9 rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o “Mary Divine Mercy” – Jimmy Atkin. Wiara w jej „orędzia” zgodnie z KPK 1364 § 1 skutkuje automatyczną ekskomuniką (latae sententiae)

Jimmy Atkin – urodzony w Teksasie, dorastał w protestanckiej rodzinie, jednak w wieku lat 20 doświadczył głębokiej konwersji do Chrystusa. Planując zostać  protestanckim pastorem  lub profesorem seminaryjnym, zaczął gruntowne studiowanie Biblii. Jednak im bardziej zagłębiał się w Piśmie Św., tym więcej wsparcia znajdował w wierze katolickiej. W końcu poczuł się w moralnym obowiązku wstąpić do Kościoła Katolickiego, co też uczynił w 1992 roku.  Historia jego nawrócenia zatytułowana “Zwycięstwo i Tragedia” została opublikowana w Surprised by Truth. Oprócz tego, że Jimmy Atkin jest autorem, jest także Starszym Apologetą w Catholic Answers,  edytorem czasopisma This Rock i cotygodniowym gościem programu Catholic Answers Live.

9 rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o “Mary Divine Mercy” – Jimmy Atkin
9 things you need to know about „Maria Divine Mercy”
( Tekst na blogu Jimmiego Atkina )

Jimmy Akin blogWizjonerka MDM uważa, że papież Benedykt XVI był ostatnim papieżem, a następny będzie Fałszywym Prorokiem. Co powinniśmy o tym myśleć? Oto 9 rzeczy, które powinniśmy o niej wiedzieć:
Wielu ludzi interesuje się porusza temat kobiety, która nazywa siebie Marią Bożego Miłosierdzia. Twierdzi ona, że doświadcza prywatnych objawień. Uważa, że przepowiedziała rezygnację Benedykta XVI z urzędu.  Jest przekonana, że był on ostatnim papieżem na ziemi, że ten, który ma być wybrany na najbliższym konklawe, będzie Antypapieżem, a Drugie Przyjście Pana Jezusa ma się wydarzyć lada chwila.

1. Kim jest MDM?
Nie wiemy.
Zgodnie z informacjami na jej stronie, jest ona: “kobietą wyznania rzymskokatolickiego, zamężną matką mieszkającą  gdzieś w Europie i otrzymującą przesłania od Trójcy Świętej, jak również od Maryi Dziewicy.
Pisze ona anonimowo: “Pragnę być znana jako Maria Bożego Miłosierdzia – jest to życzenie Pana Jezusa, by moja rodzina była chroniona i by ludzie nie koncentrowali się na mej osobie, a jedynie na przesłaniach”. Otrzymuje je ona od listopada 2010 roku aż do teraz, w sumie było ich 650.
W wywiadzie umieszczonym na youtube dowiadujemy się, że jest business woman, a jej akcent wygląda na irlandzki.

 2. Co MDM mówi o swojej roli w Bożym Planie?
Twierdzi, że jest zadziwiająca, że przesłania, które otrzymuje mają pomóc przygotować świat na Drugie Przyjście Pana Jezusa, które nastąpi po Ostrzeżeniu… Podobno Jezus powiedział jej, że jest ona Siódmym Posłańcem, Siódmym Aniołem zesłanym by ujawnić światu treść  Pieczęci w Księdze Objawienia, które mogą być otwarte tylko przez Baranka Bożego, Jezusa Chrystusa, który będzie otwierał je z wyprzedzeniem i ujawniał ich zawartość, a MDM ma je publikować w miarę ich otwierania. Pan Jezus powiedział jej, że jest ostatnim prorokiem na ziemi.

3. Jak popularna jest MDM?
Jej strona na facebooku – Jesus to Mankind – obecnie ma ponad 17.000 “lubię to!”, co jest całkiem pokaźną liczbą. Promuje także swoje przesłania na stronie: www. Thewar…, a także sprzedaje je w formie książki zatytułowanej: “Księga Prawdy”. Jak widać jest wystarczająco popularna, istnieją strony internetowe, które powielają jej przekazy w sposób nieautoryzowany, choć MDM na swej stronie przestrzega przed nimi.

 4. Co MDM mówi o papieżu Benedykcie XVI?
Wśród ważniejszych rzeczy, które twierdzi MDM są również takie:
Papież Benedykt XVI jest “ostatnim papieżem na ziemi, wybranym przeze mnie (Jezus) by prowadzić Mój Kościół w dniach ostatnich”. „Papież Benedykt XVI zostanie odsunięty od Stolicy Apostolskiej w Rzymie (zmuszony do odejścia)”. Stanie się tak z powodu planu, który został uknuty w „korytarzach Watykanu”. Teraz, kiedy papież abdykował, MDM pisze: „będą próbowali go zabić, będą mówić, że jest winny zbrodni, której nigdy nie popełnił”

5. Co MDM mówi o następnym papieżu?
Opierając się najwidoczniej na przepowiedni św. Malachiasza uważa ona, że następny papież będzie Piotrem Rzymianinem, ale nie będzie on sprawował swojego urzędu na ziemi ale z Nieba…, co najmniej do Drugiego Przyjścia Pana Jezusa, kiedy to zapanuje On na ziemi. MDM pisze:
“Mój ukochany papież Benedykt XVI jest ostatnim papieżem na ziemi. Piotr Rzymianin jest Moim Piotrem, prawdziwym apostołem, który poprowadzi Mój Kościół z Nieba pod dowództwem Mojego Ojca Przedwiecznego. Wtedy, kiedy powrócę ponownie, wszystkie religie staną się Jednym Świętym Kościołem Apostolskim.
MDM uważa, że zanim nastąpi powrót Pana Jezusa, Kościół Katolicki na ziemi będzie prowadzony przez fałszywego papieża:
Na miejsce Benedykta XVI zostanie wybrany antypapież: „fałszywy prorok przejmie teraz władzę w Watykanie”, „Dzieci Boże zostaną poddane władzy „małego rogu”, który ze splendorem zasiądzie na Stolicy Piotrowej”(…….)

 6. Co MDM mówi o przyszłości?
Jesteśmy obecnie w czasie Wielkiego Ucisku: “Moja ukochana córko, okres 3 i pół roku ucisku rozpoczął się w grudniu 2012 roku” (co oznacza, że koniec ucisku ma nadejść w maju 2016 r.)
Antychryst ma się wkrótce ujawnić: „Fałszywy prorok, chwilowo zajęty swoimi ambicjami, by zafascynować katolików na świecie zejdzie na jakiś czas na dalszy plan, ponieważ Antychryst ujawni się w świecie, jak przepowiedziałem, (…) będzie bardzo blisko fałszywego proroka i nie będzie wątpliwości kim on jest– synem szatana.”
Antychryst i fałszywy prorok ustanowią nową światową religię. Następnie nastąpi Ostrzeżenie, w którym objawi się Bóg. (…): „To Ostrzeżenie nadejdzie gdy papież Benedykt opuści Rzym” (przyp. tłumacza: a to pech, bo Benedykt XVI nie zamierza opuszczać Rzymu…) Podczas Ostrzeżenia nawrócą się miliony osób.
Po tych wydarzeniach nastąpi Powtórne Przyjście Pana Jezusa i 1000 letni raj na ziemi, Era Pokoju. (…)

 7. Jaki powinien być nasz stosunek do tych rewelacji?
Istnieją liczne powody by nie ufać MDM:
Jednym z nich jest fakt, że jest ona anonimowa. To nie jest sposób w jaki działają prawdziwi wizjonerzy, którzy powinni być gotowi na krytykę, a nawet na prześladowanie ze względu na swoje wizje i dla ich dobra (wiarygodności). MDM dla kontrastu, najwidoczniej wiedzie zwyczajne życie mocno oddzielone od jej życia ukrytego, w którym używa internetu by rozpowszechniać swe orędzia, a nawet sprzedaje książki. Co więcej, jej ukryte życie jest tak ważne dla Boga, że powiedział jej jakoby była Siódmym Posłańcem i Siódmym Aniołem (..), a także ostatnim prorokiem na ziemi.
Czyżby?
Czy po tych wszystkich prorokach i wizjonerach w historii, którzy obcowali z ludźmi znającymi ich tożsamość; po wizjonerach i ich rodzinach, którzy ponosili wszelkie konsekwencje otrzymywania Bożych słów, Bóg mógłby chcieć by “ostatni prorok na ziemi” pozostawał bezpiecznie anonimowy i z zacisza swego pokoju używał internetu by utrzymać  w tajemnicy swoją tożsamość??
(Poza tym co znaczy „Siódmy Posłaniec” i „Siódmy Anioł”? Kim było sześć poprzednich? I ludzie nie są przecież takimi samymi co Anioły) (…)

 8. Czy przepowiednie MDM są wiarygodne?
Nie. Mamy szczęście, że tym przepowiedniom towarzyszą daty (np 3,5 roku Ucisku, który zaczął się grudniu 2012). To świadczy o krótkotrwałości jej proroctwom. Kiedy okaże się, że są fałszywe, MDM będzie miała opcję, by odciąć się od nich (jako, że ukrywa swą tożsamość) lub dowolnie je przeinterpretować.
Jednak nawet teraz istnieje szereg argumentów na wykazanie fałszywości jej słów:
Po pierwsze, uważa ona, że przepowiedziała rezygnację papieża Benedykta XVI. Lecz tak naprawdę nie zrobiła tego wcale. Powiedziała, że zostanie on zmuszony do ustąpienia  wskutek intrygi  uknutej w Watykanie. To mogło wydawać się sensowne wtedy, gdy to „proroctwo” zostało po raz pierwszy opublikowane, czyli w czasie wycieku z VatiLeaks dotyczącego skandalu pedofilii w Niemczech i Irlandii, lecz nie stało się nic, o czym przepowiadała MDM. No, chyba, że chcemy oskarżyć Benedykta XVI o bycie kłamcą…  Nie został przegnany ani wyrzucony. Jak powiedział, ustąpił z powodów zdrowotnych w pełnej wolności. (…)
Jednak MDM sugeruje, że nie można wierzyć zapewnieniom papieża o dobrowolnym odejściu. Ale jak to? Przecież jest on ukochanym papieżem Jezusa, czy mógłby więc okłamywać miliony ludzi w kwestii swego odejścia? (…)
Jej wszystkie przepowiednie są niczym więcej jak tylko jednym wielkim miszmaszem z materiałów innych wizjonerów pomieszanym z protestancką ideą 1000-letniego raju na ziemi. (…) Jej słowa są sprzeczne z Katechizmem Kościoła Katolickiego, który wyraźnie tępi millenaryzm (KKK 676)

9. Czy katolik powinien ufać MDM?
Nie. Jest ona anonimowa, nie ma aprobaty żadnego księdza katolickiego, a jej proroctwa zawierają treści, które są drastycznie różne od nauczania Kościoła Katolickiego na temat przyszłości  i bardzo widocznie fałszywe. Co więcej, stosowanie się do jej proroctw skutkuje grzechem ciężkim i kanonicznym przestępstwem schizmy. Jeśli ktoś uzna nowego papieża za fałszywego , tak, jak chciałaby tego MDM, będzie schizmatykiem.
Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego: „Herezją nazywa się uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej ; apostazją – całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej, schizmą – odmowa uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego lub utrzymywania wspólnoty z członkami Kościoła, uznającymi to zwierzchnictwo.” KPK 751
Takie postępowanie miałoby głębokie konsekwencje, duchowe i kanoniczne, łącznie z automatyczną ekskomuniką (latae sententiae), zgodnie z KPK 1364 § 1: „Odstępca od wiary, heretyk lub schizmatyk podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa…”, co oznacza, między innymi, zakaz przyjmowania sakramentów…
W żadnym wypadku katolik nie powinien w żaden sposób angażować  się w „przekazy” MBM.
Oby ona sama dostąpiła łaski odżegnania się od tych kłamstw, usunięcia ich ze strony internetowej i poinformowania swych „wyznawców” o ich fałszywości.
Under no circumstances should a Catholic become involved with or give any credence to the „messages” of Maria Divine Mercy
Tłumaczyła Ania (Terra)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Pomoc duchowa, Zagrożenia duchowe i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

10 odpowiedzi na „9 rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o “Mary Divine Mercy” – Jimmy Atkin. Wiara w jej „orędzia” zgodnie z KPK 1364 § 1 skutkuje automatyczną ekskomuniką (latae sententiae)

 1. olo13jcb pisze:

  Czy można mieć jeszcze jakieś wątpliwości ??? – chyba nie 😉

 2. Admin pisze:

  9 punktów a zwłaszcza ten ostatni powinni przeczytać i przemyśleć wierzący w Mery i jej „orędzia”

 3. Adminka pisze:

  Ja z kolei dowiedziałam się od Ani (tłumaczki), że Jimmy Atkin tak ja jest wyzywany od idiotów, heretyków no i obowiązkowo od psychicznie chorych.
  Zestaw obrony wobec braku argumentów jest ten sam, rzec można międzynarodowy 😀
  Mogę śmiało napisać „Jimmy witaj w klubie” 🙂

 4. Teresa pisze:

  Jak pracujesz dla Pana to wyzwiska sa twoim „chlebem powszednim” niejako… ale tez potwierdzeniem ze jestes na dobrej drodze. Nie nalezy sobie brac tego do serca tylko ofiarowac za ich nawrocenie! Zal mi tych ktorzy w swojej nieswiadomosci dali sie tak zwiesc Mary.
  Modlmy sie za nich goraco o laske uwolnienia i powrotu do Kosciola!

 5. M pisze:

  Fani wizjonerki z Irlandii nie są nieświadomi. Wielokrotnie na tamtym blogu prosiłam o podanie danych o tej wizjonerce i innych. (Był jeszcze ktoś z Ontario). Wskazywałam na konieczność ujawnienia się wizjonera przynajmniej przed miejscowym biskupem, aby mógł sprawdzić czy dana osoba nie żyje w grzechu, mieć jakąś wiedzę o jej stanie zdrowia i dopiero posiadając takie dane, jak i stwierdzając, czy nie ma w objawieniach sprzeczności z Biblią orzec -, czy można czytać dane orędzia. Również czytelnicy mają prawo posiadać wiedzę o wizjonerze, a nie jakieś onigmatyczne niepotwierdzone dane, że jest katoliczką i opiekują się nią ,,jacyś” duchowni. Wykazawyłam zauważone przeze mnie sprzecznośći z Pismem Świętym. Za swoją dociekliwość otrzymywałam ,,minusy”. Wskazywałam też na konieczność porady u spowiednika, czy można czytać owe orędzia. Wyśmiewano mnie z tego powodu.
  A więc, ci fani nie są nieświadomi. To jest ich wybór.
  Pamiętam zamieszczony wywiad niemieckiego dziennikarza z Mary diwine merci. Mówiła, że jest schorowaną matką rodziny. A tu proszę, co wyśledził Zenobiusz; bysnes women, w całej pełni!
  Poza tym człowiek zarabiający na prorokowaniu, niejako automatycznie zaświadcza o fałszu swoich przesłań. Prawdziwi prorocy nie mogą czerpać korzyści materialnych ze swoich działań. Jeśli jest inaczej to znak ostrzeżenia; wielkie czerwone światło.
  Fani Mery muszą o tym wiedzieć. Jeśli pomimo wszystko wierzą jej, a nie Bogu, to jest w pełni świadome wybranie takiej drogi. (Celowo piszę drogi z małej litery, bo jako prawdziwą DROGĘ Jezus określa Siebie).
  Chyba przypuszczenie Zenobiusza, o ściągnięciu gniewu Bożego nie tylko na siebie, ale i przyszłe pokolenia fanów, ma sporo cech prawdopodobieństwa.

  • wobroniewiary pisze:

   A ich jedyną odpowiedzią jest zakaz wchodzenia na nasz blog 😉
   Boją się Prawdy a pan Rechotała po mnie nie może tak jeździć bo mnie nie zna.
   Wszelkie „argumenty ataku” odpadają 😀

   Do tego jego klakier Dawidek twierdzi że wstawiamy wrzuty na Rechotałę (nazwa wzięła się stąd, że groził Ewie sądami i wielkimi kwotami za podawanie jego nazwiska, a jego nazwisko mieści się jedynie w tym słowie na całym naszym blogu – wyniki wyszukiwania pokazały tylko słowo „rechotała”)
   Ale nie my mamy konto na facebooku i nie my to wykryliśmy a jedynie zamieściliśmy wpis jak to pan Bronek zaczął śledzić na fb księdza Marka Bałwasa, bo ten ośmielił się skrytykować Mary.

   Czytelnicy nie śpią, dane przysyłają, są też ludzie, którzy dyskutują z tymi fanatykami na fb i dzielą się z nami swoimi wpisami i komentarzami.
   Przypomnę:
   https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2013/02/22/ivan-dragicevic-w-odniesieniu-do-tajemnic-nie-mozemy-nic-powiedziec-ale-moge-tylko-powiedziec/#comment-34376

   Anonim pisze:
   22 Luty 2013 o 09:21 (Edytuj)
   Hmm, czegoś nie rozumiem, na fb Dziecko Królowej Pokoju obserwuje ks. Marka Bałwasa, lubi grupy Mary z krucjatami Jesus dla ludzkości ale zamiast jakiejś normalnej foty ma gębę Tuska
   Patrzę i oczom nie wierzę, co on wgrał, możecie zobaczyć sami, proszę bardzo 😉
   http://www.sendspace.pl/file/6e0a222831c7f96f5f23c24/branko

   Anonim pisze:
   22 Luty 2013 o 09:27 (Edytuj)
   Kto ma fb może sprawdzić 😀
   Kliknięcie w gębę Tuska na fb na stronie http://www.facebook.com/nkallegro?fref=ts
   prowadzi do strony http://dzieckonmp.wordpress.com/

   Po ujawnieniu tych „rewelacji” strona zniknęła – jeszcze tego samego dnia 😉
   Ja się swoich stron nie wstydzę i nie usuwam.
   Stron typu antybronek nie zakładam, wszelką krytykę zamieszczam jawnie!!!
   Kazimierz

 6. Znawca 2012 pisze:

  Do mnie odezwał się Pan Bóg w 1972. Nie chcę do niczego z przekazów, które otrzymują wizjonerzy się odnosić. Jest to moja wyłącznie przemyślana wiedza. 1.Koniec tego podłego świata miał być w 2012 roku to potwierdzam. O tym mówił stygmatyk Giorgio Bongiovanni, który był w Polsce. To się nie stało. Dlaczego? Ano nie dokonała się Apokalipsa wg Św.Jana. Gdyby to się stało to żniwa zebrałby szatan a nie Pan Bóg, który chce aby jak najwięcej ludzi weszło do nieba. 2. Kiedy to się stanie? Po zrozumieniu sytuacji i przepowiedniach otrzymywanych miedzy innymi przez Ojca PIO nastąpią Ostrzeżenia i znaki-co uważam za prawdziwe. Wg mnie droga do rozwiązania została zmieniona z korzyścią dla ludzi-o drodze z 2012r nie będę się rozpisywał. 3. Po co jest koniec tego świata? Aby usunąć obce geny między innymi obcych najeźdźców z innych planet, ukrytych rządców NWO ich popleczników i wszystkich zbędnych, którzy nie uznają Pana Boga w Trójcy Jedynego. Innymi słowy ma zostać usunięty pomiot diabelski. Pozostaną tylko ludzie o uczciwych sercach. O stworzeniu: hybryd, obcych, genach Pana Jezusa, Mateńce Boże, ludzkich genachj i innych sprawach mówi w swoich przekazach Conchiglia – Muszelka (http://www.conchiglia.us/POLSKA/PO_libri/PO_IL_GRANDE_LIBRO_Witaj_Moj_Panie_2014.pdf), co uważam za prawdziwe. 4. Mam nadzieję, że dane mi będzie dożyć tych zmian i zobaczyć ich początek. Szczęść Panie Boże tym, którym Duch Święty pozwala odkryć ukryte Tajemnice. 5. Byłem w Meczugorie 2.08.2014r i widziałem przemawiającą Mirianę Soldo 03.08.2014r. Oby nikt nie odważył się zrobić jej i 5 pozostałym widzącym zrobić im jakiejkolwiek krzywdy.
  Szczęść Panie Boże wszystkim prawym i uczciwym ludziom. Znawca 2012. Zwracam się z prośbą do czytających rozumnie aby nie pisać do tego komentarzy.

 7. wobroniewiary pisze:

  A ja poprosze moich Czytelnikow o zdrowaske za ciebie zebys trafil pod opieke jakiegos dobrego spowiednika, ktory ci wybije z glowy muszelke i innych falszywych wizjonerow
  Czlowieku, jak ma sie wizje to sie idzie z tym do spowiedzi do Kosciola i jestsie bezwzglednie poslusznym Kosciolowi

  Koniec mial byc i Ty to potwierdzasz – Ty jako Urzad Nauczycielski Kosciola???
  I jeszcze prosisz aby nikt tego nie komentowal…
  Rozaneic to najlepszy egzorcyzm to poprosze o rozancowe komentarze 😉

 8. julia pisze:

  kiedy będzie koniec świata to wie tylko Bóg. Z jednym sie mogę tylko zgodzić, żyjemy w czasach ostatecznych, ale nie jestesmy poddani jakiemus fatum. Nasze modlitwy moga opóźnic wyroki boże , albo zmienić los ziemi. OD człowieka zalezy w tym momencie najwięcej. TZn od modlitwy ludzkiej;) , Im więcej się nas modli, pości, przemienia się dzieki słowu zawartemu w Biblii, tym prędzej nadejdzie królestwo boże.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s