Pan Jezus do Anny Argasińskiej: Wyrok i zagłada musi nadejść…. i tak się stanie, jeśli się nie nawrócicie.

Ostrzeżenie: Nie słuchacie Boga, nie słuchacie Kościoła, lekceważycie Biblię i lekceważycie to, co mówią kapłani. Oskarżacie Moich kapłanów – tych którzy głoszą Prawdę, trwając w Mojej nauce. Mówię wam, że nikomu nie wolno dostosowywać Ewangelii do wynaturzeń ludzkich. Kto tak czyni, odpowie przed Bogiem. Zapomnieliście (bo tak wam wygodnie), że Stwórcą i Panem tego świata jest Bóg Ojciec. I to przed Nim staniecie na sądzie.
[…] Cierpienie i krew niewinnych oczyści Kościół (lud Boży). Ci co ocaleją będą wielbić Boga na połaciach ocalonej ziemi. Świat będzie odradzał się na nowo według zamiarów Boga.
Tak się stanie, jeśli się nie nawrócicie.
W kościołach całego świata niech będą odprawiane Msze święte pokutne, wynagradzające Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za ciężkie grzechy, za wszystkie Komunie święte przyjmowane świętokradzko.

******

11 marca 2015 r. – środa III Tygodnia Wielkiego Postu.

Orędzie Pana Jezusa, przekazane przez Annę Argasińską.
Wyrok i zagłada musi nadejść, bo Mój lud zwiodła pycha jego serca.

        Panie, jesteśmy małym narodem, mało znaczącym gospodarczo i militarnie pośród „mocarzy” tego świata. Cały czas martwię się o Polskę i głównie modliłam się za Ojczyznę. Teraz proszę Cię, abyś osłonił nas od wrogów naszych. Czy to już początek końca?

 Jezus: Początek zaczął się tuż po śmierci Jana Pawła II. Wasi wrogowie długo czekali na ten moment. W czasie pontyfikatu Papieża Karola Wojtyły zły duch nie miał takiej mocy, aby szkodzić Polsce, Kościołowi i rodzinom*.

       Anno, to już nie tylko o Polskę czy o Europę trwa walka. Módl się za cały świat. Ludzkość zerwała przymierze z Bogiem. Nie mówię o tych, którym nie dane było poznanie Mnie, Boga, ale o tych, co zostali ochrzczeni, którzy otrzymali łaskę poznania Boga, a mimo to odwrócili się do swego PANA plecami. Przeto i Ja odwróciłem się, wydając ich na pastwę ich żądz, których stają się niewolnikami.

       Izrael, Mój ukochany Izrael ulepił sobie złotego cielca: mamonę. Pożądał także władzy, wynosząc się ponad Boga, czego owocem jest niszczenie samego człowieka i co powoduje zatwardziałość serca. Zwróć uwagę Anno, że mówię do ciebie w czasie teraźniejszym, abyś spojrzała głębiej na owoce usiłowania zapanowania człowieka nad Bogiem. Przykładem tego jest ustanawianie praw, że jeden człowiek może decydować, czy życie drugiego może istnieć, czy jako niewygodny element można je zabić.

       Ojciec i Ja nie możemy już dłużej patrzeć na wyniosłość i panowanie „wielkich” tego świata. Są zaślepieni, każdy z nich kieruje się egoizmem, narzucając go innym, czyniąc to w majestacie prawa. Jest tak, jak do ciebie mówiłem wcześniej: „kłamstwo będą podawać za prawdę. Prawda będzie ośmieszana i wyszydzana”. A lud niewolniczy, klakierzy kłaniają się nisko błaznom tego świata i biją im brawa w nadziei, że i oni się pożywią resztkami ze stołów błaznów.

       Bogaci tego świata pławią się w obrzydliwym błocie, niszczącym ich człowieczeństwo, które Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo. Owocem ich bogactwa jest to, że prawie połowa ludzkości ginie z głodu. Bogaci tego świata manipulują własnym ciałem, aby zachować jak najdłużej jego zewnętrzne piękno, dogadzają swoim namiętnościom.

       Wiele już razy mówiłem, że nie da się dwom panom służyć. Rządzący narodami – a jest ich 90% tak czyniących – tak ustanawiają prawa, aby się ludziom przypodobać, a nie Bogu. Te prawa najczęściej są niesprawiedliwe, bo niszczą tego, który nie umie się obronić.

       Trzy czwarte ludzkości ziemi zamieniły MIŁOŚĆ BOGA OJCA na miłość szatańską, zmysłową. Bardziej zabiegacie o ciało, które i tak ulegnie rozkładowi, a mało kto zabiega o piękno duszy. Dlatego dopuściłem diabelskie działanie w świecie; poplątałem rozum ludzki, wydając go na pastwę żądz.

       Przez wiele ostatnich lat patrzyłem jak człowiek, który został stworzony przez Boga i jest jak ziarenko piasku pustyni, wyniósł się nad Boga i ustanawia prawa niezgodne z prawem Boskim. Zarówno rządzących, jak i milczących niewolników musi dotknąć kara. Zniszczę wszelkie zło, aby ocalić dobro – aby ci, których ocalę, odrodzili się na wzór i podobieństwo Boga.

       Mówię to w czasie Wielkiego Postu do tych wszystkich, którzy się Mnie, Boga, zaparli. I do ciebie człowieku, który [ustami] wyznajesz swoją wiarę, ale życiem swoim przeczysz Ewangelii.

 Ostrzeżenie: Nie słuchacie Boga, nie słuchacie Kościoła, lekceważycie Biblię i lekceważycie to, co mówią kapłani. Oskarżacie Moich kapłanów – tych którzy głoszą Prawdę, trwając w Mojej nauce. Mówię wam, że nikomu nie wolno dostosowywać Ewangelii do wynaturzeń ludzkich. Kto tak czyni, odpowie przed Bogiem. Zapomnieliście (bo tak wam wygodnie), że Stwórcą i Panem tego świata jest Bóg Ojciec. I to przed Nim staniecie na sądzie. Grzechy świata sprowadzą na ziemię ogień z nieba, lądu i wody. Będziecie dla siebie wrogami, będziecie walczyć jedni przeciw drugim. I nikt nie zdoła ocalić tego co gromadził. Ziemię zamienię w proch, tak że za kęs pożywienia będziecie błogosławić Boga.

       Przerażenie ludzi będzie ogromne. Zniszczona zostanie w was wszelka wyniosłość. Potęga waszego wroga będzie nad wami, bo w człowieku, a nie w Bogu pokładaliście nadzieję. Cała ludzkość będzie walczyć przeciwko sobie, dopóki krew grzeszników nie przesiąknie ziemi i nie nasyci piekła, i dopóki krew kochających Boga i sprawiedliwych nie obmyje brudu tej ziemi.

       Cierpienie i krew niewinnych oczyści Kościół (lud Boży). Ci co ocaleją będą wielbić Boga na połaciach ocalonej ziemi. Świat będzie odradzał się na nowo według zamiarów Boga. Tak się stanie, jeśli się nie nawrócicie.

       W kościołach całego świata niech będą odprawiane Msze święte pokutne, wynagradzające Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za ciężkie grzechy, za wszystkie Komunie święte przyjmowane świętokradzko.

       Nie pisz Anno już nic więcej. Nadal prowadź życie z dala od tego świata i módl się, składając ofiarę Bogu z siebie, a ocalisz wielu. Ocalisz życie ludzkie od potępienia. Nie słuchaj tego świata, który kręci się wokół mamony,** i który niczego nie rozumie.

       Nikt nie zna czasu nadejścia kataklizmu światowego, tylko Bóg i ci, którym Bóg zechce objawić.

12 marca 2015 r. Co mówi nam nasz BÓG w dniu dzisiejszym?

       „Tylko to im nakazałem: «Słuchajcie mojego głosu, a Ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem. Idźcie dokładnie tą drogą, którą wam nakazałem, aby się wam powodziło». Ale nie usłuchali i nie nakłonili swego ucha, lecz postępowali według myśli i zatwardziałości swojego złego serca. Odwrócili się do Mnie plecami, a nie twarzą. Od dnia, gdy wasi przodkowie wyszli z Egiptu, aż do dzisiaj posyłałem do was ciągle na nowo moje sługi – proroków. Nie usłuchali Mnie jednak i nie nakłonili swego ucha. Uczynili twardym swój kark i postępowali gorzej niż ich przodkowie. Będziesz mówił im te słowa, ale cię nie usłuchają. Będziesz im głosił, lecz ci nie odpowiedzą. Powiesz im: To naród, który nie usłuchał głosu PANA, swego Boga, i nie przyjął pouczenia. Porzucili wierność i nawet już o niej nie mówią” (Jr 7,23-28).

       Skrót komentarza z Biblii Edycji Świętego Pawła: „Lud (…) zdaje się dawać wyraz swojej rezygnacji i pogodzenia z losem, ale nadal pozostaje nieskory do nawrócenia. Izraelici zdają sobie sprawę, że nie idą właściwą drogą, ale nie chcą nic zrobić, co pozwoliłoby im przywrócić zażyłą relację z Bogiem. Dziwią się jednak temu, że nie przychodzi ocalenie. Z kolei Bóg wyjaśnia, że najazd nieprzyjaciela jest konsekwencją zwrócenia się ludu do bożków (…)”.

Od Anny: Ci, którzy słabo rozumieją słowa Boga, a pragną zrozumieć, polecam (według mojej oceny najlepsze) nowe wydanie Biblii Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z bardzo jasnym komentarzem i doskonałym tłumaczeniem. Jest to wydanie Edycji Świętego Pawła z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. Niech Bóg błogosławi Towarzystwu Świętego Pawła, Wydawnictwu i Księdzu Dyrektorowi Tomaszowi Lubasiowi, za ich wierną służbę Chrystusowi.

 –––––––––––––––––––––––

* Co Pan Jezus mówił do Anny 20 sierpnia 2003 roku, kiedy żył jeszcze Jan Paweł II – zob. III tom książki Anny: „Jezus twój Uzdrowiciel”.

Jezus: „Dzieci, nie zdajecie sobie sprawy, szczególnie Polacy, jak wielkim darem Bóg obdarzył waszą ojczyznę. Kiedy zgaśnie światło nadziei, nastanie ciemność, i wtedy zrozumiecie zamysł Boży, jaki dokonał się wobec Polski. Wasza ojczyzna po odejściu Ojca Świętego zacznie być doświadczana tak bardzo, że niektórych przyprawi to o zawrót głowy. Powstanie zamęt, znaki zapytania, wykrzykniki, powstanie naród przeciw narodowi. Będzie płacz i zgrzytanie zębów. Szczęśliwi będą ci, co w naturalny sposób odejdą z tego świata do wieczności.

       Czasu jest mało, czasu, który dzieli was od nadchodzących prób. Teraz są chwile, które należy wykorzystać na zadośćuczynienie i wynagradzanie Bogu za tych, co zaczynają bić pokłony bestii – a wielu będzie takich, co na ołtarzu Moim zechcą stawiać bestię.

       Módlcie się, dzieci, bo czas zła, który nadchodzi, jest bardzo bliski. To mówi wasz Pan i wasz Nauczyciel, Jezus.

(„Po owocach ich poznacie”).

 ** – Liberalne media zawsze działają za pieniądze i na użytek własnej wizji świata.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Orędzia i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

61 odpowiedzi na „Pan Jezus do Anny Argasińskiej: Wyrok i zagłada musi nadejść…. i tak się stanie, jeśli się nie nawrócicie.

 1. Maria Magdalena pisze:

  Litania do św. Matyldy, patronki fałszywie oskarżonych
  Dziś wspominamy św. Matyldę, która jest patronką fałszywie oskarżonych, wdów, dużych rodzin, rodziców którym zmarły dzieci.

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże,
  Duchu Święty, Boże,
  Święta Trójco, Jedyny Boże,
  Święta Maryjo, módl się za nami.
  Święta królowo Matyldo,
  Święta Matyldo, Wierna służebnico Boga,
  Święta Matyldo, Z Bogiem na modlitwie złączona,
  Święta Matyldo, Wzorze modlitwy, skupienia i kontemplacji,
  Święta Matyldo, Ciesząca się łaską świętej wiary,
  Święta Matyldo, Z wiarą łącząca dobre czyny,
  Święta Matyldo, Pełna mocnej nadziei,
  Święta Matyldo, Miłująca Chrystusa i Jego Ewangelię,
  Święta Matyldo, Wzorze miłości Boga i bliźniego,
  Święta Matyldo, Przeniknięta duchem miłosierdzia,
  Święta Matyldo, Pocieszycielko strapionych,
  Święta Matyldo, Opiekunko ubogich,
  Święta Matyldo, Wzorze gościnności,
  Święta Matyldo, Goszcząca Chrystusa w ubogich,
  Święta Matyldo, Przykładdzie życia chrześcijańskiego,
  Święta Matyldo, Wzorowa małżonko królewska,
  Święta Matyldo, Wzorze życia cnotliwego,
  Święta Matyldo, Mężnie znosząca przykrości,
  Święta Matyldo, Fundatorko kościołów i klasztorów,
  Święta Matyldo, Ozdobo chrześcijańskich kobiet,
  Święta Matyldo, Ciesząca się chwałą nieba,
  Święta Matyldo, Nasza orędowniczko u Boga.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

  K.: Do Ciebie Panie lgnie moja dusza,
  W.: Prawica Twoja mnie wspiera.

  Módlmy się: Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którym napełniłeś swoją służebnicę, świętą Matyldę, abyśmy wiernie Ci służąc, za jej wzorem podobali się Tobie przez wiarę i uczynki. Amen.

  za: http://www.sancti-in-polonia.dle.interia.pl (ze zmian.)

 2. Jerzy pisze:

  Z dzisiejszych maksym św. Ignacego z Loyoli
  Gdy idzie o wielkich tego świata, to najmniejsza ich obraza jest straszną.
  A cóż dopiero gdy obrazi się Największego, Najwyższego, Króla Królów?
  Jest to zbrodnia tak straszna, iż gdyby niebu ziemi, ludziom, aniołom zguba zagrażała,
  tej mniej by się lękać należało, niż obrazy Boga.

 3. Ola pisze:

  Transmisja na żywo ze spotkania Na Przeprośnej Górce
  Ojciec Daniel

  • wobroniewiary pisze:

   Miałam to samo wkleić – dziś sporo tam naszych Czytelników m.in. Ircia, Kasiaja (omadlają nas) ❤

   • Ola pisze:

    Na żywo nie da się dzisiaj oglądać,pewnie będzie wiele dobrych owoców skoro takie przeciwności 🙂
    Byłam miesiąc temu na spotkaniu otwartym,może się znowu uda pojechać.
    Dobrze tam być i przeżywać razem we wspólnocie tam obecnych.
    Wiele razy wcześniej słuchała przez internet ale być tam to coś pięknego,nie do wyrażenia.
    Spokój,Duch,Obecność…
    Moja córcia była ze mną,wytrzymała tam cały dzień,pełna radości,a potem stwierdziła,że ten dzień był za krótki 🙂

 4. mc2 pisze:

  Ja tam wątpliwości co do tych przekazów , jak to wszystkich przekazów nie zatwierdzonych przez kościół .
  Jednak mam pytanie , odnośnie linijki ok. 60 tej. w której napisano :
  Oskarżacie Moich kapłanów – tych którzy głoszą Prawdę, trwając w Mojej nauce.

  Otóż ja takich kapłanów nie oskarżam , lecz oskarżam takich którzy głoszą półprawdy .
  ps. Ojciec Rydzyk mawia że półprawda jest gorsza od czystego kłamstwa .

  Przykładów jest wiele : Głoszą Miłosierdzie Boże w oparciu o Dzienniczek sw. s. Faustyny wybiórczo mówiąc o tym że Dobry Bóg może zawsze wybaczyć , lecz nic nie wspominają dobrowolnych o umartwieniach które mogą wspomóc , o cierpieniach które są dla nas wielką łaską , o odrzuceniu próżnej doczesnej radości , o rozmyślaniu o Męce Pańskiej i pragnieniu udziału w niej .
  Takich przykładów jest więcej , choćby tańce dla młodzieży i dzieci w parafiach pod wezwaniem bł. Anieli Salawy a przecież ta błogosławiona została upomniana przez Jezusa z powodu tańca i zabawy podczas gdy on Jezus jest sam opuszczony w Tabernakulum. Skutkiem czego młoda Aniela już nigdy po upomnieniu nie zatańczyła aby nie sprawiać przykrości Jezusowi .

  Chodzi mi o hipokryzję kapłanów którzy głoszą jedno zgodnie z pismem św, a nie stosują się do tego . Napisane jest : nie bójcie się tego który może zabić ciało a lecz tego który może zabić ducha . Jednak kapłani boją się tych którzy mogą zabić ciało, gangsterów, przestępców , mafiozów , a jednak wymuszają na wiernych obowiązek przebaczenia winowajcom strasząc ich piekłem . Już kiedyś pisałem , miałem uczciwego kapłana w szkole który w swojej parafii wiejskiej napominał z powodu obscenicznych tańców i scen przed remizą za co był straszony pogróżkami , nie uląkł się i został pobity przez młodzież . Takich kapłanów szanuję , lecz takich którzy na kazaniach udają odważnych napominając dobrych a boją się tych którzy mogą zabić ciało – nie poważam , dla mnie nie wiele znaczą .

  • Ola pisze:

   Ten przekaz jest zatwierdzony przez Kościół.Ojciec Daniel otrzymał zgodę biskupa.

  • alutka pisze:

   „Stwórcą i Panem tego świata jest Bóg Ojciec. I to przed Nim staniecie na sądzie” To nie przed Panem Jezusem ?;”I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych.”
   W Tych przekazach nie ma jakoś ani słowa o Ostrzeżeniu.

   • wobroniewiary pisze:

    Staniemy przed Trójcą, przed Bogiem w Trójcy Jedynym.

    Gdyby tu były jakieś sprzeczność – ks. Adam by je dostrzegł a to ON przesłał to orędzie do upublicznienia
    Przypomina mi się fragment „Kto Mnie widzi, Ojca Mego widzi”

  • wobroniewiary pisze:

   Mc2 – a ile bluzgów leciało i nadal leci ze strony fanów MBM na Papieża, czy choćby na księdza Adama, że są masonami służą diabłu. Ostatnio to i o. Daniela do piekła wsadzali. Nie wspomnę o gromach na wąwolnickiego egzorcystę, bo śmiał coś na kazaniu o MBM wspomnieć.
   Tak się dzieje obecnie, że ci co trwają w prawdzie są oczerniani, szkalowani, obrażani, wyzywani – i to na całym świecie.
   I każdy z was zna na pewno choć 1 kapłana na którego lecą gromy bo jest „niedzisiejszy”
   Ilu kapłanów jest oskarżanych i traktowanych jako starych zdewociałych wariatów, bo nie udzielają Komunii na rękę bo chcą szacunku sacrum i silentium?

   Wiem jedno – to orędzie daje nadzieję w słowach:
   „Tak się stanie, jeśli się nie nawrócicie.
   W kościołach całego świata niech będą odprawiane Msze święte pokutne, wynagradzające Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za ciężkie grzechy, za wszystkie Komunie święte przyjmowane świętokradzko”.

   • mc2 pisze:

    O tym ja wiem . Ale tam są są , na pewnej stronie , ludzie którzy nie myślą . Admin tamtej strony wstawia zdjęcia wielkich dziur na powierzchni ziemi od kilku lat sugerując że to znak końca czasów . A wystarczy logicznie podejść do tematu , wyszukać poprzez google i wyszukiwanie poprzez grafikę i pojawią się te same dziury z opisami z których wynika że pod tymi dziurami były wcześniej kopalnie z gospodarką rabunkową z małą ilością podpór i bez wypełniania piaskiem wyrobisk. Kiedyś dał zdjęcie jeziora z dziurą na powierzchni , jako wielką anomalię a to było sztuczne jezioro na jednej z największych zapór na ziemi i woda była zasysana do specjalnego syfonu – wielkiej rury na środku jeziora do napędzania turbin generatorów . Tak samo z datowaniem , rzekomo od grudnia 2012 druga połowa ucisku , wcześniej wierzyli co było napisane w pseudo orędziach kilkukrotnie a obecnie z uporem maniaka dyżurne osoby na pewny blogu twierdzą że żadnych dat nie podawano ( choć czarno na białym jest w pseudo oredziach ) … obłuda do kwadratu.

    • wobroniewiary pisze:

     Odpowiem cytatem z wpisu:
     „Jest tak, jak do ciebie mówiłem wcześniej: „kłamstwo będą podawać za prawdę. Prawda będzie ośmieszana i wyszydzana”. A lud niewolniczy, klakierzy kłaniają się nisko błaznom tego świata i biją im brawa w nadziei, że i oni się pożywią resztkami ze stołów błaznów.”

   • Karo pisze:

    yyyyy, to ktoś jeszcze wierzy mbm po ostatniej kompromitacji? Zaiste pranie mózgu jak u śj, level hard

 5. wobroniewiary pisze:

  „Dania brata Jana”(25) – 15.03 – NIEDZIELA
  Nie wystarczy powiesić Krzyż na ścianie, nad drzwiami, na łańcuszku na sobie – jeśli wpierw nie powiesisz tego Krzyża w swoim sercu i życiu!……..Jeśli Krzyż z wiszącym Jezusem na dobre zagościł w moim życiu, w moim sercu, to choćby tysiące pyszałków wokół mnie zdejmowało Krzyże z wszystkiego – to nikt nie zdejmie Krzyża z mego serca!………Marnie skończyli ci, co podnosili rękę na Krzyż! Mądremu dość! http://www.mateusz.pl/czytania/2015/20150315.htm

 6. Halina pisze:

  Prezydencki podpis ws. „antyprzemocowej”
  Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę zezwalającą na ratyfikację Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Poinformował o tym 14 marca podczas swej wizyty w Poznaniu, gdzie spotkał się z podopiecznymi Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i pomoc ofiarom przemocy.
  http://gosc.pl/doc/2391071.Prezydencki-podpis-ws-antyprzemocowej

  • Maggie pisze:

   To jeden z przykładów ciemności, jakie ogarniaja i chcą pochłonąć Polskę i Polaków … niby „nic” a to jak z porzekadła: od rzemyczka do koniczka.

   JPII prosił (nawet na łozu smierci – 2005) o przetrwanie w strasznych czasach jakie idą. U p.Anny w zapisie z 2003r tez o tym (tych czasach) mowa.

  • Alicja pisze:

   „Wasza ojczyzna po odejściu Ojca Świętego zacznie być doświadczana tak bardzo, że niektórych przyprawi to o zawrót głowy. Powstanie zamęt, znaki zapytania, wykrzykniki, powstanie naród przeciw narodowi. Będzie płacz i zgrzytanie zębów. Szczęśliwi będą ci, co w naturalny sposób odejdą z tego świata do wieczności” potwierdzają się słowa orędzia a więc powinniśmy zrobić to co nakazuje nam Jezus:
   „Teraz są chwile, które należy wykorzystać na zadośćuczynienie i wynagradzanie Bogu za tych, co zaczynają bić pokłony bestii – a wielu będzie takich, co na ołtarzu Moim zechcą stawiać bestię. Módlcie się, dzieci, bo czas zła, który nadchodzi, jest bardzo bliski. To mówi wasz Pan i wasz Nauczyciel, Jezus”.

 7. Małgosia pisze:

  „Nikt nie zna czasu nadejścia kataklizmu światowego, tylko Bóg i ci, którym Bóg zechce objawić.”

  Otóż to. Święte słowa. Nie ma tak, jak na blogu dziecka Królowej że co chwile poają daty i tylko tym żyją. Nikt nie zna czasu nadejścia….

  • Maggie pisze:

   Modlitwa, post i pokuta mogą powstrzymać zagładę – ale na jak dlugo … jeśli brak poprawy?.
   Nie wiemy, jako zwykli smiertelnicy, ile nieszczęść juz odsunął choćby odmawiamy codziennie Różaniec.
   Świat jeszcze istnieje dzięki Bożemu Milosierdziu, wsluchanemu w pokorna, serdeczna modlitwę coraz mniej licznych wiernych.

   • wobroniewiary pisze:

    I papież ogłasza Rok Miłosierdzia a to mu ogoniasty rogi przyprawia… 😦

   • Maggie pisze:

    W roku Miłosierdzia, moze wiecej sie nawrócić, zwłaszcza jeśli będziemy sie o to modlić. Jeśli sami sie nie modlą i trwają w błędzie, to modlitwa tych modlacych sie za nich, moze otworzyć nie tylko oczy ale i serca…. każda dusza sie liczy na wadze Bozego Milosiedzia i to bardziej niż tona złota.

   • Krzysztof K pisze:

    Modlitwa post i pokuta, o której piszesz Maggie nie powstrzyma „zagłady” ale może znacznie ja zmniejszyć.
    Dla tego warto zastosować się do nawoływań Pana Jezusa w tym objawieniu.

   • Maggie pisze:

    @Krzysztof K: Powstrzymać = odroczyć – ale na jak długo ….

 8. wobroniewiary pisze:

  Maggie, Rok Miłosierdzia będzie w dniu Godziny Łaski, w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP no i w rocznicę naszego oddania się w niewolę Jezusowi przez ręce Maryi.

  Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Ręce Maryi wg św. Ludwika Grignion de Montfort
  Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i w wieczności. Amen

  • wobroniewiary pisze:

   Od 8 grudnia br. do 20 listopada 2016 r. trwać będzie w Kościele katolickim Rok Miłosierdzia – zapowiedział Franciszek w kazaniu podczas nabożeństwa pokutnego, któremu przewodniczył w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Było ono połączone z aktem pojednania licznych penitentów oraz ze spowiedzią i rozgrzeszeniem indywidualnym. – Drodzy bracia i siostry, często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego – powiedział w końcowej części kazania Ojciec Święty. – I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie Miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia. Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: „Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36) – oświadczył Papież. Dodał, że Rok ten rozpocznie się w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia br., a zakończy w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata – 20 listopada 2016 r.

   Artykuł opublikowany na stronie: http://naszdziennik.pl/wiara-stolica-apostolska/132599,papiez-zapowiada-rok-milosierdzia.html

   ❤ Dopowiem – od dnia mego oddania się w niewolę Jezusowi i Maryi – do dnia Chrystusa Króla Wszechświata (moich urodzin) ❤
   Dwie ważne daty w moim życiu (tylko pomiędzy nimi ciężka droga krzyżowa i wiele wiele cierpień)

  • Maggie pisze:

   O to tez chodzi, aby ludzie wiedzieli, jak uzyskać przebaczenie i włączyli sie tłumnie do rzeszy pokutnikow.

   Przypowiesc o najemnikach pracujących cały dzień i tych, ktorzy zostali zatrudnieni u schyłku dnia za ta sama zapłatę, wiąże sie z tym tematem.

   Ważne jednak, aby wyrachowaniem tj licząc na Boże Miłosierdzie, nie obrażać Ducha Świętego. Przypuszczalnie będzie wiele homilii wlasnie na ten temat, aby rozproszyc wątpliwości i pomoc w nawróceniu sie do Boga.

 9. Alicja pisze:

  Widziałam Jezusa gdy miałam z 10 lat – Przy tym widzeniu otrzymałam prezent w postaci obrazka z Jezusem ( wkleić tu nie mogę – bo nie wiem jak ) na odwrocie tego Obrazka była taka właśnie modlitwa- wcześniej trzymałam to wszystko jako tajemnice- teraz jednak gdy zapytałam ks. Egzorcyste z Malborka – otrzymałam pozwolenie dzielenia się z innymi – ale z zastrzeżeniem że te objawienia lub świadectwa są moimi prywatnymi – ponieważ nie są one zatwierdzone przez Kościół – tę Modlitwę znała też Święta Faustyna-
  Akt Oddania się Bożemu Miłosierdziu
  O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki – Jezu Ufam Tobie

  • magda pisze:

   Tę modlitwę odmawiam od paru lat po koronce o godzinie 15-tej,i nie wyobrażam sobie bez niej Godziny Miłosierdzia 🙂

  • Bella pisze:

   Alicja, szkoda,że nie możesz wkleić tego obrazka z Jezusem, może Ci ktoś pomoże?
   Od samego Jezusa otrzymałaś ten prezent w postaci obrazka?
   Pierwszy raz czytam tę piekną modlitwę.
   Pozdrawiam 🙂

 10. Małgosia pisze:

  PILNE: Prezydent podpisał konwencję gender!
  W dokumencie pojęcie tzw. płci kulturowej, czyli gender pojawia się kilkanaście razy. Ale to nie przeszkadza Bronisławowi Komorowskiemu, aby podpisać ustawę o ratyfikacji konwencji antyprzemocowej.

  Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Pałacu Prezydenckiego, Bronisław Komorowskie nie skierował dokumentu nawet do Trybunału Konstytucyjnego!

  – Podpisałem ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację konwencji dot. zwalczania przemocy wobec kobiet – powiedział Bronisław Komorowski. Stwierdził jednoczesnie, podpisanie ustawy nie jest jednoznaczne z podpisaniem tej konwencji. – Czekam na dokumenty, które mają być podpisane przez rząd, przez MSZ i przesłane do prezydenta, bym dokończył proces ratyfikacji – mówił na konferencji prasowej.

  http://www.prawy.pl/z-kraju/8781-pilne-prezydent-podpisal-konwencje-gender

 11. AnnaMaria pisze:

  „Wasza ojczyzna po odejściu Ojca Świętego zacznie być doświadczana tak bardzo, że niektórych przyprawi to o zawrót głowy.”

  To już się dzieje! Ja mam również dreszcze zgrozy jak widzę co się dzieje i po przeczytaniu tych słów. Tak bardzo ciężko żyć w Polsce teraz pod każdym względem; duchowym czy ekonomicznym. Wszędzie nieuczciwość, cwaniactwo, oszczerstwa, pomówienia,
  A prawodawstwo satanistyczne i jego mocodawcy.
  Brak pracy i środków utrzymania dla tak wielu.
  Jak to się stało, że Polacy dali sie tak szybko upodlić, poszli za bestią i odrzucili Boga?

  Wróciłam do kraju po wielu latach i jestem absolutnie zszokowana i przerażona.

  • Paulina pisze:

   To prawda – ciężko się funkcjonuje, duchowo również. Mnie też dreszcze zgrozy przeszyły na te słowa, ale z drugiej strony często sobie przypominam, gdy zaczyna mnie zżerać lęk, przykład – podawany zresztą tu na stronie kiedyś, przez ks. Adama – miasta Almolonga. Mocno ten przykład do mnie przemawia (ocaleni w Hiroszimie, dzięki modlitwie, czy choćby Medjugorje w czasie wojny, gdzie nikt nie zginął), że każda mała społeczność (n moje osiedle), może stać się takim Almolonga, taką małą oazą całkowicie przemienioną, uzdrowioną i oddaną całkowicie Bogu.

 12. fornal53 pisze:

  Jakoś tak nie bardzo mnie te orędzia przekonują. Coś mnie uwiera, coś nie pasuje jak czytam. Ale jezeli ma tak być , to niech będzie wola Twoja Panie. Jezus jest Panem!

 13. Jeremiasz pisze:

  Niech ta nasza Ojczyzna i będzie doświadczana, byleby Jezus królował w naszych sercach.

   • mobi pisze:

    @KasiaJa: tez to widzialem ale widze ze w 2012 tam bylo chybaa podobnie. Wiec te newsy moga byc robieniem szumu zwazywszy ze jest to moze w terenach gorzystych.

   • Maggie pisze:

    Tam snieg spadl naraz jak urwanie chmury.

    W prowicjach atlantyckich Kanady w tym roku tez nie narzekają na brak śniegu. W tej chwili śnieg pada w Moncton – a w mieście już maja 4m śniegu zaliczone tej zimy, w Charlottetown slyszalam,ze rekord bo ok. 4,6m. Dla porównania w Toronto mieliśmy 93 cm (nie chce mi sie wierzyć, ze tylko tyle, ale to oficjalna średnia dla miasta, a u mnie nadmuchuje na na narożniku).
    W tym roku Boston w USA dostał rekordowe opady śniegu, co w Buffalo nie podaja, bo to miasto słynie z ilości śniegu.

    Pogoda wariuje, bo jednego dnia (a do prima aprilis sporo czasu, więc to nie zart) pokazali w TV śnieg w Jerozolimie.

    To są znaki/ostrzeżenia dane człowiekowi, któremu sie wydaje, ze wszystko jest w stanie opanować.

 14. Andrzej pisze:

  Nie leży mi fakt ,że nie słyszałem od księży słowa o tego typu orędziach ,jakiegoś powołania się na nie,a jak się wspomni o takim orędziu do znajomego księdza to nabierają wody w usta,nic nie wiedzą ,albo nalegają ,żeby to porzucić ,nawet nie ma dyskusji.Tylko świeccy są przy temacie.Coś jest na rzeczy z tymi przekazami ,a tutaj oficjalnie NORMALNIE CISZA .Dobry Bóg niczego nie zrobi zanim nie poinformuje przez proroków.

 15. Adamo pisze:

  na Pismo Święte mamy przede wszystkim odpowiadać, a jest m.in napisane że „proroctwa nie lekceważcie”

 16. Elżbieta pisze:

  Od powietrza,głodu,ognia i wojny-wybaw nas Panie

 17. mariaP pisze:

  Niewiele sie rozni jedna przestroga od drugiej , tej w Akita , chyba tyle , ze czlowiek do ktorego jest skierowana gorszy jest w swej zatwardzialosci niz 30 lat temu !
  ######################################

  Z Listu pasterskiego biskupa Ito z 22 kwietnia 1984 r. w sprawie objawień w Akita
  (…)
  Drugie posłanie, podobnie jak pierwsze, zostało przekazane za pośrednictwem figury Najświętszej Dziewicy:
  «Moja córko, moja nowicjuszko, czy kochasz Pana?
  Jeśli Go kochasz, słuchaj, co ci powiem. To bardzo ważne. Przekaż to swemu przełożonemu. Wielu ludzi na świecie zadaje Bogu cierpienia.
  Dla złagodzenia gniewu Ojca Niebieskiego pragnę dusz, które by Go pocieszały.
  Pragnę wraz z moim Synem dusz, które przez cierpienia i ubóstwo wynagradzać będą za grzeszników i niewdzięczników.
  Ojciec Niebieski przygotowuje wielką karę dla całej ludzkości, by świat mógł poznać Jego gniew. Dla złagodzenia gniewu Ojca, wielokrotnie interweniowałam razem z Synem. Zapobiegłam nieszczęściom, składając w ofierze cierpienia Syna na krzyżu,
  Jego drogocenną Krew i ukochane dusze, które pocieszają Go tworząc zastęp ofiarnych dusz. Modlitwy, pokuta i mężne ofiary mogą złagodzić gniew Ojca. Pragnę tego także od waszej wspólnoty… żeby ukochała ubóstwo, poświęcała się i modliła dla zadośćuczynienia za niewdzięczności i zniewagi wyrządzane przez tak wielu ludzi. Odmawiajcie modlitwę Służebnic Eucharystii, mając świadomość jej znaczenia. Wprowadzajcie ją w życie, ofiarowujcie jako wynagrodzenie za grzechy. Niech każdy, stosownie do swych możliwości i stanu, całkowicie ofiaruje się Bogu.
  Modlitwa jest konieczna nawet w świeckim instytucie. Dusze, które chcą się modlić, już się gromadzą, by być razem.
  Nie przywiązując zbyt dużej wagi do formy, bądźcie oddane i żarliwe w modlitwie, by pocieszyć Pana.»
  Trzecie i ostatnie posłanie zostało przekazane także za pośrednictwem głosu płynącego od figury Najświętszej Dziewicy, 13 października tego samego roku:
  «Moja córko, słuchaj dobrze, co ci powiem, i przekaż to przełożonemu.
  Jak już ci powiedziałam, jeśli ludzie nie będą pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle straszną karę na całą ludzkość.
  Będzie to kara większa niż potop, taka jakiej nikt nigdy przedtem nie widział.
  Ogień spadnie z nieba i zmiecie z powierzchni ziemi wielką część ludzkości, zarówno dobrych jak i złych, nie oszczędzając ani kapłanów, ani świeckich.
  Ci, którzy przeżyją, poczują się tak opuszczeni, że będą zazdrościć umarłym.
  Jedyną bronią, jaka wam pozostanie, będzie Różaniec i Znak dany przez Mojego Syna. Każdego dnia odmawiajcie modlitwę różańcową.
  Odmawiajcie Różaniec za papieża, biskupów i kapłanów.
  (…)

  http://kosciol.wiara.pl/doc/491333.List-pasterski-biskupa-Ito-z-22-kwietnia-1984-r-w-sprawie
  http://naszdomjp.exblog.jp/22460746/

 18. Anna pisze:

  Proszę o modlitwę, żeby moja córka nie miała problemów ze zmianą szkoły (w tym tygodniu ma rozmowę z dyrektorką) i żebyśmy miały pieniądze na opłacenie wyjazdu w maju do Częstochowy (w tym jest też zwiedzanie Niepokalanowa i Toruń wizyta w Radiu Maryja)

 19. RADOSŁAW pisze:

  ZANIM PRZYJDZIE KARA NA LUDZKOŚĆ CZYŻ NIE JEST ZNAKIEM CZASU USTANOWIENIE ROKU BOŻEGO MIŁOSIERDZIA OD 8 GRUDNIA DO UROCZYSTOŚCI CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA przez Papieża Franciszka I CZY PAPIEŻ FRANCISZEK NIE POWIEDZIAŁ ŻE JEGO PONTYFIKAT BĘDZIE KRÓTKI? 😦 +++

 20. magda pisze:

  Wiem ze kiedys koniec nadejdzie..moze nie jestem idealna ale wierze w Boga I mu ufam…jednak jestem w ciazy I boje sie jak to bedzie…jak ma byc zle to po co Bog pozwala zachodzic…mam znajoma ktora tez w ciazy ale mysli o aborcji Bo skoro ma byc Kara czy zaglada do jak ochroni dziecko przed pozniejszym pierpieniem…woli to wziasc na siebie I przerwac teraz…przez kare dla ludzkosci wpadla w depresje panike nie slucha nie wie co robic I moze zrobic cos strasznego…

  • chiara pisze:

   Magdo, nie wolno nam tak myśleć, tylko Pan Bóg jest Panem życia i śmierci, a my możemy ukorzyć się przed mądrością Jego planów i decyzji, i z całej siły ufać, powtarzając Jezu, ufam Tobie, wiedząc o tym jak bardzo nas kocha i o nas dba! nie przypisujmy Panu naszych cech, naszego myślenia i zabezpieczania przed niewiadomą przyszłością- przecież to On o wszystkim zdecyduje, a nie nasza zapobiegliwość 🙂 a jedyne na czym Mu naprawdę zależy to nasze oddanie i ufne gorące serce,
   lęk nigdy nie pochodzi od Boga, to tylko diabeł może wmówić taką podłość i głupotę jak aborcja dzieciątka w lęku przed końcem świata i Bożą karą,
   poradź Jej może spowiedź i modlitwę o uwolnienie od lęku, napisz jak ma na imię to obejmiemy Ją modlitewną osłoną,
   pace e bene

   • julia pisze:

    Magdo straszne to co piszesz , właśnie dlatego trzeba uważać na te wszystkie orędzia, był czas , na początku mojego nawrócenia , kiedy też nasycona róznymi ( zatwierdzonymi ) objawieniami bałam się nie tyle o siebie, ale o to jak zniosę głód i cierpienie dzieci, co ja zrobię, żeby je ochronić przed tym złem , które nadchodzi… a potem doszłam do wniosku własnie, ze lęk jest od diabła i treba go unikać bo niszczy zaufanie do Boga. Ja wiem, że nawet jeśli nadejdzie kara , Bóg zatroszczy się o swoje owieczki.. a jeśli spotka nas też coś złego to znaczy, że jest to potrzebne dla naszego oczyszczenia… ale ja i tak jestem myśli, że kto z Bogiem, to i Bóg będzie z nim. Poza tym nikt nie zna dnia ani godziny. MOże kara nadejdzie dopiero za 100 lat … a może za chwilę
    szczęśliwy kto ufa Panu i pokłada w nim nadzieję.

  • Bella pisze:

   Magdo,powstrzymaj swoim przykładem znajomą od myśli o aborcji ! Wczoraj przyszła mi książka ” Świadectwa obecności Aniołów” , które zebrał ks. Marian Polak CSMA i …. przeczytałam jedno świadectwo, kobiety ,która była zdecydowana usunąć ciąźę , bo nawet nie wiedziała kto jest ojcem dziecka. Zaczęła jednak słyszeć głos „Nie rób tego! „, kóry powtarzał to kilka razy…i już była pod drzwiami ginekologa… i uciekła stamtąd. Urodziła śliczną córeczkę, która teraz jest sama matką czwórki dzieci…stworzyła piękną kochającą się rodzinę, której brakowało jej matce.
   To tak opisałam w skrócie.

   Trzymajcie się dzielnie dziewczyny, mysli o aborcji pochodzą od ZŁEGO!!!
   Niech BOG Was broni i strzeże ❤

  • Maggie pisze:

   Czy zabicie dziecka jest troska o dziecko????
   Napewno NIE! To podszept złego, argument=pseudo argument.
   Spójrz z innej strony na in vitro i klonowanie etc – tam tez działa zły.
   Masowe aborcje contra masowym in vitro ?

   Kiedyś mówiono, ze kobieta jest w stanie BŁOGOSŁAWIONYM lub przy NADZIEII – a nawet dzicy taka szanowali. Teraz mówi sie w ciąży i „odciaza” aborcyjnie … obciążając zbrodnia sumienia.

   • Maggie pisze:

    @Magda: Te małe serduszka, ktore biją w Tobie i Twej znajomej, są częścią Was samych. Czy chcecie zniszczyć cześć samej siebie?
    Dziecko jest Bozym Darem – spojrzcie na rosnąca ilośc bezplodnych i roniacych.

    Przepraszajcie już teraz Pana Boga za myśl o aborcji=mordestwie i modlcie sie za dzieciatka, ktore obciazacie swoją niechęcią, niechęcią będąca rodzajem przekleństwa.
    Zaniescie pod „okno zycia” jeśli nie chcecie ich kochać i byc kochane przez te malenstwa, ale nie obciazajcie swoich sumien i nie idzcie tam: gdzie porozrywaja je żywcem na kawaleczki.

    Niech Matka Boza, Bolesna Matka Boza ma Was i te dzieciatka w Swej Opiece.

 21. Pingback: Wyrok i zagłada musi nadejść…. i tak się stanie, jeśli się nie nawrócicie. | Serce Jezusa

 22. Beata-Ania pisze:

  Witajcie:)
  Jeżeli się czyta ten przekaz jako odrębną część, wzbudza strach….
  Żeby dokładniej wiedzieć o co chodzi, trzeba przeczytać wszystkie ksiażki p.Argasińskiej.
  To nie jest pierwsze ostrzeżenie od P.Jezusa dane przez nią nam. We wszystkich ksiażkach mówi niemal to samo :”nawróćcie się dzieci, bo zginiecie”. Mówi o tym od wielu wielu lat.
  W ubiegłym roku bodaj (albo to już 2 lata)…., w okolicach Wielkanocy też nam powiedział to samo, mówi do nas coraz rzadziej…..

  Wiecie czego ja się boję?
  że się nie nawrócimy, że Jego ostrzeżenia są niczym dla nas. Ja nawrócona jestem ponad 5 lat dopiero, a widzę , że dzieje się coraz gorzej i w świecie, i w Polsce.
  Mało tych wszystkich homocosiów? zboczeń? ustanawiania praw wg naszego widzimisię?
  boję się, że „za chwilę” zostanie zalegalizowana nekrofilia, bo nie ma już żadnych świętości , a P.Jezus o gnijącej Europie mówił w książkach p.Argasińskiej już dawno temu.
  Teraz woła aby modlić się za cały świat!
  wcześniej prosił o modlitwę za Polskę, Europę…czy widzi ktoś zmiany na lepsze?
  😦
  straszna jest świadomość, że nie odpowiadamy na Jego ciągłe apele, nie nawracamy się, nie zmieniamy na lepsze….wręcz przeciwnie 😦
  Sami wyrzucamy Boga z naszego życia.
  I sami poniesiemy tego konsekwencje.
  Ja też się boję tego, co może nadejść, boję się o dzieci, rodzinę, najbliższych…..o siebie…ale staram się nie poddawać lękowi, bo zwariuję….
  staram się ufać Bogu i mam nadzieję, że nie opuści swoich owieczek i da siłę, żeby to wszystko przetrwać.

 23. marek pisze:

  czytam u niektórych określenie prima aprilis , czyli pierwaszy kwietnia.Warto poczytać co było 01.04.1656 we Lwowie i już wiadomo co to za prima aprilis.To samo 13- ty i piątek. Wiadomo co zdarzyło się w piątek i co 13-go.Jezus jest Panem

 24. Pingback: Będzie o ….piekle | czuciewiary

 25. Paweł pisze:

  W objawieniach z Akita w Japonii – zatwierdzonych przez Kościół na szczeblu lokalnym – Matka Boża powiedziała 13 października 1973 r.:

  «Moja córko, słuchaj dobrze, co ci powiem, i przekaż to przełożonemu. Jak już ci powiedziałam, jeśli ludzie nie będą pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle straszną karę na całą ludzkość. Będzie to kara większa niż potop, taka jakiej nikt nigdy przedtem nie widział. Ogień spadnie z nieba i zmiecie z powierzchni ziemi wielką część ludzkości, zarówno dobrych jak i złych, nie oszczędzając ani kapłanów, ani świeckich. Ci, którzy przeżyją, poczują się tak opuszczeni, że będą zazdrościć umarłym. Jedyną bronią, jaka wam pozostanie, będzie Różaniec i Znak dany przez Mojego Syna. Każdego dnia odmawiajcie modlitwę różańcową. Odmawiajcie Różaniec za papieża, biskupów i kapłanów.
  Dzieło szatana przeniknie nawet do Kościoła w taki sposób, że kardynałowie wystąpią przeciwko kardynałom, biskupi przeciwko biskupom. Kapłani, którzy Mnie czczą, będą pogardzani i wystąpią przeciwko nim ich współbracia. Kościoły i ołtarze zostaną splądrowane, Kościół będzie pełen tych, którzy akceptują kompromisy. Z powodu działania szatana wielu kapłanów i poświęconych dusz porzuci swe powołanie. Szatan będzie występował szczególnie nieubłaganie przeciw duszom poświęconym Bogu. Myśl o utracie tak wielu dusz jest przyczyną Mojego smutku. Jeśli zwiększy się liczba i ciężar grzechów, nie będzie już dla nich przebaczenia.»

  Powyższy cytat jest wzięty z przytoczonego pod poniższym linkiem listu pasterskiego biskupa Niigaty w Japonii – Johna Shojiro Ito – zatwierdzającego prawdziwość tych objawień:
  http://www.voxdomini.com.pl/of_ks/obj01.html

 26. CZY PRAWDZIWE ORĘDZIA WYWOŁUJĄ STRACH?
  Tak więc fałszywe orędzia rodzą strach, który sprawia, że wiele osób nie potrafi ich odrzucić z obawy przed groźnymi konsekwencjami, przed karą za nieposłuszeństwo, np. chorobą, śmiercią, wojną a nawet potępieniem.
  Czy Bóg zastrasza? Pismo Święte mówi, że Bóg jest Bogiem pokoju (por. 1 Kor 14,33). Również prawdziwe orędzia rodzą Boży pokój.
  Niewątpliwie, prawdziwe objawienia ostrzegają przed karą, przypominają Bożą sprawiedliwość, tak często dzś zapominaną. Problem ten wymagałby obszernego, odrębnego omówienia. Można jednak powiedzieć, że prawdziwe orędzia – chociaż mówią o trwającym i nadchodzącym jeszcze oczyszczeniu, o karze i o sprawiedliwości Bożej – rodzą przede wszystkim nadzieję na zwycięstwo Boga, na tryumf dobra, które od Niego pochodzi. Tylko Bóg – Autor prawdziwych orędzi – potrafi w całej prawdzie ukazać czekające oczyszczenie i uzależnioną od naszego nawrócenia karę, nie rodząc przy tym paraliżującego strachu, rozpaczy, zniechęcenia, pesymizmu. Żaden fałszerz – produkujący orędzia rzekomo pochodzące od Boga – nie potrafi rodzić nadziei i pokoju, gdy opisuje w swoich orędziach wymyślne kataklizmy, kary i nieszczęścia.
  fragment artykułu
  w: „Vox Domini” nr 6/95 str. 10-12
  całość: http//www.voxdomini.com.pl/roz/ro9.html

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s