Antyparuzja.info – Maria z Irlandii to Fałszywy Prorok czerpiący z Kościoła Wolnych Chrześcijan, Świadków Jehowy i teorii ewangelickich (New Age) .

Wczoraj zawitał do nas na stronę Człowiek Kościoła piszący pod nickiem „antyparuzja.info”, znawca sekt i protestantyzmu.  Za jeden dzień dostarczył nam tak dużo informacji, że postanowiliśmy zgromadzić je w jednym miejscu. Tu zamieszczamy jedynie najważniejsze fragmenty i do pobrania cały plik ze wszystkimi wypowiedziami.

                                                         Wybrane fragmenty:
Ewangelickie i jehowickie teorie o porwaniu Kościoła w czasie wielkiego ucisku. Nie czytaliście tego?
a) Czilijski ksiądz Emmanuel Lacunza napisał książkę zatytułowaną „Przyjście Mesjasza w chwale i Majestacie”, a na jej kartach nauczał nowej interpretacji, że Chrystus powróci nie raz, ale dwa razy, i że w pierwszej fazie swego powrotu pochwyci swój Kosciół. tak aby mógł on uniknąć królowania przyszłego Antychrysta. W celu uniknięcia jakiegokolwiek cienia katolicyzmu, Lacunza wydał swą książkę pod przybranym imieniem Rabbi Ben Ezra !! rzekomo nawróconego Żyda. Książka Lacunzy znalazła się w bibliotece Arcybiskupa
Canterbury i tam, w 1826 roku, Dr Maitland bibliotekarz Arcybiskupa trafił na nią i przeczytał. Krótko po tym zaczął on wydawać serię broszur zawierających jezuicki, futurystyczny punkt widzenia na proroctwa. Idee te szybko znalazły akceptację w Anglo-Katolickim Rytualnym ruchu w Narodowym Kościele Anglii i wkrótce skaziły samo serce protestantyzmu.
b) Doktryna o Skrytym Porwaniu weszła w tym samym czasie przez drugie drzwi, poprzez służbę jednej osoby – Edwarda Irwinga, założyciela tzw. Katolickiego Kościoła Apostolskiego. To właśnie w londyńskim kościele Irwinga w 1830, młoda dziewczyna Margaret McDonald wypowiedziała ekstatyczne proroctwo, w którym twierdziła, że nadejście Pańskie będzie specjalnym, skrytym w celu porwania oczekujących Jego powrotu….

To instrukcja WOLNEGO KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN: Gdzieś około początku Wielkiego Ucisku nastąpi porwanie Kościoła i Wesele Baranka. Pan Jezus przyjdzie na obłoki (nie na ziemię) i zabierze nas do siebie, na ucztę weselną. (1 Tes. 4;13-18 i Obj. 19;1-9). Dopiero kiedy 7 lat wielkiego ucisku dobiegnie końca, Pan Jezus przyjdzie powtórnie w niewyobrażalnej chwale i potędze na ziemię i zaprowadzi porządek. Szatan zostanie spętany na 1000 lat, po czym zostanie wypuszczony, odbędzie się ostateczna bitwa, szatan będzie pokonany, nastąpi sąd ostateczny, wszyscy, którzy nie uwierzyli w Pana Jezusa zostaną osądzeni i wraz z szatanem wrzuceni do jeziora ognistego. Na koniec cała skażona grzechem ziemia zostanie zniszczona i Bóg stworzy nowy wszechświat w którym będziemy już na zawsze żyć z naszym Panem”
Zbieżność, czy celowa manipulacja?
KATOLICY NIE DAJCIE SIĘ ZWIEŚĆ!

Kolejne wypociny wolnych chrześcijan.
16. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. 17. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem.
Tu mamy już więcej szczegółów. Zabrzmi trąba Boża – najpierw zstępuje Pan, ale nie na ziemię, jak zwykło się uważać ale na obłoki i zmartwychwstaną chrześcijanie. Potem pozostali żywi wierzący, wraz ze zmartwychwstałymi zostaną porwani w powietrze, naprzeciw Pana. To porwanie na obłoki nazywamy pochwyceniem gdyż słowo to pochodzi z łacińskiego słowa harpazo “pochwyceni, porwani” w tym tekście. Porównaj też opis zmartwychwstania wierzących z listu do Koryntian :
1 Kor 15:20-23
KATOLICY CZY NIE WIDZICIE, ŻE WAS ROBIĄ W KONIA!
UNA SANCTA CATHOLICA ET APOSTOLICA ECCLESIAE!

JAK TO PRZECZYTACIE, CO PISZE JONATAN DUNKEL, (ADWENTYSTA DNIA SIÓDMEGO) TO BĘDZIECIE WIEDZIEĆ, CO WYMYŚLI JESZCZE MARIA Z IRLANDII:
Odznaczajcie sobie punkt po punkcie, a zobaczycie czym ona zwodzi:

“Zacytujmy tekst na jaki najczęściej powołują się zwolennicy teorii o sekretnym i niewidzialnym pochwyceniu chrześcijan przez Chrystusa.
“Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.” (1Tes.4:15-17).
Czy opis ten zawiera coś sekretnego i niewidzialnego? Przeciwnie. Mówi, że Chrystus “na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba”, że wtedy “powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie”, że wtedy zabrani zostaną do nieba ci, którzy żywo doczekali przyjścia Pana. “Głos” archanioła, dźwięk “trąby Bożej”, zmartwychwstanie sprawiedliwych, zabranie wszystkich zbawionych na spotkanie z Chrystusem, nie implikują niczego sekretnego, ani niewidzialnego.
1. Przy powrocie Jezusa “ujrzy Go wszelkie oko” (Ap.1:7). Nie będzie to sekretne przyjście, widoczne tylko przez niektórych. Ujrzą Go nawet niewierzący (Ap.1:7). Nie będzie to duchowe przyjście, skoro “ujrzymy Go takim, jakim jest” (1J.3:2).
2 Chrystus “przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi” (Mt.16:27), prowadząc z sobą niezliczone zastępy niebieskie (Ap.19:11-16; 2Tes.1:7).
3 Nastąpi wówczas zmartwychwstanie sprawiedliwych (1Kor.15:52), którzy na odgłos trąby (Mt.24:31) zostaną przemienieni (1Kor.15:53).
4 W dzień powtórnego przyjścia Chrystusa “biadać będą wszystkie plemiona ziemi” (Mt.24:30). Niesprawiedliwi wołać będą “do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie” (Ap.6:16; 2Tes.1:7-10).
5 “Pan Jezus zgładzi tchnieniem ust swoich i wniwecz obróci samym objawieniem swego przyjścia” antychrysta (2Tes.2:8).
6. Przyjście Jezusa będzie niespodziewane dla tych, którzy nie oczekują Jego powrotu (2P.3:10; 1Tes.5:2-4). Czy jednak będzie niewidzialne? Aniołowie Boży powiedzieli uczniom Jezusa: “Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz.10:11). Skoro Jezus przyjdzie “tak samo”, jak widzieli Go uczniowie odchodzącego do nieba, to znaczy, że Jego przyjście po nas będzie widzialne, a nie sekretne.
Dołóżcie do tego “odmawiajcie Różaniec i Koronkę” a orędzie do świata jest gotowe!!!
CZUWAJCIE!

JEJ STRATEGIA POLEGA NA WPROWADZENIU NAUKI LUTRA, KALWINA DO UMYSŁÓW KATOLIKÓW POWOŁUJĄC SIĘ NA NADCHODZĄCE OSTRZEŻENIE, BY USPIĆ CZUJNOŚĆ. A CELEM ATAKU JEST POLSKA, BO STAD WYCHODZI ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA DLA INNYCH NARODÓW.

DWANAŚCIE NARODÓW JEST JUŻ PRAKTYCZNIE PRZEZ NICH PRZYGOTOWANYCH JAKO STRATEGIA DO DZIAŁANIA. NA TEREN POLSKI STERUJE CENTRALA Z NIEMIEC, BO TAM SĄ POLACY, KTÓRZY AGITUJĄ W POLSCE I ZAKŁADAJĄ STRUKTURY

Skażenie protestantyzmem i nauką ŚJ jest uderzające i na tej zasadzie jak International prayer group ma Funkcjonować Armia Boga!
Protestanckie myślenie przejawia się w modlitwach do Maryi: Ona pisze: „Módl się także, aby opiekowali się swoim stadem Zgodnie z prawdziwymi naukami Kościoła Katolickiego. O Najświętsza Boża Matko, daj nam, Twojej Reszcie Kościoła na ziemi, Dar przywództwa, tak abyśmy mogli pomóc prowadzić dusze w kierunku Królestwa Twojego Syna. (38) DAR PRZYWÓDZTWA! CZY MARYJA WYPRASZAĆ MA DAR PRZYWÓDZTWA?
ZAŚLEPIENIE WYZNAWCÓW POLEGA NA TYM, ŻE W ZAFASCYNOWANIU SZCZEGÓŁAMI NOWEGO RAJU, PROPOZYCJĄ WEJŚCIA DO NIEGO, ZUPEŁNIE ZAPOMNIELI, CO JEST KATOLCKIE, A CO PROTESTANCKIE.
TO WSZYSTKO, CO TA APOSTATKA PISZE, MOŻNA PRZECZYTAĆ W KSIĄŻCE ŚJ: „Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi”.
TERAZ BĘDZIE URABIAĆ UMYSŁY O RAJU I ROZDZIELAĆ FUNKCJE.
ONI SĄ DUCHOWYMI NISZCZYCIELAMI – I TAK ŁATWO NIE PODDADZĄ SIĘ (NIE TYLKO ZE WZGLĘDU NA HONOR!)
JEJ PISMA TŁUMACZONE SĄ SZYBKO I BYLE JAK, ABY NIE BYŁO CZASU NA ZASTANOWIENIE SIĘ NAD TREŚCIĄ – TO TYPOWE ZJAWISKO PROPAGANDOWE!

W POJEDYNCZYCH egzemplarzach jej pism tego przeciętny KATOLIK nie wychwyci, ale jak przeczyta się całość to zatrważające jaka V-KOLUMNA ROŚNIE! O ZGROZO!

POLACY – KRUCJATA, KRUCJATA, KRUCJATA! JASNA GÓRA – gdzie jest prawdziwa wolność dzieci tego narodu!
TAK CHCECIE BRONIĆ WASZEJ WIARY, SPRZEDAJĄC SIĘ ZA OBIETNICE RAJU NA ZIEMI? CZY KTOŚ MA JAKIEŚ WĄTPLIWOŚCI. POLACY. RÓŻANIEC, RÓŻANIEC RÓŻANIEC WSZEDZIE W DOMU, W PRACY NA ULICY.

MARII Z IRLANDII Z TRUDEM PRZYCHODZĄ DO PISANIA PRZEZ “PROWADZĄCĄ” REKĘ SŁOWA TAKIE JAK NIEPOKALANA, PRZENAJŚWIĘTSZY, NAJŚWIĘTSZE! JAKO NAWRÓCONA Z GNOZY NA KOLEJNĄ GNOZĘ NNIKOLAITÓW (Ap) ICH PO PROSTU NIE ZNA!
JESLI W KOŚCIOŁACH RZYMSKO KATOLICKICH DOKONUJĄ SIĘ PROFANACJE PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM, TO NIE ZDZIWI MNIE NAWET FAKT, GDYBY STWIERDZIŁA, ŻE JEJ PISMA SĄ DYKTOWANE PRZED TABERNAKULUM. DYM SZATANA JEST ZWODNICZY!!!
MARYJO, NA TWOJE RĘCE SKŁADAMY NASZE WYZNANIE WIARY. Nazywamy się KATOLIKAMI dla­tego, że jesteśmy ochrzczeni i wierzymy w to wszystko, co Bóg objawił, a przez Kościół katolicki do wierzenia podaje.

WE WSZYSTKICH SEKTACH GNOSTYCKICH STOSOWANO I JAK WIDAĆ STOSUJE SIĘ DO DZIŚ CODZIENNE ODNOWIENIE INICJACJI I CHRZTU. INSTRUKCJA CHRZTU jako SPHRAGIS MÓWI O CODZIENNYM ODNAWIANIU PIECZĘCI BOGA!

DLA GNOSTYKÓW WSZYSTKIE MODLITWY MOŻNA ROZŁOŻYĆ W CZASIE, ALE MODLITWĘ PIECZĘCI (33) TRZEBA ODMÓWIĆ CODZIENNIE.

Com napisał napisałem. A resztę pozostawiam Wam do przemyśleń i do modlitwy
JEZUS JEST MOIM PANEM!

Pobierz całość: ANTYPARUZJA INFO o Fałszywym Proroku

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

54 odpowiedzi na „Antyparuzja.info – Maria z Irlandii to Fałszywy Prorok czerpiący z Kościoła Wolnych Chrześcijan, Świadków Jehowy i teorii ewangelickich (New Age) .

 1. Małgosia pisze:

  Ależ wam dziękuję

 2. Tuptusia pisze:

  Witam.
  Dawno mnie tu nie było; kilka tygodni jak zachorowałam, czuję się lepiej ale choroba jest przewlekła więc nie wiem kiedy będzie dobrze.
  Poza tym komputer był w naprawie i nie wiadomo co się dzieje z internetem jest tak wolny że w dzień nie udało mi się go otworzyć dlatego teraz piszę, od rana pewnie znowu będzie nieosiągalny.

  Brakowało mi zamieszczania modlitw i informacji o świętach i świętych.

  BARDZO PROSZĘ POMÓDLCIE SIĘ O MOJE ZDROWIE !

  • wobroniewiary pisze:

   Tuptusiu teraz trwa Nowenna do św. Judy Tadeusza. Dołączam Ciebie do modlitw.

   DZIEŃ PIĄTY (23.10)
   Św. Judo Tadeuszu, przez pamięć Męki i Śmierci Chrystusa Pana, przez trwogę i ból, które przeszywały serce Twoje, uproś mi u Boga łaskę mężnego dźwigania krzyża, jaki opatrzność Boża na mnie wkłada. Niech go przyjmę z rąk Bożych, jeśli nie z radością, jak Ty i święci to czynili, to przynajmniej z cichym poddaniem się woli Bożej, w duchu ofiary za grzechy swoje.
   O św. Apostole, świadku życia i śmierci Jezusa Chrystusa, przywodzę Ci na pamięć ową słodycz, którą serce Twoje odczuwało kiedy Chrystus, Twój Mistrz ukochany, uczył Ciebie i innych apostołów św. modlitwy „Ojcze nasz”.
   Proszę Cię, wyjednaj mi tę łaskę, ażebym Boskiemu Twemu nauczycielowi zawsze w jak największej stałości służył, aż do końca życia mego. Amen.
   Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

   http://gloria.tv/?media=350219

 3. wobroniewiary pisze:

  @antyparuzja
  Piszesz: DAR PRZYWÓDZTWA! CZY MARYJA WYPRASZAĆ MA DAR PRZYWÓDZTWA?

  Z maila jakiego mamy, wynika, że wyznawcom MBM zależy na przywództwie. Osoba, która do nas napisała, twierdzi, że jesteśmy źli i pełni jadu, bo zazdroscimy im, że będą królować tzn. rządzić razem z Chrystusem i „każdy tam będzie Panem” co prawda nie teraz, bo teraz jeszcze jest Papież, ale jak już go zabraknie i „nastanie nowe królestwo”

  Dla nas to zatrważające!
  Wszyscy równi z Jezusem, rządzą w bezkrólewiu mają rangi szarże i tak dalej.
  I jeszcze nas chcą do tego przekonywać na zasadzie, że im zazdrościmy!

 4. wobroniewiary pisze:

  Od rana trwa naukowa konferencja dotycząca katastrofy smoleńskiej. Na sali komplet. Wśród uczestników rodziny, naukowcy, dziennikarze, członkowie parlamentarnego zespołu z Antonim Macierewiczem.

  Z przedstawicieli mediów na razie widzę, że jest tylko „Nasz Dziennik”, wPolityce.pl, „Gość Niedzielny” i oczywiście Niezalezna.pl oraz „Gazeta Polska”.

  Być może są inni, ale nie rozpoznaje, bo prezentacje na ekranie i łączenia za pomocą skype odbywają się w zaciemnionej sali. Po wysłuchaniu zaledwie kilku referatów, profesorów m.in Witakowskiego, Szuladzińskiego, Berczyńskiego, Obrembskiego, jako pierwsza ciśnie się uwaga, że zaprezentowane badania, i przeprowadzone analizy budzą ogromny respekt.

  Mimo skąpego materiału dowodowego, naukowcy dokonali wielkiej pracy. Zestawiając rozproszone dane potrafili pokazać przekonujący materiał, który obnaża kłamstwo raportów MAK i raportu Millera. Ta ciężka praca daje w efekcie potężny zestaw argumentów, by móc powiedzieć że samolot TU 154 10 kwietnia 2010 rozleciał się w powietrzu. Tylko powściągliwość i skromność naukowców, a także ich profesjonalizm, sprawiają, że swoje konkluzje nazywają ciągle hipotezami, zaznaczając, że nadal nie możemy mieć 100% pewności.

  Pokazane materiały są jednak wystarczająco przekonujące, że każdy, kto posługuje się logiką, nie może wyciągnąć innych wniosków. Drobiazgowe analizy, żmudna praca i imponujący poziom kompetencji przywracają polskiej nauce dobre imię. Ale nie wszystkim naukowcom. Wielkim oskarżeniem polskich instytucji naukowych jest nieobecność na konferencji reprezentantów najwalniejszych polskich uczelni zajmujących się lotnictwem. Podobno wysłane przez organizatorów zaproszenia do wszystkich polskich uczelni technicznych pozostały bez odpowiedzi.

  Ta mapa strachu polskiej nauki jest bardzo wymowna. Kiedyś gdy katastrofa zostanie wyjaśniona zlekceważenie przez naukowców dzisiejszej konferencji będzie powodem hańby. A wobec tych inżynierów, którzy podpisali się pod raportem Millera, materiały z tej konferencji będą pewnie dowodami w procesie o poświadczenie nieprawdy w państwowym dokumencie dotyczącym śmierci prezydenta RP. Osobną olbrzymią pracę musimy wykonać my dziennikarze, ale też politolodzy socjolodzy. Będzie trzeba opisać i zbadać jak produkowano, kolportowano i upowszechniano ordynarne smoleńskie kłamstwo.

  Jan Pospieszalski • niezalezna.pl
  http://wzzw.wordpress.com/2012/10/22/naukowcy-obnazaja-klamstwo-smolenskie/

 5. BARBARA MARIA pisze:

  ZASTANAWIAM SIĘ CO JEST POWODEM TEGO,ŻE LUDZIE CZYTAJĄ I PRZYJMUJĄ PAPLANINĘ MBM , A NIE CZYTAJĄ I NIE PRZYJMUJĄ PISM ŚW. JANA OD KRZYŻA,
  ŚW. TERESY Z AVILA. NIE CZYTAJĄ ŻYWOTÓW ŚWIĘTYCH I NIE CHCĄ NAŚLADOWAĆ ICH.
  NIE CZYTAJĄ ENCYKLIK NASZEGO PAPIEŻA JANA PAWŁA II, NIE WSŁUCHUJĄ SIĘ W SŁOWA OBECNEGO PAPIEŻA. TO ONI WYZNACZAJĄ NAM DROGĘ DO BOGA, A NIE MBM.
  ONI NIOSĄ NAM POKÓJ I MIŁOŚĆ, A MBM STRACH I NIENAWIŚĆ. PRZECIEŻ GOŁYM OKIEM
  WIDAĆ CO OD KOGO POCHODZI.

  • wobroniewiary pisze:

   to moja prywatna odpowiedź i moje prywatne zdanie.
   Myślę, że winny jest szatan ale jesteśmy w okresie zapowiedzianym przez Niebo, w okresie kryzysu wiary (Fatima) w okresie lubowania się przez chrześcijan w herezjach (św. Brygida Szwedzka) w okresie tuż przed nadejsciem Nowej Wiosny Kościoła, tego właśnie będzie dotyczyć nowy wpis, który za chwilę się ukaże, konferencja śp. już ks. Stefano Gobbiego i III tajemnicy Fatimskiej, a tam wszystko pięknie i prosto wyjaśnione na podstawie Pisma Świętego, zatwierdzonych objawień, Listów Apostolskich błogosławionego już Jana Pawła II.

   I za to mają nas w nienawiści, bo ukazujemy prawdę – katolicką prawdę! Gdzie rządzi i króluje jedynie Jezus Chrystus a nie ludzie na różnych poziomach 12 narodów

   • Admin pisze:

    @młody
    „Nikogo nie zamierzam przepraszać ponieważ zarówno ten blog jaki blog nmp narobił zamieszania w umysłach ludzi i zwodzi”

    Proszę o przykład zwodzenia na naszym blogu, poza oczywiście cytatami z „orędzi” Mery.

   • Magdalena-Zofia pisze:

    A ja już chciałam napisać, że jeżeli to ten @Młody, o którym myślę, to z pewnością nie przeprosi 🙂 Teraz już wiem, to ten sam 🙂

   • Admin pisze:

    @młody
    Czekam na konkretny przykład „zwodzenia” który wpis jest nie zgodny z nauczaniem Kościoła.

   • Admin pisze:

    @młody
    pycha1 – publikuje „orędzia” Mery
    pycha2 – ukazuje zamieszczane w nich herezje
    ocena należy do Ciebie, oceniłeś napisałeś, ja Ci już dziękuję za udział na naszym blogu. Tym bardziej że dostaliśmy na e-maila Twoje komentarze nt. księży na wiadomym blogu.

   • Tadeusz z Podkarpacia pisze:

    @ młody
    Nie ma drugiego od ciebie bardziej pysznego.
    Twoje zdanie na temat księży, zbawienia innych i sytuacji w kościele jest porażające.
    Musisz brylować i pisać, bo jesteś uzależniony a tam cię mają dość to przyszedłeś tu rozrabiać.
    To mój jedyny do ciebie odzew z dobrą radą leczenie odwykowe od wszelkich forów religijnych
    Na żadną odpowiedź ode mnie już nie licz.
    Z takimi jak ty się nie dyskutuje. Wcale!

    • borówka pisze:

     Po raz pierwszy się nie zgodzę, że tam mają go dość. To jest nagrane i nie tyle z góry co z dołu 😀
     Czytałes wczoraj na dznmp jego ataki na księdza typu „won z Kościoła” niech wywala itp. a dznmp edytowało go jako najbardziej święty miłujące kosciół nawet jak ten napisał, że neo jest be w odrażających słowach, to dznmp pisał a ja pozwolę sobie mieć inne zdanie. no cud, miód, malina – sama słodycz.
     Potem dznmp pisze, że u niego prowadzi się kulturalne dysputy i każe mu iść do obrońców jadu i nienawiści.
     Czy ich głupota jest aż tak ślepa, że myślą, że inni tego nie widzą, a młody dziś się tu zjawia i jazda na nas WOWIT-ów.
     Brawo za edycję jakichkolwiek liter „młodego”.
     Nie trzeba nam tu diabelskich treści

    • Magdalena-Zofia pisze:

     Ich zachowanie, to nawet na poziomie gimnazjum nie jest, a tak o nas pisał @młody. Żenujące są ich metody. Już któryś raz kopią dołki i sami w nie wpadają – masochiści.

   • Magdalena-Zofia pisze:

    Rzecz w tym @Młody, że właśnie o te treści chodzi. Piszesz, że to „kwestia dokładnego ich przestudiowania” – tak zgadza się, właśnie przestudiowali je katoliccy teologowie, księża i wykazali błędy i niezgodności z nauką KK – z Pismem Świętym – nie świeccy, nie laicy, tylko KSIĘŻA TEOLOGOWIE. Ale co niektórzy, uważają się za mądrzejszych od owych duchownych i nie dość, że nie przyjmują tych prawd do wiadomości, to jeszcze drwią z księży i Ich lekceważą. Nie rozumieją, że drwiny te, nie tylko odnoszą się personalnie do Tych duchownych, ale są kpią z Prawd Wiary. Kierując się chęcią sławy, rozgłosu, zysków, propagują te herezje, drukują i kolportują, zasłaniając się „posłuszeństwem”, jak już „orędzia” te będą zatwierdzone przez KK. Oni wpierają swoim czytelnikom, że w ogóle Kościół się nimi zajmie, podczas gdy nikt, nie ma takiej pewności – czy to nie jest tupet ?

    • wobroniewiary pisze:

     Magdaleno nie tłumacz to w tym przypadku nie ma komu tłumaczyć, to człowiek ustawiony do rozróby u nas.
     Nie ma z kim i o czym dyskutować. To Tomasz pod innym nickiem. Dziękujcie Bogu, że nie czytacie jego spamu na nasz i Czytelników temat.

     Słownictwo przerażające, opinia o nas z samego dołu – jeden przerażający skowyt a na koniec po tonach jadu nawoływanie do jedności z dznmp w imię wspólnej miłości Boga.
     Zero dyskusji, bo z diabłem się nie dyskutuje.
     Ustawka im się nie udała.
     Treści nie przemycono ani jego ani Kamili ani 5-ciu innych wielbicieli Mery.

     Skupmy się na dyskusjach o wierze z tymi, którzy jej szukają i którzy naprawdę kochają Boga a nie siebie i swoje pyszne ja

   • Magdalena-Zofia pisze:

    „Obawiam się że nasz młody@ nie jest wcale taki “młody “,
    a wykonuje zadanie ,wg.nowej koncepcji.jeśli nie,mogę się mylić,”

    – „nowa koncepcja” nie wypaliła, zadania, nie udało się wykonać 🙂
    Nie byłabym taka pewna, czy „tam” mają @młodego dość.

   • Magdalena-Zofia pisze:

    A ja zawsze miałam przypuszczenia, że za nickiem @młody, ukrywa się Admin „dznmp”, a tu proszę – @Tomasz 🙂

 6. Ryba pisze:

  Najnowsze orędzie MBM mówi (…) edycja
  Matka Zbawienia

  • borówka pisze:

   I nie zastanawiają ciebie te słowa?

   „Łaski udzielane tym, którzy przyjmują Jego Ciało i Krew, zawierają także tę łaskę uwolnienia od Czyśćca, Mój Syn zabierze was w godzinie śmierci w Swoje Ramiona, z daleka od ogni Czyśćcowych.

   Mój Syn cierpiał niezwykle, aby ofiarować światu ten wielki Dar, ten paszport do Nieba. Nie odrzucajcie go. Nie wystawiajcie Jego hojności na próbę. Nie umniejszajcie Mocy Hostii Najświętszej.
   Proszę, odmawiajcie tę Krucjatę Modlitwy (81) O Dar Komunii Świętej”

   Komunia paszportem…. krucjatka o dar Komunii Świętej….

  • wobroniewiary pisze:

   skąd wziełaś to „orędzie”?
   na stronach z „oręndziamy” tego jeszcze nie ma

  • Tadeusz z Podkarpacia pisze:

   To zdanie też jest „kwintesencją nauki katolickiej”!

   Łaski udzielane tym, którzy przyjmują Jego Ciało i Krew, zawierają także tę łaskę uwolnienia od Czyśćca, Mój Syn zabierze was w godzinie śmierci w Swoje Ramiona, z daleka od ogni Czyśćcowych

   Przyjmujesz Komunię Św., dla nich symbol – nie masz czyśca! Będziesz z dala od czyśćca od razu święty pójdziesz do Nieba
   Paranoja

  • Admin pisze:

   Kolejny przykład herezji Mery, czy propagatorzy tych „orędzi” nigdy nie zrozumieją co rozsiewają?

   • Magdalena-Zofia pisze:

    Głupcami chyba nie są, więc robią to z premedytacją i przy pełnej świadomości swoich czynów – smutne 😦 ale jak inaczej, takie działanie wytłumaczyć ?

    • Tadeusz z Podkarpacia pisze:

     Tu tylko wywiad z psychologiem, a potem rozmowa z egzorcystą może dać właściwą odpowiedź.
     Wszystko inne to tylko gdybania i przypuszczenia.
     Być może mamy do czynienia z urażoną ambicją, urazami z dzieciństwa, skutkującymi w uzależnieniach, w chęci bycia na wierzchu, może też być mania przeświadczenia o wybraństwie i przeznaczeniu a może być to zwykły cynizm podparty żądzą sławy i bogactwa, gdy stoją za tym pieniądze, sprzedaż pieczęci, zbiórki na billboardy i inne planowane lub skryte inwestycje finansowe.
     Może to być też choroba tzw. dwubiegunówka, raz załamanie nerwowe, depresja (chęć zamykania bloga, publiczne rachunki sumienia, spowiedzi żale i modlitwy) a innym razem mania wielkości, ja was zawiozę, ja zorganizuję akcję billboard, ja zamieszczę pierwszy orędzia, inne informacje wiadomym sobie sposobem zdobyte.
     Gdy dodać do tego sferę religijną to wszystko może być do kupy, choroba i depresja lub silne zniewolenie i opresja demoniczna.
     Trudno stawiać diagnozę na odległość.
     Mam swoje zdanie, ale zostawiam je dla siebie 😉

    • Niezapominajka pisze:

     Tadeusz mądrze piszesz. Ale może nie wiesz, jakie słownictwo ma młody
     To dosłownie taki „Mietek żul” jeśli nie wiesz o czym piszę to wpisz Mietek żul w gogle.

  • Magdalena-Zofia pisze:

   OSIEMDZIESIĄTA PIERWSZA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Chyba będą musieli zrezygnować z pracy, przestać zajmować się rodziną – czytaj służyć drugiemu człowiekowi, o Różańcu i Koronce, już nie wspomnę. A w Liście Św. Jakuba czytamy:
   (Jk 2) „Wiara bez uczynków jest martwa.
   Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: „Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!” – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? (…) Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz – lecz także i złe duchy wierzą i drżą.
   Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? (…)

   O paszportach do nieba już nie wspomnę.

  • antyparuzja.info pisze:

   TEKST POMIMO WIELU WYSIŁKÓW NIE JEST ZGODNY Z NAUKĄ KK. „Teologowie” manipulatorzy słabo znają KK:
   „Msza Święta, która uświęca Prawdziwe Ciało Mojego Syna ku czci Mojego Ojca, niesie ze sobą także wielkie przywileje.” — MSZA ŚWIĘTA NIE UŚWIĘCA CIAŁA CHRYSTUSA!!!! TO MY JESTEŚMY UŚWIĘCENI PRZEZ TO CIAŁO!!!!

   „Moje dziecko, Hostia, którą widzisz na Moim czole, jest symbolem, który ma wykazać wszystkim Bożym Dzieciom prawdziwą Obecność Mojego Syna w Najświętszej Eucharystii.” — HOSTIA NA CZOLE MARYI????? TO NIC INNEGO JAK BINDI ZNAKI, KTÓRE KOBIETY NOSZĄ NA CZOŁACH W HINDUIZMIE. ZNAK NA CZOLE I BESTIA– CZY TO COŚ NIE MÓWI? TO OZNACZA ŻE KTOŚ JEST NIEWOLNIKIEM BOGA LUB JAKIEGOŚ BÓSTWA. TO MOŻE oznaczać czysty prozelityzm

   • borówka pisze:

    czyli co? oprócz protestantyzmu jeszcze i hinduzim
    religioznawcy wszystkich krajów łączcie się i zróbcie nową religię ze znakiem bestii w ręce (pieczęć) i na czole (bindi)?

  • antyparuzja.info pisze:

   O Hostio Niebiańska,
   napełnij moje ciało pokarmem,
   którego ono potrzebuje.
   Napełnij moją duszę Boską Obecnością
   Jezusa Chrystusa.
   Udziel mi łask, aby wypełnić Świętą Wolę Boga.
   Napełnij mnie pokojem i ciszą

   KATOLICY, PRZEMYŚLCIE, CO TO ZNACZY W TYM WYDANIU
   HOSTIA NIEBIAŃSKA!!!!
   HOSTIA MA NAPEŁNIĆ POKARMEM, CZY JEST POKARMEM?
   HOSTIA JEST DLA CIAŁA, CZY DLA DUSZY?
   TAKIE TEORIE ZMIERZAJĄ WŁASNIE DO NIEŚMIERTELNOŚCI CIAŁ.

 7. wobroniewiary pisze:

  Hostia, którą widzisz na Moim czole, jest symbolem
  NA CZOLE???
  SYMBOLEM???

  PANIE BOŻE PRZEBACZ!

  • wobroniewiary pisze:

   Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek
   NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT TO CIAŁO I KREW PANA JEZUSA a nie żaden symbol i żadne czoło!!!!

   • Patriota i katolik pisze:

    Znak bestii do ręki był – pieczęć
    Teraz jest znak na czole, perfidnie nazwany symbolem Eucharystii!

    A głupi niedoczytany katolik to przyjmie i pokłon odda.

 8. Tadeusz z Podkarpacia pisze:

  Dziś się ślubuje na wierność demokracji, nie wiedzieliście?

  Wierność demokracji? Nie ślubujesz – nie studiujesz
  Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku nie przyjęła w poczet studentów osoby, która zdała egzamin wstępny, ale odmówiła ślubowania wierności m.in. ideałom humanizmu i demokracji – informuje „Rzeczpospolita”.
  Grzegorz Gilewicz mówi, że jest zwolennikiem monarchii konstytucyjnej i podpisanie takiego dokumentu naruszałoby jego prawo do wolności sumienia.
  Powołując się na konstytucję, prosił władze ASP, by mógł ślubować z pominięciem wątpliwego zapisu. Ale uczenia się na to nie zgodziła.

 9. borówka pisze:

  Niespodzianka, ale czy na pewno to niespodzianka?
  Młody skłócony z blogiem z którego odszedł, po nieudanej akcji tutaj, wrócił
  i już pracuje dalej na dznmp

  „młody powiedział/a
  23/10/2012 @ 3:15 pm

  Niestety ludzie łatwo wpadają ….”

  • Magdalena-Zofia pisze:

   Niech zagląda tu częściej, może coś w sercu jednak zostanie:
   „(…) Jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. ” (J 12, 24-26)

 10. Ewa DM pisze:

  Nie chciałabym, aby mój komentarz został odebrany jako uwiarygodnienie przekazów z Irlandii, bo nie mam do tego ani prawa, ani dostatecznej wiedzy. Zdaję sobie jednak sprawę, że będzie trochę polemiką z przeczytanym artykułem Człowieka Kościoła i Waszymi wypowiedziami. Staram się bez negatywnych emocji odnieść do poruszanej tu tak często sprawy tych orędzi.
  1. Nie wiem, skąd wzięła się w kontekście orędzi idea „pochwycenia Kościoła”? Chyba, że czegoś nie doczytałam, albo wynika to z czyjegoś komentarza.
  2. Krytykowana jest Krucjata Modlitw, ale nikt nie wykazuje niestosowności jej modlitewnej treści a tylko faktu, że istnieje. Sprawdziłam – wielokrotnie natrafiałam również w tych kwestionowanych orędziach na wezwania do codziennego odmawiania Różańca i Koronki do Miłosierdzia Bożego, do Adoracji Najświętszego Sakramentu (12.06.2011), przypomnienie Boskiej Obietnicy: Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew, będzie miał Życie Wieczne (28.10,2011), jak również przestrzegania nauk Pisma Świętego (23,08.2011, 26.09.2011, 07.10.2011).
  Widzę więc tu różnorodność typowych zaleceń dla katolików.
  3. Natrafiłam również w tych orędziach wielokrotnie na miano: Matka Boża Niepokalana (np. 26.12,2011, 27.01.2012, 05.02.2012, 07.02.2012, 08.02.2012), Święta, Najświętsza Matka (np. 26.01.2012, 31.01.2012), Najświętsze Serce Jezusa (np. 17.11.2011, 28.11.2011, 30.11.2011), Trójca Przenajświętsza (np. 21.01.2012). Sięgnęłam tylko do części przekazów, stąd zapis dat jest dość ograniczony.
  4. Nie odnoszę się do kwestii 1000-letniego Królestwa Bożego, bo znam zapis Pisma Świętego i odnośny tam komentarz.
  Mam nadzieją, że zechcecie mi odpisać, a ja to przemyślę.

  • wobroniewiary pisze:

   Sęk w tym że tu jest wymieszane 95% prawd, które wymieniasz i 5 procent herezji. Do prawdy dodaje się herezje, których zwykły człowiek od razu nie wychwyci, ale jak zaznaczył antyparuzja – całość tych orędzi pokazuje obraz budowy jednej wspólnej religii, elementy katolickie, protestanckie, Świadków Jehowych (raj na ziemi), życie w idealnych ciałach ze zmarłymi przodkami, to pochwycenie itp. itd.

   My sami z Adminem nie czytamy wszystkich orędzi, reagujemy na te, które otrzymamy na pocztę lub na fragmenty z komentarzy.
   O pochwyceniu musi być mowa w którymś z ostatnich bo antyparuzja odezwał się w odpowiedzi na czyjeś pytanie kto nie rozumiał jakiegoś zdania z „orędzia”

   Musisz poczytać wpisy z ostatniego tygodnia i komentarze.

  • Admin pisze:

   Pani Ewo, różnie można odbierać „orędzia” MBM Pani wyszukała pozytywne fragmenty, inni znajdują negatywne, problem jednak polega na tym że do tych pozytywów jest doczepiona cała masa negatywów które zakwaszają całość. Nie szukając daleko zacytuję pierwsze zdanie z ostatniego orędzia.

   (Orędzie otrzymane podczas objawienia się Najświętszej Maryi Panny, które trwało przez 20 minut, a podczas którego wizerunek Najświętszej Eucharystii pojawił się na Jej czole.)
   Moje dziecko, Hostia, którą widzisz na Moim czole, jest symbolem, który ma wykazać wszystkim Bożym Dzieciom prawdziwą Obecność Mojego Syna w Najświętszej Eucharystii.

   Św. Faustyna dzienniczek nr 1420
   Kiedy się pogrążyłam w modlitwie, zostałam w duchu przeniesiona do kaplicy i ujrzałam Pana Jezusa wystawionego w monstrancji; na miejscu monstrancji widziałam chwalebne oblicze Pana – i powiedział mi Pan: Co ty widzisz w rzeczywistości, dusze te widzą przez wiarę. O, jak bardzo Mi jest miła ich wielka wiara. Widzisz,[że] choć na pozór nie ma we Mnie śladu życia, to jednak w rzeczywistości ono jest w całej pełni i to w każdej Hostii zawarte; jednak abym mógł działać w duszy, dusza musi mieć wiarę. O, jak miła Mi jest żywa wiara.

   Teraz proszę sobie odpowiedzieć na pytanie czy Hostia jest „symbolem”?

  • Tadeusz z Podkarpacia pisze:

   Witaj EwaDM
   Ja wychwyciłem pochwycenie, bo w orędziu jest ono ledwie zaznaczone przy pomocy innych słów. W orędziu mówi się, że dusze zostaną zabrane na stronę. Wydawało mi się że to właśnie to ale zadałem pytanie bo chciałem zobaczyć reakcję czytelników. Ta z kolei przeszła moje najśmielsze oczekiwania, gdyż odezwał się antyparuzja.info. 🙂

   Widać, że to człowiek obeznany w najdrobniejszych szczegółach z kościołami protestanckimi, z herezjami Świadków Jehowych. moje pytanie było jak lont do bomby. Jego opracowanie to bomba. dzisiejsze orędzie z elementami hinduizmu znakiem symbolem hostii na czole i z wyrażeniem „aby wszyscy chrześcijanie zaakceptowali i zrozumieli Moc Najświętszej Eucharystii” też świadczy o uniwersalności a Komunia święta nie jest Ciałem Jezusa dla wszystkich, dla protestantów to właśnie tylko symbol.

   Pytasz o źródło mego pytania.
   Oto ono: Czwartek, 18.10.2012, 18.00

   “Potem nastąpi wielki podział, kiedy dusze, które odpowiedzą na Jego Miłosierdzie, zostaną zabrane na stronę”

  • Tadeusz z Podkarpacia pisze:

   Zbliżająca się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, popularne Boże Ciało, przypomina, że Ten Chleb -to nie jakiś znak, symbol, środek czy też sposób osiągnięcia doskonałości. To Żywy Chrystus, który staje się obecny w moim życiu osobistym i w życiu całej mojej rodziny

   http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ME/dwie_hostie.html

   • Tadeusz z Podkarpacia pisze:

    Jeszcze jedno. Pracuję z osobami uzależnionymi A uzależnienia są różne. Od komputera, jedzenia, od gry w karty, od słuchania piosenek, od samochodu a nawet …. od modlitw.

    Maryja przyszła do trojga pastuszków w Fatimie. Wzywała do pokuty i Różańca. Anioł, który objawił się wcześniej podyktował tylko jedną modlitwę

    MODLITWA ANIOŁA Z FATIMY O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, mam nadzieję w Tobie i kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, nie mają w Tobie nadziei i nie kochają Cię.
    O Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze uwielbiam Cię i ofiaruję Ci Przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na wszystkich Ołtarzach świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, jakimi On sam jest obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez Niepokalane Serce Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Amen”

    Tu mamy juz 81, bo „ostrzeżenie” się opóźnia i można co czytam dzielić je na raz w tygodniu ale „pieczęć nr 33” codziennie. Zwróć uwagę na to zdanie antyparuzji.info

    WE WSZYSTKICH SEKTACH GNOSTYCKICH STOSOWANO I JAK WIDAĆ STOSUJE SIĘ DO DZIŚ CODZIENNE ODNOWIENIE INICJACJI I CHRZTU. INSTRUKCJA CHRZTU jako SPHRAGIS MÓWI O CODZIENNYM ODNAWIANIU PIECZĘCI BOGA!
    DLA GNOSTYKÓW WSZYSTKIE MODLITWY MOŻNA ROZŁOŻYĆ W CZASIE, ALE MODLITWĘ PIECZĘCI (33) TRZEBA ODMÓWIĆ CODZIENNIE.

    • Ewa DM pisze:

     Odnośnie pojawienia się znaku Hostii, to przypominam sobie historię Julii Kim z Naju. To było zjawisko mistyczne.
     „14 kwietnia 1993: Zaczynają się inne znaki związane z Eucharystią: na dłoniach figury Matki Bożej pojawiają się Hostie z symbolicznymi rysunkami oraz, obok niej, kielich z Hostią, która 27 czerwca 1993 – w Uroczystość Bożego Ciała – krwawi.”
     http://www.voxdomini.com.pl/of_ks/vd-naju3.html
     „Zdjęcie figurki Matki Bożej w Naju wykonane przez Julię Kim. Na dłoni Matki Bożej pojawiła się Hostia, zaś obok kielich nad którym unosi się krwawiąca Hostia.”
     http://adonai.pl/cuda/?id=40&skad=20
     Sądzę, że te znaki mają nas skłonić do refleksji nad Najświętszym Sakramentem, Którego dzisiaj nie wszyscy potrafimy kontemplować.
     W symbolice ikonograficznej na czole Matki Bożej umieszcza się krzyżyk (Matka Boża Zaborowska) lub gwiazdy (Matka Boża Nieustającej Pomocy, Matka Boża Trocka).
     Gwiazda na czole może oznaczać Gwiazdę zaranną, czyli symbol Matki Bożej – albo inaczej – „Gwiazdy na ramionach i czole Maryi są znakiem jej dziewictwa – na prawym ramieniu – przed, na czole – w czasie, na lewym ramieniu – po urodzeniu Jezusa.” (Ikona „Matka Życia”) http://adonai.pl/life/?id=117
     Więc symbolika ukazywana w figurze Matki Bożej nie wydaje mi się bulwersująca. Ale jeszcze raz mówię – nie potrafię ocenić konkretnego przekazu z Irlandii.

     Odnośnie modlitwy o Pieczęć – ja, na przykład, rano i wieczorem codziennie odmawiam modlitwę „Trzech Zdrowaś Maryjo”, a to dla uniknięcia popełnienia grzechu ciężkiego. Modlitwa mi przypomina, jak mam postępować i Komu mam moje życie codziennie zawierzać.

     I jeszcze to „zabranie na stronę”. Fakt, staram się myśleć pozytywnie i może dlatego przychodzi mi na myśl zapowiedź strony lewej dla kozłów i prawej dla owiec. I zapewnienie schronienia w Niepokalanym Sercu Maryi.
     Dziękuję Wam za ten dialog.

    • wobroniewiary pisze:

     Julia Kim jest katoliczka i przyjmowała Hostię, a nie widziała jej jako symbol!!!
     Pani Ewo prosze przeczytać świadectwo pana …. i pomodlić się dziś za niego.
     Przepraszam, ale wiemy że mamy do czynienia z niebezpiecznymi ludźmi. My mamy imię nazwisko pełne dane tego człowieka, który za dużo widział, On miał dużo odwagi ze strachu przed Bogiem. Wybrał Boga.
     Przepraszam, ale nie jesteśmy w stanie myśleć spokojnie po tym świadectwie. Prosze pomodlić się za tego pana!

 11. Franek pisze:

  „ALE MODLITWĘ PIECZĘCI (33) TRZEBA ODMÓWIĆ CODZIENNIE”

  Bo ta najbardziej uzależnia. 😀

 12. czekajacy pisze:

  Hostia na czole… Niedawno jeszcze rozmawialiśmy o krzyżykach w miejscach stygmatów…

  Wszystko prowadzi do Maitreyi, Kriszny i in. zwodzicieli…
  Albo prześmiewania, małpowania.

  Rzeczywiście mieliśmy coś do ręki, teraz mamy i na czoło…
  Mamy nawet 666 pod zbeszczeszczonym obrazem Jezusa Miłosiernego…

  * * *
  Pomyślałem jeszcze o jednym – objawienia w Fatimie, Gietrzwałdzie, Medjugorie i in. – wiadomo było komu się objawiła Matka Boża, byli świadkowie, nie zarabiano na tym pieniędzy, wręcz przeciwnie – dzieci często miały problemy.

  A tu? Nie wiadomo oficjalnie kto, nie ma opieki duchowej ze strony Kościoła Katolickiego. Co dzień kto inny się objawia, Chrystus piszę się z małej litery, szatan z dużej…

  I do tego – ostatnio, że Żydzi przyjmą Mesjasza. Nie od dziś wiadomo, że oni czekają…
  Ale na anty…

 13. Pingback: Świadectwo Anny: jak dzięki łasce Bożej i o. Janowi Pawłowi zerwałam ze Świadkami Jehowy i zostałam katoliczką | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s