Ks. Jerzy Garda do Hanny Gronkiewicz-Waltz: jak Pani godzi elementy cywilizacji śmierci, których ojcem jest szatan z wiarą w Boga, który jest Ojcem Życia?

Deklaruje się Pani jako wierząca i praktykująca katoliczka, która przeszła odnowę w Duchu Świętym, w co nie wątpię. Ale trzeba zapytać jakiego rodzaju duch się w Pani zagnieździł, skoro decyzje Pani są elementami kultury śmierci? A może ten duch nieczysty przyprowadził do swego domu, w którym mieszkał, siedem innych duchów złośliwszych niż on sam (por. Mt. 12, 43-45)?

Ks. Jerzy Garda                                                                             Warszawa, dn.23.10.2014 r.

Szanowna Pani
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Szanowna Pani Prezydent,
Chrześcijanie to są ludzie spokojni i chcą też spokojnie modlić się i pracować. Dlaczego tęczawięc w kraju praworządnym ciągle są prowokowani? Taką widoczną prowokacją jest „tęcza” – symbol gejowski przed Kościołem Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Niech władze Stolicy wiedzą, że to bardzo denerwuje ludzi wierzących; żeby to zdenerwowanie nie przerodziło się w gniew! Tak nas prosił w kazaniu dożynkowym na Jasnej Górze Ks. Biskup Józef Zawitkowski, a kazanie wygłosił w obecności Prezydenta Rzeczpospolitej: – „Zdejmijcie tę ‚ohydę spustoszenia’ Warszawiacy, bo plac ten nie jest placem gejowskim, lecz Placem mojego Zbawiciela”. To wołanie powinno nam wystarczyć! Ale wydaje się, że to wołanie Księdza Biskupa Józefa ze szczytu Jasnej Góry było wołaniem na puszczy, bo od tego czasu na Placu Najświętszego Zbawiciela w Warszawie nic się nie zmieniło. Dobrze, że ten głos wybrzmiał z Jasnej Góry Zwycięstwa wspierając modlitewne czuwanie na Placu Najświętszego Zbawiciela – od 23 czerwca 2014 r., kontynuowane codziennie od poniedziałku do piątku z wakacyjną przerwą. Modlitwa i obecność wiernych Polaków jest jedną z form ekspiacji za zniewagi, bluźnierstwa, szyderstwa i świętokradztwa jakie doznaje Pan Bóg w naszej Ojczyźnie i na Placu Najświętszego Zbawiciela w szczególności. Ten – stalowej konstrukcji, kilkukolorowy kabłąk zwany „tęczą”, to nie symbol atmosferycznej tęczy na niebie, który już w Starym Testamencie po Potopie stał się symbolem Przymierza Boga z ludzkością (por. Rdz. 9, 12-17). Ta instalacja na Placu Najświętszego Zbawiciela ustawiona 12 czerwca 2012 r – to symbol sodomii zawłaszczony przez lobby LGBT, symbol grzechów homoseksualistów, za które Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę (por. Rdz. 19, 1-29).

   Chrystus ZbawicielJest wiele dziesiątków placów w Stolicy, jednak na tę obrazoburczą instalację nie wybrano innego, tylko Plac dedykowany Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi przez mieszkańców Warszawy wiele wieków temu. Widać tutaj zamierzoną prowokację wobec wierzących katolików, szyderstwo wobec Chrystusa i Bożych Świętych Praw oraz profanację miejsca świętego przez pomysłodawców i wykonawców tej haniebnej dla Stolicy i całej Polski instalacji. Jest ona podobna do działań obrazoburczych w naszej Ojczyźnie, takich jak:

 • profanacja Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie po Katastrofie Smoleńskiej z przyzwoleniem władz stolicy,
 • profanacja Krzyża przez pseudo-artystę w Centrum Sztuki Współczesnej,
 • wystawianie w teatrach spektaklu „Golgota piknik”,
 • poprzednie występy i ostatnia aktywność w kilku polskich miastach deklarowanego satanisty Nergala.

Podobieństwo jest także w tym, że wszystkie szydzące z Boga i rzeczy świętych ekspozycje i działania spotkały się z natychmiastową reakcją polskiego społeczeństwa. Również kilkakrotne podpalanie plastiku na stalowym kabłąku ustawionym na Placu Najświętszego Zbawiciela świadczyło o sprzeciwie i jednocześnie bezsilności wierzącego i myślącego społeczeństwa wobec szydzącej z Boga instalacji. Na dodatek relacjonująca rzetelnie wraz z komentarzem TV TRWAM pożar plastiku na kabłąku w czasie Marszu Niepodległości 11 listopada 2013 r., została ukarana przez KRRiT karą 50.000 zł.

   Jako grupa modlitewna jesteśmy bardzo dalecy od niszczenia, podpalania czy jakiejkolwiek przemocy. Jednak stoimy tutaj i modlimy się, aby obrazoburcza instalacja została strawiona nie fizycznym ogniem, lecz Ogniem Bożej Miłości i Miłosierdzia wobec bluźnierców, szyderców i świętokradców, którzy publicznie promują grzeszne życie oraz elementy cywilizacji śmierci ekskomunikującą się ze Wspólnoty Kościoła, jednocześnie mając czelność świętokradzko przyjmować Chrystusowe Ciało w czasie Eucharystii. A czynią to, aby poprawić swój wizerunek w oczach wierzących. Ale o takich mówi św. Paweł: „Kto bowiem pożywa i pije niegodnie, potępienie dla siebie pożywa i pije nie bacząc na Ciało Pańskie” (1 Kor. 11, 29).

  Pani Prezydent, stojąc na Placu Najświętszego Zbawiciela modlimy się o to, aby na skutek decyzji Władz Stolicy przyjechała ekipa robotników z dźwigiem i tak jak została ta instalacja ustawiona, by została jak najszybciej zabrana.

Deklaruje się Pani jako wierząca i praktykująca katoliczka, która przeszła odnowę w Duchu Świętym, w co nie wątpię. Ale trzeba zapytać jakiego rodzaju duch się w Pani zagnieździł, skoro decyzje Pani są elementami kultury śmierci? A może ten duch nieczysty przyprowadził do swego domu, w którym mieszkał, siedem innych duchów złośliwszych niż on sam (por. Mt. 12, 43-45)?

modlitwa św. Benedykta

   Popieranie, promowanie związków homo- czy bi-seksualnych jest wielką krzywdą wyrządzoną tym biednym, nieszczęśliwym ludziom homozwiązkizamiast zaoferować im terapię, która daje ogromne szanse odzyskania psycho-fizycznej pełnosprawności. Związki homo- czy bi-seksualne są z natury swojej związkami patologicznymi, destrukcyjnymi, dla osób będących w takich związkach. Związki te są jałowymi, z których nigdy nie pocznie się i nie narodzi nowe życie. Na dodatek – zaspokajanie w takich związkach pożądań ciała i napięć będących efektem psycho-fizycznej budowy człowieka – jest wyniszczające dla duszy, psychiki i samego ciała. Dla pewności – proszę zapytać chirurgów, z jakimi uszkodzeniami – i jakich części ciała… – zgłaszają się homoseksualiści żyjący w związkach. Promowanie, popieranie publiczne zła wiąże się jeszcze z jednym problemem dla Pani sumienia. Ucząc się Katechizmu, jeszcze przed I Komunią Świętą dowiedziała się Pani, że są tzw. Grzechy cudze – np. Do grzechy namawiać, grzech pochwalać, itd. Broniąc dewiacji, związków przeciwnych naturze popełnia Pani takie właśnie grzechy. Św. Paweł mówi o związkach homoseksualnych w I Liście do Koryntian: „Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego (1 Kor. 6, 9-10).

List do Koryntian   Także Chrystus mówi: „Kto by zaś zgorszył jedno z tych maleńkich, które we Mnie wierzą, lepiej by mu było, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i pogrążono w głębinie morskiej. Biada światu za zgorszenia. Muszą bowiem przyjść zgorszenia. Wszelako biada temu człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenie” (Mt. 18, 6-7).

   Jakie więc miejsce w wieczności, jeżeli jeszcze Pani w nią wierzy, szykuje sobie Pani swoimi decyzjami promując sodomię i do niej zachęcając, zamiast biednych ludzi uchronić przed złem? Nie można na jednym poziomie, w imię wolności i równości stawiać:

 • budowania i rozbiórki tego co zbudowane,
 • konstrukcji i dekonstrukcji,
 • tworzenia i niszczenia,
 • życia i śmierci,
 • dobra i zła,
 • uzdrawiania i zabijania (także duchowego).

Od osoby, która usiłuje kierować Stolicą katolickiego Państwa mieszkańcy prof. Chazanmają prawo oczekiwać, aby w swoich decyzjach kierowała się Pani używaniem rozumu, a nie „owczym pędem”. Ostatnio Pani decyzja dotycząca Pana Profesora Chazana, pozbawiająca go funkcji dyrektora w Szpitalu Św. Rodziny w Warszawie, za odmowę zabicia nienarodzonego dziecka – daje normalnemu człowiekowi wiele do myślenia. Pani wypowiedź po ostatnim nadpaleniu plastiku na stalowej instalacji na Placu Najświętszego Zbawiciela wskazuje na uporczywe hołdowanie sodomii i popieranie lobby LGBT, zamiast wykorzystać ten incydent do pozbycia się kłopotliwej moralnie a także materialnie – instalacji.

   Promując publicznie zło, prześladując administracyjnymi decyzjami „człowieka sumienia” Prof. Chazana pozbawiając go pracy i stanowiska wykluczyła się Pani ze wspólnoty lokalnego Kościoła i zamknęła sobie drogę do Eucharystii, stając się publicznym grzesznikiem. Aby wrócić z powrotem – trzeba publicznie zło naprawić, odciąć się od dotychczasowego, grzesznego i krzywdzącego innych postępowania nie tylko słowem, lecz konkretnymi decyzjami. Dopiero wtedy wyznać grzechy na forum Sakramentu Pokuty, uzyskać rozgrzeszenie czyli pojednanie z Bogiem i wspólnotą wierzących i dopiero wtedy można myśleć o Eucharystii. Tutaj nie funkcjonują już żadne ludzkie układy i zależności. Jako teolog zadaję Pani pytanie: jak Pani godzi elementy cywilizacji śmierci, których ojcem jest szatan z wiarą w Boga, który jest Ojcem Życia? Czy nie mamy tutaj do czynienia z przypadkiem rozdwojenia jaźni?

   I jeszcze jedna, Pani Prezydent, materialna kwestia obok duchowej natury – dotycząca tej nieszczęsnej instalacji na Placu Najświętszego Zbawiciela. Oprócz jednorazowego kosztu kasainstalacji tego kolorowego, stalowego kabłąka, kosztów renowacji po pożarach, jest jeszcze najpoważniejszy koszt jego zabezpieczenia. Żaden bank w Stolicy, żadna instytucja, nawet Sejm RP nie ma takiej całodobowej ochrony, jak wyżej wymieniona instalacja. A to kosztuje!!!

   Funkcjonariusze Straży Miejskiej, system wodnego spryskiwania, kamery monitoringu, czy to mieści się w 100.000 zł miesięcznie? Z pewnością nie!!! I to idzie z kieszeni podatników, którzy nie godzą się na ten symbol sodomii i masonerii – więcej – są temu przeciwni!!! I to dzieje się w tym samym czasie, kiedy w Stolicy, którą Pani zarządza są setki, tysiące bezdomnych, chorych, głodnych obywateli i zastępy niedożywionych lub głodnych dzieci! Takie marnotrawienie społecznych pieniędzy na gejowski symbol, podczas gdy tyle biedoty umiera z głodu – to grzech wołający o pomstę do nieba. Marnotrawienie ludzkich pieniędzy może spowodować nie tylko zdenerwowanie czy gniew, ale i bunt, którego modlitwa na Placu Najświętszego Zbawiciela nie zdoła już powstrzymać. Podobno Pani kandyduje na stanowisko Prezydenta Warszawy w najbliższych wyborach. Wyborcy w Warszawie mają prawo wiedzieć na kogo nie warto w najbliższych wyborach oddać swojego głosu.

SM   Na koniec mojego listu chciałbym zauważyć, że hitlerowcy w czasie okupacji wysadzili w powietrze pomnik Chrystusa na Placu Najświętszego Zbawiciela, aby swoją obecnością nie dodawał warszawiakom wiary w zwycięstwo. Komuniści nie pozwolili go odbudować, ale nie ważyli się postawić pomnika wdzięczności Armii Czerwonej, czy też na cześć kogoś innego. Natomiast Pani jako Prezydent Warszawy wraz ze swoją ekipą wpadła na GENIALNY POMYSŁ, aby postawić pomnik gejom i innym dewiantom, symbol sodomii i masonerii, aby w ten sposób permanentnie szydzić z Bożych Praw i Chrystusa, na miejscu Jemu poświęconym – ranić Go i ranić uczucia wierzących i wszystkich zdrowo myślących ludzi. Z tej też przyczyny modląc się na Placu Najświętszego Zbawiciela zanurzamy Panią wraz z ekipą rządzącą naszą Stolicą w niezmierzoną otchłań Bożego Miłosierdzia.

   List nasz – jako grupy modlących się na Placu Najświętszego Zbawiciela ma charakter listu otwartego, ponieważ społeczeństwo kochające Boga, Kościół i Ojczyznę, żywotnie zainteresowane ich jak najszerzej pojętym dobrem, ma prawo do pełnej informacji w obie strony.

Ks. Jerzy Garda wraz z grupą wiernych
modlących się na Placu Najświętszego Zbawiciela

**********************

 Zapraszamy do poparcia tego listu poprzez wpisywanie się do komentarzy pod wpisem. Ojciec Jerzy z serca błogosławi nas – Czytelników WOWiT i zapewnia o swojej codziennej modlitwie również w naszych intencjach.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

125 odpowiedzi na „Ks. Jerzy Garda do Hanny Gronkiewicz-Waltz: jak Pani godzi elementy cywilizacji śmierci, których ojcem jest szatan z wiarą w Boga, który jest Ojcem Życia?

 1. brader pisze:

  Popieram i podpisuje się pod tym listem! W ostatnim czasie widzimy że obecna ekipa rządząca usiłuje na siłę przepchnąć akceptacje dla homo związków i innych dewiacji a wszystko pod dyktando Brukseli! Proszę wszystkich o poparcie dla tej petycji przeciwko promowaniu homoseksualizmu w telewizji publicznej i to za nasze pieniądze!
  http://www.citizengo.org/pl/o-usuniecie-spotu-promujacego-homozwiazki
  Pozdrawiam serdecznie!
  Jezus jest Panem!

 2. ARGON023 pisze:

  KOCHANY Ks. Jerzy JAK ja się CIESZĘ z tego napisanego listu otwartego … normalnie się cieszę!
  Niech Jezus Błogosławi Księdzu i Grupie modlących się na Placu Najświętszego Zbawiciela
  i każdemu woBronieWiary!

 3. joanna misztal pisze:

  Ks.Jerzy , ten list wstrzasnal moim sercem,jak niesamowity pomysl byl ,zeby napisac taki odwazny i bijacy na alarm list do P.Prezydent Warszawy.Polska jest Krajem o mocnych korzeniach chrzescjanskich i nigdy nie moze zginac,majac tak wspanialych kaplanow i biskupow.
  Lacze sie z Wami na modlitwie w Kanadzie.
  Niech Zyje Chrystus Krol !!!

 4. ircia pisze:

  Chwala Panu za takich kaplanow ! Calkowite popracie z mojej strony !

 5. Maggie pisze:

  Podpisuje sie pod tym listem obiema rekoma i sercem. Rownoczesnie polecam księdza Matce Bożej Nieustajacej Pomocy oraz Jego patronowi, ktory zwyciężył smoka.

  Jezus jest Panem!

 6. Czester pisze:

  Popieram i podpisuje sie pod tym listem .Niech Jezus Blogoslawi Ksiedza i dodaje sil,oraz wszystkim modlacym sie.
  Z Bogiem i Maryja !

 7. nata pisze:

  Dziekuje Ojcu Gardzie ten list podniosł mnie na duchu i pozwala mi czuć się po prostu katoliczką wspieraną przez kapłanow wierzącą że BOG JEST WSZECHMOCĄ nad mocami zła i okaze nam MIŁOSIERDZIE SWOJE nie bawem

 8. aga pisze:

  Bogu niech będą dzięki, za wrażliwość sumienia, odwagę i mądrość Księdza. Ja od pewnego czasu modlę się za Panią Gronkiewicz Walc, aby nabrała rozumu, miłości Boga i ludzi. Wierzą, że modlitwę moją Bóg Miłosierny wysłucha, bo jest zgodna z Jego wolą.

 9. Czester pisze:

  Taki list przydal by sie i dla Pana Prezydenta Komorowskiego. Poniewaz tez ladnie raczki sklada do modlitwy.

  • julia pisze:

   oj przydałby się, przydał .. i do katolików z nazwy by sie przydał list budzący ich sumienia…
   oglądałam pogrzeb Jaruzelskiego… na słowa Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata… uklękli zwyczajowo wszyscy w kościele…
   trzej prezydenci , którzy byli obok siebie ; Wałęsa, Kwaśniewski, Komorowski …
   Nie dziwiło mnie, że przed Jezusem nie zgiał kolan Kwaśniewski, bo to zadeklarowany ateista , nie dziwiło mnie , ze Wałęsa klęczy, w koncu na Matke Bożą swego czasu się ciągle powoływał
   ale byłam bardzo zaskoczona postawą obecnego prezydenta…Stał przez cały moment trzykrotnego Baranku Bozy.. nie ukląkł , nie przykleknął… stał z ponura miną…
   widać było, ze nie tylko ja się zdziwiłam… bo Wałęsa tez nerwowo zerkał w jego stronę
   nie chcę nikogo oceniać… ale pomyslalam wtedy… pyszny człowieku, czyzby władza ci az tak przewrociła w głowie, ze nawet przed Bogiem nie uklekniesz????
   jego tez trzeba objąc modlitwą…

   • Krzysztof pisze:

    Droga Julio , nawet o tym nie wiedziałem,ze Prezydent nie zgiął koan na Podniesienie. Jestem w szoku, gdyż można być Prezydentem Wszystkich Polaków i bronić urzędu, ale jeżeli jest się Przestraszonym , który boi się zgiąć kolana, przed Bogiem bo woli służyc Mamonie , , aby przypadkiem nie narazić się …, to dla mnie to zwykły mały człowiek, walczący o kasę.

    Ciekawe , jak będzie na sadzie ostatecznym, czy też będzie stał dumnie przed Panem Bogiem?, jak myślisz?
    Powie Panu Bogu… to ja prezydent Komorowski ?

    przepraszam za uszczypliwość

   • alutka pisze:

    U nas na Baranku Boży czy podczas Komunii św. stoi prawie 100 % wiernych z wyjątkiem kilku osób, czy to oznacza , że pozostali pójdą do piekła? Jeśli klękać na Baranku Boży, to czemu nie na Ojcze Nasz?
    W momencie Podniesienia klęczymy wszyscy..

   • Zojka pisze:

    Nie uklęknął na Baranku Boży a nie na Podniesieniu. U nas w kościele też prawie 100 % stoi a na Podniesieniu wszyscy klęczą.

   • alutka pisze:

    Wiem, że nie ukląkł na Baranku Boży, ale czy to przestępstwo. U nas się nie klęka, ja również przestałam, bo czułam się jak wyrzutek. zwłaszcza w niedzielę. Kiedyś kapłan publicznie upominał, żeby się nie wyłamywać , bo to trąci pychą.

   • julia pisze:

    Tak Krzysztofie… w zasadzie wyjaśnię szerzej , bo Alutka poczuła się oskarzona chyba… jak pisałam posta brakowało mi słowa na określenie sytuacji, gdy kapłan podnosi do góry hostię , czyli słowa „Podniesienie”, dlatego tak obrazowo napisałam przytaczając słowa :”Baranku BOży…
    własnie na ten moment prezydent nasz dumnie stał …
    taka postawa oczywiscie nikogo nie wtrąca do piekła..ma czas do konca zycia na nawrócenie, o co mamy sie modlic, chodzi o fakt, ze ktos deklaruje sie , ze jest katolikiem a potem swoja postawą jawnie temu zaprzecza…
    to jest niedopuszczalne. Pierwsi chrzescijanie pilnowali mocno, zeby zadne herezje sie nie przedostawały do koscioła, ale tez pilnowali , by ci którzy właczeni są do wspolnoty , zachowywali własciwa postawę wobec Jezusa.

   • alutka pisze:

    „Oto Baranek Boży” i „Baranku Boży, który gładzisz…” są dwoma różnymi momentami. Na pierwszy obowiązuje przyklęknięcie i klękają wszyscy jak jeden mąż (niektórzy niestety kucają), na drugim nie ma tego obowiązku, ale pojedyncze osoby, bardziej gorliwe i odważne również padają na kolana. Znam jednak takie , które większość Mszy św. klęczą , a jednocześnie są zdecydowanymi przeciwnikami Papieża Franciszka i wtedy takie zachowanie uważam za sekciarskie..

    „Stał przez cały moment trzykrotnego Baranku Bozy.. nie ukląkł , nie przykleknął… stał z ponura miną…” Nie musiał, prawie nikt , nie klęka, nie ma takiego obowiązku. Na „Ojcze Nasz” również wszyscy stoją, można spytać czemu wtedy się nie klęka, a przecież , „Ojciec większy jest ode Mnie.” J 14,28
    Nie czyńmy bezpodstawnych oskarżeń.. Pan Bóg patrzy w serce człowieka.

    • wobroniewiary pisze:

     Alutka popieram w 100% 🙂
     „Znam jednak takie , które większość Mszy św. klęczą , a jednocześnie są zdecydowanymi przeciwnikami Papieża Franciszka i wtedy takie zachowanie uważam za sekciarskie..”

     Chore do bólu, ale cóż, diabeł właśnie tak działa przez duchy fałszywej pobożności.

   • Krzysztof pisze:

    @ Julio nie przejmuj się,

    z tym jego „bolącym kolanem ” to był żart, zawsze mógł pochylić się, oddać pokłon, cześć. Nie wyobrażam sobie , aby prezydent kraju w którym żyję , nie miał odwagi przy podniesieniu Hostii zgiąć kolana!. Bo kogo broni ? kogo się boi? , podobno w Polsce 85% to ochrzczeni i katolicy.
    Albo wybierasz Pana Boga albo mamonę – nie ma innego rozwiązania

  • Krzysztof pisze:

   Julio , doskonale zrozumiałem, Twoja intencje , gdy napisałaś słowa ” Oto Baranek Boży ” Być może Inni nie do końca zrozumieli, teraz maja jasność.

   Nie wyobrażam sobie sytuacji, aby jakakolwiek osoba deklarująca przynależność do Kościoła Katolickiego nie zgięła kolan na Podniesienie Najświętszej Hostii. jeżeli ktoś deklaruje,że jest prezydentem wszystkich Polaków, i tchórzy aby przyklęknąć , tzn,że oddaje hołd tylko tej części , która nie wierzy albo ich się boi i wybiera na swojego „pana”

   Straszne jest to ,że wierzymy,ze on taki poczciwy i dobrotliwy – Taki gest mówi o wszystkim- ale może okazać się ,że ” miał operowane kolano” i nie mógł przyklęknąc , dlatego tak bardzo cierpiała jego mina

   • julia pisze:

    tak też mogło być , ze cos mu przeszkadzało ukleknąć…za szybko moze oceniłam.przepraszam,,,.choc wtedy zrobiło to na mnie nieprzyjemne wrazenie
    z drugiej strony myślę, ze dla chcącego nic trudnego,,, okazać cześć Jezusowi mozna na wiele sposobów… jesli nie mogę klęknac , to chocby skinięciem głowy , gestem rąk…

    ostatnio jak byłam na mszy z ojcem Witko, podczas rozdawania komunii ukleknąc miały okazje tylko te osoby , które akurat były najblizej ołtarza, ja choc chciałam uklęknąc miałam problem , tlum był tak duzy , ze Ojciec Witko wszystkim stojącym za osobami klęczącymi rozdawał komunię na stojąco… gdy sobie zdałam sprawę , ze nie dane mi będzie ukleknąc, po prostu na słowa ” Ciało Chrystusa” skinęłam głową i złozylam ręce w geście maryjnym…
    dlatego myślę , ze chciec to móc…
    czasami zbyt łatwo usprawiediwiamy swoje postawy i okazujemy miłosierdzie , nie tam gdzie ono jest potrzebne.
    Osoby publiczne deklarujące katolicyzm winny jednak swoja postawa pokazywac , ze sa tymi katolikami i nie wstydzić sie jawnie wyznawac swej wiary.
    Jezus powiedział, ze kto się go wstydzi, tego i on zawstydzi się przed Ojcem…
    Dla mnie te słowa są decydujące w wyborze postawy wobec wiary.
    Przestałam się przejmować co ludzie powiedzą i jak to widzą. CHoc był czas , ze czułam się zażenowana , ze wszyscy stoja a ja kleczę… Na szczęscie Jezus mnie z tego wyleczył… pokazał mi, ze to znów moje JA jest na pierwszym miejscu… kiedy chcę się dopasowac do ogołu.

    pamiętam wzrok Wałęsy, ktory na niego popatrzył wtedy z wyrzutem…śmiać mi się chcialo, ze przymusza go wzrokiem… no kleknij pan… bo tak się robi….

 10. Gabi pisze:

  Popieram i podpisuje sie pod tym listem.

 11. Anna z Warszawy pisze:

  Podpisuję się pod tym listem i dziękuję za odwagę ks. Jerzego.

  • Anna Sadurska pisze:

   Wielkie dzięki ks. Jerzy! Modlę się z Wami i proszę Boga o więcej takich odważnych kapłanów , którzy będą bronili wartości chrześcijańskich , a tym samym ludzkich.
   Niech Jezus Chrystus Zbawiciel świata błogosławi księdzu i wszystkim ludziom dobrej woli.

 12. AnnaMaria pisze:

  Podpisuje sie pod tym listem obiema rękami!!!

 13. seba pisze:

  Seba-z RODZINY SERCA MIŁOŚCI UKRZYŻOWANEJ(Lublin), brawo za pełen odwagi i ducha list.Nadchodzi dzień ostatecznej walki, na ziemi i w niebie(walka armii aniołòw Kròlowej Maryji ze smokiem i bestią).

 14. romstr63 pisze:

  Szczesc Boze wszystkim!
  Przepraszam ,ze nie na temat,ale błagam o pomoc.Moze ktos z Państwa okaze nam troche serca i pomoże.We wczesniejszym wpisie opisałem sytuacje w jakiej sie znalezlismy.Zmieniła sie troszke ,gdyż udalo mie podjac prace na czas próbny chwilowa,lecz dopiero podjałem ,pierwsze wynagrodzenie spłynie za 1.5 mies. błagam nie dla siebie lecz dla rodziny jako ojciec.Moze ktoś podzielic sie zywnoscia z nami,wstyd przyznac ale glodujemy ,nawet pieczywo mogłby ktos zakupic? czy margaryne .Wiem ze w tej chwili sytuacja jest patowa,ale ulegnie poprawie wszak Bog wysłuchal moich prosb i udało sie podjac prace.Nie dostałem jeszcze zaległych swiadczen z poprzedniego miejsca pracy /na to mam stosowne dokumenty do wgladu dla osob zainteresowanych/,wiec błagam o dorazna pomoc abysmy mogli przezyc ten czas.Tylu katolikow czyta bloga ,czy moze okazac nam ktos odrobine serca i podzielic sie zywnoscia? Z Bogiem

  • Paulina pisze:

   Jak można się z panem skontaktować, żeby pomóc?

   A list prawdziwy, głęboki odważny – oby poruszył sumienie pani Hanny GW . Bogu dzięki za taką postawę.

   • romstr63 pisze:

    Szczesc Boze !Podaje adres@ ,romstr63@wp.pl Bogu dziekuje ze napisała Pani ,prosze pytac w @ odpowiem lib przesle stosowne dokumenty,Bardzo dziekuje Pani Paulino.Z Bogiem-Roman

    • wobroniewiary pisze:

     Romanie podałam Twego maila jeszcze jednej osobie z maila, która o to pytała.
     Pozdrawiam w Panu i polecam Cię w modlitwach dziś św. Antoniemu na Mszy św. (właśnie wychodzę)

 15. Janina pisze:

  Chwala Panu! Za takich kaplanow broniacych przed cywilizacja smierci. Nam katolikom pozostaje sie modlic I prosic o cud nawrocenia tych bladzacych, ale rowniez naszym zadaniem jest napominanie I nie godzenie sie na zlo. Niech Jezus I Maryja poprowadza do zwyciestwa . Lacze sie z Ojcem w modlitwie.Janina

 16. romstr63 pisze:

  Drogi Adminie ,proszę nie usuwaj mojej prosby – ja cały czas wierze i modle sie ,dzieki temu cos drgneło w miom zyciu,wierze ze znajdzie dobry anioł,który nam pomoze-Bog zapłac

 17. aga pisze:

  Podpisuję się pod tym listem i dziękuję za Słowa Prawdy!!!!

 18. Edyta pisze:

  Serce rośnie ! Bogu niech będą dzięki za Takich Kapłanów!

 19. aga pisze:

  Obrzydliwoscia nad obrzydliwosciiami jest jej przyjmowanie Jezusa w Komunii. Swietokradztwo popelniane swiadomie w celu poprawienia wizerunku jest godne pozalowania. Straszne jest to robi ta kobieta. Ja jej nie potępiam, ale to co robi. Bog w swoim Milosierdziu moze i przeciora ja jedynie z 1000lat w czyscu, ale konsekwencje na ziemi glupoty zostana 😦

 20. tylka pisze:

  Podpisuje się pod tym listem, bo prawda i tylko prawda nas wyzwoli. Dziękuje.

 21. Krzysztof pisze:

  Dziękuje Panu Bogu za mądrego kapłana. Zadam pytanie trochę trudne.., Co robią nasi biskupi, kardynałowie, którzy uśmiechają się przy pani „prezydent”, zamiast stanowczo na każdym kroku piętnować sprzyjanie bałwochwalstwu w imię fałszywie ukazywanej tolerancji. Czy Gdyby przed świątynia żydowska postawiono taki symbol , jaka byłaby reakcja Żydów. ( i za to ich szanuje,że nie pozwolą sobie na takie prowokacje, jak my Chrześcijanie, chowający głowę w piasek .

  Proponuje aby pani ” prezydent” postawiła sobie ten symbol środowisk miłych jej sercu, przed swoim budynkiem, wtedy będzie ukazana tolerancja władzy.

  Natomiast nasuwa się następujące pytanie do naszego Kleru .. Pytam, …w imię jakich wartości udzielana jest komunia święta pani „prezydent” przez naszych kapłanów..? Jeżeli spowiada się z tego grzechu i dalej go z prowokacja popełnia , to znaczy,że kapłan świadomie udziela komunii świętokradzkiej ? Być może pani „prezydent” zastanowiłaby się gdyby podczas uroczystości Kapłan odmówił jej tego świętego sakramentu, bo moim zdaniem również i on ponosi odpowiedzialność za przyzwolenie i zgodę.
  A może istnieje cicha zgoda i przychylność naszych władców Kościoła w Warszawie, bo jest wygodniej..? bezpieczniej ..?, są interesy ? A gdzie sumienie Kapłana?

  Nie wyobrażam sobie , aby za życia św pamięci Kardynała Wyszyńskiego , byłaby na to zgoda. Podejrzewam,że sam stanąłby po ta konstrukcja i ja zdemontował.

  Przepraszam za trudne pytania, ale jeżeli chcemy żyć w uczciwym społeczeństwie to miejmy odwagę bronic wartości.

  Jestem tolerancyjny i nie krytykuje zachowań środowisk „dziwnych”, niech sobie żyją , „nie oceniaj , aby nie być ocenianym „, itd,,, ,ale nie mylmy tego z narzucaniem i obraza odczuć religijnych nas chrześcijan.

  Pani „prezydent” , są wielcy ludzie, którzy nie maja nic, a pani ma wszystko , ale jest małym człowiekiem ( i nie dotyczy to wzrostu).

 22. Teresa pisze:

  Podpisuję się pod tym listem,prawda zwycięży.

 23. Magdalena pisze:

  I ja dołączam do słów poparcia 🙂
  Takie coś było mi dziś bardzo potrzebne, odważne w Panu upomnienie bliźniego w trosce o jego (tutaj jej) wieczność

 24. alutka pisze:

  To bardzo dobrze, że znalazł się ktoś odważny , żeby upomnieć panią prezydent Warszawy. Oby to dało jej asumpt do rewizji swoich poglądów. A może poglądy są jak najbardziej zgodne z Nauką Kościoła lecz jedynie zostawione za drzwiami urzędu.Wtedy jest niestety problem, bo taka osoba jest uodporniona immunoglobuliną władzy i pieniądza i posłuszeństwa swoim mocodawcom na wszelkie argumenty.

  • Maggie pisze:

   Coz, z tego jesli ktoby posiadl wszystkie bogactwa, zaszczyty i marnosci swiata, a milosci Boga i i blizniego w sobie nie mial?
   Memento mori – o tym powinno pamietac kazde stworzenie.
   Chorzy potrzebują lekarza.
   Modlmy sie za przyjaciół ale i za wrogów.

   Jezus jest Panem!

   • alutka pisze:

    Amen. Właśnie w imię miłości Boga i bliźniego ks. Jerzy zwrócił uwagę pani H. G-W. Upominaniie grzeszących i błądzących, to również jeden z uczynków miłosierdzia co do duszy., Niestety nie każdy to potrafi. Do tego potrzebna jest cnota męstwa i dobrze pojęta empatia..

 25. Janina pisze:

  Podpisuje sie pod tym listem.

 26. lucyna pisze:

  Popieram ten list. Żałuję,że Pani Prezydent Warszawy tak boi się okazywać swoją wiarę. Przedkłada wierność zeświecczonemu państwu niż posłuszeństwo Bogu.Dla niej i jej życia wiecznego lepiej byłoby gdyby przestała pełnić tę prezydenturę.Pamiętam z prasy katolickiej jak składała świadectwa żywej wiary,szkoda,że teraz nie broni tych wartości.

 27. Paulina pisze:

  Zdecydowanie popieram!

 28. Bed pisze:

  Podpisuje się pod tym. Bag zapłać Księdzu.

 29. brader4 pisze:

  Serdeczne Bóg zapłać dla ks.Jerzego!
  Zamieszczam fragment z proroctwa Niemieckiej mistyczki T.Neumann, który bardzo dokładnie opisuje gorszycieli i los jaki ich czeka jeśli się nie opamiętają!

  ”Biada wam, gorszyciele i deprawatorzy dusz. Krótkie są dni panowania waszego. Koniec wasz będzie wśród płomieni razem z bestią, której służycie.
  Oddaliście się na służbę nienawiści, przez nienawiść będziecie ukarani. żal jest mi ludu, który cierpi, żal mi dzieci, z których uczyniliście synów kłamstwa i nieprawości. Nie zostawię ludu w waszej mocy ani nie wydam najwierniejszych na tej ziemi na skażenie. Oburzy się na gorszycieli ziemia i morze, i powstanie przeciw nim ogień i bałwany. Biada światu za zgorszenia. Znam tych, których oczy są zaślepione, a serca oszukane. Skarcę władających narzędziem, a nad narzędziem zlituję się.”

  Polecam przeczytać też całość proroctwa;
  http://objawienia-nieznane.blog.onet.pl/2010/06/30/objawienia-w-wizji-teresy-neumann/

  Jezus jest Panem!

 30. Ania pisze:

  Popieram +++
  Warszawa to ostatnio siedlisko jednego wielkiego zła. Dzięki Bogu, że oprócz zboczeńców i gorszycieli, wciąż stoją tam kościoły i są księża jak ks. Małkowski czy ks. Garda

  „Czy queerowe porno mnie nie kręci?” Nad tym oraz podobnymi zagadnieniami będą zastawiać się prelegenci organizowanej na Uniwersytecie Warszawskim konferencji naukowej o pornografii.

  Konferencja „Porne graphos. Pornografia w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych” traktująca o jakże „ważnym” zagadnieniu społecznym odbędzie się 30 października. Trudno nie odnieść wrażenia, że jej celem jest po prostu promocja pornografii.

  http://www.fronda.pl/a/uw-gloryfikuje-pornografie,43302.html

  • julia pisze:

   swego czasu bywałam na wydziale polonistyki UW na spotkaniach doktorantów.. miałam nawet tam pisac doktorat. Powoli wszystko sie rozkraczyło, ze się tak wyraze, bo kompletnie nie odnajdywałam się w tym srodowisku. Dla rodziny i dzieci zrezygnowałam z doktoratu, Bóg tylko raczy wiedziec, jak się potoczą moje losy z szukaniem nowej pracy..
   ale do rzeczy
   juz wtedy nie podobało mi się , ze duzo dyskutuje sie o filozofiach wschodu( mandala , medytacja), odzyło zainteresowanie gnozą , która i ja miałam w temacie doktoratu , filozofia new age to była jedna z najczesciej dyskutowanych spraw itd.. potem widziałam, ze feministki mocno zagarnęly teren uczelni i czesto wisiały ogłoszenia o tematyce genderowej…to było tam juz jakies 7 lat temu dyskutowane na polu naukowym….
   wtedy gender było sposobem krytyki tekstu literackiego. Teraz ta filozofia sobie szuka ujscia w zyciu spolecznym…
   Więc to , ze teraz o porno queerowym pisze się artykuły naukowe wcale mnie nie dziwi.
   Bardziej zdziwiłam się wczoraj przeglądajac karty przedmiotowe, gdzie zaszokował mnie fakt, ze ksiedzu, ktory u nas pracuje na Uniwersytecie w Kielcach, przydzielono zajęcia z ezoteryki. Ma nauczac czym jest new age, wielokulturowosc, wtajemniczenie w wiedze , czym jest gnostycyzm , spirytyzm.. kabała , astrologia i tarot…itp….
   Mam tylko cichą nadzieję, ze prowadzac te zajecia , nie pokaze studentom, ze taka wielokulturowosc jest fajna i warto w tym grzebac, ale będzie umiał odpowiednio wykształcic te młode umysły by jak ognia tej tematyki unikały.

   NIe mam zbyt duzo czasu by nakreslic całe swoje swiadectwo nawrocenia.. choc nosze się z tym zamiarem…
   ale sama o sobie moge powiedziec, ze zainteresowanie pytaniem ” skąd zło ” doprowadziło mnie najpierw do manicheizmu, jako swiatopogladu, ktory nawet długo uwazałam za swoj własny… potem do gnozy, potem do reinkarnacji i innych pseudoprawd…które bardzo mocno odsunęły mnie od kościoła i Jezusa….
   Moge stanowczo więc stwierdzić , ze zainteresowania, nawet pobiezne ezoteryka, wprowadza truciznę do umysłu człowieka. I nalezy wystrzegac się tej dziedziny jak ognia.

 31. wobroniewiary pisze:

  Nasza Janina z Wilna jest kochana. Oto mail:
  Szczesc Boze!
  Zamowilam Msze Sw. podczas odpustow Matki Bozej Milosierdzia 9-16 za Ewe i Kazimierza.
  Wysle program, czas jednokowy na caly okres , tylko celebruja inne Ksiezy.
  Pozdrawiam
  Janina

 32. szymonluczak pisze:

  lepiej się tego nie dało ująć popieram i podpisuję

 33. fornal53 pisze:

  Popieram

 34. Ania pisze:

  Ks. Aleksander Posacki pisze na fb
  Wzrasta liczba opętań? Apel papieża Franciszka
  Papież zwrócił się z apelem do księży, którzy spotkali się w Rzymie z okazji obraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów. Franciszek poprosił kapłanów, aby okazywali „miłość Kościoła względem tych, którzy cierpią na skutek działania złego”. Według najnowszych badań, liczba opętanych znacznie wzrosła.
  Dr Valter Cascioli, psychiatra i rzecznik prasowy stowarzyszenia, mówi w rozmowie cytowanej przez KAI, że satanizm, okultyzm i ezoteryzm są dziś bardzo popularne i „otwierają człowieka na nadzwyczajne działanie diabła”.

  Egzorcysta zaznaczył, że diabłu „najbardziej zależy mu na tym, byśmy sądzili, że nie istnieje”, czemu sprzyja dominujący dziś w świecie „laicyzm”. – Jesteśmy zaskoczeni skalą wpływu diabła i nadzwyczajnej działalności demonicznej na młodych, na młode pokolenie, a także na rodziny. – przyznał Cascioli w wywiadzie dla Radia Watykańskiego.

  Jaki jest sposób na pokonanie złego? Zdaniem egzorcysty, ludzie muszą zacząć żyć wiarą głębiej oraz „pozostać wiernym nauczaniu Kościoła, między innymi papieża Franciszka”.

  =============
  pozostać wiernym nauczaniu Papieża Franciszka, mówi egzorcysta. A dzieci mbm przeklinają nas za to. i piszą nadal, że jesteśmy opętani diabłem i nienawiścią do nich i dlatego zwalczamy objawienia mbm, bo mamy w sobie diabła dlatego, że słuchamy „biskupa Franciszka”

 35. miec6 pisze:

  Popieram.Żeby tak wszyscy Kapłani……

 36. anna pisze:

  Niech Księdza Bóg błogosławi. Popieram.

 37. Tango pisze:

  Popieram z całego serca i podpisuję się pod nim obiema rękami.

 38. Barbara pisze:

  Dołączam się do listy poparcia dla Ojca Gardy, jako katolicy nie możemy być obojętni wobec szerzącego się zła. Polecam całą sprawę miłosiernemu Bogu i wierzę, że dobro zwycięży.

 39. Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz

  Ewangelie wymieniają św. Szymona w ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa. Jest on chyba najmniej znanym spośród nich. Ewangelie wspominają o nim tylko trzy razy. Mateusz i Marek dają mu przydomek Kananejczyk (Mt 10, 4; Mk 3, 18). Dlatego niektórzy Ojcowie Kościoła przypuszczali, że pochodził on z Kany Galilejskiej i był panem młodym, na którego weselu Chrystus Pan uczynił pierwszy cud. Współczesna egzegeza dopatruje się jednak w słowie Kananejczyk raczej znaczenia „gorliwy”, gdyż tak je również można tłumaczyć. Łukasz wprost daje Szymonowi przydomek Zelotes, czyli gorliwy (Łk 6, 15). Specjalne podkreślenie w gronie Apostołów, że Szymon był gorliwy, może oznaczać, że faktycznie wyróżniał się wśród nich prawością i surowością w zachowywaniu prawa mojżeszowego i zwyczajów narodu….
  ***********************
  O życiu św. Judy nie wiemy prawie nic. Miał przydomek Tadeusz, czyli „Odważny” (Mt 10, 3; Mk 3, 18). Nie wiemy, dlaczego Ewangeliści tak go nazywają. Był bratem św. Jakuba Młodszego, Apostoła (Mt 13, 55), dlatego bywa nazywany również Judą Jakubowym (Łk 6, 16; Dz 1, 13). Nie wiemy, dlaczego Orygenes, a za nim inni pisarze kościelni nazywają Judę Tadeusza także przydomkiem Lebbeusz. Mogłoby to mieć jakiś związek z sercem (hebrajski wyraz lebznaczy tyle, co serce) albo wywodzić się od pewnego wzgórza w Galilei, które miało nazwę Lebba. Był jednym z krewnych Jezusa. Prawdopodobnie jego matką była Maria Kleofasowa, o której wspominają Ewangelie….
  Więcej na: http://ewangeliadlanas.wordpress.com/

 40. beata cizio pisze:

  Pewnie ze popieram,wkoncu ktos glosno mowi prawde

 41. Monika pisze:

  Właśnie w mediach publicznych usłyszałam informację, że Amerykanie wydadzą 350 milionów dolarów na przebrania halloweenowe dla swoich czworonogów – pupilków.
  Powiem szczerze, że nie chciałabym tam mieszkać, skoro aż tak świat zachodni zeszedł na psy.

  Dzisiaj miałam pierwsze zajęcia z przedmiotów Organizacja ruchu turystycznego i Organizacja wypoczynku czynnego i muszę powiedzieć, że na zajęciach pani prowadząca chcąc nas lepiej poznać, prosiła aby każdy opowiedział coś o sobie i była szczególnie zainteresowana co będziemy w życiu robić, co planujemy jak skończymy studia i nie ukrywała, że jest załamana postawą ogromnej większości studentów, z których właściwie większość deklarowała wyjazd na stałe za granicę, bo tutaj nie ma już czego szukać, bo tutaj nie da się egzystować i normalnie żyć, i właściwie tylko wyjazd za granicę daje możliwość godnego życia.
  Te wyjazdy jest to smutna rzeczywistość i konieczność według większości, by nie popadać w długi i nie klepać biedy, i utrzymać zakładane teraz rodziny.
  Widać było, że pani nie było do śmiechu, wręcz była załamana, choć nawet próbowała żartować mówiąc: „nie wyjeżdżajcie, bo kto będzie na moją emeryturę pracował?”

 42. ania.w pisze:

  Ja również wyrażam poparcie .

 43. Bożena pisze:

  Wspaniały list,który popieram. Dziękuję księdzu za odwagę aby było Was więcej.

 44. AnnaSawa pisze:

  Dziękuję księdzu za ten list. Gorąco księdza popieram z całą rodziną. Niech Matka Boża chroni i wspomaga takich księży. Aby takich kapłanów było coraz więcej. Anna z Warszawy.

 45. kasia pisze:

  Szczęść Boże
  Kochani dzisiaj otrzymałam odpowiedz od Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.
  Jest to odpowiedź na podpisaną przez nas petycję Szkoła wolna od deprawacji.Co mnie zszokowało ze spośród nas polaków petycje tą podpisało tylko 3000 a gdzie reszta . Chodzi o nasze dzieci.
  Lekcje seksu dla 4 latka ?????- dla mnie jako matki absurd
  A chodzi tylko o wprowadzenie nowego zapisu do Ustawy: SZKOŁY I PLACÓWKI EDUKACYJNE PRZEKAZUJĄ WZORZEC MAŁŻEŃSTWA JAKO ZWIĄZEK KOBIETY I MĘŻCZYZNY ORAZ TWORZONEJ PRZEZ MAŁŻONKÓW TRWAŁEJ RODZINY JAKO OPTYMALNEGO ŚRODOWISKA WYCHOWANIA DZIECI.
  JEZU UFAM TOBIE

  • kasia pisze:

   Popieramy rodzinnie (2+2)Amen

   • Maggie pisze:

    Kasiu, dlatego, ze mamy w Polsce takie media jakie mamy: a ludzie nie maja informacji o tego rodzaju inicjatywach, plus …nie każdy tez zdaje sobie sprawę z zagrożenia i jak zaawansowane są wpływy kolorowoteczowcow w globalistycznej polityce, zwłaszcza, ze oswaja sie stopniowo z istnieniem takiej grupy, ale bez wskazania, ze uzurpuje sobie ona nachalnie nienalezne jej prawa i przywileje … sama dyskryminujac i atakując tych co popierają tradycje i Boży porzadek rzeczy. Ukrywa sie agresywnosc, tej grupy, zbliżonej „miloscia blizniego” do femenowskiej organizacji, przy czym płacze nad rzekomą krzywda i przesladowaniem.
    Ludzie nie wierzą i nie zdają sobie sprawy z tego, w jakim tempie idzie taka „bezpruderyjnosc” i ze w rzeczywistości jest tak, ze gdy podasz dłoń to cała rękę odgryza.
    Prócz tego JEŚLI dobrze rozprowadzona petycja, to ma szanse poparcia i powodzenia, wówczas kiedy wystarczy złożyć podpis, czy wpisać adres e-mail’owy … bez blizszych detali personalnych (jak np pesel) i bez poświęcenia czasu tj bezwysilkowo.

 46. maria pisze:

  podpisuję się pod tym listem

 47. Krystyna pisze:

  Ja,rodowita warszawianka-podpisuję się całym sercem pod tym listem,mając nadzieję,że P.prezydent Warszawy poważnie potraktuje ten list i nie wyrzuci do kosza.
  Jest nadzieja w tym,że poza środowiskami LBT są jeszcze zdrowe rodziny,księża i ludzie wierzący, którzy cenią sobie w życiu takie wartości jak Bóg, Honor i Ojczyzna.

 48. stella pisze:

  ja rowniez podpisuje sie pod tym listem

 49. Andrzej pisze:

  Wspaniały ,rzeczowy list ,podpisuję się.Taki otwarty list już dawno do tej pani powinien napisać biskup tego miejsca.Króluj nam Chryste.

 50. Janina pisze:

  Chwała Panu za takich kapłanów popieram ks.Jerzego Gardę

 51. Agnieszka pisze:

  Dziękuję księdzu za odwagę. W pełni popieram i postawę i list. Oby więcej było tak zdecydowanych głosów.

 52. Jerzy pisze:

  Wspieram Autora, sygnotariuszy listu i popierających modlitwą i biciem POJEDNANIA o pojednanie GW z sobą samą, bo od tego trzeba zacząć!
  Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy ludzi władzy. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nich i całego świata.

 53. Kasia pisze:

  Bóg zapłać za ten list, oczywiście podpisuje sie pod nim z cała moja rodzina

 54. M. pisze:

  Bóg zapłać za napisanie tak prawdziwego listu.Kapłani obudzie się i pomagajcie ks.Jerzemu Gardzie zeby nie został sam jak ks.Jerzy Popiełuszka

 55. kasiaJa pisze:

  popieram !!!

 56. m-gosia pisze:

  Podziwiam zaangażowanie Ojca Gardy.Niech Mu Pan Bóg błogosławi i wszystkim Jego działaniom i zamierzeniom.Bóg zapłać.

 57. Marian. pisze:

  Troszkę nie na temat proszę wybaczyc, ale zaszokowała mnie wypowiedż Papieża Franciszka : Teorie ewolucji i Wielkiego Wybuchu są zgodnie z prawdą, a Bóg nie jest czarodziejem z magiczną różdżką – powiedział papież Franciszek podczas przemówienia w Papieskiej Akademii Nauk.. Jak to rozumiec ????? jak w takim razie wytłumaczyć historię Adama, Ewy, jabłka i węża , grzechu pierworodnego ?? Czyli co w takim razie Pan Bóg nie jest wszechmogący. ????? To właśnie chciał powiedzieć Franciszek ? ?? Coraz mniej to wszystko rozumiem , Panie Boże , daj siłę i wzmocnij wiarę . Bardzo proszę o wyjaśnienie ,

  • Jerzy pisze:

   Nie troszeczkę, ale zupełnie nie na temat. A szkoda!

  • Maggie pisze:

   @Marian: nie byłeś tam, nie znasz języka, a to co dociera to z mediów i to jako zdania wyrwane z kontekstu. Ja słyszałam już jak sie media kanadyjskie cieszyły, ze papież Franciszek jest za aborcja i za jednopłciowymi „małżeństwami” etc. …. a tak przecież tak nie jest. Papież Franciszek zwracał już pare razy uwagę na to, ze słowo i kłamstwo moze zabić człowieka.

   Kiedyś na WOWIT, były wykłady naukowców, obalajace darwinizm, więc poszukaj w archiwach jeśli jestes ciekaw tego tematu.

   Jezus jest Panem!

  • Maggie pisze:

   Marian, odpowiedz sam sobie: skąd sie wzięła najprostsza materia? Odpowiedz na to pytanie jest odpowiedzią na Twoje pytanie.

   Jezus jest Panem!

   • Maggie pisze:

    W takiej „konfiguracji” nie znajdziesz sprzeczności z nauka Kościoła …. Istnieja jednak naukowe (!) badania, które obalaja teorie ewolucji (m.in., ze znaleziono ślady człowieka w epoce … dinozaurów – ale sie o tym głosno nie mówi, a wręcz ukrywa).

    Mozliwe, ze od przedstawiciela małpy z DNA skażonym rogami, pochodzą ci, ktorzy ublizaja Stworcy.

    Do DNA człowieka, najbardziej zbliżone jest, jak wskazują badania, …. DNA świni, a nie małpy – to nie żart.
    Mnie uczono, na religii, ze ewolucję można poniekad przyjąć, ale z zastrzeżeniem, gdy chodzi o człowieka, ktory moze mieć, nie wiecej jak: wspólnego przodka.

    Jezus jest Panem!

  • alutka pisze:

   Nie tylko Ojciec święty Franciszek tak uważa, poprzedni Papieże również’

   „Franciszek nie jest pierwszą głową Kościoła katolickiego, która podkreśla, że nauka nie musi stać w sprzeczności z religią. Już Pius XII w 1941 r. mówił, że teoria ewolucji nie musi wykluczać istnienia Stwórcy. Jan Paweł II w 1996 r. w przesłaniu do Papieskiej Akademii Nauk stwierdził, że „nowe zdobycze nauki każą nam uznać, iż teoria ewolucji jest czymś więcej niż hipotezą”. Benedykt XVI z kolei w 2008 r. podkreślał, że nie ma sprzeczności między wiarą w stworzenie świata i naukami empirycznymi. – Kiedy mówi się, że powstanie kosmosu i jego rozwój jest owocem opatrznościowej mądrości Stwórcy, nie oznacza to, że stworzenie jest wyłącznie związane z początkiem historii świata i życia. Zakłada to raczej, że Stwórca położył podwaliny pod ten rozwój i stale go podtrzymuje, wspiera i utwierdza – wyjaśniał.”
   http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Papiez-Franciszek-Bog-nie-ma-magicznej-rozdzki,wid,16993385,wiadomosc.html

   • wobroniewiary pisze:

    No ale najlepiej walić w papieża Franciszka, bo właśnie tego czepiają się ci, którzy wypięli się na Papieża, pisząc, że ostatnim papieżem jest Benedykt XVI -teraz rządzi Mery!

    Jak mi ich szkoda, modlę się z nich i zanurzam ich we Krwi Chrystusa, nie chcę myśleć co będzie, jak staną przed Bogiem twarzą w Twarz!
    Nie będą sądzeni z nienawiści do Wowitów id do Papieża ale z Miłości i wierności, Bogu, Kościołowi i Ewangelii a ta mówi, że Jezus jest z nami aż do skończenia świata i nigdy Jezus nie powiedział, że tylko do jakiegoś, któregoś papieża, ale do skończenia świata! ‚

 58. marroz pisze:

  Z całego serca popieram!!!

 59. Halina pisze:

  Zgadzam sie i podpisuje sie pod tym listem.

 60. Jeremiasz pisze:

  Ja również popieram list !

 61. Wiesław pisze:

  W pełni popieram ten list.
  I niech Pan Bóg Błogosławi ks. Jerzego.

 62. Pingback: Ks. Jerzy Garda do Hanny Gronkiewicz-Waltz: jak Pani godzi elementy cywilizacji śmierci, których ojcem jest szatan z wiarą w Boga, który jest Ojcem Życia? | Rodzina katolicka- wiara i tradycja

 63. Ks. Marek Bałwas pisze:

  Ja także z całego serca popieram wszystkie słowa tego listu! Bóg zapłać ! Wszystkim zdrowo myślącym błogosławię+ Ks. Marek Bałwas

  • wobroniewiary pisze:

   +++

   Witamy ks. Marku i też pozdrawiamy i dziękujemy za błogosławieństwo.
   Widzę- mała przerwa na fb wiec błogosławionego czasu wyciszenia 😀

   • wobroniewiary pisze:

    Oooo, już ksiądz wrócił i na fb, i jaki piękny wpis – kopiuję 🙂

    Czasami w naszym życiu dzieję się tak, iż nie wiemy co jest wolą Bożą w naszym życiu. Najprościej mówi o tym O. James Manjackal, że wolą Bożą dla każdego a nas na dzisiaj jest nasza świętość! Tak jest na serio, ale ciekawie rzecz ujmuje rozważanie z medytacji ” Słowo wśród nas” Październik 2014: „Wola Boża nie jest tajemnicza ani niedostępna. Pismo Święte uczy nas, że pewne zrozumienie rzeczywistości duchowych jest możliwe. W książce What Does God Want? (Czego chce Bóg?) o. Michael Scanlan formułuje pięć podstawowych pytań, które mogą nam pomóc w podejmowaniu ważnych decyzji.

    Po pierwsze: Czy moja decyzja jest zgodna z prawem Bożym objawionym w Piśmie Świętym, Tradycji i nauczaniu Kościoła? Jeśli nie, nie powinienem jej realizować.

    Po drugie: Czy przyczynia się do wzrostu w świętości? Dzięki podejmowaniu decyzji, które sprzyjają pogłębianiu naszej więzi z Bogiem, w naszym życiu coraz pełniej będzie objawiało się życie Chrystusa.

    Po trzecie: Czy jest spójna z poprzednimi decyzjami? Wiele naszych decyzji jest bezpośrednią konsekwencją poprzednich – oczywiście pod warunkiem, że przyniosły one dobre owoce. Wprawdzie Bóg stawia przed nami nowe wyzwania i wskazuje nam nowe drogi, jednak za- zwyczaj objawia je w sposób spójny z tym, co mówił do nas w przeszłości.

    Po czwarte: Czy mam potwierdzenie mojej decyzji? Kiedy już podejmiemy decyzję, Bóg zazwyczaj daje nam jakieś potwierdzenie, na przykład otwiera przed nami drzwi, które dotąd były zamknięte, daje potrzebne środki lub choćby aprobatę w słowach zaufanego przyjaciela. Oczywiście mogą też być sytuacje, w których musimy po prostu podjąć decyzję, a następnie ocenić ją po jej owocach. Samo doświadczenie nie jest najlepszym nauczycielem, ale doświadczenie poddane refleksji jest nim z pewnością!

    Po piąte: Co mówi moje serce? Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy pokojem serca a wnioskami umysłu. Dopóki nasze serce nie jest o czymś przekonane, to choćby racje umysłu przemawiały za danym rozwiązaniem, doświadczamy „impasu decyzyjnego”. Nie znaczy to, że wszystko, o co Bóg nas poprosi, będzie nam się automatycznie podobać. Jednak w głębi serca będziemy chcieli to uczynić.

    Bóg nie bawi się z nami w chowanego. Jeśli szukamy Jego pomocy w podejmowaniu ważnych decyzji, On będzie nas prowadził.

    „Ojcze, ufam Twoim planom. Wiem, że chcesz dla mnie tego, co najlepsze. Udziel mi swojej pomocy we wszystkich ważnych decyzjach.”
    Niech Pan Jezus da Wam poznać to czego od Was oczekuje, na trud szukania woli Boże błogosławię+ w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

 64. Krzysztof pisze:

  Moja prośba i propozycja do kardynała Nycza i innych Przewodników duchowych stolicy

  Uważam i proszę, aby ten list został odczytany podczas mszy w Niedzielę, we wszystkich kościołach zamiast lub jako dodatek do kazania. Niech Kardynał jasno określi swój stosunek do tej ważnej sprawy i będzie Przewodnikiem na wzór Pasterza

  Skąd reszta wiernych ma wiedzieć o tym liście otwartym, skoro , żzadne media go nie publikują

  • Maggie pisze:

   @ Krzysztof:
   Jeśli to propozycja, to napisz i zadzwon do niego (e-mail, podobnie jak listy wysłane poczta …. nie zawsze docieraja do adresata), bo nie myśle,ze wchodzi na WOWIT. Myśle, ze gra warta świeczki.
   Moze kopiujmy ten list i rozsylajmy po znajomych etc. ?

   Jezus jest Panem!

   • Krzysztof pisze:

    Maggie.. , gdybym miał do Niego telefon to bym zadzwonił. Słowo honoru.

    Jego credo to” jestem z ludu i dla ludu” , jakoś mnie nie przekonuje . Z całym szacunkiem, może gdyby sam stanął u boku ks Gardy, dokonałby czegoś szlachetnego, ale widać nie ma czasu.

    Problem w tym o tym napisałem we wcześniejszym poscie, i Dziękuję,ze został opublikowany, że nasi przywódcy duchowi / biskupi i kardynałowie- nie wszyscy !/ nie chcą dostrzec ,że pokolenie średnie i młodsze odchodzi od Boga, bo widzi ,że nasi / część /Pasterzy czytaj hierarchów nie ma zdecydowanej odwagi i ich postawa jest letnia.

  • Krzysztof pisze:

   Do Jana

   drogi Janie skoro przesłałeś mi link, nie mogłeś sam zadzwonić?

   przed chwilą skorzystałem z linku, w sekretariacie ks kardynała otrzymałem odpowiedź, że on się takimi sprawami nie zajmuje, że prośbę, postulat należy skierować do ..kanclerza.. , końcówka telefonu …200, ale niestety pracują tylko do 14 00

   Najgorzej być ” letnim” – nie gorący nie zimny

   • Jan pisze:

    „drogi Janie skoro przesłałeś mi link, nie mogłeś sam zadzwonić?”

    Podałem link z telefonem bo pisałeś że go nie masz, nie mierz komuś „temperatury” jeśli nie jesteś pewny co robi. 😉

   • Maggie pisze:

    Skoro sie nie zajmują, to mogą zacząć sie zajmować, zwłaszcza … kiedy zasypiemy poczta i telefonami, bo przecież tez z taka fala trzeba będzie cos zrobić.
    Dodatkowo zwróc sie do kanclerza, o którego telefon pytamy tak długo aż nie zapiszesz poprawnie!
    Spróbuje rownież, choć mi przeszkadza głownie różnica czasów – w ten weekend przesuwane zegary, więc będzie trochę zreczniej znaleźć mi moment na telefoniczna rozmowę przez Ocean(ale moze już jutro spróbuje – bo w tej chwili w Polsce już późno na takie telefony).
    Pamiętajmy tylko, o kulturze chrześcijańskiej i bez podnoszenia głosu, wszystkie zdania muszą być wyważone … Dobrze wypisać sobie pare zdań aby czegoś nie przekrecic i nie unieść sie „emocjami”. To ma być prośba, wyrażenie swego poglądu na sprawę, a nie łajanie dostojnikow Kościoła, ktory moze ogłosić chocby „tylko” ogolnonarodowa modlitwę w tej intencji, jak i w intencjach pokrewnych sprawie (np „edukacji” dzieci). Za modlitwę, w panstwie gloszacym wolnosc sumienia i wyznania: nie ma takiego prawa, które by karało.
    W modlitwie i to zjednoczonej jest ogromna siła/moc.

    Jezus jest Panem!

 65. AK pisze:

  Popieram i podpisuję się pod tym listem!

 66. Teresa P. pisze:

  Popieram Ks. Jerzego. Zobaczcie, co dla mamony może człowiek zrobić. Wyrzec się wiary w Jezusa Chrystusa, naszego jedynego Pana i Zbawiciela.

 67. Marianna pisze:

  Popieram Księdza Jerzego Gardę.
  Niech zwycięży Wola Boża w tym narodzie, który jest Królestwem Najświętszej Maryi Panny.
  Króluj nam Chryste – zawsze i wszędzie!

 68. Mariusz pisze:

  A ja zawiozę intencję do Świętych w Libanie o nawrócenie rządzących Warszawą, oraz powrót Chrystusa na Plac Zbawiciela.

 69. Kasia pisze:

  Popieram i podpisuję się.Warto byłoby opublikowac ten list na facebooku,tak aby jak najwięcej osób mogło przeczytac,żeby każdy miał szansę zastanowic się i podjąc decyzje,bo niestety demoralizacja postępuje coraz szybciej,a ludzie czasem nawet nie zdają sobie z tego sprawy,tak,jak wielu nie interesuje się tym,co niesie ze sobą gender.Nie wystarczy tylko powiedziec,że to jest złe.Trzeba informowac ze szczegółami,aby wszyscy mieli świadomośc tego,co się dzieje i jakie będą tego konsekwencje.Dobrze by było,żeby takie listy były odczytywane w każdym kościele.Mieszkam w Irlandii od trzech lat i myślę,że tutaj społeczeństwo jest bardziej doinformowane,może też dzięki temu,że 93% szkół znajduje się pod nadzorem kościoła katolickiego,dzieci od podtstawówki po liceum chodzą w mundurkach,a każda szkoła ma swoje barwy.Pogadanki dla dzieci w wieku dojrzewania zawierają podstawowe informacje o rozwoju psychofizycznym,czyli o zmianach w ciele,w emocjach,nastoletnim buncie itd.jest też mowa o alkoholu i papierosach.Rodzice podpisują oświadczenie,że zgadzają się na uczestnictwo dziecka w takiej jednodniowej pogadance i mają wyszczególnione w punktach,czego ich dzieci się tam dowiedzą.Natomiast w pozostałych 7% szkół,które są szkołami państwowymi minister edukacji wprowadził obowiązkowe lekcje ateizmu,tak więc rodzice tutaj mają jeszcze wybór i oby tak pozostało.
  Chwała Tobie Jezu!

 70. wobroniewiary pisze:

  A ja przypomnę nam wszystkim ten wpis:
  O. Jerzy Garda: Tam gdzie Papież, następca Świętego Piotra i wszyscy biskupi w łączności z nim – tam jest prawdziwy kościół!

  O. Jerzy Garda dla WOWiTów:
  Pan Jezus tak samo powiedział, że przyjdzie czas, kiedy pojawi się wielu fałszywych proroków, którzy zechcą zwieść nawet i wybranych, nie obawiajmy się tego a niestety jak grzyby po deszczu w tej chwili pojawiają się tacy fałszywi prorocy, oczywiście w cudzysłowie “prorocy”, którzy – można tak powiedzieć – jakieś swoje wypociny przedstawiają jako prawdy rzekomo przez niebiosa objawione. Pan Jezus mówi:
  “NIE SŁUCHAJCIE ICH!!! NIE IDŹCIE ZA NIMI!!!
  Tam gdzie Piotr – tam kościół!!!
  Tam gdzie Papież, następca Świętego Piotra i wszyscy biskupi w łączności z nim – tam jest prawdziwy kościół!
  Nie ma prawdziwego autentycznego kościoła bez łączności z papieżem, z biskupem, który jest w łączności z papieżem i z kapłanem, który jest w łączności ze swoim biskupem….

 71. wobroniewiary pisze:

  I ten, gdzie OJCIEC JERZY GARDA WYPOWIEDZIAŁ SWOJE NON POSSUMUS DLA PRZYJMOWANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ PRZEZ PREZYDENTA RP

  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2013/06/14/o-jerzy-garda-stanowcze-nie-dla-instrumentalnego-traktowania-eucharystii/

 72. Ala pisze:

  Jest Ksiądz cudownym Kapłanem – popieram z całego serca.

 73. Ewa pisze:

  Dziękuję księdzu za ten list. Popieram wszystko o czym ksiądz w nim pisze.

 74. Kazimierz pisze:

  Dziękuję za słowa prawdy i troski o naszą przyszłość. Jednoznaczne opisanie manipulacji – wciskania na siłę postaw i czynów antychrześcijańskich przy jednoczesnym deklarowaniu bycia katolikiem. Szatański swąd z ratusza rozchodzi się po całej metropolii.

 75. Barbara pisze:

  Popieram i podpisuję się pod tym listem.Króluj nam Chryste.

 76. Czester pisze:

  Maggie ! Jestes wspaniala. Pozdrawiam.

 77. wobroniewiary pisze:

  Tu nie chodzi o wolności obywatelskie

  „W państwie demokratycznym szczególne przywileje zawsze muszą wiązać się ze szczególnymi obowiązkami. Domaganie się takich samych przywilejów, jakie posiadają małżeństwa, dla związków homoseksualnych, ze względu na równość wobec prawa lub sprawiedliwość, jest albo świadomą próbą naruszenia fundamentów państwa, albo totalnym nieporozumieniem – pisze w specjalnej analizie dla KAI ks. Ireneusz Wołoszczuk, prawnik i filozof prawa, sędzia Trybunału Arcybiskupiego w Strasburgu.

  A oto pełen tekst analizy:
  Obecnie wiele protestów środowisk katolickich i nie tylko spowodowała zaplanowana przez TVP emisji spotu na rzecz legalizacji związków homoseksualnych, a co za tym idzie promującego te relacje. Chodzi o spot organizacji funkcjonującej pod nazwą Kampania Przeciw Homofobii pod tytułem „Najbliżsi obcy”, który ma się pojawić w telewizji publicznej w ramach darmowego czasu antenowego przeznaczonego dla organizacji pożytku publicznego.

  Przewodniczący Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak i prezes TVP Juliusz Braun bronią darmowej emisji tego spotu w telewizji publicznej agumenrując, że organizacje pożytku publicznego mają zapewniony darmowy czas antenowy na swoje kampanie społeczne w mediach publicznych, a TVP realizuje w ten sposób zapisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Całość: http://gosc.pl/doc/2223761.Tu-nie-chodzi-o-wolnosci-obywatelskie

 78. Kasiulek pisze:

  również popieram i podpisuje się. Oby więcej księży mówiło wprost o tak ważnych rzeczach

 79. Stanislaw pisze:

  Bog zaplac czcigodnemu ksiedzu Jerzemu za odwage i slowa prawdy na ten temat. Panie Boze daj nam wiecej odwaznych kaplanow, a rzadzacym racz rozum przywrocic Panie i uwolnic ich od opetania szatanskiego. Kroluj nam Chryste !!!

 80. Pingback: Ks. Jerzy Garda do Hanny Gronkiewicz-Waltz: jak Pani godzi elementy cywilizacji śmierci, których ojcem jest szatan z wiarą w Boga, który jest Ojcem Życia? | Biały, bardzo biały

 81. Elżbieta Paczoska pisze:

  Całkowicie popieram list wystosowany przez księdza Jerzego do Pani prezydent Warszawy.Zgadzam się w pełni ze wszystkim,co jest w nim napisane.Szczególnie z tym,iż trzeba homoseksualistów zwalczać,lecząc ich,ich psychikę skrzywioną,tak jak leczy się osoby psychicznie chore,alkoholików,bulimię i anoreksję,seksoholików a nawet pracoholików.Ale nie ma na to pieniędzy czy chęci??Szczęść Boże.

 82. agnieszka pisze:

  Niech Ojca Bóg Ojciec prowadzi i da Archaniola Michała i Jego zastępy wojsk niebieskich do walki z siłami ciemności.

 83. Pingback: Tylko u nas: zdjęcia od o. Jerzego Gardy z protestu przeciwko Paradzie Równości w W-wie | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 84. Anna Chądzyńska pisze:

  Popieram

 85. Drozdowska Renata pisze:

  Jezu Ty się tym zajmij 🙏❤

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s