Dziś we wspomnienie Matki Bożej Miłosierdzia – słów kilka o fałszywej prorokini, która próbuje Maryi ten tytuł ukraść

Kult Matki Bożej sięga II wieku chrześcijaństwa, a jego rozkwit przypada na czas średniowiecza. Maryję czczono jako Matkę Boga, Królową i Matkę państw, narodów, miast, zakonów, organizacji religijnych i świeckich oraz Matkę każdego człowieka. Prawda o miłosierdziu Maryi rozwijała się najpierw na Wschodzie, potem przejął ją Kościół na Zachodzie, który stopniowo rozwijał ją, pogłębiał i nadał jej własną formę widoczną w kulcie i ikonografii. W końcu XVIII i w XIX wieku następuje zmierzch idei Mater Misericordiae, lecz w naszych czasach wraz z rozwojem kultu  Miłosierdzia  Bożego wzrasta również kult Matki Bożej Miłosierdzia i pogłębia się refleksja teologiczna związana z tym tytułem Maryi, o czym najdobitniej świadczy encyklika Jana Pawła II „Dives in misericordia”, a także powstające na wydziałach teologicznych prace magisterskie poświęcone temu zagadnieniu.

         Cześć  Maryi  w tajemnicy miłosierdzia najpierw ujawniała się w wierze ludu, a potem w konkretnych praktykach aprobowanych przez Kościół. Najstarsza modlitwa do miłosierdzia Matki Bożej rozpoczynała się od słów: Do Twego miłosierdzia uciekamy się Bogarodzico…. Modlitwa ta powstała prawdopodobnie na początku IV wieku, na co zdaje się wskazywać występujący w niej termin Theotokos (Bogurodzica). Modlitwa ta najpierw służyła do prywatnego użytku wiernych, a potem została wpisana do ksiąg liturgicznych Kościoła. Na Zachodzie znana była przed IX wiekiem, ale w wersjach, w których nie ma wprost odwołania do miłosierdzia Maryi, lecz mowa jest o oddaniu się pod Jej opiekę jako możnej Pani. Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża  Rodzicielko – tak  do dziś  brzmi pierwsze zdanie  tej modlitwy w Kościele Zachodnim.

W Polsce kult  Matki Bożej Miłosierdzia związany jest od blisko 400 lat z łaskami słynącym obrazem Maryi z Ostrej Bramy, który był uroczyście ukoronowany w 1927 roku. Jego kopie zdobią nie tylko kościoły pod wezwaniem Ostrobramskiej Matki Bożej Miłosierdzia, ale także inne kościoły, kaplice, klasztory i domy wiernych. Papież Pius X zezwolił na Mszę św. wotywną ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia. 16 listopada na Litwie, a także w Polsce w archidiecezji w Białymstoku obchodzona jest liturgiczna uroczystość ku czci Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia, a w diecezji łomżyńskiej,  warmińskiej i w Drohiczynie – święto.  Przed  tą  uroczystością w Ostrej Bramie, w niektórych kościołach i wspólnotach odprawiana jest specjalna nowenna.

Opracowanie: s. M. Elżbieta Siepak ZMBM

Na podstawie: o. Andrzej L. Krupa, Maryja Matką miłosierdzia, w: Ewangelia miłosierdzia, Pallottinum Poznań -Warszawa 1970, s. 113-173.
Za: kliknij

****

„Maria z Irlandii, objawiła się światu gdzieś ok. 2010.” – I TO JEDYNE „OBJAWIENIE” Z JEJ UDZIAŁEM
Ta kobieta każąca nazywać się Marią Miłosierdzia, kradnie tytuł Maryi Matki Bożego Miłosierdzia (figurę możemy oglądać w Łagiewnikach nad tabernakulum a obraz w Ostrej Bramie)

Maryjo, Matko miłosierdzia módl się za nami!

Maryja czy „Maria” z Irlandii? – Wybór należy do ciebie!
Nie można dwom panom służyć (Mt 6, 24).

Maryja – Najświętsza Maryja Panna „Maria z Irlandii” – od „Świętych Przekazów” z „Księgi Prawdy” które uważa za Objawienie Publiczne (!!!)
Maryja – Matka Bożego Miłosierdzia,
a) wspomnienie kościelne 16 listopada
b) Święto ustanowione przez Kościół Katolicki!
„Maria z Irlandii”– każe siebie nazywać „Marią Bożego Miłosierdzia”
a) ustaliła sobie wspomnienie na 9 listopada
b) samowolka „Chciałbym, aby 9 listopada 2012r., w drugą rocznicę Mojego pierwszego wezwania do ciebie Moja córko, Moja armia odmawiała tę Modlitwę Krucjaty o Zwycięstwo Reszty Kościoła
(w tym roku mówią o 8 listopada, nawet tak prosta rzecz jak daty się im już w tym szatańskim amoku mylą)
Maryja mówi: (ks. St. Gobbi „Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej” Jestem Wodzem niezrównanej armii
Kochajcie Kapłanów moich umiłowanych synów, słuchajcie Papieża
„Maria z Irlandii” mówi w Swojej „księdze prawdy”:
…armia została utworzona, W Mojej armii będą różne poziomy ze stopniami każdego rodzaju” nie słuchajcie papieża bo to fałszywy prorok (herezja i bluźnierstwo)
Będziecie się cieszyć wiecznym szczęściem w Niebie Będziecie się cieszyć 1000-letnim rajem na ziemi
Maryja mówi:
Odmawiajcie Różaniec i trwajcie przy krzyżu
KRUCJATA RÓŻAŃCOWA
„Maria z Irlandii”mówi:
Odmawiajcie modlitwy krucjaty i posiadajcie „pieczęć”
„KRUCJATKI”

Czy Jezus zrezygnował z Armii Maryi, Swej Niepokalanej Matki na rzecz „Mery Irlandki”???

Każdy ma wolną wolę – wybór należy do was!

Odmawiając Różaniec Święty zwracajmy uwagę na zwrot „Zdrowaś Maryjo” a nie „zdrowaś Mario”, bo jak widać Maria niejedno ma imię…

***

Wyjątki z MBM: Jak Głupie Mogą Być Objawienia Prywatne

‚Orędzia Marii Bożego Miłosierdzia’ napisane są bardzo kiepską angielszczyzną, która roi się od błędów gramatycznych, stylistycznych i merytorycznych. Dlatego też są one trudne do przetłumaczenia – bo trudno oddać zarówno sens jak i niezamierzony przez autorkę efekt komiczny. Ale parę wyjątków tutaj zaprezentuję. Przypomnę, że ‚orędzia’ te powstają za pomocą pisma automatycznego. Obok podaję daty orędzi.

„Największym przekleństwem jest ostateczne zdanie sobie sprawy, że Bóg istnieje.” (13.11. 2010)

Przychodzę w Imię Jezusa Chrystusa” (18.09.2011) (Orędzie podpisane: “Twój Ukochany Nauczyciel i Zbawiciel, Jezus Chrystus)

„Morderstwo jest jednym z najpoważniejszych aktów buntu przeciwko Bogu i będzie karane kastracją.” (01.05.2013)

 „Orędzia otrzymywane przez prawdziwych proroków lub wybrane dusze są albo prawdziwe albo fałszywe.” (22.09.2012)

„Moja ukochana córko, Księga Życia zawiera imiona wszystkich tych, którzy zostaną zbawieni. Jednak z powodu Mojego Wielkiego Miłosierdzia, więcej dusz zostanie zbawionych z powodu Ostrzeżenia.” (29.08.2012)

„Jedna trzecia ziemi zostanie zniszczona gdy aniomłowie będą wylewać ogień z niebios. Po tym wielu pozna, że coś jest nie tak…” (06.07.2012)

“Bez kontroli nad waszymi pieniędzmi trudno wam będzie bronić waszego prawa do własności, żywności i zdrowia.” (8.7.2011) (Prawo do zdrowia!)

„Ostrzeżenie jest już blisko więc nie ma dużo czasu aby podlić się za te biedne dusze, które zostaną zatracone.”  (20.7.2011)

(To po co się za nie modlić, jeśli wiadomo, że zostaną utracone?)

Moje nauki obejmują fakt, że boskie objawienia się zdarzają. (27.8.2011)

„Moje Boskie Przewodnictwo jest wpojone w wasze dusze, nie ważne czy zdajecie sobie z tego sprawę, czy nie. To tak jakbyście mieli wewnętrzny przełącznik.”  (w orginale – internal switch) (31.8.2011)

„Albo kochasz Boga przez swoje dobre czyny i miłość bliźniego lub nie.” (21.11.2011)

„Pamiętaj, że tego dnia narodziła się Rodzina Święta.” (25.12.2011)

 „Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, usankcjonował zbawienie większości ludzkości.” (24.01. 2012)

 “… pozwól bym Cię pocieszył mówiąc ci, że to nie oznacza końca świata. Bo tak nie jest. ” 14.02.2012

 „Mojemy Drugiemu Przyjściu nie można zapobiec ani nie można go powstrzymać.” (07.03.2012)

“Zanim Mnie ukrzyżowano wziąłem udział w bardzo ważnej Wieczerzy Paschalnej z moimi Apostołami w noc przed moją Śmiercią na Krzyżu.” (05.04.2012)

 “Wielu z was nie powróci do Mnie w tym czasie. Ale to jest w porządku (But this is okay.).” 30.04.2012

 „Jestem cierpliwy. Nie jest łatwo mnie zaszokować, ani też nie mogę, chować urazy.” (21.08.2012). (Trudno po polsku oddać dziwną interpunkcję w tym zdaniu… MBM ma z nią wielki problem)

Wielu ludzi odrzuca ich (tj. Bożych wizjonerów). Jeszcze wiecej odrzuca tych wizjonerów, którzy ujawnili się światu.” 29.11.2012)

„Podział jest przeciwieństwem jedności.” (02.12.2012)

 „Jeśli akceptujecie Sakramenty dane wam przeze Mnie, ale je łamiecie, obrażacie Mnie.” (13.10.2013)  Czy można łamać sakramenty?

„Schody do perfekcji duchowej są bardzo długie. Dusze idą jeden, dwa i więcej kroków do tyłu, na każdy krok zrobiony ku Mnie. Proszę cię Moja córko, powiedz Moim wszystkim wyznawcom, aby przygotowali się uważnie, bo schody te są potrzebne, zanim dojdzie się na szczyt.” (03.09.2011)  To ile taka wspinaczka nam zajmie?

 „Módlcie się za tymi moimi świętymi sługami, którzy jak Judasz przed nimi, całują mnie w jeden policzek a zdradzają DRUGIM.” (28.01.2013)

Żeby nie było, że zmyślam –  orginale: “Keep praying for those sacred servants of Mine who will, like Judas before them, kiss Me on one cheek while betraying Me with the other.”  Na stronie propagującej ‚orędzia’ mamy wersję wygładzoną. Tutaj Judasz już nie zdradza policzkiem: ‚Nie ustawajcie w modlitwie za tych Moich wyświęconych sług którzy, jak Judasz przed nimi, całując Mnie w policzek, jednocześnie Mnie zdradzał.’
Ale czy to się godzi tak ingerować w ‚Słowo Boże’?

„Moje dziecko, świat teraz będzie świadkiem proroctw z La Salette jak wrogowie Boga, przebrani za jagnięta w owczej skórze (lambs in sheeps clothing (sic!) ), powstaną dumnie w Kościele Mojego Syna na |ziemi i zaczną głosić herezję, przed którymi ostrzegałam świat.” (05.12.2013)

Jagnięta w owczej skórze? Cóż konkretnie MBM miała na myśli? 

„Oni nigdy nie będą odbiegać od prawdy bardziej niż wy, Moi kochani, którzy chcecie dopasować prawdę do własnej interpretacji.”(28.12. 2010)

Dlatego tak trudno tłumaczyć MBM – czasem nie wiadomo o co chodzi. Tym razem tłumaczenie nie moje – widocznie oni też nie wiedzieli i przetłumaczyli dosłownie! 

Są to w większości moje tłumaczenia (z wyjątkiem dwóch), jeśli ktoś ma jakieś konkretne zastrzeżenia, proszę mi dać znać w komentarzach, a na pewno poprawię 🙂

Większość oryginalnych cytatów można znaleźć tutaj.
Za: kliknij

***
Weźmy sobie do serca dzisiejsze czytanie

Pierwszy list do Tesaloniczan 5,1-6.
Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi!
Za: Ewangelia dla nas

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Pomoc duchowa i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

27 odpowiedzi na „Dziś we wspomnienie Matki Bożej Miłosierdzia – słów kilka o fałszywej prorokini, która próbuje Maryi ten tytuł ukraść

 1. Jeremiasz pisze:

  Dzisiaj natrafiłem po raz pierwszy w życiu na tę oto stronę: http://wobronietradycjiiwiary.wordpress (edycja) – TRADYCJI i WIARY (zamiast wiary i tradycji)
  Już na wejściu wita nas „artykuł” negujący objawienia z Medjugorje…
  Panem jest Jezus!

  • wobroniewiary pisze:

   Nie słyszałeś że diabeł to „małpus dei” jedna z jego taktyk to brać wszystko na odwrót zmieniać kolejność, małpować przedrzeźniać itp. itd

   Nawrócona z MKordas czy MBM „alba” pisze u nas pod nowym nickiem ale oni nie mając o tym pojęcia ani swoich czytelników wymyślają że to Alba tam pisze
   Co poradzić? Modlić się 🙂

   • wobroniewiary pisze:

    Jeremiasz dedykuję Tobie i innym zakończenie z dzisiejszych rozważań Tomasza z Kempis:
    „Ciesz się wieczorem, jeśli owocnie dzień ci upłynął. Czuwaj nad sobą, pobudzaj się i sam siebie zachęcaj, a jakkolwiek inni postępują, ty pilnuj sam siebie. O tyle się udoskonalisz, o ile zdołasz przezwyciężyć siebie. Amen.”

   • Paul pisze:

    Małpus z zoo 🙂 Goryl 😀
    Fajne 🙂

 2. Jan pisze:

  MBM ;ponoć zna daty, czasy a św. Ludwik Ludwik Grignion de Montfort pisze tak
  „Takimi oto będą owi wielcy mężowie, którzy się pojawią, a których Maryja ukształtuje i wyposaży na rozkaz Najwyższego, by Królestwo Jego rozprzestrzeniali nad krainą bezbożnych, bałwochwalców i mahometan. Kiedy i jak to się stanie?… Jedynemu Bogu to jest wiadome. My zaś milczmy, módlmy się, prośmy, wyczekujmy: Czekając oczekiwałem Pana (Ps 39(40),2 Wlg).”

 3. wobroniewiary pisze:

  Podszywanie się pod Maryję ?
  „Non praesumat aliquis Deum se habere propitium, qui benedictam matrem offensam habuerit” – „Niech się nie spodziewa Miłosierdzia Bożego, kto Jego świętą Matkę obraża”

 4. Piotrek pisze:

  Brak więzi emocjonalnych i uczuciowych w rodzinach, zanik życia rodzinnego, rodziny patologiczne – składające się z kilku mężów, żon i dzieci z różnych związków, powszechna rozwiązłość, biseksualizm i homoseksualizm, doprowadziły do tego, że pod względem moralnym Szwecja już dziś stała się krajem trzeciego świata.

  Skandynawski model dochodzenia do dobrobytu oraz wszechobecny postęp społeczny doprowadził Szwecję do upadku rodziny i degradacji społecznej całego kraju. Dlaczego tak się stało?

  Państwowy terror

  Już większość dzieci w tym kraju rodzi się w konkubinacie. Dziadkom nie organizuje się smutnych pogrzebów – po prostu pali się nimi w spółdzielczych piecach, aby zyskać ekologiczny sposób ogrzewania osiedli. Wychowawcą Szwedów stały się instytucje państwowe. Poskutkowało to do degeneracji moralnej społeczeństwa.
  http://www.fronda.pl/a/postep-po-szwedzku-czyli-do-czego-prowadzi-zycie-bez-boga,43686.html

 5. Eva pisze:

  Tutaj macie konkretne herezje tej służki Szatana:
  https://ostrzezenieprzedmbm.wordpress.com/mbm-informacje/mbm-herezje/
  MBM: Herezje

  Niektóre z herezji, które pojawiły się i nadal pojawiają w ‚orędziach’ MBM

  1. [18.03.2011]: „Szanuj to Najświętsze Pismo (orędzia MBM)”
  Kanon Pisma Świętego został zamknięty wraz ze śmiercią Św. Jana Apostoła.

  2. [18.12.2010]: „Księga Prawdy jest dana ludzkości aby mogła się ona odkupić w Moim Sercu.”
  Kościół potępił Pelagiusza za naukę, że człowiek jakoby jest w stanie osiągnąć łaskę bez pomocy Boga – i w ten sposób samemu się odkupić.

  3. [14.04.2011]: „Wielu Chrześcijan ignoruje jedną z fundamentalnych obietnic jakie uczyniłem podczas swojego ukrzyżowania, gdzie obiecałem, że będę w chlebie i winie i pozostawię trwały znak aby pomóc nakarmić dusze.”
  a) Jezus nigdy nie obiecał czegoś takiego.
  b) On jest nie W chlebie i winie podczas Konsekracji: chleb i wino całkowicie przemieniają się w ciało i krew Pana.
  c) Przystąpienie do Eucharystii nie pozostawia żadnego trwałego znaku.

  4. [21.11.2011]: Wszystkie ścieżki prowadzą do Boga, stwórcy ludzkości.
  Jest to herezja indyferentyzmu, jak również i całkowity nonsens. Jeśli tak byłoby w rzeczywistości, Masoneria prowadziłaby do Boga, i twierdzenia MBM o masońskich konspiracjach w Watykanie byłyby całkowicie bez sensu. Indeferentyzm jest również jedną z podstawową doktryną Masonerii. Czyżby pracujący dla „WarningSecondcComing” byli Masonami?

  5. [25.06.2011]: „Ten Nowy Raj na Ziemi… będzie trwał 1.000 lat…”
  Jest to fałszywa doktryna millenaryzmu potępionego przez Kościół jako ‚oszustwo Antychrysta’ (KKK nr. 676). Organizacja MBM głosi proroctwo antychrysta.

  6. [01.010.2011]: „Moja Ukochana Matka, Anioł Światłości…”
  Maryja nie jest aniołem. W Piśmie Świętym w 2 Kor 11, 14, fraza ‚anioł światłości’ odnosi się do oszustwa Szatana. Poza tym, Maryja jest Krółową Aniołów, więc godnością je przewyższa.

  7. [13.09.2011]: „Nigdy nie pozwól sobie na akceptację prawdy innej niż ta, zawarta w Świętej Biblii.”
  a) Jest to herezja Lutra ‚Sola Scriptura’ – tylko Pismo Święte.
  b) To orędzie twierdzi, że są prawdy poza Pismem Świętym. Czy mamy je odrzucić?

  8. [07.11.2011] (Jezus do MBM) „Bez twojej ofiary nie mógłbym spełnić mojej obietnicy zbawienia ludzkości…”
  Z tego wynika że ‚Jezus’ nie jest Bogiem, a MBM musi być współodkupicielką.

  9. [10.04.2012]: „Nowy fałszywy Papież już spiskuje… aby zadenuncjować nauczanie Mojego Syna.”
  a) Jest to herezja anty-papalizmu. Chrystus zagwarantował Piotrowi ciągłość następstwa do końca świata.
  b) Kościół jest niezniszczalny; jego nauczanie, sakramenty i rząd pozostaną niezmienne aż do końca świata. Sprawdź nauczanie Soboru Watykańskiego I. Czytaj http://soborowa.strefa.pl/code-22/

  Opracował David Moorcroft.
  To nie są wszystkie herezje z ‚orędzi’ MBM.
  Do odrzucenia ich przez Kościół wystarczy tylko jedna.

 6. kasiaJa pisze:

  Proszę, powiedzcie mi, co o tym sądzić?
  https://www.facebook.com/events/991650870851510/
  Dla mnie to jakieś „podejrzane”, ale niech się wypowie osoba lepiej zorientowana ode mnie. Tutaj cytat z fb:
  https://www.facebook.com/events/991650870851510/permalink/992239837459280/

  • Jan pisze:

   Komentarz z pierwszego linka:

   „Moi drodzy, zanim będziecie się modlić za osobę opętaną trzeba przygotowania:
   – Stan łaski uświęcającej,
   – Modlitwa obwarowania Przenajświętszą Krwią Jezusa Chrystusa siebie i najbliższą rodzinę np.: „Panie Jezu Chryste, obwarowuję Twoją Przenajświętszą Krwią siebie i najbliższą moja rodzinę, zachowaj ją od wszelkiego złego i ataków złego ducha.”
   – Zwrócić się do Matki Najświętszej aby ciebie ochroniła swoim płaszczem niewinności od złego ducha,
   – przyzywaj św. Michała arch. na pomoc i twego anioła stróża aby cie strzegli od złego.
   – za osobę opętaną skuteczne jest ofiarowanie Eucharystii, odmówienie różańca: tajemnice bolesne oraz Litania do Krwi Pana Jezusa.
   Ks. Roman michalita”

  • kasiaJa pisze:

   Komentarz z drugiego linka zaniepokoił mnie, stąd powyższe pytanie.
   A konkretnie to: „Reasumując zagrożeń z tego, że się modlicie nie ma żadnych.
   Wielu egzorcystów w przypadku niektórych demonów jest bezsilnych i mówią wyraźnie, że tylko modlitwa tym osobom może pomóc. TYLKO MODLITWA, a w tym łaska Boga. Dlatego w wielu przypadkach egzorcyści takie osoby odsyłają z powrotem do domu prosząc innych o modlitwę.
   Dlatego Ci co chcą niech się modlą, a Ci co nie chcą, bo lękają się złego, to nie muszą się modlić, ale niech zarazem uważają, bo zły czuwa i to nie wtedy kiedy jest miłość, lecz wtedy gdy nie ma miłości lecz jest egoizm.”

  • wobroniewiary pisze:

   PILNE!
   Napisałam, że pisanie słów „Dlatego w wielu przypadkach egzorcyści takie osoby odsyłają z powrotem do domu prosząc innych o modlitwę” jest uwłaczaniem księżom egzorcystom i wbijaniem w pychę świeckich „egzorcyzmujących” których modlitwy bardziej pomogą -to jest grzech ciężki i i kłamstwo i poprosiłam by ludzie to przejrzeli i pomyśleli- moje komentarze zniknęły po kilku sekundach !!!

   To jest albo:
   a) zabawa jakiegoś opętanego i wciągnie ludzi w kontakt duchowy
   2) jakiegoś psychicznego z wybujałym ego
   Nie ruszać bo śmierdzi!

 7. Sebro pisze:

  A ja z innej beczki.
  Są pierwsze wyniki wyborów samorządowych. Polska podzielona na pół między PiS i PO. Ciekawy będzie bój o Warszawę. Aczkolwiek pani premier już zapowiedziała zwycięstwo w wyborach parlamentarnych i prezydenckich – czyżby już znała wyniki?

 8. wobroniewiary pisze:

  http://wpolityce.pl/polityka/222269-prawo-i-sprawiedliwosc-wygralo-wybory-samorzadowe-sondaz-exit-poll-wskazuje-porazke-platformy-relacja-minuta-po-minucie

  Zapraszamy na wieczór wyborczy z portalem wPolityce.pl! Będziemy państwu relacjonować – minuta po minucie – najważniejsze chwile w tych wyborach. Tuż po 21:00 podamy pierwsze wyniki sondażu exitt poll, a następnie będziemy przywoływać najciekawsze komentarze, opinie i informacje związane z wyborami samorządowymi. Będziemy z państwem całą noc – prosimy odświeżać stronę i pozostać razem z nami!

 9. Papież Franciszek: nie chowajmy Bożych darów w kasie pancernej, dzielmy się naszymi talentami z drugim człowiekiem

  Nie istnieją sytuacje ani miejsca zamknięte dla chrześcijańskiego świadectwa. Papież Franciszek mówił o tym w rozważaniu na Anioł Pański. Zachęcając do zrobienia rachunku sumienia z talentów, jakie otrzymaliśmy od Boga pytał, ile osób pociągnęliśmy naszą wiarą, nadzieją, miłością. Punktem wyjścia papieskiej refleksji była ewangeliczna przypowieść o talentach. Franciszek podkreślił, że nie są one po to, by trzymać je w sejfie, ale po to, by dzielić się nimi z drugim człowiekiem, bo tylko w ten sposób wzrastają.

  „Człowiek z przypowieści przedstawia Jezusa, sługami jesteśmy my, a talenty są dziedzictwem, które Pan nam powierza. Czym jest to dziedzictwo? Jego Słowo, Eucharystia, wiara w Ojca niebieskiego, jego przebaczenie… Wiele rzeczy, to, co ma najcenniejszego. To jest dziedzictwo, które nam powierza – mówił Franciszek. – Nie tylko mamy je strzec, ale mamy je pomnażać! Podczas gdy w powszechnym użyciu termin «talent» wskazuje na wyjątkowe umiejętności indywidualne, np. talent muzyczny czy sportowy, to w przypowieści talenty oznaczają dobra Pana, które On nam powierza byśmy je pomnażali. Dół wykopany w ziemi przez «sługę złego i gnuśnego» wskazuje na lęk przed ryzykiem, który hamuje kreatywność i owocność miłości. Jezus nie prosi nas byśmy trzymali Jego łaskę w kasie pancernej, ale chce byśmy posługiwali się nią dla dobra innych”.

  Papież podkreślił, że wszystkie dary, jakie otrzymaliśmy od Boga są dla innych, bo tylko w ten sposób wzrastają. „To tak, jakby nam mówił: «Oto moje miłosierdzie, moja czułość, moje przebaczenie: weź je i zrób z nich szeroki użytek». A my, co z tym zrobiliśmy? Kogo «zaraziliśmy» naszą wiarą? Ilu osobom dodaliśmy odwagi naszą nadzieją? Ile miłości ofiarowaliśmy bliźnim?” – pytał Franciszek. „Dobrze nam zrobią te pytania. Każde środowisko, nawet to najbardziej odległe i nieosiągalne może stać się miejscem, gdzie talenty będą mogły przynieść owoc – mówił Papież. – Nie ma sytuacji ani miejsc, w których niemożliwa byłaby obecność i świadectwo chrześcijańskie”.

  Franciszek podkreślił, że ta przypowieść zachęca nas do tego byśmy nie ukrywali naszej wiary i naszej przynależności do Chrystusa oraz nie zakopywali Słowa Ewangelii. Ta przypowieść – zaznaczył Papież – jest zachętą do wprawienia w ruch tych darów w naszym życiu, w naszych relacjach i konkretnych sytuacjach życiowych, jako siły, która oczyszcza i odnawia.

  „Tak samo jest z przebaczeniem, które Pan nam daje szczególnie w Sakramencie Pojednania. Nie trzymajmy go zamkniętego w nas samych, ale pozwólmy by uwolniło swą siłę, by obaliło mury, które wzniósł nasz egoizm, by pozwoliło nam zrobić pierwszy krok w zablokowanych relacjach, by zacząć na nowo dialog, tam, gdzie nie ma już wzajemnej komunikacji – mówił Papież. – Musimy sprawić, że te talenty, prezenty, dary, które dał nam Pan będą dla innych. One wzrastają, przynoszą owoc poprzez nasze świadectwo. Pan nie daje wszystkim tych samych rzeczy i na ten sam sposób. Zna nas osobiście i powierza nam to, co jest słuszne dla nas. Jednak w każdym z nas pokłada ogromne zaufanie. Bóg nam ufa, pokłada w nas nadzieję! I to dotyczy każdego z nas. Nie zawiedźmy Go!”.
  http://pl.radiovaticana.va/news/2014/11/16/franciszek:_nie_chowajmy_bo%C5%BCych_dar%C3%B3w_w_kasie_pancernej,_dzielmy_si%C4%99/pol-836582

 10. Eva pisze:

  To zwycięstwo więcej niż cenne. Niczego nie gwarantuje, ale pokazuje, że zmiana w Polsce JEST możliwa
  http://wpolityce.pl/polityka/222290-to-zwyciestwo-wiecej-niz-cenne-niczego-nie-gwarantuje-ale-pokazuje-ze-zmiana-w-polsce-jest-mozliwa

 11. Hanna307 pisze:

  wizje mogą albo pochodzić od Boga albo od diabła, jak to się mówi wóz albo przewoż innej opcji nie ma.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s