Kiedy ksiądz nie może udzielić rozgrzeszenia? – nauczanie Kościoła i konkretne życiowe przykłady

Kiedy ksiądz nie może rozgrzeszyć

Po nałożeniu pokuty przez spowiednika następuje udzielenie rozgrzeszenia. Kapłan wyciąga wtedy prawą dłoń i czyni nad penitentem znak krzyża. Wypowiada przy tym formułę rozgrzeszenia: „Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie Swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.
Są jednak sytuacje, kiedy ksiądz nie może udzielić rozgrzeszenia. Nie może, a nie jak się niekiedy wydaje – nie chce. Kiedy tak się dzieje?
Przykład 1
: Chłopak wyznaje grzech cudzołóstwa. Kapłan pyta, czy postanawia poprawę, a co za tym idzie, czy zamierza wyprowadzić się od swojej dziewczyny i zamieszkać z nią dopiero po ślubie. – To niemożliwe, przecież razem płacimy za mieszkanie, razem się urządziliśmy, zresztą to jest dzisiaj normalne – słyszy spowiednik. I nie może udzielić rozgrzeszenia. Bo postanowienie poprawy jest jednym z warunków rozgrzeszenia. Dlatego nie każda spowiedź może zakończyć się odpuszczeniem win.
Przykład 2: Kiedy dwoje ludzi razem mieszka, żyjąc ze sobą jak mąż z żoną i nie mają zamiaru tego zmienić, znaczy, że nie ma w nich woli postanowienia poprawy, a więc nie ma dyspozycji do udzielenia rozgrzeszenia. Podobnie jest w przypadku tzw. konkubinatu notorycznego, a więc sytuacji, w której dwoje ludzi wprawdzie ze sobą nie mieszka, ale trwale utrzymuje w czasie swój związek, naruszając szóste przykazanie. Warunkiem rozgrzeszenia jest wtedy zerwanie takiej znajomości. Rozgrzeszenie można więc otrzymać tylko wtedy, gdy szczerze postanawia się poprawę z każdego grzechu i gdy jest ona możliwa do zrealizowania.
Przykład 3. Stąd wielki problem mają ludzie żyjący w powtórnych związkach, tzw. niesakramentalnych. – Chyba, że wobec proboszcza swojej parafii podejmą zobowiązanie do życia w czystości i staną się tzw. „białym małżeństwem” – wyjaśnia pallotyn, ks. Jan Pałyga, który prowadzi duszpasterstwo par niesakramentalnych. Wielu z nich to się udaje.

Grzechy zastrzeżone
Wśród grzechów są i takie, których nie może odpuścić każdy ksiądz
. Należy do nich m.in. formalne odstępstwo od wiary, aborcja, pobicie lub zabójstwo biskupa, usiłowanie odprawienia Mszy św. lub udzielenia rozgrzeszenia przez osobę, która nie ma ważnych święceń, próba zawarcia małżeństwa przez księdza lub osobę zakonną, przynależność do stowarzyszeń walczących z Kościołem.
Są również grzechy, których nie może odpuścić żaden kapłan i żaden biskup, zastrzeżone Stolicy Apostolskiej. To najcięższe przestępstwa, jak znieważenie Najświętszego Sakramentu, pobicie (ewentualnie zabicie) papieża czy zdrada tajemnicy spowiedzi. Trzeba też pamiętać, że grzech aborcji pociąga za sobą karę ekskomuniki. Znaczy to, że zarówno kobieta, która zabiła własne dziecko, jak mężczyzna, który w tym współuczestniczył: (np. namawiał, dał pieniądze) oraz lekarz wykonujący tzw. „zabieg”, niejako automatycznie objęci zostają ekskomuniką, czyli wykluczeniem ze wspólnoty Kościoła. I kiedy ktoś taki przystępuje do spowiedzi, najpierw trzeba z niego zdjąć karę ekskomuniki, a dopiero potem można udzielić rozgrzeszenia. Mogą to jednak uczynić tylko biskupi albo wyznaczeni przez nich kapłani (w niektórych diecezjach są to wyłącznie proboszczowie, w innych księża powyżej trzech lat kapłaństwa albo rekolekcjoniści czy księża pracujący w kurii). Takie ograniczenia, jak twierdzą księża, wprowadzone są dlatego, że grzech aborcji jest jedną z największych win. – Jeszcze większą, niż zabójstwo człowieka dorosłego, bo dorosły może się bronić, a nie narodzone dziecko jest całkowicie bezbronne, nie ma żadnej możliwości ucieczki – mówi ks. dr Andrzej Kowalski, specjalista prawa kanonicznego. – Nie jest to jednak wina powodująca utratę zbawienia. Jeżeli człowiek się szczerze nawróci, zawsze Bóg mu odpuszcza.

O. prof. Jacek Salij OP, teolog
Chrystus potępia grzech, ale mnie kocha. Sakrament pokuty umożliwia nam pełniejsze spojrzenie na siebie, bez obawy popadnięcia w rozpacz i bez potrzeby szukania fałszywych rozgrzeszeń. Mianowicie patrzę wówczas na siebie w obecności Chrystusa, który potępia mój grzech, ale mnie samego kocha: jeśli potępia mój grzech to właśnie z miłości do mnie. Jest to wielka szansa. Dzięki sakramentowi pokuty mam możliwość głębszego poznania i potępienia mojego grzechu, a zarazem nie będzie mnie to przygniatało, gdyż po to przecież człowiek poznaje swój grzech i pokazuje go Chrystusowi, żeby zostać przez Niego uzdrowionym.
Za: niedziela.pl

Przygotowanie do spowiedzi – w tym furtkowej (zagrożenia demoniczne, grzechy okultyzmu i inne): Zagrożenia duchowe, (spisane przez księży egzorcystów), dodatek do rachunku sumienia, niezwykle ważne przed Spowiedzią

Ten wpis został opublikowany w kategorii Pomoc duchowa i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

21 odpowiedzi na „Kiedy ksiądz nie może udzielić rozgrzeszenia? – nauczanie Kościoła i konkretne życiowe przykłady

 1. malina pisze:

  O grzechach aborcji
  http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/31100,potrzebna-jest-wielka-modlitwa.html

  Śpiewem „Suplikacji″ wierni zgromadzeni dziś popołudniu w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przepraszali Pana Boga za miliony zabitych w łonach matek dzieci . Dziś mija 57 lat od decyzji Sejm o przyjęciu ustawy zezwalającej na zabijanie poczętych dzieci. Przez ten czas ok. 20 mln polskich dzieci zostało zabitych w łonie matki.

  Już na początku Mszy św. ks. Franciszek Ślusarczyk, wicerektor sanktuarium Bożego Miłosierdzia przypomniał, że w Polsce obchodzony jest właśnie Narodowy Dzień Pokuty za odrzucony i zlekceważony dar ludzkiego życia. – Chcemy dziś przebłagać Pana Boga za to, że Polacy odrzucali życie oraz modlić się o zapewnienie ustawodawstwa na całym świecie, które będzie chronić życie od poczęcia do naturalnej śmierci – mówił kapłan.

 2. malina pisze:

  Biblia i Tradycja Kościoła nieustannie powtarzają, iż pokora niesie za sobą Bożą przychylność, zaś pycha wywołuje Boży gniew.

  „Bóg (…) pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje” (1 P 5, 5);

 3. malina pisze:

  Piątek wieczorem, katolicy protestowali przeciwko prawu upoważniającej małżeństwa i adopcji dla par homoseksualnych. Kapłani zostali zaatakowani przez francuskiego reżimu socjalistycznego.

  Ksiądz katolicki pokonane przez reżim sowiecki

 4. Paweł pisze:

  Nie tylko ja nie śpię.
  Ten grzech czy nawet popieranie go też lekkie nie jest

 5. Dziecko Medziugorje pisze:

  Dla czytelników tej strony od D.M.
  † Gospodin je Pastir Moj † Psalam 23

  PSALM 23
  Bóg pasterzem i gospodarzem
  1 Psalm. Dawidowy.
  Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
  2 Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
  Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
  3 orzeźwia moją duszę.
  Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
  przez wzgląd na swoje imię.
  4 Chociażbym chodził ciemną doliną,
  zła się nie ulęknę,
  bo Ty jesteś ze mną.
  Twój kij i Twoja laska
  są tym, co mnie pociesza.
  5 Stół dla mnie zastawiasz
  wobec mych przeciwników;
  namaszczasz mi głowę olejkiem;
  mój kielich jest przeobfity.
  6 Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
  przez wszystkie dni mego życia
  i zamieszkam w domu Pańskim
  po najdłuższe czasy.

 6. Paul pisze:

  Criss Angel iluzjonista słyszeliście o nim jak lewitował łaził po śrubokrętach i tym podobne?
  Pewnie satanista jakich mało?Wiecie coś o nim więcej?

 7. Ewangelia wg św. Jana 13,31-33a.34-35.
  Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».
  http://ewangeliadlanas.wordpress.com/2013/04/27/3653/

 8. Miecz Prawdy pisze:

  Jakie jest Twoje sumienie?
  Kilka słów na temat sumienia, a zwłaszcza rodzajów sumienia według tradycyjnej teologii duchowości.

  Krótko i na temat, aby nie przynudzać:

  Sumienie – według klasycznej teologii duchowości – może być prawidłowe, ale może być też nieprawidłowe – co zdarza się bardzo często wśród ludzi pobożnych.

  Do sumienia błędnego należy zarówno sumienie skrupulatne, jak również tzw. sumienie szerokie. Powstają one z braku właściwego umiaru, są to dwie przeciwstawne skrajności.

  Sumienie skrupulatne występuje bardzo często wśród ludzi nawróconych. Tacy wierzą, a nawet upominani dalej są przekonani, że widzą grzech tam, gdzie go niema. Błądzą nie tylko z powodu ignorancji religijnej, lecz także dlatego, że dusza ulega wyobraźni, uporowi swojego błędu, albo nadmiernemu uczuciu, krępującemu serce. Taki człowiek męczy się ogromnie, gdyż wszędzie widzi grzech, nawet w rzeczach całkowicie obojętnych. Np. gdy widzi dwie skrzyżowane zapałki na ziemi, uważa, że to profanacja krzyża…itd. Z powodu tych skrupułów upomina wszystkich wokoło nieustannie, widząc grzechy tam, gdzie ich nie ma. Taki skrupulant widzi rzeczywistość inaczej, niż ona przedstawia się naprawdę, zdaje się nie dostrzegać dobra, lecz widzi samo zło i to jakby przez szkło powiększające. Bardzo ciężkie jest życie skrupulanta. A jeszcze cięższe jest życie jego bliskich.
  I zdarza się, że czasem nawet spowiednik nie jest w stanie przekonać takiego człowieka, że jego grzechy są już odpuszczone, gdyż on ciągle lęka się i wciąż na nowo robi rachunek sumienia. Oczywiście ma w tym wszystkim udział także zły duch, który potęguje tę skłonność do skrupułów, gdy tylko ją dostrzega w duszy.

  Natomiast sumienie szerokie jest przeciwieństwem sumienia skrupulatnego. Człowiek mający szerokie sumienie, wmawia sobie, a upominany, wmawiać sobie nie przestaje, że nie widzi grzechu lub niebezpieczeństwa tam, gdzie ono jest rzeczywiście. Taki błąd popełnia człowiek nie tylko przez ignorancję religijną zawinioną, lecz także na skutek zniekształcenia sumienia przez grzech nałogowy, albo uleganie namiętności, która zaślepia umysł i sprawia, że nie widzi on zła tam, gdzie ono faktycznie się znajduje, albo lekceważy poważne zło, uważając je za niegroźne, a nawet za niewiele znaczące.
  Człowiek mający takie sumienie, może uniknąć błędów i oddalić w ten sposób przyczynę, którą powinien oddalić, dlatego skoro nie czyni tego, staje się winnym.
  Sam diabeł, gdy tylko dostrzega, że człowiek jest skłonny do lekceważenia grzechów i niebezpieczeństw, jeszcze bardziej stara się go nakłaniać w tę stronę.

  Trzeba wystrzegać się zarówno sumienia skrupulatnego jak i szerokiego.
  http://pl.gloria.tv/?media=435565

 9. Miecz Prawdy pisze:

  Ks. Adam Martyna
  Bluźnierstwo – największa zniewaga Boga
  .
  http://pl.gloria.tv/?media=435847

 10. Bronka pisze:

  Jak przystało na „światowego” naukowca, Dawkins bredzi jak opętany!
  Richard Dawkins, znany ateista i jak coraz bardziej widać człowiek chory na umyśle, powiedział, że zmuszanie dzieci do bycia religijnymi jest tak samo szkodliwe, jak molestowanie seksualne. Po takim porównaniu świat nauki powinien zaprotestować. Mamy bowiem do czynienia z totalnym pseudonaukowym bełkotem niczym wrzask opętanego człowieka

  http://www.fronda.pl/a/jak-przystalo-na-swiatowego-naukowca-dawkins-bredzi-jak-opetany,27812.html

 11. wobroniewiary pisze:

  Kochani Sygnatariusze Listów przeciwko aborcji –

  2 kwietnia br. został zarejestrowany Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”. Mamy trzy miesiące na zebranie 100 tys. podpisów pod projektem ustawy likwidującej dopuszczalność zabijania dzieci nienarodzonych podejrzanych o choroby (jej ofiarami są głównie dzieci z zespołem Downa). Dobrze by było, aby tym razem było ich milion.

  Nie bójcie się zaangażować i zabrać głos. Nie bójcie się zaangażować by swoim podpisem wprowadzić zmiany”. Takimi słowami swoje poparcie dla tej inicjatywy ustawodawczej „Stop aborcji” wyraził Eduardo Verastegui, meksykański aktor, znany z filmów „Cristiada” i „Bella”: http://stopaborcji.pl/index.php/553-eduardo-verastegui-zacheca-polakow-do-zlozenia-podpisu-pod-obywatelskim-projektem-o-ochronie-zycia

  Bardzo liczę na Wasze wsparcie i pomoc w wzbieraniu podpisów.

  Tutaj można znaleźć uzasadnienie projektu ustawy i formularz do zbierania podpisów:

  http://stopaborcji.pl/index.php/ustawa

  Bardzo proszę, aby każdy z nas wypełnił jak największą liczbę kart do zbierania podpisów i odesłał je na adres znajdujący się na tych kartach.

  „Dla triumfu zła potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili” Edmund Burke.
  Serdecznie pozdrawiam,
  Natalia Dueholm
  http://www.planetaludzi.salon24.pl
  http://www.prawdaoaborcji.wordpress.com
  http://www.za-zyciem.pl
  http://www.edukacjadomowa.piasta.pl

 12. Pingback: Kiedy ksiądz nie może udzielić rozgrzeszenia ? | Biały, bardzo biały

 13. Pingback: Papież Franciszek: Spowiedź to nie tortura ani pralnia | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 14. mateusz pisze:

  Mam ważne pytanie bo niedawno spróbowałem od kolegi e-papierosa lecz nie jestem pełnoletni bardzo tego żałuję chciałbym się dowiedzieć czy jest to grzechem i czy kapłan da mi rozgrzeszenie

  • wobroniewiary pisze:

   Kapłan da ci rozgrzeszenie a jest to grzech „nie zabijaj” (w tym przypadku ciała, swego zdrowia)

   • E. pisze:

    Mateuszu i zapamiętaj na przyszłość, kapłan zawsze da rozgrzeszenie, tylko musisz żałować i chcieć z danym grzechem skończyć. Myśli, że kapłan na pewno nie da rozgrzeszenia, pochodzą od złego, wtedy tym bardziej trzeba iść się wyspowiadać.

    Poza tym, jeśli kapłan uzna, że nic się takiego nie stało, to da Ci takie pouczenie, więc i w tym ,i w tym przypadku, nic nie tracisz, a co możesz zyskać … 🙂

  • Sylwia pisze:

   Mateusz nie martw się po to są kratki konfesjonału by swoje grzechy wyznać i nie ma czego się bać pamiętaj lęk pochodzi od złego a tam jest sam Jezus Chrystus i on nas tak kocha że daje nam łaskę oczyszczenia się z grzechów !
   a tak na zachętę :
   „Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku nie było już wskrzeszenia, i wszystko już stracone – nie tak jest po Bożemu, cud Miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni” (Dz. 1448) – Jezus do siostry Faustyny

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s