Pan Jezus na podłodze… Nie pomagaj Szatanowi w jego lucyferycznym planie zniszczenia Kościoła, nie korzystaj z automatów do Komunii św.

MODLITWA ANIOŁA Z FATIMY
498O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, mam nadzieję w Tobie i kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, nie mają w Tobie nadziei i nie kochają Cię.

O Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze uwielbiam Cię i ofiaruję Ci Przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na wszystkich Ołtarzach świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, jakimi On Sam jest obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez Niepokalane Serce Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Amen

Z „lucyferycznego planu kościoła”:
1. Usunąć św. Michała, Opiekuna Kościoła Katolickiego z wszelkich modlitw odmawianych podczas Mszy Sw. oraz poza Mszą – raz na zawsze. Usunąć wszelkie jego figury. Mówić, że to z polecenia Chrystusa.

2. Znosić praktyki pokutne podczas Adwentu, takie jak nie jedzenie mięsa w piątki lub poszczenie. Wykluczyć jakikolwiek czyn samoponiżania się. Zastąpić go aktami radości, szczęścia i miłości bliźniego. Twierdzić, że Chrystus już zwyciężył i że niebo jest dla nas. I że wobec tego ludzkie wysiłki są bezużyteczne.

3. Angażować pastorów protestanckich dla deformacji i desakralizacji Mszy Św. Prowokować wątpliwości, że Eucharystia jest bliższa wierze protestanckiej i że jest to tylko chleb i symbol.

4. Usunąć całą łacinę z liturgii Mszy Św., modlitw i pieśni. Wnosi ona poczucie tajemnicy i szacunku. Ukazywać to jako zaklęcia wróżbitów. Ludzie wkrótce przestaną myśleć, że kapłani posiadają szczególną mądrość Bożą przewyższającą każdą inną.

5. Zachęcać kobiety do zdejmowania w kościele nakryć głowy, włosy są zmysłowe. I niech żądają one prawa do bycia kapłanami, lektorami i diakonami. Inicjować ruch wyzwolenia kobiet.

6. Zastopować przyjmowanie Komunii Św. na kolanach. Przykazać zakonnicom, aby nie pozwalały dzieciom trzymać złożonych rąk przed i po Komunii Św. Mówić im, że Bóg kocha je takimi, jakie są i pragnie je widzieć całkowicie zrelaksowane. Spowoduje to z czasem całkowity zanik poczucia sacrum. (Ten pogański sposób zachowania się jest również coraz bardziej widoczny w Kościele polskim – przyp. Red.)

PAPIEŻ FRANCISZEK ZNALAZŁ ANTIDOTUM:

7. Zlikwidować kościelną muzykę organową i na jej miejsce wprowadzić gitary, lutnie, perkusje i przytupywanie. Zapobiegnie to jakimkolwiek modlitwom osobistym lub rozmowom z Jezusem. Uniemożliwia to relację osobową dzieci i młodzieży z Jezusem, co sprawi, że nie będzie religijnych powołań.

8. Profanować hymny do Matki Bożej i świętego Józefa. Mówić, że są zbyt bałwochwalcze. Zastąpić je pieśniami protestanckimi. To wprowadzi sugestię, iż Kościół Katolicki uznaje, że protestantyzm jest prawdziwą religią lub co najmniej równorzędną wobec religii Kościoła Katolickiego.

9. Zmienić nawet wszystkie hymny do Jezusa. One przypominają ludziom ich słodkie dzieciństwo, co w konsekwencji przypomina im o pokoju, jaki zyskuje się przez umartwienia i pokutę przed Bogiem. Wprowadzać nowe pieśni, by przekonać ludzi, że poprzednie obrzędy były błędne. Zadbać o to, by w każdej Mszy znalazła się co najmniej jedna pieśń, która nie wymienia imienia Jezusa, lecz tylko miłość do ludzi. Młodzi będą entuzjastami miłości bliźniego.

10. Usunąć wszystkie relikwie świętych z ołtarzy, a następnie zastąpić je ołtarzami pogańskimi, nie błogosławionymi, które będą używane do składania żywych ofiar w mszach szatańskich. Anulować prawo kościelne, które mówi, że Msza w kościele może być odprawiana tylko na ołtarzu zawierającym relikwie świętych.

11. Wstrzymać praktykę odprawiania Mszy przed Eucharystią w Tabernakulum. Nie dopuszczać żadnych tabernakulów na stołach używanych do odprawiania Mszy. Ołtarz powinien wyglądać jak stół w jadalni. Uczynić go przenośnym w celu zasugerowania, że nie jest on święty, lecz że może spełniać rozmaite zadania, jak np. stół konferencyjny lub stół do gry w karty. Za nim postawić co najmniej jedno krzesło. I niech ksiądz siada na nim po Komunii dla zaznaczenia jego odpoczynku po jedzeniu. Nigdy nie pozwolić księżom klęczeć podczas Mszy, jak również ludziom podczas podawania Komunii.

12. Usunąć z kalendarza kościelnego świętych, paru za jednym razem. Zabronić kapłanom mówienia o świętych, chyba że są wymieniani w Ewangelii. Mówić, że w świątyni mogą przebywać protestanci, którym mogłoby się to nie podobać.

13. Podczas czytania Ewangelii opuścić wyraz “Święty”. Na przykład w Ewangelii wg świętego Jana po prostu mówić Ewangelia wg Jana. To będzie powodować likwidację ich czci przez ludzi. Tak długo przepisywać Biblię, aż stanie się identyczna z protestancką.

14. Usunąć i zniszczyć wszystkie osobiste książeczki do nabożeństwa. Położy to kres odmawianiu Litanii do Najświętszego Serca Jezusa, Błogosławionej Matki, świętego Józefa oraz utrudni przygotowanie do Komunii Świętej. Spowoduje to skrócenie, a z czasem całkowite zaniechanie dziękczynienia po Komunii Świętej.

15. Usunąć wszystkie figury i obrazy Aniołów. Po co mieć wokół wizerunki naszych wrogów? Nazywać to legendą lub historią złych czasów.

16. Wyeliminować Zakon Mniejszych Egzorcystów wyrzucających diabła. Szczególnie mocno nad tym pracować. Ugruntować przekonanie, że nie ma rzeczywistego diabła. Wmawiać, że jest to ewangeliczny sposób ukazywania zła i że nie może być dobrego opowiadania bez czarnego charakteru. W następstwie tego ludzie przestaną wierzyć także i w piekło i nie będą się obawiać tam iść.

17. Uczyć, że Jezus był tylko człowiekiem, że miał braci i siostry i nienawidził istniejących instytucji. Mówić, że lubił przebywać w towarzystwie prostytutek, szczególnie Marii Magdaleny. Opowiadać, że nie przebywał w Kościołach i Synagogach.

18. Pamiętaj, że możesz spowodować, by zakonnica porzuciła zakon, przez odwoływanie się do jej próżności, wdzięku i urody. Spowodujecie zrzucenie habitu, co doprowadzi automatycznie do odrzucenia modlitwy różańcowej. Pokazywać światu, że istnieją różnice zapatrywania w ichzakonie, a powołania wyschną.

19. Spalić wszystkie katechizmy. Powiedzieć nauczycielom, by uczyli miłości do ludzi, zamiast miłości do Boga. Mówić, że jest dojrzałością kochać otwarcie. Uczynić seks powszechnym wyrazem miłości na lekcjach religii. Uczynić seks nową religią.

20. Zamknąć wszystkie szkoły katolickie przez zredukowanie liczby powołań. Głosić, że zakonnice są niedopłaconymi pracownikami społecznymi i że Kościół bogaci się na nich.

21. Zniszczyć papieża, przez zniszczenie jego Imperium Uniwersytetów. Oddzielić Uniwersytety od papieża przez głoszenie, że rząd (państwo) chętnie przeznaczy na nie fundusze. Zmienić również nazwy religijnych instytucji na świeckie, jak np. Immaculate Conception School na Compton High School (Szkoła Niepokalanego Poczęcia na Wyższą Szkołę Komptona). Nazywać je ekumenicznymi (tj. wielowyznaniowymi).

22. Atakować władzę papieża przez nałożenie ograniczenia wieku w tej służbie. Granicę wieku stopniowo obniżać. Mówić, że to z troski, by nie był przepracowany.

23. Bądźcie śmiali. Osłabiajcie papieża przez ustanowienie Synodu Biskupów. Papież wówczas będzie figurantem, podobnie jak królowa angielska dzięki Izbie Lordów i Parlamentowi. Kościół będzie wówczas otrzymywał rozkazy od Synodu Biskupów. Następnie osłabić władzę biskupią przez ustanowienie odpowiednika synodu na poziomie księży. Mówić, iż jest to forma wyrażenia uznania księżom, na jakie od dawna zasługiwali. Potem zaś osłabić władzę księży przez utworzenie grup świeckich kierujących księżmi. Będzie wówczas wspaniale rozwijać się nienawiść tak, iż nawet kardynałowie porzucą Kościół. Głosić, że Kościół jest teraz demokratyczny.

24. Zmniejszyć powołania kapłańskie przez utratę szacunku świeckich do stanu kapłańskiego. Chwalić wyrzuconych księży, którzy porzucili wszystko z miłości dla kobiety. Nazywać ich bohaterami. Honorować zeświecczonych księży jako prawdziwych męczenników, którzy byli tak prześladowani, iż nie mogli tego dłużej wytrzymać.

25. Zacząć zamykać kościoły z powodu braku księży. Nazywać to oszczędnością i dobrą praktyką biznesową. Mówić, że Bóg wszędzie słucha modlitw, a więc kościoły są ekstrawagancją, czyli zbytkiem.

26. Posługiwać się komisjami świeckich oraz księżmi o słabej wierze dla potępiania oraz dezaprobaty jakichkolwiek wizji Błogosławionej Matki czy też jakichkolwiek rzekomych cudów, szczególnie zaś świętego Michała Archanioła. Możecie być pewni, że żadna z tych rzeczy nigdy nie uzyska aprobaty po Drugim Soborze Watykańskim. Następnie nazwać to nieposłuszeństwem (buntowaniem się) wobec władzy, jeżeli ktokolwiek będzie postępował zgodnie z tymi objawieniami lub będzie je rozpowszechniał, czy też chociażby myślał o nich. (Przyp. red.: Widać to doskonale na przykładzie Medziugorje i innych objawień Matki Bożej).

27. Wprowadzić prawo rozwiązywania Kurii za każdym razem, gdy nastaje nowy papież. To spowoduje z całą pewnością, że Kuria będzie posiadać wielu radykałów i modernistów.

28. Wybrać antypapieża. Wmawiać, iż przyprowadzi on protestantów na powrót do Kościoła i może nawet Żydów. Antypapież może być wybrany przez przyznanie prawa wybierania biskupom. Będzie wtedy tak wiele nowo mianowanych na papieży, że antypapież wystąpi jako papież kompromisowy.

29. Wyeliminować spowiedź przed Pierwszą Komunią Św. dla klasy drugiej i trzeciej, tak iż nie będzie dzieciom przeszkadzać brak spowiedzi przed Komunią, kiedy przejdą do klas wyższych. Spowiedź wówczas zniknie.

30. Pozwolić kobietom i osobom świeckim na rozdawanie Komunii Św. Argumentować, iż mamy teraz czas świeckich. Zacząć podawać Komunię Św. na rękę i na stojąco lub siedząco jak protestanci, zamiast na klęcząco; mówiąc, iż w ten sposób czynił sam Chrystus. Zgromadzić opłatki dla mszy szatańskich. Następnie zamienić indywidualne przyjmowanie Hostii, stawiając naczynie z opłatkami, które będą zbierane podczas opuszczania Kościoła. Mówić, że będą one przynosić dary Boga w życiu codziennym. Zainstalować maszyny automatyczne do wydawania Komunii, nazywając je tabernakulum.

31. Po zapanowaniu antypapieża rozwiązać Synod Biskupów, związki księży, świeckie grupy doradców. Zabronić jakiejkolwiek osobie kościelnej angażowania się w politykę. Mówić, że Bóg kocha pokorę i nienawidzi szukających chwały.

32. Dać najwyższą władzę papieżowi do wybierania swego następcy. Nakazać pod groźbą ekskomuniki przyjąć znak bestii wszystkim prawdziwie kochającym Boga.

33. Ogłosić, że wszystkie dotychczasowe dogmaty są fałszywe, prócz dogmatu nieomylności. Oświadczyć, że Jezus Chrystus był rewolucjonistą, który dogmatów nie ustanawiał. Mówić, że prawdziwy Chrystus wkrótce nadejdzie.

34. Rozkazać wszystkim podległym papieżowi walczyć w Świętej Krucjacie dla rozprzestrzenienia jednej ogólnoświatowej religii. Szatan wie, gdzie znajduje się całe zaginione złoto. Bezwzględnie zdobyć cały świat. Da to ludzkości to, za czym zawsze tęskniła: ZŁOTY WEK POKOJU.
Za: kliknij

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Pomoc duchowa, Zagrożenia duchowe i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

28 odpowiedzi na „Pan Jezus na podłodze… Nie pomagaj Szatanowi w jego lucyferycznym planie zniszczenia Kościoła, nie korzystaj z automatów do Komunii św.

  • Maggie pisze:

   Ten filmik przywiodl mi na mysl KRZYZOWANIE, PONOWNE KRZYZOWANIE CHRYSTUSA.
   Jest tam tylko podswietlony krzyz ale nie Krucyfiks, a ” ten brak (????)…. uzupelniaja..” w nastepujacy sposob:
   maszynka, na wyciagniete rece krzyzuje sie Chrystusa Eucharystycznego (!!!!)-puk,puk…

   Maszynka ta przypomina tzw stapler tj narzedzie uzywane na budowach (badz w tapicerstwie i stolarstwie) m.in. przy laczeniu elementow drewniach ..rodzaj zszywacza….czy wstrzeliwacza metalowych elementow do drewna lub sciany.
   Zgroza.
   Swiety Michale Archaniele…..

 1. Dwunasta Niedziela zwykła

  Księga Zachariasza 12,10-11.
  To mówi Pan: “Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo”.

  http://ewangeliadlanas.wordpress.com/2013/06/22/23-czerwca-2013-dwunasta-niedziela-zwykla/

 2. zuzia pisze:

  Pomyśleć, ile z tego weszło do naszych Kościołów, do naszego kraju, módlmy się, aby nasz Pan uchronił nas od tego zła.
  Jezus jest Panem!

 3. Michał pisze:

  To biznes podsuwa takie rozwiązania. Będziesz miał łatwiej, wygodniej, nie zmęczysz się. To mamona, która puka do hierarchów i zachęca. Wszystko zależy od tego na kogo się trafi. Jeśli na wierzącego, to on wie jak uczynić. Jeśli odwrotnie, to taki będzie podatny na to, co mu podsunie świat i biznes.

 4. Franek pisze:

  Modlitwa przed Mszą Świętą
  O dobry Jezu, oto ja grzesznik,
  nie polegający na swoich zasługach,
  lecz ufając jedynie Twemu miłosierdziu i dobroci,
  z drżeniem i bojaźnią przystępuję do stołu Twojej Uczty Najświętszej.

  Albowiem moje serce i ciało, Tobie poświęcone,
  skalałem licznymi grzechami; nie strzegłem pilnie moich myśli i języka. Dlatego, Dobroci nieskończona i pełen potęgi Majestacie,
  z lękiem, ale i z ufnością uciekam się w moim ucisku do Ciebie,
  który jesteś źródłem litości,
  śpieszę do Ciebie, aby doznać uzdrowienia,
  i szukam Twojej opieki;
  a nie mogąc ostać się wobec sprawiedliwości Sędziego,
  wzdycham do miłosierdzia Zbawiciela.

  Tobie, Panie, odkrywam moje rany,
  przed Tobą mój wstyd wyznaję.
  Na widok licznych i wielkich moich grzechów ogarnia mnie trwoga,
  ale ufam Twojemu miłosierdziu, które nie ma granic.

  Wejrzyj więc na mnie z litością, Panie Jezu Chryste, Królu wieczności, który jesteś Bogiem i Człowiekiem, ukrzyżowanym dla człowieka. Wysłuchaj mnie, bo w Tobie pokładam nadzieję;
  zmiłuj się nade mną, pełnym win i nędzy,
  bo zdrój Twojej litości nigdy nie wysycha.

  Bądź pozdrowiona, Ofiaro zbawienia,
  zawieszona na drzewie krzyża dla mnie i wszystkich ludzi.

  Bądź pozdrowiona, o Krwi najcenniejsza, która spływasz
  z ran mojego ukrzyżowanego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa,
  i obmywasz grzechy całego świata.
  Wspomnij, o Panie, na swoje stworzenie, które Krwią swoją odkupiłeś.

  Żałuję, żem zgrzeszył, i pragnę naprawić zło popełnione.

  Ojcze litościwy, oddal więc ode mnie
  wszystkie moje nieprawości i grzechy,
  abym cały oczyszczony mógł godnie spożywać Święte Świętych. Spraw swoją łaską, by ta Ofiara Twojego Ciała i Krwi,
  którą ja niegodny zamierzam przyjąć,
  wyjednała mi odpuszczenie grzechów.
  Niech ona mnie oczyści całkowicie z moich win
  i niechaj rozproszy wszystkie złe myśli;
  niech odrodzi we mnie dobre uczucia;
  niech mi pomoże spełniać uczynki miłe Tobie
  i niech się stanie dla mojej duszy
  bezpieczną obroną przeciw wrogim zasadzkom.

  Amen

  – Św. Ambroży

 5. max pisze:

  Wszystko ok , ale też nie ma co przesadzać bo Chrystus jest z nami i tak dramatyzować Kosciół nie takie rzeczy przetrwał . Z jednym punktem nie moge sie zgodzić pisanie o muzyce organowej w kosciele, gdzie jest napisane ze muszą być organy i to jeszcze nie byle jakie ,tradycyjne warte kilka set tys złotych na które trzeba zbierać od wiernych przez kilka lat ( u mnie tak było) i co mamy ładne organy ,niezwyle czysty dzwięk niczym dla prawdziwych melomanów a kosciół zaledwie do połowy zapełniony wiernymi, tutaj sie nie mogę zgodzić bo naprawde własnie jak schola spiewa to człowiek może bardziej sercem to odczuwać i wtedy cały kosciół bierze udział w spiewaniu nie tylko organista. Znam naprawde wielu ludzie co przez można powiedzieć jakąś schole zaczeli chodzić do koscioła i z czasem oczywiscie we WŁASCIWY sposób przeżywac msze św. Nie zrozumcie mnie zle co do pozostałych punktów to też nie pochwalam tego.

  • wobroniewiary pisze:

   Wszystko Ok tylko czemu Chrystus z małej litery?
   No i kościół przez małe „k” to budynek a Kościół jako wspólnota, który nie jedno przetrwał piszemy przez wielkie „K”
   Podsobnie różaniec – ten z paciorków do trzymania – z małej, a ten jako modlitwa z wielkiej.

   Natychmiast to poprawiam!

   • max pisze:

    oj przepraszam .

    • wobroniewiary pisze:

     Spoko 😉

     Przy okazji wszyscy znamy zasady teraz a ja sama sadzę tyle literówek, że hohoho

     U mnie w kościele u OO. Reformatów są organy, jest organista i śpiewamy wszyscy razem z nim, a w parafii jest i organista schola i wszyscy się uzupełniają i też wszyscy z nimi śpiewamy a organista jest i na mszach trydenckich i młodzieżowych
     Umie wszystko łączyć i gra naprawdę pięknie.

     Można wszystko połączyć jak się chce 😉

 6. Michał pisze:

  @wobroniewiary, bracie, kapłani i my wszyscy otrzymaliśmy od Pana Boga na te trudne czasy papieża Franciszka. Trzeba wsłuchać się w to, co mówi, bo mówi rzeczy istotne dla kapłanów. Muszą oni wyjść do ludzi i działać tak, jak działali Apostołowie. Nie chodzi przecież o to aby świątynie pozostały puste, ale o to aby być bliżej każdej rodziny. Kto siedzi na „tronie”, to niech z niego zejdzie, póki jest jeszcze na to czas.

  Co możemy powiedzieć o nauczycielu w szkole, który przez 40 lat nie potrafiłby nauczyć ucznia podstaw. Co można powiedzieć o lekarzu, który przez 40 lat, nie mógłby temu samemu pacjentowi postawić trafnej diagnozy. A co możemy powiedzieć o kapłanie, który przez 40 lat, bada, mówi że broni czystości wiary i nie może powiedzieć, czy objawienie jest prawdziwe. Wspólnota wierząca szybko dociera do prawdy i wypracowuje własne zdanie. Wierzący kocha i podąża za miłością. Niewierzący nie czuje, więc czeka, bada, czeka na opinie ekspertów, bo jest mu to wszystko potrzebne, żeby powiedzieć że tak trzeba i że tak ciężko pracuje. Prawdziwy kapłan od razu wie, on daje wiarę, tak jak to było w przypadku o. Pio. Ale się go nie słucha i jeszcze prześladuje.
  Dlatego praca kapłana nie powinna polegać tylko na przyzwyczajaniu ludzi do religijności, lecz powinien on umieć dawać wiarę. Dlaczego? Bo wiara zobowiązuje, a sama religijność pozostaje tylko religijnością .

  W pierwszym przypadku uczeń wie że się uczył, ale się nie nauczył i tak poszedł w świat, który go przygarnął. W drugim przypadku pacjent pozostaje nie wyleczony, bo lekarz nie odkrył przyczyny. Chory tak żyje i może przez to nawet umrzeć. A w trzecim przypadku katolik odchodzi od swej religii, szuka przyjemności zmysłowych, podąża za światem hołdując cudzym bożkom. Taki wie że jest religia, ale nie wie co oznacza bycie wierzącym, bo nie umiał w swoim czasie poznać swej religii i przyjąć do serca wiary, której owocem jest miłość do Boga i do swego brata

  z Panem Bogiem

 7. Andzia pisze:

  Ten film mój mąż wysłał każdemu z księży w naszej parafi. Tylko jeden się nim przejął…
  A tak przy okazji:
  „W dniu 14 czerwca br. (piątek) na Mszy Świętej w parafii Marii Magdaleny w diecezji warszawsko-praskiej o godz. 18.00 ks. Wojciech Kraiński podszedł do trzech osób klęczących, by przyjąć Komunię Świętą. Była to ośmioletnia dziewczynka, jej matka i jej babcia. Ksiądz nakazał powstanie. Dziewczynka powiedziała, że klęcząc przed Chrystusem i nie wstanie. Ksiądz odszedł od nich nie udzielając tym trzem osobom Komunii Świętej. Dziewczynka zaczęła płakać. Zaczęła płakać jej matka i babcia. Zaczęły też płakać inne kobiety przystępujące w tym czasie do Komunii Świętej.

  Bezpośrednio po tym wydarzeniu zaczęły się rozmowy niektórych parafian z proboszczem. Jeden z parafian powiadomił tez o tym wydarzeniu kurie biskupia.

  Informacji tej udzielam na podstawie rozmowy, którą przeprowadziłem z kilkoma osobami twierdzącymi, że były naocznymi świadkami tych wydarzeń.”

  Żródło: http://www.bibula.com/?p=68912

  • wobroniewiary pisze:

   Andziu wszystko OK, ale w tej relacji brak jest, że pan dr Krajski rozmawiał z kapłanem, o którym pisze. Podchodzę ostrożnie do jego wypowiedzi, do dziś nie sprostował w swojej książce zwykłej informacji że w herbie Papieża Franciszka jest nard symbolizujący św. Józefa a nie kiść winogron.
   Informację o tym dostał, zanim książkę wydrukował.
   W odpowiedzi wysłał reklamę książki i spis treści.
   Mało to poważne niestety ;(

   Na górze umieszczono symbol zakonu, z którego pochodzi nowy papież – Towarzystwa Jezusowego. Na tle jaśniejącego słońca widnieją litery IHS, czyli monogram Chrystusa. Nad literą H wznosi się krzyż, poniżej niej trzy czarne gwoździe. Na dole znajduje się gwiazda i kwiat nardowy. Gwiazda, według starożytnej tradycji heraldycznej, symbolizuje Maryję Pannę, Matkę Chrystusa i Kościoła, podczas gdy kwiat nardowy wskazuje św. Józefa, patrona Kościoła powszechnego. W tradycji ikonograficznej krajów języka hiszpańskiego św. Józef jest przedstawiany z gałązką nardu w ręku. W ten sposób papież Franciszek chciał podkreślić swoje nabożeństwo do Matki Bożej i św. Józefa.

   http://www.niedziela.pl/artykul/4331/Ujawniono-herb-i-motto-papieza-Franciszka

   Niedziela to nie książka oparta na opiniach internautów a artykuł z bibuły jest oparty „jedna pani drugiej pani” z pominięciem zasad savoir vivre, których pan doktor zdaje się nauczać.
   Czy porozmawiał najpierw z owym kapłanem?

   Bronię postawy klęczącej ale nie rozumiem postawy „dobijającej” Kościół i kapłanów. Wyjaśnij najpierw w 4 oczy!
   Miłej niedzieli wszystkim

   • Andzia pisze:

    Faktycznie kojarzy mi się nazwisko Krajski, jednak nie bardzo wiem do czego je przylepić… Mieszkam w Szwecji od 37 lat (przyjechalam mając 9) i niestety problematyka rozdawania Komuni Św. dotyczy nas na codzień. Rektor Polskiej Misji Katolickiej zażądał od parafian przyjmowania Komuni ” procesyjnie” i nie toleruje nic innego. Ponieważ przygotowywałam dzieci do I Komuni Św. pragnełam żeby moja grupa przsytąpiła na klęcząco. Rektor nie chciał mi na to pozwolić. Zawsze było własnie ” procesyjnie”… Zajęło mi dużo czasu i wiele sił żeby w końcu zrobił wyjątek. Udało mi się, jednak to była moja ostatnia grupa przy tej parafi, przy Polskiej Misji. Rektor wkrótce potem mi podziękował. Teraz uczę już w innej. To moje osobiste doświadczenie.

   • Maggie pisze:

    Mysle, ze opis herbu papieskiego powinien sie znalezc w dziale „Papiez Franciszek”. Moze wowczas, wpisy, jak „arsit” z 7 czerwca br., przestalyby sie pojawiac – trudno czasem wyczuc gdzie granica miedzy judzeniem a rzeczywistym poszukiwaniem prawdy.
    Jezus jest Panem!

   • Maggie pisze:

    Nie potrafie,bo sie jeszcze (sama) ucze i nie wszystko mi wychodzi (na IPad i laptop bez myszki).
    Jezus jest Panem!

   • Sebro pisze:

    A ja powiem tak: jestem na świeżo po rekolekcjach w Porządziu, gdzie gościem był właśnie pan Krajski. Jak do tej pory ks. Ceberek zapraszał tylko „sprawdzone” osoby pod kątem poglądów i wiary zatem teraz było podobnie. Moje odczucia – nie spotkałem jeszcze człowieka o tak wyczulonym zmyśle obserwacji i łączenia faktów. Bardzo trafnie wypunktowywał jak przeprowadza się obecnie zamach na rodzinę. W drugiej części wykładów mówił właśnie o konieczności przyjmowania Komunii Świętej na kolanach, podawał rózne przypadki z polskich kościołów (ten powyżej również), ale przede wszystkim dawał wskazówki jak reagować i gdzie się zgłaszać w przypadku gdy księża gwałcą nasze prawo do Komunii na klęcząco. Sam się zdziwiłem i ludzie zapewne nie zdają sobie sprawy ale reakcja Kongregacji ds Dyscypliny Sakramentów na skargę to ok 2 tygodni (tylko jak na mój gust).
    Opowiadał również o papieżu Franciszku, ale i tu zgadzam się z jego poglądami, że przede wszystkim należy się za niego modlić i być posłusznym jako głowie Kościoła Katolickiego.

    A póki co to chyba musimy objąc modlitwą naszych rodzimych pasterzy, którzy „wychodzą na przeciw potrzebom współczesnej rodziny” zamiast słuchać Boga w pierwszej kolejności.

    • wobroniewiary pisze:

     Zgadzam się ale jestem męcząca w tym względzie, że papież ma w herbie nard i tyle!

     A my mamy się za Papieża modlić i być mu posłusznym!!!!

  • Franek pisze:

   Czemu wklejasz wiadomości z zatrutego źródła?
   Nie mów że czytasz „wybiórczą”

  • Andrzej pisze:

   […edycja admin]

   • Admin pisze:

    Szanowny Panie Andrzeju czy naprawdę musiał Pan pisać tego typu komentarz podczas nieobecności Adminki na stronie a kiedy ja mam pilne prace i nie mogę pilnować wszystkich komentarzy na bieżąco. Przecież chyba Pan dobrze wie że „wilk w owczej skórze” niejaki Zenobiusz kopiuje wszystkie komentarze a takie jak Pana komentarz wykorzystuje przypisując ich autorstwo Ewie w celu walki z naszym blogiem i z Ewą osobiście tworząc kłamliwe donosy do Kurii.
    Czy jest to Pana nieświadomość czy celowe działanie?
    Znana jest wielu osobom działalność Ewy dla TV Trwam, Radia Maryja i Naszego Dziennika i w tym przypadku kolejne kłamstwa Zenobiusza są wyjątkowo bezczelne stworzył on na swoim blogu wpis pt. „WoWiT przeciw Episkopatowi i Tv TRWAM.”
    Co jest ohydnym kłamstwem i publicznym pomówieniem w stosunku do naszej strony, takie komentarze jak Pana są pożywką dla Zenobiusza i jego wspólników którzy wszelkimi sposobami usiłują zniszczyć naszą stronę.
    Niestety zmuszony jestem wyłączyć Panu możliwość komentowania na naszej stronie.
    Kazimierz.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s