Przesłanie dla Pelianito z 21 stycznia 2013 – „Staną się one (bożki tego świata) jak mgła, którą rozwieje Chwała przychodzącego Syna Bożego.”

Przesłanie dla Pelianito z 21 stycznia 2013 – „Staną się one (bożki tego świata) jak mgła, którą rozwieje Chwała przychodzącego Syna Bożego.”

Jakuba 5:1  „A teraz wy, bogaci, zapłaczcie lamentując nad waszymi nieszczęściami, które się zbliżają.”

Ukochane dzieci, bożki tego świata są już wszędzie. Każdy obszar ludzkiego życia jest wypełniony bezwartościowymi  “dobrami”; sprawami które nie potrafią dawać miłości, nie potrafią zbawiać i nie dają życia. Prawda i piękno zostały pogrzebane pod hałdami śmieci. Obudźcie się! Obudźcie się, Moje dzieci! To, do czego jesteście przywiązane, nie przedstawia żadnej wartości! Teraz zobaczycie jak pozbawione sensu są bożki, którym składacie pokłony. Staną się one jak mgła, którą rozwieje chwała przychodzącego Syna Bożego. Zobaczycie jak to, o czym myśleliście, że was nie zawiedzie – ta każda rzecz, na której polegaliście – jest nietrwała jak obłok na niebie. Upadniecie. Upadniecie boleśnie. Ale, Moje dzieci, jak dobry ojciec, który zawsze pomaga swemu maluchowi podnieść się po każdym upadku, Ja będę blisko was by dać wam więcej niż mieliście przedtem – nieskończenie więcej. Nie lękajcie się, ale pokładajcie całą waszą nadzieję i ufność we Mnie – teraz, dzisiaj, zawsze. Powróćcie do Mnie, Moje małe dzieci.
http://pelianito.stblogs.com/
Tłumaczyła
Ania ( Terra)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

25 odpowiedzi na „Przesłanie dla Pelianito z 21 stycznia 2013 – „Staną się one (bożki tego świata) jak mgła, którą rozwieje Chwała przychodzącego Syna Bożego.”

 1. Magda pisze:

  MODLITWA UWOLNIENIA

  Panie Jezu Chryste!

  Wyznajemy ze jesteśmy grzesznikami. W swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu nasz, odpuściłeś nam grzechy, i obmyłeś nasze dusze Twoją Najdroższą Krwią!

  Wyznajemy Panie, ze bez Ciebie nic dobrego i zbawiennego nie możemy uczynić!

  Przyzywamy na pomoc Twoja Niepokalana Matkę Maryje, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych.

  Przez ich wstawiennictwo uciekamy sie do Ciebie, Jezu Chryste! Przyjmujemy władzę i moc, których nam udzielasz, aby zwalczać zasadzki szatana i złych duchów.

  Dlatego w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa nakazujemy wam złe duchy, abyście sie oddaliły od nas i poszły do piekła!

  W imię Jezusa Chrystusa duchy pychy i zarozumiałości i nieposłuszeństwa, ODDALCIE SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR!

  W imię Jezusa Chrystusa, duchy nienawiści i przekleństwa,

  W imię Jezusa Chrystusa, duchy meczami, tortur i zabójstwa,

  W imię Jezusa Chrystusa, duchy zazdrości i zawiści,

  W imię Jezusa Chrystusa, duchy pornografii, nieczystości i rozpasania seksualnego,

  W imię Jezusa Chrystusa, duchy gniewu i złości,

  W imię Jezusa Chrystusa, duchy kradzieży i rozboju,

  W imię Jezusa Chrystusa, duchy pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu,

  W imię Jezusa Chrystusa, duchy lenistwa i próżnowania,

  W imię Jezusa Chrystusa, duchy podejrzliwości, uraz i niechęci,

  W imię Jezusa Chrystusa, duchy kłamstwa, oszustwa i obłudy,

  W imię Jezusa Chrystusa, duchy letniości, ospałości i apatii,

  W imię Jezusa Chrystusa, duchy plotkowania, obmowy i oszczerstw,

  W imię Jezusa Chrystusa, duchy podejrzeń, osadów i fałszywych opinii,

  W imię Jezusa Chrystusa, duchy chciwości, bogacenia sie ziemskiego i zaborczości,

  W imię Jezusa Chrystusa, duchy niewiary i braku zaufania,

  W imię Jezusa Chrystusa, duchy niesumienności, niedbalstwa i niewierności,

  W imię Jezusa Chrystusa, duchy mafii, przemocy, gwałtu i wojny,

  W imię Jezusa Chrystusa, duchy fałszywej przyjemności i wygodnictwa,

  W imię Jezusa Chrystusa, duchy chorób i nagłych dolegliwości,

  W imię Jezusa Chrystusa, duchy smutku, zniechęcenia i depresji,

  W imię Jezusa Chrystusa, duchy zabobonów, sekciarstwa i okultyzmu i parapsychologii,

  W imię Jezusa Chrystusa, duchy magii, czarów, wróżenia i uroków,

  W imię Jezusa Chrystusa, duchy zabijania nienarodzonych i eutanazji,

  W imię Jezusa Chrystusa, duchy zapaści duchowej, rozpaczy i myśli samobójczych,

  W imię Jezusa Chrystusa, duchy fałszywej mistyki odwodzące nas od Boga i zbawienia,

  Mocą Jezusa Chrystusa, nakazujemy wam złe duchy, oddalcie sie od naszych rodzin, krewnych, znajomych, przyjaciół i sąsiadów!

  Oddalcie się od granic naszej Ojczyzny, która ma być królestwem Chrystusa i Maryi!

  Oddalcie się od wszystkich narodów ziemi, odkupionych Krwią Jezusa!

  Oddalcie się od naszych braci i sióstr, których obmyła Krew Jezusa i napełniła laska Ducha Świętego na chrzcie świętym!

  Naszą siłą i mocą jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel! Należymy do Niego i jesteśmy dziećmi Ojca niebieskiego!

  Chcemy wypełniać. Ojcze Przedwieczny, Twoja najświętszą wole! Racz zesłać na nas śmierć, aniżeli mielibyśmy obrazić Cię grzechem ciężkim!

  Matko Najświętsza, otul nas płaszczem swojej macierzyńskiej opieki! Chcemy na zawsze należeć do Jezusa i Ciebie!

  Święty Michale Archaniele, bron nas przeciwko atakom szatana!

  Nasi Aniołowie Stróżowie i święci Patronowie, przybywajcie nam z pomocą! Panie nasz i Boże!

  Do Ciebie chcemy należeć w życiu i przy śmierci. Amen.

  (Za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 08.04.1998 r. nr 401/K/98 – do prywatnego odmawiania)

 2. Magda pisze:

  MODLITWA WYZWOLENIA

  Panie Jezu Chryste!

  Uznaje Cie moim Stwórca, Zbawca, Panem i Królem!

  Ty wziąłeś na siebie moje grzechy i umarłeś za nie na krzyżu, a trzeciego dnia zmartwychwstałeś, teraz zaś przekazujesz przebaczenie przez swój Kościół w Sakramencie Pokuty i Pojednania.

  Dziękuję Ci Panie Jezu za to, co uczyniłeś dla mnie i dla całej ludzkości. Swoim posłuszeństwem dla woli Ojca niebieskiego, zwyciężyłeś pysznego szatana i wyzwoliłeś nas z jego niewoli.

  Wysławiam Cię i uwielbiam, o Boże, nieogarniony w swej miłości, dobroci i miłosierdziu. Maryjo Niepokalana, święty Michale Archaniele, mój Aniele Stróżu, wszyscy Aniołowie i Święci, a zwłaszcza nasi Patronowie, dopomóżcie mi w wysławianiu Boga, który mnie kocha, przebacza moje grzechy i daje Siebie na duchowy pokarm dla mej duszy! Przepraszam Cię, Panie Jezu, za tak ospale i ozięble dawanie odpowiedzi na Twoją miłość i za to, ze nie otwieram się w pełni na działanie Ducha Świętego, na przyjęcie Twoich łask, nie korzystam w pełni z władzy i mocy, której mi udzieliłeś do pokonania szatana i złych duchów. Żałuję, Panie, ze wiele razy uległem ich kłamstwu i nie wykonywałem twoich nakazów i przykazań. Przebacz mi, mój Zbawicielu! Chcę odtąd całkowicie należeć do Ciebie, bowiem wszystko mogę w Tobie, Który mnie umacniasz! Wyrzekam sie szatana i jego nieposłuszeństwa, kłamstwa i samowystarczalności. Wyznaję, że bez Ciebie, Panie, nie mogę uczynić nic dobrego. Dlatego licząc na Twe miłosierdzie i na osłonę Twojej najdroższej Krwi, na wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki Maryi i mojej duchowej Matki, na pomoc świętego Michała Archanioła, mego Anioła Stróża, wszystkich Chórów anielskich i wszystkich Świętych, nakazuję ci szatanie:

  Odejdź ode mnie aż na dno piekła i nie wracaj więcej! Odejdź od moich bliskich, (od mego męża, zony, syna, córki, moich dzieci), moich krewnych, sąsiadów, przyjaciół i znajomych!

  JEZUS CHRYSTUS jest moja siłą i mocą! Wierzę w Ciebie, Panie Jezu i chcę zawsze należeć do Ciebie!

  W imię Jezusa rozkazuję wam przeklęte duchy:

  Odejdźcie ode mnie i od moich bliskich! Odejdźcie duchy pychy, nieczystości i zazdrości!

  Mocą Chrystusa nakazuje ci:

  Odejdź ode mnie i od moich bliskich szatanie gniewu, obżarstwa, pijaństwa i lenistwa!

  Idź precz, duchu nienawiści, rozłamów i przemocy! Strącam cie na dno piekła! Należę do mego Zbawcy i Pana Jezusa Chrystusa! ON przelał za mnie swoją Krew, Jego na wieki chcę wysławiać i uwielbiać, i Jemu dziękować!

  Panie Jezu, ulecz wszystkie rany mojej duszy i mojego ciała! Uzdrów rany mego niemowlęctwa i dzieciństwa, rany młodości i wieku dojrzałego.

  O mój Zbawicielu! Chce odtąd używać mego zdrowia i wszystkich moich sił do czynienia dobrze i do zachowania Twoich świętych przykazań. Dziękuję Ci za to, że mnie miłujesz odwieczną miłością, że uzdrawiasz i umacniasz całą moją osobę. Razem z Maryją Niepokalaną, z świętym Michałem Archaniołem, z Aniołami i wszystkimi Świętymi, chcę wysławiać Twoje imię: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

  ( (za zgoda Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 08.04.1998 r. nr 401/K/98 – do prywatnego odmawiania)

 3. Magda pisze:

  MODLITWA O UWOLNIENIE

  Panie, Ty jesteś wielki, Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Ojcem, Ciebie prosimy przez wstawiennictwo i pomoc archaniołów Michała, Rafała i Gabriela, aby nasi bracia i siostry zostali uwolnieni od złego ducha, który uczynił ich niewolnikami.

  Wszyscy świeci, przyjdźcie nam z pomocą.

  Od niepokoju, smutku, obsesji, Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

  Od nienawiści, nierządu, zawiści, Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

  Od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci, Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

  Od wszelkiej myśli o samobójstwie i poronieniu dziecka, Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

  Od popadania w rozwiązłość cielesna, Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

  Od rozbicia rodziny, od wszelkiej zlej przyjaźni, Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

  Od wszelkiej formy czarów, uroków, guseł i od wszelkiego zła ukrytego, Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

  Panie, który powiedziałeś pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję, przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi, uwolnij nas od wszelkiego przekleństwa i spraw, abyśmy cieszyli sie Twoim pokojem.

  Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 4. Magda pisze:

  PROŚBA O POKORĘ

  Święty Michale Archaniele,
  pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm, który nie chce poddać sie Bogu i Jego świętej woli. Wstawiaj sie za mną do PANA, abym zachwycony Bogiem, wołał do Niego w każdej chwili mego życia „Któż jak Bóg”! Amen.

  ( (Za pozwoleniem Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 02.06.1993 r. nr 942/K/93)

 5. AA pisze:

  Jak pięknie przemawia Pan do Pelianito, Matka Boża do Adama-Człowieka, Gospa do widzących z Medjugorje.

  Dla porównania cytaty z najnowszej Marii Irlandki:
  „Moja najukochańsza córko, jak łatwo zagłuszyć Mój Głos przez wrzaski fałszywych proroków, którzy w tym czasie przeniknęli do świata.”
  Czy nie wiecie, że tylko Ja przekazuję Swoje Słowo zaledwie do kilku dusz? Czy nie powiedziałem wam, że Moje Słowa, które teraz wam przekazuję, są ostatnimi w tego rodzaju? Dlaczego więc z niecierpliwością szukacie słów nowo ogłaszających się proroków, którzy twierdzą, że mówią w Moim imieniu? Ich pragnieniem jest szukanie chwały i zwrócenie uwagi. Karmią Moje owce słabą namiastką, pełną słów bez treści
  musicie Mnie teraz słuchać

  A teraz do wszystkich proroków:
  Jak mam wzmocnić Mój głos, abyście Mnie usłyszeli? Czego szukacie? Czy prawdy? Czy sensacji? Czy to poezja – która przypomina wam, jak Moje Słowo powinno zostać spisane na papierze? Dlaczego więc ze wszystkich proroków, którzy twierdzą, że mówią z Mojego upoważnienia, odrzucacie właśnie Mnie w tych orędziach?
  Nadejdzie czas, kiedy będziecie się wstydzić swojego okrucieństwa, waszego gorzkiego odrzucenia Mojego Świętego Słowa, waszej upartej odmowy, zrodzonej w grzechu pychy, aby teraz przyjąć Moje Święte Słowo
  Następnie musicie Mnie błagać, abym was poprowadził i dał wam jasność umysłu

  Musicie, musicie, musicie!!!!
  Musicie!
  Musicie!
  Musicie!

 6. wobroniewiary pisze:

  Prymas Glemp: Wzbudzam żal za tych duchownych, którzy zagubili miłość do ludzi i rozbudowali własne życie prywatne.

  Niech Bóg wybaczy tym, którzy zapominają, że to, co posiadają, jest z Kościoła wzięte i ma Kościołowi służyć – mówił podczas wyznania win Kościoła Prymas Polski kard. Józefa Glemp w dniu 20 maja 2000 r. na Placu Teatralnym w Warszawie.
  „Zróbmy krótki rachunek sumienia w odniesieniu do dobra wspólnego, dziękując Bogu za stan wolności, bez którego wszelkie rozważania o dobru wspólnym nie miałyby sensu…” – przypominamy, ku refleksji, fragmenty wciąż ważnych i aktualnych słów wypowiedzianych blisko 13 lat temu przez Prymasa Glempa:
  Więcej na: http://www.fronda.pl/a/prymas-glemp-wzbudzam-zal-za-tych-duchownych-ktorzy-zagubili-milosc-do-ludzi-i-rozbudowali-wlasne-zycie-prywatne,25660.html

  • wobroniewiary pisze:

   Jak widać wiele osób zwiedzionych ale już nawiązaliśmy kontakt 😉
   Pani/Panie „po co”

   Niech Bóg da łaskę czytania ze zrozumieniem, że to bolesny żart tych co pragną podsycać nienawiść między ludźmi różnych wyznań!!!

  • Admin pisze:

   @4
   Artykuł z podanej przez Ciebie strony został usunięty i całe szczęście.
   Dzięki że dałeś znać o rozsiewaniu tego po necie 🙂

 7. szymon pisze:

  Fajoski ten nasz Tatuś w niebie jest 🙂

  • AA pisze:

   Masz 100% racji 😉
   Właśnie taki jak powinien być.
   Troskliwy, czuły, opiekuńczy, jak trzeba ukarze, ale nie da nam zrobić krzywdy (zwłaszcza wiecznej)
   „Ale, Moje dzieci, jak dobry ojciec, który zawsze pomaga swemu maluchowi podnieść się po każdym upadku, Ja będę blisko was by dać wam więcej niż mieliście przedtem – nieskończenie więcej. Nie lękajcie się, ale pokładajcie całą waszą nadzieję i ufność we Mnie „

 8. uważny czytelnik pisze:

  A mnie uderzyło zdanie „Będziecie teraz świadkami wielu niewyjaśnionych zjawisk zachodzących w przyrodzie, jednak wiedzcie, że te znaki mają na celu zwieść wielu” z ostatniego orędzia Adama- Człowieka . Wiele treści z orędzi odnosi się do przyszłości ale tam jest napisane ” teraz ” .
  Ciekawe co to ma znaczyć . Czytające różne orędzia odnosi się wrażenie że czas już jest bardzo bliski . Ale myślę że nie wolno popadać w marazm i niepewność jutra gdyż dokładnego czasu nie będziemy znać .Podobnie było w czasach pierwszych chrześcijan gdy niektórzy myśleli że Jezus przyjdzie królować na ziemi za ich życia . i wielu chrześcijan żyło przygotowaniem do dnia pańskiego może i zaniedbując obowiązki dnia codziennego. Może to być miesiące może i lata , choć myślę że nie aż dziesięciolecia. Treść orędzi obecnych wizjonerów jest wszędzie podobna : nawrócenie , modlitwa , pokuta , przebaczenie , czy wreszcie przygotowanie do czasów ostatecznych . Jednak myślę że należy być czujnym i w łasce uświęcającej .
  Proponuję przeczytać 1 Tes 5

  • wobroniewiary pisze:

   Przeczytaj wpis Adama-Człowieka jak była mowa o nowennie przed 8 grudnia, Świętem NMP -Anioł pilnie wzywał do jej odmawiania, bo to może być ostatnia taka szansa.

   Od dłuższego czasu te orędzia mówią, że to ….już.
   Ale oczywiście Z.Pokrywka tego nie widzi, zamieszczając te same wpisy ostrzega, że my straszymy a sam …woli zdjęcia muchy na twarzy Obamy udowadniając naukowo, że to władca much 😀

   Sorry, wiem jaki jest Obama, to zły człowiek, ale wyciąganie takich wniosków + lista nazwisk przodków Mieszka I (moje też tam jest i co z tego) upoważnia go do zabierania jedynie słusznego głosu

   • uważny czytelnik pisze:

    A kto to jest Z. Pokrywka bo drugiej treści tego wpisu nie zrozumiałem .

    • Franek pisze:

     Uważny czytelnik coś nieuważny 😀
     Zenobiusz zlikwidował jedno gniazdo os, założył na blogspocie drugie i do pseudoimienia dołożył pseudonaziwsko
     Po wpisie o muchach Obamy ma u mnie od dziś jeszcze inne pseudo Czesio Pokrywka 🙂

     Żeby nie tłumaczyć sto razy wyjaśniam na wstępie, że Czesio to od „włatcy much”
     Poważny wykształcony bloger a takie bzdety wypisuje, że te muchy na twarzy Obamy, bo mu jakaś siadła to jakieś sylfy czy inne demony 😉

    • wobroniewiary pisze:

     Franek – pierwsze i ostatnie ostrzeżenie!
     Chcesz gadać o Czesiu i czesiopodobnych to na ich rewiry proszę

    • uważny czytelnik pisze:

     „Władcy Móch ” nie oglądam może dlatego nie zrozumiałem , ale dzięki za podpowiedź 🙂
     A Zenobiusz to takie bajki wypisuje że szkoda czasu na czytanie tego typu blogów .
     Ja w swoich rozważaniach staram się dotrzeć do prawdy zgodnie z założeniem , że prawda istniała dawno przez tym jak ja się urodziłem , i nie szukać jej tam gdzie się głośno mówi i „tworzy ” niby prawdę ale tam gdzie rozeznaniem i umysłem można ją znaleźć . Nie mówię tylko o prawdzie Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela ale także o zafałszowanej historii i pochodzeniu człowieka .z niby ewolucji .

    • wobroniewiary pisze:

     My też nie oglądamy a przestrzegamy. To demoniczne przekazy z cmentarza, demonów i wszelkich ciemnych moc

     O pokrywce nie gadamy, temat jest dla nas jak to isę mówi „the End”

     Mamy swoje drogowskazy – Pismo Święte, Tradycję, Świętą matkę Kościół i kapłanów katolickich 🙂
     A na nieszczęścia radę bł. Jana Pawła II – Różaniec święty!

  • Franek pisze:

   Właśnie to „teraz” będzie sprawdzianem wizjonera
   „Adam-Człowiek orędzia otrzymuje ponad 20 lat, nigdy się nie spieszył, że już.
   A skoro teraz przekazuje nam pospiech modlitewny to znaczy, że coś w tym jest

  • AA pisze:

   Będziecie teraz świadkami wielu niewyjaśnionych zjawisk zachodzących w przyrodzie, jednak wiedzcie, że te znaki mają na celu zwieść wielu

   Myślę, że to chodzi m.in. o dziwne manifestacje demoniczne typu ufo na Antarktydzie, orbsy u Obamy i sylfy na niebie

   • wobroniewiary pisze:

    Nie wierz w te bzdury.
    Nie ma żadnych sylfów ani orbsów…chyba, że…
    alkoholicy dręczeni przez demona alkoholu też widują białe myszki, to inni mogą widzieć takie stworki

    Owszem ufo to manifestacje demoniczne ale na Boga, żadne chmurki czy odbicia na zdjęciach świecących lampionów czy jakichkolwiek plamek, bombek, i czego tam by nie było 😉

    • AA pisze:

     Nie wierzę, innych przed takimi idiotyzmami ostrzegam, jeśli niezbyt oczywiście, to przepraszam 🙂

 9. Franek pisze:

  Obawiam się że takim bożkiem zostaną wszelkie papierki, pieniądze, krucjatki, przekazy podrzucane dziś do kościołów. U mnie w w mieście tez już sekciarze działają:(
  Ale wiecie co?
  Zajrzałem na stronę dzieckonmp, tam trwa straszna walka kolejnych przeciwników z tymi co ślepo wierzą orędziom Marii z Irlandii

  Komentarz jakiegoś smala rozłożył mnie na łopatki. Krótki a zawiera w sobie to, co chciałem tryle razy wyłożyć, ale brakowało mi takich słów.
  Przeczytajcie sami.

  Smal powiedział/a
  25 Styczeń 2013 @ 16:45

  Oj mylisz się i to bardzo. Jestem zwolennikiem Medjugorje, tam wszystko jest jasne mimo krytyki nawet wielu księży. Widzący mieli badania, nie ukrywają się, a w miejscu objawień są odprawiane msze święte. Nawet jak Kościół powie, że orędzia w Medjugorje są nieprawdziwe to jest coś co zostanie tam na zawsze. Droga na Podbrdo usłana stacjami Różańca a nie krucjat. Droga na Kriżevac ze stacjami Drogi Krzyżowej ogromny plac z tyłu kościoła z tysiącami wiernych na różańcu, na adoracji i na mszy świętej. Zostanie kościół św. Jakuba z tabernakulum a w nim Jezus
  Co pozostanie z Marii?
  Świstki papierów z zadrukowanymi treściami
  Przemyśl to zanim zaczniesz obrażać wszystkich po kolei, bo nie myślą tak jak ty

  Co zostanie po fałszywych wizjonerach, nic!
  A w przypadku Medjugorje to jest kościół msza święta, tabernakulum i Pan Jezus. jakie to proste i ważne.

  • Sebro pisze:

   Gościu ma plusa jak stąd do Medjugorie 🙂
   Dobrze, że się ludzie budzą. Mery przekombinowała i tyle. 2012rok sie skończył a tu wtopa i teraz musi krzyczeć by ją słyszano. Ale coraz więcej ludzi właśnie zaczyna słyszeć i widzieć co ona próbuje „przesłać” między wierszami.

   • wobroniewiary pisze:

    Argumeny piękne, nawet dla przeciwników Medziugorja
    Tam zawsze będzie kościół, Różaniec, tabernakulum, Pan Jezus , ofiara mszy świętej tysiące pielgrzymów do Maryi i Jej Syna!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s