Odpowiedź ks. Adama Skwarczyńskiego na Apel do Ks. Adama i Wiosny Kościoła na stronie dzieckonmp

Apel czytelniczki do ks.Adama i Wiosny Kościoła (fragment) przysłany na maila:

[…] pragnę zwrócić się z naprawdę szczerym apelem do osoby na stronie ” W obronie Wiary i Tradycji”, która podpisuje się tam “Wiosna Kościoła”. Nie mogę tam nic napisać wprost, bo moja polemika nie jest tam przepuszczana przez cenzurę. [… ] proszę tę osobę, aby głęboko przemyślała swój tekst na temat “próby udowodnienia”, że modlitwa Pieczęć Boga Żywego jest modlitwą, która odnosi się do czczenia szatana i pochodzi od masonów. […] pragnę zwrócić uwagę czytelników, że zdjęcia zamieszczone na tamtej stronie w NICZYM nie przypominają naszej pieczęci, która:
1.MA PROSTY KRZYŻ
2.WŁOŻONY (PROSTO) w KORONĘ z 3-ema (wzgórkami), a liczba 3 jest zawsze liczą BOŻĄ i odnosi się to TRÓJCY ŚWIĘTEJ
(sataniści używają 2×3 – jako, że diabeł małpuje zawsze Boga)
[…]  Jezus jeżeli daje orędzia to po to, aby nad nimi medytować, modlić się i dbać o własną, i cudzą osobistą świętość.
Gorąco proszę i w pokorze ks.Adama Skwarczyńskiego jak i “Wiosnę Kościoła”, aby poprzez mądrość kościoła nazywaną “próbą czasu” pozwolili wizjonerce przekazać to co ma do przekazania zanim jakikolwiek osąd zostanie ostatecznie wydany.

ODPOWIEDŹ KSIĘDZA ADAMA
(na stronie „dziecko.nmp” już niestety nieopublikowana – NIEWYGODNA???) 

COM NAPISAŁ, NAPISAŁEM!!!  (na podobne pytania już tak odpowiedziałem w filmie, a jest to cytat z Pisma Świętego, wszystkie moje opracowania można znaleźć na stronie „W obronie Wiary i Tradycji”)
A pisałem tak: link do opracowania
Pobierz całe opracowanie: ocena-obszerna.pdf
Pisałem wiele razy:Następny Link nr 1

      Kapłańskie sumienie nie pozwala mi milczeć, gdy ogłupiane są tysiące ludzi, gdyż jestem powołany do głoszenia PRAWDY i do Jej obrony. Dlatego walczę z herezją irlandzką i z akcją masońską pod pseudonimem MBM.
        Na temat Pana twierdzenia: “Nie wolno oceniać objawień, zanim się nie zakończą”, już pisałem i ten tekst powinien Pan znać, jednak powtórzę. Teologowie Kościoła, oficjalnie i prywatnie (przecież składali przysięgę przy promocji doktorskiej) mają obowiązek oceniać rozprzestrzeniane teksty o charakterze teologicznym podczas trwania “objawień”, jak to było np. w przypadku ks. Gobbiego (Kapł. Ruch Maryjny) czy Vassuli Ryden (jej samoobrona adresowana do kard. Ratzingera). Mają obowiązek przestrzegać katolików przed dostrzeżonymi błędami. Powołana komisja teologów może stwierdzić, że dane “objawienia” nie mają charakteru nadprzyrodzonego (tzn. Boskiego) albo mają wprawdzie nadprzyrodzony, lecz szatański. Ja do komisji nie należę, ale pełnię swoje powołanie zgodnie ze swoim sumieniem. TAK MI DOPOMÓŻ BÓG!

                                                                                                           ks. Adam Skwarczyński

Komentarz księdza Adama Skwarczyńskiego na wypowiedź Ostrygi (obecnie niewpuszczanej na stronę):

Wysłany 20.07.2012 o 14:27 | W odpowiedzi na Ostryga.

Jest Pani w błędzie, gdyż Kościół prawie nigdy nie wypowiada się pozytywnie o trwających objawieniach jako na pewno pochodzących od Boga, natomiast wypowiada się o nich – ma ten ścisły obowiązek – w sposób negatywny, gdy zostaną w nich stwierdzone błędy teologiczne lub jakieś dziwactwa niezgodne z obyczajami lub moralnością katolików. Wtedy orzeczenie brzmi: CONSTAT DE NON-SUPERNATURALITATE (stwierdza się, że te teksty-objawienia nie mają pochodzenia nadprzyrodzonego, tzn. Bożego, bo mogą pochodzić z piekła – wtedy też są “nadprzyrodzone” w złym sensie). Gdy komisja nie zauważyła żadnych błędów ani dwuznaczności, może stwierdzić: NON CONSTAT DE SUPERNATURALITATE (nie ma pewności, czy są pochodzenia nadprzyrodzonego). To drugie stwierdzenie uważa się za pozytywne i otwierające drogę do badań. Tak powiino być w wypadku Irlandki: powinna przedstawić swoje pisma kompetentnej Władzy Kościoła – chodzi tu przede wszystkim o biskupa ordynariusza swojej diecezji – i podporządkować się jej orzeczeniu.
Dopóki tego nie zrobi, sumienie nakazuje mi, jako księdzu katolickiemu, otwarcie piętnować jej błędy jako z pewnością nie pochodzące od Boga i ostrzegać przed nimi innych, co też czynię. Nie trzeba mieć nawet wielkiego wykształcenia teologicznego ani światła Bożego, by te błędy dostrzec, więc dziwię się, że są jacyś katoliccy teologowie i duchowni, którzy ich nie widzą. Coraz więcej “prostaczków” zgłasza się do nas ze swoim świadectwem: czytanie pism Irlandki poraniło ich wewnętrznie, uzależniło, a gdy się od nich uwolnili, dzielą się swoją radością. Niech ich głos będzie ostrzeżeniem dla tych, którzy wciąż jeszcze mają klapki na oczach, jak kiedyś konie dorożkarskie!
Przyjdź, Panie Jezu, i oczyść wreszcie ziemię z fałszywych proroków! Niech Twoja Prawda zajaśnieje we wszystkich umysłach i sercach. Amen.

Ks. Adam Skwarczyński – wpis z 3 lipca.
Prośba o nieotwieranie strony 
“dzieckonmp”

Stając przed Bogiem z głębokim poczuciem kapłańskiej odpowiedzialności za każde słowo bardzo wszystkich proszę, opierając się na coraz bardziej dramatycznych świadectwach ludzi oszukanych i zranionych, o nieotwieranie strony “dzieckonmp”.
Użyte na niej wabiki w postaci nazwy strony, obrazu Matki Bożej, orędzi Medziugorskich – najwyraźniej służą szatanowi do zwodzenia ludzi,natrafiających tam na teksty fałszywych “proroków”. Czytają je z ciekawości i nieświadomie karmią się trucizną w nich zawartą.Jeżeli już sami, mimo ostrzeżeń, zechcą się narażać, to ich sprawa, ale NIECH PRZYNAJMNIEJ NIE SŁUŻĄ SZATANOWI ZA NARZĘDZIE!
NIECH JEGO KŁAMSTW ORAZ PIEKIELNEGO JADU NIE ROZSZERZAJĄ WŚRÓD SWOICH 
ZNAJOMYCH!
3 lipca 2012.
ks. Adam Skwarczyński

Od Adminów:
Wiosna Kościoła i Diakon są nieobecni do końca sierpnia.
Wiosna Kościoła to Osoba, która odpowiada kiedy chce i na co chce, nawet nie śmielibyśmy zawracać WK głowy, że ktoś coś od Niego chce.
Zechce sam przeczyta, sam napisze a dla nas będzie zaszczytem zamieścić Jego wypowiedź!
Nietypowy na misjach bez internetu.
Student czy brygadzista czytają stronę na bieżąco i pracują na pełnych obrotach ku zbawieniu dusz! 

Tekstu „Czytelniczki” nie mamy w spamie – kolejna manipulacja, za to mamy jakąś „burzę mózgów”, z takim opracowaniem, że ksiądz Adam powiedział, by nie wypuszczać, bo to same herezje (pisze tam, że ksiądz powinien jeszcze się modlić o raj na ziemi i życzyć tego raju na ziemi każdemu człowiekowi i inne bzdury do kwadratu)

Student:
Dziękuję za e-mail z treścią Apelu. Mogę wypowiedzieć się tylko w kwestii mojego wpisu, innych poza opracowaniem ks. Adama nie znam.
1. Co do liczby trzy jest ona używana nie tylko w chrześcijaństwie. Nie można pisać, że jest zawsze liczbą Boga, bo jest także liczbą bóstw.! Łacińska sentencja: omne trinum perfectum „wszystko, co złożone z trzech jest doskonałe” stanowi kontynuację myśli starożytnych, którzy potrójność, liczbę trzy, trójkę uznawali za doskonałe. Pitagorejczycy uznawali liczbę trzy za doskonałą, ponieważ przedstawia początek, środek i koniec; wierzyli w istnienie trzech światów – niższego, wyższego i najwyższego, a uczniowie Sokratesa i Platona wyznawali trzy wielkie zasady: Materię, Ideę i Boga. Powszechność podziałów trójkowych jest mocno zauważalna w literaturze, mitologii, religiach, przesądach, przysłowiach, zaklęciach, mistycyzmie, okultyzmie, alchemii itd. Troistość jest reprezentowana przez liczne boskie triady, m.in. takie jak: Trójca Święta w chrześcijaństwie, Trimurti w hinduizmie (Brahma-Stwórca, Wisznu-Życie i Siwa-Śmierć), egipska (Ozyrys, Izyda, Horus), babilońskie triady – kosmiczna obejmująca bogów: Anu, Enlila i Enki oraz astralna obejmująca bogów: Utu, Enzu i Inanny zwaną też Isztar. W Grecji Zeus przedstawiany był z potrójnie rozgałęzioną błyskawicą, Hades z trójgłowym psem Cerberem, a Posejdon z trójzębem. W literaturze pojawiają się trzy czarownice, trzej muszkieterowie, w bajkach i podaniach trzy córki, trzej synowie, trzy życzenia, trzykrotne wypowiadane zaklęcia. W alchemii są obecne trzy zasady: siarka, sól i rtęć.

W apokalipsie występuje również „trójca szatańska” – pierwsza bestia, druga bestia, fałszywy prorok, podobnie jak trzy bestie w wizji Daniela.

2. Pisałem, że symbol krzyża jest używany także przez satanistów, a jego forma jest różna. Bliższa chrześcijaństwu symbolika pieczęci to Pieczęć Baranka – natomiast symbol na „pieczęci prorokini” wskazuje na dwuznaczność.
W apokalipsie występuje również „trójca szatańska” – pierwsza bestia, druga bestia, fałszywy prorok, podobnie jak trzy bestie w wizji Daniela.

3. Grzechem przeciwko Duchowi Świętemu jest uporczywe trwanie w grzechu, a nie wiara czy nie wiara w „orędzia” – to różnica. Nie można naginać całego świata, swoich opinii do kryterium podawanych przez „prorokinię Marię”

4.  Liczba zwolenników „prorokini” nie jest wykładnią prawdziwości. Świadkowie Jehowy i tak przebijają ilością zborów na świecie (Wierni 7 659 019 (głosicieli) Zbory 109 403). Mormoni ponad 10 milionów

Być może warto porozmawiać, ale dopóki polemika adwersarzy polega na „Panu Samochodziku” to trudno o zdrową dyskusję. Zauważyłem, że adwersarze odwołują się do pokuty, wzajemnej miłości – to bardzo często używany argument w polemikach a wziął się z fałszywego pojmowania ekumenizmu i prawdziwej miłości bliźniego. Są zatroskani o zbawienie – to dobrze, ale dzisiaj mamy czas zwodzenia z wielkim naciskiem na atak wobec Kościoła Katolickiego. Szkoda, że tego właśnie argumentu nie ma w apelu. Dzisiaj powinniśmy być czujni i konsekwentni (tak-tak, nie-nie) Czyż diabeł przez opętanego nie brał Pana Jezusa na litość. („Wtedy zaczęli Go prosić, żeby odszedł z ich granic.” Mk 5, 1-20)

Czyż Kościół nie bierze pod uwagę owoców płynących z orędzi jako znaku, że pochodzą one od Boga???” – ależ bierze – tylko dogłębnie je sprawdza i bada!!!! Badanie duchów nie jest uwłaczaniem Panu Bogu, lecz wypełnieniem polecenia danego przez Apostoła. Dzisiaj brakuje roztropności, jak również światła w rozeznawaniu duchów. Rozeznawanie duchów jest częścią integralną Nauki i Magisterium Kościoła Katolickiego – proszę o tym nie zapominać. Nikt nie mówi o negatywizmie a skąd się wziął u kogoś pomysł „ducha rywalizacji” to nie rozumiem?
Mimo iż nie znam ani ks. Adama ani Wiosny Kościoła, ale znak pokoju odwzajemniam.
Gdy adwersarze będą mieć opinie dobrego Dogmatyka (starej daty, bo dzisiaj i dogmatycy czasami nie wiedzą, co piszą, jak na przykład podważają Dziewictwo Maryi). Chętnie wymienię poglądy – tylko proszę nie argumentami Moniuszki czy p. Nienackiego. Z tym chyba się zgodzą adwersarze, że było to porównanie żenujące
Pozdrawiam

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

85 odpowiedzi na „Odpowiedź ks. Adama Skwarczyńskiego na Apel do Ks. Adama i Wiosny Kościoła na stronie dzieckonmp

 1. babcia pisze:

  Niech dobry Bóg ma teraz Księdza w swej opiece.
  Pan przyjdzie niedługo i zrobi z wszystkimi porządek. Z masonami eż
  Jezus jest Panem!
  a do Nieba tylko z Kapłanem!

  Przyjdź Panie Jezu!

  • brygadzista pisze:

   ale ich boli ten Wiosna… uuuu. Wszyscy pokorni a prawda ich boli….

   • brygadzista pisze:

    wobec powyższego proroctwa ostrzeżenie – jak to brzmi co tam encykliki papieskie! co tam wypowiedzi Magisterium! Po co ci papieże się męczyli z pisaniem o masonerii, o komunizmie, o miłości ….. proroctwo Marii to rzecz najświętsza i musi dotrzeć do wszystkich – to jest dopiero argument! Bóg opuścił papieża, Watykan może i jest kloaką, ale co tam ….
    Teksty Marii nie powinny być już opatrzone wstępem: „Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. itd lecz PROROCTWO MARII MIŁOSIERDZIA do biskupów,
    do kapłanów i diakonów,
    do zakonników i zakonnic,
    do katolików świeckich
    żydów, buddystów, masonów
    heretyków i bałwochwalców
    oraz
    Do wszystkich ludzi dobrej i złej woli

    • wobroniewiary pisze:

     i z modlitwą do Ateistów 🙂

    • brygadzista pisze:

     „których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej” – no właśnie a Maria będzię objawiać, co nie było objawione! – sama pisała, że nie wszysko zostało objawione Janowi, więc ona musi dopisać! No to jak to jest? Tu potrzebny jest Pan Samochodzik i Niewidzialni

    • brygadzista pisze:

     a tak poważnie. Apel apelem ale może apelowiczka zaproponowałaby ogólne przeprosiny w imieniu ankieterów za nazwanie „brata w wierze” chorym umysłowo wymyślającym psychiczne teksty. hę i nazywanie obelżywe ks. Adama?
     Ciekawe czy prawda ma swoje lustrzane odbicie?

    • wobroniewiary pisze:

     Masz na myśli:
     a) Adama Człowieka
     b) ks. Adama
     c) obu, choć są różni ale tam twierdzą że to ten sam

     d) Adminkę, która jest wszystkich dla wszystkich i ich też udaje!

    • Tadeusz z Podkarpacia pisze:

     D – zdecydowanie D – Adminka jest wszystkimi i można za jednym razem 🙂
     nareszcie konkretna ankietka nie to co u dziecka. 🙂

    • brygadzista pisze:

     @wobronie…… przecież dla „adwersarzy” to wszystko jedno

 2. Tadeusz z Podkarpacia pisze:

  Widziałem to już na stronie dzieckonmp i czekałem kiedy zamieścicie u siebie informację o tym „apelu”
  zaciekawiło mnie parę spraw
  „czytelniczka” pisze:

  „Gorąco proszę i w pokorze ks.Adama Skwarczyńskiego jak i “Wiosnę Kościoła”, aby poprzez mądrość kościoła nazywaną “próbą czasu” pozwolili wizjonerce przekazać to co ma do przekazania zanim jakikolwiek osąd zostanie ostatecznie wydany.”

  „próba czasu” – do czego potrzebne to czekanie w milczeniu? chyba do tego aby szatan zebrał jak największe żniwo zniewolonych tymi herezjami podstęplowanymi „pieczęcią”
  Następne:

  „MaryD. zbliża ludzi do Boga i nawraca. Wczoraj na Facebook w ciągu 10 miesięcy już ponad 10 000 ludzi przyjęło emblemat “Jesus to Mankind” na swoją personalną stronę internetową jako znak, że uznają i akceptują te orędzia. Czyż Kościół nie bierze pod uwagę owoców płynących z orędzi jako znaku, że pochodzą one od Boga???”

  ZBLIŻA ???!!! a co z coraz liczniejszymi świadectwami osób które porzuciły czytanie „orędzi” mbm wyrzuciły pieczątkę do kosza i powoli wracają na łono Kościoła. 10 000 „zapieczętowanych” na facebook a gdzie indziej pewno miliony !, na litość Boską kiedy wreszcie Kościół wypowie się oficjalnie o tych herezjach, jak długo jeszcze mamy nauczeni własnymi przykrymi doświadczeniami walczyć z tą plagą w pojedynkę od dołu?
  Sam kiedyś czytałem te „orędzia” mbm, najpierw z ciekawości potem z przyzwyczajenia a kiedy zacząłem czekać z niecierpliwością na następne dostrzegłem u siebie UZALEŻNIENIE i tu jako że nie lubię wszelkich uzależnień i nałogów zapaliła mi się czerwona lampka, oj coś tu jest nie tak i wtedy zacząłem analizować nie tylko BEZMYŚLNIE czytać i łykać wszystko jak powietrze. Dostrzegałem w nich coraz większe błędy które jednoznacznie utwierdzały mnie iż „orędzia” te nie pochodzą od Boga. Dziś jestem od tych „orędzi” uwolniony i pomagam innym uwolnić się od nich, dzięki tej stronie gdzie jest wiele znakomitych wyjaśniających opracowań łatwo można przejrzeć na oczy i uwolnić się całkowicie od mbm, radzę wszystkim „uzależnionym” spróbować pomyśleć to nie boli a duszę możecie uratować nie tylko swoją ale kiedy się nieco postaracie pójdziecie z prawdą do ludzi będziecie mieć zasługę w Niebie za „łowienie” dusz.
  Jezus jest Panem.

  • Benka pisze:

   @Tadeusz
   Potwierdzasz to , co ja kiedyś wyjaśniałam – proces uzależnienia.
   To jest straszna siła , sączy sie w człowieka i niszczy.
   Bogu dzięki , że ja nie miałam problemu z tymi „orędziami”.
   Wręcz przeciwnie , — wokół słyszałam „och ” i „ach” , a mnie to jakoś ” nie brało”
   Już zaczęłam myśleć ,że to ze mną jest coś nie tak .
   Od początku , „cichy głos ” pytał ……
   – czy jeszcze ci tego trzeba ? czy Matka Boża zostawia za mało znaków ?
   – czasami nie masz siły , aby Różaniec do końca przemodlić , a na czytanie dziwnych
   modlitw masz czas ?
   – czemu nie wierzysz , że bezpieczniej zaufać , że Jezus zostawił nam w Kościele to co jest
   wystarczające ?
   – czy Bóg powtarza objawienia ? , Czy Faustyna Kowalska żle słyszała ?
   – czy Boże Miłosierdzie nie zostało jeszcze dostatecznie objawione?
   – czy jeżeli już szukasz oparcia modlitewnego , to nie ma Świętych Kościoła ,męczenników
   za wiarę ?
   – itd…….itp…..
   Dałam sobie spokój nawet z czytaniem / już dawno/.
   I trzeba przyznać , że z większą radością sięgałam po nasze , polskie , tradycyjne , przemodlone przez pokolenia modlitwy , litanie ……
   Ciekawa sprawa ,…… ale czułam nawet rodzaj wstydu wewnętrznego ,że wogóle mogłam na początku zrobić założenie ,że Pan Bóg wyprodukuje nowe formułki , i może straszyć …
   Od 2000 lat już znamy skutki odrzucenia Boga , i to powinien być nasz strach główny.
   Nie to ,że ktoś nie czyta „wątpliwych ” formułek.
   Bóg tak boleśnie nad nami się pochylił , nie zrezygnował z Planu Zbawienia
   Podsumowując :
   widocznie musimy ” buzię ” w błoto umoczyć , aby po oczyszczeniu się zobaczyć , że
   właściwie to byliśmy w dobrym stanie.
   Czego wszystkim życzę , to znaczy Pokoju Ducha , wiary w to, że Chrystus zostawił nam
   w Kościele wszystkie narzędzia Zbawienia.
   Obserwuje się dzisiaj , jak wiele środowisk ,chce wierzących wyprowadzić poza Kościół , pod tysięcznymi pretekstami.
   Czasami robią to nawet osoby duchowne , zakochane w demokracji , wolnym myśleniu ,
   moderniści i różni inni „pożyteczni idioci” , nie zdający sobie sprawy ze skutków swojej postawy.
   A … Kościół .. to przecież nasz Dom , trzeba go bronić !!!!!
   My się będziemy zadyskutowywać , a bestie …cegła po cegle .. rozbierają nam Dom.
   CZY ,CHRYSTUS .. GDY PRZYJDZIE …ZNAJDZIE WIARĘ W KOŚCIELE ?

   • wobroniewiary pisze:

    @Benka.
    Miałem tak samo, nie brały mnie i tyle. Po cichu modliłem się jak wyciągnąć Ewę z ich czytania, chociaż widziała błędy, ale…
    W końcu udało mi się i tak powstał „duet buraków” co zaorał pole pod walkę „buraków” z heretykami
    Admin 🙂

    Jezus jest Panem!

    • Benka pisze:

     @Admin
     Osobiście dobrze się czuje w tym „towarzystwie buraków” , bo wiem ,że Pan Bóg ,
     w maluczkich zawsze miał upodobanie.
     I wiem ,że nigdy nie potrzebował „suflerów na siłę „.
     To Bóg jest Panem Historii , i nie wolno z Niego szydzić .
     Zenobiusz napisał ,że sa dwa / dzisiaj / „oredzia”, może dlatego , że jest Wielkie dla nas
     Święto Wniebowzięcia NMP. Nie może być czasu , na zanurzenie Polski w Miłosiedziu Bożym , o co prosił Św. Szymon z Lipnicy.
     TO TRZEBA PRZYPOMNIEĆ.
     JEST NOWE ORĘDZIE ACZ. z 12 sierpnia , trzeba zamieścić ,jest WAŻNE.!!!!!

    • wobroniewiary pisze:

     Zamieścimy z rana, chociaż można i teraz! 🙂
     Wiemy że jest ważne, bo mamy je w szkicu gotowe.
     2 min i będzie na stronie!

     Ale nas tez ruszyło, zawracają głowę księdzu Adamowi, Ewa dzwoni, ksiądz zabiera cenny czas, wcześniejsze wpisy trzeba odszukać a ten ani myśli tego opublikować – Manipulant jakich mało
     Hetman przez małe H

     Jakby on prawdy szukał to by ją dawno w konfesjonale znalazł albo i w kurii, ale to tylko sensacji szuka i tyle…
     Dobrze, że choć inni na tym skorzystają

     Kazimierz

 3. student pisze:

  Dziękuję za e-mail z treścią Apelu. Mogę wypowiedzieć się tylko w kwestii mojego wpisu, innych poza opracowaniem ks. Adama nie znam.

  1. Co do liczby trzy jest ona używana nie tylko w chrześcijaństwie. Nie można pisać, że jest zawsze liczbą Boga, bo jest także liczbą bóstw.! Łacińska sentencja: omne trinum perfectum „wszystko, co złożone z trzech jest doskonałe” stanowi kontynuację myśli starożytnych, którzy potrójność, liczbę trzy, trójkę uznawali za doskonałe. Pitagorejczycy uznawali liczbę trzy za doskonałą, ponieważ przedstawia początek, środek i koniec; wierzyli w istnienie trzech światów – niższego, wyższego i najwyższego, a uczniowie Sokratesa i Platona wyznawali trzy wielkie zasady: Materię, Ideę i Boga. Powszechność podziałów trójkowych jest mocno zauważalna w literaturze, mitologii, religiach, przesądach, przysłowiach, zaklęciach, mistycyzmie, okultyzmie, alchemii itd. Troistość jest reprezentowana przez liczne boskie triady, m.in. takie jak: Trójca Święta w chrześcijaństwie, Trimurti w hinduizmie (Brahma-Stwórca, Wisznu-Życie i Siwa-Śmierć), egipska (Ozyrys, Izyda, Horus), babilońskie triady – kosmiczna obejmująca bogów: Anu, Enlila i Enki oraz astralna obejmująca bogów: Utu, Enzu i Inanny zwaną też Isztar. W Grecji Zeus przedstawiany był z potrójnie rozgałęzioną błyskawicą, Hades z trójgłowym psem Cerberem, a Posejdon z trójzębem. W literaturze pojawiają się trzy czarownice, trzej muszkieterowie, w bajkach i podaniach trzy córki, trzej synowie, trzy życzenia, trzykrotne wypowiadane zaklęcia. W alchemii są obecne trzy zasady: siarka, sól i rtęć.
  W apokalipsie występuje również „trójca szatańska” – pierwsza bestia, druga bestia, fałszywy prorok, podobnie jak trzy bestie w wizji Daniela.

  2. Pisałem, że symbol krzyża jest używany także przez satanistów, a jego forma jest różna. Bliższa chrześcijaństwu symbolika pieczęci to Pieczęć Baranka – natomiast symbol na „pieczęci prorokini” wskazuje na dwuznaczność.
  W apokalipsie występuje również „trójca szatańska” – pierwsza bestia, druga bestia, fałszywy prorok, podobnie jak trzy bestie w wizji Daniela
  .

  3. Grzechem przeciwko Duchowi Świętemu jest uporczywe trwanie w grzechu, a nie wiara czy nie wiara w „orędzia” – to różnica. Nie można naginać całego świata, swoich opinii do kryterium podawanych przez „prorokinię Marię”

  4 Liczba zwolenników „prorokini” nie jest wykładnią prawdziwości. Świadkowie Jehowy i tak przebijają ilością zborów na świecie (Wierni 7 659 019 (głosicieli) Zbory 109 403). Mormoni ponad 10 milionów..

  Być może warto porozmawiać, ale dopóki polemika adwersarzy polega na „Panu Samochodziku” to trudno o zdrową dyskusję. Zauważyłem, że adwersarze odwołują się do pokuty, wzajemnej miłości – to bardzo często używany argument w polemikach a wziął się z fałszywego pojmowania ekumenizmu i prawdziwej miłości bliźniego. Są zatroskani o zbawienie – to dobrze, ale dzisiaj mamy czas zwodzenia z wielkim naciskiem na atak wobec Kościoła Katolickiego. Szkoda, że tego właśnie argumentu nie ma w apelu. Dzisiaj powinniśmy być czujni i konsekwentni (tak-tak, nie-nie) Czyż diabeł przez opętanego nie brał Pana Jezusa na litość. („Wtedy zaczęli Go prosić, żeby odszedł z ich granic.” Mk 5, 1-20)

  „Czyż Kościół nie bierze pod uwagę owoców płynących z orędzi jako znaku, że pochodzą one od Boga???” – ależ bierze – tylko dogłębnie je sprawdza i bada!!!! Badanie duchów nie jest uwłaczaniem Panu Bogu, lecz wypełnieniem polecenia danego przez Apostoła. Dzisiaj brakuje roztropności, jak również światła w rozeznawaniu duchów. Rozeznawanie duchów jest częścią integralną Nauki i Magisterium Kościoła Katolickiego – proszę o tym nie zapominać. Nikt nie mówi o negatywizmie a skąd się wziął u kogoś pomysł „ducha rywalizacji” to nie rozumiem?

  Mimo iż nie znam ani ks. Adama ani Wiosny Kościoła, ale znak pokoju odwzajemniam.
  Gdy adwersarze będą mieć opinie dobrego Dogmatyka (starej daty, bo dzisiaj i dogmatycy czasami nie wiedzą, co piszą, jak na przykład podważają Dziewictwo Maryi). Chętnię wymienię poglądy – tylko proszę nie argumentami Moniuszki czy p. Nienackiego. Z tym chyba się zgodzą adwersarze, że było to porównanie żenujące.

  Pozdrawiam

 4. brygadzista pisze:

  Taa za chwilę się okaże, że apel podpisało większa liczba internautów niż mormonów i świadków Jehowy razem wziętych….. Vox populi często zabierał tam głos.
  Smutno tylko czytać, że nie zgłosił się żaden kapłan na pielgrzymkę wiary.. jakiś inny będzie musiał zostać zabrany – brzmi to jak uprowadzenie.

  • Maria z Amsterdamu pisze:

   Napisałam przed chwilą długi komentarz DOBITNY! Wysłałam. A on uciekł ”w nieznane”. Co robić? Czy może przy dłuższych komentarzach pisać ”w etapach”? Pozdrawiam.

  • Maria z Amsterdamu pisze:

   Tak, to jest prawdą! Podobno w rzymskich kuluarach mówi się PRZECIWKO Marii z Irlandii. A ja się pytam: dlaczego tak cicho? gdzie kapłańska solidarność?
   Stronie ”W obronie Wiary i Tradycji” dziękuję za obronę Wiary i rzetelność w przekazywaniu informacji, ale Komentatorom również.

   JEZU UFAM TOBIE
   Święta Faustyno, módl się za nami!
   JEDYNA(!) Orędowniczko Bożego Miłosierdzia… ‚po wsze czasy!’

  • Maria z Amsterdamu pisze:

   Tak! – to jest prawda!!! Podobno w rzymskich kuluarach mówi się o Marii z Irlandii:
   PRZECIWKO! A ja się pytam: dlaczego tak cicho? Czy to nie czas wystąpienia na arenie… przynajmniej europejskiej? Gdzie kapłańska solidarność?
   Stronie ”W obronie Wiary i Tradycji” gratuluję mądrości i rzetelności w przekazywaniu informacji, jak również Komentatorom, także dzisiaj(!)
   JEZU UFAM TOBIE.
   Święta Faustyno, módl się za nami(!) – JEDYNA (!) od Bożego Miłosierdzia…
   … ‚po wsze czasy’.

   825 (212) + O dniu jasny i piękny, w którym się spełnią wszystkie życzenia moje,
   o dniu upragniony, który będziesz ostatnim w życiu moim!
   Cieszę się tym ostatnim rysem, który mój Boski Artysta położy na duszy mojej,
   który nada odrębną piękność duszy mojej, która mnie odróżniać będzie od piękności
   dusz innych. O dniu wielki, w którym utwierdzi się miłość Boska we mnie!
   W tym dniu po raz pierwszy wyśpiewam przed niebem i ziemią pieśń niezgłębionego
   miłosierdzia Pańskiego.
   Jest to dzieło i posłannictwo moje, które mi Pan przeznaczył od założenia świata.
   DZIENNICZEK
   ”Miłosierdzie w duszy mojej”

   • brygadzista pisze:

    Pani Mario z Amsterdamu! Tak, to prawda.. o orędziach ostrzeżenie mówi się nie tylko w rzymskich kuluarach. Biskupi z Irlandii, wkrótce zajmą się to sprawą – wystarczy zajrzeć na odpowiednie strony. A wtedy posypią się gromy o powszechnym prześladowaniu zwolenników Marii i jej samej.

 5. brygadzista pisze:

  „zalejmy ich chińskimi tłumaczeniami”
  1. w Chinach Kościół Katolicki jest w podziemiu a „urzęduje” państwowy – to do którego Hetman Misjonarz ma zamiar wysyłać?
  預言或瑪麗神聖慈悲 – 警告

 6. NIezapominajka pisze:

  Mnie najbardziej podoba się ten fragment wypowiedzi księdza Adama 🙂

  „Stając przed Bogiem z głębokim poczuciem kapłańskiej odpowiedzialności za każde słowo bardzo wszystkich proszę, opierając się na coraz bardziej dramatycznych świadectwach ludzi oszukanych i zranionych, o nieotwieranie strony “dzieckonmp”.

  Użyte na niej wabiki w postaci nazwy strony, obrazu Matki Bożej, orędzi Medziugorskich – najwyraźniej służą szatanowi do zwodzenia ludzi,natrafiających tam na teksty fałszywych “proroków”.

  Mądry pojmie w lot.
  Branie na litość a tu proszę pełna odpowiedź. A Wiosny szukają bo nie mają jego danych stąd taka „gorączka sobotniej nocy” ale dziś dla zwolenników herezji grają „nie lubię poniedziałku”

  • student pisze:

   Pani @Niezapominajko, poruszyła Pani właściwie trudny temat, który nie chciałem celowo wymieniać. Mieszanie „proroctw Marii” z wizerunkami z Medjugorje z pewnością nie ułatwi Komisji Kościelnej sprawy końcowej oceny. Natomiast najwyraźniej autorzy tamtych stron wykorzystują je dla uwiarygodnienia swojej pozycji. Nawet gdyby porównać przesłania z Medjugorje i ich fenomen, to zupełnie jest od różny od „prorokini”. Jeśli można mówić o owocach w Medjugorje, (co do oceny autentyczności jak wiadomo Kościół oficjalnie się nie wypowiedział), to są one zupełnie rozbieżne z proponowanymi przez „prorokinię.
   Konfesjonał vs „pieczęć” – to dosyć kuriozalne! Jeśli w Medjugorje nawracają się ludzie, korzystają z sakramentu spowiedzi, to świadczy to jak najbardziej na plus.
   życzę dobrej i błogosławionej nocy. Reqiescant in pace

   • brygadzista pisze:

    No to oczywiste, że nie wszyscy, którzy tam jeżdżą są świątobliwi, podobnie jak wszyscy wierni podczas Mszy św niedzielnej, nie koniecznie w niej w pełni uczestniczą

    • brygadzista pisze:

     apelowiczka chyba nie zna pojęcia hipokryzja.
     Wikipedia jest be a facebook ciaciany………walec rozwalcuj to towarzystwo.

   • wobroniewiary pisze:

    @student: „Reqiescant in pace” (odpoczywajcie w pokoju)
    In secula seculorum (na wieki wieków) czy tylko dzisiejszej nocy?
    Ale i tak odpowiadamy chórem 🙂
    Amen!

    Jezus jest Panem!

   • Benka pisze:

    Wszystkie nasze dzienne sprawy,
    przyjm litośnie Boże Prawy………..

 7. sowa pisze:

  @Walec
  Jesteś moim ulubieńcem. Czekam z niecierpliwością na ciąg dalszy opowieści o burakach z WOWiT depczących po piętach masonom od zielonej pieczęci z IQ pana samochodzika 😀

 8. brygadzista pisze:

  poczekaj mają ich być miliardy ( chyba to odnośnik do apokaliptycznej miriady miriad)

 9. NIezapominajka pisze:

  @Tadeusz
  Ty piszesz że wchodzisz na zakazane rewiry
  Apel do ks. Adama zamieścili, PYTANIA ZADALI.

  A ODPOWIEDŹ TEŻ DALI CZY IP NADAL SPRAWDZAJĄ?

  • Tadeusz z Podkarpacia pisze:

   Kiedyś wchodziłem bo chciałem teraz wchodzę i czytam bo muszę wiedzieć z czym walczyć,
   A co do IP to oni dobrze wiedzą że jest to IP komputera Ks. Adama ale gdyby to napisali to ich plan oczerniania księdza i tej strony zawalił by się jak domek z kart.

 10. brygadzista pisze:

  chodźcie wszyscy wpadniemy do spamu… i udawajmy, ze nas nie ma – ucieszą się!

 11. brygadzista pisze:

  a bo wy tak uparliście się na tą jedną stronę — jest jeszcze p. Paruzja.info i wiele innych i cały facebook

 12. Andrzej pisze:

  W Ewangelii jest napisane,jesli szatan sam występuje przeciw sobie to czyż jego królestwo może się ostac ,rozważcie te słowa P.J.

  • wobroniewiary pisze:

   Taaaaaaaaaa, posłuchaj ks Jaworowskiego.
   Jeden diabeł to nawet namawiał dziewczynę ,żeby mszę św. zamówiła za niego (podawał się za tatusia) bo to jutro, za parę godzin, ważne, że nie teraz…

   Ale jak dziewczę wzięło Różaniec do ręki, to diablisko dopiero rogi pokazało. Pismo automatyczne i wyzwiska na Maryję
   Wyzwiska, oszczerstwa, – znane wyznawcom Mery klimaty…

  • brygadzista pisze:

   Biskup Ryczan: Pielgrzym – „człowiek wiary i modlitwy” wie, że miłość Boga i bliźniego jest najważniejsza. Biskup na koniec zaapelował, aby te wszystkie troski zanieść przed tron Maryi, „która powtórzy Jezusowi: Synu, dręczy ich zły duch”.

   • Benka pisze:

    @brygadzista
    bp.Ryczan , to kolejny kapłan do którego serce lgnie.
    Ma piękne homilie , i czytelną osobowość , bez dialogowania.

 13. brygadzista pisze:

  teraz mamy przechlapane u zwolenników prorokini
  zlinczują nas

 14. brygadzista pisze:

  Grzechy przeciw Duchowi

  Wśród różnych katechizmowych klasyfikacji grzechów można znaleźć grzechy przeciw Duchowi Świętemu: „wątpić w Miłosierdzie Boże /Bóg na pewno mi nie przebaczy/; grzeszyć zuchwale w nadziei Bożego Miłosierdzia /i tak pójdę potem do spowiedzi i dostanę rozgrzeszenie/; zazdrościć bliźniemu Łaski Bożej /Bóg o mnie zapomniał/. Wiele zamieszania i lęku budzi ten katalog, zwłaszcza jeżeli zostanie błędnie utożsamiony z ewangeliczną kategorią grzechu przeciw Duchowi Świętemu, który „nie będzie odpuszczony ani w tym życiu, ani w przyszłym” /Mt 12,32/.

  Grzech, a dokładnie „bluźnierstwo” przeciw Duchowi Świętemu, przed którym ostrzega aż trzech Ewangelistów /Mt 12,31-32; Mk 3,28-29; Łk 12,10/ dotyczy innej sytuacji moralnej niż wspomniane. Nie jest to jednak zachętą do oswajania innych grzechów. Warto wiedzieć, że spowiednik ma prawo nie udzielić w konkretnej sytuacji rozgrzeszenia, np. ze względu na wątpliwy żal za grzechy albo brak obiektywnej wiarygodności deklarowanego postanowienia poprawy.

  Jak precyzyjnie uczy Jan Paweł II, wspomniane bluźnierstwo nie polega na słownym znieważeniu Ducha Świętego, ale na odmowie przyjęcia zbawienia, jakie Bóg daje człowiekowi przez swojego Ducha. Polega na radykalnej odmowie przyjęcia owoców Ofiary Krzyża, których wewnętrznym Dawcą jest Duch Święty. Chodzi tu o dramatyczną sytuację, gdy człowiek nie przyjmuje „przekonywania o grzechu, które ma charakter zbawczy” i odmawia nawrócenia się. „Broni” rzekomego „prawa do trwania w złu” i w ten sposób odrzuca Dzieło Odkupienia. Uważa je za nieistotne we własnym życiu.

  Działalność Ducha Prawdy zderza się wtedy z uporem duszy, która utrwaliła się w wolnym wyborze. Biblia określa taką sytuację „zatwardziałością serca” /Jr 7,24; Mk 3,5/. Natomiast św. Augustyn pisze o „miłości własnej posuniętej aż do pogardy Boga”. Jan Paweł II dopowiada, że takiej postawie moralnej odpowiada utrata poczucia grzechu. A otwartość sumienia jest konieczna do przyjęcia misji Pocieszyciela i skutecznego działania Ducha. Bo Duch Prawdy pomaga ludziom rozpoznawać istotę grzechu, aby w ten sposób przekonani zostali wyprowadzeni z orbity sądu, który orzeka o wiecznym potępieniu /DeV 46-48/.

  Oczywiście, Miłosierdzie Boże jest nieskończone, ale zna granicę. Jest nią ludzka wolność. W kim. nie ma skruchy, kto świadomie i stale odmawia przyjęcia rozgrzeszenia, kto lekceważy i drwi z przebaczenia swoich grzechów, kto odrzuca dzieło zbawienia dokonane na Krzyżu – wydaje wyrok na siebie. Taka zatwardziałość może doprowadzić do wiecznego potępienia /KKK 1864/.
  ks. Jan Sawicki

  Nie wiem, czy ks Jan zapomniał wpisać – bezwzględne posłuszeństwo orędziom ostrzeżenie?

 15. brygadzista pisze:

  “Bowiem wszyscy macie prawo do rozeznawania takich Świętych Orędzi ze względu na wasz dar wolnej woli.” – skoro mam prawo, to rozeznałem a Wy?

  • Praktykująca pisze:

   My też i za Ewangelią powtarzamy, że CHOĆBY SAM ANIOŁ Z NIEBA GŁOSIŁ INNĄ EWANGELIĘ , NIECH BĘDZIE PRZEKLĘTY!!!

  • Benka pisze:

   „Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty!” (Ga 1, 6-9).

 16. Benka pisze:

  @Ewelina
  Nie tylko / kapłani/wypełniali obowiązek , …..ale Im bardziej wierzę /kapłanom/ , że robili to , z szczerości serca i troski , o nas , niż „ślepemu ” ,co chce ślepego prowadzić.

 17. Praktykująca pisze:

  Nie rozumiem, po co tyle naukowych dywagacji 🙂
  Szkoda czasu i atłasu.
  Mnie wystarcza jeden argument, mocny i prawdziwy
  Bóg kocha nas i zachęca do modlitwy, ale pod warunkiem wywiązywania się z obowiązków stanowych!!!
  Bóg nigdy nie będzie namawiać do zamodlenia się na śmierć!
  66 krucjatek? Poczekajcie, aż dojdzie do 666 i wtedy kudłaty pokaże rogi, że hej
  Każdy normalny człowiek powie „bye, bye”
  Jezus jest Panem!

  • Benka pisze:

   @Praktykująca
   To co napisałaś ,już poruszaliśmy kiedyś.
   Pięknie to ujęłaś . Argument wystarczający , rzeczywiście .
   Panu Bogu , idioci nie są potrzebni , nawet / a może tym bardziej/ w Niebie.

 18. Tadeusz z Podkarpacia pisze:

  Wystarczy przeczytać to ostrzeżenie jeśli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości:
  „OSTRZEŻENIE – ks. Adam Skwarczyński ostrzega przed satanistycznym podłożem orędzi Marii z Irlandii”
  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2012/06/06/ostrzezenie/

 19. Tadeusz z Podkarpacia pisze:

  Fragment jednego z komentarzy na dz..nmp”
  5.
  Gosia powiedział/a
  13/08/2012 @ 1:32 pm
  Każdego dnia z niecierpliwością czekam na słowa płynące z ust P. Boga,Pana Jezusa i Matki jego Maryi przekazywane MMB. Nie dociekam gdy czegoś nie rozumiem i wtedy słyszę słowa ” co dla zmysłów niepojęte niech dopełnia wiara w nas”.

  Gosia jest typowym przykładem uzależnienia od „orędzi” mbm.
  ” co dla zmysłów niepojęte niech dopełnia wiara w nas”.

  oto do czego prowadzi wiara w „orędzia” a zaczyna się tak niewinnie od przeczytania z ciekawości a potem totalne zniewolenie, nawet już się nie zastanawiają co czytają.

  • babcia pisze:

   Boże ratuj!
   Co dla zmysłów niepojęte śpiewa się na litość Boską przed Najświętszym Sakramentem a nie przed tą Miary czy Mery.
   Co to za miauczenie, Panie uchowaj
   Ale Pan niedługo przyjdzie i zrobi porządek
   Oj Pan naprawdę już coraz bliżej i jak przyjdzie to zrobi porządek taki na fest.
   Ordnung muss sein!
   Kiedyś Kargul i Pawlak się kłócili to Pawlak gadał, że jak Pan Jezus się zdenerwuje i zejdzie z krzyża i jak kopnie…
   Z tym, że te dwa blogi to nie wojna kargulowa tylko wojna o dusze a nie o lepsze miejsce na cmentarzu pieskim czy ludzkim

   Jezus jest Panem!

   • babcia pisze:

    Z nerwów Pan Jezus napisało mi się z małej litery.
    Normalnie uważam na słownictwo i na wygląd ale mnie to wyprowadziło z równowagi.
    A laską bym kręgosłup przebadała czy prosty
    Ale Pan niedługo przyjdzie i zrobi porządek
    Wyprostuje kręgosłupy a zegnie kolana

    Jezus jest Panem!

   • wobroniewiary pisze:

    Nie ma sprawy, poprawiłem.

  • brygadzista pisze:

   @Gosiu dośpiewaj sobie jeszcze jedną zwrotkę
   2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak, Kto się im poddaje, temu wiary brak,”
   A tak serio, to jest hymn eucharystyczny do adoracji Najświętszego Sakramentu na święto Bożego Ciała, a nie adoracji orędzi.
   Nie warto dociekać – jak w komunie brać co dają, nie ważne czy zapakowane w gazetę, czy bez. Korzystaj Gosiu z promocji, bo jak pisze św. Paweł „Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.”
   Niektórym wiedzy zabrakło, to śpiewają…..

   • Benka pisze:

    @brygadzista
    Trafnie i inteligentnie.
    Tylko czy Gosia przeczyta?
    A tak nawiasem , to jest blużnierstwo , bo pieśni Eucharystyczne , sa przypisane
    do konkretnej sytuacji , a nie do konfabulacji.
    Boże ….co jeszcze ,,,i na ile jeszcze pozwolisz?

  • joaneczka pisze:

   Biedaczka jeszcze nie wie o tym, ze jest ofiara strasznego zniewolenia oredziami MBM. Moze kiedys da nam piekne swiadectwo tak jak dwojka dzisiejszych bohaterów:-)?! Dla Boga nie ma rzeczy niemozliwych:-)!!!!

   TYLKO JEZUS JEST PANEM!!!

 20. sowa pisze:

  Jestem ciekawa jednej rzeczy 😉

  Przed wchodzeniem na stronę dziecko ostrzega Ksiądz jako przedstawiciel Kościoła Katolickiego w Polsce i w trosce o zbawienie dusz.
  To nam Tadzio czy inni coś tam doniosą czasami, bo nawet Apele do nas stosują

  Ale za Chiny i ich podróbki pieczęci nie kumam, czemu tamci nie wchodzą tu tylko Bronek im nas cytuje i to tylko Wybiórczo – manipule na całego (co mu wygodne, tu uciąć, tam przyciąć i wymieszać i miszmasz całkowity)

  • borówka pisze:

   Może on się ogłosił głową nowego kościoła i i m rozkazuje…

   A kto go tam wie 🙂
   Hetman i hetmanka nie darmo powstały
   Do krucjat biegiem przez Mur chiński marsz!

 21. Tadeusz z Podkarpacia pisze:

  Podoba mi się gość o nicku Tobi 😉
  Samotny rycerz wśród wilków ale walczy dzielnie, póki go jeszcze tolerują
  Może z jedną owieczkę nawróci, chociaż od razu ma atakujących.
  Najważniejsze, że ludzie zaczynają myśleć na chwałę Bożą

  TOBI powiedział/a
  13/08/2012 @ 11:19 pm 2 1 Rate This
  Przyjżyjcie się tym 6 stwierdzeniom zawartym w tym orędziu…

  1/ “W tych orędziach Głos Ducha Świętego wylewa się”

  2/ “Możecie odrzucać Mnie, waszego Jezusa, albo Boskie orędzia przekazywane wam przez Moją Ukochaną Matkę i będzie wam odpuszczone.”

  3/ “Jednak, gdy odrzucacie Ducha Świętego (…), jest to wieczny grzech i tylko cud zatwierdzony przez Boga Ojca, może uratować waszą duszę.”

  4/ “Poprzez głoszenie, że Głos Ducha Świętego, to głos złego ducha, jesteście winni bardzo wielkiego bluźnierstwa, które jest uznawane za grzech niemożliwy do odpuszczenia.”

  5/ “Jeśli zaprzeczacie darowi prorokowania, także będzie wam odpuszczone.”

  6/ “jeśli będziecie powstrzymywać ostateczny plan zbawienia przez ośmieszanie go w sposób otwarty(…) głosić, że Głos Ducha Świętego jest fałszywy i zły, będziecie cierpieć wieczne potępienie.”

  Przecież to się logiki nie trzyma, gdzie Wy Boga tu widzicie , widać w tym rękę ludzką a nie Boską, to tylko moja opinia i nie musicie mnie bluzgać za to, ale chce wyrazić swoje zdanie z przykrością, bo bardzo bliskie sercu swego czasu były mi te orędzia…
  Odpowiedz

 22. Andrzej pisze:

  skąd w was tyle jadu,porównajcie orędzia MBM z tymi od ADAMA CZŁOWIEKA ,to zrozumiecie jak są do siebie podobne i się uzupełniają.

  • wobroniewiary pisze:

   Nie bluźnij !!!
   Uzupełniają się – jak …dzień i noc
   Jak Niebo i piekło
   Jak Bóg i diabeł
   Jak biel i czerń
   Jak Obrońcy wiary …i dzieciaki

   Mama nie nauczyła innego słowa jak jad?
   Po tym jadzie wszyscy was poznają, żescie z (H)etmanki się urwali

  • Monika pisze:

   „…są do siebie podobne i się uzupełniają.” – a cóż to za bzdura?
   Ręce opadają normalnie.

  • Benka pisze:

   @Andrzej
   Słowo „jad” ,jest mi znane z pewnej gazety.
   Trzeba mieć minimum inteligencji , żeby stwierdzić , olbrzymi rozdźwięk pomiędzy
   tymi dwoma materiałami , o których piszesz .

 23. Benka pisze:

  @Zenobiusz
  I dziwić się można , że Matka Boża w tylu miejscach płacze ?

 24. Andrzej pisze:

  no,cóz próbowałem,macie oczy a niewidzicie,żegnam,mądremu dośc

 25. Andrzej pisze:

  Nie ci którzy mówią mi, PANIE,PANIE,odziedziczą królestwo,ale ci którzy pełnią MOJĄ wolę.Niech Bóg w Trójcy Swiętej Jedyny ma was w swoim miłosierdziu.

  • wobroniewiary pisze:

   Bóg zapłać za troskę

   Ale miało Pana już nie być … 😉
   Coś czy KTOŚ (w Niebie) każe jednak tu wracać
   „U drzwi Twoich stoję Panie”….

   Jezus jest Panem a Krzyż nam zbawieniem (żadna masońska dziabelska pieczęć)

 26. Tadeusz z Podkarpacia pisze:

  Do porannej kawy 🙂 skoro nie ma kawiarenki…
  Kilka komentarzy z zakazanego rewiru, ciekawa rozmowa pań (zmieniłem nicki na pani1/2):
  pani 1:
  BARDZO, BARDZO CHCĘ JECHAĆ, ale sam wiesz jak jest w mojej sytuacji, od września dzieci idą do szkoły…koszty zawsze mnie przerastają…no cóż. ODDAJĘ TO W RĘCE MATKI BOŻEJ I PANA JEZUSA, NIECH ONI ROZWIĄŻĄ TEN PROBLEM.
  pani 2:
  Tak dla przemyslenia w Niedziele bylam po spowiedzi rannej ,godz 10 mam zarezerwowana na sluchanie kazania .Ty mnie zaatakowalas….Zawsze po spowiedzi szatan wszystkich z wytezona sila atakuje wszystkie osoby w lasce uswiecajacej.Nigdy nie wiem czy te osoby atakujace sa w lasce uswiecajacej ….
  pani 1:
  CO TO MA ZNACZYĆ?! CO TO ZA POMÓWIENIA??? W NIEDZIELĘ TO JA OPIEKOWALAM SIE CHORYM SYNEM? CZY KTOŚ MA ZDROWO W GŁOWIE….
  skąd ty jesteś wogole? co to za urojenia??? chyba się domyślam MEDJUGORIE-MATKA BOSKA…

  Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,
  Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie – brońcie nas i strzeżcie nas. Amen. […]
  pani 1:
  TO EFEKT POPARCIA FAKTAMI ADMINA, (WE WCZEŚNIEJSZYCH WPISACH) PROMYCZEK ZNÓW SZALEJE JAK KIEDYŚ.
  ADMIN CO TY NA TO? ZNÓW BĘDĄ OBMOWY, POGRĄZANIE, WMAWIANIE, SZKALOWANIE, OBRAZANIE I WYŚMIEWANIE INNYCH, CZY TO PRZERWIESZ?

  POPROSZĘ ZNÓW KSIĘŻY EGZORCYSTOW ABY WZMOGLI MODLITWY.
  Z PANEM BOGIEM.
  Wychodzi na to że „pani 2” to nasz Promyczek 🙂 a tak naprawdę to jakiś „pustelnik” który też promyczka nie lubi, przyglądając się z boku widać coraz wyraźniej że środowisko popierające „orędzia” mbm staje się skłócone a żadne królestwo skłócone wewnętrznie nie może się ostać.

 27. wobroniewiary pisze:

  Ostryga pisze:
  Krzyż Pieczęci Boga Żywego jest Krzyżem prostym i stojącym prosto z Koroną świetej Heleny, uznanej za patronkę Apostolskiej Katedry Kościoła. Ma Korona ta 3 “uniesienia” jako symbol Świetej Trójcy. Krzyż ten jest wybierany przez niektórych purpuratów za symbol do ich Herbu Biskupiego, jak to się ma w przypadku biskupa z Montany z Djecezji św. Heleny, biskupa Georga Leo Thomas’a. Jego herb jest do obejrzenia na: http://www.diocesehelena.org/bishop/coat-of-arms.html
  Bardzo jeszcze raz pokornie proszę, o pokój i o prawdę.
  Życzę wszystkim tutaj, an tej stornie Błogosawieństwa Bożego.

  • student pisze:

   Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

   Dziękuję za kolejny e-mail. Nie zawsze będę mógł odpowiedzieć, gdyż cenię sobie bardziej czas spędzony na modlitwie, niż przy komputerze.
   Pani Ostryga, nie czyta jednak dokładnie tekstów (nawet chyba tych, które sama wkleja jako odnośniki), ponieważ należy zwrócić baczną uwagę na szczegóły. W szczegółach właśnie tkwi cały precedens nadużyć stosowany przez masonerię.
   1.

   Proszę zauważyć, że symbol, który został użyty przez JE Biskupa George Leo Thomas z diecezji ST. Helena nie jest w formie pieczęci, natomiast nawiązuje do symbolu krzyża św. Heleny. Proszę zwrócić uwagę na zupełnie inny krzyż i inną koronę. (Trzeba jednak założyć okulary).

   2.

   Żeby nie być gołosłownym, gdyż ktoś może powiedzieć, że jestem czepialski jeśli chodzi o szczegóły, to proszę zwrócić uwagę na inny herb biskupi, gdzie użyty jest również krzyż św. Heleny.

   Jest to herb biskupa diecezji Trenton.

   Warto czasami poświęcić czas dla zrozumienia heraldycznego pochodzenia symboli.

   Zestawienie symbolu heraldycznego z symbolem pieczęci jest niefortunne. Jeśli chodzi o symbole trzeba być bardzo ostrożnym. Szatan wykorzystuje także ten symbol, jak również wiele innych symboli chrześcijańskich.

   Proponuję rozważyć słowa Abp Fultona Sheen: [W przypadku osób świeckich] istnieje dwojakiego rodzaju niebezpieczeństwo. Z jednej strony, chrześcijanie mogą tworzyć swoiste getto twierdząc, że ich aktywność religijna ogranicza się do bycia w Kościele i do zachowywania przykazań. W ten sposób chrześcijanie ci tłoczą się w swojego rodzaju igloo, kompletnie oddzielając wiarę od czynu. Inne ekstremum polega na tym, że stają się oni ludźmi tak światowymi, że zupełnie nie potrafią tego pogodzić z wiarą. W efekcie tego oddzielenia religii od świata kultura „wyzwoliła” się od Chrystusa i stała się kulturą szatańską. Aby laikat zachował swoją skuteczność, niezbędne są trzy rzeczy. Po pierwsze, świeccy muszą pamiętać, że są członkami ludu Bożego, że są społecznością. Po drugie, muszą mieć podstawy wykształcenia teologicznego. Święty Piotr powiedział, że powinni oni umieć uzasadnić wiarę, którą jest w nich. Po trzecie zaś, muszą komunikować się ze światem jako chrześcijanie.

   Arcybiskup Fulton J. Sheen
   Pozdrawiam i życzę radości w przeżywaniu uroczystości Wniebowzięcia NMP.

 28. wrogi.walec pisze:

  ojej.. ale jazda formuła 1 czy coś??
  my walce to powolutku;) hehehhee
  hmmmm…WOWiT ma chyba zostać przerobione na ćwikłę… sie mnie tak wydaje na chwilę obecną.

  może tutaj dostukam conieco historyjki?
  cdn(astaje)
  „(…)
  w poprzednim odcinku.
  walec jest mason nr 33.
  tworzy elitarny oddział do niwelacji KK i stolicy Piotrowej.
  po co?? no jak to po co?? aby nastał ich nowy świat.
  co już umodzili??
  silny Amulet zwany Pieczęcią z zaklinaniem profanacyjnym nr 33.
  wszystko pięknie szło aż pojawiła się organizacja WOWiT.
  .
  ….oj sypie się plan. sypie….no nie przewidziałem tego, że mi Maryśke zinwigilują dogłębnie. wybór z pozoru dobry, takie piekne nawrócenie!! z AGNOSTYKA na wierzącego chrześcijanina. oby tylko całej prawdy sie nie wywiedzieli… oj narobiłoby się, narobiło.

  a tu wtrące pare groszy od siebie wrogiego;) . uprzednio nie widziałem tego w ten sposób a mianowicie co następuje: z wywiadu, z niejakim ks. Neil Buchleinem ze wspaniałego kraju united states oczywiście telefonicznym. lot pewnie za długi i pyły wulkaniczne z islandii…, a żaden z europejskich chyba nie miał „zaszczytu” dostąpić rozmowy z prorokinią,
  Marysia była agnostykiem. ogólnie światowa babkai to pełną gębą jak mniemam. w du..ie miałą religijne życie. kariera itp.
  po długiej przerwie (czymś przymuszona)…modliła się oczywiście w „kościele” bo gdzieżby indziej. mogła oczywiście na poletku albo w zagajniku na kamyku tak jak racjonalisci preferują. no ale nie, mamy kościółek i od razu widać wielkie zespolenie mistyczne!!!!!!!!!
  cud normalnie cud. a nawet mamy świadka….
  hmmm… mamy ?????? niby mamy ale raczej tak jakbyśmy nie mieli bo nie wiemy kim on jest… ale jest ok bo zachowując anonimowość jak my w necie poświadczył, że był, że widział itp. i td. spoko spoko. a teraz normalne zjawisko żeby w gacie pruć przed Matką Bożą. no i że sobie chodzi po kościele, też normalka. no i ziomal czy ziomalka z boku też to widzi. spoko… luzik jest całkiem normalnie. tak tez sobie pewnie po całym zamieszaniu wróciła do domku, zjadła kromke z serem i pomyślałą, że teraz to bedzie w kółku różańcowym modły prawić.
  zapewne jednak w grupie, której się znalazła w ciągu 1 roku nauczyła się odmawiać różaniec sercem. no chyba, że z jej zdolnościami mistycznymi nawet słów nie musiałą wymyślać bo wszystko szlo głądko i przyjemnie (jak w buddyzmie kręcenie kołowrotkami)…no i tak sobie pojechała w październiku do groty Maryjnej… co tam było dużo figurek świętych. napewno wiecie gdzie była, bo to takie znammienne wydarzenie jest, że wszyscy o tym na świecie mówią…
  … jak już wszyscy na mapie znaleźli ową grotę idziemy dalej.
  8 listopad 2010 prorokini ZAPEWNE bardzo solidnie odmawia różaniec i ZAPEWNE z DOGŁĘBNYM rozważaniem wszystkich tajemnic… bum …. co się dzieje?? Matula najświętsza coś do niej mowi. tylko nasza super bohaterka nic nie słyszy i trzeba było naskrobać na kartce.(cos tak jak Vassula R.???) łapka jej poszłą z wielką mocą Ducha Świętego… aby Mama Najświętsza jej przekazała pierwsze orędzia. jak już pierwsze nakreśliła to i drugie szybko nazajutrz od Jezusa spisałą.
  troszke się jak wiemy biedna zagubiła to fik za stacjonarny czy komóre i do najlepszej przyjaciółki zadzwoniłą…spytać czy to może być tak czy, nie może być tak… wiadomo przyjaciółka zawsze prawdę powie. potem pewnie jak już ochłonęła to do swojego kapłana kontakt znalazła.
  ojej a tu mały error… coś mi sie pomieszało?????????? eee.. nie, no nic…
  nic nie zamieszało….tylko stwierdza ze jest prawie AGNOSTYCZKĄ i to w dalszym ciągu… po tylu mistycznych doznaniach?????????????????????…tak w nawiasie to jak Ona modliła się na RÓŻAŃCU????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  chyba niekonieczna jest żadna wiara i przygotowanie duchowe by zostać Prorokiem Czasów ostatecznych.

  Vassulę to jak dobrze pamiętam cały dzień cwiczyli(tu proszę wstawić precyzyjnie kto ją tak trenował. wydaje mi się ze jej anioł stróż) aby umiała dobrze odmówić JEDEN RAZ „Ojcze Nasz” bo jak to tak przed Bogiem stanąć w parszywości swej nie umiejąc najważniejszej modlitwy uczonej z Pisma Św??

  jak się dokopsnę do kompa i będę miał wenę napiszę o fotkach przed Najświętszym Sakramentem i o jeszcze czyms może buraczanym:P

  pozdrawiam.
  Bóg z Wami!!
  a przede wszystkim, z Wami, zwiedzionymi barankami!!!

  • Tadeusz z Podkarpacia pisze:

   Nie ma to jak polski produkt krajowy „Buraki z WOWiT”
   jakaś konkurencja dla Łowicza 😉

   Ewo i Kazimierzu ,nadrzędne buraki WOWiTowskie
   Kocham Was 🙂
   Ale pamiętajcie, że to Jezus jest Panem!

Odpowiedz na wobroniewiary Anuluj pisanie odpowiedzi

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s