ludzi . Nie zważają że to jest zagrożenie . I ze smutkiem muszę też stwierdzić że osoby które widać że są dobrymi i przykładnymi Katolikami , czasem bez braku wiedzy sięgają po tego typu metody .
   Podobnie to się odnosi do tak zwanych przesądów , ilu jest takich co idą do Kościoła ze złożonymi rękami a wierzą w przesądy ? jest ich cała gama niestety i to mnie boli .
   Powiem że rozmawiając z pewną znajomą która stwierdziła że nie pojedzie na Mszę o Uzdrowienie – gdyż będzie przeżywać i się bać w nocy – przesąd i lęk od złego .. próbowałam jej to wytłumaczyć że tam jest Jezus nie ma tam złego , ale na nic moje gadanie , ona sama musi to zrozumieć ..
   Tak więc wielu ludzi przesądnie żyje a ma się za gorliwych Katolików – według mnie to fałszywa pobożność , bo albo się wierzy w Boga albo w przesądy , albo się wierzy w lęki , podobnie ma się to według mnie do akupunktury . Albo się wierz w Pana Boga i jego przykazania albo w działanie obcych rytuałów i energii .

   Wracając do Kart Anielskich – otóż na fb istnieje pewna pani która twierdzi że komunikuje się z Aniołami , ale jak przeczytałam co tam dalej pisze – słowa afirmacja , czy karma ? już zapala mi czerwoną lampkę i to w jaki sposób jest to zwodniczo napisane . ” Otwórz swój umysł na działanie energii a Anioł się z tobą skontaktuje ” – przecież to kosmaty tak działa . A ta pani nie wie czym się bawi . I to tak ładnie opisane po między cytatami naszego Papieża i obrazami Aniołów . I podała nawet nr. by skorzystać z porady anielskiej .. więc jak widać dobro jest wymieszane ze złem by ludziom oczy zamydlić .Ktoś nie znający tematu wejdzie na taki profil i będzie dzwonił czy pisał , bo będzie ślepo wierzył że się ta pani Kontaktuje z Aniołami .. i podobnie Marakujo ma się to do tej Książki o diecie Św. Hildegardy , wystarczy wtłoczyć cząstkę zamętu i już powstaje inny sens działania i wypowiedzi . Dlatego należy apelować że trzeba uważać co się kupuje nawet w Księgarniach przy Kościelnych . Jeżeli mamy wątpliwości to można zapytać duchownego , choć wiem z doświadczenia że też i Księża nie zawsze mają taką wiedzę bądź nie wierzą w takie rzeczy . Ale mamy wielu wspaniałych Kapłanów , którzy rozeznają dobrze temat .

   • Maggie pisze:

    Sylwio, wielu lekarzy (!) proponuje akupunkturę etc, bo nikt nie wiąże „metod i kuracji wschodnich” z duchowością i zagrożeniami. Niektórzy bioenergoterapeuci działali już za komuny i to przy spółdzielniach lekarskich (!) – nie chcę wymienić nazwiska słynnego a podróżującego nawet do Kanady i USA.
    Kompletny brak wiedzy, a jeśli oponujesz to prowadzi do zasegregowania jako zakutej głowy, a jesli uświadamiasz to jeszcze bardziej potęguje to „promocją” przyklejania łatki z typu kuku i dewotyzmu.

    Oparłam się kilkanaście tygodni temu akupunkturze przy okazji fizjoterapii ale .. mówiąc, że nie chcę żadnych igieł i że nie wierzę w te bajki .. inaczej by mnie zakwalifikowano do czubków, a nacisk był ogromny.
    Wiedzę na ten temat jakie to złe i do czego prowadzi zdobyłam i zdobywam na WOWIT.

    W mediach zaś to normalka aby propagować tzw dobroczynne skutki dla zdrowia i samopoczucia okultyzmem, który nie nosi nazwy okultyzm tylko metoda etc.

    Popatrz choćby na najnowszy film z Robertem deNiro, który 25 września wszedł na ekrany kinowe – senior (z nudów) wraca do pracy na pozycję najniższą/wstępną. Komedia połączona z różnymi wątkami .. ale jest tam i masażystka (rozwódka) i Tai Chi jako relaksacja i gimnastyka no i wszystko w pozytywnym tonie. Przyjemny wdowiec spokojnie i kulturalnie to co staromodne łączy z nowoczesnością i potrafi zyskać sympatię wszystkich (!) pomagając innym i sobie. Zetknięcie się różnych światów i harmonijne połączenie epizodu przez zręczne wplecenie w akcję Tai chi, dzięki któremu starszy pan wraca do spokoju ducha by utrzymać pozytywne podejście do życia. Po filmie wrażenie jak po oglądaniu bajki o Kopciuszku, bo wszystko dobrze się kończy i może dla niektórych … zachęta do praktykowania Tai chi ….

    • Maggie pisze:

     W dobie filmów pełnych agresji raczej z przyjemnością oglądałam ten film, ale zwróciłam uwagę na „drobiazgi”, od których się odżegnuję.

 10. Gosia pisze:

  A ja z kolei nie wiem co o tym sądzić, po prostu zdębiałam

  • bernadetta pisze:

   Zawsze ilekroc widze wpisy na FB ks.Pposackiego mam jakis dystans i niepooj,nie mowie zle o duchownym tylko staram sie trzezwo oceniac pewne wypowiedzi,ta powyzej jest nie do przyjecia jak sie zna koran.

   • wobroniewiary pisze:

    Ja szanuję jako kapłana -ks. jest demonologiem a nie egzorcystą (ci też czasami muszą być egzorcyzmowani, niestety) i chyba za bardzo prze tę ucieczkę od suspensy do kazachstanu wlazł w swój światek a wiadomo kogo tam niestety najwięcej…. + duchy islamu….

    Modlitwa, modlitwa, modlitwa (zwłaszcza że ks. coś przebąkuje o tym, że można by znieść celibat…)

 11. wobroniewiary pisze:

  Kochani, bardzo ale to bardzo potrzebuję modlitwy za pewną bliską mi osobę, która chce zerwać z grzechem i poddać się modlitwie uwolnienia oraz przecięcia złych więzów.
  To będzie trudna walka i potrzebuję waszego wsparcia.
  Obiecałam temu krewnemu że nigdy nie napiszę, kto to jest dokładnie i słowa dotrzymam.
  Jednak od tej pory wiem, że walka będzie ostra, walka wręcz i jazda bez trzymanki.
  Bardzo ale to bardzo potrzebuję waszego wsparcia!

 12. Piotr pisze:

  …… (edycja)

  • wobroniewiary pisze:

   Piotr, już zaczął przez Ciebie pisać czarny dlatego jesteś edytowany
   Napisz maila – poszukam blisko ciebie kapłana ale nie pluj jadem na Kościół i na księży!
   Ty wiesz, że to nie Ty ale Twoi nieproszeni goście i że tylko Kościół jest w stanie ci pomóc, a księża są różni (również „źli”) z dopustu Bożego -zapowiedziany w Fatimie kryzys kapłaństwa.
   Tu trzeba modlitwy a nie wywodów Asmodeusza i Lilith!

 13. Piotr pisze:

  nie nie czarn nie i chce zgody i tyle ale zadzon pod ich numery po chcialem z kaplaem pogadac nikt nie odbiera telefony wylaczone pozdrawiam 🙂 ja nie mowie ze cos oni zle zrobili ale po co w ta akcje sie wlaczyli zobacz sprobuj moze ja sie myle 😛 ja wiem co przezylem z ksiezmi i wiem co robic modlic sie za nich nawet Maryja o to prosi ::) choc specjalista nie jestem a raczej specjalista od wybaczania 😛 pozdrawiam a wiem bo mialem stycznosc ze ksieza boja sie szatana ja sie nie boje i mowie co mam do powiedzenie a mam duze doswiadczenie 🙂

  • Sylwia pisze:

   Piotrze dobrze że się odezwałes , to tak wyczerpujące że zastanawiam się co. I napisać . Pierwsze co musisz zrobić to kontakt z egzorcysta , Adminka ci pomoże poza tym wiesz każdy ksiądz jest inny o czasem nie widzi istoty problemu . Ale wiesz to co się ewidentnie u Ciebie dzieje jest działaniem złego i nie ma co się zastanawiać tylko działać spowiedź nawet co tydzień, komunia, Słowo Boże . I nie szukaj jakichś dziwnych rozwiązań tylko stan w prawdzie w Jezusie . To piszesz że miales do czynienia z tymi zagrożeniami to ją zadaje pytanie zamknąłeś wszystkie furtki sądzę że nie . Czy oddales to Bogu na spowiedzi ? Modlitwa o uwolnienie ale też spotkanie z kapłanem powinna powoli prostowac drogę. To wszystko to proces długotrwały ale do zrobienia , trzeba tylko chcieć . To jest walka duchowa w której ty i Jezus macie wygrać . Nie bez przypadku tu trafiles i się odezwałeś na tej stronie , dziś święto Archaniołów , w tym św. Archanioła Michała -to on cię tu przyprowadził , byś w końcu posprzatal bałagan . I dobrze o tym wiesz że musisz pracować , on będzie szukał różnych ,zaczepek , ale ty masz broń modlitwę . I ww żaden sposób nie dyskutuje się z nim gdy słyszysz jego głos. Masz robić swoje modlić się wytrwale .

   • wobroniewiary pisze:

    Zanurzam Piotra teraz w Przenajświętszej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa i w Imię Jezusa odrzucam od siebie wszelkie bluźnierstwa i złe słowa wypowiadane do mnie przez złego ducha (sms-y i szydercze wyzwiska)
    Panie Jezu On jest Twój a nie ich i Ty się tym zajmij

    Mateczko ochroń nas płaszczem Swej Opieki! Amen Amen Amen

    Ave Maria, gratia plena….

   • Sylwia pisze:

    Możesz opuścić to bagno tylko nie ustaj w walce , po za tym alkohol to nie rozwiązanie tylko kolejny problem dla ciebie , kolejne Zniewolenie.

  • Maggie pisze:

   @Piotr:
   Można być przy telefonie i telefon jakimś „dziwnym trafem” nie zadzwoni.

   W dzień śmierci mojej mamy (umarła 2 tygodnie przed powrotem/wypisaniem do domu) dzwoniłam z Kanady uparcie i wielokrotnie do niej, a leżała w paroosobowym pokoju (!) i … nikt nie odbierał telefonu (komórki, która była naładowana kartą i O’K). Zadzwoniłam pełna jakichś dziwnych przeczuć do siostry, która dzień wcześniej była u niej ale, że przemokła doszczętnie, nie wybierała się do niej tego dnia lecz znów następnego. Mój brat tego dnia z nią rozmawiał.
   Męczył mnie jakiś dziwny smutek ale ukryłam to i pojechałam „w nie sosie” do Niagary. Kiedy wróciłam po paru godzinach .. miałam wiadomość na maszynie.
   Telefon dziwnym „trafem” nie dzwonił .. lub nikt „dziwnie” nie słyszał i na oddziale nie zauważyli nawet, że odeszła – i wieczorem na obchodzie było to zaskoczeniem.

   Jak widzisz można dzwonić ale telefon nie dzwoni… dziwnym trafem … bo jeśli dzwoni uporczywie to ktoś w końcu (!) zwróci uwagę na „taką muzyczkę”.

   Jezu Ty się tym zajmij

   • Maggie pisze:

    Bestia zgasiła mi IPad, więc powtórzę to na co zwróciłam uwagę:

    Piotrze nie przeceniaj swoich możliwości i wiedzy,jako, że może to być zwodnicze i nadęte pychą.
    Doświadczenie napewno wzbogaca i pozwala wiele dostrzegać.

    Jeśli coś zauważysz u księdza to módl się za niego, bo on też jest człowiekiem … i do tego … znienawidzonym do n-tej potęgi przez kosmatego – nie wtóruj więc w chórze złemu, ale się pomódl.

    Jezu Ty się tym zajmij – nie omieszkaj w ten sposób prosić i miej ufność

    • Maggie pisze:

     Co więcej nie miałam na ekranie wpisów, przed za moimi, kiedy pisałam te ww słowa, nie widziałam więc: @: Wobroniewiary, Sylwia, i Seba ..
     Teraz się pokazały, kiedy 2 moje komentarze weszły na forum .. „dziwnym trafem”

     Jezu ufam Tobie, Jezu wielbię Ciebie, Jezu kocham Ciebie.

     Jezu Ty się tym zajmij.

    • Maggie pisze:

     Było: przed i za moimi, kiedy ..

    • Sylwia pisze:

     Maggie , masz rację z tym telefonem i dokładnie tak jak piszesz , Piotr pokazuje nam swe doświadczenie od strony zła , pokazuje nam się jako człowiek który ma za sobą mnóstwo złych spraw . I myślę że pora by zrobił z tym porządek a nie topił tego w alkoholu . On ma wiedzę ale tak jak mówisz wiedzę ze złej strony i tej wiedzy musi się pozbyć . Zły nie cierpi księży dlatego im też rzuca kłody pod nogi , też czasem i kusi ale im potrzeba modlitwy , gdyż oni są sługami Bożymi . Piotrze ty nie módl się za nas tylko módl się za siebie , bo ci tej modlitwy potrzeba ! my zaś będziemy się modlić za ciebie , byś w końcu zrobił porządek . Siedem lat to wiele i czas naprawić swe życie , oddać życie Jezusowi . Jezu ty się tym Zajmij !

    • wobroniewiary pisze:

     Piotr ma na pewno problem duchowy, jego lokatorzy dali o tym znać aż nadto.
     W końcu są też duchy alkoholizmu i jedne wygania drugimi, ale teraz musimy go wysłać do egzorcysty albo do szpitala duchowego w Pińczowie.

    • wobroniewiary pisze:

     Te rzeczy ie pisał Piotr a jego lokatorzy, ja już wiem, że tam jest wielki problem duchowy, dlatego Piotr jest na stałej moderacji.

 14. kasiaJa pisze:

  Tym, którzy jeszcze nie mieli okazji obejrzeć…
  http://www.cda.pl/video/15535139

 15. seba pisze:

  Lublin , ul.Zielona3, Ks.Egzorcyści:O.Radomir i ks.Sarzyński.

  • wobroniewiary pisze:

   Seba, jest też karmelita, o. Wojciech na Świętoduskiej , potem ks. Marian w Krężnicy Jarej. Tego jest dużo – dla samego woj. lubelskiego. Ale nie każdy jest z lubelskiego. Ja wożę ludzi do każdego z nich nich i do ks. Jana do Wąwolnicy, ale są też inne województwa i znani księża jak choćby ks. Piotr Markielowski w Kielcach czy w Jarosławiu 😉
   Moją krewną osobę wiozę na Zieloną a znajomych mam umówionych na Świętoduskiej, Bogusię i Teresę zawiozłam do Wąwolnicy – wiec jak sam widzisz, miejsc jest wiele

   No i jest szpital duchowy w Pińczowie (4 dni masz dla siebie na stałe kapłana, rozmów spowiedzi do bólu…)

 16. wobroniewiary pisze:

  A tak w ogóle, na marginesie- na wszystko jest jedno lekarstwo – Eucharystia i Różaniec Święty.
  Ja wszystkim, którzy mają dzieci, z serca polecam różaniec za dzieci ❤
  No i naszą Różę Różańcową 🙂

 17. seba pisze:

  Pięknie, że rozwijasz ten charyzmat z łaską bożą.Chwała Panu! Ostatnio O.Jan podesłał osobę O.Radomirowi 🙂 Obaj są świętymi kapłanami.

 18. seba pisze:

  Bez Maryji i ròżańca „sercem” ,nie ma walki duchowej z siłami zła.

 19. seba pisze:

  I jeszcze jedna rada zod O.Charbela dla braci i siòstr z tego forum „Nie wchodź w dialog z diabłem, zakończ rozmowę zanim padnie pierwsze słowo”.Z Bogiem.

 20. wobroniewiary pisze:

  Piotrek, masz adres dla Ciebie – szpital duchowy w Pińczowie (od o. Witko, o Knapczyka i innych)

  http://www.sekretariatewangelizacji.pl/informacje/9

 21. Piotr pisze:

  tak jest to taniec demonow bo nie panuje sie nad tym, co gorsza sam OSHO mowil ze przy dluzszej praktyce tego nastepuja zmiany w strukturze mozgu, niby tam cos ma sie otworzyc w mozgu na oswiecenie – to jest naprawde niebezpieczne, sam pamietam ze po kilku razach mialem przeszywajace kłucie w głowie przestraszyłem sie i to rzuciłem 😛 i CHWAŁA BOGU :))

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s