Nowenna do św. Rity – dzień siódmy oraz piąty dzień nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

Siódmy dzień
Święta Rito, ty całą duszą pragnęłaś podzielić boleść cierniowej korony Chrystusa i zostałaś wysłuchana. Boski Oblubieniec w nagrodę twego współczucia i miłości, z jaką rozważałaś Jego mękę, zranił cię cudownie w czoło cierniem swej korony. Do końca życia, to jest lat piętnaście, nosiłaś tę ranę na czole, dziękując Chrystusowi za tę wielką łaskę.
My zaś, zamiast znosić cierpliwie nasze krzyże i troski, którymi Bóg nas nawiedza, smucimy się i narzekamy.
O święta Rito, uproś nam u Jezusa łaskę cierpliwego znoszenia wszystkich utrapień doczesnych, abyśmy przez modlitwę i poddanie się woli Bożej godni byli radować się z tobą w wieczności.
Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej. 
Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Za: kliknij

*****
Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego – dzień piąty

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W piątym dniu:
Pismo święte poucza: „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8,26-27).

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

Modlitwy końcowe (odmawiane w każdym dniu nowenny)

Ojcze nasz…

Módlmy się: Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Ducha Świętego (kliknij) (do prywatnego odmawiania)
Źródło: Kliknij

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Modlitwa, Nowenna i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

5 odpowiedzi na „Nowenna do św. Rity – dzień siódmy oraz piąty dzień nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

 1. Paweł pisze:

  Słowa Matki Bożej z Medjugorja o codziennej modlitwie do Ducha Świętego (oto dwa cytaty z książek z orędziami z Medjugorja): 1.”Drogie dzieci, módlcie się! Wszelki niepokój pochodzi od szatana. Wasza modlitwa powinna doprowadzic do pokoju. Co dzień odmawiajcie VENI CREATOR SPIRITUS (‚Przybądź Duchu Stworzycielu’) i Anioł Pański” (cytat ze str. 23 książki „Posłanie z Medjugorje”, którą napisał Rene Lejeune, a w Polsce wydało Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1992; powyższe orędzie jest opatrzone datami: 15 III 1984 / 22 III 1984). 2.”Módlcie się i pośccie. Pragnę, abyście stale pogłębiali swoje życie w modlitwie. Każdego ranka odmawiajcie modlitwę oddania się Sercu Maryi. Róbcie to w gronie rodziny. Każdego ranka odmawiajcie ‚Anioł Pański’, pięc ‚Ojcze nasz’, ‚Zdrowaś Maryjo’ i ‚Chwała Ojcu’ dla uczczenia Męki Pańskiej, a szóste za naszego Ojca świętego, Papieża. Potem odmówcie ‚Wierzę w Boga’ i MODLITWĘ DO DUCHA ŚWIĘTEGO. I jeśli to możliwe, warto byłoby odmówic różaniec.” (cytat ze str. 253 książki „Słowa z nieba – Wszystkie orędzia z Medjugorja” wydanej w Polsce przez Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1997; powyższe orędzie opatrzone jest datą: „Piątek, 27 stycznia 1984” i znajduje się w części czwartej tej książki, części zatytułowanej: „Rozmowy wewnętrzne Jeleny i Marijany od lutego 1982 do 30 lipca 1987”).

 2. Paweł pisze:

  Tak mało tu dzisiaj komentarzy, że postanowiłem uzupełnic moje
  wczorajsze wpisy o odpustach moim własnym zestawieniem odpustów
  (które sporządziłem na podstawie dostępnych mi przedsoborowych
  książeczek do nabożeństwa oraz łacińskiego Brewiarza Rzymskiego
  wydanego w 1961 roku). Otóż nie tylko modlitwa „Anioł Pański” i nie tylko akty strzeliste,
  lecz także wiele PODSTAWOWYCH modlitw jest obdarzonych odpustami, które istniały już
  PRZED SOBOREM i istnieją nadal w posoborowym Wykazie Odpustów z 1968 roku.
  Do takich PODSTAWOWYCH modlitw odpustowych
  (które obecnie mają „odpust cząstkowy” o mierze zdefiniowanej w Konstytucji
  Apostolskiej „Indulgentiarum doctrina”, a przed soborem
  miały wymienione poniżej odpusty) należą:
  1.Przeżegnanie się „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.”
  – odpust 3 lat; a za przeżegnanie się wodą święconą – odpust 7 lat.
  2.Litanie zatwierdzone do odmawiania publicznego:
  Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa – odpust 7 lat;
  Litania do Najśw. Imienia Jezus – odpust 7 lat;
  Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa – odpust 7 lat;
  Litania loretańska do Najśw. Maryi Panny – odpust 7 lat;
  Litania do św. Józefa – odpust 5 lat;
  Litania do Wszystkich Świętych – odpust 5 lat jest przywiązany
  do tekstu przedsoborowego, który znacznie różni się od
  posoborowego; do tekstu posoborowego przywiązany jest
  „odpust cząstkowy” według posoborowego Wykazu Odpustów.
  3.”Pod Twoją obronę” – odpust 5 lat.
  4.”Wierzę w Boga” (odmówienie Wyznania wiary) – odpust 5 lat.
  5. Akt wiary, nadziei i miłości – odpust 7 lat za odmówienie tych 3 aktów razem.
  6.”Aniele Boży, Stróżu mój, mnie Tobie powierzonego,
  oświecaj niebieską łaską, strzeż, kieruj i rządź. Amen.” – odpust 300 dni.
  7.”Duszo Chrystusowa…” (Modlitwa św. Ignacego Loyoli) – odpust 300 dni; a za odmówienie po Komunii świętej – odpust 7 lat.
  8. Kantyk Maryi „Wielbi dusza moja Pana…”, czyli „Magnificat”
  (z Ewangelii wg św. Łukasza 1,46-55; na końcu odmawia się „Chwała Ojcu…”) – odpust 3 lat.
  9.”Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo…” (Modlitwa św. Bernarda) – odpust 3 lat.
  10.”Przed tak wielkim Sakramentem…” (Hymn eucharystyczny „Tantum ergo Sacramentum”) – odpust 5 lat.
  11.”Uwielbiam Cię nabożnie, Bóstwo utajone…” (Hymn eucharystyczny „Adoro Te devote”) – odpust 5 lat.
  12.”Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca wiernych Twoich i ogień miłości w nich zapal.” – odpust 300 dni.
  13.”Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu…” (Modlitwa do Pana Jezusa Ukrzyżowanego,
  szczególnie zalecana na piątki Wielkiego Postu) – odpust 10 lat.
  14. Psalm 130(129) „Z głębokości…” („De profundis”; na końcu odmawia się „Chwała Ojcu…” i „Wieczny odpoczynek…”) – odpust 3 lat.
  15.”Wieczny odpoczynek racz im (mu, jej) dac, Panie,
  a światłośc wiekuista niechaj im (mu, jej) świeci.
  Niech odpoczywają (odpoczywa) w pokoju. Amen.” – odpust 300 dni.
  16.”Składamy Ci dzięki, Wszechmogący Boże, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.” – odpust 300 dni.

  • Paweł pisze:

   Na nabożeństwach majowych i czerwcowych śpiewa się Litanie i Hymn eucharystyczny „Przed tak wielkim Sakramentem”, dlatego może teraz na czasie będzie zaprezentowanie, jak wyglądają w oryginale (po łacinie) orzeczenia o odpustach dotyczących Litanii i tego Hymnu zawarte w łacińskim Brewiarzu Rzymskim wydanym w roku 1961 (łaciński tytuł tego Brewiarza: „Breviarium Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, Summorum Pontificum cura recognitum”, a jego miejsce wydania i wydawca: „Romae – Turonibus – Parisiis. Sumptibus et Typis Mame.”):
   1. Odpust 5 lat (oraz zupełny pod zwykłymi warunkami za codzienne odmawianie przez miesiąc; a także odpust 10 lat za odmówienie przed Najświętszym Sakramentem) związany z odmówieniem HYMNU EUCHARYSTYCZNEGO „PRZED TAK WIELKIM SAKRAMENTEM” (czyli Hymnu „Tantum ergo Sacramentum”, który napisał św. Tomasz z Akwinu): „Indulg. quinque annorum; decem annorum si duae strophae hymni cum versiculo et oratione coram Ssmo Sacramento recitatae fuerint; plenaria suetis condicionibus, si cotidie devote recitatae fuerint par integrum mensem. Enchir. Indulg., n. 165”.
   2. Odpust 7 lat (oraz zupełny pod zwykłymi warunkami za codzienne odmawianie przez miesiąc) związany z odmówieniem LITANII DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA: „LITANIAE PRETIOSISSIMI SANGUINIS D. N. I. C. – Indulgentia septem annorum; plenaria suetis condicionibus, si per integrum mensem cotidie Litaniae cum versiculo et oratione devote repetitae fuerint. Ioannes Pp. XXIII, 3 martii 1960.”
   3. Odpust 7 lat (oraz zupełny pod zwykłymi warunkami za codzienne odmawianie przez miesiąc) związany z odmówieniem LITANII LORETAŃSKIEJ: „LITANIAE LAURETANAE B. MARIAE VIRG. – Indulg. septem annorum; plenaria suetis condicionibus, si cotidie per integrum mensem litaniae cum versiculo et oratione devote repetitae fuerint. Pius Pp. XI, 28 martii 1933.”
   4. Odpust 7 lat (i zupełny pod zwykłymi warunkami za codzienne odmawianie przez miesiąc) związany z odmówieniem LITANII DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA: „LITANIAE SACRATISSIMI CORDIS IESU – Indulg. septem annorum; plenaria suetis condicionibus, dummodo cotidie per integrum mensem litaniae cum versiculo et oratione pia mente repetitae fuerint. Pius Pp. XI, 10 martii 1933.”
   5. Odpust 7 lat (i zupełny pod zwykłymi warunkami za codzienne odmawianie przez miesiąc) związany z odmówieniem LITANII DO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS: „LITANIAE SANCTISSIMI NOMINIS IESU – Indulg. septem annorum; plenaria suetis condicionibus, si cotidie per integrum mensem litaniae cum oratione devote recitatae fuerint. Pius Pp. XI, 2 ian. 1933.”
   6. Odpust 5 lat (oraz zupełny pod zwykłymi warunkami za codzienne odmawianie przez miesiąc) związany z odmówieniem LITANII DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA: „LITANIAE SANCTI IOSEPH – Indulg. quinque annorum; plenaria suetis condicionibus, si per integrum mensem cotidie litaniae cum versiculo et oratione devote repetitae fuerint. Pius Pp. XI, 21 martii 1935.”

  • Paweł pisze:

   LITANIA DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (z roku 1958, „przedsoborowa”)
   – za jej odmówienie zyskuje się odpust cząstkowy 5 lat
   (Św. Penitencjaria Apostolska, 10 VII 1935)
   Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
   Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
   Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
   Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
   Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
   (za osobne odmówienie powyższego wezwania zyskuje się odpust cząstkowy 500 dni)
   Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
   (za osobne odmówienie powyższego wezwania zyskuje się odpust cząstkowy 500 dni)
   Święta Maryjo, – módl się za nami.
   Święta Boża Rodzicielko, –
   Święta Panno nad pannami, –
   Święty Michale, –
   Święty Gabrielu, –
   Święty Rafale, –
   Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, – módlcie się za nami.
   Wszyscy święci niebiescy Duchowie, – módlcie się za nami.
   Święty Janie Chrzcicielu, – módl się za nami.
   Święty Józefie, – módl się za nami.
   Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, – módlcie się za nami.
   Święty Piotrze, – módl się za nami.
   Święty Pawle, –
   Święty Andrzeju, –
   Święty Jakubie, –
   Święty Janie, –
   Święty Tomaszu, –
   Święty Jakubie, –
   Święty Filipie, –
   Święty Bartłomieju, –
   Święty Mateuszu, –
   Święty Szymonie, –
   Święty Tadeuszu, –
   Święty Macieju, –
   Święty Barnabo, –
   Święty Łukaszu, –
   Święty Marku, –
   Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, – módlcie się za nami.
   Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, – módlcie się za nami.
   Wszyscy święci niewinni Młodziankowie, – módlcie się za nami.
   Święty Szczepanie, – módl się za nami.
   Święty Wawrzyńcze, –
   Święty Wincenty, –
   Święci Fabianie i Sebastianie, – módlcie się za nami.
   Święci Janie i Pawle, –
   Święci Kosmo i Damianie, –
   Święci Gerwazy i Protazy, –
   Wszyscy święci Męczennicy, –
   Święty Sylwestrze, – módl się za nami.
   Święty Grzegorzu, –
   Święty Ambroży, –
   Święty Augustynie, –
   Święty Hieronimie, –
   Święty Marcinie, –
   Święty Mikołaju, –
   Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy, – módlcie się za nami.
   Wszyscy święci Doktorowie, –
   Święty Antoni, – módl się za nami.
   Święty Benedykcie, –
   Święty Bernardzie, –
   Święty Dominiku, –
   Święty Franciszku, –
   Wszyscy święci Kapłani i Lewici, – módlcie się za nami.
   Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, –
   Święta Mario Magdaleno, – módl się za nami.
   Święta Agato, –
   Święta Łucjo, –
   Święta Agnieszko, –
   Święta Cecylio, –
   Święta Katarzyno, –
   Święta Anastazjo, –
   Wszystkie święte Dziewice i Wdowy, – módlcie się za nami.
   Wszyscy Święci i Święte Boże, –
   Bądź nam miłościw, – przepuść nam, Panie.
   Badź nam miłościw, – wysłuchaj nas, Panie.
   Od wszelkiego złego, – wybaw nas, Panie.
   Od grzechu każdego, –
   Od gniewu twego, –
   Od nagłej i niespodzianej śmierci, –
   Od sideł szatańskich, –
   Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, –
   Od ducha nieczystości, –
   Od piorunów i gwałtownej niepogody, –
   Od plagi trzęsienia ziemi, –
   Od powietrza, głodu, ognia i wojny, –
   Od śmierci wiecznej, –
   Przez tajemnicę świętego wcielenia twego, –
   Przez przyjście twoje, –
   Przez narodzenie twoje, –
   Przez chrzest i święty post twój, –
   Przez krzyż i mękę twoją, –
   Przez śmierć i pogrzeb twój, –
   Przez święte zmartwychwstanie twoje, –
   Przez cudowne wniebowstąpienie twoje, –
   Przez przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela, –
   W dzień sądu, –
   My grzeszni, – ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
   Abyś nam grzechy odpuścić raczył, –
   Abyś karanie od nas oddalić raczył, –
   Abyś nas do pokuty prawdziwej doprowadzić raczył, –
   Abyś Kościół twój święty rządzić i zachować raczył, –
   Abyś Namiestnika apostolskiego i wszystkie duchowne stany w świętej pobożności zachować raczył, –
   Abyś nieprzyjaciół Kościoła świętego upokorzyć raczył, –
   Abyś rządom i władzom chrześcijańskim pokój i zgodę prawdziwą dać raczył, –
   Abyś wszystkiemu ludowi chrześcijańskiemu pokój i jedność darować raczył, –
   Abyś wszystkich błądzących do jedności Kościoła przywołać i wszystkich niewiernych do światła Ewangelii przywieść raczył, –
   (za osobne odmówienie powyższego wezwania wraz ze słowami „Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie” zyskuje się odpust cząstkowy 300 dni)
   Abyś też nas samych w służbie twej świętej utwierdzić i zachować raczył, –
   Abyś myśli nasze ku niebieskich rzeczy pożądaniu podnieść raczył, –
   Abyś wszystkim dobrodziejom naszym wiekuistą zapłatą uczynność ich nagrodzić raczył, –
   Abyś dusze nasze, braci, krewnych i dobrodziejów naszych od wiecznego zatracenia wyrwać raczył, –
   Abyś urodzaje ziemskie dać i zachować raczył, –
   Abyś wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek dać raczył, –
   Abyś nas wysłuchać raczył, –
   Synu Boży, ciebie prosimy, – wysłuchaj nas, Panie.
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
   Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
   Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
   Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
   Ojcze nasz…
   Psalm 69:
   Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj,
   Panie, ku ratunkowi memu pośpiesz.
   Niech będą zawstydzeni i pohańbieni,
   Którzy czyhają na duszę moją.
   Niech się odwrócą wstecz i niech się zawstydzą,
   Którzy mi życzą złego.
   Niech się natychmiast odwrócą zawstydzeni,
   Którzy się ze mnie naigrawają.
   Niech się weselą i radują, którzy cię, Boże, szukają.
   Niech zawsze mówią: uwielbiony Pan, – którzy miłują pomoc twoją.
   A jam jest ubogi i żebrak,
   Ty, o Boże, wspomóż mię.
   Pomocnikiem moim i wybawicielem jesteś,
   Panie, nie odmawiaj pomocy.
   Chwała Ojcu i Synowi,
   I Duchowi Świętemu.
   Jak było na początku, teraz i zawsze
   I na wieki wieków. Amen.
   W. Zachowaj sługi swoje, Panie,
   O. Którzy w tobie, Boże mój, nadzieję pokładają.
   W. Bądź nam, Panie, obroną i mocą.
   O. Przeciwko nieprzyjacielowi.
   W. Niech nie bierze nieprzyjaciel góry nad nami,
   O. A duch nieprawości niechaj nam nie szkodzi.
   W. Panie, nie postępuj z nami według grzechów naszych.
   O. Ani oddawaj nam według nieprawości naszych.
   W. Módlmy się za papieża naszego Franciszka.
   O. Niech go Pan zachowuje, wspiera i błogosławi oraz niech go broni od nieprzyjaciół jego.
   W. Módlmy się za dobrodziejów naszych.
   O. Racz, Panie, nagrodzić żywotem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrodziejstwa świadczą dla imienia twego.
   (za osobne odmówienie powyższego wezwania z dodaniem słowa „Amen” zyskuje się odpust cząstkowy wg posoborowego Wykazu Odpustów)
   W. Módlmy się za dusze wiernych zmarłych.
   O. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
   W. Niech odpoczywają w pokoju.
   O. Amen.
   (za osobne odmówienie powyższej modlitewki „Wieczny odpoczynek…” zyskuje się odpust cząstkowy 300 dni lub „odpust cząstkowy” wg posoborowego Wykazu Odpustów)
   W. Módlmy się za braci naszych nieobecnych.
   O. Zachowaj sługi swoje, Panie, którzy w tobie, Boże mój, nadzieję pokładają.
   W. Ześlij im, Panie, pomoc z przybytku swego.
   O. Z nieba wysokiego broń ich.
   W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
   O. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.
   W. Pan z wami.
   O. I z duchem twoim.
   M ó d l m y s i ę: Boże, któremu właściwe jest litować się zawsze i przebaczać, przyjmij błagania nasze; niechże nas i wszystkie sługi twoje, więzami grzechów skrępowane, wyzwoli z nich łaskawie dobrotliwe twoje miłosierdzie.
   Usłysz, błagamy cię, Panie, korne modły nasze, odpuść nam grzechy, które przed tobą wyznajemy, abyśmy, otrzymawszy przebaczenie, pokoju twego zażywać mogli.
   Racz nam, Panie, okazać niewysłowione miłosierdzie twoje: niech nas ono wyzwoli z wszystkich grzechów naszych i zasłoni od kar, na które zasługujemy.
   Boże, którego obraża występek, lecz przejednywa pokuta, wejrzyj miłościwie na uniżone prośby ludu twego i odwróć od nas chłosty zagniewania twego, które grzechami naszymi na siebie ściągamy.
   Wszechmogący wieczny Boże, zmiłuj się nad sługą twoim, najwyższym pasterzem naszym Franciszkiem, prowadź go wedle łaskawości twojej po drodze zbawienia wiecznego, aby za łaską twoją pragnął tego, co się tobie podoba, i całą mocą wypełniał.
   Boże, od ciebie pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i czyny uczciwe; użycz sługom twoim onego pokoju, jakiego świat dać nie może; niechaj serca nasze będą oddane woli twojej; a czasy, w których żyjemy, niechaj za łaską twoją będą spokojne i od grozy nieprzyjaciół wolne.
   Napełnij, o Panie, ogniem Ducha Świętego całą istotę naszą, abyśmy ci w czystości ciała służyli, a z niewinności duszy tobie się podobali.
   Boże, wszystkich wiernych Stwórco i Odkupicielu, udziel duszom zmarłych sług i służebnic twoich odpuszczenia wszystkich grzechów; niechaj za pobożnymi modłami naszymi dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły.
   Czyny nasze, prosimy cię, Panie, twoim natchnieniem uprzedzaj i pomocą twoją wspieraj, aby każda nasza modlitwa i praca od ciebie się zaczynała i na tobie kończyła. (za osobne odmówienie powyższej modlitewki „Czyny nasze…” z dodaniem słów „Przez Chrystusa Pana naszego. Amen” zyskuje się odpust cząstkowy 300 dni lub „odpust cząstkowy” wg posoborowego Wykazu Odpustów)
   Wszechmogący, wieczny Boże, który rozciągasz swą władzę nad żywymi i umarłymi, który okazujesz miłosierdzie tym wszystkim, co dzięki swej wierze i uczynkom dobrym twoimi być mają, najpokorniej błagamy cię o to, aby ci, za których ofiarujemy modlitwy nasze, tak na tym świecie jeszcze żyjący, jako też do wieczności już przeniesieni, za przyczyną wszystkich Świętych twoich dostąpili z łaskawości twojej przebaczenia wszystkich swoich przewinień. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna twego, który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
   W. Pan z wami.
   O. I z duchem twoim.
   W. Niechaj nas wysłucha Pan wszechmogący i miłosierny.
   O. Amen.
   W. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
   O. Amen.

 3. Paweł pisze:

  Litania do Wszystkich Świętych (z roku 1958, „przedsoborowa”)
  – za jej odmówienie zyskuje się odpust cząstkowy 5 lat
  (Św. Penitencjaria Apostolska, 10 VII 1935)

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
  (za osobne odmówienie powyższego wezwania zyskuje się odpust cząstkowy 500 dni)
  Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
  (za osobne odmówienie powyższego wezwania zyskuje się odpust cząstkowy 500 dni)
  Święta Maryjo, – módl się za nami.
  Święta Boża Rodzicielko, –
  Święta Panno nad pannami, –
  Święty Michale, –
  Święty Gabrielu, –
  Święty Rafale, –
  Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, – módlcie się za nami.
  Wszyscy święci niebiescy Duchowie, – módlcie się za nami.
  Święty Janie Chrzcicielu, – módl się za nami.
  Święty Józefie, – módl się za nami.
  Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, – módlcie się za nami.
  Święty Piotrze, – módl się za nami.
  Święty Pawle, –
  Święty Andrzeju, –
  Święty Jakubie, –
  Święty Janie, –
  Święty Tomaszu, –
  Święty Jakubie, –
  Święty Filipie, –
  Święty Bartłomieju, –
  Święty Mateuszu, –
  Święty Szymonie, –
  Święty Tadeuszu, –
  Święty Macieju, –
  Święty Barnabo, –
  Święty Łukaszu, –
  Święty Marku, –
  Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, – módlcie się za nami.
  Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, – módlcie się za nami.
  Wszyscy święci niewinni Młodziankowie, – módlcie się za nami.
  Święty Szczepanie, – módl się za nami.
  Święty Wawrzyńcze, –
  Święty Wincenty, –
  Święci Fabianie i Sebastianie, – módlcie się za nami.
  Święci Janie i Pawle, –
  Święci Kosmo i Damianie, –
  Święci Gerwazy i Protazy, –
  Wszyscy święci Męczennicy, –
  Święty Sylwestrze, – módl się za nami.
  Święty Grzegorzu, –
  Święty Ambroży, –
  Święty Augustynie, –
  Święty Hieronimie, –
  Święty Marcinie, –
  Święty Mikołaju, –
  Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy, – módlcie się za nami.
  Wszyscy święci Doktorowie, –
  Święty Antoni, – módl się za nami.
  Święty Benedykcie, –
  Święty Bernardzie, –
  Święty Dominiku, –
  Święty Franciszku, –
  Wszyscy święci Kapłani i Lewici, – módlcie się za nami.
  Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, –
  Święta Mario Magdaleno, – módl się za nami.
  Święta Agato, –
  Święta Łucjo, –
  Święta Agnieszko, –
  Święta Cecylio, –
  Święta Katarzyno, –
  Święta Anastazjo, –
  Wszystkie święte Dziewice i Wdowy, – módlcie się za nami.
  Wszyscy Święci i Święte Boże, –
  Bądź nam miłościw, – przepuść nam, Panie.
  Badź nam miłościw, – wysłuchaj nas, Panie.
  Od wszelkiego złego, – wybaw nas, Panie.
  Od grzechu każdego, –
  Od gniewu twego, –
  Od nagłej i niespodzianej śmierci, –
  Od sideł szatańskich, –
  Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, –
  Od ducha nieczystości, –
  Od piorunów i gwałtownej niepogody, –
  Od plagi trzęsienia ziemi, –
  Od powietrza, głodu, ognia i wojny, –
  Od śmierci wiecznej, –
  Przez tajemnicę świętego wcielenia twego, –
  Przez przyjście twoje, –
  Przez narodzenie twoje, –
  Przez chrzest i święty post twój, –
  Przez krzyż i mękę twoją, –
  Przez śmierć i pogrzeb twój, –
  Przez święte zmartwychwstanie twoje, –
  Przez cudowne wniebowstąpienie twoje, –
  Przez przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela, –
  W dzień sądu, –
  My grzeszni, – ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
  Abyś nam grzechy odpuścić raczył, –
  Abyś karanie od nas oddalić raczył, –
  Abyś nas do pokuty prawdziwej doprowadzić raczył, –
  Abyś Kościół twój święty rządzić i zachować raczył, –
  Abyś Namiestnika apostolskiego i wszystkie duchowne stany w świętej pobożności zachować raczył, –
  Abyś nieprzyjaciół Kościoła świętego upokorzyć raczył, –
  Abyś rządom i władzom chrześcijańskim pokój i zgodę prawdziwą dać raczył, –
  Abyś wszystkiemu ludowi chrześcijańskiemu pokój i jedność darować raczył, –
  Abyś wszystkich błądzących do jedności Kościoła przywołać i wszystkich niewiernych do światła Ewangelii przywieść raczył, –
  (za osobne odmówienie powyższego wezwania wraz ze słowami „Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie” zyskuje się odpust cząstkowy 300 dni)
  Abyś też nas samych w służbie twej świętej utwierdzić i zachować raczył, –
  Abyś myśli nasze ku niebieskich rzeczy pożądaniu podnieść raczył, –
  Abyś wszystkim dobrodziejom naszym wiekuistą zapłatą uczynność ich nagrodzić raczył, –
  Abyś dusze nasze, braci, krewnych i dobrodziejów naszych od wiecznego zatracenia wyrwać raczył, –
  Abyś urodzaje ziemskie dać i zachować raczył, –
  Abyś wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek dać raczył, –
  Abyś nas wysłuchać raczył, –
  Synu Boży, ciebie prosimy, – wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Ojcze nasz…
  Psalm 69:
  Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj,
  Panie, ku ratunkowi memu pośpiesz.
  Niech będą zawstydzeni i pohańbieni,
  Którzy czyhają na duszę moją.
  Niech się odwrócą wstecz i niech się zawstydzą,
  Którzy mi życzą złego.
  Niech się natychmiast odwrócą zawstydzeni,
  Którzy się ze mnie naigrawają.
  Niech się weselą i radują, którzy cię, Boże, szukają.
  Niech zawsze mówią: uwielbiony Pan, – którzy miłują pomoc twoją.
  A jam jest ubogi i żebrak,
  Ty, o Boże, wspomóż mię.
  Pomocnikiem moim i wybawicielem jesteś,
  Panie, nie odmawiaj pomocy.
  Chwała Ojcu i Synowi,
  I Duchowi Świętemu.
  Jak było na początku, teraz i zawsze
  I na wieki wieków. Amen.
  W. Zachowaj sługi swoje, Panie,
  O. Którzy w tobie, Boże mój, nadzieję pokładają.
  W. Bądź nam, Panie, obroną i mocą.
  O. Przeciwko nieprzyjacielowi.
  W. Niech nie bierze nieprzyjaciel góry nad nami,
  O. A duch nieprawości niechaj nam nie szkodzi.
  W. Panie, nie postępuj z nami według grzechów naszych.
  O. Ani oddawaj nam według nieprawości naszych.
  W. Módlmy się za papieża naszego Franciszka.
  O. Niech go Pan zachowuje, wspiera i błogosławi oraz niech go broni od nieprzyjaciół jego.
  W. Módlmy się za dobrodziejów naszych.
  O. Racz, Panie, nagrodzić żywotem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrodziejstwa świadczą dla imienia twego.
  (za osobne odmówienie powyższego wezwania z dodaniem słowa „Amen” zyskuje się odpust cząstkowy wg posoborowego Wykazu Odpustów)
  W. Módlmy się za dusze wiernych zmarłych.
  O. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
  W. Niech odpoczywają w pokoju.
  O. Amen.
  (za osobne odmówienie powyższej modlitewki „Wieczny odpoczynek…” zyskuje się odpust cząstkowy 300 dni lub „odpust cząstkowy” wg posoborowego Wykazu Odpustów)
  W. Módlmy się za braci naszych nieobecnych.
  O. Zachowaj sługi swoje, Panie, którzy w tobie, Boże mój, nadzieję pokładają.
  W. Ześlij im, Panie, pomoc z przybytku swego.
  O. Z nieba wysokiego broń ich.
  W. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
  O. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie.
  W. Pan z wami.
  O. I z duchem twoim.
  M ó d l m y s i ę: Boże, któremu właściwe jest litować się zawsze i przebaczać, przyjmij błagania nasze; niechże nas i wszystkie sługi twoje, więzami grzechów skrępowane, wyzwoli z nich łaskawie dobrotliwe twoje miłosierdzie.
  Usłysz, błagamy cię, Panie, korne modły nasze, odpuść nam grzechy, które przed tobą wyznajemy, abyśmy, otrzymawszy przebaczenie, pokoju twego zażywać mogli.
  Racz nam, Panie, okazać niewysłowione miłosierdzie twoje: niech nas ono wyzwoli z wszystkich grzechów naszych i zasłoni od kar, na które zasługujemy.
  Boże, którego obraża występek, lecz przejednywa pokuta, wejrzyj miłościwie na uniżone prośby ludu twego i odwróć od nas chłosty zagniewania twego, które grzechami naszymi na siebie ściągamy.
  Wszechmogący wieczny Boże, zmiłuj się nad sługą twoim, najwyższym pasterzem naszym Franciszkiem, prowadź go wedle łaskawości twojej po drodze zbawienia wiecznego, aby za łaską twoją pragnął tego, co się tobie podoba, i całą mocą wypełniał.
  Boże, od ciebie pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i czyny uczciwe; użycz sługom twoim onego pokoju, jakiego świat dać nie może; niechaj serca nasze będą oddane woli twojej; a czasy, w których żyjemy, niechaj za łaską twoją będą spokojne i od grozy nieprzyjaciół wolne.
  Napełnij, o Panie, ogniem Ducha Świętego całą istotę naszą, abyśmy ci w czystości ciała służyli, a z niewinności duszy tobie się podobali.
  Boże, wszystkich wiernych Stwórco i Odkupicielu, udziel duszom zmarłych sług i służebnic twoich odpuszczenia wszystkich grzechów; niechaj za pobożnymi modłami naszymi dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły.
  Czyny nasze, prosimy cię, Panie, twoim natchnieniem uprzedzaj i pomocą twoją wspieraj, aby każda nasza modlitwa i praca od ciebie się zaczynała i na tobie kończyła. (za osobne odmówienie powyższej modlitewki „Czyny nasze…” z dodaniem słów „Przez Chrystusa Pana naszego. Amen” zyskuje się odpust cząstkowy 300 dni lub „odpust cząstkowy” wg posoborowego Wykazu Odpustów)
  Wszechmogący, wieczny Boże, który rozciągasz swą władzę nad żywymi i umarłymi, który okazujesz miłosierdzie tym wszystkim, co dzięki swej wierze i uczynkom dobrym twoimi być mają, najpokorniej błagamy cię o to, aby ci, za których ofiarujemy modlitwy nasze, tak na tym świecie jeszcze żyjący, jako też do wieczności już przeniesieni, za przyczyną wszystkich Świętych twoich dostąpili z łaskawości twojej przebaczenia wszystkich swoich przewinień. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna twego, który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
  W. Pan z wami.
  O. I z duchem twoim.
  W. Niechaj nas wysłucha Pan wszechmogący i miłosierny.
  O. Amen.
  W. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
  O. Amen.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s