O. Marek Skowronek OFM: Zwycięstwo przez Niepokalaną przyjdzie! Tylko odmów codziennie choć jedno Ave Maria o ocalenie chrześcijaństwa

Kazanie wygłoszone w bazylice Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach
w XXV Niedzielę Zwykłą w dniu 20 września 2015.
Franciszek Marek Skowronek OFM

Drodzy wierzący w Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
Kto jest większy? Kto jest ważniejszy?
papież czy wiejski proboszcz
lekarz czy sprzątaczka
minister czy górnik
mąż czy żona
rodzice czy dzieci
ja kapłan czy Ty nie kapłan?

Siostro moja, jesteś piękniejsza niż inne?
Bracie mój, jesteś mądrzejszy niż inni?
masz ładniejsze … sznurówki?
masz złoty … pasek na brzegu filiżanki?
byliście na urlopie, może w Hiszpanii, w Ziemi świętej?
inni było stać zajechać tylko na Trzy Stawy na Muchowcu.
Jesteś lepszy? Jesteś pobożniejsza?
Posiadasz więcej?
i dzieci takie zdolne, a inne to niby byle jakie?
I zawsze wszystko wiesz najlepiej, lepiej od samego Boga,
i zawsze poprawiasz wszystkich, i poprawiasz samego Boga!

Czym się chełpisz?
Że  masz 100 złotych albo 100 000 więcej na koncie?
że się dorobiłeś, że coś osiągnąłeś?
„Nie miałbyś niczego, gdyby ci nie dano z góry”.
„Bez Boga ani do proga”!
„Pan podtrzymuje całe moje życie” – śpiewaliśmy w psalmie responsoryjnym.

Niepokalana z różańcemNawet palcem swoim nie ruszysz, gdyby Bóg nas nieustannie nie podtrzymywał w istnieniu i działaniu. Gdyby Bóg się na jedną sekundę odwrócił od swojego stworzenia, to cały wszechświat łącznie z człowiekiem zapadłby się w totalny kolaps, w zupełne unicestwienie. „Pan podtrzymuje całe moje życie”.

Zaorałeś pole i plon tobie przyniosło… Dziękuj tylko Bogu a nie sobie, nie technice, bo gdyby Bóg tobie nie pobłogosławił: siłami, chęciami, i zdolnościami, to nawet nie miałbyś siły płakać, leżąc bezsilnie u progu twojego pola lub domostwa.

O co więc tobie w życiu chodzi?
Kim jesteś? Dokąd zmierzasz? Jak chcesz żyć? Jak będziesz żyć?
A czy ucałowałeś krzyż święty ubiegłej niedzieli, jak kaznodzieja nas zachęcał?

A dziś gdy wyjdziesz po Najświętszej Ofierze Jezusowej Mszy czy znowu będziesz się chełpić?, znowu będziesz obmawiać, krytykować, może już na placu klasztornym, a potem dalej w domach, znowu będziesz się z innych wyśmiewać, nie szanować, przeklinać, wyzywać? i wiele złego więcej?
I dalej, w pracy? A w pracy to nie ty winny, to inni, bo wszyscy…
A co mnie inni obchodzą? Ja muszę siebie obchodzić i ty siebie!

I nadal będziesz się wynosił nad bliźniego swego?
I znęcał się, i ranił, i zabijał: spojrzeniem, słowem, czynem? myślą?

„Kto ma uszy do słuchania niechaj słucha”!

Siostro i bracie.
Zdejmij koronę ze swojej głowy, bo i tak jej nie masz.
Odrzuć z twarzy i ze serca wszystkie maski i wszelkie sztuczne udawanie, wszelkie pozy. Bądź sobą, jak Bóg Cię stworzył.
Zacznij oddychać Miłością, zacznij oddychać swoim Bogiem, i żyć tylko dla swojego Boga, bo tylko dla Boga żyjesz.
I zbrudź swoje kolana. W pył ziemi padnij przed Krzyżem Jezusa, klęknij i na kolanach trwaj. To jest jedyna godna stworzenia postawa wobec swego Stwórcy. A doświadczysz Miłości, a serce twoje zacznie miłością żyć.
Bo wszystko dobrego co masz, i wszystko dobrego czym i kim jesteś, masz od Boga.

A Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Bóg sam jest pokorny.

Słyszeliśmy dziś w Ewangelii: Apostołowie „posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy”! I zaraz zamilkli zawstydzeni, gdy Jezus ich o to zapytał.
My jako dorośli mamy się zawstydzać więcej niż dzieci.
Bo „jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!”. „Kto się wywyższa, niech będzie poniżony”. Bacz więc na siebie, bo jesteś sługą, i to sługą nieużytecznym, mówi Jezus, bo nic specjalnego nie czynimy, to co nam zostało powierzone do wykonania, a nadto w tym zostaliśmy obdarowani przez Boga i wyposażeni darami, byśmy służyli.

Jak dzieci w przedszkolu idąc na spacer parami trzymają się za rękę, tak nieco podobnie, idą, jakoby parami: grzechy i cnoty, 7 grzechów głównych i 7 cnót głównych:

Cnoty

Pomiędzy grzechami a cnotami jest przepaść, na razie jeszcze, z łaską Bożą do przebycia. Pracuj więc pilnie nad sobą. Gdy jednak pójdziesz za grzechami wpadniesz w końcu w przepaść piekła, skąd się już nie wydostaniesz.
„Kładę przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj” mówi Bóg.

Przyozdób więc swoją głowę koroną cnót. Przyoblecz się w zwycięski wieniec pokory, hojności, czystości, miłości, umiarkowania, cierpliwości, pracowitości, bo idziesz do Nieba, a nie ku zatraceniu, bo jesteś człowiekiem Bożym, a nie byle jakim, bo masz być wielkim, bo wszyscy mamy być wielkimi.

A ta największa, Niepokalana Panna Maryja, mówi nieustannie „oto ja Służebnica Pańska”. I jako Królowa nieba i ziemi pozostaje pokorną Służebnicą Swego Boskiego Syna, a dla Niego pokorną Służebnicą dla nas ludzi, i służy Tobie i służy mnie.

Nie ma innego prawdziwego chrześcijanina, jak tylko tego który jest sługą, bo i „Jezus przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć”. Jesteśmy sługami Sługi. To największe wyróżnienie. Jesteś sługą Sługi! Chrystus Sługa! Wpatruj się w swego Boskiego Mistrza. Naśladuj Jezusa, a będziesz w Niebie.

„Jezu cichy i serca pokornego – uczyń serca nasze wedle Serca Twego”.

A pokora to nie jest zwieszona głowa. Pokora to hart ducha, to odwaga.

Z pokory Boga Jezusa i Jego Krzyża płynie wszelkie nasze zwycięstwo.
A wiecie, pamiętacie? – toczymy bój z wrogami zbawienia. Jesteśmy w stanie wojny – z całym piekłem!
„A zwycięstwo gdy przyjdzie, przyjdzie przez Niepokalaną”, wołał prymas dwóch tysiącleci, kardynał August Hlond, wielki i święty syn ten naszej polskiej, śląskiej ziemi. To on już zawierzył Naród Polski i Ojczyznę naszą, od Piekar przez Jasną Górę pod obronę Maryi Niepokalanej. To jego dzieło zostało dalej tylko kontynuowane, odnowionymi Ślubami Jasnogórskimi. To on wyznaczył drogę dla Polski.
Zwycięstwo przez Niepokalaną przychodziło wielekroć w historii naszego narodu, i przyjdzie ponownie.
Pozwólcie, że u końca wspomnę tylko jedno.

Ponad 300 lata temu powołany został z woli Bożej, największy z polskich królów, Jan III Sobieski.
W 1683 roku na rozpaczliwe wołanie przerażonej i bezsilnej Europy, przeoranej nienawiścią islamu, „zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego… zasądźmy go na śmierć haniebną” – wciąż aktualne przez wieki słowa z Księgi Mądrości, na rozpaczliwe wołanie przerażonej Europy, stojącej o krok od unicestwienia, od zagłady; na mocne a pokorne wołanie prośby papieża, polski król Jan III Sobieski wyrusza od polskiej Ostrej Bramy, od Matki Bożej. Ciągnie  poprzez inne maryjne sanktuaria, zbierając polskie rycerstwo, przez Jasną Górę idzie, i staje w końcu w Piekarach Śląskich przed cudownym Obrazem Piekarskiej Panienki. Na wyprawę wojenną idzie ze swoją rodziną i całym dworem. Jego małżonka królową Marią, zwaną Marysieńką, ich dwaj synowie królewiczowie, z nim idą aż do granic Polski. Obozem się rozbija pod Piekarami. Staje w Piekarach by Maryi Piekarskiej oddać hołd i tam błagać o pomoc.

Zanim jednak tak daleko dojechał, na długo drogi przedtem, zsiada z konia, zdejmuje z głowy koronę królewską, i pieszo do Najświętszej Maryi Piekarskiej podąża. Tam pada na kolana i poprzez Jej wstawiennictwo Piekarskiej Hetmanki błaga Boga o pomoc. Godzinami tam trwa na modlitwie. Tam we Mszach świętych uczestniczy. Tam przyjmuje Komunię świętą. Ówczesny drewniany kościół w Piekarach był mały, mógł pomieścić około 200 osób, nawet dla dworu królewskiego to nie wystarczało. Całe rycerstwo stało więc na zewnątrz, zupełna większość nawet nie słyszało co się działo, ale wszyscy na kolanach trwali na modlitwie i błagali Boga o pomoc, poprzez przyczynę Piekarskiej Królowej.
Stamtąd wyrusza na odsiecz Wiednia. Od tego samego dnia, tj. gdzieś krótko po połowie sierpnia, codziennie w Piekarach kilka tysięcy osób trwają na modłach i we Mszach świętych, błagając Boga o miłosierdzie.

12 września, polski pokorny król, zostaje wywyższony zwycięstwem nad muzułmańskim szataństwem.
Zaiste „Wielbi dusza moja Pana, gdyż wielkie rzeczy uczynił Wszechmocy; rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, a wywyższył pokornych”.

Umiłowani moi, od kilkunastu dni, tych wrześniowych tego roku, od Piekarskiej Panienki płynie gorące wezwanie do wielkiej pokornej modlitwy, byśmy na kolana padli i modlili się, i tak objęli Polskę, Europę i świat. To wezwanie już jest odpowiedziane przez wielu, tak w naszym kraju, jak i w Europie, przybywa osób, które tak się modlą, a intencja którą Matka Boża podała jest:

„Błaganie do Najświętszego Serca Pana Jezusa pod płaszczem opieki Niepokalanej Zwycięskiej Piekarskiej Panny Maryi o chrześcijaństwa ocalenie i dusz wszystkich zbawienie.”

Proszę Was, proszę Cię, abyś codziennie, codziennie przynajmniej jedno Ave Maria, jedno Zdrowaś Maryjo odmówił, proszę Cię. Najchętniej i cały różaniec.
Zwycięstwo przez Niepokalaną przyjdzie!
© Marek Skowronek

******

Marakuja, dzięki której mamy tę homilię, pisze:
Powstała przy Bazylice Franciszkańskiej w Katowicach i powiększa się grupa modlitewna, która modli się taką oto intencją, którą napiszę na końcu. Jak wiemy z historii, Król Jan III Sobieski idąc na Wiedeń od Ostrej Bramy przez Jasną Górę i Piekary we wszystkich tych i innych Sanktuariach Maryjnych w drodze będąc błagał Pana Boga o ocalenie za wstawiennictwem naszej Królowej Polski Matki Bożej. W Piekarach – na długo zanim zbliżył się do piekarskiego wzgórza zszedł z konia, zdjął koronę i tak szedł, aż uklęknął przed Maryją z całym orszakiem i bardzo długo się modlili wszyscy. Potem podczas gdy ruszyli na Wiedeń i była bitwa, na piekarskim wzgórzu trwały ciągle modlitwy i odprawiano Msze Święte. uważa się, że Maryja jako Piekarska Pani nam dopomogła. Nazywana jest Zwycięską. Ojciec Franciszek OFM z katowickiej bazyliki poprosił mnie o upowszechnianie tej intencji, aby jak najwięcej osób się do niej włączało. Oto ona:

”Błaganie do Najświętszego Serca Pana Jezusa pod płaszczem opieki Niepokalanej Zwycięskiej Piekarskiej Panny Maryi o chrześcijaństwa ocalenie i dusz wszystkich zbawienie.”

Jak napisał mi Ojciec – intencje podała sama Piekarska Pani.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Homilia, Wydarzenia i oznaczony tagami , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

24 odpowiedzi na „O. Marek Skowronek OFM: Zwycięstwo przez Niepokalaną przyjdzie! Tylko odmów codziennie choć jedno Ave Maria o ocalenie chrześcijaństwa

 1. Elżbieta pisze:

  Zapadły w moje serce te słowa.Amen.

 2. Ania pisze:

  Bóg zapłać ojcu Markowi.
  Różaniec nas uratuje

 3. Marek pisze:

  Komunia dla rozwodników w nowych związkach? Papież mówi NIE

  Od bez mała już dwóch lat trwa w Kościele ożywiona dyskusja na temat aktywnych seksualnie rozwodników w nowych związkach. Jak do tej pory najwięcej uwagi przyciągało stanowisko papieża Franciszka, które wydawało się nie być jasne. Franciszek w znanych w mediach wypowiedziach nigdy nie powiedział pomysłowi dopuszczenia tych osób do sakramentów ani „tak”, ani „nie”.

  Okazuje się jednak, że Franciszek mówił o sprawie bardzo jednoznacznie już…w 2013 roku. Propozycję dopuszczenia takich osób do Komunii świętej po prostu wyśmiał, stawiając ją w wyraźnie krytycznych słowach obok takich wymysłów, jak wyświęcanie zakonnic na księży. Nie wiedzieć czemu, wypowiedź, w której padają te słowa, została ocenzurowana przez służby prasowe Watykanu i w zasadzie nie przebiła się do publicznej wiadomości…
  http://www.fronda.pl/a/komunia-dla-rozwodnikow-w-nowych-zwiazkach-papiez-mowi-nie,57479.html

  • wobroniewiary pisze:

   Biedna Mery i jej wyznawcy…..

   O jej co to będzie? Znów napiszą, że fronda i my to agenci na usługach złego, bo kłamiemy, przecież papież to fałszywy prorok i basta.
   Biedni zniewoleni bestią kłamstwa.
   Ale jak to było?
   Aha, już wiem Egzorcysta Abberton powiedział że to duch Jezebel, uwolniona powiedziała „teraz jestem zadowolona z Franciszka”

   https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2015/04/01/egzorcysta-john-abberton-egzorcyzmowalem-osobe-zniewolona-wielka-iloscia-duchow-z-powodu-oredzi-mbm/

   • wobroniewiary pisze:

    „Teraz jestem zadowolona z Papieża Franciszka” – powiedziała po egzorcyzmie i uwolnieniu od złych duchów!!!

    Podczas jednej z sesji, modliłem się szczególnie w intencji duchów jakie weszły w tę kobietę poprzez Marię Bożego Miłosierdzia. Właśnie wtedy zaczęła gwałtownie się trząść na krześle i została rzucona na podłogę, gdzie zaczęła się tarzać, i zaczęła krzyczeć. Gdy uklęknąłem obok niej, modliłem się przeciw duchowi Jezebel – duchowi, który jest powiązany z fałszywymi proroctwami. Gdy to zrobiłem, oczy tej kobiety błysnęły i zaczęła patrzeć prosto na mnie wzrokiem pełnym gniewu. Potrzebowaliśmy więcej sesji. Podczas jednej, zostało uwolniona z czegoś ‚wielkiego’, i jak odchodziła do domu, powiedziała: „Teraz jestem zadowolona z Papieża Franciszka”.

   • Sebro pisze:

    Tak sobie dziś skojarzyłem, że będziemy z Kasią na pielgrzymce we Włoszech właśnie w trakcie Synodu. Z jednej strony obawa, że w Rzymie może być większa ilość pielgrzymów na audiencji generalnej, a z drugiej mam świadomość tej łaski, którą doświadczymy.

    Od razu napiszę, że zawieziemy tam i Wasze intencje, które wzbudzicie w sercach. Nie będziemy zbierać ich na papierze, bo i takich możliwości nie mamy, ale wszystko dzieje się w sferze duchowej I stanie się nam wg wiary naszej.

 4. Marek pisze:

  Kard. Sarah o małżeństwie: Diabeł zwodzi także ludzi Kościoła!

  Kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przestrzegł wiernych Kościoła przed zakusami diabła. Szatan chce wmówić zarówno świeckim jak i duchownym, że w sprawach małżeństwa i seksualności możliwe są łatwe rozwiązania. Nie, tak nie jest! Bożą drogą jest uzdrowienie i odrzucenie grzechu, nigdy pójście na łatwiznę!

  Kardynał wygłosił swoje przemówienie na Światowym Spotkaniu Rodzin w Filadelfii. Ostrzegł bardzo wyraźnie przed rozmiękczaniem nauczania katolickiego na temat małżeństwa i rodziny. Dodał, że tylko pokuta jest początkiem indywidualnego uzdrowienia.

  „Sercem diabelskiego kłamstwa jest to: ‘Bóg chce, byście się ograniczyli. Nie chce widzieć, że wasze życie jest spełnione. A więc spełniajcie się tak, jak sądzicie, że jest najlepiej!’” – powiedział kardynał.

  „Nawet członkowie Kościoła mogą być kuszeni, by rozmiękczać nauczanie Chrystusa na temat małżeństwa i rodziny” – kontynuował. „Wszyscy zranieni przez osobisty grzech i przez grzech innych – rozwodnicy, osoby żyjące w separacji, żyjący w konkubinacie, którzy się do siebie zbliżali, ci w związkach homoseksualnych – mogą i muszą znaleźć w Kościele miejsce dla uzdrowienia, bez żadnego wytykania ich palcami” – wzywał kardynał.
  Cały tekst: http://www.fronda.pl/a/kard-sarah-o-malzenstwie-diabel-zwodzi-takze-ludzi-kosciola,57490.html

  • Maria z Warszawy pisze:

   No to może w odpowiedzi Markowi kolejny cytat z książki Frossarda „36 dowodów na istnienie diabła”. W jednym z pierwszych listów diabeł pisze o stosunku katolików do szatana:
   „Średniowiecze widziało mnie wszędzie, a przecież nigdzie mnie nie było. Popędzany przez waszych egzorcystów , odpychany przez niepowstrzymane fale wody święconej, która zalewała mi twarz niczym morskie bałwany, przekreślany niezliczonymi znakami krzyża, na wpół uduszony przez wasze szkaplerze, stawiany pod pręgierzem na kapitelach waszych katedr, zredukowany zostałem przez waszych kaznodziejów do biblijnego obrazu Węża. A przecież to obraz fałszywy(…)Mam wielce niemiłe wspomnienia z tamtych czasów i już dosłownie nie widziałem jak się z tego wyplątać, kiedy przyszła mi do głowy myśl genialna. Wylansowałem słowo „obskurantyzm”, pochwycone od razu z entuzjazmem przez waszych humanistów, którzy mu zapewnili świetną karierę(…) Następnym przejawem geniuszu-nie jestem skarbcem w tej dziedzinie-było mówienie o „wieku ” lub „filozofii Oświecenia” dokładnie wtedy, gdy wygasały płomienie duchowości i kiedy w waszych salonach błyszczało tylko coś w rodzaju fosforyzujących ogników, krótkotrwałych i z lekka pachnących siarką, co w waszym języku nazywa się esprit. Mój wiek XVIII uda ł mi się nadspodziewanie dobrze. Wolter uchodził wtedy za światło stulecia. Byle kto mógł wynieść z lektury jego dzieł miłe wrażenie, że jest niesłychanie inteligentny, a przecież tego właśnie trzeba, żeby pozyskać klientelę. Człowiek Średniowiecza, który wynalazł prawa dla zakonów rycerskich i dwornej miłości, był uważany za nieokrzesanego draba. Tymczasem markiz de Sade ze swoim zestawem instrumentów sadystycznych, obrzydliwością językową i haniebnym bigosem perwersji seksualnych uchodził za wzór wyrafinowania. Można dostać zawrotu głowy od tych przeinaczeń. Najlepiej bawię się, kiedy widzę, że w waszym pojęciu Napoleon to wielki sentymentalista(…). Zdaje się wam, że robicie, co wam się podoba, a tymczasem spełniacie moją wolę szybko i dokładnie. Zaledwie sformułowałem życzenie, a już zabieracie się do wykonywania….”
   w innym liście mówi:
   „Przewrotna moralność ma swój odpowiednik w zboczeniach obyczajowych. W tej dziedzinie, pod moją batutą, robicie piorunujące postępy. Słyszałem jak młody klecha niefrasobliwie udawadniał, że Pismo Święte wcale nie potępia pederastii i że Sodoma zginęła z zupełnie innych powodów niż ten, który jak dotąd, od 4 czy 5 tysięcy lat, uchodził za przekonywający”.

 5. Gosia pisze:

  Słowacja rozpocznie procedurę zawieszenia członkostwa w Unii Europejskiej
  Premier Fico postawił sprawę jasno; tzw. uchodźców i tak nie przyjmiemy, a z UE możemy się pożegnać. Chyba, że się opamięta i zreformuje.
  http://pl.blastingnews.com/europa/2015/09/slowacja-rozpocznie-procedure-zawieszenia-czlonkostwa-w-unii-europejskiej-00573731.html

 6. AnnaSawa pisze:

  Przeciwko „kudłatej” zawierusze !!! Jeszcze raz dla przypomnienia, z jakiego gruntu wyrosła i tworzyła się Europa – CYWILIZACJA ŁACIŃSKA.
  Podstawowe zasady Cywilizacji Łacińskiej Trzy fundamenty Cywilizacji Łacińskiej:

  Rzymskie prawo.
  Filozofia grecka.
  MORALNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA.

  Podstawowe zasady Cywilizacji Łacińskiej:

  Moralność zgodna z nauką Kościoła katolickiego.
  Nawet polityka i wojna nie są wolne od ograniczeń etycznych.
  Wyższość moralności nad prawem – źródłem prawa jest moralność – nie znaczy to, że prawo to kodyfikacja moralności, ale że prawo musi być zgodne z moralnością, czyli mogą istnieć nieskodyfikowane prawa moralne, ale wszelkie ustawy muszą być zgodne z moralnością.
  Stale rosnące wymogi etyczne i doskonalenie prawa w oparciu o nie.
  Władzę i poddanych obowiązują te same prawa moralne.
  Władza hierarchiczna z silnym samorządem.
  Zdolność społeczności do samoorganizacji, do samonaprawiania się, do oddolnego działania, czyli do pracy organicznej.
  Różnorodność i dążenie do równania wzwyż, ku najbogatszemu, ku najmądrzejszemu, ku najlepszemu.
  Dualizm prawa, które dzieli się na prywatne i publiczne. I tak samo władztwo nad terenem podzielone jest między właściciela i suwerena.
  Relacja między prawem a wolnością polega na tym, że wolność każdego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się prawo drugiego.
  Zwierzchnictwo władzy duchowej nad świecką.
  Tolerancja religijna i rozdzielenie władzy cywilnej i duchowej.
  Święte prawo własności – szczególnie ziemi i nieruchomości.
  Samodzielność i niezależność ekonomiczna ludzi.
  Małżeństwo monogamiczne kobiety i mężczyzny.
  Nadrzędność rodziny, czyli ojca i matki z dziećmi nad rodem, czyli wszelkimi krewnymi.
  Armia w postaci pospolitego ruszenia, czyli ochotnicza.
  Czas jest dobrem, które trzeba szanować, zagospodarowywać, oszczędzać. Istnieje więź poprzez pokolenia, historyzm, współodpowiedzialność za przeszłość i przyszłość, wspólna świadomość historyczna.
  Naród, jako naturalny związek duchowy, oparty na dobrowolności.

  Klasyczny kanon edukacyjny Cywilizacji Łacińskiej – Siedem Sztuk Wyzwolonych:

  Trivium:

  Gramatyka,
  Logika,
  Retoryka.

  Quadrivium:

  Geometria,
  Arytmetyka,
  Astronomia,
  Muzyka.

  Najważniejsze wartości filozofii greckiej:

  Prawda,
  Dobro,
  Piękno.

  Zasady prawne Cywilizcji Łacińskiej – paremie łacińskie:

  Accusare nemo se debet – Nikt nie musi oskarżać siebie samego. Nie można nikogo przymuszać do zeznawania przeciwko sobie.
  Actor rei forum sequitur – Powód idzie do sądu (właściwego dla) pozwanego.Zasada określająca właściwość miejscową sądu.
  Advocatorum error litigatoribus non noceat– Błąd adwokatów niech nie szkodzi stronom.
  Aequitas sequitur legem– Sprawiedliwość idzie za prawem.
  Alienus dolus nocere alteri non debet – Nikogo nie powinien obciążać cudzy podstęp.
  Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum – Wola spadkodawcy może być zmieniona aż do ostatniego tchnienia.
  Audiatur et altra pars –Niech będzie wysłuchana również i druga strona. Nie potępiaj bez wysłuchania wszystkich argumentów za i przeciw. Daj stronie oskarżonej szansę na skuteczną obronę. Nie feruj bezwzględnego wyroku, jeśli nie jesteś absolutnie pewien swoich racji.
  Bellum nec timendum, nec provocandum–Nie trzeba ani bać się wojny, ani jej prowokować.
  Bis de eadem re ne sit actio – Nie można procesować się dwa razy o to samo.
  Carum est, quod rarum est – Drogie jest to, co rzadkie. To, co jest rzadkie, jest cenne.
  Cedant arma togae – Niech oręż ustąpi przed togą.
  Cessante ratione legis, cessat ipsa lex – Gdy ustaje przyczyna obowiązywania ustawy, traci moc sama ustawa.
  Cogitationis poenam nemo patitur – Nikogo nie karze się za jego myśli. Nikt nie ponosi odpowiedzialności za swoje myśli. Myśli nie podlegają osądowi.
  Commodum eius esse debet, cuius est periculum. – korzyść musi przypadać temu, kto ponosi ryzyko.
  Consuetudo pro lege servatur. – zwyczaj jest traktowany jako prawo.
  Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio – Gdy w słowach nie ma żadnej dwuznaczności, nie należy podnosić kwestii woli.
  Delicta parentium liberis non nocent – Czyny niedozwolone rodziców nie obciążają dzieci.
  Dolum malum facit qui ex aliena iactura lucrum quaerit – Działa podstępnie, kto próbuje osiągnąć zysk z cudzego niepowodzenia.
  Dolus non praesumitur – Złego zamiaru nie domniemuje się.
  Dura lex, sed lex – Twarde prawo, ale prawo.
  Ei incumbit probatio qui dicit non qui negat – Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym kto przeczy.
  Eius est nolle, qui potest velle. – ten tylko może nie chcieć, kto może chcieć.
  Favorabiliores rei potius quam actores habentur – Korzystniejszą [sytuację procesową] mają pozwani niż powodowie.
  Hominem causa omne ius constitutum sit – Wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka.
  Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet – Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi.
  Impossibilium nulla obligatio est – Nie ma zobowiązania, gdy [świadczenie] jest niemożliwe.
  In dubio pro reo – W razie wątpliwości [należy rozstrzygać] na korzyść pozwanego.
  In legibus magis simplicitas quam difficultas placet – W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
  In omnibus quidem, maxime tamen in iure aequitas spectanda sit – We wszystkim, szczególnie jednak w prawie, należy mieć na względzie [zasady] słuszności.
  In testamentis plenius voluntates testantium interpretamur – Wykładnia testamentów opiera się na wnikliwym badaniu woli testatorów.
  Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere– Nieprawidłowe jest wydawanie wyroku lub opinii prawnej bez uwzględnienia całości ustawy, na podstawie jednego jej fragmentu.
  Is damnum, dat qui iubet dare – Ten wyrządza szkodę, kto rozkazuje ją czynić.
  Is fecit, cui prodest – Uczynił ten, komu przyniosło to korzyść.
  Iura non in singulas personas, sed generaliter costituuntur – Prawa są stanowione nie ze względu na konkretne osoby, lecz dla wszystkich.
  Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia – Nauka prawa jest znajomością spraw boskich i ludzkich oraz wiedzą o tym, co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe.
  Ius civile vigilantibus scriptum est – Prawo cywilne jest tworzone dla osób starannych.
  Ius est ars boni et aequi – Prawo jest umiejętnością stosowania tego, co dobre i słuszne.
  Ius publicum privatorum pactis mutari non potest – Prawo publiczne nie może być zmieniane umowami [osób] prywatnych.
  Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi – Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą zagwarantowania każdemu jego prawa.
  Legem bonam a mala nulla alia nisi naturae norma dividere possumus – Dobre prawo od złego możemy odróżnić miarą prawa natury.
  Legem brevem esse oportet – Ustawa powinna być zwięzła.
  Leges ab omnibus intellegi debent – Ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich.
  Leges bonae ex malis moribus procreantur – Dobre ustawy rodzą się ze złych obyczajów.
  Lex posterior derogat legi priori – Ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą.
  Lex retro non agit – Ustawa nie działa wstecz.
  Libera matrimonia esse antiquitus placuit – Z dawna już postanowiono, że małżeństwa są wolne.
  Libertas inaestimabilis res est – Wolność jest rzeczą bezcenną.
  Locus regit actum – Miejsce rządzi czynnością prawną.
  Male nostro iure uti non debemus – Nie powinniśmy źle korzystać [z przysługującego] nam prawa.
  Minime sunt mutanda, quae interpretationem certam semper habuerunt– Jak najmniej należy zmieniać to, co zawsze miało jednoznaczną interpretację.
  Ne eat iudex ultra petita partium – Niech nie wychodzi sędzia ponad żądania stron.
  Ne quis absens puniatur – Nieobecny niech nie będzie karany.
  Neglegentia culpa est – Zaniedbanie jest winą.
  Neminem captivabimus nisi iure victum– Nikogo nie uwięzimy, o ile nie zostanie pokonany prawem.
  Nemo auditur propriam turpitudinem allegans – Powołujący się na własny występek nie będzie wysłuchany.
  Nemo enim in persequendo deteriorem causam, sed meliorem facit – Dochodzenie sprawy przed sądem nie może pogorszyć, lecz jedynie polepszyć sytuację powoda.
  Nemo est iudex in propria causa – Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.
  Nemo ex suo delicto meliorem nam condicionem facere potest – Nikt nie może polepszyć swojej sytuacji w wyniku własnego czynu bezprawnego.
  Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet – Nie można przenieść na drugiego więcej praw, niż ma się samemu.
  Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat – Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą.
  Non exemplis, sed legibus iudicandum est – Należy orzekać na podstawie ustaw, a nie naśladować wcześniejsze rozstrzygnięcia.
  Non numeranda, sed ponderanda sunt argumenta – argumenty należy oceniać nie według liczby, ale znaczenia.
  Non omne quod licet honestum est – Nie wszystko, co dozwolone jest uczciwe.
  Non omnis vox iudicis iudicati continet auctoritatem – Nie każda wypowiedź sędziego ma moc wyroku.
  Nostrum est iudicare secundum allegata et probata – Powinniśmy sądzić zgodnie z przedłożonymi i pewnymi [dowodami].
  Nulla pactione effici potest, ne dolus praestetur – Umową nie można wyłączyć odpowiedzialności za podstęp.
  Nulla poena sine lege – Nie ma kary bez [stosownego przepisu] ustawy.
  Nullus idoneus testis in re sua intellegitur – Nikt nie może być wiarygodnym świadkiem we własnej sprawie.
  Nullus videtur dolo facere, qui iure suo utitur – Uważa się, że nie działa podstępnie ten kto korzysta ze swego prawa.
  Nuptias non concubitus, sed consensus facit. – Nie fakt współżycia ale porozumienie czyni małżeństwo.
  Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti potest – Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko się zdarza, by nie można było jej podważyć.
  Onus est honos qui sustinet rem publicam – Obowiązek jest zaszczytem utrzymującym Rzeczpospolitą.
  Optima est legum interpres consuetudo – Zwyczaj jest najlepszą wykładnią prawa.
  Pacta sunt servanda –Umów należy dotrzymywać.
  Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem – We wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa.
  Prior tempore potior iure – Pierwszy w czasie lepszy w prawie.
  Prius quam exaudias ne iudices –Nie sądź zanim nie wysłuchasz.
  Qui munus publice mandatum accepta pecunia reperunt, crimine repetundarum postulantur – Dopuszcza się zdzierstwa ten, kto sprawując funkcję publiczną przyjmuje pieniądze od zainteresowanych.
  Qui non facit quod facere debet, videtur facere adversarus ea, quia non facit – Jeżeli ktoś nie czyni tego, co czynić powinien uważa się, że czyni przeciwnie, ponieważ nie czyni.
  Quid est enim civitas nisi iuris societas civium – Czym jest bowiem państwo, jeśli nie opartym na prawie związkiem obywateli.
  Quod ad ius naturalre attinet, omnes homines aequales sunt – Zgodnie z prawem naturalnym wszyscy ludzie są równi.
  Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere – To co od początku jest wadliwe, nie może być uzdrowione przez sam upływ czasu.
  Quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobetur – Co wszystkich jednakowo dotyczy, winno być przez wszystkich zatwierdzone.
  Reformatio in peius iudici appellato non licet – Sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać wyroku na niekorzyść odwołującego się.
  Res iudicata pro veritate accipitur – Rozstrzygnięcie sądowe przyjmuje się za prawdziwe.
  Reus excipiendo fit actor – Pozwany w zakresie zarzutu procesowego staje się powodem.
  Salis populi suprema lex esto – Dobro Rzeczypospolitej niechaj będzie najwyższym prawem.
  Satius enim esse impunitum relinqui facinus nicentis quam innocentem damnari – Lepiej pozostawić bezkarnym występek złoczyńcy, niż skazać niewinnego.
  Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – Znać prawa to nie znaczy trzymać się słów ustawy, ale jej treści i mocy działania.
  Secundum naturam est commoda cuiusque rei eum sequi, quem seuentur incommoda – Naturalne jest, aby ten czerpał korzyści z rzeczy, kto ponosi związane z nią ciężary.
  Sententia facit ius inter partes – Wyrok tworzy prawo między stronami.
  Si in ius vocat, ito – Kto został wezwany przed sąd, niech się stawi.
  Silent leges inter arma – Milkną prawa w szczęku broni.
  Summum ius summa iniuria – Najwyższe prawo [bywa] najwyższym bezprawiem.
  Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis, dispositio – W takich samych okolicznościach należy stosować te same rozwiązania prawne.
  Ubi lex, ibi poena – Gdzie jest prawo, tam jest i kara.
  Vanae voces populi non sunt audiendae – Nie należy dawać posłuchu czczym głosom tłumu.
  Venire contra factum proprium nemini licet – Nie wolno występować przeciwko temu, co wynika z własnych czynów.
  Vim vi repellere licet – Siłę wolno odeprzeć siłą.
  Volenti non fit iniuria–Chcącemu nie dzieje się krzywda.

  Moralność chrześcijańska:

  Dekalog:

  Nie będziesz stawiał innych bogów obok Mnie.
  Nie nadużywaj imienia Pana, twego Boga.
  Pamiętaj o dniu odpoczynku, aby go świętować.
  Czcij ojca i matkę.
  Nie morduj.
  Nie popełniaj zdrady małżeńskiej.
  Nie kradnij.
  Nie składaj przeciw drugiemu fałszywego zeznania.
  Nie dąż do zdobycia cudzej żony.
  Ani żadnej rzeczy, która należy do innego.

  Siedem grzechów głównych:

  pycha,
  chciwość,
  nieczystość,
  zazdrość,
  nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu,
  gniew,
  lenistwo.

  Cztery cnoty kardynalne:

  roztropność,
  sprawiedliwość,
  wstrzemięźliwość,
  męstwo.

  Uczynki miłosierdzia co do duszy:

  grzeszących upominać,
  nieumiejących pouczać,
  wątpiącym dobrze radzić,
  strapionych pocieszać,
  krzywdy cierpliwie znosić,
  urazy chętnie darować,
  modlić się za żywych i umarłych.

  Uczynki miłosierdzia co do ciała:

  łaknących nakarmić,
  pragnących napoić,
  nagich przyodziać,
  podróżnych w dom przyjąć,
  więźniów pocieszać,
  chorych nawiedzać,
  umarłych grzebać.

  Siedem darów Ducha Świętego:

  mądrość,
  rozum,
  rada,
  męstwo,
  umiejętność,
  pobożność,
  bojaźń Boża.

  Sześć prawd wiary:

  Jest jeden Bóg,
  Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre nagradza, a za złe karze,
  Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty,
  Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia,
  Dusza ludzka jest nieśmiertelna,
  Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

  Trzy cnoty Boskie:

  Wiara,
  Nadzieja,
  Miłość.

  Ostateczne rzeczy człowieka:

  Śmierć,
  Sąd Boży,
  Niebo albo piekło.

  Najważniejsze dobre uczynki:

  Modlitwa,
  Post,
  Jałmużna.

  Opracował Grzegorz P. Świderski
  http://www.katolickie.media.pl/polecane/publikacje-polecane/4160-cywilizacja-aciska-w-punktach

 7. AnnaSawa pisze:

  RÓŻANIEC I JEGO SIŁA.

  SŁUGA BOŻY KARD. AUGUST HLOND
  POLSKA ODNIESIE DUCHOWE ZWYCIĘSTWO

  * Polska ma zadania duchowe wobec świata całego. Wielkie łaski przygotowuje Bóg Polsce, ale żąda od niej wierności dla siebie i swego Kościoła. Polska oprzeć się ma na zasadach wiary, nie na postępie dzisiejszego pogaństwa. Na Polskę będą zwrócone oczy całego świata, ale wpierw Polska musi się odwrócić od świata i oprzeć się tylko na Bogu.

  * Naród polski będzie miał wielkie posłannictwo. Odrodzi w duchu i prawdzie całe miliony dusz (…). Walki, które Polska poniesie, nie będą o ziemię, lecz o ducha Chrystusowego i Jego Królestwo. (…) Niech się weseli wierny lud polski, bo oto znak Pański ukaże się nad nim, który będzie wybawieniem jego. (…) Niech naród wie, że tylko w Kościele i z Kościołem zwycięży siły nieprzyjacielskie.

  * Polska jest narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny. Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem.

  * Przyjdzie dla Polski dzień, w którym wszyscy przyjaciele odstąpią od niej i zostanie sama, aby się wypełniła wola Boża, a wtedy miłosierdzie okryje ją całą; Polska przejdzie jeszcze swoje ostateczne oczyszczenie, ale potem wiara i miłość zatriumfują w całej pełni. Polska powinna teraz wykorzystać te chwile. Niech nikt nie wątpi, gdy przyjdzie chwila doświadczenia. To oczyści i zjednoczy naród z Bogiem.

  * Polska nie zdaje sobie sprawy z posłannictwa, które ją czeka. Gdyby wiedziała, z jakim upodobaniem oko Boże tu spogląda, dawno już zaprzestano by grzeszyć i obrażać Boga. Jeszcze jakiś czas potrzebny jest do pokuty, a potem Chrystus zmieni całkowicie oblicze tej ziemi. (…) Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń, której Polska, używając, odniesie zwycięstwo, jest różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi inne narody będą karane za swą niewierność względem Boga.

  * Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej w narodzie, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę.

  * Przy pomocy Bożej Polska zwycięży wszystkie podstępy nieprzyjacielskie i jedyna wyjdzie cało na świadectwo wszystkich swoich nieprzyjaciół i ku chwale Bożej. Będzie to wielki triumf dla Kościoła, dla Polski i całego świata. Dopiero wtedy zacznie się prawdziwe Królestwo Boże. Polska ma być cała narodem katolickim. Zbawiciel przygotował Polsce wielkie łaski, ale żąda wielkiego wysiłku od całego narodu. Polska ma być kamieniem węgielnym pod budowę Królestwa Bożego we wszechświecie.

  * Prymas niech wzywa, prosi i nalega lud do poprawy życia, do modlitwy, do codziennego odmawiania różańca. Trzeba obudzić naród z drzemania. Biskupi mają wzywać naród do modlitwy za Ojczyznę. Kapłani niech uczą, proszą, zaklinają lud do modlitwy i pokuty. Świat będzie strasznie ukarany za to, że nie uznał i nie poddał się Bogu. (…)

  * Polska musi podjąć swoje posłannictwo.

  SŁUGA BOŻY KARD. AUGUST HLOND
  http://www.rozaniec.eu/index.php?m=Rosary&a=ShowRosarySectionArticle&rsa_id=39

 8. wobroniewiary pisze:

  REWELACYJNY TEKST KS. DARIUSZA KOWALCZYKA SJ

  Jedno z poleceń, które Bóg dał Izraelitom, brzmi: „Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej” (Kpł 19,34). W Biblii jest wiele pięknych scen pokazujących gościnność. Jezusowe „byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie” (Mt 25,35), to jedno z kryteriów Sądu Ostatecznego. Czy wobec tego wierzący Żydzi z Izraela nie zachowują prawa Bożego, skoro nie przyjmują obecnie uchodźców z krajów islamskich? I czy chrześcijanie nie powinni otworzyć swych domów bez żadnych warunków wstępnych?

  Xavier Leon-Dufour w swym słynnym „Słowniku teologii biblijnej” pod hasłem „Cudzoziemiec” napisał, że Pismo święte starannie odróżnia 3 kategorie cudzoziemców: wrogów, którzy nie mają dobrych intencji, nawet jeśli się uśmiechają; cudzoziemców, którzy może wrogami nie są, ale nie poczuwając się do jakiejkolwiek wspólnoty z krajem, w którym przebywają, pozostają na własne życzenie obcy; oraz cudzoziemcy osiadli, którzy nie są autochtonami, ale stają się pozytywnie związani z narodem danego kraju. Do jakiej kategorii należą cudzoziemcy, którzy dziś przybywają do krajów europejskich? Widząc fakty, mam wrażenie, że tylko niewielu z nich chce stać się cudzoziemcami tej ostatniej kategorii.

  Ludzie, którzy zasadniczo za nic mają nauczanie Kościoła, co więcej, oburzają się, kiedy Kościół zajmuje publicznie stanowisko w sprawach moralno-społecznych, teraz próbują robić Kościołowi rachunek sumienia, czy z dostatecznym entuzjazmem wita cudzoziemców…..

  http://areopag21.pl/post/5085/przyjac-przybysza

 9. julia pisze:

  a mnie właśnie zaatakowało kilka osób na twiterze , które jak wnioskuję popierają LGBT.
  I to z powodu tweetu, który napisałam nt Papieża Franciszka. Media podają , że Obama zaprosił te srodowiska na spotkanie z Papiezem, LGBT utrzymuje, ze Papież sam ich zaprosił.
  Mój tweet mówił, że ci ludzie też są dziecmi bożymi, ale takimi , które nie chcą uznać , że łamią prawo boże. I to się stało podstawą oskarżenia mnie o brak szacunku do ludzi LGBT i cynizm????
  ja sie tylko pytam gdzie?
  a na przykład, że Jezus tez spotykał się z grzesznikami, bo do nich został wysłany, więc Franciszek nasladuje go i spotkanie Franciszka z homoseksualistami nie oznacza poparcia dla stylu ich życia…dostałam odpowiedz ze mam ciasny katolicki umysł…
  kurcze , rozumiem ataki na kościoł, na watykan, nie jeden raz się z tym spotkałam… ale zarzucanie mi cynizmu tam gdzie mówie prawdę , nikogo nie obrażając?
  straszne kompleksy mają ci ludzie. To jak faryzeusze, którzy tak bardzo byli zaślepieni swoim grzechem, że nie chcieli uznac prawdy i woleli zabić Jezusa żeby zamknąc mu usta…niż dopuścić, że łamią boże przykazania.

  • Kasia pisze:

   Dokładnie Julio można tym ludziom tylko współczuć i modlić się za nich,może i wielu z nich też się w końcu nawróci. Przyszła mi do głowy jakiś czas temu taka myśl,żeby modlić się za takich ludzi modlitwą Anioła,którą pezekazał tam dzieciom np.przy odmawianiu różańca po każdej dziesiątce: O Jezu przebacz nam nasze grzechy,zachowaj nas od ognia piekielnego,zaprowadż wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”,jak również:”O Mario bez grzechu poczęta módl się za nami,którzy się do Ciebie uciekamy i za tymi,którzy się do Ciebie nie uciekają,a zwlaszcza za nieprzyjaciółmi kościoła Św.i powierzonymi Tobie”- te modlitwy trzeba nawet odmawiać jak najczęściej szczególnie teraz w obliczu ostatnich wydarzeń

  • Maggie pisze:

   Widzisz Julio, Ciebie atakują oskarżając na zasadzie „wmawiania dziecka w brzuch”, i … sami nie widzą co mają w oku. Grzech OGRANICZA do patrzenia w ten sposób, bo bielmo na oczach to „dar” złego, który jest nierozłączny z podsycaną pychą. Pycha zaś jest bliźniaczą siostrą egoizmu – tam nie ma miłości.

   Kasia ma rację mówiąc, że o.Franciszek idzie jako Namiestnik Chrystusowy. Chrystus zaś przebaczając, mówił i mówi: odpuszczam ale wstań i nie grzesz już więcej.

   Uzyskanie rozgrzeszenia wymaga jednak pewnych WARUNKÓW (!!!) .. ale NIESTETY rozwrzeszczana i zorganizowana w krzyku pycha … solidarnie nie widzi i co więcej nie chce (!!!) widzieć, ani sensu ani istoty: podejścia do bliźniego w potrzebie=podania ręki tonącemu.
   LGBT’owcy żądają aby uznać ich „prawa” i zatwierdzać ich związki jako (?!) sakramentalne !!!!???!!!! .. a co gorsza narzucają swą ideologię=grzech dewiacyjny światu… Dla nas to oczywista prawda, że zło tylko Dobrem się zwycięży, a papież głosi DOBRO i MIŁOŚĆ siejąc aby wzrastało i zaowocowało nawróceniem, by wyrwać kąkol z serc.

   To są naprawdę nieszczęśnicy,a Chrystus mówi również i o nich : Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią.
   Niestety, jak narazie, w ich przypadku, to nie jest tak, że walczą z grzechem, że się kajają nie mogąc się wyrwać „namiętnościom”, odrzucić słabości/skłonności, bo tam NIE ma ani walki ani nawet dobrej woli/chęci ABY się zmienić … jest natomiast straszliwa PYCHA, z którą idzie w parze nienawiść do tych, którzy ich szanują jako bliźnich, próbując uratować ich dla WIECZNOŚCI. Jeśli LGBTQ walczą .. to … z tymi, którzy chcą im pomóc się obudzić i odrodzić powstając kiedy padają z żalem na kolana – to jest paradoksalne.

   Kochana Julio, masz więc kolejny dowód jak ciężko takim ludziom zrozumieć, że widzimy ich jako błądzących bliźnich i że czyn jest zbrodnią nie zaś sama osoba ludzka, że Boże Prawa oparte są na Miłości i służą tylko i wyłącznie Dobru człowieka.

   • Maggie pisze:

    Podsumować ale krótko można to, że papież, tak jak i my widzimy ich jako bliżnich, których serca przysłania/porasta kąkol.

    To ten kąkol trzeba wyrwać, aby serce i duszę NIE zagłuszył chwast= ten kąkol .. bo kąkol w sercu to śmierć, zwłaszcza jeśli trzyma się go na sercu czy wokół serca: w formie ozdobnego wianuszka.

    Mowa o wyrywaniu chwastów, ma znaczenie w sensie wyrywania z serca grzechu. Kąkol kwitnie, może przyciągać oczy ALE .. nie będzie z niego chleba.

 10. julia pisze:

  rozumiem ich postawę, że chcą małzenstw i skutków prawnych związku, ale ten kolega , ktory wciągnął mnie na tt w dyskusję, podaje mi przykład , ze polowa katolików w hiszpanii jest za tym, by mogli homoseksualisci zawierać sluby, ze tylko my Polacy jestesmy tacy wąscy umysłowo, ze nawet kościoł na swiecie idzie z postępem, a my w Polsce nie.
  Odpowiedziałam mu, że nie rozumiem po co im małżenstwo w kosciele, skoro nie rozumieją ze dla Boga zwiazek małz. to zwiazek mezczyzny i kobiety, a skoro chce się uczestniczyć w zyciu wspolnoty koscioła, trzeba jego zasady przyjąć. Koscioł nie moze nazywac grzechu dobrem , bo jakas grupa spoleczna nie radzi sobie ze swoim grzechem i chce by bylo inaczej. jesli chca małzenstwa to droga wolna w USC. I to mnie zdumiewa… po co im sakrament skoro nie uznają podstaw kościoła katolickiego a Biblię nazywają baśnią. Mury im są potrzebne by ładnie było? to do meczetu niech idą, albo do synagogi///

  • mkm80 pisze:

   Julio, jak słyszę te argumenty ( a słyszę je często), że „ze polowa katolików w hiszpanii jest za tym, by mogli homoseksualisci zawierać sluby”, albo że „dwie trzecie polaków chcę uznania koloru niebieskiego za żółty” itp., to opadają mi ręce – to żaden argument! „69% polaków chce głosować na Komorowskiego w I turze” – by podać niedawny przykład.
   „Wąscy umysłowo” a „Kościół na świecie idzie z postępem”, zacofani i średniowieczni a na świecie wszyscy są otwarci i postępowi, homoseksualistów Kościół wyklucza… itp. itd. ile razy to słyszę, a ma to być jak rozumiem argument… Za niedługo, jak się powie, że się lubi cebuli to zaczną wyzywać od cebulowych faszystów i zabronią dyskryminować cebulę. A wydaje się, że w demokracji każdy może mieć własne zdanie…
   Ostatnio powiedziałem w pracy, że od grzechu homoseksualizmu Jezus uwalnia ludzi, a za ten grzech często odpowiedzialny jest demon.. Mieliby kamienie pod ręką to stop procent mnie ukamieniują, o mało nie dostałem nagany do akt. U szefa na dywaniku wylądowałem, pouczył mnie, że takich „agresywnych”, nietolerancyjnych postaw nie akceptuje w pracy a tyradę zakończył nieśmiertelnym: „mamy XXI wiek!”. Odkrycie warte Nobla…
   Ale nie martwię się tym, teraz jest czas Miłosierdzia Bożego, drzwi kościołów są szeroko otwarte dla każdego, najgorszego nawet grzesznika. Jezus wszystkich nas kocha bezgranicznie,bezwarunkowo i po równo, na każdego czeka z błogosławieństwem i morzem Łask.. Ale oczekiwać żeby świadome i celowe trwanie w ciężkim grzechu było akceptowane albo chociaż traktowane z przymrużeniem oka to już bezczelność. Jezus nikogo nie odrzuca, to ja sam poprzez grzech oddalam się od niego, im cięższy ten grzech tym dalej…
   Ile trzeba mieć pychy by próbować zmieniać przykazania Boże?
   Jezu, ufam Tobie!

   • eska pisze:

    mkm80, na przytoczone przez Ciebie przykłady „argumentów”, że większość chce czegoś tam, mam jedną odpowiedź: „Tam, gdzie wszyscy myślą podobnie, nikt nie myśli zbyt wiele.” 😉 (Walter Lippmann)

 11. Marcin pisze:

  Mialem wielka przyjemnosc rozmawiac osobiscie z bratem Franciszkiem. Wspanialy kaplan. Prosze o modlitwe za niego, bo robi wielka prace dla chwaly Bozej.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s