Ks. Jacek Skowroński – Bardzo proszę o modlitwę za grzechy świata i o zanurzanie w Najdroższej Krwi Chrystusa wszystkich ludzi na świecie.

Każda ofiara dnia i tego, co on przyniesie jeśli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej – jest Bogu miła.
Świadomie to czyńmy.
Jeśli możemy modlić sie postem lub godzinę w nocy, to tak czyńmy na wiele sposobów i z wiarą w Boże Miłosierdzie.
Od kilku dni jestem wybudzany ze snu na modltwę właśnie w tej intencji, świat potrzebuje przebudzenia, bo już tonie mocno w grzechach.
Kataklizmy będą także i w Europie i powiodzie i pożary, ponieważ „Przez głupstwo głosznia Słowa, Bóg pragnie zbawić świat.” – Jak mówi Pan Jezus w Piśmie św., ale ludzie słuchają zła a nie Boga. A Europa zdradziła Boga w wiekszości krajów.
Wiem że kary muszą przyjść i różne znaki na zastaniowienie się dla ludzi będą zanim nastąpi Paruzja, ale miliony mogą zginąć, jak to powiedział  Jan Paweł II, – ujawniając III Tajemnicę Fatimską, – ten czas próby nadchodzi. Jest w progu Europy, Świata i obecnego czasu.
Zepsucie ludzi jest już tak wielkie i ignorancja moralna ogromna, że Bóg dozwoli na takie doświadczenie, aby ludzie się opamiętali.
Kataklizmy nie będą tylko w Azji czy w Ameryce, ale także i tu w Europie.
Proszę nie modlić się w duchu paniki, ale w duchu Ewangelii – w trosce o zbawienie, jak największej liczby ludzi.
Ja już to robię. Zachęcam i Ciebie.
Ks. Jacek Skowroński.

Zgadzam się na przesłanie tego tekstu dalej, bez jakichkolwiek uzupełnień, skrótów, poprawek nawet jeżeli są błędy stylu języka czy inne.
Przyjmuje świadomie odpowiedzialność za cały ten tekst.
Źródło: Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego

************

Modlitwa poranna

Z niej czerpię moc Chrystusa. Należy odmawiać ją bardzo wolno z przekonaniem, że gorącym sercem oddaję i przyjmuję wszystko, co Chrystus dzisiaj mi da. Dla mnie ta modlitwa jest pewnego rodzaju „egzorcyzmem”.

– „Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały rozpo­czynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
– Zanurzam w Twojej Krwi wszystkie osoby, które dziś spot­kam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek się o nich dowiem.
– Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
– Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać, i mój odpo­czynek.
– Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przyno­sząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie.
– Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
– Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła świętego i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko do „banku” Twojej Krwi na „konto” Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, bez warunków i bez zastrzeżeń.
– Jezu, rozpalaj moje serce miłością do Ciebie;
– stawaj się Centrum mojego życia na każdej jego płaszczyźnie i w każdym wymiarze;
– przemieniaj moje myślenie, patrzenie, słuchanie;
– wypełniaj i uzdrawiaj moją przeszłość; moją wolę, pamięć, rozum i uczucia;
– Kieruj moim TERAZ, by było zgodne z Twoją wolą.
– Chcę mówić to co Ty chcesz, a resztę przemilczeć.
– Chcę czynić to co Ty chcesz, a resztę zostawić.
– Chcę iść tam gdzie Ty chcesz, a resztę ogarniać modlitwą.
– Chcę cieszyć się tym co Ciebie cieszy, być pociechą w Twoim smutku;
– cierpieć co Ty chcesz i otwartym sercem przyjmować z wdzię­cz­nością to, co Ty mi w każdym momencie zsyłasz.
– Chcę słuchać Twego słowa i wypełniać je;
– kochać tych, których Ty kochasz;
– troszczyć się o tych, których mi dajesz;
– widzieć w ludziach to co Ty chcesz i służyć im tak, jak Ty chcesz.
– Bądź Wola Twoja – zawsze i we wszystkim. Amen.

Modlitwa ta znajduje się na 84 stronie V tomu książki p. Anny Argasińskiej „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego” w rozdziale: 15 czerwca 2012 r. – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Rocznica powołania kapłańskiego Konrada.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

17 odpowiedzi na „Ks. Jacek Skowroński – Bardzo proszę o modlitwę za grzechy świata i o zanurzanie w Najdroższej Krwi Chrystusa wszystkich ludzi na świecie.

 1. Franek pisze:

  Chciwość jest narzędziem bałwochwalstwa
  Chciwość, przywiązanie do pieniędzy niszczy osoby, rodziny i relacje z innymi ludźmi – powiedział dziś rano Papież podczas Mszy św. w Domu Świętej Marty. Zachęcił, aby dobra, jakie otrzymujemy od Boga, wykorzystywać do pomocy osobom potrzebującym.
  Komentując dzisiejszą Ewangelię (Łk 12, 13-21), w której pewien człowiek prosi Jezusa, by rozwiązał kwestię dziedziczenia z bratem, Ojciec Święty podjął kwestię naszego odniesienia do pieniędzy:
  – Jest to problem codzienny. Jak często widzimy rozbicie rodzin z powodu pieniędzy: brat występuje przeciwko bratu, ojciec przeciw synowi… To jest pierwsze dzieło owego przywiązania do pieniędzy: niszczy! Kiedy ktoś przywiązany jest do pieniędzy, niszczy samego siebie, niszczy rodzinę! Pieniądze niszczą! Przywiązują ciebie. Powinny służyć prowadzeniu wielu dobrych dzieł, na rzecz rozwoju ludzkości, ale kiedy Twoje serce jest tak przywiązane, to pieniądze Ciebie niszczą – zaznaczył Papież, którego cytuje Katolicka Agencja Informacyjna.
  Ojciec Święty przypomniał przypowieść o bogaczu, który żyje, po to aby gromadzić dla siebie bogactwa, ale nie ubogaca się wobec Boga, przestrzegając przed wszelką chciwością. Zaznaczył, że postawa, kiedy człowiek pragnie mieć nieustannie coraz więcej pieniędzy, prowadzi do bałwochwalstwa, sprawia, że o wszystkim myślimy jedynie w kategoriach pieniędzy, niszczy nas.
  – A w końcu – to jest najważniejsze – chciwość jest narzędziem bałwochwalstwa, ponieważ idzie odwrotną drogą niż ta, którą przebył do nas Bóg. Święty Paweł mówi nam, że Jezus Chrystus, który był bogaty, dla nas stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. To jest droga Boga: pokora, uniżyć się, aby służyć. Natomiast chciwość prowadzi Cię drogą przeciwną: Ty, będąc biednym człowiekiem, z próżności czynisz siebie bogiem. To bałwochwalstwo – stwierdził Papież Franciszek.
  Całość w Naszym Dzienniku http://www.naszdziennik.pl/wiara-stolica-apostolska/57456,chciwosc-jest-narzedziem-balwochwalstwa.html

 2. Franek pisze:

  Bp Jeż: jeśli na humanitarne traktowanie zasługują zwierzęta, to tym bardziej nienarodzone dzieci

  „Jeśli na humanitarne, czyli ludzkie traktowanie, zasługują zwierzęta, to tym bardziej w ten sposób powinniśmy traktować nienarodzone dzieci” – mówił w Bochni biskup tarnowski Andrzej Jeż. Ordynariusz diecezji przewodniczył Mszy św. w kościele św. Pawła Apostoła na rozpoczęcie Diecezjalnego Marszu dla Życia i Rodziny”
  Biskup ubolewał w homilii, że niedawno polski Sejm nie zdecydował się na likwidację „przesłanki eugenicznej”, która pozwala na zabijanie niepełnosprawnych dzieci. Zdaniem biskupa tarnowskiego fakt ten jest tym bardziej bolesny i bulwersujący, gdyż ci sami posłowie również niedawno opowiedzieli się za zakazem uboju rytualnego, uzasadniając tę postawę troską o humanitarne traktowanie zwierząt. „Niestety, obywatelski projekt ustawy likwidujący „przesłankę eugeniczną” nie został uznany przez większość naszych parlamentarzystów za projekt pro-humanitarny” – dodał bp Jeż. Pasterz Kościoła tarnowskiego ubolewał też nad „moralną i duchową schizofrenią reprezentantów naszego narodu, którzy poprawność polityczną stawiają wyżej od jednoznacznie brzmiącego Bożego przykazania „Nie zabijaj!”.
  Biskup przypomniał też, że w Polsce aż w 90 proc. przypadków, w których istnieje przypuszczenie, że dziecko jest obciążone zespołem Downa, dochodzi do aborcji. W 2011 r. na wszystkie wykonane aborcje 93 proc. przypadków dotyczyło właśnie „przesłanki eugenicznej”. „W ustawie o rzeczniku praw dziecka wyraźnie jest powiedziane, że w rozumieniu ustawy dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności, a genetyka i zdrowy rozsądek podpowiadają, że jeśli coś ma DNA człowieka, wygląda jak człowiek i rozwija się jak człowiek, to jest człowiekiem. Argument, że jest płodem, brzmi niedorzecznie, ponieważ płód nie jest określeniem gatunku, a stopnia rozwoju, i nie odnosi się do natury człowieka” – powiedział bp Jeż.
  Ordynariusz diecezji tarnowskiej apelował, że w imię fundamentalnych prawd nie można obojętnie przyglądać się współczesnym wyrafinowanym formom niszczenia ludzkiego życia, które wprowadzając pojęciowy zamęt, zabijanie nazywają zabiegiem, a poczęte ludzkie życie bezosobowym płodem.
  Ponadto biskup podkreślił, że Kościół broniąc prawa do życia, odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny, która obowiązuje wszystkich ludzi. „Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury – jest jej stosunek do życia” – dodał biskup.
  Hierarcha przypomniał, że rodzina stanowi ważną i fundamentalną cząstkę każdego narodu i społeczeństwa. Wskazywał, że zarówno na wspólnocie Kościoła, jak i na instytucjach państwowych, władzach stanowiących prawo, ciąży wielka odpowiedzialność za kształt i los każdej rodziny.
  Ordynariusz diecezji podkreślił też, że organizowane od kilku lat „Marsze dla życia i rodziny” są formą zwrócenia uwagi opinii publicznej i władz państwowych na sytuację rodziny. „Są także sposobem upominania się o prawa tych, którzy sami nie mogą się bronić – dzieci przed urodzeniem, które można w Polsce pozbawiać życia ze względu na ich niepełnosprawność bądź okoliczności poczęcia” – powiedział biskup.
  Po Mszy ulicami Bochni przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Uczestniczyło w nim ok. 2,5 tys. ludzi. Przed Mszą na cmentarzu św. Rozalii poświęcono pomnik Dziecka Utraconego.
  http://www.niedziela.pl/artykul/6472/Bp-Jez-jesli-na-humanitarne-traktowanie

  • Maggie pisze:

   Moja mama mawiala, ze kiedys „nawet dzicy szanowali ciezarne kobiety”. W dzisiejszym swiecie ci …”cywilizowani” debatuja: jak zniszczyc macierzynstwo i legalnie mordowac.
   Jezus jest Panem!

 3. Adminka pisze:

  Dziękuję za wszelką modlitwę. Jestem pod opieką okulisty, i …. ks. Jana.
  Dziś mój ks. egzorcysta diecezjalny (ks. Jan) modlił się nade mną.
  Tak się składa, że obecnie za zgodą spowiednika (!) modlę się i codziennie ofiaruję swoje życie, troski cierpienia za nasza opętaną Czytelniczkę „AN” a Zły nienawidzi moich modlitw i odgraża się np. „następnym razem wypalę ci te twoje oczy, zjeżdżaj ze swoimi modlitewkami”
  Nie jest to pierwszy przypadku modlitwy za opętaną czy zniewoloną (kilka zostało już uwolnionych)

  Tak więc ja modlę się za An, a wy módlcie się za mnie.
  Wyrwiemy diabłu jedną duszyczkę – kochaną duszyczkę, bo każdy jest cenny w oczach Pana!

  Ps. Napisanie tego przyszło z trudem. Odmawiam tłumaczeń, ale nie żałuję. Wszystko dzieje się z dopustu Bożego bo Bóg jest ponad tym, co chcą i czego pragną złe duchy. Do końca tygodnia nie będę ani pisać ani czytać (Kazimierz mnie informuje telefonicznie co słychać)
  Umacnia mnie codzienna Eucharystia a podczas Przeistoczenia na kolanach zawsze (codziennie) zanurzam w Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa Cały Świat.
  Tę modlitwę zanurzenia wprost kocham.
  Ponadto mam jeszcze jedną ulubioną (codziennie odmawianą)

  Panie Jezu, wyznaję Cię jako swojego Mistrza i Pana,
  Wierzę, że każdą kroplę Swojej drogocennej Krwi przelałeś po to,
  Aby odkupić mnie i moją rodzinę,
  Aby uwolnić nas od szatana, grzechu i wszelkich zniewoleń.
  Panie Jezu z głęboką wiarą w Ciebie proszę,
  Aby Twoja Krew okryła to miejsce,
  Każdy kąt mojego domu, wszystkie pojazdy, którymi się poruszam ja i moi bliscy,
  I wszelaką własność, którą Ty nam dałeś.
  Panie Jezu, obmyj swoją drogocenną Krwią mnie samego i moją rodzinę
  Niech okryje nas od stóp do głów.
  Proszę o całkowitą ochronę życia mojego i mojej rodziny.
  Panie Jezu, zachowaj nas dziś od złego,
  Od grzechu pokus, ataków i utrapień ze strony szatana,
  Od lęku przed ciemnościami i przed ludźmi,
  Od chorób, zwątpienia, złości, nieszczęść
  I wszystkiego, co nie należy do Twojego Królestwa.
  Napełnij nas, Panie Jezu swoim Duchem św. i obdarz darami:
  Mądrości, poznania, wiary, rozumu i rozeznania,
  Tak abyśmy żyli dziś w Twojej chwale.
  Wypełniając wszystko to, co dobre.
  Chwała Ci Jezu! Dziękuję Ci Jezu!
  Kocham Cię Jezu! Uwielbiam Cię Jezu!

 4. AN pisze:

  dziękuje w srode o 20 mam kolejny egzorcyzm
  w tej chwili walcze z mysla abym się poddac i odowołac
  za duzo sie u mnie w domu złego dzieje a ja za mała mam wiare
  nie mam siły na dalsza walkę -po prostu mam wyczerpane baterie

 5. Mahejo pisze:

  Droga Adminko, oczywiście także modlę się o wszystko, co może być dla Ciebie potrzebne, bo jakże tu pracować jako tłumacz i prowadzić stronę z chorymi oczami, więc bardzo współczuję.
  W innym wątku przy okazji poszukiwania precyzyjnych informacji o św. Charbelu (które podjęłam w reakcji na pojawiająca się nieufność wobec tego świętego, oraz z prostej ciekawości) – napisałam, że ufam, że Pan Bóg wysłucha modlitw zanoszonych w Twojej intencji za wstawiennictwem kogoś Świętego wg własnego wyboru. Ale obawiam się, że to może moją wypowiedź odebrano tam jako kpiącą, nie wiem, absolutnie nie miałam takiej intencji, ani mi przez głowę nie przeszło. Może to przez uśmiechniętą ikonkę? W takim razie nie będę ich używać, choć wydało mi się, ze dobrze jest uśmiechnąć się.
  Życzę zdrowia, zapewniam o szczerej modlitwie.

 6. Mahejo pisze:

  Droga Adminko, oczywiście także modlę się o wszystko, co może być dla Ciebie potrzebne, bo jakże tu pracować jako tłumacz i prowadzić stronę z chorymi oczami, więc bardzo współczuję.
  W innym wątku przy okazji poszukiwania precyzyjnych informacji o św. Charbelu (które podjęłam w reakcji na pojawiająca się nieufność wobec tego świętego, oraz z prostej ciekawości) – napisałam, że ufam, że Pan Bóg wysłucha modlitw zanoszonych w Twojej intencji za wstawiennictwem kogoś Świętego wg własnego wyboru. Ale obawiam się, że to może moją wypowiedź odebrano tam jako kpiącą, nie wiem, absolutnie nie miałam takiej intencji, ani mi przez głowę nie przeszło. Może to przez uśmiechniętą ikonkę? W takim razie nie będę ich używać, choć wydało mi się, ze dobrze jest uśmiechnąć się.
  Życzę zdrowia, zapewniam o modlitwie.

  (Wpisuje powtórnie, bo jakoś ten mój komentarz znikł, i nie wiem w końcu, czy się wysłał; jeśli idzie powtórnie, proszę powtórzenie zignorować. Dodam, ze modle się także w intencji AN oraz innych, pojawiających się na tej stronie, na ile dam radę.)

 7. Ania pisze:

  Nagrania ze spotkania młodych 12.10.2013 – Maryja z Fatimy

  Poniższe nagrania można sobie ściągnąć na komputer. Wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy na link i wybrać z menu ‚zapisz element docelowy jako…’ lub ‚zapisz link jako…’ lub coś podobnego w zależności od przeglądarki z jakiej korzystacie 🙂

  Rozwiń nagrania

  Msza św…

  Kazanie…

  Adoracja z Maryją z Fatimy

  Oddanie się Maryi

  Uwielbienie…

  Świadectwa…

  Modlitwa o uwolnienie i uzdrowienie…
  http://mimj.pl/nagrania-ze-spotkania-mlodych-12-10-2013-maryja-z-fatimy/

 8. Pingback: Modlitwa poranna | Obraz Mojego Serca2

 9. Emilia pisze:

  Witam serdecznie.
  Niedawno powstała INTERNETOWA GRUPA MODLITEWNA CZCICIELI RAN I KRWI CHRYSTUSA: http://internetowagrupamodlitewna.blogspot.com/
  której celem jest wspólna modlitwa osób ku czci Najświętszych Ran i Najdroższej Krwi Chrystusa,
  osób które nie mogą uczestniczyć w swoich parafiach w takich wspólnotach modlitewnych ponieważ ich brak, oraz dla ludzi chorych, którzy mają pragnienie nabożeństwa Ran i Krwi Pana Jezusa, a sami fizycznie nie mogą udać się na spotkania modlitewne w swoich parafiach.
  Poszukujemy kapłana, który objąłby opieką duchową naszą grupę modlitewną
  i zobowiązałby się jeden raz w miesiącu do odprawienia Mszy Świętej za członków naszej grupy modlitewnej.
  WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAM
  DO WŁĄCZENIA SIĘ DO NASZEJ GRUPY MODLITEWNEJ.
  Jesteśmy tutaj: http://internetowagrupamodlitewna.blogspot.com/
  Niech będzie błogosławiona Krew Jezusowa!
  Emilia (liderka grupy)

  • Asia pisze:

   Prosze w intencji osoby,ktora zmienila moje zycie nie do poznania i zmienila moje wnetrze.
   Prosze o nasze wzajemne relacje,dobro,radosc,przyjazn i zrozumienie.

 10. Pingback: modlitwę za grzechy świata i o zanurzanie w Najdroższej Krwi Chrystusa wszystkich ludzi na świecie. | Serce Jezusa

 11. Bożena pisze:

  Prosze o uspokojenie emocji u Izy, o uwolnienie od zranień, o równowagę emocjonalną , niech wszystkie ostatnie przykre i trudne przeżycia , już nie mają na nią wpływu.Aby znalazła bratnią duszę .Bo jest b,samotna .Niech nowa rodzina da jej opokę i aby otworzyła swe serce na Bożą Miłość.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s