Św. Charbel: Orędzia z Nieba – Zawsze pamiętaj, że nie będziesz w stanie zmierzyć się z diabłem, jeśli nie uklękniesz przed Bogiem.

Nie trzymaj się szatana. Jego zamiarem jest zafałszowanie obrazu Boga w umyśle i w sercu, zafałszowanie również twojego obrazu w twoich oczach. On chce, żebyś błędnie pojmował Boga i mylił się co do samego siebie. Zakłamuje, zniekształca i zwodzi: tam gdzie powinieneś się uniżyć, próbuje cie wywyższyć, a poniża cię, gdy zasługujesz na docenienie. Próbuje cię powstrzymać, kiedy powinieneś iść i popycha cię do przodu, kiedy powinieneś stać, przez niego mówisz wtedy, kiedy powinieneś zamilknąć i milczysz, gdy twoim zadaniem jest wypowiedzieć się. Próbuje przekonać cię do pośpiechu, gdy należy zwolnić i spowalnia cię, gdy trzeba, abyś przyśpieszył.

******************
9 orędzi  z Nieba św. Charbela:- orędzie IX

Wyznaj swoje grzechy, aby zniszczyć zło, które w tobie mieszka

Kiedy Chrystus powstał z martwych i zwycię­żył, diabeł upadł i został pokonany. Ci, którzy się jemu oddadzą i wejdą na jego drogę, szyb­ko upadną. Nie trzymaj się szatana. Jego za­miarem jest zafałszowanie obrazu Boga w umy­śle i sercu, zafałszowanie również twojego obrazu w twoich oczach. On chce, żebyś błęd­nie pojmował Boga i mylił się co do samego siebie. Zakłamuje, zniekształca i zwodzi: tam gdzie powinieneś się uniżyć, próbuje cię wy­wyższyć, a poniża cię, gdy zasługujesz na do­cenienie. Próbuje cię powstrzymać, kiedy po­winieneś iść i popycha cię do przodu, kiedy powinieneś stać, przez niego mówisz wtedy, kiedy powinieneś zamilknąć i milczysz, gdy twoim zadaniem jest wypowiedzieć się. Próbuje przekonać cię do pośpiechu, gdy należy zwolnić i spowalnia cię, kiedy trzeba, abyś przyspieszył. W każdym przypadku chce cię zwieść. Diabeł jest największym oszustem i fał­szerzem, podstępnym kłamcą; nasz Pan i Na­uczyciel nazwał go ojcem kłamstwa.

Diabeł nigdy nie przychodzi pod swoją prawdziwą postacią ani nie kusi nas jako brzyd­ka istota, dobrze wie, co nam się podoba i co nas przyciąga. Szepcze ci do ucha to, co lu­bisz słyszeć, pokazuje to, na co lubisz patrzeć, daje rzeczy, które lubisz dotykać i karmi cię tym, co najbardziej ci smakuje.

Gdy oszust fałszuje złoto, zamienia je na coś bardzo podobnego, lśniącego i żółtego. Tak też robi diabeł z obrazem Boga – który jest Miłością – bierze to, co ludzie nazywają miłością i miesza z Bogiem, który nią jest. In­stynktowne uczucia, namiętności, więzi uczu­ciowe, zniewalające przyzwyczajenia służą dia­błu do zwodzenia człowieka, gdy szuka on Bożej prawdy, życiodajnej miłości.

Jedynym celem diabła jest powstrzymać tych, którzy idą w kierunku Pana. Próbuje za­trzymać cię na różne sposoby:

I. Spycha cię z obranej ścieżki, wymyśla nowy cel, który cię przyciągnie i do któ­rego będziesz dążył, przez co zboczysz ze szlaku i zagubisz się.

II. Będzie chciał, żebyś się przewrócił i w ten sposób przerwał swoja wędrówkę. Za­stawi na ciebie sidła, w które wpadniesz.

III. Będzie cię popychał, zmęczy cię i znie­chęci, żebyś tylko się zatrzymał i zaczął wracać. Najważniejsze dla niego jest to, żebyś nigdy nie dotarł do twojego praw­dziwego celu.
Wszystko, co gromadzi i jednoczy wokół dobra, pochodzi od Boga. To, co dzieli i roz­prasza, pochodzi od diabła. Zły panuje nad ludźmi przez rzeczy, które człowiek gromadzi na tym świecie. Im bardziej zdecydowanie się ich pozbywasz, tym jesteś bezpieczniejszy wo­bec ataku wroga, im bardziej do nich lgniesz, tym bardziej pozwalasz na siebie wpływać. Diabeł jest władcą tego świata. Im bardziej je­steś w nim zanurzony, tym bardziej jesteś jego poddanym, im bardziej się od niego oddzie­lasz, tym bardziej jesteś wolny. Nie zapominaj, że ty nie pochodzisz z tego świata! Nie zanu­rzaj się w nim! Przepływaj swoją łodzią przez jego fale, wznoś się ponad niego i zanieś świat przed oblicze Pana, mocą Chrystusa wywyż­szonego na Krzyżu.
Na początku diabeł sprawia, że człowiek się śmieje, aby na końcu wtrącić go w roz­pacz. To właśnie wtedy, kiedy jeszcze się śmie­je, zabiera go do piekła, a tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Człowiek, który teraz we­seli się z diabłem, z pewnością będzie później płakał.
Bóg może doprowadzić cię do łez na po­czątku, lecz na końcu zawsze będzie radość. Twój płacz wywołany przez Boga ma cię zdy­scyplinować, podczas gdy diabeł przycho­dzi cię rozweselić i sprawić, abyś się odwró­cił od Pana. Kiedy natomiast Bóg daje ci radość, diabeł przychodzi i daje ci powody do płaczu; nie daj mu się oszukać.

Diabeł nienawidzi oblicza Boga, niena­widzi człowieka, który przyjmuje to oblicze i chce jak najszybciej je zniekształcić. Jedyny sposób, w jaki szatan może wykrzywić wize­runek Boga w człowieku, to zatrzymać w nim działanie Bożego Ducha. Później zostaje już w tej osobie tylko oblicze zwierzęcia. Pragnie­niem szatana jest zamieniać ludzi w bezmyśl­ne bestie.

Pierwszą i główną bronią przeciwko sza­tanowi jest prawdomówność: każde słowo prawdy, jakie wypowiadasz, jest strzałą wyce­lowaną w serce Złego, a każde szczere wy­znanie grzechu jest włócznią, którą przeszy­wasz jego serce.
Kolejną podstawową bronią jest pokora. Szczerość i pokora to dobra spowiedź. Wy­znaj swoje grzechy, a zabijesz zło, które jest w tobie.
Diabłu zależy tylko na tym, aby odłączyć cię od Boga. Uważaj! Próbuje cię oddzielić od Niego nawet wtedy, gdy jesteś przy Nim. Odsuwa cię od pojmowania znaczenia słów, którymi się modlisz i zwraca twą uwagę na same słowa. Gdy uwielbiasz Pana, oddala cię od Niego i sprawia, że skupiasz się na melo­dii hymnu uwielbienia.
Oddala cię od Boga nawet podczas mo­dlitwy, przez którą się do Niego zwracasz.
Zawsze pamiętaj, że nie będziesz w stanie zmierzyć się z diabłem, jeśli nie uklękniesz przed Bogiem. Diabeł nie wejdzie przez za­mknięte okna i zakneblowane drzwi. Diabeł wchodzi przez drzwi, które są otwarte.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

26 odpowiedzi na „Św. Charbel: Orędzia z Nieba – Zawsze pamiętaj, że nie będziesz w stanie zmierzyć się z diabłem, jeśli nie uklękniesz przed Bogiem.

 1. wobroniewiary pisze:

  Modlitwa z obrazka św. Charbela
  Boże Ojcze Przenajświętszy,
  który tak ogromnie ukochałeś człowieka,
  że zesłałeś swojego jedynego Syna dla jego zbawienia (Rz 8,32),
  i który zesłałeś mu na zawsze swojego Ducha Świętego,
  aby objawił mu to wszystko, co musi poznać,
  by stać się Twoim przybranym synem
  i aby uznał Jezusa za Twojego Jedynego Syna.
  Błagam cię o spełnienie mojej prośby…

  w imię miłości, którą ślubowałeś człowiekowi
  i którą pragnę ofiarować Tobie
  za wstawiennictwem Świętego Szarbela,
  którego miłość do Ciebie była niezmierzona.
  Albowiem człowiek jest zaproszony, by żyć
  jako stworzony na Twój obraz i Twoje podobieństwo (Rdz 1,27).
  Jest on przeznaczony do tego by być w Tobie i z Tobą (J 17,21),
  by prosić w Twoje imię o wszystko, czego potrzebuje,
  bo jedynie Ty jesteś zdolny do dania mu tego (J 16,23),
  zwłaszcza jeśli błaga Cię przez wstawiennictwo
  twojego ukochanego Świętego Szarbela. Amen.

 2. mer pisze:

  Czyta się to niczym rozeznawanie duchów sw Ignacego Loyoli – super ciekawe – TAK BARDZO DZIŚ POTRZEBNE – na każdym kroku, nie tylko dla młodzieży…

 3. Ania pisze:

  Nowenna do św. Moniki
  (odmawia się przez 9 kolejnych dni)

  Święta Moniko, stroskana żono i matko, jakże wiele smutków przeszywało Twoje serce przez całe Twe życie. A jednak nigdy nie popadłaś w rozpacz ani nie straciłaś wiary. Z zaufaniem, wytrwałością i głęboką wiarą modliłaś się codziennie o nawrócenie swego męża oraz ukochanego syna, Augustyna. Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Wyproś dla mnie taki sam hart ducha, taką cierpliwość i takie zaufanie do Boga, jakie Ty miałaś. Wstawiaj się za mną, droga św. Moniko, aby Bóg życzliwie wysłuchał mojej prośby za…… (tu wymień swoją intencję) i wyproś mi łaskę przyjęcia Jego woli we wszystkim. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  Modlitwa o nawrócenie dziecka
  Zwracam się do Ciebie, św. Moniko, wspaniały wzorze wysłuchanej modlitwy za dziecko, o pomoc i radę. W Twoje kochające ramiona oddaję moje dziecko (dzieci)……, aby dzięki Twemu potężnemu wstawiennictwu mogło(-y) ono(-e) otrzymać łaskę szczerego i prawdziwego nawrócenia do Chrystusa, naszego Pana. Proszę Cię również pokornie, abyś wyprosiła mi u Pana ducha takiej samej wytrwałej i nieustannej modlitwy, jakiego udzielił On Tobie. Proszę o to przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

  Modlitwa żony i matki
  Boże, Ty, który dostrzegłeś szczere łzy i błagania św. Moniki i odpowiedziałeś na jej modlitwy nawróceniem jej męża i syna, udziel mi łaski, abym i ja potrafiła modlić się do Ciebie z takim samym szczerym zapałem i abym wyprosiła, tak jak ona, zbawienie własnej duszy oraz tych bliskich mi osób, za które jestem odpowiedzialna. Przez Chrystusa, naszego Pana, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Amen.

  Modlitwa o przemianę i nawrócenie męża
  Święta Moniko, dzięki swojej cierpliwości i modlitwom wyprosiłaś u Boga nawrócenie swego męża i łaskę życia z nim w pokoju. Proszę Cię, wyproś dla mnie i mojego męża błogosławieństwo Boże, aby również w naszym domu zapanowały prawdziwa harmonia i pokój i aby wszyscy członkowie naszej rodziny mogli osiągnąć kiedyś życie wieczne. Amen.

  Modlitwa matki o pobożne życie i zbawienie wieczne dla męża i dzieci
  Święta Moniko, przez Twoje palące łzy i nieustające modlitwy ocaliłaś swego syna oraz męża od wiecznego potępienia. Wyproś mi łaskę właściwego rozumienia tego, co najbardziej jest potrzebne moim dzieciom i memu mężowi do zbawienia, abym mogła skutecznie powstrzymywać ich od życia w grzechu i poprzez własną cnotę i pobożność pokazywać im drogę do nieba. Amen.

  Modlitwa o wytrwałość i pomoc dla chrześcijańskich matek
  Święta Moniko, wzorze matek, Ty wytrwale walczyłaś o swego zbłąkanego syna Augustyna, bez gróźb, zanosząc tylko swoje modlitewne wołania do nieba. Wstawiaj się za mną i wszystkimi współczesnymi matkami, abyśmy potrafiły uczyć nasze dzieci zbliżać się do Boga. Naucz nas być blisko naszych dzieci, nawet tych marnotrawnych synów i córek, którzy pobłądzili. Amen.

  Modlitwa o łaski za wstawiennictwem św. Moniki
  Wierny Boże, Światłości naszych serc, wychwalamy Ciebie za św. Monikę, kobietę żywej wiary i wielkiej miłości. Ona troszczyła się o swego syna Augustyna i w imię Jezusa niestrudzenie przekonywała go do chrześcijańskiego życia. W odpowiedzi na jej modlitwy o nawrócenie syna i męża dałeś jej o wiele większą radość, aniżeli wszystkie jej łzy wylane w błagalnych modlitwach do Ciebie. Usłysz moją modlitwę…… (tu wymień swoją intencję). Tak jak kiedyś pochwyciłeś serce św. Augustyna, tak teraz pociągnij nasze serca ku sobie, Piękności Odwieczna, a zawsze nowa. Amen.

 4. bogumila2014 pisze:

  Zapraszam do wspólnej modlitwy za pośrednictwem św.Charbela w każdy czwartek o godz 20.00
  w ramach Domu Modlitwy św.Charbela(nr59) prowadzonego pod opieką ks.Jarosława Cieleckiego.
  Intencje można wpisywać na stronie:
  http://www.beme.com.pl
  Niech święty Charbel opiekun rodzin
  oręduje za nami wypraszając potrzebne łaski.
  Chwała Panu!
  w kategorii Dom Modlitwy

 5. Czekajacy pisze:

  Zaproszenie skierowane do wszystkich wiernych Kościoła Katolickiego w Warszawie

  W związku z narastającą wrogością środowisk aborcyjnych wobec życia dzieci poczętych, czego jesteśmy świadkami przez ostatnie kilka miesięcy w Polsce, warszawscy obrońcy życia i rodziny, jako wierni Kościoła organizują całodobową, dziewięciodniową Adorację Najświętszego Sakramentu w dziewięciu świątyniach warszawskich w intencji:

  „OBRONY ŻYCIA DZIECI POCZĘTYCH W POLSCE”.

  Wydarzenie to, jest chrześcijańską odpowiedzią miłości wobec cywilizacji śmierci, która ogarnia duże obszary życia społecznego, kulturowego, politycznego w Polsce. W Warszawie, stolicy Polski są miejsca, gdzie cały czas zabijane są dzieci u których podejrzewa się możliwość wad rozwojowych. Taki przypadek miał także miejsce w szpitalu przy ul. Madalińskiego natychmiast po zwolnieniu z pracy prof.B. Chazana. Szpital ten był dotychczas wolny od przemocy wobec niewinnych, nieurodzonych jeszcze dzieci. Obecnie rząd przygotowuje projekt ustawy regulującej procedurę „in vitro”, która godzi w prawo do życia dzieci poczętych. Jako chrześcijanie wierzący w realną obecność Boga w Najświętszym Sakramencie, będziemy modlić się o Boże Miłosierdzie nad Polską, by zwyciężyła w naszej ojczyźnie cywilizacja życia nad barbarzyństwem zbrodni dzieciobójstwa.

  Każda wojna, nawet największa, rozpoczyna się w sercu człowieka by w kolejnych etapach przejść do świata zewnętrznego. Obecnie na świecie na ogromną skalę zabija się dzieci poczęte. Czy zatem możemy dziwić się sytuacji na Ukrainie, w Palestynie, Syrii czy innych zapalnych miejscach na Ziemi, skoro dziś, dzieci nie są bezpieczne w łonach swoich matek?

  Chcemy także poprzez naszą modlitwę, zaapelować do wszystkich ludzi dobrej woli o podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz obrony życia maleńkich, bezbronnych dzieci. Zapraszamy całą Warszawę na kolana przed Bogiem. Przekażmy tę informację wszystkim znajomym oraz sąsiednim parafiom.

  W każdej świątyni Pan Jezus, będzie adorowany przez całą dobę, i tak kolejno przez dziewięć dni po jednym dniu w danej parafii. Oto wykaz wszystkich kościołów zgodnie z harmonogramem adoracji:

  NIEDZIELA – 31 sierpień

  1. Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP ul. Przy Agorze 9, Warszawa-Bielany

  PONIEDZIAŁEK – 1 wrzesień

  2. Parafia Świętego Jakuba Apostoła ul. Grójecka 38, Warszawa-Ochota

  WTOREK – 2 wrzesień

  3. Parafia Świętego St. Kostki ul. Kardynała Hozjusza 2, Warszawa-Żoliborz

  ŚRODA– 3 wrzesień

  4. Parafia Świętego Michała Archanioła i Świętego Floriana Męczennika

  ul. Floriańska 3, Warszawa, katedra warszawsko-praska, Praga

  CZWARTEK– 4 wrzesień

  5. Parafia Matki Bożej Królowej Aniołów, ul. Markiewicza 1, Warszawa-Bemowo

  PIĄTEK– 5 wrzesień

  6. Parafia Bł. Władysława z Gielniowa ul. Przy Bażantarni 3, Warszawa-Ursynów

  SOBOTA– 6 wrzesień

  7. Parafia Najświętszego Zbawiciela ul. Marszałkowska 37, Warszawa-Śródmieście

  NIEDZIELA– 7 wrzesień

  8. Parafia Świętego Józefa Oblubieńca NMP ul. Deotymy 41, Warszawa-Koło

  PONIEDZIAŁEK– 8 wrzesień

  9. Parafia Świętego Krzyża ul. Krakowskie Przedmieście3, Warszawa-Śródmieście

  Adoracja rozpoczyna się w każdej świątyni zawsze po porannych Mszach Świętych i kończy następnego dnia rankiem.

  Organizatorzy

  Warszawscy Obrońcy Życia i Rodziny
  koordynator akcji Piotr Zajkowski
  niedlagender.pl

 6. Czekajacy pisze:

  WARSZAWA i OKOLICE

  Czuwania Przebłagalne za Ojczyznę – Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa na Kawęczyńskiej w Warszawie (2014 – 2015)

  Od 5 września 2014 rozpoczynamy kolejne przebłagalne czuwania za Ojczyznę. Odbywać się one będą w każdy pierwszy piątek miesiąca w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kawęczyńskiej 53. Rozpoczynają się o godz. 21:00 Apelem Jasnogórskim.

  Główna intencja czuwań:

  ABY POLSKA BYŁA WIERNA BOGU I ZOSTAŁA WYWYŻSZONA W POTĘDZE I ŚWIĘTOŚCI

  Program:

  21:00 – Apel Jasnogórski. Następnie Droga Krzyżowa, modlitwy przebłagalne, różaniec.

  24:00 – Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi. Po Mszy św. możliwość przyjęcia szkaplerza karmelitańskiego.

  Czuwania będą trwały przez 9 miesięcy i przygotowywać nas będą do 250 rocznicy oficjalnego kultu Serca Pana Jezusa.

  Do każdego czuwania będziemy się przygotowywać 9-dniową nowenną za Ojczyznę, którą odprawiała św. Faustyna. Polega ona na odmówieniu Litanii do Wszystkich Świętych (zob. Dzienniczek 59) – polecamy Litanię do Świętych Polskich i przyjęciu jeśli to możliwe w tym czasie komunii świętych oraz krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu (zob. Dzienniczek 32), a także zachęcamy do odmówienia dziesiątka Różańca.

  Nowenna rozpoczynać się będzie w środę i kończyć w pierwszy czwartek miesiąca. Zachęcamy do duchowej łączności także tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w czuwaniach na Kawęczyńskiej.

  Chcemy Boga przebłagać za łamanie przykazań Dekalogu – szczególnie za grzechy aborcji, uleganie uzależnieniom, niewierności małżeńskiej, demoralizacji małych dzieci, odchodzenie od prawd wiary i tradycji Kościoła Rzymskokatolickiego.

  Naszym, więc zadaniem jest obrona czystości wiary w Syna Bożego, który obdarza nas swoim miłosierdziem i dać przykład dla innych narodów w świętości życia, nawet jeśli wiązałoby się to z prześladowaniami oraz byłoby sprzeczne z nowymi ideologiami zła.

  Nie zmarnujmy czasu miłosierdzia, który się wypełnia, a nas wzywa do większego wysiłku, modlitwy i działania. Wierzymy, że już wystarczająco pohańbiona nasza Ojczyzna Polska powstanie dzięki mocy Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Polska ma wielkie zadanie do spełnienia w czasach obecnych i w czasach ostatecznych, gdyż z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na powtórne przyjście Pana (zob. Dzienniczek 1732)

  ks. Michał Dłutowski
  ks. Mariusz Bernyś

  http://swfaustyna.eu/czuwania-przeblagalne-za-ojczyzne-bazylika-najswietszego-serca-pana-jezusa-na-kaweczynskiej-w-warszawie-2014-2015/

 7. Admin pisze:

  „Wojska rosyjskie weszły na Ukrainę” – oświadczył Petro Poroszenko (prezydent Ukrainy). Poroszenko odłożył wizytę w Turcji i w trybie pilnym zwołał posiedzenie rady bezpieczeństwa narodowego i obrony Ukrainy.
  Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk oświadczył, że obecność rosyjskich wojsk w jego kraju oznacza, że prezydent Rosji Władimir Putin rozpoczął wojnę w Europie. W związku z agresją Ukraina domaga się pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Była premier Ukrainy Julia Tymoszenko zaapelowała o natychmiastowe wprowadzenie stanu wojennego. Członkini Rady Praw Człowieka przy prezydencie Federacji Rosyjskiej stwierdziła, że działania Rosji na Ukrainie to inwazja.
  Wojska Federacji Rosyjskiej przejęły kontrolę nad Nowoazowskiem i szeregiem miejscowości w rejonach (powiatach): Nowoazowskim, Starobieszewskim, Mwrosijewskim na południu obwodu Donieckiego na Ukrainie – poinformowano na twitterze ukraińskiej rady bezpieczeństwa narodowego i obrony.
  Jak relacjonuje Reuters na południu Rosji, trzy kilometry od granicy z Ukrainą, widać kolumnę pojazdów opancerzonych. Niektórzy żołnierze mają białe opaski na ramieniu i są bez dystynkcji; ich pojazdy oznaczone są białymi kręgami i nie mają tablic. NATO poinformowało, że na Ukrainie działa ponad 1000 żołnierzy rosyjskich Nowy premier samozwańczej donieckiej republiki ludowej Ołeksandr Zacharczenko potwierdził, że w szeregach tamtejszych rebeliantów walczą nie tylko ochotnicy z Rosji, ale także zawodowi wojskowi, którzy specjalnie w tym celu biorą urlopy.
  Całość: http://www.radiomaryja.pl/informacje/inwazja-wojsk-rosyjskich-na-ukraine/

  • wobroniewiary pisze:

   Wojna rozpoczęta 😦
   Papież ukazał, jakie przerażające są konsekwencje relatywizmu, który staje się „jedynie słusznym myśleniem”. Powiązał je z działaniem demona w czasach ostatecznych i ponownie przywołał powieść „Pan świata”, gdzie widzimy działanie potężnych mocy sterowanych przez Antychrysta w ostatnich dniach. Uwaga, powiedział Papież: to nie dotyczy jedynie tych, którzy żyją w państwach totalitarnych, ale dotyczy to nas wszystkich. „Chrześcijanie, którzy cierpią prześladowania, którym zakazuje się oddawania czci Bogu, są proroctwem tego, co przydarzy się nam wszystkim”.
   http://www.naszdziennik.pl/mysl/91695,gdzie-dzis-umieraja-za-chrystusa.html

   • fornal53 pisze:

    Nie histeryzujmy, to nie wojna jeszcze, a groźne burczenie wulkanu. Pamiętajmy, że to zachód prze do wojny… My się nie boimy, bo ojca mamy mocarza, Boga prawdziwego. Mamy Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego! Któż jak Bóg!

 8. wobroniewiary pisze:

  Wiktorka corka Agnieszki w domu, wrocila z Centrum Zdrowia Dziecka ❤
  Gdy wracalismy z Lichenia ja z uszkodzona reka i to przez Radom (nie byl przewidziany w trasie) od razu mowie Panie Jezu to za Wike ❤
  Pan Jezus wiedzial ja nie – ale sie ciesze ze Wika jest w domu 😀 😀 😀
  I dziekuje za moja mala ofiarka z reki

  Aga pisze: Przez cały wrzesień Wiktorka będzie z nami
  A w październiku znowu Centrum Zdrowia Dziecka

 9. Klara pisze:

  Ta wojna trwa od wielu miesiecy juz….a teraz ukry dostaly solidne lanie to „odkryli” ruskich najeżdcow aby zmobilizowac pomoc… bo przegrywaja w tym rejonie. A może chodzi tez o eskalacje konfliktu aby przyspieszyc NWO bo Azja sie jednoczy i wzmacnia… a tego te szatanskie siły nie zniosa, bo chca miec caly swiat pod butem.

  • wobroniewiary pisze:

   Ja wiem jedno – chcę pokoju, i żeby żaden łachudra nie nazywal papieża Franciszka zdrajcą, tylko dlatego że chodzi na smyczy finansowej tych co nie kochaja Kosciola i pokoju
   nie chce by zadne rosyjskie ukrainskie polskie irackie czy zydowskei dziecko cierpialo
   NIGDY WIECEJ WOJNY

 10. Klara pisze:

  A my musimy wzmocnić nasza modlitwe bo tylko Królowa Polski może nas uratować!

 11. Istra pisze:

  POKORA ZWYCIĘŻA ZŁEGO DUCHA

  Opowiada opat Daniel, iż w czasach ojców pustyni, pierwszych pustelników, pewna dziewczyna, córka znamienitego ojca, mieszkająca w Babilonie, została opętana przez złego ducha.

  Na nic się zdały modlitwy, posty, egzorcyzmy. Demon uparcie tkwił w jej ciele, nie dając się stamtąd wyrzucić.

  Nie trzeba nikogo przekonywać, że biedny ojciec, widząc tak wielkie udręczenie dziecka, które kochał nad życie, nieomal od zmysłów odchodził.

  Uchwycił się tedy rady pewnego kapłana, z domem ich zaprzyjaźnionego, który rzekł:

  – Szczególny to przypadek i nad wyraz ciężki. Jedyna wasza nadzieja, w którymś z pustelników. Skoro nadejdzie dzień targowy, jeden z nich przybędzie do miasta by sprzedać koszyki, które plotą na puszczy, by zarobić na swe utrzymanie. Ty je kup od niego i rozkaż by po zapłatę zgłosił się do twego domu. A gdy już się tam znajdzie, staraj się go przekonać, iżby się modlił o uwolnienie twojej córki od ducha ciemności.

  I tak się stało.

  Skoro pustelnik stanął w bramie domu owego pana, opętana, miotając bluźnierstwa, cała w drgawkach, wyjąc i rycząc, wybiegła mu naprzeciw, a stanąwszy przed starcem pustelnikiem, z całej siły uderzyła go w twarz.

  On zaś na to, pomny słów Zbawiciela, że ”gdy cię ktoś uderzy w jeden policzek, nadstaw mu i drugi”, właśnie dokładnie tak uczynił.

  Wtedy zły duch strasznym głosem zawołał:

  – Och! przeklęta pokora, przez którą zostałem pokonany! Teraz muszę odejść i wstrząsnąwszy jeszcze kilka razy ciałem dziewczyny, rzucił ją na ziemię, gdzie leżała jakiś czas zemdlona, a skoro się ocknęła, była już wolna i zdrowa. (Ex lib: Doct: Patrum lib: de Humilitate, num: 5., wg.: Tamże, s. 875.)
  http://egzorcyzmy.strefa.pl/opetanie-pokora-zwyc-zlego-ducha.html

 12. Pingback: Zawsze pamiętaj, że nie będziesz w stanie zmierzyć się z diabłem, jeśli nie uklękniesz przed Bogiem. | Biały, bardzo biały

 13. Pingback: Św. Charbel: Orędzia z Nieba – Zawsze pamiętaj, że nie będziesz w stanie zmierzyć się z diabłem, jeśli nie uklękniesz przed Bogiem. | Biały, bardzo biały

 14. holy pisze:

  Charbel świety módl się za nami

 15. Katarzyna pisze:

  Własną pokorą, ubóstwem, umiłowaniem Boga i Prawdy oraz ich konsekwencją w wieczności czyli koroną w postaci świętości, wspomóż mnie w tej drodze. Tak bardzo trudnej. Podnieś. Potrzymaj. Wspieraj. Udziel mi na niej, wszelkich potrzebnych łask. Abym wytwała do końca i potrafiła odczytać, jej właściwy sens.

 16. Józef pisze:

  Super Bardzo mi się Podają oredzia już zamówiłem Książki,Polecam Wszystkim!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s