Ks. Marek Bałwas poleca – o. Bogdan Kocańda OFMConv, egzorcysta m.in. o uwolnieniu po 8 latach kapłanki kościoła satanistycznego

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Pomoc duchowa, Zagrożenia duchowe i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

12 odpowiedzi na „Ks. Marek Bałwas poleca – o. Bogdan Kocańda OFMConv, egzorcysta m.in. o uwolnieniu po 8 latach kapłanki kościoła satanistycznego

 1. AA pisze:

  A wy wszyscy jeszcze żyjecie? I ja też??
  To dziwne 😀
  Bo przecież interwencja już się zaczęła. a wy nic?
  Nie czytacie Marii z Irlandii? 😀 😀 😀
  Najnowszy przekaz – „Interwencja Mojego Ojca już się rozpoczęła” 😀

  • wobroniewiary pisze:

   Taaaaaaaaaaaak, do tego kolejna cecha Ich „ojca” – wściekłość. Zaiste wielki przymiot Boga Ojca
   O nierozumni idioci wierzący ojcu kłamstwa!!!!
   Wściekłość Mojego Ojca z powodu tego ohydnego grzechu osiągnęła już takie natężenie, że Jego lament słychać wszędzie w Niebiosach

   • wobroniewiary pisze:

    A jak boją się sprawiedliwości, bo „będą mieć do czynienia ze Sprawiedliwością, którą sami na siebie ściągną”

    Boże Ojcze Sprawiedliwy – kochamy Ciebie i wierzymy w Twą Sprawiedliwość która za dobre wynagradza a za złe karze.
    Oczywiście chcemy Twego Miłosierdzia ale wiemy, że Jesteś Sprawiedliwy i sprawiedliwie osądzisz wszystkich więc nie można mówić o ściąganiu sprawiedliwości bo Kościół uczy nas o ściąganiu gniewu Bożego za grzechy i występki

    O jacy to ślepi ludzie ….albo wstrętni manipulatorzy, agenci zła wszelkiego czciciele samego diabła, co się boi „ściągnięcia sprawiedliwości”.

 2. Tuptusia pisze:

  NOWENNA PRZED ŚWIĘTEM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
  Z LOURDES I ŚWIATOWYM DNIEM CHOREGO (2 II do 10 II)

  DZIEŃ VI – 7 LUTEGO

  Na każdy dzień nowenny:
  Modlitwa Jana Pawła II za chorych i umierających.

  Wszechmogący i wieczny Boże, Ojcze ubogich, Pocieszycielu chorych, Nadziejo umierających, Twoja miłość kieruje każdą chwilą naszego życia. Wznosimy na modlitwie do Ciebie nasze serca i umysły. Sławimy Cię za dar ludzkiego życia, a szczególności za obietnicę życia wiecznego. Wiemy, że zawsze jesteś blisko pogrążonych w smutku i ubogich oraz wszystkich tych, którzy są bezbronni i którzy cierpią.
  O Boże łagodności i współczucia, przyjmij modlitwy, które zanosimy w imieniu naszych chorych braci i sióstr. Wzmocnij ich wiarę i zaufanie do Ciebie. Pociesz ich swoją pełną miłości obecnością i – jeśli taka jest Twoja wola – przywróć ich zdrowie, daj nowe siły ich ciałom i duszom.
  O miłościwy Ojcze, pobłogosław tych, którzy umierają, pobłogosław tych wszystkich, którzy wkrótce staną z Tobą twarzą w twarz. Wierzymy, że uczyniłeś ze śmierci drzwi do życia wiecznego. Podtrzymuj w imię Twoje naszych braci i siostry, którzy są u kresu swego życia, i zaprowadź ich bezpiecznie do domu życia wiecznego z Tobą.
  O Boże, Źródło wszelkiej mocy, broń i chroń tych, którzy opiekują się chorymi i troszczą się o umierających. Obdarz ich duchem odwagi i życzliwości. Wspieraj ich w wysiłkach na rzecz niesienia pocieszenia i ulgi. Uczyń z nich jeszcze bardziej promieniujący znak Twojej przemieniającej miłości.
  Panie życia i Opoko naszej nadziei, obdarz swym obfitym błogosławieństwem tych wszystkich, którzy żyją, pracują i umierają. Napełnij ich swoim pokojem i swoją łaską. Ukaż im, że jesteś kochającym Ojcem, Bogiem miłosierdzia i współczucia. Amen.
  Jan Paweł II, 3 lutego 1986

  Lektura na VI dzień nowenny:
  „Rozum, który sam zdolny jest uchwycić różnicę między cierpieniem i złem, oświecony przez wiarę, pojmuje, że dzięki łasce każdy ból może stać się przedłużeniem misterium odkupienia, które – chociaż wypełniło się w Chrystusie – „jest stale otwarte na każdą miłość, która wyraża się w ludzkim cierpieniu” (Salvifici doloris, 24). Wszystkie utrapienia życia mogą stać się znakami i obietnicami przyszłej chwały: „Cieszcie się – zachęca List św. Piotra – im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały” (1 P 4,13). ”
  Jan Paweł II, Z orędzia na II Światowy Dzień Chorego, 1994

  Modlitwa na VI dzień nowenny:
  O Pani nasza z Lourdes, która podczas Twego życia piłaś gorzki kielich cierpienia i znosiłaś wszystko z największą cierpliwością, uproś mi męstwo, które potrzebne jest w mojej chorobie. Ofiaruję moje cierpienie Bogu, jako wynagrodzenie za moje grzechy i w intencji Kościoła świętego.

  Zdrowaś Maryjo… (3 razy)

  Nasza Pani z Lourdes, módl się za mną.
  Święta Bernadetto, módl się za mną

  Modlitwy dodatkowe na każdy dzień nowenny:

  Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

  Panie, który uzdrawiasz skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami.
  Panie, który uzdrawiasz wszystkie niemoce nasze,
  Panie, który uzdrowiłeś sługę setnika z Kafarnaum,
  Panie, który niewidomym wzrok przywracałeś,
  Panie, który głuchym słuch przywracałeś,
  Panie, który niemym otwierałeś usta,
  Panie, który pokrzepiasz wszystkich pracujących, obciążonych i źle się mających,
  Panie, który wdowie wskrzesiłeś jedynego syna,
  Panie, który w swej niepojętej dobroci pragniesz wszystkich zbawić,
  Panie, Boże, wspomożycielu i obrońco nasz,
  Od bezużytecznych skarg, zachowaj nas.
  Od wspomnień budzących niepokój,
  Od leków zwątpienia,
  Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
  Od śmierci bez przyjęcia w pełnej świadomości świętych sakramentów,
  Przez nadzieję naszego zmartwychwstania, przemień nas.

  Módlmy się: Udziel, Panie, swojemu ludowi obfitości swego błogosławieństwa; daj mu zdrowie duszy i ciała; obdarz pełnią braterskiej miłości i spraw, aby zawsze był Tobie oddany. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  źródło: na podstawie http://www.laudate.pl i http://www.krolwa-pokoju.com.pl

 3. Magda pisze:

  Co ta Mery plecie o ściąganiu sprawiedliwości, to naprawdę brzmi jak z dołu.
  Przecież Główne Prawdy Wiary punkt 2
  1. Jest jeden Bóg.

  2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

  3. Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.

  4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

  5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

  6. Łaska Boska jest do zbawienia konieczne potrzebna.

  „bojaźń przed Bogiem odczują ci, którzy nie przyjmują Jego Praw” Ja do tej pory myślałam, że każdy odczuwa bojaźń Bożą a nie tylko ci, którzy…

  • wobroniewiary pisze:

   Masz rację, zwłaszcza, że Dar Bojaźni Bożej to 7-my dar z Darów Ducha Świętego.
   Jeszcze nie wiedzą, z kim mają do czynienia w tych „orędziach”?
   Jak już napisałam:
   O NIEROZUMNI IDIOCI!!!

   Dar bojaźni Bożej

   Dar bojaźni Bożej skłania wolę do posłuszeństwa Bogu. Nie z obawy przed karą i potępieniem (strach nie-oczyszczony), ale z miłości do Boga (bojaźń czysta). Ta synowska bojaźń jest synonimem miłości. Chodzi o lęk, aby Bóg nie doznał przykrości.

   ,,,,, całość: http://adonai.pl/duch-swiety/?id=38

  • malina pisze:

   7 DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO

   1. Dar Mądrości

   2. Dar Rozumu

   3. Dar Rady

   4. Dar Męstwa

   5. Dar Umiejętności

   6. Dar Pobożności

   7. Dar Bojaźni Bożej

 4. Franek pisze:

  “Wściekłość Mojego Ojca z powodu tego ohydnego grzechu osiągnęła już takie natężenie, że Jego lament słychać wszędzie w Niebiosach”

  „Wściekłość” ??? zaiste nasz Ojciec jest miłosierny a „wściekłość” to wiemy kto okazuje.
  Te orędzia na pewno nie pochodzą od miłosiernego Boga Ojca ani od Jezusa bo Bóg jest miłością a nie „wściekłością”.

 5. Sebro pisze:

  „Jego lament słychać wszędzie w Niebiosach” – ja przepraszam bardzo, ale wg Pisma Świętego, wszelkie lamenty pochodzą od stworzenia. Że niby Bóg lamentuje? Rozumiem smutek z odrzucania Jego praw, ale lament? Że niby „co ja biedny zrobiłem, że stworzyłem tego człowieka”? I niby komu te lamenty śle skoro jest Najwyższy i wyższego od Niego nie ma?
  Ostatnio niby że można odrzucać „święte orędzia” a dziś już wściekłość? Bo co, za dużo ludzi odrzuciło?

  Mi zaś ciśnie się inna interpretacja: zaiste wściekłość ojca się rozpaliła – wściekłość ojca kłamstwa – za grzech odrzucenia jego roszczeń do boskości, za to, że ludzie się budzą z letargu i zaczynają poznawać Prawdę. I fakt, jego lament może dosięgnąć Nieba, gdyż drze się w niebogłosy „czemuś mi Boże dał tak mało czasu na zwodzenie?”

  • wobroniewiary pisze:

   To jest tak jak się nie czyta Pisma Świętego i nie zna nauki Świętego Kościoła Katolickiego, jeszcze raz przypomnę komentarz:

   Z dedykacją dla wszystkich „znawców” Pisma Świętego, kpiących z „pokropienia Krwią Jezusa Chrystusa”

   List do Hebrajczyków 12,18-19.21-24.
   „Bracia: Nie przystąpiliście bowiem do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił
   A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: “Przerażony jestem i drżę”.
   Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla„.

   http://ewangeliadlanas.wordpress.com/2013/02/06/7-lutego-2013-czwartek-iv-tygodnia-okresu-zwyklego/

   Kolejny dowód na to, że warto codziennie czytać Pismo Święte -Słowo Życia, odwieczne, niezmienne, aktualne wczoraj, dziś i jutro 🙂

   Kocham Cię Jezu

  • Maggie pisze:

   Zgadza sie. Jeszcze tu mozna dodac jako dowod, ze wyrzucany zly, mowil egzorcystom ze w piekle tylko lament….

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s