Moc przekleństwa – czy każde jest grzechem? Sposoby obrony czyli 7 kroków łamiących przekleństwo

Przekleństwo to świadome i celowe złorzeczenie — przywołanie zła, żeby zniszczyło danego człowieka i sprowadziło na niego nieszczęście. Złorzeczenie wypowiadane jest najczęściej pod wpływem emocji, mówiący nie ma wtedy na myśli klątwy, choć padają ciężkie słowa: „A niech cię szlag trafi!”, „Idź sobie w cholerę!”, „A żebyś zdechł!”. Ale wszelkie świadome życzenie komuś zła jest już przekleństwem. Nie musi nawet być wypowiedziane — ważna jest intencja.
Ks. Marian Piątkowski wyjaśnia dlaczego przekleństwa mają wpływ na nasze życie oraz jak się przed nimi bronić.

Czy jednak każde przekleństwo i złorzeczenie jest przekleństwem i złorzeczeniem w dosłownym tego znaczeniu i jest grzechem i to ciężkim? 
W 32:16 minucie wykładu śp. ks. Mariana Piątkowskiego, egzorcysty mamy wyjaśnione to bardzo dokładnie na podstawie nauczania św. Tomasza z Akwinu:
„Według św. Tomasza z Akwinu, gdy ktoś życzy komuś czegoś złego ZE WZGLĘDU NA DOBRO –  nie jest to złorzeczenie w ścisłym znaczeniu, ponieważ główna intencja „złorzeczącego” jest skierowana ku dobru! Na przykład, gdy ktoś mówi: „jeśli jedynym sposobem nawrócenia tego człowieka jest choroba, to ja mu życzę tej choroby” i takie złorzeczenie nie jest grzechem”!

Najlepiej błogosławić a nie złorzeczyć Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie!” (Rz 12)  jednak warto znać co to jest złorzeczenie i które jest grzechem. Wysłuchajmy z uwagą całego wykładu, sposobów ochrony przed złem i odrzućmy nauczanie „domorosłych świeckich teologów”, którzy nie są mądrzejsi od św. Tomasza z Akwinu i zdają się nie znać jego nauk.

*********************
Siedem oznak przekleństwa
– za Księgą Powtórzonego Prawa (rozdział 28), Księgą Malachiasza (rozdz. 3) oraz 2 Listem św. Pawła do Koryntian

(nie we wszystkich przypadkach (!!!) ale w większości przypadków może to być związane z przekleństwem):

I oznaka: problemy emocjonalno-psychiczne
1. werset 34: „Dostaniesz obłędu na widok, jaki się przedstawi twym oczom”
2. werset 20: „Pan ześle na ciebie przekleństwo, zamieszanie i przeszkodę we wszystkim, do czego wyciągniesz rękę, co będziesz czynił. Zostaniesz zmiażdżony i zginiesz nagle wskutek przewrotnych swych czynów, ponieważ Mnie opuściłeś”
3. werset 65: „Nie zaznasz pokoju u tych narodów ani stopa twej nogi tam nie odpocznie. Da ci tam Pan serce drżące ze strachu, oczy wypłakane z tęsknoty i duszę utrapioną „

II oznaka: powtarzające się choroby, szczególnie dziedziczne
(Pwt) rozdz. 28
1. werset 21: „Pan sprawi, że przylgnie do ciebie zaraza, aż cię wygładzi na tej ziemi, którą idziesz posiąść”
2. werset 22: „Pan dotknie cię wycieńczeniem, febrą, zapaleniem, oparzeniem, śmiercią od miecza, zwarzeniem zbóż od gorąca i śniecią: będą cię one prześladować, aż zginiesz”
3. werset 35: ” Pan cię dotknie złośliwymi wrzodami na kolanach i nogach, nie zdołasz ich uleczyć; rozciągną się od stopy aż do wierzchu głowy”
4. werset 27: „Pan dotknie cię wrzodem egipskim, hemoroidami, świerzbem i parchami, których nie zdołasz wyleczyć”
5. werset 28: „Pan dotknie cię obłędem, ślepotą i niepokojem serca”
6. werset 59: „Pan nadzwyczajnymi plagami dotknie ciebie i twoje potomstwo, plagami ogromnymi i nieustępliwymi: ciężkimi i długotrwałymi chorobami”
7. werset 61: „Także wszystkie choroby i plagi, nie zapisane w księdze tego Prawa, ześle Pan na ciebie, aż cię wytępi”

III oznaka: niepłodność, skłonności do poronień i choroby kobiece
1. werset 18: „Przeklęty owoc twego łona, plon twej roli, przyrost twego większego bydła i pomiot bydła mniejszego”

IV oznaka: rozbicie małżeństwa i wyobcowanie w rodzinie – obecnie bardzo nagminne przekleństwo
1. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 28, werset 41: „Wydasz na świat synów i córki, a nie zostaną u ciebie, bo pójdą w niewolę”
„Rodzisz dzieci, ale ich nie masz – ma je świat, demon, mają ich wszyscy ale nie ty” – tłumaczy ojciec Józef Witko
2. Księga Malachiasza, rozdział 3, wersety 23-24: „Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi [izraelskiej] przekleństwem”.
Matka Boża w Medziugorje powiedziała 1 stycznia 2000 roku, że „właśnie szatan został spuszczony z łańcucha i przeprowadza atak na rodziny, młodzież i na pokój”

V oznaka: ustawiczny brak finansowy, brak pieniędzy
1. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 28,
werset 17: „Przeklęty twój kosz i twoja dzieża”.
2. werset 29: „W południe będziesz szedł po omacku, jak niewidomy idzie po omacku w ciemności, w zabiegach swoich nie będziesz miał powodzenia. Stale będziesz napastowany, ograbiany, a nikt cię nie będzie ratował”.
3.
wersety 47-48: „Zamiast służyć Panu, Bogu twemu, w radości i dobrym sercem, mając obfitość wszystkiego – w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w największej nędzy będziesz służył swoim wrogom, których Pan naśle na ciebie. On położy na twój kark żelazne jarzmo, aż do zupełnej twej zagłady”.
4. Drugi List św. Pawła do Koryntian (2 Kor), rozdział 9, werset 8: „A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane:
Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki”

VI oznaka: podatność na wypadki
1. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 28,
werset 29: „W południe będziesz szedł po omacku, jak niewidomy idzie po omacku w ciemności, w zabiegach swoich nie będziesz miał powodzenia. Stale będziesz napastowany, ograbiany, a nikt cię nie będzie ratował”.

VII oznaka przekleństwa: tradycja samobójstw oraz nienaturalnych, przedwczesnych zgonów w rodzinie
1. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 28
:
„Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty na polu”, „Zostaniesz zmiażdżony i zginiesz nagle wskutek przewrotnych swych czynów, ponieważ Mnie opuściłeś” , „Twój trup będzie strawą wszystkich ptaków powietrznych i zwierząt lądowych, a nikt ich nie będzie odpędzał”

Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 28 – kliknij

*********************
Siedem kroków łamiących przekleństwo

„Te siedem kroków jest związanych z nawróceniem, mogą pomóc innym, są bardzo proste, a jeśli wiemy jak się poruszać, to jest nam łatwiej” – o. J. Witko

I krok najważniejszy – to wyznanie wiary w Jezusa oraz w moc Ofiary Mszy św., która jest uosobieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa łamie wszelkie przekleństwa!

Wyrzeknij się zła i wyznaj swoją wiarę w Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego

II krok pokuta za wszystkie swoje grzechy oraz te sytuacje, w których buntowałem/-am się wobec Boga,
Na czym ta pokuta ma polegać…. (odsłuchajmy dokładnie. Ojciec Witko podaje).

III krok przyjąć przebaczenie grzechów. Przystąpić do sakramentu pokuty, wyznać swoje grzechy i wierzyć, że Bóg przebaczył i przyjąć przebaczenie.

IV krokprzebacz wszystkim, którzy kiedykolwiek Cię skrzywdzili.
Nieważne jak bardzo Cię zranili, nieważne, jak bardzo z tego powodu cierpisz, nieważne, jakie jest przez to twoje życie z powodu tego skrzywdzenia – przebacz. Z całego serca. Okaż miłosierdzie i nie patrz, czy Twój krzywdziciel się zmieni. Nie uzależniaj swego przebaczenia od jego zmiany. Po prostu przebacz!
Nawet jeśli on Ci nie przebaczy – Ty przebacz!
Bo Bóg przebaczając nam oczekuje, że my tez przebaczymy innym.

V krok – wyrzeknij się wszelkich kontaktów z okultyzmem i satanizmem.
Zerwij takie kontakty, wszelkie – od zaraz.
Masz przedmioty – pozbądź się ich!
Masz literaturę – spal ją!
Chodziłeś do bioenergoterapeutów – przestań już chodzić!
Nie wspominaj o tym, nie korzystaj z tego, nawet jeśli wydaje Ci się, że to przyniosło Ci jakieś korzyści i myślisz, że zrezygnowanie z tego przyniesie jakiekolwiek straty

VI krok – pomódl się wtedy o uwolnienie od przekleństwa.
W jaki sposób?
„Panie Jezu wierzę, że Ty stałeś się przekleństwem za mnie. Dziękuję Ci za to. Proszę Cię, uwolnij mnie teraz od tego przekleństwa, które nade mną ciąży. Dziękuję Ci, że to czynisz dla mnie. Amen”
A jak nie pamiętasz tej modlitwy powiedz „Panie Jezu odmówię teraz „Ojcze Nasz”, abyś teraz złamał to przekleństwo”. Możesz odmówić Różaniec św., Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Liczy się intencja, można to uczynić własnymi słowami lub odmawiając jakąkolwiek modlitwę, pamiętając, że Różaniec św. czy Koronka mają tutaj ogromną moc.

VII krok – UWIERZ! Po prostu uwierz, że Bóg uwolnił Cię od przekleństwa.

Eucharystia czyli Msza Święta zawiera wszystkie te kroki !!!  

 *******************
Modlitwa o złamanie przekleństw

Panie Jezu, dziękuję Ci, że na Kalwarii stałeś się dla mnie przekleństwem, abym mógł kroczyć w wolności (Ga 3,13). Sprzeciwiaj się każdemu negatywnemu słowu, wypowiedzianemu nad moim życiem lub przeciwko mnie, przeze mnie lub przez inną osobę.
W Imię Jezusa i mocą Jego Krwi, łamię moc tych słów i odwołuję je oraz ogłaszam, że nie mają one władzy nad moim życiem. Ogłaszam teraz coś wprost przeciwnego dla mojego życia. Słowa te nie mają już na mnie żadnego wpływu.
Wypowiadam teraz i ogłaszam nad moim życiem błogosławieństwo zawarte w Księdze Powtórzonego Prawa 28, 1-14.
Jezu, dziękuję Ci za to, że mnie uwalniasz. Amen!
Za: kliknij

Ten wpis został opublikowany w kategorii Pomoc duchowa i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

12 odpowiedzi na „Moc przekleństwa – czy każde jest grzechem? Sposoby obrony czyli 7 kroków łamiących przekleństwo

 1. Małgosia pisze:

  Cytuję z wpisu:
  „Czy jednak każde przekleństwo i złorzeczenie jest przekleństwem i złorzeczeniem w dosłownym tego znaczeniu i jest grzechem i to ciężkim?
  W 32:16 minucie wykładu śp. ks. Mariana Piątkowskiego, egzorcysty mamy wyjaśnione to bardzo dokładnie na podstawie nauczania św. Tomasza z Akwinu:
  „Według św. Tomasza z Akwinu, gdy ktoś życzy komuś czegoś złego ZE WZGLĘDU NA DOBRO – nie jest to złorzeczenie w ścisłym znaczeniu, ponieważ główna intencja „złorzeczącego” jest skierowana ku dobru! Na przykład, gdy ktoś mówi: „jeśli jedynym sposobem nawrócenia tego człowieka jest choroba, to ja mu życzę tej choroby” i takie złorzeczenie nie jest grzechem”!

  To mi wyjaśnia wiele, w tym prośby kierowane swego czasu przez Ewę do Boga na temat Zenobiusza. A Paweł z Anastazją brał to za przekleństwo i jeszcze jako „Wiosna Kościoła” potępiał to.
  Chyba św. Tomasz z Akwinu i ksiądz Piątkowski ma większą wiedzę od „Wiosny kościoła”.
  Nie chyba, a na pewno.
  Czyli jeśli na przykład mój tato pije, ma kochanki, bluźni Bogu a zarabia na życie wożąc ludzi do wróżek, mam prawo prosić Pana Boga, aby dla jego zbawienia zabrał mu np. zdrowie, żeby nie mógł jeździć i tych ludzi wozić. Ale zawsze prosić, żeby wola Boża się działa.
  Dużo mi to rozjaśniło. Dziękuję

 2. Franek pisze:

  Lekcja masturbacji na „zredukowanie napięć” u dzieci upośledzonych?
  Otrzymaliśmy informację o niepokojącym szkoleniu, jakie edukatorka seksualna przeprowadziła dla rodziców i wychowawców upośledzonych dzieci w Piasecznie. Zapytaliśmy o szczegóły.

  Pan Jerzy Leniec, radny z Piaseczna otrzymał pismo od zaniepokojonych rodziców dzieci upośledzonych – wychowanków piaseczyńskiego ośrodka. Dyrektorka placówki zorganizowała dla nich oraz wychowawców szkolenie, które przeprowadziła znana edukatorka seksualna dr Izabela Fornalik. Rodziców zaniepokoił fakt, że znaczna część warsztatów poświęcona była nauce technik masturbacyjnych, które mają pomóc dzieciom w „zredukowaniu napięć”.
  http://www.fronda.pl/a/lekcja-masturbacji-na-zredukowanie-napiec-u-dzieci-uposledzonych,37261.html

 3. Iwona-Lucyna pisze:

  Prosz o odpowiedz jezeli ktos wie, powiedziala mi kiedys kolerzanka ze wszystkie ciezkie choroby sa dane przez Boga za grzech przodkow. Moja corka ma cukrzyce. Urodzila sie zdrowa. Gdy miala 6 lat bardzo ciezko zachorowala. Okazalo sie ze ma cukrzyce #1. W mojaj rodizinie i rodiznie meza nie ma i nie bylo nikogo kto byl chory na ta chorobe. Chciala bym aby Ks. Adam, albo inny ksiadz powiedzial czy to jest prawda? I jezeli tak to jaki grzech byl popelniony abym mogla prosic Boga aby to odwrocil. Dziekuje Iwona

  • Sebro pisze:

   Może to mieć związek ale nie musi, z grzechami przodków. Księża egzorcyści, jak również obecny teraz w Polsce ojciec James dużo poświęcają czasu na uświadomienie ludziom czym jest wynagradzanie za grzechy przodków.
   Żeby dokładnie poznać przyczynę należałoby się nieco zagłębić w historię rodziny nawet do czwartego pokolenia wstecz. Czym się zajmowali, z czego ludzi ich zapamiętali. Może któryś gdzieś kiedyś wdepnął w jakiś okultyzm lub inne bagno. Jeśli nie da się jasno określić, należy wtedy wynagradzać ogólnie za grzechy przodków, których skutki dopadły nas w teraźniejszości. Wg niektórych księży i z relacji z egzorcyzmów najczęściej przekleństwo przechodzi z dziadków na wnuki. Najlepiej jest rozpocząć serię Mszy wynagradzających za grzechy przodków z prośbą o zerwanie tych przekleństw międzypokoleniowych. Zacząć od prapradziadków – tu można parami – w sensie jedna Msza za parę prapradziadków. Potem już od pradziadków indywidualnie za każdego najlepiej z imienia i nazwiska. Pan Bóg wszystko wie ale lubi też konkrety. Jest to proces długotrwały ale skuteczny. I trzeba się liczyć z tym, że nie zawsze efekt będzie widoczny za naszego życia. Nabożeństwa uwolnienia i uzdrowienia też są przydatne. A wszystkie łaski i tak są udzielane wg naszej wiary.
   Należy też pamiętać, że niektóre choroby, nieszczęścia itp mogą być spowodowanie klątwą lub gusłami rzuconymi z zazdrości przez obce osoby.

  • wobroniewiary pisze:

   odsłuchaj rekolekcji z ks. Dominikiem Zerwanie ze złem (na czarnym pasku)

 4. olo13jcb pisze:

  św. Tereska od Dzieciątka Jezus

  DLACZEGO KOCHAM CIĘ, MARYJO !


  11.Kocham Cię, że zniżając świętość swą, z innymi
  Niewiasty niesiesz Syna swego do Świątyni,
  Za to, że Go podajesz rękami własnymi
  W objęcia Symeona, Najświętsza Władczyni.
  Jam najpierw uniesiona, szczęśliwa, wsłuchana
  W hymn chwały, lecz gdy starzec swe proroctwo wieści,
  Do serca mego trwoga napływa o Pana,
  Twoje, Matko, przeszywa ostry miecz boleści!

 5. wobroniewiary pisze:

  ❤ Alicja "ŚWIADECTWO" Cz.V wt. 4.04.1989, godz. 13.20

  – Dziś podczas odprawiania Drogi Krzyżowej, przy stacji XI, Pan Jezus powiedział:

  † Dam ci Moje Rany, gdy wszystkie rany zadawane ci przez ludzi będziesz przyjmowała tak, jak Ja: z Miłością i pragnieniem zbawienia ich.

  – Dlaczego moja dusza płacze, gdy staję do modlitwy przed Tobą?

  † Musi płakać człowiek, gdy staje w Prawdzie przede Mną, bo poznając Mnie, poznaje też siebie.

  Umarłabyś z płaczu, gdybym nie łagodził bólu Prawdy słodyczą Mojej Miłości.

  Ps. Na Seminarium Odnowy w DŚ mamy za tydzień przynieść chusteczki bo staniemy w Prawdzie przed Bogiem i samym sobą a łez ma być wiele….<3
  Niech mnie łzy oczyszczą z moich grzechów!
  Amen!

 6. Alek pisze:

  Czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy jest się osobą na którą rzucony został urok, klątwa lub przekleństwo?

  • wobroniewiary pisze:

   Polecam wpis:
   https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/?s=7+oznak+przekle%C5%84stwa
   Siedem oznak przekleństwa
   – za Księgą Powtórzonego Prawa (rozdział 28), Księgą Malachiasza (rozdz. 3) oraz 2 Listem św. Pawła do Koryntian
   (nie we wszystkich przypadkach (!!!) ale w większości przypadków może to być związane z przekleństwem):

   I oznaka: problemy emocjonalno-psychiczne
   1. werset 34: „Dostaniesz obłędu na widok, jaki się przedstawi twym oczom”
   2. werset 20: „Pan ześle na ciebie przekleństwo, zamieszanie i przeszkodę we wszystkim, do czego wyciągniesz rękę, co będziesz czynił. Zostaniesz zmiażdżony i zginiesz nagle wskutek przewrotnych swych czynów, ponieważ Mnie opuściłeś”
   3. werset 65: „Nie zaznasz pokoju u tych narodów ani stopa twej nogi tam nie odpocznie. Da ci tam Pan serce drżące ze strachu, oczy wypłakane z tęsknoty i duszę utrapioną „

   II oznaka: powtarzające się choroby, szczególnie dziedziczne
   (Pwt) rozdz. 28
   1. werset 21: „Pan sprawi, że przylgnie do ciebie zaraza, aż cię wygładzi na tej ziemi, którą idziesz posiąść”
   2. werset 22: „Pan dotknie cię wycieńczeniem, febrą, zapaleniem, oparzeniem, śmiercią od miecza, zwarzeniem zbóż od gorąca i śniecią: będą cię one prześladować, aż zginiesz”
   3. werset 35: ” Pan cię dotknie złośliwymi wrzodami na kolanach i nogach, nie zdołasz ich uleczyć; rozciągną się od stopy aż do wierzchu głowy”
   4. werset 27: „Pan dotknie cię wrzodem egipskim, hemoroidami, świerzbem i parchami, których nie zdołasz wyleczyć”
   5. werset 28: „Pan dotknie cię obłędem, ślepotą i niepokojem serca”
   6. werset 59: „Pan nadzwyczajnymi plagami dotknie ciebie i twoje potomstwo, plagami ogromnymi i nieustępliwymi: ciężkimi i długotrwałymi chorobami”
   7. werset 61: „Także wszystkie choroby i plagi, nie zapisane w księdze tego Prawa, ześle Pan na ciebie, aż cię wytępi”

   III oznaka: niepłodność, skłonności do poronień i choroby kobiece
   1. werset 18: „Przeklęty owoc twego łona, plon twej roli, przyrost twego większego bydła i pomiot bydła mniejszego”

   IV oznaka: rozbicie małżeństwa i wyobcowanie w rodzinie – obecnie bardzo nagminne przekleństwo
   1. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 28, werset 41: „Wydasz na świat synów i córki, a nie zostaną u ciebie, bo pójdą w niewolę”
   „Rodzisz dzieci, ale ich nie masz – ma je świat, demon, mają ich wszyscy ale nie ty” – tłumaczy ojciec Józef Witko
   2. Księga Malachiasza, rozdział 3, wersety 23-24: „Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi [izraelskiej] przekleństwem”.
   Matka Boża w Medziugorje powiedziała 1 stycznia 2000 roku, że „właśnie szatan został spuszczony z łańcucha i przeprowadza atak na rodziny, młodzież i na pokój”

   V oznaka: ustawiczny brak finansowy, brak pieniędzy
   1. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 28, werset 17: „Przeklęty twój kosz i twoja dzieża”.
   2. werset 29: „W południe będziesz szedł po omacku, jak niewidomy idzie po omacku w ciemności, w zabiegach swoich nie będziesz miał powodzenia. Stale będziesz napastowany, ograbiany, a nikt cię nie będzie ratował”.
   3. wersety 47-48: „Zamiast służyć Panu, Bogu twemu, w radości i dobrym sercem, mając obfitość wszystkiego – w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w największej nędzy będziesz służył swoim wrogom, których Pan naśle na ciebie. On położy na twój kark żelazne jarzmo, aż do zupełnej twej zagłady”.
   4. Drugi List św. Pawła do Koryntian (2 Kor), rozdział 9, werset 8: „A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane:
   Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki”

   VI oznaka: podatność na wypadki
   1. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 28, werset 29: „W południe będziesz szedł po omacku, jak niewidomy idzie po omacku w ciemności, w zabiegach swoich nie będziesz miał powodzenia. Stale będziesz napastowany, ograbiany, a nikt cię nie będzie ratował”.

   VII oznaka przekleństwa: tradycja samobójstw oraz nienaturalnych, przedwczesnych zgonów w rodzinie
   1. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 28, wersety od 16-tego (a jest tego wiele i dlatego o. Józef nie podaje konkretów lecz same cytaty):
   „Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty na polu”, „Zostaniesz zmiażdżony i zginiesz nagle wskutek przewrotnych swych czynów, ponieważ Mnie opuściłeś” , „Twój trup będzie strawą wszystkich ptaków powietrznych i zwierząt lądowych, a nikt ich nie będzie odpędzał”

   • Alek pisze:

    Tak zapoznałem się z symptomami, ale chodziło mi bardziej o to czy są jakieś osoby, które jednoznacznie mogą stwierdzić, że ktoś rzucił na mnie urok albo przekleństwo? Np. egzorcysta, ksiądz?

   • Maggie pisze:

    Alek, żyjemy wsród ludzi i nawet nie zdajemy sobie sprawy, ze „zwykle” wysłanie kogoś do piekła, niby to w żartach, a szczególnie zaś w gniewie/złości, moze być swego rodzaju przekleństwem.
    Do tego dochodzi mnóstwo sytuacji, w które wplatujemy sie mimo woli – np przez oglądanie programu/filmu z przeklenstwami i rynsztokowym językiem, a do tego sporo sytuacji w relacji z bliznimi: niezyczliwosc i zlorzeczenie i to prawie na każdym kroku.

    Nie możemy jednak popadać w panikę czy przesade, choć każdy jest narażony. Rozpoznanie nie jest jak wejście do sklepu i szukanie na półce tego czy owego – bo bardziej złożone i skomplikowane i nie to samo co rozpoznanie opetania. Najłatwiej rozeznac, ze cos takiego Ciebie dotknęło gdy czujesz zmiany po spotkaniach na Mszach Św czy nabozenstwach uwalniajaco-uzdrowieniowych. Oczywiście, ze rozmowa z księdzem moze wiele wyjaśnić. Modlitwa i życie w miłości Boga i bliźniego jest jak tzw panaceum – środkiem na wszystko. Pamiętaj, ze masz Anioła Storza, Twego najlepszego przyjaciela i do niego rownież sie zwracaj (dziękuje, przepraszam i dopiero proszę).
    Niektórzy nie wierzą w moc przekleństwa a w powietrzu aż furczy od przekleństw. Istnieje jednak Dobro i nim zwycięża sie wszelkie zło, choćby to dlugo trwało – jeśli nie w tym to w przyszłym życiu można zobaczyć owoce tej walki.

    Modl sie i jeśli masz okazje: uczeszczaj na Msze Św uwalniajaco-uzdrawiajace, staraj sie być takim dla innych jakim byś chciał aby inni byli dla Ciebie, no unikaj złości i nienawistnych słów! aby nie wróciły do Ciebie jak bumerang – to trudne ale możliwe, a za swoje „złości” trzeba rownież przepraszać Pana Boga (wybaczac blizniemu i prosić Jezusa o wybaczenie naszych złości). Każde zlorzeczenie blizniemu wraca i mści sie w ten sposób rozmnazajac, ze dotyka rowniez osobę je inicjunujaca.
    Wszystko można powiedzieć, ale bez nienawisci i obrzydliwych słów, tzn we właściwej formie. Pan Jezus mówił do grzesznikow ale jakimz pięknym językiem …. przepedzal z mocą ale bez nienawisci – Jego moc miała źródło w Miłości, bo Bog jest Miłością.

    Jezus jest Panem!

    • jacek pisze:

     …….giną pieniądze z konta , zakupy się same robią , brudne naczynia w kuchni wracają po posprzątaniu ,pranie wraca po powieszeniu do pralki, na tarasie za oknem (1 piętro) kiepy i popiół , puszki po napojach energetycznych po 6 szt. dziennie się pojawiają ………..czy ktoś z Was doznał czegoś takiego?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s